Top Banner
Usurbil, 114. zenbakia 2001eko ekainaren 1a VI.urtea 2001eko ekainaren 1a VI.urtea Franko Usurbilgo alkate Usurbil, 114. zenbakia ! ! H A M A B O S K A R I A ! ! Franko Usurbilgo alkate FOTOCAR argazkiak
24

NOAUA!! 114 alea

Mar 17, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 114 alea

Usurbil, 114. zenbakia2001eko ekainaren 1a VI.urtea2001eko ekainaren 1a VI.urtea

Franko Usurbilgoalkate

Usurbil, 114. zenbakia

!!H A M A B O S K A R I A

!!

Franko Usurbilgoalkate

FOTO

CA

Ra

rga

zkia

k

Page 2: NOAUA!! 114 alea

ALALTZARIAK AUKERANTZARIAK AUKERAN1.OOO metroko erakusketa- Prezio harrigarriak

Punta-puntako markak %50ean: Altzari-trinko, lastaira etalastaira-azpikoen aukera haundia

Sofa eta besaulkiak, logelak, aulkiak, mahaiakEhundaka altzairu %50ean

Mailatu txikiekin eta gabekoak Osinalde pol igonoa Tel . : 943 37 09 66

TXIMINIAALTZARIAK

Kale Nagusia, 44 atzeko aldea n 20160 Lasarte-OriaTel./faxa: 943 36 64 95 n Mugikorra: 670 403770

POLIURETANOA- PVC- ALUMINIOAATEAK-LEHIOAK-PERTSIANAK

TOLDOAK

Page 3: NOAUA!! 114 alea

29

162330

a zo z oe z a

i 2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 3

• Udala 37 19 51• Udaltzaingoa 36 11 12• Obrak eta Zerbitzuak 37 01 48• Anbulategia 36 20 13• Udarregi ikastola 36 12 16• Udarregi (Kalezar) 36 45 00• Agerialde ikastetxea 36 38 95• Oiardo kiroldegia 37 24 98• Zumarte 37 15 94• Etumeta 37 20 01• Taxi geltokia 36 21 78• D.Y.A. 46 46 22• Ertzantza 112• Suhiltzaileak 112• Larrialdiak 112• Anbulantziak 112• Posta Kutxa• Gure Pakea 37 32 28• Gure Elkartea 37 17 51• Arrate egoitza 36 63 40• Eusko Tren 47 09 76• Noaua! aldizkaria 36 03 21• Bake epaitegia 37 23 36• Oa farmazia 36 12 17• Iturralde farmazia 36 33 95• Zubietako Herri Batzarra 37 20 77• Argindarra (Iberduero) 47 09 76

ai, esan

E k a i n aE k a i n aAstel. Astear. Asteaz. Osteg. Ostira. Larun. Igand.

4111825

5121926

6132027

7142128

310172431

06.0306.3307.0307.3308.0308.3309.0310.0310.3311.0312.0312.3313.0313.3314.0314.3315.0315.3316.0316.3317.0317.3318.0318.3319.0319.3320.0320.3321.0322.03

UsurbilDonostia Zarautz06.2406.5407.2407.5408.2408.5409.2410.2411.2412.2412.5413.2413.5414.2414.5415.2415.5416.2416.5417.2417.5418.2418.5419.2419.5420.2420.5421.2422.2422.54

Usurbil06.0806.3807.0807.3808.0808.3809.0810.0811.0812.0812.3813.0813.3814.0814.3815.0815.3816.0816.3817.0817.3818.0818.3819.0819.3820.0820.3821.0822.0822.38

Zarautz06.3907.0907.3908.0908.3909.0909.3910.3911.3912.3913.0913.3914.0914.3915.0915.3916.0916.3917.0917.3918.0918.3919.0919.3920.0920.3921.0921.3922.3921.09

Donostia05.4706.1706.4707.1707.4708.1708.4709.4710.1710.4711.4712.1712.4713.1713.4714.1714.4715.1715.4716.1716.4717.1717.4718.1718.4719.1719.4720.1720.4721.47

06.2006.5007.2007.5008.2008.5009.2010.2010.5011.2012.2012.5013.2013.5014.2014.5015.2015.5016.2016.5017.2017.5018.2018.5019.2019.5020.2020.5021.2022.20

Eusko Tren-en negukotren ordutegia

Kexaren bat baduzu, kritikaren bateskuartean badabilkizu edo etaherriko zerbaitetaz hitz egin nahibaduzu guk ikamikan toki bat egin-

go dizuegu.

Eskutitzak izengoiti batekin sinatu daitezke,baina Noaua!n argitara emateko guk zuenizen-abizenak jakitea ezinbestekoa da. Testuak2000 karaktere baino gutxiago izan beharkoditu.

Eskutitz horiek Noaua! Kultur Elkartearenegoitzara eraman edo postaz bidali besterik ezduzue egin behar.

Zorionak Oihana! Ekainaren2an 7 urte haundi betetzendituzunez, muxu haundi bateta ondo pasa. Etxekoak.

Zorionak larrosa! Ekainaren1ean zure urtebetetze egunada, baina ez dugu esango zen-bat ospatzen dituzun. Ea bazure kontura zerbait hartzendugun. Muxu haundi bat zureanaia eta gurasoen partez.

Maiatzaren 29an gure “etxe-koandreak” 5 urte betezituen. Ez ziren motzak izanazken egunak. Zorionak sor-gina eta muxu haundi bataita, ama eta Xabierrenpartez.

Hona hemen edonor zoriontzeko tartea. Bere urtebetetze eguna delako, ezkondu egin direlako edota tituluren bat lortu due-lako dohainik, bazkide direnek nahiz ez direnek tarte hau erabili dezakete. Ekarri jarri beharreko testua eta argazkia.

Hurrengo alea: ekainak 15 Ekartzeko azken eguna: ekainak 8

18

152229

Txerrimunik ordainetan

07.5508.0508.2508.5509.0509.3009.5510.0510.5511.0511.5512.0512.2512.5513.0513.3013.5514.0514.3014.5515.0515.2515.5516.0516.5517.0517.5518.0518.3018.5519.0519.2519.5520.0520.3020.5521.2521.5522.4522.5500.2501.2502.2503.2504.2505.2506.25

UsurbilDonostia Zarautz

07.0507.3508.0508.0508.3509.0509.0509.3010.0510.0510.3011.0511.0512.0512.0513.0513.0513.3014.0514.0514.3015.0515.0515.3016.0516.0516.3017.0517.0518.0518.0519.0519.0519.3020.0520.0521.0521.2522.0523.2500.2501.2502.2504.25 05.25

Usurbil

06.4507.1507.4507.4508.1508.4508.4509.20**09.4509.4510.20*10.4510.4511.4511.4512.4512.4513.20**13.4513.4514.20*14.4514.4515.20**15.4515.4516.20*16.4516.4517.4517.4518.4518.4519.20*19.4519.4520.4521.1521.4523.1500.1501.1502.1504.1505.15

Zarautz

07.3008.0008.3008.3009.0009.3009.3010.0010.3010.3011.0011.3011.3012.3012.3013.3013.3013.5514.3014.3014.5515.3015.3015.5516.3016.3016.5516.5518.3018.3018.3019.3019.3019.5520.3020.3021.3021.5522.3023.3500.3501.3502.3504.3505.35

Donostia

*OriorainoAsteburutan Asteburutan

**Aiaraino

*Oriotik **Aiatik

07.3007.4008.0008.3008.4009.0009.3009.4010.3010.4011.3011.4012.0012.3012.4013.0013.3013.4014.0014.3014.4015.0015.3015.4016.3016.4017.3017.4018.0018.3018.4019.0019.3019.4020.0020.3021.0021.3022.1522.3000.0001.0002.0003.0004.0005.0006.00

08.1508.2508.35**09.1509.2509.40 *10.1510.2511.1511.2512.1512.2512.35**13.1513.2513.40 *14.1514.2514.40**15.1515.2515.40*16.1516.2517.1517.2518.1518.2518.40*19.1519.2519.35**20.1520.2520.40*21.1521.4522.1523.0523.1500.4502.4502.4503.4504.4505.4506.45

Eusko Tren-en negukoautobus ordutegia

Page 4: NOAUA!! 114 alea

Argitaratzailea

Noaua! Kultur ElkarteaBordaberri 3 Eguzkitzaldea20.170 Usurbil (Gipuzkoa)Tlf. eta faxa: 943 36 03 21E-mail:[email protected] orria: http://www.jalgi.com/topagunea/noaua

Kazetarien koordinatzaileaJosu Aranberri

KazetariakJosu Aranberri, Amagoia Mujika, OlatzLasagabaster eta Agurtzane Solaberrieta

PublizitateaAgurtzane Solaberrieta

ZuzentzaileaEneko Harreguy

KolaboratzaileakInes Kamino, Iñaki Labaka, Iratxe Begiris-tain, Amagoia Mujika, Xabier Arregi, Pa-ko Agudo, Alfontso Vidal, Alazne Begiris-tain, Zaloa Arnaiz, Agurtzane Solaberrie-ta, Joseba Pellejero, Ainara Uribe, EiderJauregi, Mikel Bengoetxea, Agustin Es-naola, Olatz Goenaga, Urko Manterola,Eneko Harreguy, Karmele Urdanpilleta,Joseba Zubeldia, Imanol Goenaga, An-doni Udabe, Eukene Kamino, IsaakMuñoz, Olatz De Miguel, Jone Eizmendi,Jokin Zubiaur, Maria Jesus Urbieta, IñakiAgirresarobe eta Mari Angeles Arruti.

AdministrazioaArantxa Usarralde, Aintzane Aizpuruaeta Nagore Gonzalez.

Erredakzio Kontseilua:Josu Aranberri, Amagoia Mujika, Gari-koitz Udabe, Olatz Lasagabaster etaAgurtzane Solaberrieta.

Maketazioa eta diseinua

Olatz Goenaga, Zaloa Arnaiz eta IbonBeristain.

