Top Banner
Webmanagersnet 17 november 2011 Kasteel Sterkenburg Fotoverslag – conclusies – ;ps & adviezen
7

Fotoverslag Webmanagersnet themadag 17 nov 2011

Dec 01, 2014

Download

Business

Present Media

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. Webmanagersnet 17 november 2011 Kasteel Sterkenburg Fotoverslag conclusies ;ps & adviezen
  • 2. Thema van deze dag: Hoe ga je om met (conicterende) belangen bij online (door)ontwikkeling? Op deze prach;ge loca;e in Driebergen vond de 10e Webmanagersnet bijeenkomst plaats. Een mooie plek om met elkaar te discussiren over hoe je als webmanager het beste kan omgaan met de diverse belangen in een organisa;es als het om online (door)ontwikkeling gaat.
  • 3. Coos de Groot, Achmea, over dit thema: We ontdekken nieuw land. Met tradi=onele structuren ben je er niet. Wat werkt voor de ene situa=e, werkt nog niet in de andere. CASE Aan de hand van een case hebben we de groep verdeeld over een aantal rollen: een groep CEOs, HR-managers, IT-managers, Communica;emanagers en medewerkers van de Verkoop binnendienst. Arjan van Liere speelde de webmanager, en de spelleider was Gabrille Dik. De case ging over een leverancier van zorgproducten, die om de crisis te overleven- online gaat inzeLen om 40% meer omzet te behalen. Natuurlijk heeP het consequen;es voor de diverse par;jen.
  • 4. De belangen IT: Eerst de achterkant van het systeem op orde, dan pas ac2e CEO: Het moet gebeuren, wees posi2ef en denk wat wel kan! HR: Jullie vergeten de menskant! Verkoop: Wat wil de klant? Communica@e: Veranderingen hebben 2jd nodig!
  • 5. Wat hebben we geleerd? Belangrijk is je te realiseren dat mensen niet al;jd gelijk met hun bezwaren komen. Ze voelen zich overvallen, en hebben ;jd nodig om hun mening te vormen. Als je goed luistert, kun je bepalen waar het werkelijke probleem (belang) van de ander zit, en hier iets mee doen. Zonder structuur of (tussen;jdse) Bij het begin van de discussie waarin samenva`ng, is het voor deelnemers aan belangen worden geuit, is het belangrijk een discussie moeilijk in te schaLen de urgen;e van een plan te hoever men is in de besluitvorming of benadrukken en deze te belangen afweging. beargumenteren.
  • 6. Wat hebben we geleerd? Waarom is het zo belangrijk goed om te Om een goed verhaal neer te zeGen, gaan met de diverse belangen? Online heb je alle rollen en types nodig. Door wordt steeds meer ingezet ter samen op te trekken, en aan n doel ondersteuning van de primaire processen te werken, ontstaat er een online in een organisa;e. Dit betekent dat het rich@ng en strategie die iedereen kan van invloed is op veel personen in een onderschrijven! organisa;e, die allemaal een rol vervullen en dus verschillende belangen hebben. De belangen zijn anders, omdat een bepaalde rol specieke type werkzaamheden en type personen met zich meebrengt. Denk aan de ICTer die op zoek is naar zekerheid en betrouwbaarheid, de HR manager die let op de menskant en de CEO die resultaatgericht is.
  • 7. Tips en adviezen met dank aan Gabrille Dik q Gemeenschappelijk doel benadrukken en breng die posi;ef q Zorg dat mensen de redelijkheid van een voorstel of plan zien q Alle par;jen betrekken die een belang hebben (ook HR!) en mensen waar mogelijk verantwoordelijk maken q Boodschap niet van te voren dich`mmeren, maar openstaan voor meningen. Toon begrip voor de gevoelens van anderen en plaats indien nodig- onderhandelingen in een ander kader (wat zou jij doen in mijn situa;e?) q Business case samen opstellen, bijvoorbeeld met degene(n) die weerstand kan gaan bieden. En gebruik maken van exper;se van anderen.