Top Banner
Samenspel op het grensvlak van markt en monopolie Innovatie door de ogen van een netbeheerder Han Slootweg Manager Expertise, Bedrijfsvoering & Stations, Enexis B.V. Hoogleraar Smart Grids, TU Eindhoven
29

Themadag 17 september - Samenspel

Jun 13, 2015

Download

Documents

Dutch Power

Enexis
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. Samenspel op het grensvlak van markt en monopolie Innovatie door de ogen van een netbeheerder Han Slootweg Manager Expertise, Bedrijfsvoering & Stations, Enexis B.V. Hoogleraar Smart Grids, TU Eindhoven

2. 23 september 2013 Agenda Over Enexis Innovatie en Enexis Voorbeeldprojecten Ervaringsadviezen 3. 23 september 2013 Kentallen Enexis Medewerkers: ca. 4.200 Vestigingen: 12, vnl. in Oost-Nederland Omzet (2012): 1.367 MEURO Resultaat na belastingen (2012): 229 MEURO 4. 23 september 2013 Enexis verbindt Elektriciteit: 2,7 miljoen aangeslotenen 133,000 km MS / LS 53,000 stations Gas: 2,1 miljoen aangeslotenen 45,000 km HD / LD 25,000 stations 5. 23 september 2013 Netbeheerders en energienetten Marktpartij 1 Marktpartij 2 6. 23 september 2013 Activiteiten Enexis Aansluiten van energieverbruikers en -producenten Uitbreiden van de netten t.g.v. groei energievraag/ capaciteitsbehoefte en t.b.v. ontsluiting nieuwe gebieden Vervangen van netcomponenten Uitvoeren van inspecties (waaronder gaslekzoeken) en onderhoud Herstellen van de voorziening na een onderbreking Verzamelen, verwerken en distribueren van meetgegevens Uitvoeren van reconstructies/verleggingen i.o.v. overheden en particuliere opdrachtgevers Op beperkte schaal niet-gereguleerde activiteiten (verhuur transformatoren, Energie in Beeld, Warmtewinst in Beeld, etc.) 7. 23 september 2013 Agenda Over Enexis Innovatie en Enexis Voorbeeldprojecten Ervaringsadviezen 8. 23 september 2013 Enexis balanceert BETAALBAAR BETROUWBAAR PUBLIEKS GERICHT DUURZAAM BETAALBAAR BETROUWBAAR PUBLIEKS GERICHT DUURZAAM Missie Enexis Wij stellen alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie. 9. 23 september 2013 Enexis motivatie voor innovatie Enexis streeft continu naar verbeteren effectiviteit en efficintie op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid als (gereguleerde) organisatie Enexis neemt specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid als netbeheerder serieus: rol in en bijdrage aan energietransitie Enexis heeft reputatie als innovatief en duurzaam bedrijf hoog te houden bij stakeholders 10. 23 september 2013 Grotere oplossingsruimte door innovatie BETAALBAAR BETROUWBAAR PUBLIEKS GERICHT DUURZAAM BETAALBAAR BETROUWBAAR PUBLIEKS GERICHT DUURZAAM Missie Enexis Wij stellen alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie. BETAALBAAR BETROUWBAAR PUBLIEKS GERICHT DUURZAAM BETAALBAAR BETROUWBAAR PUBLIEKS GERICHT DUURZAAM 11. 23 september 2013 Innovatiespeerpunten Enexis Energietransitie en verduurzaming Rol en functie (of niet meer?) van energiedistributienetwerken in en na de energietransitie Reduceren milieubelasting bedrijfsactiviteiten Toestandbepaling assets Veroudering van componenten en installaties van de energiedistributienetwerken (instrumenten en methoden voor het effectief beheren van verouderende infrastructuur) Productiviteitsverbetering door techniek Ontwikkelen van componenten en methoden om slimmer, sneller, veiliger, etc. onze activiteiten uit te voeren 12. 23 september 2013 Agenda Over Enexis Innovatie en Enexis Voorbeeldprojecten Ervaringsadviezen 13. 23 september 2013 KRIS KostenReductie InStrumentatie Doel: Creren van een open concurrerende markt met goedkopere en modulaire MSLS-instrumentatie. Versie 01, 14. 23 september 2013 Modulaire instrumentatie Versie 01, 15. 23 september 2013 Projectaanpak Versie 01, 6 maanden 10 maanden 3 maanden 4 maanden 16. 23 september 2013 Deelnemende partijen Versie 01, Gebruikersgroep 38% 33% 6% 7% 6% 6% 4% Financieringverdeling netbeheerdersEnexis (incl. DNWB) Alliander Cogas Westland Infra Endinet Rendo Avans Hogeschool Kennisinstelling 17. 23 september 2013 Uitdagingen Versie 01, TCO-berekeningen Vertrouwen = 80% Beheer standaard Gedetailleerd projectplan Resources & visie netbeheerders Inkoop externe advies partij 18. 23 september 2013 Jouw Energie Moment (JEM) Zwolle, Muziekwijk (Dec. 2012): - 103 deelnemers: PV panelen, slimme wasmachine of slimme droger Breda, Easystreet (Maart 2013): - 111 deelnemers: PV panelen en slimme wasmachine Breda, Meulenspie (Maart 2013): - 38 deelnemers: PV panelen, slimme wasmachine en slimme warmtepomp Versie 01, 19. 23 september 2013 Systeem overview 20. 23 september 2013 Dynamische tariefstructuur Instelling consument: - Consument kan kiezen voor duurzaam/groen of kostenbewust Energie tarief: - Gebaseerd op APX en voorspelling PV opwek Netwerk tarief: - Gebaseerd op voorspelling van netwerkbelasting en PV opwek Slimme apparaten zoeken automatisch naar het duurzaamste of goedkoopste moment o.b.v. gebruiksinstelling 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Timeslot (15 minutes) Load(kW) Predicted load and PV production of a single household (day 182) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0.2 0.4 0.6 Timeslot (15 minutes) Tariff(/kWh) Corresponding tariff scheme (day 182) Load (kW) PV production (kW) Load - PV production (kW) Energy taxes Energy tariff Network tariff 21. 23 september 2013 Displays - voorbeelden Zwolle (Kosten plan) Breda (PV voorspelling) 22. 23 september 2013 Agenda Over Enexis Innovatie en Enexis Voorbeeldprojecten Ervaringsadviezen 23. 23 september 2013 Respecteer elkaar(s belangen en positie) 24. 23 september 2013 Probeer elkaar cht te begrijpen 25. 23 september 2013 Schoenmaker blijf bij je leest 26. 23 september 2013 Werk samen 27. 23 september 2013 Wees transparant 28. 23 september 2013 Maak je niet druk over dingen waar toch niks aan te doen is 29. 23 september 2013 Monopolist en markt samen voor de winst! Patrick Kluivert ha het winnen van de Champions League finale tegen AC Milan, Wenen, 24 mei 1995