DokumentazioaIdoia Agirre, Aintzane Aizpurua, Leire Mu-jika, Leire Unanue eta Nagore Gonzalez

InformatikaPili Lizaso eta Karlos Aizpurua

BanaketaMertxe Jimenez, Xabier Kamino, TxeloVidal eta Iker Muguruza

ElektrikariaIñaki Salsamendi

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96

ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza

Noaua! hamabostekariak ez du bere gain har-tzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien

erantzunkizunik.

Noaua! Kultur Elkarteko jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-20.00

astegunetan

!!H A M A B O S K A R I A

!!2001

eko

eka

ina

ren

1a4 Noaua! 114.zk. Usurbil

ka-mika

Euskal Herrira!

Euskal presoakAzala:

Goiko argazkian gaur egungoudaletxea. Behean 50.

hamarkadako udaletxea jai batean.

GipuzkoakoForu Aldundiak

diruz lagundutakoaldizkaria

Kultura sailakdiruz lagundutako

aldizkaria

Dirudienez, hauteskundeaurreko eraso mediatiko borti-tza baretu zaigu azken eguno-tan. Gu guztiok jan beharreangenituen Aznar, Mayor Oreja,Redondo Terreros eta antzeko-ak; hauteskunde emaitzakordea, bakoitza dagokionlekuan utzi du. Eraso terroristaaldiz, lehen, orain, eta zoritxa-rrez gero ere bere hortandihardu, herri honen ahotsarientzungor eginez.

Hauteskundetaz egin direnbalorazio ezberdinen artean biizan zaizkit deigarriak. Lehena,Aznarrek eginikoa eta hainbattertuliano eta sasi intelektua-lek, morroi zintzo lez, errepika-tua: “Hauteskundeen emaitzakeuskal gizartea nahiko helduaez dela erakusten du, ez ditue-la askatasunez eta heldutasu-nez erabakiak hartzen”. Biga-rrena, Arnaldo Otegik egini-koa: “Ezker Abertzaleak bereproiektu soberanista gizarteakulertzeko moduan esplikatzenez du jakin”.

Bi pertsonaje hauek gauzabera esan nahi dute: euskalgizartea, euskal herritarrok adingutxikoak garela, ez dakigulazer erabakitzen dugun. Guguztiok konfundituta gaudelaeta beraiek jarraitzen dutelaarrazoi izaten, eta ondorioz,hauteskunde emaitzak gutxies-ten saiatu dira. Oraingo hone-tan, demokraziaren emaitza,oztopo dute. Ez da harritzekoahorrelako pentsakera izatea,zeren azken finean, bi pertso-naje hauek totalitarismoareniturrietatik edan baitute: batekFranco-rekin, besteak ETA-renbarruan.

Herri hau, ordea, nagusia daeta argi hitz egin du, oso argi.Herri honek BAI BIZITZARI dio,gauza guztien gainetik, gauzaguztien abiapuntu gisa, pertso-na ororen giza eskubideakerrespetatuz. Herri honek BAIELKARRIZKETARI dio, bai tole-rantziari, komunikazioari, elkarulertzeari, integrazioari, bakebidearen bermea delako. Herrihonek BERE BORONDATEARENERRESPETUARI BAI esan dio,geroa erabakitzeko eskubide-ari bai, etorkizunari bai. Herrihonek pertsona guztiekikoELKARTASUNARI BAI esan dio,bai garapenari, bai gizarteintegratu bati. Herri honek EUS-KAL ERAKUNDEEI eta azken 20urteetan eginiko lanari BAIesan dio. Herri honek PROZESUSOBERANISTA errealista bati BAIesan dio. Oso argi eta osogarbi hitz egin du herri honek;beste behin ere, erakutsi dubadakiela bere burua defen-datzen indarkeriarik gabe,armarik gabe.

Usurbildarrak ez gara arrotzizan batzuk zein besteek buru-turiko eraso honen aurrean etakontsekuenteak izan gara.Zinez baloratu dugu PNV etaEusko Alkartasunaren ahalegi-na, herri honen defentsaklehentasuna zuenean, berendiferentziak gainditzen jakindutelako. Etorkizunari begiraikasgai garrantzitsua: Herrialehenik, alderdia ondoren.

Amaitzeko, ezin dut ukatu,pozik nago. Herri hau ez dagoguztiz gaixorik.

Luismari Ormaetxea Santsiñena

EspañETA ez, Euskalerria bai

Page 5: NOAUA!! 114 alea

2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 5

ka-mika

Txirrindularitzan ibilia zara. Lasterketetan edo tal-deren bateko arduradun bezala?

Nire semeak txirrindularitzan hasi ziren etaorduan hasi nintzen ni ere mundu horretan mugi-tzen, aurretik txirrindularitzarekiko zaletasun bere-zirik ez nuen. Ramon Unanue zen entrenatzaileaeta gero utzi zuenean Xabier Carballeda. Gero

istripu gogor batean mutil bat kamioi batekharrapatu zuen eta atzera jo genuen. Ordutik

utzi egin nuen, hamahiru bat urte inguru emannituen 1984tik 1997-1998 ingurura. Bukaeran

geroz eta jende gutxiago zebilen, errepideanibili behar zen eta arriskua ere hor zegoen...

Denbora asko eskatzen al zuen horrek?

Asteburuetan atzera eta aurrera ibiltzen ginenbai Gipuzkoan eta baita Euskal Herrian ere.

Beste batzuetan kanpora ateratzen ginen Espai-niako txapelketak zirenean.

Zer nolako maila zegoen Usurbilen?

Oso maila ona zegoen. Tarte batean hutsuneaegon zen, baina oso maila ona zegoen oroko-

rrean.

Sokatiran ere ibili zinen.

Bai. Festetan ibiltzen ginen gehienetan, sozieda-de ezberdinetatik taldeak ateratzen ziren eta

urte batean guk irabazi genuen, Mahaspildegi-koek.

Talde asko ibiltzen al zineten horrelakoetan?

Oriotik eta Aginagatik ere etortzen zen jendea.Zortzi bat talde izango ginen guztira; goizean

kanporaketa egin zen eta arratsaldean finalajokatu eta guk irabazi genuen.

Orain ibiltzen al zara zerbaitetan?

Bai. Euskal Presoak Euskal Herrira izeneko sokatiratalde bat sortu zen eta laguntzen ibiltzen naiz.Usurbil eta Aginagako hogeitabost mutil ingurudauzkagu eta astean bi entrenamendu egitenditugu (astearte eta ostegunetan) Aginagakoeliza zaharrean.

Zer moduz ibiltzen zarete txapelketetan?

Oraindik ez gara txapelketetan hasi. Sortu zene-an, pentsatu genuen herri desberdinak sartzeaeta zerbait kobratzea sarrera horrengatik. Horre-la herri kirolak bultzatzeko asmoa genuen etabildutako dirua presoentzat ematea erabakigenuen. Hasierako ideia herri kirol desberdinakegitea zen, baina materiaa zen gure arazorikhaundiena. Federaziora joan ginen sokatiran ibiliahal izateko goma eskatzera eta baldintzabezala jarri zuen ordurarte txapelketan ibili ezginenez, Ligabe izeneko ligan parte hartu behar-ko genuela. Hau maila baxuko taldeak bultza-tzeko proiektu bat zen eta guk ez genuen sartunahi, baina goma behar genuen, milioi erdibalio zuen eta ez genuen dirurik, beraz azkene-an sartzea erabaki genuen. Orain ez dakit noizhasiko garen txapelketekin. Bestela, herri askota-tik deitu gaituzte eta itxura eman behar duguaurten; ongi eta gogor entrenatu eta ahal badauniformatuta joan. Lehengo urtean kamixetakegin genituen baina aurten ahal bada galtzamotzak ere egin nahi ditugu.

Bestela, kirolik egiten al duzu gaur egun?

Orain ez. Lehen bai: arraunean ibilia naiz. Orionibili ginen eta gero beste bi urtez Aginagan.Aginagatik hiru bandera ekarrita dauzkagu.

Joxe Leon Lizaso AzkonabietaTxirrindularitza, sokatira, arrauna... denetik

egin du. Kirola beti gustatu izan zaiolaaitortzen du eta gaur egun Euskal Presoak

Euskal Herrira sokatira taldeko arduradunetako bat da.

% 943 363370- 361439

Mugikorra: 649435475 649435476

ZurZure publizitatea hemen jarrie publizitatea hemen jarrinahi baduzu, deitunahi baduzu, deitu

943 36 03 21 telefonora!943 36 03 21 telefonora!

Page 6: NOAUA!! 114 alea

alej i ran20

01e

koe

kain

are

n1a

6 Noaua! 114.zk. Usurbil

Festa, jaia, eguna. Herrianederki ikasi dugu hitz hauei

laguna bilatzen. SagardoEguna, oraintxe pasatu berria.Pilota jaia, hau berria dugu,eta Santixabel festak, hauenusaina ere dagoeneko sudurzu-loetatik barrena. Halaxe da,batetik atera eta beste bateansartu.

Datorren asteburuan pilotaizango dugu nagusi kaxkoaneta berriz ere frontoiak bereberezko zentzua hartuko du, ezfutbol zelai, erromeri gune etasagardo dastaketa toki; pilota-leku baizik. Ostiraletik iganderabitartean pelotazaleek beteka-da ederra izango dute, batekopelota partidak, xake, paxakaeta zesta punta saioak eta bes-teko hamaiketako, bertsolari

eta trikitilariekin. Haur zein hel-duk izango dute tokia lehenen-goz antolatu den festa hone-tan. Gainera, ez da derrigorrez-koa pelotazale izatea, bestela-koak ere eskainiko baititu “Pe-

lota, jalgi hadi plazara” jaiak.Esaterako, igandean bertso-pe-lota saio ederra izango da, zerden bertso eta zer pelota be-reiztea nahikoa zaila izangobada ere. Xabier Legarreta etaMikel Mendizabal bikotearenbotilero Irazu izango da etaPaulino Ibargoien eta Unai Loi-di gidatuko ditu Ibai Esoainek.Epailea, berriz, Xabier Sukia.

