Top Banner
MÁTRAFÜRED +36 20 449 4444 E-QUAD MOUNTAINCART E-RANGER HILLDOG MONSTERBIKE MONSTERROLLER E-BIKE TEREPLOVAGLÁS E-JEEP, E-QUAD PÁNIQSZOBA FRIZBIGOLF LÉZERHARC ÍJHARC CSALÁDI HÓFÁNK RANGERREL SNOWSEGWAY AIRBOARD SNOWSCOOTER SZÁNKÓ TEREPSEGWAY E G D É E L T E T G S É É D G E N T E V 100 %
17

Mátrafüredi brosúránk letölthető változata (pdf)

Jan 28, 2017

Download

Documents

trandieu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • mtrafred+36

  20 449 4444

  e-quad

  mounta

  incart

  e-rang

  er

  hilldog

  monste

  rbike

  monste

  rrolle

  r

  e-bike

  terepl

  ovagl

  s

  e-jeep,

  e-quad

  pniqsz

  oba

  frizbigo

  lflz

  erharc

  jharc

  csald

  i hfn

  k

  ranger

  rel

  snowse

  gway

  airboar

  d snows

  cooter

  sznk

  tereps

  egway

  EG D EL TE TG S D GE

  N

  T

  EV100%TLN UA N

  RK

  A!

  G

 • e-quada hsb vilga

  jelmagyarza

  t vilgjdons

  g!

  tTrendinfo!

  1. tRtEt tRa

  a felfedez

  s jegyben

  Trj a cscsra,

  lj a gigantikus leh

  etsggel, az er

  gpek a Te olda

  ladon llnak!

  1 ra10.00; 12.00; 14

  .0019.999 ft

  /f (sofr)

  9.999 ft/f (utas

  )

  kezd

  A mtrafredi H

  SB j katalgus

  a a lehetsgek

  trhza!

  Knlatunk azok

  at clozza, akik

  attraktv, impul

  zv, energikus

  programokra vg

  ynak.

  Ajnlataink kort

  alanul szlnak m

  indazokhoz, aki

  k a szabadidt n

  em csak

  hasznosan, de ta

  rtalmasan, lm

  nydsan s eml

  kezetesen szere

  tnk

  eltlteni barta

  ik, ismerseik, c

  saldtagjaik vag

  y munkatrsaik

  trsasgban a

  Mtrban.

  Az lmnyprogr

  amok azok szm

  ra jelentenek

  j s formabont

  megoldsokat,

  akik egyedi, mar

  adand pillanat

  okra vgynak, va

  gy ilyen

  rzseket szere

  tnnek ajndko

  zni msoknak.

  Komplex, vilgs

  znvonal szolg

  ltatsokat kn

  lunk prmium

  eszkzparkkal,

  magasan kvalifi

  klt szemlyzet

  tel.

  Sok lmny csak

  nlunk rhet e

  l Magyarorszg

  on.

  Az innovci hve

  iknt a tkletes

  sgre trekszn

  k.

  lmny, kalan

  d, kultRa, tE

  RmszEt, gasz

  tRonmia

  ezeket knljuk

  , ebben lnk.

  kszntjk a

  HsB vilgBa

  n!

  az eurpban c

  sak nlunk

  kiprblhat el

  ektromos quado

  kat

  eredetileg a bri

  t hadsereg

  szmra fejlesz

  tettk ki.

  Kt szemlyesek

  s akr

  50-60 km/ra s

  ebessg elrs

  re

  is kpesek. Mind

  enfle terepen,

  legyen az homok

  os, szikls,

  meredek, mly

  l, akadlyokk

  al

  tzdelt, vagy v

  ztfolysokkal

  tarktott, kivl

  an kzlekedik,

  vonereje ris

  i.

  a trk travez

  et irnytsva

  l,

  oktats s a g

  p

  mkdsi

  bravrjainak

  gyakorlplyn

  val elsajtts

  a

  utn indulnak.

  a Hsb az eCOCH

  aRgeR e-QUad

  -ok kizrlagos

  hazai forgalmaz

  ja!

  www.Equad.H

  u

  2-15 f

  1-99 v

  Egsz vben

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlat

  i dj,

  balesetbiztost

  ssal:

  999 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  2 fs csoport

  esetn viP

  travezetvel (

  +5.000 Ft).

  nllan 16 ve

  s kortl

  vezethet!

  a quadok 2 szem

  lyesek,

  de a trkat cs

  ak 2 quad

  brlse esetn

  indtjuk.

  max. ssz. terh

  elhetsg:

  200 kg/quad!

  idegennyelv t

  ravezets

  15% felr ellen

  ben

  ignyelhet.

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  szlinaPRa is

  ajndkozHat

  :

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  elektromos

  quad

  100 %

  neHzsgi szin

  T:

  a splykon ha

  sznlt

  sznskln rz

  keltetjk,

  hogy az adott pr

  ogram/tra

  milyen ignybev

  telnek teszi

  ki a szervezetet,

  s ennek

  fggvnyben m

  ilyen fizikai

  felkszltsget

  ignyel.

  zld a leggyeng

  bb, kk a

  kezd, piros a k

  zphalad,

  fekete az igazn

  kemny. Ha

  a mutat kt sz

  n kz mutat,

  azt jelenti, hogy

  a tra sorn

  a rsztvevk ll

  kpessge

  szerint knnyth

  et, vagy

  nehezthet a pr

  ogram.

  lTszM:

  a program indt

  shoz

  szksges rszt

  vevk

  minimum s ma

  ximum szma.

  KORHaTR:

  a biztonsgos t

  rzs

  rdekben a rs

  ztvevket

  rint korhatri s

  zablyozs,

  amely alatt vag

  y felett a

  program nem aj

  nlott.

  idTaRTaM:

  Csapatnagysgt

  l fggen

  azt a maximaliz

  lt teljes

  programidtarta

  mot jelenti,

  amely magba fo

  glalja a

  felkszlst, az

  oktatst,

  esetenknt az o

  da-vissza

  utazs menetide

  jt is.

  szezOnlis je

  lleg:

  a bzis az v mi

  nden napjn nyi

  tva tart, de

  egyes program

  ok vszak- s id

  jrsfggek.

  Kezdsi idpO

  nT:

  a jl szervezett

  programok ponto

  s indulsi

  idpontja, amel

  ynek betartsa

  minden

  rsztvev szm

  ra ktelez.

  R:

  rainkat 1 fre a

  djuk meg, ez a p

  rogram

  ignybevtelne

  k dja.

  eb dj:

  az eb dj (erdh

  asznlati s bal

  eset-

  biztostsi dj: 99

  9 ft/f/nap) az er

  d

  hasznlatrt fi

  zetend illetke

  t s

  a trz testi p

  sgt biztost d

  jttelt

  tartalmazza, de

  az esetleges

  eszkzkben tr

  tnt krokozs

  kltsgt nem! a

  djttel egsz na

  pra

  vonatkozik. a d

  j megfizetst

  l

  a megjellt tr

  k esetben nem

  ll mdunk elte

  kinteni.

  TRanszfeR:

  Mikrobuszainkk

  al transzfer

  szolgltatst is

  tudunk biztostan

  i

  az n szllodja

  s a bzisunk

  kztt. rak a 16

  . oldalon.

  Helyszn:

  a program indu

  lsi

  s tallkozsi he

  lyszne.

  egyb infORM

  Ci:

  a program spec

  ilis

  jellemzit tartal

  maz

  bvebb inform

  ci.

  |3|2

 • trk

  elektromos r

  anger,

  a zld cscsr

  agadoz

  a Mtra egyik le

  gnagyobb slger

  e a 100%-ban

  elektromos megh

  ajts sszkere

  kes ranger terep

  jr,

  melyet egy rvid

  oktats utn n

  llan vezethetn

  ek

  vendgeink. a 4-

  5 szemlyes form

  abont jrgny a

  Mtra

  legszebb vidke

  ire, termszetv

  delmi terleteir

  e repti

  a rsztvevket v

  eretes safari ha

  ngulatban.

  polaris

  rangersafari

  tTrend

  elektromos

  tEREP-jR

  100 %

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  Kezd TRa a

  jRMvel baR

  TKOzKnaK

  igazi cscstmad

  s a Mtra dli o

  ldalban kalando

  zva.

  szikls szk vl

  gyek, lgyabb g

  erincek, mered

  ek

  hegyoldalak, k

  zuhatagok, s l

  legzetelllt pa

  normk

  trja a kalando

  k szerelmeseine

  k.

  1. RangER Cs

  Cstmads

  egy TiTKOs a

  KCi jegyben

  a halad tra em

  elt szint vltoz

  ata tvzi az el

  z tra minden

  elemt, de egy o

  lyan kalandot is

  tartogat, amely

  csak a tbb

  bevetsen is rs

  zt vett, tapaszta

  lt kalandorok sz

  mra megoldha

  t.

  2. PolaRis ExP

  EdCi

  a Ranger egy leg

  endsan tarts

  s knyelmes g

  p, amely hozza

  a legtksebb

  terepjrk

  sajtossgait, s

  mgis teljesen

  krnyezetbart.

  Kapcsolhat

  hts differenci

  lmve ltal

  igen jl manve

  rezhet,

  leghihetetleneb

  b terepviszo-

  nyokon is jtszi

  knnyedsggel

  mozog. a tra v

  gre minden

  rsztvev joggal

  rzi magt

  dakar specialist

  nak, hisz a

  szakkpzett kuta

  t-ment tra-

  vezetk mindenk

  it megtantanak

  az eszkzk nl

  l vezetsre.

  szlinaPRa is

  ajndkozHat

  :

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  2-24 f

  1-99 v

  Egsz vben

  Erdhasznlat

  i dj,

  balesetbiztost

  ssal:

  999 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  2 fs kocsihasz

  nlat

  esetn + 5.000

  Ft viP felr!

  nllan 16 ve

  s kortl

  vezethet!

  idegennyelv t

  ravezets

  15% felr ellen

  ben

  ignyelhet.

