Top Banner
1 Welkom Key User Groep Key User Groep
78

Themadag Fronter 2 (Definitief)

Nov 29, 2014

Download

Technology

horb

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1. Welkom Key User Groep

2. Welkom 09:00 09:15 Themadag Fronter-2 Key User Groep Inleiding door Ferno Schneiders Lid College van Bestuur Toelichting door Han Dahlmans, Voorzitter Key User Groep 3. Programma 09:00 09:15 Themadag Fronter-2 Key User Groep Afsluiting met borrel 16.00-17.00 Samenvatting besluiten Ghislaine Meijer en Peter Joskin 15.30-16.00 Terugkoppeling panelgroepen.Han Dahlmans en Gerard Weijnen 14.30-15.30 Nieuwe kaders Fronter-2 Inventarisatie gewenste verbeteringen middels kleine panelgroepen, deel 2 13.00-14.30 Lunch 12.30-13.30 Inventarisatie gewenste verbeteringen middels kleine panelgroepen, deel 1 11.30-12.30 Voorstellen Voorstellen op basis van onderzoek Bob Danils en Gerard Weijnen 11.00-11.30 Koffiepauze (eventueel thee) 10.45-11.00 Presentatie Flexibel leren en Fronter Jef van den Hurk, M&I Partners 10.00-10.45 Presentatie onderzoek Fronter bij Zorg en Welzijn, Ilias Tsiafakis, Brainnovation 09.15-10.00 Huidige situatie Inleiding door Ferno Schneiders Lid College van Bestuur Toelichting door Han Dahlmans, Voorzitter Key User Groep 09.00-09.15 4. Brainnovation 09:15 10:00 Themadag Fronter-2 Key User Groep Presentatie onderzoekFronter bij Zorg en Welzijn,Ilias Tsiafakis, Brainnovation 5. BRAINNOVATION Resultaten onderzoek naar gebruik Fronter binnen Leeuwenborgh Opleidingen 3 april 2009 Auteur Ilias Tsiafakis 6. Het onderzoek The learning experts 7. De aanpak ( de interviews individueel en groep) Hoe gebruik ik Fronter nu? Welke meerwaarde heeft het werken met een ELO tov zonder ELO Ondersteunt de ELO het didactische model van het Leeuwenborgh heeft het werken met een ELO tov zonder ELO Ondersteunt de ELO in het onderwijskundig of het leerproces? Wat vindt u van de gebruiksvriendelijkheidvan Fronter? Ondersteunt de ELO in het onderwijslogistieke proces? Welke is de positie van Fronter binnen jullie onderwijsproces? Gebruikt u de ELO in uw communicatie met de studenten? Hoe heeft de implementatie plaatsgevondenen is er aandacht geweest voor de meerwaarde voor de docent? The learning experts 8. De aanpak (de interviews individueel en groep) The learning experts 9. Waarom deze vragen en welke is de samenhang

 • Persoonlijke kenmerken docent:
 • 1. Hoe intensief gebruik ik Fronter op dit ogenblik?
 • 10. Ik ervaar mezelf als een ervaren ICT gebruiker
 • 11. Ik ervaar mezelf als een ervaren Fronter gebruiker
 • Ik ervaar het huidige gebruik van ICT-middelen als verrijking bij het werk
 • Werk je in sommige gevallen wel eens iets uit op een pc thuis?
 • Implementatie Fronter tot en met vandaag:
 • 2. Heeft het werken met Fronter een bijkomende meerwaarde gecreerd?
 • 5. Wat vindt u van de gebruiksvriendelijkheid van Fronter?
 • 9. Is er tijdens de implementatie van Fronter aandacht geweest voor de meerwaarde voor de docent?
 • Plaats van ICT binnen het onderwijs:
 • 3. Ondersteunt Fronter het didactische model vanLeeuwenborgh Opleidingen?
 • 4. Ondersteunt Fronter in het onderwijskundige proces/leerproces?
 • 6. Ondersteunt Fronterin het onderwijslogistieke proces?
 • 7. Hoe belangrijk is de positie van Fronter binnen jullie onderwijsproces?
 • 8. Gebruikt u Fronter in uw communicatie met de studenten?
 • Organisatorische ondersteuning:
 • 14. Kun je gemakkelijk met je algemene vragen over Fronter terecht bij de helpdesk? 15. Kun je gemakkelijk met de uitwerking van je onderwijsgerelateerde vragen terecht bij de helpdesk?