Pelotari lanetan ez dakit nolamoldatzen diren hauek guztiak.Bertsotan eta umorean, berriz,maisuak dira. Beraz, aspertzekobeldurrik ez da izango.

Eta bai, azkeneko lerrotxohauek omenaldi txiki bat egite-ko aprobetxatuko ditut, guretxirrista eta parkea zenari ome-naldia.

Batetik atera beste batean sartzeko

KALEBERRI Ines Kamino

Olatz Goenaga

Udaberriko beroak

TXOKOALDE

Udaberrian eguna luzatze-arekin batera, beroa

dator. Neguko erropa lodi etailunak jasotzeko eta udarakoerropa arin eta koloretsuakateratzeko momentua iristenda. Egunean zehar argi gehia-go izaten dugunez gure ekintzaedo jarduerak egiteko denbo-ra gehiago izaten dugu, batezere kanpoan egiten ditugunok.Baina eguna ez zaigu pertsoneibakarrik luzatu, izaki guztioi bai-zik.

Maiatza bukaeran egindituen egun bero eta eguzkitsuhauekin, ibai ondora animaliaugari gerturatu da. Dortokak,sugeak eta igelak esate bate-rako.

Eguzkia hartzen egon ondo-ren, noizean behin bainutxobat hartzea eta igerian aritzeagustatzen zaie, beroari aurreegiteko.

Bestalde Txokoaldeko Planta-no zuhaitzak, hosto gorritandaude, udazkena izango balitzbezala. Ez dakit, eguraldiaren-gatik izan-go den,egin duennegu bero-arengatikedo etagaitzenbat dutela-ko. Esperodut senda-tu edo

hosto berriak aterako zaizkielalaister, bestela zuhaitz hauenitzal preskorik gabe geratukobaikara. Hala ere, badirudi ezdela Txokoaldeko plantanoe-tan bakarrik gertatzen halako-rik, beste auzoetako plantano-ak ere horrela aurkitzen omendira eta.

Page 7: NOAUA!! 114 alea

2001eko

eka

ina

ren

1a

e j i ran

Uda garaia gainean duguja, hala ez bada ere ez

da asko falta. Gure auzoakudan ukitu berezia du, berezikisasoi honen hasieran. Egunluzeak ditugun honekin batera,inork ez du presarik izatenohera sartzeko. Hor daude,elkarte inguruko plazako plan-tano azpian egin ohi diren afa-riak, tertuliak, juergak. Aurtenere pronto-pronto jarri dituztemahaiak nahi duenak udakogau izartsuetan kanpoan afal-tzeko, freskura hartuz (beno,zerbait esateagatik, batzuetanbai baitaki bero sargori askoakegiten). Garai honetan planta-noen azpian musika bereziaizan ohi da. Plup! Hi Txakolin

botila bat atea zak! Plup! Gusagarduakin ai gaittuk!

Beste batetik Sanjuanak eregertu daudela eta Jai Batzor-deko gazteak buru-belarridabiltza lanean. Aipatzekoada, gainera, orain gutxi lokalberria eman dietela bilerak

egiteko. Lekua ez dute aldatu,Udarregi ikastola zenean jarrai-tzen baitute, baina goiko solai-ruan.

Hor ibili ziren lehengo bateantraste guztiak garraiatzen(sofak...). Egia esan beharbada, ez zuten denbora askoigaro aldaketan, morroskogalantak dira eta denak. Hortxikirik ez dago izan ere!

Beraz, agerikoa da udakbaduela zerbait berezia Kale-zarren. Denoi odola irakiten jar-tzen zaigu segituan. Beroa oteda? Edota Sanjuanak? Ezdakit, baina hemendik aurreraez da giro izango inguru haue-tan.

Uda, barrenak dantzan jartzeko

KALEZAR Andoni Udabe

Atxegaldeko kronika azke-neko aldiz idatzi nuenetik

denbora dexente pasa da.Orduan udalak auzoan eginikozuhaitz landaketa batzuen berrieman nuen, epe luzerako edomotzerako landatu ote zirenjakin ez arren.

Momentu hartan udala gureauzoaz gogoratu izanaz poztuginen, batez ere, eraberritugabe utzi zen lekuaz gogora-tzeagatik. Dagoeneko zuhaitzhauek betirako bertan landatu-rik utziko dituztela jakin dut,pozgarria benetan, bainazuhaitz hauek landatzeaz gain,zer demontre egin du bertanudalak?

Txapuzak txapuzeroak egitendituzte eta, itxura denez, auzohonetan horrelakoak ikusteraohitzen jarraitu beharko duguaurrerantzean ere.

Egia da Mahaspildegi Elkarte-aren aurreko kalea nahikodesastre dagoela, baina,mesedez, ingurune hau gehia-go izorratu baino lehenago, ezal genuke hobe irtenbideegoki bat bilatzea?

Ingurune honetan arazo batbaino gehiago daude eta eznaiz zein diren esaten hasiko,bertatik pasatzearekin nahikoaeta gehiegi ikusten baita. Ezdezagun utzi biharko gaur egindezakeeguna.

Txapuzarik ez, eskerrik askoZaloa ArnaizATXEGALDE

Usurbil 114.zk. Noaua! 7

Page 8: NOAUA!! 114 alea

2001

eko

eka

ina

ren

1a8 Noaua! 114.zk. Usurbil

a lej i ran

Isaak MuñozSANTUENEA

Santuenea baserriko ikuiluabota zenetik denbora asko

pasa da. Oraingo gazte batzu-ek ez dute ezagutu nolakoazen ikuilu hura. Egia esan, ni ereez naiz asko gogoratzen, bainagogoan dut bertan lotuta egonzen zakur haundia eta baitabertan katu ugari ibiltzen zirelaere.

Ikuiluak su hartu zuenetik, lurzati hori batere aprobetxatugabe egon da urte batzuetan.Orain dela urtebete bainogehixeago, makina batzuekinbertako lurrari buelta eman zio-ten. Orduan auzotar askok gal-detzen zuen bertan zer egingoote zuten. Frontoia, lorategia,parkea... ika-mika ugari izanzen.

Baina inork ez luke pentsatuere egingo lur hori zakurrentzat“kakontzi” bezala erabilikozenik. Itsusia badirudi ere horre-tarako erabili baitute.

Egurrezko kartel dotore batjarri eta paper batzuk ipinidituzte bertan, lur horiek zaku-

rrek beren eginbeharrak egite-ko direla azalduz eta bestelorategiak ahalik eta garbienmantentzeko eskatuz. Kakakbotatzeko ontzia eta plastikoz-ko poltsak ere jarri dituzte.

Badakigu auzoan zakur ugaribere kontura ibiltzen dela,jaberik gabe. Beraz, eta irakur-tzen ez baldin badakite, behin-tzat, nahi duten tokian egingodituzte egin beharrekoak. Egiaesan ideia ez da batere txarra,baina plastikozko poltsak den-bora luzean ikutu ere egingabe izango direla uste dut nik,behintzat.

Eta orain beste galdera batdaukat, katuentzat zer? Izanere gure auzoan zakurrakbaino ugariagoak dira katuak.

Zakurrentzako ere kakontzia

URDAIAGA Eider Jauregi

Udara giroan sartuakgaude ja, aurreko astebu-

kaerari begiratzea besterik ezdago. Auzoko parkea leporai-no beterik zegoen. Egia da

askok hondartza nahiago dute-la bainu bat hartzeko aukeraematen baitu, baina gureparke honek badu hondartzakez duen gauza bat: itzala.

Azken egunota-ko beroa jasa-nezina izan daeta itsasokourak oso epelakez daudenez,hobe itzaletikibiltzea, beste-la...

Itzala aipatzea-rekin batera,gure auzotikAndatza bide-an dagoen

pinudia ateratzen hastera doa-zela gogoratu naiz. Hauek ereitzal galanta ematen digute,baina errepidez beherakoaateratzen dutenean kontuhaundiagoz eta lasaiago ibilibeharko dugu. Orain arteazkar xamar joanez gero,bagenekien beherantz erortze-an zuhaitzen batek gelditukogintuela, baina hemendikaurrera ez da horrelakorikegongo. Bukatu dira guresegurtasun neurriak, goitikbehera abiatuz gero, presanbainu bat hartzeko aukerarekintopatuko gara. Badakizue, itsa-sorik ez baina putzu galantakbaititugu.

Itzaletik uretara

Page 9: NOAUA!! 114 alea

2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 9

j i ran

Maria Angeles ArrutiAGINAGA

Gauza gutxi dago konta-tzeko azkenaldi honetan

Zubietan gertatutakoaz, edoezer nabarmenik ez, behintzat.Elizak obretan darrai eta beraukonpontzen noiz bukatukoduten ere ez dakigu. Zubietakofestetarako, behintzat, dotore-dotore egongo al da!

Ezetz dirudien arren, eta egu-neroko bizitzaren bizkortasunakohartzea zailtzen badigu ere,Zubieta pixkanaka aldatuzdoa, gainontzeko gizarte guz-tiaren antzera, eraldatuz doagizartearen behar eta nahienarabera, beti ere bere txikitasu-naren xarma mantenduz. Lais-ter (edo auskalo noiz) plazaondoan etxe ugari egiteko

asmoak, bide hau hemendikzabaltzeak edota bide nagusialehen zenaren toki beretik era-man nahi izateak, eta zergatikez, giza-harremanek beraiekere gaur egungo Zubieta duela50 urteko Zubietaz desberdinduegiten dute.

Beharbada garai batean bizi-tzaren erritmo lasaiago batekherritarren arteko hartu-

emana errazten zuen. Gauregun, gainontzeko leku asko-tan bezala, egunean egunekoegitekoen presak herritarrenharremanak ekintza edo unezehatz eta konkretuetaramugatzen ditu. Egunaren zatihandiena, lana, familia, lagu-nak edota ikasketak direla eta,herritik kanpo egiten ditugu etahori nabarmentzen da elkarrenarteko erlazioetan. Askok etaaskok herrian egiten dugundenbora momentu oso konkre-tuetara murrizten baita. Etabestela, astean zehar herrianigarotzen dituzuen orduak kon-tatzea besterik ez duzue, horre-tarako denborarik aurkituz gerobehintzat!