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  kzphalad

  1,5-2 ra10.00;14.00

  19.999 ft/f

  (8 v alatt flro

  n)

  1 rakezd

  10.00; 12.00; 14

  .009.999 ft/

  f

  (8 v alatt flro

  n)

  tiPP!

  |5|4

 • tRk | Halad

  KnaK

  (azoknak, akik m

  r tbbszr segw

  ayeztek nlunk.

  Max. 5-10 perces

  ismtl gyakorl

  atokkal)

  EgyEdi ignyE

  kEt is tEljEs

  tnk,

  egyedi TRK

  Kal, egyedi R

  aKKal!

  Mrafred rejtet

  t svnyein kiala

  ktott, off-road te

  chnikk elsajtt

  sra alkalmas

  erdei svnyeke

  t egy tratvona

  lra fzve jrhatj

  k vgig a titkok ke

  dveli.

  Kzben a telepl

  s titkait is felkuta

  tjuk egy high-tec

  h kincskeres j

  tkkal, amiben

  tbbek kztt bia

  thlonos lzerfeg

  yverekkel tmad

  unk a mtrai bety

  rokra. 9. szEszlyEs t

  Ra a KiHvsO

  K jegyben,

  HigH-TeCH K

  djTKKal, bi

  aTHlOnOs lze

  RlvszeTTel

  2 ra10.00; 14

  .0016.999 ft

  /f

  kzphalad

  Halusks, Cserk

  bnya, Dezs v

  r, Csigd farok

  , Bba kvek.

  Techniks sv

  nyplya a trzs

  vendgeknek.

  10. loPakod t

  Ra az lvezeTe

  K jegyben

  2,5 ra10.00; 14

  .0018.999 ft

  /f

  kzphalad

  Az lmnyek s

  rejtelmek trja,

  mely a llegzete

  lllt mtrai vul

  knkpok

  tetejre, a Sr-h

  egyre vezet. Az iz

  galmat kedvelk

  eltt feltrul a s

  ejtelmes

  Hrmashegy titk

  a. 11. ikaR

  usz tRa a vUlK

  n TiTKa

  2,5 ra10.00; 14

  .0019.999 ft

  /f

  kzphalad

  Bene vrhoz s

  off-road plykr

  a, szakadkokon

  , hegygerinceken

  keresztl.

  12. adREnalin

  svnytRa

  a lzads jeg

  yben

  2-2,5 ra10.00; 14

  .0019.999 ft

  /f

  halad

  tRk | Kezd

  KneK, AlApoz

  oKTATSSAl

  tRk | Kzp

  HaladKnaK

  (azoknak, akik leg

  albb mr egysze

  r segwayeztek n

  lunk. Max. 5-10 pe

  rces ismtl gyak

  orlatokkal)

  terepsegway

  tTrend

  immron 120 km

  segwayplya-

  rendszeren vrj

  uk 2018-ban is

  vendgeinket a p

  ratlan szpsg

  Mtrban. Tri

  nkat azoknak is

  ajnljuk, akik m

  g sohasem pr

  bl-

  tk ki a segwaye

  zst, hisz az alap

  -

  trinkon minde

  nkit szakkpzet

  t

  oktatk tantan

  ak meg a futuris

  zti-

  kus jrm haszn

  latra.

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  tiPP!1. mtRa

  i mazsola tR

  a a nagyOn K

  ezdK Kedv

  RT

  30 perc gyakorl

  s, 30 perc min

  itra a Kallk v

  lgyben.

  1 ra10.00; 12.00; 14

  .007.999 ft/

  f

  kezd

  Mtrafredi neve

  zetessgek, Kall

  k vlgye, zsivnyo

  k tanyja, parkerd

  -svnytra.

  2. BoHm tRa

  a jTKOs sz

  envedly jegy

  ben

  1,5 ra10.00; 12.00; 14

  .009.999 ft/

  f

  kezd

  Mtrafred-Stra

  nd-Vadrezervtu

  m- Babamzeum

  -parkerd svn

  ytra.

  4. szivRvny

  tRa a sOKsz

  nsg jegyb

  en

  1,5-2 ra10.00; 12.00; 14

  .0011.999 ft

  /f

  kezd

  bOHM TRa +

  faRKasMlyi

  segwayTRa

  Borkstolval e

  gybektve a trt

  nelmi pincesoro

  n.

  5. tzEs tRa

  a gOndzs, a

  bfelejTs j

  egyben

  2,5-3 ra10.00; 14

  .0015.999 ft

  /f

  kezd

  Az erdei svnye

  n kanyargs t ve

  zet a Bbakvek

  hez, ahol hajdan

  boszorknyokat

  gettek. A tra s

  orn sepr helye

  tt segwayekre p

  attanunk.

  6. BoszoRkn

  yvadsz tRa

  a vaRzslaT

  OK jegyben, b

  iaTHlOnOs l

  zeRlvszeTT

  el

  2,5-3 ra10.00; 14

  .0015.999 ft

  /f

  kezd

  A segwayek m

  r 8 ves kortl (

  testsly min. ~2

  5 kg)

  hasznlhatak.

  A kisebbeknek

  nhny hnapo

  s

  kortl a kis seg

  wayszekrkin

  ket ajnljuk.

  A segwayezs

  egy olyan csald

  bart program,

  ahol tnyleg az

  egsz csald (k

  isgyerekek, nag

  y gye-

  rekek, szlk, n

  agyszlk) gara

  ntltan jl rez

  heti

  magt. A szl(

  k) a biztonsgos

  gyermekutnfu

  tk-

  ban hozhatjk m

  agukkal trzn

  i a legkisebbeke

  t.

  tRk | gyeRe

  KeKKel, Csal

  dOKnaK!

  info! minden trn

  khoz ignyelhet

  a gyerekekne

  k

  segwayszekrk

  e: 4.999 ft/gyer

  mek rszre

  (ssz. terhels m

  ax. 40 kg)

  Visszatr vend

  geinknek a krn

  yk legizgalmasa

  bb svnyeinek b

  emutatsa.

  7. BEst oF mtR

  aFREd TRa

  a legjObbaKna

  K a legjavb

  l

  kzphalad

  10.00; 14.00

  9.999 ft/f

  1 ra

  kisgyerekes

  csaldoknak

  ajnljuk!

  vip TRavezeT

  ignyelHeT

  !

  Azoknak ajnljuk

  , akik szeretnk

  szemlyesebb o

  dafigyelssel, m

  soktl fggetle

  nl,

  sajt idbeoszt

  s szerint lvezn

  i a trt. A vip o

  ktat csak azokk

  al a vendgekkel

  foglalkozik, akik

  t a foglalskor

  elzetesen ign

  yeltk. Extra fel

  r: 5.000 ft/tra

  RszleTeK: Hs

  b.HU

  2-50 f

  1-99 v (8 ves

  kortl nlla

  n,

  testsly min.:

  25 kg!)

  Egsz vben

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlat

  i dj, baleset-b

  iztostssal:

  999 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  segwayek terhe

  lhetsge: 120

  kg. 2 fs csopo

  rt

  esetn viP trav

  ezetvel (+5.00

  0 Ft) indtjuk

  a trkat. ideg

  ennyelv trav

  ezets 15% fel

  r

  ellenben ign

  yelhet.

  kivl

  ajndk-tlE

  t

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  elektromos

  jRm

  100 %

  High-tech kincsk

  eres tra, Mtr

  afredi nevezet

  essgek, Kallk

  vlgye,

  zsivnyok tanyj

  a, parkerd-sv

  nytra.

  3. kinCskEREs

  tRa gps-es

  KalandTRa

  1,5-2 ra10.00; 14

  .0011.999 ft

  /f

  kezd

  Elzetes bejele

  ntkezs, idpon

  t- s kapacits-e

  gyeztets minde

  n esetben szks

  ges.

  krjk, rdekld

  jn elrhetsge

  inken s mindig f

  oglaljon elre id

  pontot foglals

  i rendszernkn!

  Trk rszletes l

  ersa, idpontfo

  glals: hsb.hu > m

  tra > trk > te

  repsegway men

  pontban.

  8. BEnE tRa

  a 130 ves MT

  Ra egyleT Tisz

  TeleTRe

  1,5 ra

  kzphalad

  10.00; 14.00

  14.999 ft/f

  Exkluzv lmny

  ek az orszg leg

  magasabban p

  tett csatornapa

  takja mentn

  j!

  j!

  j!

  |6 |7

 • mountainCaRt

  a svjCi lmn

  y

  A mountaincart e

  gy j fejleszts

  , mks eszkz,

  ami lehetv tesz

  i,

  hogy egsz vben

  sznkzhassunk

  fggetlenl attl

  , hogy pp van-e

  h,

  vagy nincs. Az e

  rgonomikus ls

  kialakts lehet

  v teszi, hogy mi

  csak

  a sebessg lvez

  etre koncentrl

  hassunk. A kivl

  minsg, egy

  edi

  tervezs, ultrab

  iztonsgos s l

  vezetes j "

  fun mg Eurp

  ban is

  kurizumnak szm

  t. Magyarorszg

  on csak itt a Mt

  rban prblhat

  ki.

  A trink izgalm

  asak s biztons

  gosak, hiszen v

  dfelszerelst s

  oktatt is biztos

  tunk. 2017 tavas

  ztl a legrzsa

  bb szakaszokat

  fasznyeggel bor

  tottuk le, tbb m

  int 1 km hosszan

  !

  kisebb gyerekek

  a szlk lben

  utazhatnak

  fl ron (4-11 v

  ).