The learning experts 10. De inhoudelijke reacties(interviews individueel en groep) Hoe gebruik ik Fronter nu ? The learning experts 11. Fronter als communicatiemiddel

 • Mail sturen binnen Fronter is niet mogelijk.
 • Mailen vanuit Fronter mag niet en dat vindt men raar. Men gebruikt webacces van Outlook maar dat gaat blijkbaar ook verdwijnen.
 • De afwezigheid van de mogelijkheid om een groep of klas direct te mailen vindt men storend.
 • Communiceren met studenten, het automatisch ontvangen van berichten bij wijzigingen, communiceren over studenten met collegas in Fronter
 • Communiceren met klasgenoten
 • Communiceren met coaches
 • Communicatie via chat/e-mail/videomodule

The learning experts 12. Fronter als Dashboard

 • Positief onthaald werd de gedachte van een rolgerelateerd persoonlijk dashboard

The learning experts 13. Fronter als Document management Systeem

 • Het terugvinden van documenten is moeilijk en moeizaam.
 • Heel veel mapjes te openen voor je iets terug kunt vinden.
 • Het zoeken binnen Fronter is een drama, er zijn zoveel mappen dat je vaak niets terugvindt. Vb. Er zijn instaptoetsen geweest maar die weet hij niet terug te vinden.
 • Layout, weten waar je dingen kunt terugvinden. Vb fotos van studenten zijn aanwezig in Fronter maar kan ze niet vinden
 • Positief vindt men het feit dat alles op n plaats terug te vinden is.
 • Tegelijkertijd wordt echter de opmerking gemaakt dat het vinden van informatie moeilijk is en er geen duidelijke structuur is waarom informatie op een bepaalde plaats staat.
 • Een heldere eenduidige structuur zou welkom zijn.
 • Veel klikken vindt men vervelend. Als voorbeeld werd aangehaald dat men 8 keer moest klikken voor men bij zijn rooster is.
 • Er staat op dit ogenblik te veel en te ongestructureerd in Fronter
 • Het begrip container geeft de opmerking weer: het staat op Fronter maar ga dan maar eens zoeken

The learning experts 14. Fronter als leerprocesbegeleidende tool (1)

  • Handig zijn de inlevermappen. Als mentor van een klas zie je dan wie wat gedaan heeft en wat er reeds is gebeurd
  • Bij integrale opdrachten bestaat er een tutor en een docent 1 en een docent 2. Maar deze medewerkers moeten via de wandelgangen te weten komen welke de stand van zaken is van de studenten die ze samen begeleiden.
  • Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van de feedbackmogelijkheden van Fronter om alle communicatie samen te houden binnen een dossier maar moet iedereen weer apart gaan mailen met de student en dus is het overzicht weer zoek en kunnen de verschillende docenten de voortgang niet goed monitoren
  • Afvinken van behaalde competenties gebeurt volledig manueel. De mentor houdt dat volledig separaat bij. Er is geen competentiematrix ter beschikking.
  • Als mentor van leerlingen steeds op zoek gaan naar leerlingen. Als hij zijn studenten zoekt dan moet hij gaan zoeken uit een lijst van ongeveer 700 studenten. Je kunt niet per klas of groep zoeken.

The learning experts 15. Fronter als leerprocesbegeleidende tool (2)

  • Fronter is niet aangepast aan de situatie van de mentor. Die wil graag de klas zien of de studenten zien die hij begeleidt, klaar.
  • Communicatie op basis van werkstuk gebeurt op een complexe manier: - Student levert opdracht in, in inlevermap- Docent beoordeelt- Indien geslaagd zet docent deze in portfolio van de student- Indien niet geslaagd gaat de opdracht terug via mail en moet de student deze terug inleverenin een andere inlevermap- Feedback op deze opdrachten gebeurt via de mail- Chat functionaliteit voor communicatie wordt niet gebruikt- De inleverprocedure is omslachtig, vooral in het geval van herkansing

The learning experts 16. Fronter als leerprocesbegeleidende tool (3)