Bere txikitasunaren xarma mantenduz

ZUBIETA Olatz de Migel

Apirilaren 29an argazkianazaltzen den laukoteak

(Oskar Santamaria, EneritzEsnaola, Ainara Errasti eta Jaio-ne Bereziartuak) sendotzahartu zuten Juan Mari Uriartegotzai jaunak emandakomezan, gure erretore den LuisAranaldek lagunduta.

Usurbilgo eliza gaztez gainez-ka izaten da sendotza egune-tan. Aginagan, gutxiago izana-gatik, halakoak ere ez dituahazten. Oso giro alaia izanzen eta gure laukote honekegun berezi hori gogoan izan-go duela uste dut.

Elizatik atera gabe, bertako

kontueieutsibehardietoraingo-an. Sen-dotzabai,bainaaurten ezdugu jau-nartzerikizango.Ohiturakagindu bezala ekaineko lehe-nengo igandean izan ohi denospakizunik gabe gara, beraz,oraingoan, jaunartzeko umerikez dagoelako herrian.

Bide batez, tartetxo hauaprobetxatu nahiko nuke gureapaiza den Luisi zoriontzeko,datorren ekainaren 4an ondo-ondo ospatu dezan bere urte-betze eguna.

Sendotza bai, baina jaunartzerik ez

Page 10: NOAUA!! 114 alea

Nork esan du Irisasi usur-bildarrona dela? Ez dagutxiagorik ere. Gure

mendirik altu eta zabalene-naren kudeaketa GipuzkoakoForu Aldundiaren esku dago.1998. urtean mendi hau kude-atzeko plan teknikoa onartuzen eta usurbildarrak kezkatiazaldu dira plan horren aurre-an. Batzuk mendi honen era-bilera antolatzeko eskubideaaldarrikatuz firmak biltzen hasidira, udalak, berriz, Foru Aldun-dian herritarren hitza entzunaraztea du helburu nagusia.

Gaur egun Gipuzkoako ForuAldundiaren Mendi Patrimonialmodura izendatuta badagoere, betidanik izan da Irisasiherri mendi bat; hori egiazta-tzen duten bi morrontza man-tentzen direla ikusi besterik ezdago: larrerako morrontza etaur hartune baterako morrontza.Hala ere morrontza honekin ezdira asetzen usurbildarron na-hiak. Garai batean larreak etagaroa premiazkoak baziren,gaur egun nekazaritza beha-rrez gain beste premia batzukere badaude: behar turistiko-ak (garai bateko zeta lante-gia, piszifaktoria zaharra, erro-tarriak egiteko kantera...) eta

herritarren beharrak(aisialdirako ibilbideak, berde-guneak, basoaren zainketa...).

Foru Aldundiak 1998an onar-tu zuen 10 urtetan Irisasi kude-atzeko plan teknikoa eta be-har hauek ez dute nahi beste-ko erantzunik jaso. Guzti ho-nen inguruan halako kezkabat sortua da dagoeneko.Izan ere, herri ekimen batenbidez firmak biltzeari ekin diote.Hona hemen, talde honekudalari zuzenduriko eskaera:

“Gipuzkoako Foru Aldundiakdaraman baso ustiaketak ezgaitu konbentzitzen:

- Ez baitu Irisasik duen bene-tako balioa baloratzen:ekologikoa (bioaniztasuna,berezko basoa), kulturala,aisialdikoa, paisaia...

- Ez baitu kontutan hartzenusurbildarrok dugun eritzia.

Usurbildarrok Irisasiren erabi-lera antolatzeko eskubideaeta betebeharra ere badugu.Udalak gai honetan arduratudaitekeen teknikari bat badu-ela jakinda, hau benetangauzatu dadin eta Irisasi ere-muak herritar guztien arteanadostutako etorkizuna izan

dezan behar diren ekintzakbideratu ditzala eskatzendiogu udalari”.

Izan ere, Irisasi Usurbilgo uda-lerrian badago ere, jabetzaForu Aldundiarena da. Horre-gatik, momentu honetan herri-ak ezin du bere mendiaren ku-deaketan parte hartu. Halaere, plan teknikoa egin zute-netik udala eta Foru Aldundi-aren artean harreman batbadago. Udalean nekazaritzaarloan lanean ari denteknikaria plan hori aztertzenari da, eta Foru Aldundiari zen-bait eskaera egin bazaizkioere, aurrerantzean Irisasi men-dian herritarren nahiak bete-tzeko aukera egongo litzate-keelakoan lanean dihardu.

Plan horren arabera etorki-zunean ere pinua nagusi izan-go omen da Irisasin. Pinuekoizpenean oinarritutakobasogintza ikuspuntua du ForuAldundiak, eta hortik ahaliketa etekinik haundiena ater-atzea da beren asmoa. 10urtetan (1998-2008)778.698.500 pezetako diru sa-rrerak eta 362.793.811 peze-tako diru irteerak aurreikustendituzte.

2001

eko

eka

ina

ren

1a10 Noaua! 114.zk. Usurbil

rreportaia

Ir isasi-Andatzaren erabileran partehartu nahi eta ezin

Page 11: NOAUA!! 114 alea

Gaur egun Irisasi Foru Aldundia-ren mendi patrimonila bezalaizendatua dago. Baina udalak zereskubide ditu?

Irisasi Gipuzkoako Foru Aldundi-arena da eta herriak ez du inon-go indarrik, ez du eskubiderik. Ha-la ere, udalak mendiaren kudea-ketan partehartu ahal izatekobide bat ireki nahi du. Zer bidejorratu eta nola bideratu atzertzenari gara eta horiek ondo aztertzen

direnean ikusiko dugu zer egin.

Irisasiren inguruan zein da uda-laren planteamendua, zein dirahelburuak?

Lehenik eta behin herritarrekdituzten eskaerei ahal den ego-kien erantzutea. Alde batetikbaserritarrek abereentzat larreakeskatu dituzte eta eskaera horriaurre egiten saiatu gara. Bestealdetik, Irisasin gaur egun pinuanagusi bada ere, beste motakozuhaitzak, hostozabalak adibidez,ahalik eta gehien landa ditzatensaiatuko gara. Bideak ere hordaude. Egurra ateratzerakoankamioi ugari ibiltzen direnez pistaasko egoera txarrean daude etabeste batzutatik, berriz, ezin dapasa. Horregatik, hauek konpon-

du ditzaten ahaleginduko gara.Azkenik behar turistikoak daude,ezin baitira ahaztu Irisasin daudengarai bateko zeta lantegia, erro-ta-harriak egiteko kantera...

Hala ere Foru Aldundia eta zuenarteko hartueman bat badagoezta?

Irisasiren kudeaketan herriarenhitza kontuan hartzea izango litza-teke egokiena, baina gauzahoriek ondo aztertu beharrekoakdira. Orain arte, beraien kudeake-ta planean dauden zenbait gaijorratu ditugu. Adibidez, larreeskaera haundiagoa egin dugu,eta bideak konpontzeko eskaeraere egina dugu... Arazorik haun-diena basoaren kudeaketan izan-go dugu.

2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 11

portaia

Xabier Orbegozo

Udaleko nekazaritza batzordeburua

Foru Aldundiaren kudeaketaplanaren inguruan zerbait esate-korik bai?

Hori bere osotasunean aurreraeramanez gero zerbait izango li-tzateke, baina hor jartzen duenabetetzea zaila iruditzen zait. Guklarrea behar dugu. Gaur egunnire ardientzat astebeteko janadago Irisasin, eta janik gabehazienda edukitzea alferrikakolana da, zuhaitzak aldatu besterik

ez dute egiten. Plan horretanlarrea izango dugula azaltzen da,baina orain arte Foru Aldundiakmendi honetan gure alde ez duezer egin. Udala zerbait lortuasmoz mugitzen hasi da, etabada zerbait. Zain gaude bainaagian berandu izango da.

Ganaduarentzat larrea jartzekoahaleginik egin al dute Irisasin?

Hasieran 30-35 Ha. ixten hasiziren, baina guk espetxe bateanardiak ezin direla sartu esangenien. Gero pista nagusia ixtekoeskaera egin bagenuen ere huraez zuten onartu. Birlandatutakozuhaitzak dauden lekuak ere itxiegin dituzte... azken finean Irisasinez dago ardientzako janaririk.Orain arte, gaur egun Bedaiora

eraman behar izaten ditut, Irisasineduki izan ditut ardiak, baina betiibili gara gaizki. Neguan irabazita-koa udaran Irisasin galtzen dutegure ardiek.

Zer egin du horren aurrean ForuAldundiak?

Irisasiren egoera txarra delabadakite, baina haziendarik ego-tea ez zaie interesatzen. Gukardiak salduko bagenitu izugarriz-ko poza hartuko lukete. Egurraateratzea beste interesik ez dute.Zuhaitzak landatzen dituzteneanaurreneko urtean inguru hura gar-bitzen dute, bigarren urtean gu-txiago, hirugarrenean ere bai etaazkenean dena sasiak hartutagelditzen da. Irisasi sasiz beteadagoela esan daiteke.

Santos Jauregi

Igartzazabalbaserriko abeltzaina

Zer dela eta hasi zarete sinadu-rak biltzen?

Kezka bat zegoen Irisasi mendi-arekin. Zuhaitzak mozten hasi zi-ren, baina direnak eta ez direnakmozten zituzten, legeak onartzenez dituenak ere egiten dituzte.Zuhaitzak mozterakoan, balio ezdutenak pilatu eta erre egiten di-tuzte. Horietako batean suaren kon-trola galdu zuten. Jende askok ho-nen berri ez badu ere ia Irisasi

osoa erretzeko arriskuan egonzen. Honen aurrean zerbait eginbeharra zegoela eta hiruzpalaupertsonek zenbait bilera egingenituen eta sinadurak biltzeaerabaki genuen. Jendeak Irisasi-rengan kezkarik baduen ala ezjakin nahi genuen eta udalari horijakinarazi.