  Max. ssz. terhel

  hetsg: 120 kg/

  Mountaincart!

  mount

  aincart

  7 KM-es eRdei

  svnyplya

  magyaRoRszg

  lEgHosszaBB l

  EjtPlyja!

  kkaland

  Hill dog

  szlvsz kt

  kERkEn

  A 21. szzad fin

  oman hangolt,

  mves kivitel

  s korszakalkot

  jrgnya, a mod

  ern ember rolle

  re a hill dog. A c

  seh KoSTKA

  cg tereprollerj

  ei Magyarorsz

  g leghosszabb d

  ownhill-plyjn

  hasznlhatk, a

  Kkestettl M

  trafredig 7 km

  hosszan biztos

  tva

  a sebessg mm

  ort. A downhill

  es kerkprokh

  oz

  hasonlan, ezek

  et a rollereket i

  s specilis els-

  teleszkpokkal l

  ttk el, amelye

  k rvn messe

  n

  finom a lefel s

  zgulds.

  monstERRollE

  R

  a HEgyi RollE

  R

  Ausztria s Szlov

  nia utn Magya

  rorszgon a roll

  erek j generci

  ja,

  a hegyi trk egy

  edlll lehets

  ge, a monsterro

  ller.

  A monsterroller

  t a hagyomnyos

  rollerektl az er

  s hts s els

  fk,

  illetve a nagy ba

  llonos kerk kl

  nbzteti meg.

  fkpp lejtkn

  hasznlatosak.

  Ez a vadregnye

  s hegyi sport az

  egsz csaldnak

  j tpus s tart

  almas szrakoz

  st knl a Mtr

  ban.

  hilldogkkaland

  monsterroll

  erkkaland

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  info!

  szlinaPRa is

  ajndkozHat

  :

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  gyEREknaPRa

  is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  lEgnyBCsR

  a is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  Magyarorszg

  leghosszabb

  (7 km-es) erd

  ei off-road

  svnyplyja

  az a Kkestet

  tl Mtrafre

  dig tart, a

  rajt s a cl k

  ztt 700 mt

  eres tengerszi

  nt-klnbsg,

  2-6 mter szle

  ssg plya, am

  elyen szmos hi

  gh-tech esz-

  kz kiprblhat

  . 2017 tavasz

  n a legrzsabb

  szakaszokat

  fasznyeggel bo

  rtottuk le, tbb

  mint 1 km hossz

  an!

  Tavasztl szig

  a mountaincart

  okat, a monste

  rrollereket, a

  monsterbikeoka

  t, a cross countr

  y kerkprokat,

  a hill dogokat,

  tlen pedig az a

  irboardokat, sn

  owscootereket

  , vw sznkkat

  s a htalpakat

  lehet a plyn

  hasznlni.

  az svnytrk

  erdei indulsi p

  ontjhoz mikro

  busszal szl-

  ltjuk vendge

  inket Mtrafre

  drl, a High-T

  ech sportok

  bzisrl. az

  svnyplynk

  rkez znja a

  bzis mgtti

  vendgparkol,

  amely az zlet

  nktl nagyjbl

  50 m-re

  tallhat.

  kzphalad

  16-99 v

  1,5-2 ra

  mj. 1. - nov. 30

  .

  9.00; 11.00; 15.

  00

  5.999 Ft/f

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlat

  i dj, balesetbiz

  tostssal:

  999 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  nll hasznla

  t 16 ves kortl a

  jnlott !

  zrt cip s hoss

  z nadrg haszn

  lata javasolt.

  Elzetes bejelen

  tkezs szksge

  s!

  kzphalad

  16-99 v

  1,5-2 ra

  mj. 1. - nov. 30

  .

  9.00; 11.00; 15.0

  0

  5.999 Ft/f

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlat

  i dj, baleset-

  biztostssal: 9

  99 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  nll hasznla

  t 16 ves kortl

  ajnlott! zrt ci

  p s hossz

  nadrg hasznl

  ata javasolt.

  Elzetes bejelen

  tkezs szksge

  s!

  kzphalad

  12-99 v

  1,5-2 ra

  mj. 1. - nov. 30

  .

  9.00; 11.00; 15.

  00

  6.999 Ft/f (gye

  rekeknek lben

  flron)

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlati d

  j, baleset-biztos

  tssal: 999 Ft/f

  /nap

  transzfer igny

  elhet

  nll hasznla

  t 12 ves kortl a

  jnlott (135 cm fe

  lett)!

  kisgyerekes csa

  ldoknak is ajn

  ljuk!

  zrt cip s hoss

  z nadrg haszn

  lata javasolt.

  Elzetes bejele

  ntkezs szks

  ges!

  info!

  info!

  |8 |9

 • CRoss CountRy

  guRulj, szgu

  ldj, landolj!

  Egyedlll sv

  nyplynkon k

  iprblhatod az

  extrm,

  hajmereszten v

  agny cross cou

  ntryzst is.

  itt nem az a ln

  yeg, hogyan juts

  z fel a hegyre, h

  anem az,

  hogyan jssz le

  !

  Az els lmny

  megrz, a ms

  odik kirobban,

  a harmadik mr

  szenvedly.

  crosscountry

  kkaland

  monstERBikE

  a dOwnHill fl

  asH

  A 7 km-es down

  hill plynkon a

  legnagyobb fla

  sh a 2018-as

  esztendre! Ez a

  modell mr els

  -teleszkpos

  s lses, gy

  hajtani is lehet,

  ha nem lenne el

  g a szguldsb

  l. Az akadly

  immr a mlt.

  A monsterbike

  nem csak a mr

  etvel kveteli

  meg a kijr tisz

  teletet. Minden

  rsztvev, aki a n

  yergbe pattan,

  innentl kezdve

  kvetkre szm

  that!

  A kzppontban

  lenni j: az nb

  izalom nvel, te

  kintlyt

  parancsol, a te

  repviszonyoktl

  fggetlen ris,

  a htn visz

  minket a siker ka

  pujba!

  monsterbike

  kkaland

  info!

  info!

  lEnyBCsR

  a is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu kiv

  l ajnd

  k-tlEt

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  kzphalad

  16-99 v

  1,5-2 ra

  mj. 1. - nov. 30

  .

  9.00; 11.00; 15.

  00

  5.999 Ft/f

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlati d

  j, baleset-

  biztostssal: 99

  9 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  nll hasznla

  t

  16 ves kortl a

  jnlott!

  zrt cip s hoss

  z nadrg

  hasznlata java

  solt.

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  halad

  16-99 v

  1,5 ra

  mj. 1. - nov. 30

  .

  9.00; 11.00; 15.

  00

  5.999 Ft/f

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlati d

  j, baleset-

  biztostssal: 99

  9 Ft/f/nap

  transzfer igny

  elhet

  nll hasznla

  t

  16 ves kortl a

  jnlott!

  zrt cip s hoss

  z nadrg

  hasznlata java

  solt.

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  |10 |11

 • tEREPlovagl

  s

  Az erdei tra iga

  zn felemel lm

  ny, lhton

  azonban mg ink

  bb az. A tra sor

  n l s lovas sz

  mra is hihetetl

  en

  pillanatok lhet

  k t. A programo

  t azon vendgein

  knek ajnljuk, ak

  ik

  mr tl vannak

  a lovakkal trtn

  els tallkozs

  okon, szereztek

  nmi

  jrtassgot lova

  sknt. (Kzp)ha

  lad trinkon a

  kezdk rszvte

  le

  nem ajnlott, m

  ivel kzpnehz

  s nehz terepv

  iszonyoknak

  megfelel gyako

  rlottsgot kvn

  svnyekre vis

  szk a tra

  rsztvevit.

  kEntauR tRa

  TesT s lleK e

  gysge

  Ezen a trn a l

  s lovasa egy

  tt vgtzik, ha

  jtja ket a term

  szet

  ereje. Az Abas

  rrl indul 1 r

  s tra az als

  Borhy-kastlyho

  z

  tart. lmnyekke

  l s izgalmakka

  l teli utunk sor

  n a hegyekkel

  s szltblkk

  al krlvett vid

  k lenygz ltv

  nyban

  gynyrkdhet

  nk.

  PEgazus tRa

  TesT s ll

  eK szRnyal

  sa

  A trn l s lov

  asa a legnagyob

  b nyugalomban

  , csak a

  termszet rezd

  lseire figyelve

  halad egy olyan

  terleten,

  amely az jjsz

  lets csodja.

  A 1,5 rs tra

  Abasrrl indul

  a

  Szent Anna-kp

  olnhoz s tho

  z. A termszetne

  k visszaadott

  hajdani terlete

  t ma mr a mad

  arak, a rgcsl

  k, rovarok s a

  teleptett, de m

  r burjnz nv

  nyzet uralja.

  tereplovagl

  stTrend

  info!

  nszajndkB

  a

  is adHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  BRingval a H

  EgyRE!

  ElEktromos

  rsEgtmoto

  ros

  mtB kERkPR

  tRk

  Hagyomnyo

  s kErkprok

  brbEadsa

  fizikai felkszlt

  sg s komolyab

  b kerkpros m

  lt nlkli

  lmnykerkp

  rozs a hegyen?

  igen, van ilyen!

