Top Banner

Click here to load reader

A kiadvány pdf formátumban letölthető innen

Jan 29, 2017

ReportDownload

Documents

doanh

 • Takcs Ferenc

  Drske 750 ves trtnete

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 1

 • ISBN 978-963-08-5093-3

  Kiadja: Drskei rksgv, Faluszpt s Falufejleszt Egyeslet

  Nyomdai munkk: Punger Nyomda Szombathely

  Min den jog fenn tart va, be le rt ve a m so ls, sok szo ro s ts, a m rsz le tek ben vagy eg sz ben va l ki ad s nak s br mely egyb fel hasz n l s nak jo gt is.A ki ad rs be li en ge dlye nl kl sem a tel jes k tet, sem va la mely r sze sem mi lyen adat hor do zn nem rg zt he t

  nem t rol ha t, nem sok szo ro st ha t s nem pu bli kl ha t.

  doroske_Layout 1 2012.11.28. 12:15 Page 2

 • Takcs Ferenc

  Drske750 ves trtnete

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 3

 • 4

  Takcs Ferenc

  (19211989)

  1921. mrcius 26-n szletett Drskn, Vas megyben.Az elemi iskolai hat osztlyt a drskei elemi npisko-

  lban vgezte. Anyagi okok miatt nem tudta egy ideigtanulmnyait folytatni. Alkalmi munkkbl lt, volt mez-gazdasgi, majd gyri munks, jjelir.A II. vilghborban bevonult. Frontkatona volt 1940.

  december 12. s 1941. december 21. kztt. Megsebeslt,krhzba kerlt, majd hadirokkant lett. A polgri iskoltmagntanulknt vgezte 194446-ig.1946-ban felvtelt nyert a Dolgozk szombathelyi llami Horvth Boldizsr kereske-

  delmi kzpiskoljba, ahol 1948-ban rettsgizett.Szombathelyi tanulvei alatt a NKOSZ-hoz tartoz Sabaria Npi Kollgiumban

  lakott. 1948-tl kt ven t vndorknyvelknt jrta a Zala megyei fldmvesszvetke-zeteket. Knyveli keresetbl flretett annyit, hogy folytathassa tanulmnyait Budapes-ten. Felsfok tanulmnyait a Budapesti Kzgazdasgtudomnyi Egyetemen kezdte, majdtiratkozott a Pedaggiai Fiskolra, magyartrtnelem szakra.1951-ben kerlt a Magyar Rdihoz, mint lektor.19521962-ig a Gyermek-, majd az Ifjsgi Osztlyt vezette. 19621982-ig a Msor-

  szerkesztsg fosztlyvezetje volt.Aktv vei alatt szmtalan rdimsort is ksztett. F tminak egyike, a Dereskey, a

  Ndasdy, a Festetics s a Batthyny csaldok, valamint a birtokokaikon dolgoz summ-sok, munksok lete, sorsuk alakulsa a felszabaduls utn. Ezt a tmt dolgozta fel Pls-kei Ferenc trtnsszel a Dunntli trtnetek cm knyvben is.1982-ben nyugdjba vonult s mint nyugdjas, a Dokumentcis Bizottsg vezetje-

  knt folytatta rdis tevkenysgt egszen 1989-ben bekvetkezett hallig. Nyugdjasveiben szabad idejnek jelents rszt az Orszgos Levltrban s a Szchnyi Knyvtr-ban tlttte. 198586-ban feldolgozta szlfaluja monogrfijt, amelyet Drsknekadomnyozott. Hallig aktvan tevkenykedett a Vasiak Barti Krben, melynek alap-t tagja volt.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 4

 • 5

  A falu els neve: Druska

  Bl Mtys rja a vasi tjakrl:E hegyhtak s hegygerincek, s a rszint bokros, rszint ligetes terletek, melyek a vidket min-den irnyban tarktjk, versenyre kelhetnek a hegyi fekvs tjak sszes gynyrsgvel. Mertolyan ez a megye, hogy mikor a hegyek kisimulnak s a tj sksgg trul, alig rnek vget a ter-mkeny sr erdk, mris jak terlnek el, a tbbinl mg szlesebben s hosszasabban. majdhozzfzi: Ligeteknek, erdknek, hegyeknek s vlgyeknek a sk sggal val csodlatos kever-ke: lakosainak lakst, a marhk nak legelt ad, fldjt knyelmesen kanyarg folyk jrjk t,s bkezen nyjt mindenfle gabont.Az ltalunk vizsglt fldrajzi, tjat Vrs Kroly gy rja le:

  (A Notita Hungariae cm, Bl Mtys ltal rott knyv bl idzte Vrs Kroly: Vasmegye 1744. vi ad sszersa cm, 1962-ben kzreadott tanulmnyban. Kzponti Sta-tisztikai Hiva tal Knyvtra, Mzeumok Rotazeme, Mveldsgyi Minisztrium-Levl-tri Osztlya.)

