Top Banner
1 CEGEKA SEPA THEMADAG 19 en 27 februari 2013
36

Cegeka SEPA Themadag

Nov 22, 2014

Download

Technology

Op 19 en 27 februari vonden de Cegeka SEPA Themadagen plaats. Tijdens deze sessie werden klanten van Cegeka bijgepraat rondom het thema SEPA.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1. CEGEKA SEPA THEMADAG 19 en 27 februari 2013 1
 • 2. CHARLES DE LAETHENK VAN DER GELD HERO DE KLAVERSILVESTER DE BRUIN 2
 • 3. CEGEKA SEPA THEMADAG AFSLUITING LIVE BEELDEN DE MIGRATIE INLEIDING WAT GAAT ER EN VERANDERENACHTERGROND 3
 • 4. INLEIDING EN ACHTERGRONDWAAROM GAAN WE OVER OP (SEPA) DIT BETAALSYSTEEM? DE UNIFORME EUROPESE BETAALMARKT IS EEN INITIATIEF VAN DE EUROPESE COMMISSIE, DAT DE AMBITIE HEEFT OM DE MEEST DYNAMISCHE, INNOVATIEVE EN CONCURRERENDE ECONOMIE TER WERELD TE ZIJN. 4
 • 5. INLEIDING EN ACHTERGROND 1 FEBRUARI 2014 IS SEPA EEN FEIT MEER DAN ALLEEN EEN IBAN INFORMEREN STATUS CEGEKA MEER DUIDELIJKHEID VERSCHAFFEN EN VERKRIJGEN PLANNING RUIMTE VOOR VRAGEN 5
 • 6. CEGEKA SEPA THEMADAG AFSLUITING LIVE BEELDEN DE MIGRATIE INLEIDING WAT GAAT ER EN VERANDERENACHTERGROND 6
 • 7. WAT GAAT ER VERANDEREN IBAN INCASSO EN EXCASSO BESTANDSFORMATEN BANK ACCEPTGIROS EN ANDERE DOCUMENTEN OMEGA EN PHAROS DYNAMICS WONEN FINANCILE ADMINISTRATIE CODA DBS MICROSOFT DYNAMICS AX 7
 • 8. IBAN IBAN = INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER VERVANGT DE HUIDIGE BANK- EN GIRONUMMERS (BBAN) 18 TEKENS (NL) CONTROLEGETAL VERVANGT DE 11-PROEF BIC / SWIFT = BANK IDENTIFIER CODE BIJVOORBEELD: ING BANK: INGBNL2A T.B.V. BUITENLANDE BETALINGEN 8
 • 9. INCASSO EN EXCASSO STANDAARD EUROPESE INCASSO (VERSUS ZAKELIJKE INCASSO) CLIEOP WORDT VERVANGEN DOOR NIEUW SEPA FORMAAT (XML 200222) NIET NAAST ELKAAR (OMEGA EN DYNAMICS WONEN) INCASSOPROCEDURE VERANDERT MACHTIGING VOOR N SPECIFIEK IBAN VERSCHIL 1E INCASSO EN VOLGENDE INCASSOS (5 / 2 DAGEN) INCASSANT-ID MACHTIGINGSDATUM (INITIEEL 01-11-2009) MACHTIGING-ID MACHTIGINGSFORMULIER 9
 • 10. Incasso: MACHTIGING-ID MEERDERE OPTIES N MACHTIGING-ID PER KLANT EN MACHTIGING-ID PER CONTRACT NIEUW UNIEK (VOLG)NUMMER KEUZE CEGEKA N MACHTIGING-ID PER KLANT 10
 • 11. Nieuwe MACHTIGINGEN OVERSTAPSERVICE VERSUS NIEUW IBAN BEWAARPLICHT MINIMAAL 14 MAANDEN NA BEINDIGING EEN NATTE HANDTEKENING IS VERPLICHT BIJ ZAKELIJKE INCASSO OOK DE BANK INFORMEREN 11
 • 12. Bestandsformaten bank MT940 (UITBREIDING OP BESTAANDE FORMAAT) VERWINFO (VERVALT) A = DIRECTE STORNO B = STORNO DOOR KLANT C = ACCEPTGIRO 12
 • 13. IBAN- ACCEPTGIROS EN ANDEREDOCUMENTEN NIEUW FORMAAT: IBAN ACCEPTGIRO (VAN 1-7-2013) SPOOLER BRIEVEN (O.A. COMBI FORMULIEREN EN FACTUREN) SERVICE VERWERKING DATAB ROTAFORM 13