  Trinkat

  azoknak ajnljuk

  , akik nem szere

  tnnek hegynek

  felfel menet

  leszllni a bring

  rl, nehezen le

  veghz jutni,

  s csak tekerni,

  tekerni, tekerni

  Ausztriban az u

  tbbi v legnag

  yobb slgere az

  elektromos

  rsegtmotoro

  s kerkpr. Min

  dez termszetes

  en nem azt

  jelenti, hogy ne

  m kell kerkpr

  ozni, mert a ker

  kprozs

  lmnyt nem a

  karja elvenni a

  diszkrten eldu

  gott Bosch

  elektromos moto

  r. Az intelligens

  gp sajt maga

  rzi, mikor

  kell a pilta seg

  tsgre sietnie,

  s valban csak

  akkor segt r,

  amikor arra sz

  ksg van. A brin

  gzs okozta lm

  ny akr 50 km

  hosszan is lvezh

  et! A Gepida cg

  cscstermkeiv

  el fantasztikus

  lmnyt knlun

  k szmos trat

  vonalon, melyek

  hez kln krsr

  e

  travezett is biz

  tostunk. A Mtra

  kerkprral felfe

  dezve mg

  izgalmasabb, f

  kpp egy olyann

  al, amelynl az e

  rfeszts csak

  annyi, amennyit m

  i szeretnnk.

  szezon vgn 5

  0-70%-os kedv

  ezmnnyel telje

  s

  kszlet-kirust

  s! Hrlevlre f

  eliratkozs: info

  @hsb.hu

  e-bike,

  mtbkkaland

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  vFoRdulRa

  is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  info!

  kzphalad

  10-99 v

  1-2 f

  1-1,5 ra

  pr. 15. nov. 3

  0.

  10.00-17.00 kz

  tt

  (megbeszls s

  zerint)

  7.999 Ft/f (1 r

  a)

  Kentaur tra

  9.999 Ft/f (1,5

  ra)

  pegazus tra

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  Erdhasznlati d

  j, baleset-

  biztostssal: 99

  9 Ft/f/nap

  (kzp)halad

  lovasoknak

  ajnljuk! sajt f

  elszerels

  szksges (koba

  k, ltzk).

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  kezd

  14-99 v

  3-24 ra

  mrc. 1. nov.

  30.

  1.999 Ft-tl/f

  - mtB

  4.999 Ft-tl/f

  - E-bike

  transzfer igny

  elhet

  travezet ign

  yelhet:

  3.000 Ft/ra

  gyerekls k

  ln

  ignyelhet!

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  |12 |13

 • szaBaduls a

  mtRai Fany

  v

  FogsgBl

  lEgEnda vagy

  valsg a mt

  Ranovki Fany

  v?

  Derts fnyt a m

  toszra csapato

  ddal s tallj r

  a bizonytkokr

  a a

  lnnyel kapcsol

  atban. Vigyzza

  tok, 60 percetek

  van a kldets

  re,

  hiszen az est ha

  mar leszll s a

  z erd felli ord

  tsok ersdne

  k!

  logikra s bt

  orsgra lesz sz

  ksgetek, hogy

  boldogulhassat

  ok a

  nhai termsze

  tfots elhagyat

  ott padlsn.

  Kaland, csapat

  pts s egy kis

  misztikum! ez

  a pniQpadls

  !

  pniqp

  adlskkaland

  info!

  kivl

  ajndk-tlE

  t

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  high-tech

  kdjtszma

  info!

  kezd

  2-30 f

  1-2 ra (3-5 km

  )

  Egsz vben

  9-17.00

  2.000 Ft/f n

  llan

  (ipad biztosts

  val)

  25.000 Ft/trn

  errel

  8-20 f kztt

  60.000 Ft/trn

  errel

  s valdi betyr

  tmadssal

  mtrafred kr

  nyke

  ltszmtl fgg

  etlenl,

  komplett levez

  nylssel.

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  ElEktRomos q

  uad s

  mini-tEREPjR

  tRk

  gyEREkEknEk

  , Csaldokna

  k

  Mtrafred par

  kjban s a krn

  yez erdben ka

  landozhatnak

  a gyerekek a sz

  lkkel. Klnb

  z jrmvek k

  zl kedvkre

  vlaszthatnak a

  nebulk, mg a s

  zlk gyalog, va

  gy kerkprral

  ksrhetik ket

  . A hres mrkk

  at szimbolizl

  jrmvekkel az

  aprsgok is me

  gtapasztalhatj

  k

  a vezets lmn

  yt.

  kezd

  2-8 v

  15-30 perc

  mrc. 1. - nov.

  30.

  2.999 Ft/menet

  (15 perc)

  4.999 Ft/menet

  (30 perc)

  HsB1

  (mtrafred)

  max.

  terhelhetsg:

  40 kg/jrm

  Elzetes

  bejelentkezs

  szksges!

  e-jeep, e-quad

  gyEREknaPRa

  is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  info!

  a mtRai BEty

  RlEgEndk

  nyomBan

  tlpjk a vals

  got j high-tec

  h jtkunkban. M

  odern kszlk

  s hagyomnyo

  s terepfeldert

  s a kulcsa a titk

  ok megfejtsn

  ek.

  Az iphone/ipad

  , Android okoste

  lefon/tblagp s

  egtsgvel jts

  zhat,

  tbblpcss fel

  fedez expedci

  sorn nem csak

  a helyi legend

  k

  nyomba eredh

  etnk, de teljese

  n j rejtlyekke

  l is tallkozhatu

  nk,

  st ezeket mi m

  agunk is alakth

  atjuk. A kihvs

  okban egy kz

  s

  tnyez van: me

  g kell oldani a fe

  ladatot, ki kell d

  erteni, mi ll az

  gy htterben.

  A mtrai kdj

  tkban nem csa

  k az erd vadjai

  ,

  de a felled Vir

  dcky Marci fle

  betyrkultusz s

  zerepli is

  megneheztheti

  k a dolgunkat.

  Ffun

  Ffun

  kivl

  ajndk-tlE

  t

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  j!

  |14 |15

  kzphalad

  18-99 v

  60-90 perc

  egsz vben

  9.00; 11.00; 13.

  00; 15.00

  7.999 Ft/csopor

  t (2 f)

  11.999 Ft/csopo

  rt (3-5 f)

  19.999 Ft/csopo

  rt (6-15 f)

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  transzfer igny

  elhet

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

 • mtra

  discovery

  CsaPatPts,

  szERvEzEt-

  s kszsgFEj

  lEszt tRnin

  gEk,

  kaRitatv PRo

  gRamok,

  Csak tERmszE

  tEsEn!

  mr nem az a kr

  ds, hogy szks

  g van-e csapat

  ptsre, kszs

  g- s

  szervezetfejles

  ztsre, sokkal in

  kbb az, melyik

  lehetsget vl

  asszuk!

  A termszet sz

  mtalanszor bizo

  nytotta megjul

  si kpessgt

  s

  erejt. A terms

  zet ereje, lendle

  te utat tr, mindig

  fellkerekedik.

  Csapatptsben

  ezt az ert hvju

  k segtsgl.

  A plda a term

  szet jjszlet

  se, az eredmn

  y pedig egy

  szrnyal csap

  at!

  FElFEdEz Bus

  zos tRk,

  idEgEnvEzEt

  vEl

  Minden nap 2-3

  rs vezetett tr

  kat indtunk, fe

  lkszlt idegenv

  ezetink

  segtsgvel a M

  trba rkezkn

  ek. a trk a m

  trafredi Hsb-t

  l

  indulnak, de az a

  dott tvonalak m

  entn is fel tudu

  nk venni utasok

  at,

  illetve a nagyob

  b szllodkbl,

  teleplsekrl t

  ranszfert* is biz

  tostunk

  oda-vissza 9 fs

  buszainkkal a H

  sb-re.

  krje egyedi r

  ajnlatunkat: in

  fo@hsb.hu

  Telefon: +36 20

  443 4444

  CsapaTpT p

  ROgRaMOK s T

  RningeK szeR

  vezse

  bRHOl az ORs

  zgban.

  250 FlE EgyE

  di indooR s o

  utdooR

  PRogRamkn

  lat.

  10-300 fs CsOp

  ORTOKnaK!

  tiPP!

  az orszgban

  !brhol

  csapatpts

  Ffunkkaland

  1. tojsPatkol

  tRa

  TrATVonAl:

  Markazi t; Toj

  spatkol Mhely

  -ltogats; Abas

  ri Kvgi

  pincesor- s pr

  s, Kirly-kt, K

  apshz; plosv

  rsmarti Mri

  a-park.

  3 v alatt ingyen

  es! Az r tartalm

  azza az utazst,

  idegenvezetst,

  belpket.

  2. FaRkasmly

  i BoRtRa

  TrATVonAl:

  a trtnelmi far

  kasmlyi pinces

  or megtekintse

  , borkstolval;

  Gyngyssolymo

  si bbakvek; S

  rhegyi replt

  r s kiltponto

  k.

  3 v alatt ingyene

  s! Az r tartalma

  zza az utazst, id

  egenvezetst, 3 f

  le bor kstols

  t.

  3. gBEszk C

  sCstRa

  TrATVonAl:

  Kkestet, TV t

  orony; Mini palac

  k-gyjtemny; 1

  014 k;

  Veronika rt; M

  trahza, pagod

  a s naphimnus

  z park, valamint

  Adrenalin Kalan

  dpark; Ss-t s

  kilt

  3 v alatt ingyen

  es! Az r tartalm

  azza az utazst,

  idegenvezetst,

  belpket.

  4. BEtyR kinC

  stRa

  TrATVonAl:

  Mtrafred felfe

  dezse kincske

  resssel;

  High-tech kdj

  tszma, a mtrai

  betyrlegendk

  nyomban

  3 v alatt ingyen

  es! Az r tartalm

  azza az utazst,

  idegenvezetst,

  belpket.

  Hsb Mtrafred

  kedden s

  vasrnap 10.00

  ra2.999 ft/

  f

  Hsb Mtrafred

  szerdn s

  pnteken 17.00

  ra2.999 ft/

  f

  Hsb Mtrafred

  cstrtkn s

  szombaton 10.0

  0 ra2.999 ft/

  f

  Hsb Mtrafred

  htfn 10.00 ra

  1.999 ft/f

  *Transzferek az

  egyes telepl

  sek kztt 9 szem

  lyes buszokkal

  1-8 f kztt

  rgztettek (oda

  -vissza sszese

  n): gyngys (60

  00 ft),

  Mtrahza (8000

  ft), Kkestet (1

  0.000 ft), sst

  (5000 ft),

  galyatet (18.00

  0), Mtraszentim

  re (20.000),

  pard s pard

  frd (20.000),

  pardsasvr (18

  .000 ft).

  info!

  |16 |17

  kezd

  1-99 v

  6-20 f

  2-3 ra

  egsz vben

  akci: 2 = 3! ke

  tt fizetett tra

  mell a

  3-at ajndkba

  adjuk.

