Top Banner

Click here to load reader

3o Πανελλήνιο MoodleMoot

Nov 02, 2021

ReportDownload

Documents

others

Η αξιοποηση της πλατφρμας Moodle ως εργαλεο ενεργητικς και εξατομικευμνης μθησης για το μθημα «Εισαγωγ στον Προγραμματισμ» του τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου ΚρτηςΗ αξιοποηση της πλατφρμας Moodle ως εργαλεο ενεργητικς και εξατομικευμνης μθησης για το μθημα «Εισαγωγ στον Προγραμματισμ» του τμματος Φυσικς του
Πανεπιστημου Κρτης
[email protected]
[email protected]
Η απκτηση της ικαντητας ανπτυξης βασικν προγραμμτωνΣκοπς
Εκπαιδευτικ πλατφρμα του MoodleΥλοποηση
Εξ’ αποστσεως εκπαδευση σε συνδυασμ με χωρς φυσικ παρουσα στις θεωρητικς διαλξεις και στα εργαστρια Λειτουργα
Πλασιο και οργνωση ηλεκτρονικο μαθματος
Αξιοποηση της πλατφρμας του Moodle
• Φιλοξενα του εκπαιδευτικο υλικο • Online διεξαγωγ ασκσεων • Online διεξαγωγ εξετσεων • Ανρτηση των ανακοινσεων του μαθματος • Διεξαγωγ ρευνας για ανατροφοδτηση σχετικ με τις απψεις των
φοιτητν για το μθημα • Ηλεκτρονικ επικοινωνα με τους φοιτητς
Το ηλεκτρονικ μθημα στην πλατφρμα του moodle
3 ακαδημακ τη λειτουργας
θεωρας
παρουσισεις της θεωρας, τις
διαδραστικς παρουσισεις και τα
Κθε σκηση εναι διαθσιμη εφσον χει ολοκληρωθε η προηγομεν της
Υλοποηση και ενσωμτωση προσαρμοσμνων λειτουργιν
Επεξγηση της επλυσης βμα προς
βμα ενς παραδεγματος
αντστοιχης δυσκολας σκηση
Υλοποηση με κδικα που αναπτξαμε
Θα γρψουμε να πργραμμα στη C που θα τυπνει το κεμενο "Γεια σου!"
Στο αρχεο κεφαλδας stdio.h δηλνονται οι περισστερες συναρτσεις εισδου και εξδου της C
Στην επμενη γραμμ γρφουμε τη συνρτηση main
Η main() εναι πντα η πρτη συνρτηση που καλεται κατ την εκτλεση ενς προγρμματος
Η πρτη γραμμ του προγρμματος περιχει την οδηγα include
Συνοπτικ αναφορ στη θεωρα
Δυναττητα πολλαπλν προσπαθειν σε κθε ερτηση
Διαδραστικς παρουσισεις
Σε κθε λεγχο παρχεται στο φοιτητ ανατροφοδτηση για τη διρθωση του κδικ του
Για μερικς σωστ ξοδο προγρμματος, ο φοιτητς ενημερνεται σχετικ
λεγχος κδικα ασκσεων
π.χ. διαφορετι- κς τρπος υλοποησης απ το ζητομενο
Επιτυχς ολοκλρωση της σκησης
Ενσωμτωση κδικα φοιτητ ως τμμα του προγρμματος ελγχου
Μεταγλττιση του προγρμματος ως σνολο. Αναφορ συντακτικν λαθν
λεγχος του κδικα που γραψε ο φοιτητς απ το πργραμμα
λεγχος του κδικα με διαφορετικ δεδομνα εισδου και σγκριση των δεδομνων εξδου με τα αναμενμενα
Παροχ ανατροφοδτησης που εξηγε στο φοιτητ τα λθη εφσον υπρχουν
Διαδικασα ελγχου του κδικα
Οφλη απ τον τρπο διεξαγωγς του ηλεκτρονικο μαθματος
• Μελετ με τους προσωπικος του ρυθμος με μεση πρσβαση σε λους τους πρους
• Μπορε να γρψει κδικα απευθεας στο εκπαιδευτικ περιβλλον χωρς να εναι υποχρεωτικ η εγκατσταση γλσσας προγραμματισμο λλου λογισμικο
• Ενημερνεται αυτματα για τα προβλματα του κδικ του σε πολλαπλ εππεδα. Με την ατομικ καθοδγηση ενθαρρνεται η προσπθεια και ο πειραματισμς