  • In het gebruik als leerlingvolgsysteem is het tijdrovend. De mentor, Tutor, docent wil informatie van de groepen zien die gerelateerd zijn aan hem of haar maar niet alle andere informatie.
  • Voor leerlingen die uitvallen. Het leerlingendossier staat niet in leerlingvolgsysteem
  • In de mentorrol niet alleen de behaalde resultaten maar ook de niet-behaalde resultaten zien
  • Antwoord op de stappen om te komen tot een diploma op concreet niveau
  • Leerlingen berichten over stand van zaken
  • Afspraken met docenten/coach
  • Studentbegeleidingstrajecten zijn niet structureel opgezet

The learning experts 17. Fronter als leerprocesbegeleidende tool (4)

  • Op het procesmatig in gebruik nemen van Fronter zijn sommige docenten voor en sommige tegen, vooral rond het menselijke aspect. Bij het opgeven dat je dat menselijke aspect kunt toevoegen aan de omgeving dan wordt de procesmatige gedachte weer interessant. Docenten willen wel eenvoudig kunnen zien met kleurtjes of alles goed gaat met een student, willen de juiste rapporten kunnen zien, sommige zelfs de afwezigheden zodat ze een beter beeld krijgen van de student en daardoor beter kunnen ondersteunen maar zien niet de link dat je dan Fronter procesmatig het onderwijs proces moet laten begeleiden. Bij de opmerkingen garbage in garbage out werd de problematiek duidelijk.
  • Assesment vindt plaats binnen Studiemeter. De resultaten ervan gaan naar Excel en de docent moet daar dan iets mee. Ideaal zou zijn als deze resultaten rechtstreeks in Fronter kunnen omgezet worden.
  • Inleveren van info
  • Portfolio
  • Resultaten gaan ook via ELO

The learning experts 18. Fronter als onderwijs-/lesondersteunende tool (1)

  • De afwezigheid van klassenlijsten. De afwezigheid van klassenlijsten en smoelenboeken ervaart men als een groot gemis. Klassen met fotolijst is ook een gemis
  • Door de docenten wordt Fronter niet gebruikt om projectmatig samen te werken.
  • Gebruikt Fronter niet voor zijn eigen lesgeven. Reden hiervoor is dat hij niets mag uploaden. Hij heeft daar wel de rechten voor en heeft dat ook gedaan maar werd teruggefloten. Blijkbaar is er een zeer selecte groep van mensen, een drietal, die dat mogen.
  • Schrijfrechten: Indien ik niets kan plaatsen in Fronter dan mail ik dat maar direct
  • Wat contentgebruik betreft werd het gebruik van Social Work aangekaart en dat daarbinnen alles gebeurt. Men gaf wel aan dat het handig zou zijn dat je vanuit Fronter als student direct kunt doorloggen naar het onderdeel van de cursus die bij de betreffende stap binnen je integrale opdracht aan het lopen is
  • Bij de Integrale opdrachten mist zij de link met de content. Na wat uitleg gaf ze aan dat het ideaal zou zijn als je het boek digitaal kunt volgen en opsplitsen in leseenheden met daarbij de koppeling naar de integrale opdrachten extra materiaal en de mogelijkheid om onmiddellijk commentaar toe te voegen van hoe studenten actief zijn of niet.

The learning experts 19. Fronter als onderwijs-/lesondersteunende tool (2)

  • Info om in te lezen en bijhouden
  • Artikelen voor lesavonden
  • Lay out van de documenten leesbaar maken binnen de omgeving om niet constant te moeten printen. Duidelijke afspraken rond layout integrale opdrachten en duidelijk format voor studenten
  • Voor zijn eigen les rekenen gebruikt hij geen Fronter. Maar indien je creatief praat ziet hij ook de bijkomende voordelen bvb met videofilm. Vroeger gebruikte hij Leeuwnet maar dat kan hij nu niet.
  • Wegwijzer naar informatiebronnen
  • Voor het Nederlands gebruikt ze studiemeter van Deviant. Digitale studiemiddelen zijn daar terug op te vinden . Toetsen zullen volgen in de loop van januari 2009
  • Voor het vak Engels gebruikt ze de methode Deviant Good Practice. Wat haar betreft een goede methode, steekt goed in mekaar en maakt gebruik van het CEF. Extra luisteroefeningen worden aangeboden. De leerlingen vinden deze methode niet altijd leuk want het is regelmatig rumoerig in de klas.