  HsB1 (mtrafr

  ed, Pardi t 8

  .)

  transzfer igny

  elhet

  Elzetes bejele

  ntkezs szks

  ges:

  szemlyesen (H

  sB), telefonon (2

  0/4494444),

  mailben (info@h

  sb.hu)

  j!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

 • 21. szzadi prg

  s lzerprojekt a

  Mtrban, igazi 3

  D, leth ltvny

  s

  hangminsg, ah

  ol Ti vagytok a f

  kuszban. Mtraf

  reden a csapato

  k s

  csaldok jtszhat

  nak a programoz

  hat fegyverekke

  l (rApTor ii.). Val

  sgh

  szerepjtkokat

  lhettek t, zsz

  lszerzsi strat

  gikkal kombinl

  hatjtok

  az akcit. Veszl

  ytelen, semmilye

  n vdfelszerel

  st nem ignyel.

  A geocaching sp

  ecilis vltozat

  ban j tartalomm

  al, egszen pon

  tosan

  borral tltjk te

  le a formt. A csa

  pattagok szelle

  mi ereje sszead

  dik

  s a technika v

  vmnyaira hagy

  atkozva logikai

  s szellemi fejt

  rk,

  tvesztk rvn

  jutnak lpsrl l

  psre kzelebb

  a kincshez, vag

  y

  akr egy mtra

  i borklnleges

  sghez.

  puskk, sorozat

  vetk, pisztolyok

  , specilis vdr

  uhk s igazn

  elementris krn

  yezet vrja az iga

  zi kemny fikat

  s vagny

  csajokat ehhez a

  partizn-jtkho

  z. Mtrafred mes

  s parkjban p

  lt ki a profi vers

  enyek szervezs

  re is

  alkalmas 9 kosa

  ras frizbi golfpl

  ya, amelyet az e

  redeti golfjtk m

  intjra

  kell hasznlni. A

  jtk clja, hogy

  minl kevesebb

  dobsbl tallju

  nk bele

  a golfkosarakba

  minl rvidebb

  id alatt speci

  lis neheztsekk

  el.

  Az adrenalinnal d

  stott jtkot eg

  y akadlyokkal k

  ialaktott plyn

  , spe-

  cilis jjal s a ho

  zz tartoz nem

  mindennapi nyll

  al zik. A nyl he

  gye

  tompa, flkemn

  y hab, gy haszn

  lata veszlytele

  n! A taktikai jt

  k sorn

  2 csapat kzd m

  eg egymssal, j

  tkvezetnk ir

  nytsa mellett.

  Ebben a cllv

  ldben 21. szza

  di a vurstli-han

  gulat,

  hiszen a vllalko

  z szellemek

  mozg clponto

  kra

  lhetnek, nagyo

  n is vals jjakka

  l.

  lzerharc

  winecaching

  paintball

  frizbigolf

  jharc

  high-tech cll

  vlde

  kkaland

  bubifoci

  Ffun

  Ffun

  j!

  pards futball-j

  tk a mka kedv

  elinek. Ennl a j

  tknl az rlts

  g igazn

  nem ismer hatro

  kat. focizz, bubo

  rkba zrva, ne h

  agyd magad, prg

  esd a lab-

  dt, harcolj az elle

  nfllel! risi tk

  zsek, a jtkos l

  azn a labda utn

  gurulhat,

  a jtkszablyoka

  t te alaktod, a foc

  i gy igazn testhe

  zll lmnny v

  lik.

  tTrend

  tTrendtTrendcsopor

  tos

  programjaink csapatj

  tkok

  a csoportos pro

  gramokra elze

  tes bejelentkez

  s

  szksges! tran

  szfer ignyelhe

  t!

  kezd

  8-30 f

  8-99 v

  2-3 ra

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  70.000 Ft/2 ra

  mtrafredi par

  k

  ltszmtl fgg

  etlenl,

  komplett levez

  nylssel

  darts foci

  nem csak a VB

  hangulat adott e

  zzel a ltvnyos

  jtkkal, de a da

  rts s a foci

  tvzte mka ig

  azn telitallat m

  inden tekintetbe

  n, minden korosz

  tlynak.

  tTrend

  kezd

  2-20 f

  8-99 v

  1-2 ra

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  50.000 Ft/2 ra

  mtrafredi par

  k

  ltszmtl fgg

  etlenl,

  komplett levez

  nylssel

  kezd

  8-30 f

  12-99 v

  2 ra

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  70.000 Ft/2 ra

  mtrafredi par

  k

  ltszmtl fgg

  etlenl,

  komplett levez

  nylssel

  kezd

  2-20 f

  12-99 v

  1-2 ra

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  50.000 Ft/2 ra

  mtrafredi par

  k

  ltszmtl fgg

  etlenl,

  komplett levez

  nylssel

  kezd

  8-30 f

  12-99 v

  2 ra

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  2.999 Ft/fegyver

  /2ra

  mtrafred - ka

  llk vlgye

  Erdhasznlati d

  j, baleset-

  biztostssal: 99

  9 Ft/f/nap

  jtkmester: 3.0

  00 Ft/ra

  kezd

  min. 2 f

  8-99 v

  1-1,5 ra

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  499 Ft/f

  mtrafredi par

  k

  az r tartalmazz

  a:

  a frizbiket, ponto

  zt,

  mappt, trkp

  et,

  jtkismertett

  kezd

  8-20 f

  1-99 v

  1-4 ra (3-10 k

  m)

  egsz vben

  09.00-17.00 kz

  tt

  25.000 Ft/2ra

  mtrafred krn

  yke

  ltszmtl fgg

  etlenl,

  komplett levez

  nylssel

  j!

  09.00-17.00 kz

  tt

  5.999 Ft/f

  mtrafred krn

  yke

  Erdhasznlati d

  j, baleset-bizto

  stssal:

  999 Ft/f/nap

  jtkmester: 300

  0 Ft/ra. golyk

  : 10 Ft/db

  kzphalad

  10-25 f

  18-99 v

  2-4 ra

  egsz vben

  |18 |19

 • a Legmen

  bb mtrai

  A programot olya

  n 3-16 v kztti s

  zlinaposoknak t

  alltuk ki, akik sz

  eret-

  nnek az otthon

  i krnyezetbl ki

  szakadva, aktva

  n, termszet kz

  elben,

  lmnyds progr

  amokkal eltlten

  i a szletsnapo

  t bartaik, osztl

  ytrsaik,

  csaldjuk krbe

  n. A szlk a nlu

  nk tlttt id alat

  t biztonsgban tu

  dhatjk

  az egsz csapato

  t, mi pedig minde

  nt elksztnk

  s megszervezn

  k.

  BRmEly PRogR

  am mEgREndEl

  sE EsEtn Biz

  tostjuk 10 F

  FElEtt:

  Egy szl s a

  z nnepelt gyer

  mek ingyenes r

  szvtelt a pro

  gramon

  Az alkalomho

  z illen dsztett

  Httt (32 fs k

  lnterem)

  A program ide

  jre szakkpzet

  t animtort, okta

  tt

  A csoport rsz

  re egy veg K

  lykpezsgt

  Minden rsztv

  evnek 1 db 5.0

  00 Ft rtk aj

  ndkutalvnyt

  Erdhasznla

  ti djat

  Balesetbiztost

  st minden rszt

  vevnek

  Letlthet, sz

  erkeszthet me

  ghv mintkat

  Reggeli

  Mks virslik,

  friss kenyrrel

  499 ft/f

  *-al jellt szolg

  ltatsainkat fk

  nt a 12-16 ves

  korosztly szm

  ra ajnljuk!

  rntott csirke

  hasbburgonyv

  al,

  dtvel

  999 ft/f

  Dino slnypark

  rizibizivel,

  dtvel

  999 ft/f

  TORTa

  francia

  csokitorta

  799 ft/f

  peg perego kisau

  tzs s Kresz-p

  arty 3.999 ft/

  f

  Volkswagen tli S

  znk party

  3.999 ft/f

  irka-firka Kzm

  ves s lufi party

  5.999 ft/f

  irka-firka csillm

  tetk-, s arcfest

  s party 5..999 f

  t/f

  Spongyabob Ugr

  lvr party

  80.000 ft/alk.

  |20 hsb.hu > Magnv

  endgeknek > M

  tra > szlinapi

  partyk

  info@hsb.hu 2

  0/449-4444

  szlinapi

  party program

  csomagok

  3-16 v

  2-4 ra

  8-50 f

  egsz vben

  999 Ft/ftl

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  info!

  programok 3-

  8 veseknek

  vendglts

  extra szolg

  ltatsok

  programok 8-

  16 veseknek

  ebd dTvel

  ajndK

  Kszi

  ajndk a

  rsztvevknek

  kzs

  csoportkppel

  plasztikkrtyn

  megszemlyestve

  999 ft/f

  KOKTl

  Szlinapi

  koktlok

  499 ft/f

  UTazs party

  Busz Gyerekek

  buliba s

  hzhoz

  szlltst

  vllaljuk

  sofrrel.