  A Rbtl dlre, tle alig nhny kilomterre, mindvgig a folyval prhuzamosan, szak-kelet fel, egyre alacsonyabb vl sszefgg, kavicsos, dombos fennsk hzdik. Egyes szaka-szait Vendvidk, rsg, Hegyht, legszakibb rszn pedig Kemenesalja nvvel jellik. A folyszintje fl nyugaton mg 80-90, szak keleti rszn azonban csak 50-60 mterrel emelkedfennsk ltalban hirtelen trssel bukik le a foly rterlete krli sk sgra.A Rbtl dlre folyik, Drske alatt, vagyis az egy kori Druska alatt a Csrnc. A dr.

  Horvth Ferenc ltal szerkesztett s 1978-ban kiadott Srvr monogrfija cm knyv-ben olvashatjuk, hogy a Csrnct fels szakaszn, a Vasi-Hegyht nyugati peremn Berki -pataknak, kzps szakaszn Csrncnek, Srvr vidkn pedig Herpenynek nevezik sa folycska Srvrnl mlik a Rbba. (Rgen te tbbfle medre is volt.) Vize szmos mal-mot hajtott.A jelzett hegyhti tjegysggel ksbb mg foglalkozunk, vizsgljuk meg elszr a

  monogrfim tmjul vlasztott Drske nevnek kezdeteit.A Druska nv eredett illeten a tudomnyos vlemnyek megoszlanak. Ezen a n -

  ven a 13. szzadi oklevelekben emlege tett Duruska, Dereske, Dyriske, Derecske, stb.neveken Magyar orszg terletn tbb teleplst is emlegetnek. A Debrecen k zelbenlv Derecskt s ms tvolabbi hasonl nev teleplst mellzhetjk, de utalni kella Veszprm megyei Druska-Derecske azonossgra. (C s K betkkel egyarnt rjk.)A Veszprm megyei levltrban, a megye helytrtneti lexikonban (Ila Blint, Kovcs

  Jzsef, Akadmiai Kiad, Buda pest, 1964) olvashatjuk, hogy Ppaderecske 1240-benDoroska, Csnki Dezs pedig (Magyarorszg trtneti fldrajza a Hunyadiak korban;Magyar Tudomnyos Akadmia, Budapest, 1894, 744. old.) Dere(c)ske/Derecske/Deres-ke nven emlti. (A Hazai Okmnytr VIII. ktetnek 184. okmnyra utal.)(Hazai Okmnytr A Magyar Tudomnyos Akadmia prto lsa mellett kiadjk Ipo-

  lyi Arnold, Nagy Imre s Vghelyi Rezs. Budapest, 1876. Nyomatott Kocsi Sndornl.IVIII. ktet. A tovb biakban HOt. X. ktet s oldal.) Hivatkozik Csnki tovbb a HOt.VI. ktet 232, 1283, VIII. ktet 192, 1292, s az 1464. vi Lajtafalusi levltr Illshzya-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 5

 • 6

  na (Lad. 23.f. 4.u.4.) ok mnyaira, amelyekben Duruska, Duruske, Derechke nevek jelzikaz emltett Druska falut. Csnki a III. ktet 228. oldaln a hely sgnvrl azt rja, hogy aszlv eredet Dugosa szemlynv ala kulsa. A HOt. VIII. ktetben a 353. okmny(422425. old.) arrl tanskodik, hogy IV. Bla kirly felesge Corrard pincemester nekadomnyozott birtokot Veszprm megyben. A felmretett fl dek kztt Doroska sDrusca az adomnylevlben tbbszr el fordul, bizonyos azonban, hogy 1240-ben nema Vas megyei Drusk rl van sz.Csnki Dezs annak ismertetshez hozzfzi: Vas megyben is van Duruska (Csnki

  II.k. 422. s 744. old.) ma Drcske nev falu, ugyanazon szemlynvbl. Van DrcskeSomogy megyben s van Derecske Biharban, mindkettnek van eredetibb mlyhang rgi ada-ta. A Dugosa szemlynv kerlt sz ba, mint lehetsges nvad vltozat.Kiss Lajos a Fldrajzi nevek etimonolgiai sztrban (MTA, Budapest, 1978.) a