The learning experts 20. Fronter als onderwijs-/lesondersteunende tool (3)

  • Vervelend vond ze dat studenten constant naar andere sites surfen tijdens de les en hoe dat je dat onder controle kunt krijgen
  • Bij Leeuwnet was het mogelijk om een Mijn pagina te hebben en daar was er de mogelijkheid voor studenten om extra lesmateriaal en oefeningen te bekijken
  • Het gebruik van digitale leermiddelen (studiemeter.nl)
  • Voor zijn eigen les rekenen gebruikt hij geen Fronter. Maar indien je creatief praat, ziet hij ook de bijkomende voordelen bvb met videofilm. Vroeger gebruikte hij Leeuwnet maar dat kan hij nu niet.
  • Fronter als samenwerkingsinstrument zou hij geweldig vinden

The learning experts 21. Randvoorwaarden (1)

  • Draadloos netwerk doet het niet altijd goed en je hebt niet in alle lokalen bereik
  • Laptops kunnen/konden bepaalde documenten niet openen
  • Het is/was mogelijk om de inlevermappen die iemand anders heeft gemaakt te verwijderen
  • Planning van integrale opdrachten is niet ideaal omdat docenten deze te laat ontvangen
  • De koppeling die tussen NOISE en Leeuwnet beschikbaar was werkt niet met Fronter en toen ging het zoeken eenvoudiger.
  • Training is gebaseerd op het leren kennen van functionaliteiten maar is niet gekoppeld aan de context (bvb via een integrale opdracht)
  • Een aantal van de docenten vonden de training te weinig. Contextuele training lijken een goede oplossing te zijn en dat kan nu ook nu de meeste docenten de basis gehad hebben.
  • Zij ziet duidelijk Fronter als procesbegeleidingsinstrument, maar vindt dat alles wel complex wordt met de verschillende omgevingen en tools

The learning experts 22. Randvoorwaarden (2)

  • Op de vraag of men Leeuwnet beter vond dan Fronter wordt door iedereen aangegeven dat de mogelijkheden van Fronter veel meer zijn en bij verdere uitbouw zeker de voorkeur naar Fronter gaat.
  • Implementatie is te snel gegaan zonder te hebben gesproken met de werkvloer
  • Het rechtensysteem is ook niet ideaal geregeld. Er moet een balans zijn tussen ICT en de operationele activiteiten
  • Training was minimaal. Trainingen zouden gekoppeld moeten worden aan het niveau van de gebruikers om zo irritatie te vermijden
  • Geen duidelijke veranderplanning; mensen worden niet begeleid en de veranderingen kunnen niet doorgevoerd worden.
  • Training zijn te veel gericht op handelingsniveau hoe iets doen in Fronter maar is niet gekoppeld aan de werkelijkheid.
  • Afwezigheid van duidelijke visie rond CGO. Deze visie zou echter duidelijk moeten zijn in het onderwijsconcept en de daar uit volgende uitvoerende processen. Door de onduidelijkheid over het bovenstaande kan de docent niet geconcretiseerd lesgeven
  • Trainingen ingebed in het onderwijssysteem

The learning experts 23. Uitwerking Onderwijsmodel en vertaling naar Fronter The learning experts 24. Beginsituatie The learning experts 25. Uitwerking MMZ niveau 3 (1) The learning experts 26. Uitwerking MMZ niveau 3 (2) The learning experts 27. Vertaling naar Fronter (1) The learning experts 28. Vertaling naar Fronter (2) Opgebouwd op basis van competenties met daaronder de werkprocessen. Waarom? Dit maakt het volgen van competenties over de gehele opleiding mogelijk The learning experts 29. Vertaling naar Fronter (3) The learning experts 30. Verder met live demo in Fronter The learning experts 31. Tot slot

 • Vragen en hoe verder

The learning experts 32. M&I Partners 10:00 10:45 Themadag Fronter-2 Key User Groep Presentatie Flexibel leren & Fronter Jef van den Hurk, M&I Partners 33. CGO, flexibel onderwijs & Fronter Studiedag Leeuwenborgh Opleidingen 3 april 2009 Jef van den Hurk MIM [email_address] 34. 35. 36. Uitgangspunten CGO