Eta kezka hori ba al dago?

Baietz uste dugu. Niri behintzatIrisasi mendia usurbildarrek kudea-tu behar dutela iruditzen zait.Herriak nahi badu, presioa eginezkudeaketa horretan parte hartudezakeela iruditzen zaigu. ForuAldundiaren kudeaketa plana%90 ustiapenerako da eta ez dujasotzen ez aisialdirakoeta kirole-rako gunerik... Nik uste dut denonartean zehaztu beharreko plana

dela, bai ganaduzaleek, kirola-riek, natura maite dutenek... partehartu behar dute plan hori egite-rakoan. Zerbait ezberdina egindaiteke denon artean, herritikhobeto ikusten baitira gauzak.

Foru Aldundiak daraman basoustiaketarekin ez zaudete ados.

Beraiek pinuaz gain frondosaklandatuko dituztela esaten dute,baina bien bitartean herritik Irisasi-ra begiratzean dagoen hutsuneaIrisasin bertako basoa landatuta-ko basoari gailendu zaion lekubakanetariko bat zen. Hauekbota egin dituzte beste batzuklandatzeko. Zergatik bota lehenbaldin bazeuden. Askotan legeaez dute betetzen, Gorostiak erebota egiten baitituzte.

Koldo Huegun

Firma biltzendabilenetakobat

Page 12: NOAUA!! 114 alea

2001

eko

eka

ina

ren

1a12 Noaua! 114.zk. Usurbil

ontzeju txikia

Euskal presoak etxera!

ERRAZKINIgeltseritza

orokorra

Kale Nagusia, 1Telf: 943 37 26 79 eta 36 51 25Santuenea Mob: 629 42 05 65 %943 83 09 37 670 397504

Pasa den maiatzaren29an egin zen udalba-tzan Gizarte Zerbitzue-

tako eskumenen banaketareninguruan Euskal Herritarroktaldeak aurkeztu zuen mozioaonartu zen. Gipuzkoako ForuAldundiak banaketa hori ze-hazteko dekretua egiterakoaneman den udal autonomiaeza salatu nahi du udalak.

Gizarte Zerbitzuak aurreraeramateko Foru Aldundiko Gi-zartekintza eta Gipuzkoakoudalen artean sinatutako hi-tzarmenaren balioa 2000koabenduaren 31n amaitu on-doren, Gizarte Zerbitzuetakoeskumenen banaketa zehaz-

ten duen dekretua onartu zen.Eskumen banaketa hori egiter-akoan udalak kontuan ezdituztela hartu salatu dute her-riko ordezkariek. “Nahiz etaudalen gain eskumen ugarigelditu, udalek aztertzeko,proposatzeko eta erabakitze-ko daukaten eskubidea zapal-du eta bereganatu dute”.

Udal guztiek errealitate ber-dina ez dutenez, ez finantzia-zioari dagokionez ezta behar-rei eta eskaerei dagokionezere, Gipuzkoako herrietakoerrealitate ezberdinei erantzunegokia bilatzeko bitartekoakjartzea eskatzen dio udalakForu Aldundiari. Horrez gain,

udalek dekretu horretanezartzen zaizkien eskumenakaurrera eraman ahal izatekofinantziaziorako Foru fondobat eratzea eskatzen da, Gi-puzkoako herritarren eskubide-en inguruan eman daitezkeenezberdintasunak ezabatuz etabigarren mailako herritarrakegotea ekidinez.

Azkenik, Foru Aldundiareneta udalaren artean, eremuteknikoan eta politikoan,komunikaziorako, solaserakoeta adostasunerako sei hila-beteko aldizkotasuna izangolukeen egitura iraunkor batsortzea eskatzen da.

Sindikatua dagoen lekuanetxebizitzak egiteko

lizentzia emana badago ere,Ugarte industrialdean sindikatuberria eraiki bitartean ezingodira lanean hasi. Horrez gain,Errekondonea, Pattonea etaTomasenea atzean daudenlurrak bereganatu ditu udalakbertan aparkaleku publikoaegin asmoz.

Hitzarmena egin dute dago-eneko. Hiru etxe hauen aurre-an dauden txabolak eta bara-tzak dauden lurretan aparka-leku publikoa egitea da uda-laren asmoa. Sindikatu aurre-an etxebizitzak egin behar di-tuen kontratistarekin ere akor-

dio batera iritsi dira eta etxe-bizitzak egiterakoan aparkale-ku hauek ere berak egingoditu. Honekin batera, aparka-leku publikoarenazpian egingoduten aparkalekupribatua haun-ditzea ere hitzartudute.

Etxebizitzahauek ez dituzteoraindik egingo,izan ere Ugarteindustrialdeansindikatuarentzateraikuntza berriaegin bitarteanezingo dute

lanean hasi. Udal ordezkarienarabera etxebizitzak egitenhasterako urria edo azaroaizango da.

Gizarte Zerbitzuetako eskumenen banaketanudal autonomia eza salatu du udalak

Sindikatu parean aparkaleku gehiago

Page 13: NOAUA!! 114 alea

2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 13

ontzeju txikia

JOSE AIZPURUA UNANUEIgeltseritza eta pintura

Fatxaden konponketaTeilatuen berritzea

Muna Lurra, 20 - 1.BUSURBILTel.: 943 36 37 67

Pintore kalea, 1 - 3.ALASARTE-ORIATel.: 36 17 83

I T U R G I N T Z AI T U R G I N T Z A

JOSEBAJOSEBAARANGURENARANGUREN

Telf: 943 36 43 64

Kale Nagusia, 9USURBILTlf. 943 37 33 48 943 37 09 13

Paris atzean egin dutenparkeari “Askatasunplaza” izena jartzeko

erabakia hartu dute herrikoordezkariek. Baina ez da horihainbeste zeresan eman duenparke honen inguruan hartuden erabaki bakarra, datorrenekainaren 10ean egingo baitainaugurazio ekitaldia.

Pasa den urteko uztaileanhasitako lanak ia amaitutadaude Paris atzeko parkean.Azken orduko lan txiki batzukbesterik ez dira falta, bainaorain duen itxura berberarekinikusiko dugu datozen urteetan.Bolatokia, haurrentzako jolas-tokia eta merkatua eta beste-lako ekitaldiak egiteko lekuestalia erabiltzeko prest daudeja. Inaugurazio ekitaldiaekainaren 10ean izango badaere, azken asteetan jendeugari ibili da parkean. Haurrakjolastoki berrian ibiltzen diradagoeneko eta herrikogazteak gauetan bolatoki

gainean egotea gogoko dute.

Inaugurazio ekitaldirako egi-tarau xumea prestatu dute.Eguerdiko 12.00etan “Askata-sun plaza” izena daramanplaka jarriko dute dantzari etatxistularien laguntzarekin etaondoren hamaiketakoa izangoda. Amaitzeko, GipuzkoakoBolo Federazioak antolatutabolo txapelketa jokatuko dabolatoki berrian.

Izan ere, “Askatasun plaza”izango da parke berri honenizena. “Arizti” edo antzekoizenen bat jartzekotan ereegon dira herriko ordezkariak,baina azkenean izen horijartzea erabaki dute. AgustinLizaso alkatearen esanetanplaza berri honek herrikokaxkoa askatuko duelako etagainontzeko kale eta plazakherriko pertsonaia edo lekuizenenak direlako plaza berriari“Askatasun plaza” izenajartzea erabaki dute.

Ekainaren 10ean inauguratuko da“Askatasun plaza”

MotzeanMotzean

Duela hilabete batzuk udalakAtallu industrialdeko sei lurzati-etatik bat hartzea erabaki zuen.Beste bost zatiak zenbait enpre-sek erosi zituzten eta seigarrenaudalaren esku gelditu zen. Pasaden maiatzaren 29ko udalbatzanpartzela hori saltzeko erabakiahartu zuten. Lurzati hori eskuratunahi duten enpresentzat lehiake-ta bat irekitzeko oinarriak onartudira dagoeneko eta hemendikhilabete batzuetara jakingo duguzein enpresak hartuko duen Ata-lluko azken partzela.

Herriko enpresa batek lurzatihori eskuratzeko interesa agertudu ja. Txokoaldeko Berriola Koo-peratibak lantegia haundiagotunahi zuela eta Usurbilen horre-tarako lekurik ez zegoela jakina-razi zien herriko ordezkariei. Horre-gatik, honi irtenbideren bat emannahian Atalluko industrialdekopartzela saltzea erabaki duudalak.

Udalean lanean aritu diren bihistolariek jasotakoarekin udalakhiru liburuxkaz osatutako “Usur-bil: iraganari begiratuz” lanaargitaratzeko asmoa du. Herrikoetxe guztietara banatuko direnburuxka hauetan XVI. mendetikXIX. mende bitartean ekoizpen,erlijio eta egitura sozial mailakodatuak agertuko dira. Santixa-belak baino lehen banatuko dalehen liburuxka.

Atalluko partzelasalduko du udalak

“Usurbil: iraganaribegiratuz”

Page 14: NOAUA!! 114 alea

orrusalda

GALARRAGAGARRAIOAK

LUR ONGARRIAK ZABOR BILKETA ZISTERNA BEREZIAK 37 01 46%

Z

Z

Z

ALKORTAALKORTAAUTOZERBITZUAAUTOZERBITZUA

F R U T A KB A R A Z K I A K

E T X E K O P R O D U K T U A KK O N G E L AT U A KBeheko kalea, 4

Telf: 943 36 57 42

2001

eko

eka

ina

ren

1a14 Noaua! 114.zk. Usurbil

Frontoi atzeko parkea hutsik gelditu dabertako aparailuak kendu ondoren

Udarregi ikastolaren eguna ekainaren 3an

Orain bai ez ditugulafrontoi atzean zeu-den burdinezko apa-

railuak gehiago ikusiko.Aurreko alean bertan zegoenjolastokia kendu behar zutelaaurreratu genuen eta baitakendu ere. Pasa den maia-

tzaren 22an kendu zutenherriko langileek posta bule-go aurreko aparailuetako bateta hurrengo egunean, berriz,txirristra haundia, txikia etahauei lotuta zeuden eskilaraguztiak. Hemendik aurrera,datozen hilabeteetan zerbait

jartzen ez badute behintzat,paisaia berri bat aurkitukodugu parkera joaten garene-an: parke hutsa. Izan ere,zenbait hobekuntza egin etaplaza hau dagoen bezalauztea da herriko ordezkarienasmoa.

