Top Banner
4/27/2012 1 Even voorstellen……… Hans Blanjaar
12

Presentatie Cegeka Zorg ECD Themadag

Jun 19, 2015

Download

Technology

Bekijk hier nu de presentaties die werden gegeven tijdens de ECD Themadag welke werd georganiseerd bij ZZG Zorggroep in Nijmegen.

Graag vertellen wij u meer over onze oplossingen. Wij komen graag bij u langs!
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. 4/27/2012Even voorstellen Hans Blanjaar 1

2. 4/27/2012ProgrammaDe filosofie van Cegeka 2 3. 4/27/2012Van papier naar digitaalClintdossierPrimair proces vastleggen aan de bronMobiel werkenGebruiksvriendelijkBeveiligd (NEN 7510)AutoriseerbaarMultidisciplinair werken (zorgplan en behandelplan)Gentegreerd met Helios (eenmalige vastlegging van gegevens)Koppelbaar met andere zorgsystemen (ZIS en EVS)3 4. 4/27/2012=Cegeka4 5. 4/27/2012 Orintatie Elkaar leren kennen Wat wilt u? Wat kunnen wij daarbij betekenen?Orientatie 2012 TransitieBeheer OrintatieBusiness Case Kwantitatief30,- 40,- per dossier per jaar! 5 6. 4/27/2012 OrintatieBusiness Case Kwalitatief: Methodisch werken (Zorgleefplan / SAMPC) Transparant werken (t.b.v. inspectie / verwanten) Veilig Eenduidige & leesbare invoer gegevens 24/7 Beter beheersbaar Betere overdacht etc. etc. Transitie Analyse Ontwerp Inrichting Test Uitrol Functionaliteit TechniekRapportageTraining CommunicatieOrientatie2012TransitieBeheer 6 7. 4/27/2012TransitieOrientatie 2012 Transitie BeheerTransitieOrientatie 2012 Transitie Beheer7 8. 4/27/2012 BeheerWat wilt u?Wat kunnen wij daarin betekenen?Orientatie 2012 Transitie Beheer AandachtspuntenRol- en procesgericht implementeren leidt totinformatiseren i.p.v. automatisering.Alle rollen vertegenwoordigd in werkgroepVoldoende capaciteit beschikbaar8 9. 4/27/2012Wat is DBC?DBC: Diagnose Behandel Combinatie= weergave van zorgactiviteiten geleverd door zorgaanbieder,gekoppeld aan specifieke diagnoseDoelgroep DBCGeriatrische Revalidatie Zorg (GRZ ZZP9a)Wordt op 01-01-2013 overgeheveld van AWBZ naar ZVWDoelstelling : aansluiten op DBC-systematiek van ziekenhuizen9 10. 4/27/2012Wat betekent DBC voor u?Meer gegevens vastleggen (o.a. verwijzing, diagnose)SO, paramedici, gespecialiseerde verpleging registrerenbehandelactiviteiten en tijd.Overheid bepaalt op basis van diagnose en activiteitenregistratie welkzorgproduct u mag declareren.Op basis van inkoopafspraak met zorgverzekeraar koppelt u tarief aanzorgproduct.DBC informatie wordt gestandaardiseerd uitgewisseld met drie externepartijen.Risicos rondom DBC Verlies inkomsten door onvolledige/onjuiste registratie Overheid selecteert verkeerd product Medewerkers beheersen nieuwe processen onvoldoende Niet onderschatten, goed implementeren Weerstand bij professionals Door aantasting professionele autonomie 10 11. 4/27/2012Hoe kunnen wij u ondersteunen?Wij implementeren samen met u DBC binnen uw organisatie: Opstellen communicatieplan Inrichten werkprocessen Inrichten Helios Ondersteunen bij proefdraaien/ketentest en 1e productieaanleveringCegeka, een verstandige keuzeKennis van de V&V sectorGoed genformeerd over (recente) wijzigingen inwet- en regelgevingKennis van alle details van HeliosSamen met u maken we de DBC puzzelgraag compleet! 22 11 12. 4/27/2012Release planning 2012 Clintdossier1 juli 2012 versie 1.0Start sectie voor de gebruiker met Nieuwe overdracht, Nieuwerapportages, Mijn clinten Mijn berichten, Mijn evaluatiesClintdossier met Clintoverzicht, Rapportages, Formulieren,Metingen, Zorgplan, Behandelplan, BOPZ en M&M, Medischbeleid, Allergien , Diagnose en aandachtspunten ,Voorgeschiedenis , Betrokken disciplines en BerichtenBeheer voor Onderhoud, Autorisatie en LogboekEind 2012 versie 2.0Zorgagenda in webRapporteren vanuit agenda inclusief urenregistratie tbv DBCIntegratie met digitaal dossier 12