 • Kennis veroudert snel in een kennissamenleving al blijkt dat vooral te gelden voor beroepsspecifieke en niet zo zeer voor algemene kennis en is theorie dus helemaal niet minder belangrijk
 • Leren in de praktijk is effectiever al levert de uitleg van een goede docent soms meer leerrendement op
 • Het leertraject van de individuele student centraal maar dat betekent nog geen supermarktonderwijs op basis van individuele keuzes

37. Het competentiegerichte, flexibeleleertraject van onderwijsinstellingen In mist ontdek je de wereld meter voor meter 38. De wereld verandert 39. Traject in lagen Uitgangspunten Uitspraken kaders principes Vormgeving Inhoud bedrijfsvoering professionalisering Visie op een flexibele leerorganisatie Visie op CGO Uitwerking naar flexibele onderwijsorganisatie Standaarden 40. Flexibiliteit is een drietrapsraket

 • standaarden
 • onderwijs-organisatiemodel
 • informatievoorziening
 • personeel, organisatie
 • planning
 • EVC
 • flexibele instroom
 • afstemmen op leerstijl
 • keuzemogelijkheden
 • invulling vrije ruimte

effecten vormen van flexibiliteit structuren processen middelen waarom wat hoe betere werknemers leuker onderwijs minder uitval betere aansluiting bedrijfsleven 41. Veel verschillende beelden 42. Kern

 • Het onderwijs is flexibel ingericht om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig heeft om zijn opleiding effectief en efficint met succes af te ronden
 • (= omgaan met variatie!)

43. Uitgangspunten CGO

 • Een deelnemer
 • kan zich orinteren op een passende opleiding
 • krijgt eenpassendopleidingstraject op basis van eenpersoonlijkontwikkelingsplan
 • kan delen van de opleiding vraaggestuurd invullen
 • kan meerdere malen per jaar starten met een opleiding
 • kan zonder tijdverlies overstappen naar een andere opleiding
 • kan delen van een opleiding volgen
 • wordt gekend

44. 45. 46. Didactiekvslogistiek

 • Gericht op zo veel mogelijk leereffect
 • Effectiviteit
 • Menselijke interactie
 • Variatie, steeds weer anders
 • Gericht op organiseer-baarheid, uitvoerbaarheid
 • Efficintie
 • Planning, structuur
 • Stabiliteit, standaardiseren

Omgaan met variatie = onzekerheid Logistieke vuistregels helpen om variatie mogelijk te maken of om onzekerheid te verminderen 47. Standaardiseren om te flexibiliseren 48. Standaardiseren doen we allang

 • Iedereen organiseert, groepeert, rubriceert, catalogiseert, deelt in
 • Niet alle standaarden dragen bij aan flexibiliteit:
  • Huisstijl
  • Kwaliteitszorg
  • Organisatiecultuur: zo doen wij dat
 • Standaardiseren om te flexibiliseren Hoe meer standaardisatie, hoe meer flexibiliteit
 • Wat te standaardiseren?
  • Tijdsaspecten: begin- en eindtijden, omvang, etc
  • Informatieoverdracht: overal waar informatie wordt overgedragen of gedeeld is standaardisatie nodig
  • (Gemeenschappelijke onderwijsstructuur)

49.

 • bieden helderheid, kaders, ontwerpruimte
 • voegen iets toe
 • hebben een bepaalde reikwijdte
 • maken de consequenties van bepaalde keuzen inzichtelijk
 • zijn gefaseerd
  • huidige / oude situatie
  • minimumvariant CGO
  • CGO met aandacht voor de individuele deelnemer
  • flexibele leerorganisatie (stip op de horizon)
 • zijn niet bedoeld om alles te uniformeren!
 • vormen samen de onderwijsarchitectuur
 • standaardiseren = afstemmen = samenwerken

De deelnemer krijgt regelmatig inzicht in zijn/haar vordering in het leerproces om de voortgang van het proces te kunnen plannen.

 • De competentieontwikkeling op werkprocesniveau wordt vastgelegd in een competentiemeter.
 • De loopbaanbegeleider houdt het totaaloverzicht over de vorderingen van de deelnemer om met de deelnemer de voortgang van het leerproces te plannen.

Standaarden 50.