 • 14. OMEGA EN PHAROS VASTLEGGEN IBAN INFORMATIE IN MODULES HUUR, SHORTSTAY EN WRV PHAROS: PER OBJECTBEHEERDER ONDERSTEUNEN NIEUWE INCASSO- EN EXCASSOFORMATEN EN PROCEDURES CODA, DBS EN AX SOFTWARE OM IBAN IN BULK TE VULLEN HUUR, SHORTSTAY, WRV EN RELATIEBEHEER (INCL. G-REKENING) FACTUURHERKENNING (DOORGEVEN IBAN) 14
 • 15. DYNAMICS WONEN VASTLEGGEN IBAN INFORMATIE IN MODULES CONTRACTEN EN WRV PHAROS: PER OBJECTBEHEERDER ONDERSTEUNEN NIEUWE INCASSO- EN EXCASSOFORMATEN EN PROCEDURES SOFTWARE OM IBAN IN BULK TE VULLEN CONTRACTEN, WRV, RELATIEBEHEER EN AX OVERIGE DEBITEUREN FACTUURHERKENNING (DOORGEVEN IBAN) 15
 • 16. FINANCILE ADMINISTRATIE CODA CODA VERSIE 12 ONDERSTEUNT SEPA UPGRADE NAAR CODA VERSIE 12 IS VOORWAARDE FINANCILE INTEGRATIE UITBREIDEN MET IBAN INTERFACE MET CODA TABLELINK CRESCENDO (INTERSTAFF) IBAN VANAF VERSIE 3.0.022 MOGELIJK EEN AANVULLENDE UPGRADE 16
 • 17. FINANCILE ADMINISTRATIE DBS DBS VERSIE 14.50 ONDERSTEUNT SEPA UPGRADE NAAR DBS 14.50 IS VOORWAARDE FINANCILE INTEGRATIE UITBREIDEN MET IBAN EN BIC INTERFACE MET DBS INTEGRATION TOOLKIT DBS STELT BIC ALS VOORWAARDE 17
 • 18. FINANCILE ADMINISTRATIE DYNAMICS AX MICROSOFT DYNAMICS ONDERSTEUNT MOMENTEEL IBAN EN BIC CREDITEURENBETALINGEN (SEPA) Q1 2013 SERVICE RELEASE VOOR: DEBITEUREN INCASSO 18
 • 19. CEGEKA SEPA THEMADAG AFSLUITING LIVE BEELDEN DE MIGRATIE INLEIDING WAT GAAT ER EN VERANDERENACHTERGROND 19
 • 20. DE MIGRATIE FORMEER EEN INTERNE SEPA PROJECTGROEP AFSPRAKEN MET BANK OMZETTEN BANKREKENING NAAR IBAN IBAN - ACCEPTGIRO EN SPOOLERBRIEVEN OMEGA / DYNAMICS WONEN SOFTWARE MIGRATIE FINANCILE ADMINISTRATIE UPGRADE NAAR SEPA VERSIE PLANNING, AFSPRAKEN EN VERVOLG 20
 • 21. FORMEER INTERNE SEPA PROJECTGROEP VERTEGENWOORDIGING MEERDERE DISCIPLINES CONTACTEN MET UW BANK INFORMEREN EIGEN MEDEWERKERS INFORMEREN KLANTEN EN ANDERE RELATIES CONTACTEN MET CEGEKA VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES RONDOM SEPA 21
 • 22. AFSPRAKEN MET UW BANK AFSPRAKEN MET UW BANK WEB-SITES VOOR MEER INFORMATIE www.betaalvereniging.nl www.overopiban.nl/ www.sepa.nl/ www.dnb.nl/betalingsverkeer/sepa/index.jsp www.ibanbicservice.nl/ 22
 • 23. IBAN MIGRATIE www.ibanbicservice.nl/ 23
 • 24. IBAN MIGRATIE EXTRACTIE / EXPORT DE BANKREKENINGNUMMERS UIT HET SYSTEEM OPNEMEN IN BESTAND CONVERSIE DE BANKREKENINGNUMMERS OMZETTEN NAAR IBAN VIA IBANBICSERVICE MUTATIE / IMPORT DE IBAN OPNEMEN IN HET SYSTEEMUIT VOEREN M.B.V. TOOLING VAN IBANBICSERVICE EN CEGEKA 24
 • 25. IBAN ACCEPTGIRO, OVERIGESPOOLERBRIEVEN ETC. VERVAARDIGING IBAN-ACCEPTGIRO SERVICE VERWERKING (ROTAFORM OF DATAB) SPOOLER BRIEVEN MET OLA FACTUREN MET IBAN FOCUS EN DYNAMICS WONEN WORKSPACENB. DENK OOK AAN HET AANPASSEN VAN: UW WEBSITE BRIEFPAPIER 25
 • 26. OMEGA EN PHAROS UPGRADE NAAR HUUR 2.1 SR4 UPGRADE NAAR PHAROS DW 5.3 INCLUSIEF INSPECTIEMODULE NIEUWE FINANCILE INTEGRATIE CODA 12, DBS 14.50 EN DYNAMICS AX UPGRADE NAAR SHORTSTAY 3.0 SR1 UPGRADE NAAR MARKT 2.3 SR1 BESCHIKBAAR Q3 2013 26
