Top Banner
Open de wereld themadag FODOK en JC Corrie Tijsseling 6 maart 2010
16

Open de wereld themadag FODOK en JC

Jan 12, 2016

Download

Documents

Step

Corrie Tijsseling 6 maart 2010. Open de wereld themadag FODOK en JC. Wie?. Docent Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht Auteur Anders doof zijn. een nieuw perspectief op dove kinderen. Uitgeverij van Tricht, Twello. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Open de wereld themadag FODOK en JC

Open de wereldthemadag FODOK en JC

Corrie Tijsseling6 maart 2010

Page 2: Open de wereld themadag FODOK en JC

Wie?

Docent Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Auteur Anders doof zijn. een nieuw perspectief op dove kinderen. Uitgeverij van Tricht, Twello.

Auteur Doof ofzo? Wegwijzer bij gehoorverlies. In opdracht van Berengroep, Bilthoven.

Co-auteur boek geschiedenis doven- en slechthorendenonderwijs in Nederland. Verschijnt medio april 2010. Uitgeverij Garant, Apeldoorn/Antwerpen.

Page 3: Open de wereld themadag FODOK en JC

De wereld

FODOK en JC: Open de wereldEcologisch model, Bronfenbrenner1 wereld of 2 werelden of meer werelden?

Anders zijn, los makenidentificeren, erbij horen

Voorwaarden: balans in draagkracht en draaglasthardop denken

Page 4: Open de wereld themadag FODOK en JC

Ecologisch model, Bronfenbrenner

Page 5: Open de wereld themadag FODOK en JC

Microsysteem

Fysieke aspecten, bijvoorbeeld: soort woning, speelgelegenheid, dorp of stad

Relationele aspecten, bijvoorbeeld: 1 of 2 ouders, broers/zussen, leeftijdsverschil, uitgebreidere familie

OpvoedingsstijlCommunicatiestijl

Page 6: Open de wereld themadag FODOK en JC

Mesosysteem

Kinderdagverblijf, peuterzaalBasisschool (speciaal/regulier), buitenschoolse opvang

Voortgezet onderwijs (speciaal/regulier)

CultuurCommunicatiestijl

Page 7: Open de wereld themadag FODOK en JC

Exosysteem

Sociale, informele en formele context:Werk oudersVriendenkring oudersReligieuze gemeenschapEtnische gemeenschapGeografische gemeenschap

Page 8: Open de wereld themadag FODOK en JC

Macrosysteem

Structuur en ideologie van een samenleving, bijvoorbeeld:

Communistisch of sociaal-democratisch

Sociale voorzieningen: welke, hoeveel?

Wetgeving: anti-discriminatie?

Page 9: Open de wereld themadag FODOK en JC

Balans: draagkracht en

draaglastOuders: problemen met opvoedingJongeren: problemen met ontwikkeling

Draagkracht: mate waarin men met problemen kan omgaan, manier waarop problemen ervaren worden.

Draaglast: mate waarin problemen als last ervaren worden.

Page 10: Open de wereld themadag FODOK en JC

Evenwicht

Beschermende factoren, bijvoorbeeld:stabiele relatie ouderspositief zelfbeeldontbreken beperkingen

Risicofactoren, bijvoorbeeld:conflicten/gescheiden oudersnegatief zelfbeeldenkelvoudige of meervoudige

beperking

Page 11: Open de wereld themadag FODOK en JC

Theory of Mind

Denken over andermans denkenNodig voor sociaal verkeerAnticiperen op sociale situaties

Onverbrekelijk verbonden met taal

Ontwikkelt vooral door spontaan, informeel leren

Page 12: Open de wereld themadag FODOK en JC

Dove kinderen en ToM

Doof geboren kinderen: resultaten vergelijkbaar met autistische kinderen

Autistische kinderen: biologische oorzaak, brein kan sociale prikkels niet verwerken

Dove kinderen: omgevingsoorzaak, te weinig prikkels vanuit omgeving

Maar: niet alleen vorm, ook kwaliteit van communicatie van belang

Page 13: Open de wereld themadag FODOK en JC

Vader doet boodschappen

Tuinbonen of snijbonen?Moeder bellen ja of nee?Wat denkt vader?Wat denkt vader dat moeder denkt?

Wat vertelt vader?Wat denkt Jantje?Wat leert Jantje?

Page 14: Open de wereld themadag FODOK en JC

Jantje gaat de wereld in

Denkwereld en leefwereld = taal en cultuur

Gesproken taal en horendencultuurGebarentaal en dovencultuurOfwel: de ervaring van doof zijn in een wereld waar geluid belangrijk is, kan niet bedacht worden door iemand die niet zonder geluid kan.

Page 15: Open de wereld themadag FODOK en JC

Samenvattend

Ecologisch model: elk systeem belangrijk voor

bepaalde levensfase, elk systeem heeft bepaalde

problemenBalans: draagkracht en draaglast

Hardop denken leidt tot begrip en probleemoplossend vermogen

Page 16: Open de wereld themadag FODOK en JC

Dank voor uw aandacht!

Vragen?