 • Verschillende snelheden mogelijk
 • Criteria voor overstap naar volgende fase
 • Discussie over flexibilisering noodzakelijk

Fasering Standaard Consequenties Fase 1 (traditio-neel) Fase 2 (CGO) Fase 3 (CGO, ind.) Fase 4 (Flex) 51. CGO, flexibiliteit en Fronter 52. en dan

 • Trajectbegeleiding
  • Deelnemer wordt gekend Actuele informatie over stand van zaken en voortgang van elke deelnemer transparant beschikbaar
 • Deelnemer kan eigen leertraject managen
  • Passende opleiding op basis van een POP Fronter ondersteunt POP Uitvoering Toetsing Bijstellen
 • Docent kan leertraject deelnemer managen
 • Manager kan sturen op werkprocessen
  • Heldere, gebruikersvriendelijke inrichting met een minimum aan beheer Naar een Fronterarchitectuur

53. 54. Slimme inrichting van Fronter(voorbeeld) Onderwijsmagazijn L L L S S S S L 55. Organisatiestructuur Regie opinvoering &uitvoering CGO,flexibel onderwijs Inrichting onderwijs Uitvoering onderwijs Inrichting Fronter Gebruik Fronter Fronter architectuur Onderwijs architectuur 56. 57. Pauze 10:45 11:00 Themadag Fronter-2 Key User Groep 58. Navigatie 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep Voorstellen op basis van onderzoek Bob Danils en Gerard Weijnen 59. Fronter navigatie 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 60. Document Management Systeem 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 61. Container 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 62. Veel stappen 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 63. Dashboard 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 64. Fronter navigatie 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 65. Sector11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep CIOS Toerisme Veiligheid Handel Uiterlijke Verzorging Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 3 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 1 66. Live demo 11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 67. Vragen11:00 11:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 68. Panelgroepen deel 1 11:30 12:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep Inventarisatie gewenste verbeteringen middels kleine panelgroepen, deel 1 69. Lunch 12:30 13:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep 70. Panel groepen deel 2 13:30 14:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep Inventarisatie gewenste verbeteringen middels kleine panelgroepen, deel 2 71. Terugkoppeling 14:30 15:30 Themadag Fronter-2 Key User Groep Terugkoppeling panelgroepen.Han Dahlmans en Gerard Weijnen 72. Welkom 09:00 09:15 Themadag Fronter-2 Key User Groep Samenvatting besluiten Ghislaine Meijer en Peter Joskin 73.

 • Scholing 2009 voor docenten:
 • Fronter 2;
 • Gronos (aanwezigheidregistratie);
 • Edictus (begeleiding deelnemers).
 • Nieuwe navigatie personeelkamer :
 • En ruimte voor alle medewerkers informatie;
 • Overzicht van alle projecten.

Key User Groep Themabijeenkomst Fronter-2 Urmond 3 april 2009 Ghislaine Meijer, directeur dienst HR 74. Key User Groep Themabijeenkomst Fronter-2 Urmond 3 april 2009 Ghislaine Meijer, directeur dienst HR Invoegen personeelservices Fronter door Gerard of Rinaldo 75. Key User Groep Themabijeenkomst Fronter-2 Urmond 3 april 2009 Peter Joskin, directeur sector Economie

 • Stappen in de besluitvorming Fronter 2:
 • Key User Groep werkt voorstel uit;
 • Alle aanwezigen Urmond kunnen reageren;
 • Key User Groep maakt voorstel Fronter-2;
 • IT-stuurgroep geeft steun aan voorstel;
 • Directieberaad neemt voorstel Fronter-2 aan;
 • Alle medewerkers ontvangen het vastgestelde document.

76. Key User Groep Themabijeenkomst Fronter-2 Urmond 3 april 2009 Peter Joskin, directeur sector Economie

 • Andere Leeuwenborgh projecten 2009:
 • CGO
 • Fronter 2;
 • Gronos (aanwezigheidregistratie);
 • Edictus (begeleiding deelnemers);
 • Notebooks voor deelnemers.

77. Key User Groep Themabijeenkomst Fronter-2 Urmond 3 april 2009 Peter Joskin, directeur sector Economie Coming up next : Themabijeenkomst Surfnet / Kennisnet 19 juni 2009 78. Afsluiting met borrel 16:00 17:00 Themadag Fronter-2 Key User Groep