YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
  • 1. SAP LEAD: Het TOGAF 9 Meta Model gebruiken om waarde te meten in deEnterprise Architectuur SAP Nederland B.V.Arjan Visser Enterprise ArchitectVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010

2. About Arjan VisserPrincipal ConsultantEnterprise Architecture & Strategic IT TOGAF 9 Certified SAP Certified professional Enterprise Architect SAP Certified Business Process eXpertArjan has more than 12 years of experience in SAP solution related architectures. Since 2004 hismain focus is in the direction of enterprise architecture (process, application, technology andsolution architecture). Arjan has a background in the public sector area, utilities and high-tech industries. Specialties: Cloud Computing, Service Oriented Architecture, BusinessProcess Management, Prince2, PMIArjan is co-founder and developer of the SAP Lead Enterprise Architecture Development Program(LEAD), in which business process architecture and value architecture disciplines arecombined with EA skills, to further demonstrate and drive the value of enterprisearchitecture. http://nl.linkedin.com/in/apvisserVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 3. Context Door gebruik te maken van een continue verbeter proces in de Enterprise Architectuur worden pijnpunten, strategische doelstellingen en Kritische Succes Factoren uit de bedrijfsvoering gekoppeld aan het TOGAF Meta Model. Deze aanpak volgt de cyclus van bedrijfsvoering naar waarde naar informatie naar IT terug naar bedrijfsvoering. Het positioneert daarbij ijkpunten en meetpunten in zowel de dagelijkse operaties als in de EA aanpak om de voortgang en het succes inzichtelijk en meetbaar te maken. De aanpak is er met name op gericht om bedrijfs architectuur en IT architectuur in een samenhangende Enterprise Architectuur te realiseren.VNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 4. TOGAF 9 and beyond ProcessVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 TOGAF is a trademark of The Open Group in the United States and other countries 5. 6 Disciplines ProcessBusiness Information BusinessValue Architecturallandscape ITPerformanceTechnology ApplicationDataVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 6. Value Architecture [1 of 3] The Business Model is based on work by Prof. Dr. Mark von Rosing VNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 7. Value Architecture [2 of 3] The Business Model is based on work by Prof. Dr. Mark von Rosing VNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 8. Value Architecture [3 of 3] SBOCSF KPI BPI The Business Model is based on work by Prof. Dr. Mark von Rosing VNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 9. Process ArchitectureValue ChainKPI Cntrl ProcessPPIActivityVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 10. The Importants of Business ArchitectureVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 11. VA + PA = Meta Model InputVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 The TOGAF 9 Meta Model 1995-2010, The Open Group. All rights reserved 12. Continous Improvement by applying an Architecture Process Life-cycleGovernance Planning RealizationIdentification CreationVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 TOGAF is a trademark of The Open Group in the United States and other countries 13. SAP LEAD 14. SAP LEAD: LEAD Enterprise ArchitectValue Business Value Management1800Architecture BusinessArchitecture Process Business Process Management1800Enterprise Architecture ArchitectureSAP EAF & TOGAF 9 Information New forum OPEN Group (tbc) Architecture Application IT Architecture SAP EAF & TOGAF 9 ArchitectureData SAP EAF & TOGAF 9 Architecture TechnologySAP EAF & TOGAF 9 Architecture SolutionVendor specific training ArchitectureVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 15. SAP LEAD: Business Architect CertifiedBusiness Architect Value Value Architect ArchitectureBusinessArchitectureProcessProcess Architect Enterprise ArchitectureArchitectureInformationArchitectureApplicationIT ArchitectureArchitectureDataArchitectureTechnologyArchitectureSolutionArchitectureVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 16. SAP LEAD: LEAD Enterprise Architect Certified & Diploma Value Value Architect ArchitectureBusinessArchitectureProcessProcess Architect Enterprise ArchitectureArchitectureInformationArchitectureSAP LEADApplicationIT Architecture Enterprise Architect eXpertArchitecture DataEnterprise Architect eXpertArchitectureTechnology Enterprise Architect eXpertArchitectureSolutionArchitectureVNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010 17. Qhttp://www.sap.com/netherlands/services/education/brochures_whitepapers/pdfs/SAP_Education_SAPLeadEnterprise ArchitectDevelopmentProgram.pdfhttp://www.sap.com/netherlands/services/education/brochures_whitepapers/pdfs/SAP_Education_LEAD-Program.pdf VNSG-themadag Realtime BPM | 9 december 2010


Related Documents