YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
  • 1. Bert Nijboer 1 | 19 Glasvezel: Het netwerk van de toekomst

2. 2 | 19 Reggefiber is een Twents bedrijf met de ambitie om zoveel mogelijk huishoudens in Nederland van glasvezel tot in de meterkast te voorzien. Wij zijn gestart in 2005 en hebben inmiddels meer dan 1,6 miljoen huishoudens voorzien van glasvezel. Momenteel leggen wij in een hoog tempo glasvezel aan in geheel Nederland: Reggefiber is in 199 gemeenten actief. Aandeelhouders: KPN : 51 % Reggeborgh : 49% Reggefber 3. 3 | 19 Structuur Reggefiber Reggeborgh Reggefiber Group bv 51 %49 % NEMs Reggefiber ttH bv Reggefiber Operator bv 4. 4 | 19 Visie, ambitie en strategie Visie De visie van Reggefiber is als volgt geformuleerd vanuit: Klantperspectief: Glasvezel is het netwerk van de toekomst Aandeelhoudersperspectief: Glasvezel is vastgoed Ambitie De realisatie van een open (passief) netwerk in Nederland Strategie Reggeborgh en KPN bundelen hun krachten (kennis en klanten) 5. 5 | 19 Vaste telecommunicatie infrastructuren 1950 Telefoon (twisted pair) 1980 Kabel TV (coax) 2005 Glasvezel (FttH) Secundair Primair 6. 6 | 19 Optisch datatransport via laserlicht over haardunne glasvezel Zeer doorzichtig glas, licht wordt bijna niet gedempt Licht blijft gevangen in de glasvezel ook in bochten Ongevoelig voor storingen Lichtsnelheid: 300.000 km/s Geschikt om enorme hoeveelheden data te versturen en te ontvangen Wat is glasvezel? 7. 7 | 19 Glasvezel versus koper/coax - - Optisch middels laser- licht - Zeer laag signaal- verlies bij transport Daardoor: - Praktisch onbeperkte bandbreedte - Over grote afstanden - Symmetrisch: Geen compromissen nodig: Downloaden gaat even snel als uploaden - Non-shared Glasvezel - - - Elektrisch - Verlies door weerstand en overspraak Daardoor: - Beperkte bandbreedte - Over beperkte afstand (alleen lokaal) - Compromissen in symmetrie: Downloaden gaat sneller dan uploaden - Shared Koper/Coax 8. 8 | 19 Reggefiber is marktleider in aanleg & exploitatie van Glasvezelnetwerken in Nederland Reggefiber SURFnet CIF Other 9. 9 | 19 Reggefiber legt in bijna 200 gemeenten glasvezel aan Medio april: in 199 gemeenten actief 10. 10 | 19 Het FttH netwerk AP AP AP AP AP AP AP AP CP Netwerk Actieve operator FT U NT Apparatuur Actieve Operator Aggregatie apparatuur 2 vezels RF backhaul 2.500 woningen Backbone Actieve Operator = Passieve netwerk van Reggefiber = Apparatuur en netwerk van Actieve Operator 11. 11 | 19 Reggefiber Open Netwerk Model * (*) Open Netwerk Model: non- discriminatoire toegang tot het passieve netwerk voor alle Active Operators en Service Providers Reggefiber Wholesale BV Reggefiber Operator BV NEMs KPN W&O DerdeActieve Operators ODFOvereenkomst Beheerovereenkomst WBA ISP ISPISP ISP ISP ISP Wholesale overeenkomsten CONSUMENTEN PassieveOperator ActieveOperators Service Providers 12. 12 | 19 Infrastructuur Zorg School internet Wijk TV Beveiliging Kerk TV Sportclub TV Domotica E-learningGames X Y Z Diensten derden Connecties Internet Radio / TV Bellen Providers 13. 13 | 19 14. 14 | 19 Dienstenaanbieders die gebruik maken van ons netwerk 15. 15 | 19 Glasvezel aanleg in Nederland 16. 16 | 19 Glas naar de woning, niet graven maar boren 17. 17 | 19 Film reggefiber_ftth_volkerwe ssels_edit-SD.mp4 18. 18 | 19


Related Documents