  200 ft/km

  luxus limuzin

  ignyelhet,

  egyedi ajnlat

  alapjn

  KlnTeReM

  Htte party

  helyszn brlet

  dsztssel,

  tnyrokkal,

  eveszkzkkel

  5.000 ft/alkalom,

  amennyiben

  maguk hozzk

  az telt s italt.

  szlls

  Kzel 50 fle

  szlls

  lehetsg

  a krnyken,

  mr

  3.999 ft/f/jtl

  kivl

  ajndk szli

  naPRa

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  j!

  frizbigolf Versen

  y-party

  999 ft/f

  Extrm Szmh

  bor party

  1.999 ft/f

  Geocaching Trk

  pes Tra-party

  1.999 ft/f

  High-tech kdfe

  jt,

  kincskeres bet

  yrparty

  1.999 ft/f

  Trfs jtk-part

  y 1.999ft/

  f

  Erdei lzercsata

  party 2.999 ft

  /f

  Betyr Militria*

  party 4.999 ft

  /f

  pards Bubifoc

  i* party

  4.999 ft/f

  Harcos Archery*

  party 4.999 ft

  /f

  E-ranger Safari-

  party 5.999 ft

  /f

  TerepSegway T

  ra-party

  6.999 ft/f

  Tank s harckoc

  si party

  9.999 ft/f

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  |20 |21|21

 • transzfer igny

  elhet!

  tREndkaland

  FungasztR

  o

  1. Terepsegway

  2. E-quad

  3. ranger safari

  4. Tereplovagls

  5. Bubifoci

  6. jharc

  7. Darts foci

  8. High-tech

  cllvlde

  1. pniq padls

  2. Mountaincart

  3. Monsterroller

  4. Monsterbike

  5. Hill-dog

  6. Cross-Country

  7. E-bike

  8. lzercsata

  9. Mtra

  Discovery

  1. frizbi golf

  2. MTB kerkp

  rozs

  3. nordic walking

  4. High-tech

  kdjtszma

  5. Babamzeum

  6. pegperego

  7. Geocaching

  8. Siroki vr

  9. Galyateti kilt

  10. patkolt tojs

  killts

  11. Kkesteti

  kilt

  12. svnyok hza

  1. palcleves

  2. Kirntott

  csirke melle

  meghasbolt

  kolomprral

  3. Hagyms-

  tejfls

  Uccurajta

  sztrapacska

  tTrend kkaland

  ggasztroFfun+ ++

  vlasszon az

  oszloPokBl

  EgyEt-EgyEt s

  tltsE kEdvE

  szERint a Htv

  gt!

  egsz napos

  programcsom

  agok csaldoknak,

  csoportoknak

  1 naPos a la C

  aRtE Csomagu

  nk

  nlunk kedvre v

  logathat a jobbn

  l jobb programo

  k kzl.

  Egsz naPos, E

  BdEt is taRt

  almaz PRogR

  amjt

  n lltHatja

  sszE kEdvE

  szERint!

  Htvgi csaldi

  programknt (

  min. 3 f!), vagy

  10 f feletti cso

  portoknak a ht

  brmely napjn

  remek idtlts

  t knl a sajt z

  ls szerint vlog

  atott

  lmny. 4 az 1-b

  en programunk

  lnyege, hogy m

  ind

  a 4 kategrib

  l (TrEnD, KAlA

  nD, fUn, GASzT

  ro) 1-1-et

  kivlasztva a cs

  ald, vagy a tr

  sasg hatrozh

  atja meg, hogy

  mivel

  szeretn mtra

  i idejt felejthet

  etlenn tenni.

  A kzel 20% ss

  zkedvezmny h

  tvgenknt min

  . 3 f egyidej

  bejelentkezse

  esetn lehets

  ges s ms egy

  b akcinkkal

  ssze nem vonh

  at (pl: az 5.000

  ft-os kuponok

  kal!)

  nhny progra

  munk idjrs-

  s ltszmfgg

  .

  kivl

  ajndk-tlE

  t

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  interaktv progr

  amszervez alk

  almazsunk mob

  ilon is elrhet,

  segtsgvel pon

  tos forgatkny

  v kszthet:

  www.hsb.hu > m

  tra > trk > ak

  cis csomag

  1-99 v

  6-8 ra

  tavasztl szig

  10.00-18.00 k

  ztt

  16.999 Ft/f (eb

  ddel,

  erdhasznlati

  djjal,

  balesetbiztost

  ssal)

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  az elektomos q

  uadtra

  vlaszts eset

  n +10.000 Ft/

  fvel kell szm

  olni (csak utas

  esetn nincs fel

  r), ugyanis csak

  a quad tra ra so

  frnek 19.999 ft,

  mg az utasnak 9

  .999 ft)

  8 v alatt 50%

  kEdvEzmny!

  (segwaynl kiss

  zekrkben,

  mountaincarto

  knl lben)

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  20%megtaka

  rts!

  info!

  az ebd helysz

  ne

  a bzisunk Palc

  Bistorant-ja.

  tlapunk a 30-31.

  oldalon olvashat

  .

  www.palocetter

  em.hu

  Tltsn el 2 nap

  ot a Mtrban ak

  cisan!*

  vlasszanak ke

  dvk szerint a k

  t napra vonat-

  kozan 1 TRend

  -et, 1 Kaland-o

  t, 2 fUn-t,

  1 gaszTRO-t s

  mi biztostjuk a s

  zllsukat

  reggelivel a krn

  ykbeli hotelek

  egyikben.

  7 az 1-ben akcis

  csomagunk ra:

  24.999 Ft/f

  * A hotelek kapa

  citstl fgge

  n

  2 naPos

  a la CaRtE Cso

  magunkj!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  |22 |23

 • sszervz

  waxols +

  lezs akc ib

  an:

  8 .0 00 ft

  meleg wax p

  ol rozssal:

  4 .000 ft

  lezs:

  5.000 f

  t

  bell ts:

  3 .000 f

  t

  javtsok:

  5.900 f

  t-tl

  tliprogra

  mjaink ha lehu

  ll a h

  Az alpesi orszg

  bl, Svjcbl sz

  rmaz eszkzt m

  intha

  csak az j lesikl

  plynkra tal

  ltk volna ki. Az

  is lehet,

  hogy a plyt iga

  ztottk hozz?

  Az aiRBoaRd

  gy nz ki,

  mint egy gumim

  atrac, mg miel

  tt azonban az c

  en lgy

  hullmait vizion

  lnnk, j ha tud

  juk, hogy ezzel a

  pihe-

  puha eszkzze

  l a htenger kapi

  tnyai lehetnk.

  (induls htvge

  nknt, vagy 6 f eg

  yidej, elre trt

  n

  bejelentkezse e

  setn htkznap

  is!)

  A legjabb szak-

  amerikai rlet a

  hrobogknt, h

  bicikli-

  knt is ismert sn

  owsCootER. E

  z az innovatv esz

  kz mr az

  els alkalommal

  garantlja a siker

  lmnyt. A hfed

  te hegy-

  cscsok ltvnya

  koronzza meg a

  havas lejtn val

  lecs-

  szst, megterem

  tve ezzel a sels

  illzijt. Ezzel a

  z eszkzzel

  az is a lejtk rd

  ge lehet, aki nem

  tud selni. lvezd

  a fehr

  ragyogst, lvez

  d a biztonsgot! (

  induls htvgenk

  nt, vagy 6

  f egyidej, elre

  trtn bejelent

  kezse esetn h

  tkznap is!)

  Talls krds:

  kt bet, a bizton

  sg, a formaterv

  ezs

  cscsa, mrkaje

  l, mely gyakran e

  ltnik az aut

  htrcsrl. E

  zen a trn egy ig

  azi volkswagEn

  t

  vezethetsz! Az a

  utirl hres cg

  elksztette ve

  gszlas

  sznkjt, mely

  et csak nlunk pr

  blhatsz ki.

  (induls htvge

  nknt, vagy 6 f eg

  yidej, elre trt

  n

  bejelentkezse e

  setn htkznap

  is!)

  Mka, humor, s

  zrakozs, kelle

  mes borzongs,

  ez mind

  egytt a rakette

  zs. A HtalPa

  zs olyan fun, a

  mely

  felszabadtja a f

  ls energikat, e

  lszakt a htkzn

  apok

  monotonitst

  l. Egyszeren m

  egtanulhat,

  kimerthetetlen

  forrsa a jked

  vnek. A trkat

  nem csak

  nappal, de jsza

  ka fejlmpkkal

  s fklykkal is sz

  ervezzk

  csoportoknak t

  ravezetvel.

  a irboard tra

  snowscooter

  tra

  sznk tra

  htalp tra

  kkaland

  kkaland

  kkaland

  kkaland

  kaRCsonyRa

  is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  kezd2 ra

  14-99 v2-12 f

  5.999 ft/f

  11.00; 13.00;

  15.00

  halad2 ra

  16-99 v2-12 f

  5.999 ft/f

  11.00; 13.00;

  15.00

  kezd2 ra

  1-99 v2-20 f

  4.999 ft/f

  11.00; 13.00;

  15.00

  09.00-17.00

  kztt

  kezd1-8 ra

  14-99 v1-25 f

  2.999 ft/felszer

  els/nap

  a sEgway kort

  l s idjrstl

  fggetlen lmn

  y!

  nan, hogy itt a

  tli vltozat. Me

  rt nlkle lni le

  het,

  csak nem rdem

  es. A high-tech j

  rgnyon kvl m

  s j

  is van a tlben.

  forr, illatos, f

  szeres! Ebbl

  a pikns

  elegybl egy for

  ralt boros segwa

  y tra kerekedik.

  Hban quadozn

  i az egyik legnag

  yobb lom megv

  al-

  sulsa. A kt sz

  emlyes elektro

  mos quadokkal a

  Mtra

  legszebb helyei

  re trzunk el t

  ravezet irny

  tsval.

  A nem mindenna

  pi kldets kzb

  en egy kis tli ve

  zets-

  technikt is tan

  ulhatnak a kala

  ndra vgy rsz

  tvevk.