  Derecske szt bizonytalan eredetnek rja: Taln a derkhosszan elnyl talajkiemelke-ds s... cse kpz bokros szrmazka rejlik benne rja s hozzfzi: Ms feltevs szerintszlv eredet szemlynvbl keletkezett magyar nvadssal. Az els emltst az oklevelek-ben 1244-re teszi, mg Ppaderecskt 1240-re.A talajkiemelkeds ktsgtelen, hiszen Druska-Drske (utbbi a mai neve, de gy

  az emltett kutatk nem rtk) a Kr mend mellett foly Rba melletti sksgot megtrve,egy dombtetn plt. (A Dugosa nevet a Veszprm megyei levltros Lichtnecker Andrsis ktsgbevonja, mghozz a mssalhangzk kz illesz ked magnhangzk szlv nyelvszerinti alakulsa alapjn.)A Vas megyben lv Druska-Drske szlv eredete tekint ve, hogy Privina herceg,

  tovbb a Szvatopluk idej ben arra a vidkre, egszen Zalavrig (kiterjedst nem rszle -tezzk, T. F.) elnyl szlv birtokls tnye jl ismert, elfo gadhat tudomnyos llspontknt.Clszer azonban utalni a Druskval szomszdos, illetve hozz kzel es nhny tele-

  pls els oklevlszer emltsnek idpontjra s nevnek kialakulsra.Szarvaskend (Zorvoskend) Kiss Lajos szerint az rpd-hzi Kurszm Kende s az el-

  jetett zorvos = szarvas sszettelbl alakult ki. Ezt rja: (Sokflekppen olvashatjuk aklnfle dokumentumokban. T. F.)

  Az sszettel utols tagja az egykori magyar trzsszvet sg f uralkodjnak, Kurszn Ken-dnek tiszti ksrett alkot, taln trk etnikumu Kend-re utal. Az eltag a szarvas llatnv,amely esetleg a Kende szarvaskultuszval hozhat kapcsolatba.Kurszn neve elfordul a Magyarorszg trtnete (Gondolat Kiad, 1971. I. ktet, 36-

  37. s 55. old.) cm knyvben is. A hon foglals elttrl: A honfoglals elestjn rpd(ekkor taln rangban mg msodik) s Kuszn (neve trkl: kesely, azonos jelents a k sb-bi Kartal vagy Korszan nemzetsgnvvel) etelkzi magyar fnkk egyezsgre lptek a bizncicsszr kvetvel a dunai bolgrok ellen.A honfoglals idszakban pedig: Az aquincumi katonai amfitetrumot, amely a 17.

  szd. elejig llhatott fenn, a honfoglal magyarok 900 krl erd knt hasznltk. Valsznlega honfoglal kuszn vezr, a Knd fia vette birtokba. A vrat ugyanis Anonymus Kursznvrnak nevezte, s hasonl nven a 14. szzadi okleveles anyagban is el fordul... A fejedelemnyugati krnikkban mg szerepel 904-ben Chusset, Cussal nven. Ez idben halhatott meg.A vezets Kuszn vezr kezbl teljesen lmos fia rpdba jutott.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 6

 • 7

  A leteleped vezrek elhelyezkedsnl viszont azt rjk, hogy a nyugati vgeket a horkatrzse szllta meg, a keletieket a gyul. Az orszg szvben elszr a Knd csaldja uralkodott.

  A Knd, a gyula s a horka mltsgai idszertlenekk lettek, a szemlyek trzsszvet-sgi mltsgokbl idvel egy-egy terlet uraiv vltak rjk a 44. oldalon.Dr. Erdlyi Lszl: A magyar lovagkor nezetsgei 12001408 cm (Budapest, Szent

  Istvn Trsulat, 1932) knyvben rja, hogy a korszn nemzetsgbeliek kzl Knd hon-foglal vezr az budtl Szzhalomig s Gyiig terjed fldet kapta s fia Korszn p-tette ott Korszn vrt, de egy msik Knd-leszrmazott a Dunntlon lakott, gy kz-lk Mrton vasvri ispn az els is mert csaldtag 1205-ben.Szarvaskendet elszr 1236-ban emltik, ezt veszi alapul Kiss Lajos is. (HOt. VIII.

  3233. old., 21. okmny.) Ebben az okmnyban a vasvri kptalan Zorvoskend, Holostovs Hodacensium helyneveket emlt. (Szarvaskend, Halast, Hodsz = Hegyhthodsz.) Alnyege szerint Mortun hodszi comes s a szarvaskendiek kpviseli kijelentik, hogy Far-kas orszgbr eltt bepereltk ugyan Ivahunt s Ptert, de elismerik, hogy mshon nanodakltztt szabad emberek, a szabadsgukat teht bkvel lvezhetik. 1

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.