Udarregi ikastolareneguna ekainaren 3an

izango da aurtengoan. 14urte pasa dira eraikuntzaberriaren inaugurazioarekinbatera lehen ikastola egunaospatu zenetik eta aurten ereekitaldi dexente antolatudituzte. Pasa den maiatzaren30ean 5 urteko eta LehenHezkuntzako 5. mailako hau-rren kontzertua izan zen elizaneta maiatzaren 31n, berriz,

gustura idazteko baldintzak,idazkera harmonikoak nolabideratu eta grafia eta norta-sunaren arteko loturak ezagu-tzeko aukera izan zen IruneIbarra psikologo eta grafolo-goak eman zuen hitzaldian.

Egun haundia, ordea, ekai-naren 3an izango da. Goizeko9.00etatik aurrera herriko txis-turiak ibiliko dira kalez kaleeta ordu berean hasita LH eta

DBHko ikasleen jokoak izangodira 11.30ak arte ikastolaaurreko plazan. 11.00etatik13.00etara HH, LH eta DBHkoikasleen eskulanak ikusi ahalizango dira ikastola berrianeta 12.00etatik 13.00etaraHaur Hezkuntzako haurrek“Garraioak” emanaldia eskai-niko dute Oiardo kiroldegian.Bukatzeko, herri bazkaria izan-go da herriko frontoian trikitila-ri eta guzti.

Page 15: NOAUA!! 114 alea

2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 15

salda

Gizon eta emakumezkoenmodako arropa guztia hemen aurkituko duzu

Etxebeste kalea, 3- tlf. 943 36 11 06Udaberriko moda berria zuretzat! San Esteban

Tlf.: 943 36 22 55

Loreak - Lore landareakLore sortak - Koroak

Oraindik inor lurperatu ez badute ere pasaden maiatzaren 19an inauguratu zuten

hilerri berria. Luciano Paguegi arkitektoak erai-kuntza berri honen nondik norakoak azaldu zitu-en bertaratu zirenek hilerria ikusiz ibilalditxo bategiten zuten bitartean. Ondoren, herriko erreto-reak bedeinkapena eman eta hamaiketakoaegin zuten. Berrikuntza modura herritar bat hil-tzen den bakoitzean argi bat piztuta egongoda egun batez bertako dorre altuenean.

“Plis plas txalo ta jolas” egitaraua bere azkentxanpara iristen ari da. Maiatzaren 26an Santue-nean Telmah taldearen “Lehoi baten bila”antzerkiaz gozatzeko aukera izan zuten etxekotxikienek. Aginagarren txanda maiatzaren 19anizan zen. Kalezarren, ordea, zita bikoitza egon-go da. Izan ere, ekainaren 17an Auskalo taldea-ren ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baitaeta ekainaren 17an Takolo, Pirritx eta Porrotxekemango baitiote bukaera aurtengo egitarauari.

Haurren pelota txapelketako finalakDatorren ekainaren 3an,

igandean, jokatuko diraeskualdeko haurren txapelke-tako azken partiduak. Goizeko10.00etan hasita bost partidaizango dira herriko frontoian:

Benjaminak B maila

Arruti- Untzalu-Perez (Andoain)aurka

Esnaola-Altuna-Lazkano (Hernani)

Benjaminak A maila

Gaztañaga-Aizpurua- Jauregi (Andoain)aurka

Ituarte-Artetxe-Ortega (Lasarte)

Alebinak B maila

Gabilondo-Fagoaga (Urnieta)aurka

Furundarena-Arrillaga (Usurbil)

Alebinak a maila

Eskudero-Narbarte (Goizueta)aurka

Irastorza-Zinkunegi (Usurbil)

Infantilak

Esnaola-Egia (Andoain)aurka

Larrañaga-Uzkudun (Azpeitia)

Antolatzaileek txapelketahonetan laguntza emanduten guztiak eskertu nahidituzte, batez ere Iruin, Araeta,Aialde berri, Aginaga eta Sai-zar sagardotegiak.

Bestalde, datorren ekainaren8an, igandean, gaueko22.00etan hasita Herri Artekopelota Txapelketako final laur-

denetako joaneko partidakjokatuko dira herriko frontoian.Bertan usurbildarrak eta azkoi-tiarrak izango dira aurrezaurre.

Usurbildarrei dagokionez, JonIrazustabarrena eta Ibai Ore-nak jokatuko dute kadetemailan, Asier Portu eta AsierArrutik jubeniletan eta heldue-tan bikotea erabaki dagooraindik. Izan ere, atzelaririkgabe daude aurten, eta Enri-ke Huizi, Xabier Errasti etaJabier Sancho aurrelarietatikbik jokatuko dute partida hau.

Itzuliko partidak, berriz, ekai-naren 15 edo 16an jokatukodira Azkoitiako frontoian.

Page 16: NOAUA!! 114 alea

Azken udal hautes-kudeetan alkatehautatutako Zen-

doianeko Joxe AntonioAltuna 2.001 urte honetankargua betetzeko gaita-sunik gabe utzia du epai-le baten aginduak. Bereordez, alkate lanak Iarbe-ko AgustÌn Lizaso bete-tzen ari da.

Badugu Usurbildarrok, halaere, beste alkate bat: Ferrol-go Francisco Franco Baha-monde. Joan den mendean35 urteko diktadura bortitzaahalbideratu eta zuzenduzhego Euskal Herria bezalaxeUsurbil aspaldiko zapalkuntzagogorrenean ito zuen milita-rra Usurbilgo Udalak “Ohorez-ko Alkate” izendatua du.1.949ko abuztuaren 22anegindako osoko bilkurantxalo joz aho batez onartuzuten garai hartako zortzizinegotziek alkateak propo-satutako izendapen hau. Ezzien begirune handirik hamarbat urte lehenago diktadore-ak eragindako gerran hilak,

fusilatuak, erbesteratuak,etab makina bat usurbilda-rrek sufritutakoari. Eraba-kia hartu zenean eregure herriak paira-tzen zuen zapal-kuntza ere ez zennolanahikoa izan-go.

Hau da haualkatetzarenpanoramaUsurbilen.Herriak hauta-tutakoa kar-gua betetzekogaitasunikgabe utzia etainork gutxik nahi-ko lukeena berrizohorezkoa, betira-ko alkate izenda-tua.

Gezurra badirudi ere orain-dik aurki daitezke UsurbilenFranco diktadorearen garaimingotsak gogora araztenduten seinaleak. 1.998ko

azaroaren 13ko Noaua! aldiz-kari honen 54. alean ZaloaArnaizek Atxegaldeko berekronikan salatu zuen: “Fran-kismo garaiko ikurrak oraindikgure artean” izenburu esan-guratsupean. Bertan auzohorretako etxepeetan falan-gearen oroigarri daudenuztarria eta azkonei buruzhonela zioen: “Ez dugu zer-tan etxetik ateratzen garenguztietan horrelako irudi irain-garriak ikusten jarraitu behar.Dagokionak, Udala edo bizi-lagunek egin beharrekoaegin dezatela”. Atxegaldenbakarrik ez Santuenean,kaleberrin, etab. herrikotxoko ugaritan aurki daitezkearrasto hauek.

Antzeko arrazoiak medio,Goierritarra aldizkariak bereazken alean argitara emanadu matxinadara deitzen

2001

eko

eka

ina

ren

1a16 Noaua! 114.zk. Usurbil

rreportaia

Zenbat alkate Zenbat alkate ditugu usurbildarrditugu usurbildarrok?ok?

Antzeko oroigarri asko

FOTO

CA

Ra

r ga

zkia

k

Page 17: NOAUA!! 114 alea

portaia2001e

koe

kain

are

n1a

Usurbil 114.zk. Noaua! 17

duen Euskal Herriak Intsumi-sioa taldeak bere gain hartuberria duen ekintza; bertanGoierri guztian kendutakofalangisten 130 plaka erakus-ten dira.

Franco eta bere garaiakbezala antzeko diktadura etazapalkuntzak oroitarazten diz-kigute kaleberriko izen ba-tzuk. Espainiako inperioarenizenean Filipinetako herrita-rrak zapalduz aberastu etagure elizaren dorrea eraikitze-ko dirua igorri zuen Etxebes-teren izena hor dugu orain-dik, usurbildarron lotsagarri,herriaren erdi-erdian. Kalehau eta udaletxea lotzendituen Irutasun kaleakmende luzetan eliza kristauakherri honen kultura, izakeraeta nortasuna nola zanpatuduen ez digu ahazten uzten.

Nere iritziz, kale izendegiberria egin zenean Luis Soroaizena “San Esteban bidea”berriagatik aldatu zen eranFrancoren alkatetza eta kale-en izen iraingarri hauek alda-tu beharra dauzkagu, baldineta usurbildarrok lotsarenarrastorik badugu.

Aldaketa hauek egitekoudaletxeari proposamen bategin nahi diot: Francori alka-tetza kendu eta kaleei izenakaldatu behar al zaizkien etahauek gauzatzeko arrazoiakemateko aukera jartzea herri-tarrei. Gero, egunen bateanaldaketa hauek gauzatzenbadira udal-erabakiarenaktan denak, aldekoak etakontrakoak jaso eta historia,benetako historia egiten hasgaitezen.