  Havas kalandok

  a Mtrban! iga

  zi cscstmad

  s

  a Mtra dli old

  alban kalando

  zva. Szikls, sz

  k

  vlgyek, lgyab

  b gerincek, mer

  edek hegyoldal

  ak

  kzuhatagokka

  l s llegzetel

  llt panormk

  trja

  a kalandok sze

  relmeseinek. M

  egfelel hviszo

  nyok

  esetn HFn

  kokkal hzzuk

  a rsztvevket.

  A lovassznoz

  st azoknak ajn

  ljuk, akik a csend

  esebb,

  merengbb vagy

  meghittebb pihe

  nst, kikapcsol

  dst

  keresik. Azokna

  k, akik a felgyors

  ult idben szeret

  nnek egy

  kicsit megllni,

  a sznrl figyeln

  i a hpelyhek hul

  lst, akik

  nem sietnek s k

  ivrjk a pillanat

  ot, amikor egy m

  esebeli

  vilgba repti ke

  t a lovasszn.

  A lovas sEls

  ben az a nagysze

  r, hogy brmily

  en terepen,

  tbbfle nehzs

  gi fokban lehet

  zni ezt a sporto

  t. A sz

  felkszltsge

  s rtermettsge,

  valamint a trav

  ezetvel

  s a lval trtn

  harmonikus kap

  csolata hozza fels

  znre a

  tra szpsgt,

  mlysgt, neh

  zsgt, vagy knn

  yedsgt.

  Cscsfejleszts

  off-road csod

  a, csak nehzfi

  knak

  s vagny csajo

  knak! A tll t

  ra helyszne eg

  y 300

  hektros magn

  erd, ahol indul

  hat a zzs, s b

  eindul a

  darl. nem ft

  aprtunk, hanem

  a vadonatj ele

  ktromos

  lnctalpas, csak

  a legelszntabb

  aknak val ame

  rikai

  dtv sHREddER

  t trztatjuk.

  snowsegway

  tra

  snowquad tr

  a

  snowranger

  hfnkozs

  sal

  lovasszn tr

  a

  ski jorking t

  ra

  e-snowshredd

  er tra

  tTrend

  tTrend

  tTrend

  tTrend

  tTrend

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  kezd1,5 ra

  8-99 v2-50 f

  9.999 ft/f

  10.00;12.00;

  14.00

  kezd1 ra

  1-99 v2-15 f

  19.999 ft/f

  10.00;12.00;

  14.00

  kezd1 ra

  1-99 v2-24 f

  9.999 ft/f

  10.00;12.00;

  14.00

  kezd1 ra

  1-99 v2-5 f

  9.999 ft/f

  10.00;12.00;

  14.00

  halad1 ra

  14-99 v2 f

  9.999 ft/f

  10.00

  halad1 ra

  16-99 v2 f

  19.999 ft/f

  10.00; 14.00

  Egyes program

  jainkat csak meg

  felel hviszon

  yok esetn tudj

  uk indtani.

  a programokra

  elzetes bejele

  ntkezs szks

  ges!

  |24

  2018. kaRC

  sonynak

  mEglEPEtsE!

  transzfer igny

  elhet!

  |25

 • tREndkaland

  FungasztR

  o

  1. Snowsegway

  2. Snowquad

  3. Snowranger

  hfnkozssal

  4. lovassznozs

  5. SnowBubi-foci

  6. Ski-jorking

  7. Atomic slcek

  tesztelse

  8. Darts foci

  9. High-tech

  cllvlde

  1. pniqpadls

  2. Airboard

  3. Snowscooter

  4. VW sznkzs

  5. Htalp tra

  6. Tundra

  lzercsata

  7. Mtra

  Discovery

  1. frizbi golf

  2. MTB kerkp

  rozs

  3. nordic walking

  4. High-tech

  kdjtszma

  5. Babamzeum

  6. pegperego

  7. Geocaching

  8. Siroki vr

  9. Galyateti kilt

  10. patkolt tojs

  killts

  11. Kkesteti

  kilt

  12. svnyok hza

  1. palcleves

  2. Kirntott

  csirke melle

  meghasbolt

  kolomprral

  3. Hagyms-

  tejfls

  Uccurajta

  sztrapacska

  tTrend kkaland

  ggasztroFfun+ ++

  transzfer igny

  elhet!

  egsz napos

  programcsom

  agok csaldoknak,

  csoportoknak

  Csaldi

  lmny

  1-99ves kor

  ig!

  1 naPos a la C

  aRtE Csomagu

  nk

  nlunk kedvre v

  logathat a jobbn

  l jobb programo

  k kzl.

  Egsz naPos, E

  BdEt is taRt

  almaz PRogR

  amjt

  n lltHatja

  sszE kEdvE

  szERint!

  Htvgi csaldi

  programknt,

  vagy 10 f felet

  ti

  csoportoknak a

  ht brmely na

  pjn remek idt

  ltst

  knl a sajt zl

  s szerint vloga

  tott lmny.

  a 3 az 1-ben pr

  ogramunk lnye

  ge, hogy mind

  a 3 kategrib

  l (TrEnD, KAlA

  nD, GASzTro) 1

  -1-et kivlasztva

  a csald, vagy a

  trsasg hatro

  zhatja meg, hogy

  mivel szeretn

  mtrai idejt fe

  lejthetetlenn t

  enni.

  A kzel 20% ss

  zkedvezmny h

  tvgenknt min

  . 3 f egyidej

  bejelentkezse

  esetn lehets

  ges s ms egy

  b akcinkkal

  ssze nem vonh

  at (pl: az 5.000

  ft-os kuponok

  kal!)

  nhny progra

  munk idjrs-

  s ltszmfgg

  .

  kaRCsonyRa

  is

  ajndkozHat

  www.ElmEny

  sHoP.Hu

  vlasszon az

  oszloPokBl

  EgyEt-EgyEt s

  tltsE kEdvE

  szERint a Htv

  gt!

  interaktv progr

  amszervez alk

  almazsunk mob

  ilon is elrhet,

  segtsgvel pon

  tos forgatkny

  v kszthet:

  www.hsb.hu > m

  tra > trk > a

  kcis tli csoma

  g

  20%megtaka

  rts!

  1-99 v

  6-7 ra

  tlen, havas ids

  zakban

  10.00-17.00 kz

  tt

  15.999 Ft/f (eb

  ddel,

  erdhasznlati

  djjal,

  balesetbiztost

  ssal)

  HsB1 (mtrafr

  ed)

  az elektomos q

  uadtra

  vlaszts eset

  n +10.000 Ft/

  fvel kell szm

  olni (csak utas

  esetn nincs fel

  r), ugyanis csak

  a quad tra ra so

  frnek 19.999 ft,

  mg az utasnak 9

  .999 ft)

  8 v alatt 50%

  kEdvEzmny!

  (segwaynl kiss

  zekrkben,

  Elzetes bejele

  ntkezs

  szksges!

  info!

  Tltsn el 2 nap

  ot a Mtrban ak

  cisan!*

  vlasszanak ke

  dvk szerint a k

  t napra vonat-

  kozan 1 TRend

  -et, 1 Kaland-o

  t, 2 fUn-t,

  1 gaszTRO-t s

  mi biztostjuk a s

  zllsukat

  reggelivel a krn

  ykbeli hotelek

  egyikben.

  7 az 1-ben akcis

  csomagunk ra:

  24.999 Ft/f

  * A hotelek kapa

  citstl fgge

  n

  2 naPos

  a la CaRtE Cso

  magunkj!

  Fun programok

  csak 2 napos

  foglals esetn

  vlaszthatak!

  az ebd helysz

  ne

  a bzisunk Palc

  Bistorant-ja.

  tlapunk a 30-31.

  oldalon olvashat

  .

  www.palocetter

  em.hu

  |26 |27

 • 4 vszak

  palc bistora

  nt,

  s indoor kozp

  ont

  ahonnan a p

  rogramja ink

  indulnak

  mtRaFREd

  j attRakCija!

  Az j komplexum

  a mtrafredi bu

  szvgllomssa

  l szemben, a telep

  ls

  szvben vrja a l

  togatkat. A sze

  parlhat rendez

  vnyhelyszn kiv

  l

  szntere tud lenn

  i a csapatpt pr

  ogramoknak, wo

  rkshopoknak, cs

  aldi

  s barti sszej

  veteleknek.

  A kulinris lm

  nyeket a palc B

  istorant hamista

  tlan mtrai palc

  autentikus telk

  lnlegessgei me

  llett, a legfinoma

  bb mtrai borok (3

  0 fle)

  s hegyi koktlok

  biztostjk. Vend

  geink frenetikus

  gasztrolmnye

  kkel

  gazdagodhatnak

  , a bzis htte t

  eraszn, vagy a k

  limatizlt Vip-ter

  emben

  s galriban. A

  mtrafredi bisto

  rant gynyr en

  terirje, a fiatalos

  szerviz s a reme

  k r-rtk arny m

  egersti az tgo

  ndolt tlapot, am

  ely

  az ignyes kzns

  g szmra ksz

  lt, s amelynek

  telalkotsait a

  korbban 4* supe

  rior hotel konyh

  kban otthonosan m

  ozg sf garantl

  ja.

  Htvgn sztrfe

  llpink l zen

  s msorokkal, k

  nnyzenei konce

  rtek-

  kel szrakoztatjk

  a nagyrdemt.

  Minden pnteke

  n s szombaton

  piano pillanatok

  (brzongora est

  ek) a gyertyafny

  es vacsorkhoz.

  A komplexumba

  n tallhat TOUR

  infORM pOnT a

  ht minden

  napjn vrja az i

  nformcira he

  s turistkat, akik

  et szeretettel

  invitlunk kvz

  nkba s koktlte

  raszunkra is.

  Tlnk mindent m

  egtudhat a mtr

  ai programokr

  l,

  nevezetessgek

  rl, szllshelye

  krl s mg azok

  hoz az

  informcikhoz

  is hozzjuthat, a

  mikrl nem is se

  jten,

  mennyire szks

  ge van rjuk!

  mrkakeresk

  eds

  Mrkakeresked

  snk a vilgmr

  kk megbzhat

  forgalmazja.