• χει τη δυναττητα να μελετσει στο σπτι απ υπολογιστ κινητ συσκευ, σε ρα που τον εξυπηρετε χωρς να εναι απαρατητη η παρουσα του στο εργαστριο. Αν ο φοιτητς χει ολοκληρσει τμμα της σκησης μπορε να συνεχσει απ το σημεο που δικοψε
• Μπορε να ξαναπροσπαθσει να λσει τις ασκσεις χωρς περιορισμος
• χει πρσβαση στο ιστορικ των ασκσεων που χει υποβλλει καθς και στις σωστς απαντσεις τους
• Μπορε να κνει επανληψη εκολα εφσον χει εκολη πρσβαση σε λο το εκπαιδευτικ υλικ και στο ιστορικ των προσπαθειν του
Οφλη για το φοιτητ
• Εξασφαλζουμε τι μεγλος αριθμς φοιτητν μπορε να κνει βματα στην επλυση ασκσεων βασιζμενος στην ανατροφοδτηση που παρχεται απ την πλατφρμα
• Ελγχουμε οποιαδποτε στιγμ την προδο στη μελτη των φοιτητν και των ξεχωριστν τμημτων
• χουμε εικνα απ τα στατιστικ για τη δυσκολα των ασκσεων και τους χρνους τους
• Εξασφαλζουμε τι πριν απ την προσπθεια κθε σκησης χουν ολοκληρωθε λες οι προηγομενες
• χουμε δυναττητα να προσθσουμε εναλλακτικς σωστς απαντσεις σε ασκσεις και εξετσεις και να κνουμε επαναβαθμολγηση λων των προσπαθειν μετ την εξταση
• Λαμβνουμε μεσα ανατροφοδτηση απ τους φοιτητς την οποα αξιοποιομε για βελτισεις και προσθκες στο εκπαιδευτικ υλικ
• Επικοινωνομε μεσα μσα απ την πλατφρμα με τους φοιτητς ετε μεμονωμνα ετε με συγκεκριμνες εργαστηριακς ομδες
Οφλη για το διδσκοντα
• Διαφορετικ θματα διας δυσκολας για κθε φοιτητ
• Δνεται η δυναττητα να γνωρζουν οι φοιτητς αν ο κδικς τους θεωρεται αποδεκτς σμφωνα με τα ζητομενα της εκφνησης
• Αυτματη βαθμολγηση
• Δυναττητα επαναβαθμολγησης
Στατιστικ χρσης της εκπαιδευτικς πλατφρμας
Αριθμς φοιτητν που συνδθηκαν απ τον υπολογιστ τους στο moodle στη διρκεια του εξαμνου κθε εβδομδα
Εαριν εξμηνο 2019
Μσες τιμς επισκεψιμτητας φοιτητν και χρνου παραμονς στο moodle αν ρα στη διρκεια 10 εβδομδων
Εαριν εξμηνο 2019
Στατιστικ ερωτηματολογου αξιολγησης απ τους φοιτητς Εαριν εξμηνο 2019
Στατιστικ ερωτηματολογου αξιολγησης απ τους φοιτητς Εαριν εξμηνο 2019
Στατιστικ ερωτηματολογου αξιολγησης απ τους φοιτητς Εαριν εξμηνο 2019
• Το 70-90% (ανλογα με την εβδομδα) των φοιτητν που παρακολουθοσαν συστηματικ το μθημα χρησιμοποιοσαν την εκπαιδευτικ πλατφρμα απ τον υπολογιστ τους κατ τη διρκεια του εξαμνου
• Οι φοιτητς που παρακολουθοσαν συστηματικ το μθημα στη διρκεια του εξαμνου σε κθε σνδεση απ τον υπολογιστ τους παρμεναν στην πλατφρμα 20 με 40 λεπτ
• Καταγρψαμε σνδεση των φοιτητν στην πλατφρμα λες τις ημρες της εβδομδας και σε λη τη διρκεια του 24ρου
• 3 στους 4 φοιτητς θεωρον τι η χρση της πλατφρμας τους βοηθει σημαντικ στη μελτη τους για το μθημα
• 9 στους 10 φοιτητς θεωρον χρσιμη τη δυναττητα μεσης, αυτματης αξιολγησης των προγραμμτων τους
Συμπερσματα
Νες λειτουργες σε διαδικασα υλοποησης
• Εξλιξη του αλγριθμου ανατροφοδτησης στε να εντοπζει τα σφλματα, να τα περιγρφει αναλυτικ και να εξηγε τη διαδικασα διρθωσης
• Ανπτυξη chatbot που παρχει πληροφορες για διαδικαστικ θματα (καννες μαθματος, προθεσμες, οδηγες εγκατστασης λογισμικο, απαντσεις σε συχνς ερωτσεις κλπ)
Νες λειτουργες