Jakoba Errekondo

Proposamena

Sesión plenaria extraordina-ria en homenaje a S.E. el Jefedel Estado

En la Villa de Usúrbil a veinti-dós de agosto de mil nove-cientos cuarenta y nueve y enel Salón de Actos de la CasaConsistorial, siendo las diez yocho horas y bajo la Presiden-cia del Alcalde Don FranciscoCalparsoro Múgica, y conasistencia de los señores con-cejales que al margen seexponen (Julian Mugica Ota-egui, José Gorriti, ManuelEchaveguren , Antonio Eche-verria, Miguel Arrillaga Izagui-rre, Antonio Aranguren, JoséUdabe Albizuri) y que son losque en su totalidad compo-nen la Corporación Municipal,se reunió el Ayuntamiento enpleno y sesión extraordinaria,expresamente convocada alefecto con las formalidadesprevenidas por la ley.

Asistió también el Secretariode la corporación Don Alfon-so Elorza actuando como tal,y, abierta la sesión por el Sr.Presidente, procedió a la lec-tura del Acta de la sesiónanterior que fue aprobadopor unanimidad.

Seguidamente, manifestó elSr. Alcalde Presidente que,como sabían los Sres. Conce-jales, la sesión tenía por obje-to proceder al nombramientode Alcalde honorario de estaN. y L. Villa de Usúrbil, a S.E. elJefe del Estado, Don Francis-co Franco Bahamonde. Nohace falta - dijo - encarecerlos méritos de S.E. en su tareade liberación moral y materialde España, de las hordascomunistas e ideologías desin-tegradoras de la unidad de laPatria; de su inmensa laborsocial y de dignificación de

todos los españoles. Todo esto- añadió - bien lo saben losseñores que forman esta Cor-poración que presido; perohay algo más que resaltar enla personalidad de S.E. el Jefedel Estado: su destacadÌsimointerés por todas las cosas gui-puzcoanas, como habéispodido observar en las recien-tes concentraciones de Azpei-tia y Eibar; por los producto-res, ya agrícolas como enTolosa el pasado año visteis,por los marinos, y por losindustriales. Esta manifiestainclinación alcanza a nuestraVilla de Usúrbil cuyos produc-tores agrícolas e industrialestanto tienen que agradecer aS.E., no solo por su interésgeneral por ellos manifestadoen multitud de disposicioneslegales, sino por su atenciónparticular a los problemas gui-puzcoanos. Por ello - conclu-yó - propongo a la Corpora-ción nombre Alcalde honora-rio de Usúrbil a Don FranciscoFranco Bahamonde Jefe elestado Español.

La propuesta del Sr. AlcaldePresidente fue aprobada poraclamación, y en consecuen-cia, quedó nombrado Alcal-de honorario de Usúrbil D.Francisco Franco BahamondeJefe del Estado Español. Acor-dándose así mismo comuni-car este acuerdo al Excmo. Sr.Gobernador Civil de la Provin-cia remitiéndole Certificaciónde este Acta.

Y, (sin más) cumplido elobjetivo de la convocatoria,se levantó la sesión, siendo lasdiez y nueve horas, de lo cualy del contenido de la presen-te Acta yo el Secretario doyFÈ.

Franko ohorezko alkatea izendatu zuteneko akta

Frankoren garaiak gogoan

Page 18: NOAUA!! 114 alea

arkesaneko petriletik

ZUMETA MENUAK(Gutxienez 2 lagunentzat)

- Etxeko ahate foie-a aran pasa etapattarraz- Itsaski entsalada hozbero trufa zaporez- Zapoa txangurroz beterik eta itsaskisaltsaz- Aspizuna patata pure, onddo eta piklopiperraz haragi saltsetan- Etxeko azkenburukoen dastapena- Ogia eta kafea

Prezioa: 3800 pta. (pertsoneko)

ZUMETAJATETXEA

Txoko alde, Tel.: 36 27 13 Telf: 943 37 64 24 Fax: 943 37 61 55Juan de Garay kalea20160 Lasarte-Oria

K a l k o s k o p i s t e r i a.. FotokopiakFotokopiak.. Fotokopiak koloretanFotokopiak koloretan.. Plastifikazioak (DIN A2 arte)Plastifikazioak (DIN A2 arte).. Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko).. Planoen kopiak (AO arte)Planoen kopiak (AO arte).. Ordenadoreko lanakOrdenadoreko lanak.. Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua).. Zure argazkia puzle bateanZure argazkia puzle batean

Festa giro aparta, plazagainezka, jendea non-nahi, sagardo botatzaile

ugari, sagardoa usurbildar etagainontzekoentzat errege...XX. Sagardo Egunak erabate-ko arrakasta izan du bestebehin ere. Eguraldiak lagun-duta jende ugari hurbildu zengoiz partean Gipuzkoako 45sagardotegietako sagardoakedatera. Arratsaldean, berriz,erromeri giro aparta sortu zenTapia eta Leturiarekin.

“Iaz baino mila baso gehia-go saldu dira aurten” zioenantolatzaileetako batek goize-ko saioa bukatu bezain laister.Ez da harritzekoa, jende ugaribildu baitzen herriko plazan.45 postutan banatuta zeuden5.400 boteila sagardoak ezziren nahikoa izan Usurbila ger-turatu ziren denak asetzeko.“Haurrekin plazara sartu ezinikibili gara” entzun zitekeen fron-toiko sarreran, eta postu bate-

tik bestera ibiltzerakoan jendeartean lekutxo bat egitea erelan nekeza zen maiatzaren20an.

Hasierako ekitaldia ere ezzen urteroko berdina izan. IkerMuguruza eta Mikel Artolakeragindako txalaparta soinuekAitziber Elortza, Garbine Erre-

kondo, Edurne Aizpurua etaMaritxu Martinen irrintzienlaguntza izan zuten lehendabi-zi eta ondoren Kantabriatiketorri ziren 40 lagunetatik hirukgaita, danborra eta panderozalaitu zuten herriko frontoia.XX. Sagardo Eguneko lehen-dabiziko sagardo boteila,berriz, Jose Ignacio AstiazaranIruingo sagardogileak irekizuen. Izan ere, Sagardo Egu-naren Lagunak Elkartekoek 35urte hauetan sagardoarenalde egin duen guztia eskertunahi izan zioten omenaldixume honen bidez.

Botatzaileen lehiaketak ereikusmin haundia sortu zuen.Arantxa Unanue, Urko Mante-rola, Iker Muguruza, KermanErrekondo, Dorronsoro eta JonAstiazaran izan ziren oholtzagainera igotzera ausartu zirenbakarrak eta epaimahaikoeneritziz Iker muguruza izan zenondoen egin zuena. KermanErrekondok eskuratu zuenbigarren postua eta Jon Astia-zaranek hirugarrena.

Arratsaldean, aldiz, erromerigiroa izan zen nagusi. Herrikotrikitilariei egokitu zitzaien erro-meria hasi eta bukatzea,baina tartean nahikoa dantzaegiteko aukera izan zen Tapiaeta Leturia eta beraien lagun-tzaileekin. Herritar nahiz kan-potarrek frontoia txiki utzizuten. Batzuk dantzan, beste-ak dantzariei begira... bainaguztiak gustora

Sagardoa eta giro bikaina nagusi XX. Sagardo Egunean20

01e

koe

kain

are

n1a

18 Noaua! 114.zk. Usurbil

Page 19: NOAUA!! 114 alea

2001eko

eka

ina

ren

1aUsurbil 114.zk. Noaua! 19

txeko berri

6 urte, 6 argazki eta dagoeneko 500bazkide baino gehiago

LATAILLADEITURGINTZA GAS ETA BEROGINTZAI N S T A L A K U N T Z A K

ARIZTITXO KALEA, 8 BEHERA20170 USURBIL

TLF: (943) 36 26 35- 36 33 48Mobila: 609 888021

“Plis plas txalo ta jolas”egitaraua bere azkentxanpan sartzen ari da

Oraindik ez zarela egon “Plis plas txalo tajolas” egitarauak aurtengorako antolatudituen ekitaldietan? Ba, mugi ipurdiak! Izan

ere, aurtengoa ere bukatzen ari baita. Zubietan,Aginagan eta Santuenean larunbat arratsaldeatseginak igarotzeko aukera eskeini digu. Orain,Kalezarri dagokio txanda. Datorren larunbatean,hilak 2, Auskalo taldearen jokuak eta kontu kontala-ria izango da ikusgai eta ekainaren 17an, igande-an, Takolo, Pirritx eta Porrotxekin “Parrandan” ibiltze-ko aukera izango dugu. Gainera, hau gutxi izangobalitz, Kalezarko jai batzordeak txokolatada goxo-goxoa prestatuko digu, bizkotxoak eta guzti! Beraz,ez hutsik egin eta zatoz gurekin ondo pasatzera.

Page 20: NOAUA!! 114 alea

Orain dela lau hilabete egonnintzen Nikaraguan eta oraindikere oroitzapenak frexko-frexkodauzkat. Gauza asko gogoratzenditut, eta tartean bitxikeria pilabat. Horietako bat Nikaraguakohelbideak. Bai, hango helbideakbereziak dira. Orain kontatukodizuet.

Imajinatu herritar bati Usurbilgohilerriberria non dagoen esplikatubehar diozuela: “Bordatxoko erro-tondatik Ageri aldera igo eta han-dik Arratzaingo bidea hartu. Denagora segi eta Enbile-enea bainopixka bat aurrera dago, ezkerreta-ra”. Edo beste norbaiti tren gelto-kia non dagoen azaldu behar ba-diozue, horrelako zerbait esangodiozue: “Hemen frontoi atzetik ka-lean behera joan Patrineraino, bi-dea gurutzatu eta Etxealdiako al-dapa jaitsi. Beheraino jaitsi aurretikeskuin aldetik segi eta oinezkoen-tzako zubia pasa errepide nagusiagurutzatzeko. Ondoren eskuin alde-an ikusiko duzu”. Beste batek gal-detzen badizue herriko hurrengoetxebizitzak non egingo dituztenesplikazio hau eman diezaiekezue:"Artzabal baserria, Puntapax erre-ka, Arriate etxea eta honen alda-menean dauden etxeen arteandagoen zelaian".