  A High-Tech Spo

  rtok Bzisa 10 m

  rka hivatalos m

  agyarorszgi

  kpviselett ltja

  el. A mrkk hiv

  atalos tesztcente

  reknt garancit

  jelentnk a vs

  rls biztonsgr

  a, a felhtlen ha

  sznlat ltali lm

  nyek

  megszerzsre

  .

  j s hasznlt e

  szkzk rtkes

  tsvel is fogla

  lkozunk, minden

  eszkz

  s termk a vs

  rls eltt kiprb

  lhat.

  forgalmazott m

  rkink: e-QUa

  d, sHReddeR, s

  egway, gepida

  ,

  KOsTKa, MOUn

  TainCaRT, MOn

  sTeRROlleR, M

  OnsTeRbiKe,

  aTOMiC, CasCO

  modellek szle

  s vlasztka, ko

  rrekt rakon.

  szervizels, tan

  csads,

  tpusvlasztsi

  segtsg!

  segtnk, hogy a

  vlaszts rm l

  egyen!

  Rszletek:

  www.elmenyshop

  .hu >mrkakeres

  keds

  www.Equad.H

  u

  |28 |29

 • Aktulis italknlatunk:

  www.palocfutar.hu

  USzonyoS foGSoK nyrson megsttt, fstlt lazaccal tlttt jrcemell tekercsek, hercegn burgonyval, citromfves szsszal babonzva 2690 ftEgszben sttt, fokhagymval aromzott pisztrng, szarvasgomba olajos saltkkal, kapros mogyorburgonyval 2890 ftVg lazacnak meggrillezett filje spenttal bolondtva, burgonyaprvel gyazva 3890 ft TSzTAfoGSoK Juhtrs szalonnaprcs, lilahagymval buzdtott Uccurajta! sztrapacska 1390 ftKposzts Uccurajta! sztrapacska szarvasgomba olajjal, snidlinggel szptve 1390 ft zlDfoGSoK Tejsznes cukkini hzi metlttel felvidtva, parmeznnal szrva 1190 ftCsps chilivel, paradicsommal, parmeznnal gazdagtott penne Arrabbiata 1390 ft foGSoK AprSGoKnAK slnyparkok bundzott laki zldsges rizzsel 1490 ftnm kapitny halrudacski burgonyaprvel 1490 ftKirntott csirke melle meghasbolt kolomprral 1490 ft SAlTK, SAVAnySGoK Csipkeds csalamd 500 ftCsemegzett uborka 500 ftpiros paradicsombl varzsolt, bazsalikommal kestett salta 600 ftzld uborkbl hziasan megksztett, foghagymtl zes-zamatos salta 700 ftColeslaw meriks kposztasalta 700 ftpikns kposztasalta darabolt aszalt fonyval 700 ftnapon kovszolt uborka 700 ft

  DES foGSoK Erdei gymlcskkel pompz, francia csokoldtorta 870 ftszibaracktl nevets trs palacsinta 870 ftKkusztejben vidmodott tpika puding 870 ftfagylaltnak vidm kelyhe, gymlcskkel bolondtva 890 ftj ruhba ltztetett somli galuska, fonys ntettel ktve, citromfves habbal koronzva 980 ftpalacsinta zserbsan finomtva 980 ftitlia csodjt regl, varzsos panna cotta 980 ft DESGEinK 400 ft/0,5 lCoca Cola, light, zero, fanta, Sprite, Tonik, Gymbr Cappy multi, alma-krte, szibarack-srgadinnye, narancs nestea jeges tek: szi, citrom, eper-aloe naturaqua svnyvz: mentes s sznsavas

  MTrAi BoroK (30 fle) 2500 ft-tl/palackSznSAVAS GABonAlEVEK Heineken 700 ft/0,5 lGsser natur zitrone 450 ft/0,33 lSoproni 500 ft/0,5 l

  HzHoz szllts 11.30-21.00 kztt. rendelsfelvtel: 20.30-ig!MTrAi piAno pillAnAToK a vacsorhoz a palc Bistorantban: minden pnteken s szombaton 18:30-20:30-ig.fizetsi lehetsgek: kszpnz, Erzsbet s Go!Store utalvny, Szp krtya, bankkrtyaKiSzllTSi HElyEK S DJAK: ingyenes kiszlltst biztostunk Gyngysre, Mtrafredre, plosvrsmartra, Sstra, Abasrra, Gyngyssolymosra. + 500 ft felrrt Mtrahzra, Visontra s Markazra.Tovbbi helyekre egyedi rat ajnlunk. Krje diszpcsernk segtsgt! Specilis, mikrzhat csomagols ra: 100 ft/tel. Minimlis rendelsi sszeg: 2000 ft. Az raink magyar forintban rtendek s 27%-os ft tartalmaznak. fladag (zna adag) krse esetn 70%-os rat szmolunk fel.teleink allergn anyagokat tartalmazhatnak. Ezekrl a palocfutar.hu, vagy palocetterem.hu oldalon tjkozdhat.A feltntetett rak visszavonsig rvnyesek. Az rvltoztats jogt fenntartjuk!

  nyencsgek

  Mtrafred, pardi t 8. | asztalfoglals: 37 630 863

  HELYBEN, VAGY HZHOZ SZLLTVA+36 20 449 4444p a l o c f u t a r . h u

  Nyitva tarts: mindEn naP 09.00-21.00

  erem Rendezvny Borteraszerem Rendezvny Borterasz

  rEGGEliKSzalonnnak prcvel koronzott nemes tekkel birokra kel palc lecs 1000 ftMustrral vidtott fenemd finom fredi virsli 1000 ftTyknak hzi tojsa rntva, zelve mtrai kertek zamatos hagymjval 1000 ftJ tyktojs tkrsen megstve 1000 ftKontinens gyngyszemeinek reggeli tlja bsggel megrakva 1000 ft

  ElTElEK

  Szarvasgombtl zes, karamellizlt juhsajt-mouss-szal pompstott miskulancia salta 1490 ftHzi kacsnak mellsonkja, mlns vinegrettl bohm, rukkols friss saltval adva 1900 ft lEVESEKMtrai erdnek gombja tejfeles krmlevesbe trve 760 ftrozs tejsznhabbal csinostott, kellemes-hs eperkrmleves 790 ftSavanksra zelt, gazdagon szolglt j palcok levese 980 ftMangalicnak orjalevese, csigatsztval dstva 1200 ftTejsznbrsonyos vadraguleves trkonnyal, szarvasgombval ktve 1490 ft

  SzrnyAS ffoGSoKzldsges rizsgyon cscsl, sajttal s brokkolival btlttt csirkemell rold 2190 ftCsirknek kirntott combja burgonya chipsel tlalva, kovszos uborkval puccostva 2200 ftJrcnek melle, kacsnak medvehagyms mjbl ksztett szsszal, adva hozz sok sznben mrtz kertisalta, mlyzld parajnak prjvel (sous-vide) 2520 ftSlt rpval, almval vidmtott mennyei kacsamell, jl kisl Jus-vel locsolszva, parzsolt burgonyval teljess tve 3190 ftKacsnak konfitlt combja burgonyaprvel trstva, szilvachutney-val bolondtva 3490 ft

  DiSznnAK lEGJoBB TKEi nyenc ropogsra sttt cslk, ahogy a cseh atyafiak kndlivel megajnljk 1890 ftDisznnak oldalasa palc mdra ksztve, ragyog hzi nokedlivel tlalva 1890 ftAranyl kntsben pompz snidlinges juhtrval tlttt sertsbordk, smaragdszn parajos prvel 2190 ftfokhagymtl zamatos pcolt tarja parzs burgonyval tncra kelve, hzias savanysggal megmdolva 2190 ftGombs raguban bolondoz malac-szznek legjava, kapros-juhtrs sztrapacskval 2490 ft MArHAfoGSoK Manduls zldsgekkel ktett blsznsteak 4790 ftJ marhnak ropogs steakje, pikns salsa-szsszal s steak burgonyval 4790 ftMagyaros mdra ksztett blsznnek rmje, chips burgonyval trstva 4790 ft

  VADfoGSoK Szarvasgombval zelt, vadnak disznajbl vrsborral prklt tek, szilvs krokettel eladva 2990 ftErdk szarvasnak tzdelt combja fonyamrtssal dicstve, manduls burgonyafnkkal megtisztelve 3590 ft |30 |31

 • raink tartalm

  azzk az Fa-t

  , s

  2018. decembe

  r 31-ig rvny

  esek

  informci

  TrAiDponT-

  foGlAlS Az

  V MinDEn nApJ

  n

  onlinE: www.

  HsB.Hu

  elzetes bejelen

  tkezs, idpont-

  s kapacits-egy

  eztets

  minden szolglt

  atsunk esetbe

  n szksges!

  ElFogadunk:

  elRe UTals

  T | KszpnzT

  | banKKRT

  yT

  aMeX KRTyT

  | szp KRTy

  T (OTp, MKb, K

  &H)

  lMnyKRTy

  KaT (elMeny

  sHOp.HU)

  ToVBBi BziS

  AinK:

  BudaPEst - no

  RmaFa: 20/804

  4444

  BalatonFREd

  - Hvz: 20/449

  4444

  CsaPatPts

  BRHol az oRs

  zgBan:

  www.HsB.Hu, i

  nFo@HsB.Hu

  alaptva: 200

  9

  HigH-tECH sPoR

  tok Bzisa (HsB

  1)

  MTRafRed, p

  aRdi T 8.

  web: hsb.hu | e

  -mail: info@hsb

  .hu

  facebook.com/h

  ightechsportok

  +36 20 449 4444inf

  o!