Top Banner
Carla Vliex Utrecht 5 oktober 2011 Servicemanagement = procesimplementatie = Veranderen
11

Servicemanagement is veranderen - Themadag "Procesimplementaties ingekleurd" - 2011

Dec 05, 2014

Download

Business

TOPdesk

Het implementeren van servicemanagementprocessen is ook een veranderproces. Kennis over verandermanagement kan helpen om de implementatie succesvoller te maken. Dorine Wesel geeft vanuit de theorie van de verandermanagement een aantal handvatten die u hiervoor kunt inzetten, zoals de kleurenleer van De Caluwé en Vermaak. (gepresenteerd door Dorine Wesel van Twijnstra en Gudde op de Themadag "Procesimplementaties ingekleurd" 2011: http://www.topdesk.com/nl/themasessies/programma/themasessie-servicemanagementprocessen/)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1. Servicemanagement =procesimplementatie =VeranderenUtrecht5 oktober 2011Carla Vliex
 • 2. Servicemanagement = procesimplementatie = Veranderen Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 2
 • 3. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenWaarom veranderen zo lastig is Gebrek aan draagvlak Gebrek aan overzicht Behoudende machthebbers Mensen streven naar zekerheid en stabiliteit Hardnekkigheid van bestaande waarden en normen Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 3
 • 4. Servicemanagement = procesimplementatie = Veranderen Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 4
 • 5. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenDe autonome medewerker Het oerconflict Verdediging oplossen Domein van de leiding: conflicten Domein van de professionals/ - onder- werkers: - toewijzen middelen en geld handelen - grensbeslissingen - beslissen - beslissingen in het werk - evaluatiebeslissingen Verdediging Pas op voor pocket veto! Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 5
 • 6. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenMaak de zin af:er verandert iets als Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 6
 • 7. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenBij organisatieveranderingen zijn vijfmanieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 7
 • 8. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenDe vijf kleuren in n oogopslag Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdrukEr verandert belangen bij elkaar eerst denkt en dan mensen op de juiste mensen in leersituaties ruimte maakt vooriets als je.... brengt (planmatig) doet manier prikkelt brengt spontane evolutiein een .... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend procesnaar.... een haalbare de beste oplossing, een een motiverende een oplossing die een oplossing die oplossing, maakbare wereld oplossing, de beste fit mensen samen vinden energie losmaakt win-winsituatieInterventies coalitievoming, projectmatig werken, beoordelen en belonen, gaming en coaching, open space meetings,zoals.... topstructurering strategische analyse sociale bijeenkomsten open systems planning zelfsturende teamsdoor een... procesbegeleider die inhoudelijk expert, een HRM-expert, een procesbegeleider die patroonduider die zijn macht gebruikt projectleider coachend manager mensen steunt zichzelf op het spel zetgericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie setting en complexiteit en en sfeer communicatie betekenissenHet resultaat onbekend en omschreven en bedacht, niet geschetst, niet onvoorspelbaaris... verschuivend gegarandeerd gegarandeerd gegarandeerdDe borging beleidsdocumenten en meten = weten, HRM-systemen, goede lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteitschuilt in... machtsbalans, bijsturen verhoudingen, van dialoog loyaliteit communicatieDe valkuil luchtfietserij, negeren van externe en verstikkende systemen, niemand uitsluiten, oppervlakkig begrip,schuilt in... loose-loosesituatie irrationele aspecten zachte heelmeesters gebrek aan actie laissez-faire Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 8
 • 9. Servicemanagement = procesimplementatie = Veranderen Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 9
 • 10. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenElke kleur heeft een eigen type veranderaar Geeldruk Procesregisseur die zijn macht inzet Blauwdruk Expert projectmanager die formulering n implementatie verzorgt, indien gemandateerd Rooddruk Coachende manager, HRM- of communicatie-expert die oplossingen suggereert Groendruk Procesbegeleider die mensen steunt Witdruk Patroonduider die zichzelf op het spel zet Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 10
 • 11. Servicemanagement = procesimplementatie = VeranderenAanpak in ICT omgevingenDominant: Planmatig: qua aanpak en qua resultaat (we kunnen het helemaal voorspellen) Denken en doen zijn gescheiden; ontwerp aanpak Wat meetbaar is, bestaat, dus emoties bestaan nietVanuit veranderoptiek bezien , is er soms meer aandacht nodig voor:- Ontwikkelen, stap voor stap- Denken en doen combineren- Rekening houden met emoties en irrationele aspecten: motivatie, draagvlak- Aandacht voor WIE en HOE (naast WAT)- Formule E= K x A Twynstra Gudde | TopDesk 5-10-2011 11