 • 27. DYNAMICS WONEN UPGRADE DYNAMICS WONEN 5.3 ALLES IN EEN INCL. MICROSOFT KERNEL ROLL-UP T.B.V. SEPA BESCHIKBAAR Q2 2013 27
 • 28. FINANCILE ADMINISTRATIE - CODA UPGRADE NAAR CODA 12 OFFERTE VOOR UPGRADE EN CONVERSIE TESTEN VAN DE NIEUWE FINANCILE INTEGRATIE (IBAN) TABLELINK INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSOS, EXCASSOS EN BANKVERWERKING) EVT. AANPASSEN VAN (SPOOLER)BRIEVEN MET IBAN INFORMATIE IBAN VOOR CREDITEUREN INDIEN RELATIEBEHEER WORDT GEBRUIKT HANDMATIGE UPGRADE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN GEEN CONVERSIE NAAR IBAN BINNEN CODA DOOR CEGEKA 28
 • 29. FINANCILE ADMINISTRATIE - DBS UPGRADE NAAR DBS 14.50 OFFERTE VOOR UPGRADE EN CONVERSIE TESTEN VAN DE NIEUWE FINANCILE INTEGRATIE (IBAN EN BIC) INTEGRATION TOOLKIT INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSOS, EXCASSOS EN BANKVERWERKING) EVT. AANPASSEN VAN (SPOOLER)BRIEVEN MET IBAN INFORMATIE IBAN VOOR CREDITEUREN INDIEN RELATIEBEHEER WORDT GEBRUIKT HANDMATIGE UPGRADE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN GEEN CONVERSIE NAAR IBAN BINNEN DBS DOOR CEGEKA 29
 • 30. FINANCILE ADMINISTRATIE DYNAMICS AX UPGRADE NAAR DYNAMICS WONEN FINANCIEEL 5.3 UPGRADE MICROSOFT DYNAMICS AX SERVICE RELEASE / ROLL-UP TESTEN FINANCILE INTEGRATIE AIF WEBSERVICES INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSOS, EXCASSOS EN BANKVERWERKING ) AANPASSEN SPOOLERBRIEVEN INDIEN IBAN WORDT GEPRINT (VRIJE TEKST FACTUUR) IBAN-ACCEPTGIRO (COMBI-FORMULIEREN) UPDATE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN 30
 • 31. PLANNING, AFSPRAKEN EN VERVOLG INTERNE SEPA PROJECTGROEP CONTACT MET RELATIEMANAGER INSTALLATIE SOFTWARE UPGRADES (EXTRANET) BIJWERKEN IBAN, IBAN-ACCEPTGIRO, BRIEVEN, WERKSTROMEN, ETC INTEGRATIETESTS INGEBRUIKNAME 31
 • 32. CEGEKA SEPA THEMADAG AFSLUITING LIVE BEELDEN DE MIGRATIE INLEIDING WAT GAAT ER EN VERANDERENACHTERGROND 32
 • 33. LIVE BEELDEN ACTIVEREN VAN GEBRUIK VAN IBAN (ONDERSTEUNING MET DEMO VAN HUUR) VALIDATIE VAN IBAN IN COMBINATIE MET INCASSOMETHODE IBAN VOOR PERSONEN (ONDERSTEUNING MET DEMO) IBAN VOOR HUURCONTRACTEN (ONDERSTEUNING MET DEMO) IBAN EN BIC VOOR BEDRIJVEN (ONDERSTEUNING MET DEMO) IBAN VOOR BETALINGSREGELINGEN (ONDERSTEUNING MET DEMO) IBAN VOOR PLUSCONTRACTEN (ONDERSTEUNING MET DEMO) IBAN VOOR VERVANGENDE BETALERS (ONDERSTEUNING MET DEMO) IBAN SERIEGEWIJS MUTEREN (ONDERSTEUNING MET DEMO) 33
 • 34. CEGEKA THEMADAG SEPA AFSLUITING LIVE BEELDEN DE MIGRATIE INLEIDING WAT GAAT ER EN VERANDERENACHTERGROND 34
 • 35. AFSLUITING PERIODIEKE UPDATE OVER DE VOORTGANG VANUIT CEGEKA NIEUWSBRIEF RELATIEMANAGER VRAGEN? CONTACT: SEPA@CEGEKA.NL 35
 • 36. BEDANKT VOOR UW KOMST! DANK VOOR UW AANDACHT DANK VOOR UW INBRENG 36