Halere, etxe horiek helbideren batedukiko dute, beste guztiek dauka-ten antzera: Galtzaragaña, Eguzki-tzaldea... Edo kaleei izena jarrikozaie: Alperroburu, San Esteban bi-dea eta abar dauzkagun bezala.

Alegia, esplikatzerakoan erabil-tzen ditugun erreferentziak ez dutebalio etxe hoerietara gutunen bat

bidali behar badugu. Gauza batda esaten duguan, eta beste batidazten duguna; kalekoa eta ofi-ziala, esango genuke.

Bada, Nikaraguan ez dago dife-rentzia hori; esaten den bezalaxeidazten da. Adibidez, Somotoherriko lagunen helbidea hau da:Del Estadio de Santiago una cua-dra al este y media al Sur, Sector10, Somoto, Nikaragua. Mana-guan egon ginen etxeko helbideahonakoa zen: Altamira d´Este dela Viky, 75 baras arriba, pedago ala pasteleria alemana, nº 187.

Horrelako helbideak erabiltzendituzte. Txartel pertsonaletan erehorrela agertzen da izena, telefo-noa eta posta elektronikoarekinbatera. Adibidez, Carlos MejíaGodoy-ren fundazioko txarteleanzera jartzen du: La casa de LosMejía Godoy, Colonial Los Robles,Shell Plaza El Sol, 2 cuadras al Sur.

Hiriburuan taxi bat hartzenbaduzue ere hala esan beharzaio: Reparto Rubenia, Casa F23,De los semaforos de Rubenia 1cuadra al lago, 1 1/2 arriba. Badi-rudi, ez direla oso erreferentziazehatzak, baina bai, hala dira. 1cuadra al lago esan beharrean alsur esaten badiozu taxistari,akabo! Ez zara iritsi behar duzunlekura ailegatuko!

Egia esan, hori hemen ere gerta-tzen da. Atxega jauregia nondagoen esplikatzen dioguneankanpotar batzuei eta Zumartegirasartu beharrean berriz ere errepi-de nagusira ateratzen direla ikus-ten dugunean...

2001

eko

eka

ina

ren

1a20 Noaua! 114.zk. Usurbil

er diyo?

Nikaraguako bitxikeria bat

Ainhoa Azpiroz Eizmendi

qq Kazetariaqq Txistularia

3 P i n t x o a k3 E g u n e k om e n u a k3 B o k a t a k3 P l a t e rk o n b i n a t u a k3 R a z i o a k , . . .

Kale Nagusia, 35 Telf; 943 36 25 60Kale Nagusia, 2 Tel. 943 36 59 43

HAURJANTZIAK P A T R I

J A T E T X E A

Page 21: NOAUA!! 114 alea

Usurbil 114.zk. Noaua! 212001eko

eka

ina

ren

1aajerako

kondarrak

Lehiaketa

Zein dira argazki honetanagertzen direnen izen-abizenak?

Izen-abizen gehien asmatzendituztenen artean

Antxeta tabernan bi pertsonentzat afaria zozketatuko dugu

Irabazlea

Ander Orena

Saria

Bordatxo tabernanbi pertsonentzat

afaria

Haginak ondo dabiltzanean, sabela poz!

20170USURBIL

MIKELIZAGIRRE

ELEKTRIZITATEAGoiz Argi etxea, 37

KalezarTelf: 943 36 50 95

JOSUEARANZAZISTROKIIGELTSERITZA

etaP I N T U R A

Juan Jose enea, 6Kalezar

Telf: 943 36 05 50 606 37 21 05

Enbilleneatarrenomenezko oroi-garri hau Irisasimendian dago,Iria gailurrekobuzoiaren ondo-an hain zuzenere.

Esanak esanMoztu

* Ura moztu dute Ura kendu dute* Hitza moztu didate Hitza kendu didate* Argia moztu dute Argia kendu dute* Telefono-deia moztu zait Telefono-deia eten zait* Bidea moztu dute Bidea itxi dute

* Okerrak edo desegokiak

Gaztelaniaren “cortar” aditza hau, kalokoz kalko erabiltzen ari gara euskaraz; halakoetan,badirudi, guraizeak eskuan ari garela hitz egiten: dena moztu beharrean, ezer moztekorik gabe.

Saia gaitezen, bada, zehaztasunez mintzatzen eta hitz egokiak erabiltzen. Besterik gabe, agureta hurrengo arte

Page 22: NOAUA!! 114 alea

2001

eko

eka

ina

ren

1a

22 Noaua! 114. zk. Usurbil

genda

UDARAKO GOIZAK ONDO PASATZEKO...

Ekainaren 2a larunbata

Plis, plas, txalo ta jolas egita-rauarekin jarraituz jokoak etaipuin kontalaria Auskalo tal-dearen eskutik kalezarren.Arratsaldeko 17.00etatikaurrera.

Ekainaren 3a, igandea

Udarregi kastolaren eguna

9.00etan txistulariekin esna-deia.

9.00etatik 11.30etara LH etaDBHko ikasleen jokoak.

11.00etatik 13.00etara HH, LHeta DBHko ikasleen eskula-nen erakusketa ikastolaberrian.

12.00etatik 13.00etara HHkohaurren “Garraioak” emanal-dia.

14.00etan Herri bazkaria fron-toian. Ondoren trikitilariak.

Ekainaren 4a, astelehena

Euskal prozesu demokratikoa-ren aldeko konzentrazioa.Bordatxo aurreko errotondanarratsaldeko 20.00etan.

Ekainaren 6a, asteazkena

Ramon Uribe kalezartara pre-soaren egoera azaltzeko hi-tzaldia izango da Peña Pago-

la elkartean arratsaldeko19.30etan.

Ekainaren 11a, astelehena

Euskal prozesu demokratikoa-ren aldeko konzentrazioa. Bor-datxo aurreko errotondan arra-tsaldeko 20.00etan.

Ekainaren 16a larunbata

Kray taldearen kontzertua Txu-rrut tabernan gaueko 22.30etan.

OHARRAK

Bi pertsona behar dira Etxeal-diako pisu bat alokatzeko edoalokairuko beste pisu bat neskabat sartzeko. Interesatuak deitu943 36 02 17 edo 669933626telefonoetara. (Erkuden etaJaione)

Neska eskaintzen da udaranhaurrak zaintzeko. Interesatuakdeitu 943 36 43 11 telefonora.

Mahaspildegi elkartean bazki-de postua salduko nuke. Telf.943 365231.

Chow chow arrazako txakurraksalgai. Pedigriarekin. Harrema-netarako deitu 943 362072 tele-fonora.

Banaketarako furgoneta isoter-mo bat aukeran. Lanerakoaukerarekin ere saltzen da. Telf.606060322.

Belar bolak egiteko belarraeskaintzen da garbitze alderaKalezarren. Interesatuak deitu6306 47119 telefonora (Iñaki).

Urrezko pultsera bat galdunuen herrian pasa den maia-tzaren 16an. Aurkitu duenakdeitu 943 36 38 22 telefonora.

Emakume bat behar duguetxeko lanak egin eta umeakzaintzeko. Deitu eguerdietan656719442 telefonora.

Munalurran garaje batekomarra saltzen da.Deitu 943362424 telefonora.

Txinparta sagardotegian jen-dea behar da, ahal badaesperientzia duena, barranedo jangelan lan egiteko.Kurrikulumak Txinpartan utzi.

Maixu etxean dagoen piperzentruan udan hiru hilabetezlan egiteko jendea behar da.Interesatuok azaldu bertaraekainaren 11, 12 edo 13an9.00etatik 12.00etara edodeitu 943 363958 telefonora.

Gitarra española bat dut sal-gai. Admira Juanita marka.Ehun bikoitzekoa eta forraturi-ko forro beltzarekin. Ia erabiligabea, oso egoera oneandagoena. Prezioa: 16.000pezeta. Telf. 678 375 390.

OHARRAK

ll

ll

..

..

..

..

..

EKAINAK 2 larunbata

EKAINAK 3 igandea

EKAINAK 11 astelehena

EKAINAK 16 larunbata

EKAINAK 4 astelehena

EKAINAK 4 astelehena

ll

ll

llll

Parisera martxa

Ekainaren 9an fran-tziar estatuko espe-txeetan euskal presopolitikoen egoerasalatzeko martxaizango da Parisen.Martxa horretara joa-teko autobusa antola-tu da Usurbilen. Ekai-naren 8an irtengo daeta Aitzaga tabernanduzu izena ematekoaukera

..

..

..

..

..

..

..

PPPP EEEE LLLL OOOO TTTTAAAA FFFF EEEE SSSS TTTTAAAA KKKK OOOOEEEE GGGG IIII TTTTAAAA RRRR AAAA UUUU AAAA ::::

Ekainak 9, larunbata

- Goizeko 10:30etan haurren pelotajaia- 17:00etatik aurrera pelota partidak:

* Xare partida: IRURAKO pelota-riak

* Paxaka partida: BAZTAN BAILA-RAKO pelotariak

* Zesta punta partida.- 22:30etan:

* Joko Garbi partida: ZUBIETAELKARTEKO pelotariak

* Helduen eskuzko pelota parti-dak:

+ ERROIZENEA-ARGOTE/DOMINGUEZ-RUIZ

+ ERRASTI ANAIAK/ HUIZI-BENGOETXEA

Ekainak 10, igandea

- Goizeko 10:30etan pala partida mix-toaOndoren hamaiketakoa eta trikitila-riak: Noaua! eta Tabernarien Elkarteaeta Udalaren partetik- 12:00etan bertso pelota: bertsolarieneta usurbildarren arteko lehia

* Bertsolarien aldetik: + XABIER LEGARRETA/

MIKEL MENDIZABAL+ Botilero: JESUS MARI IRAZU

* Usurbildarren aldetik:+ PAULINO IBARGOIEN

UNAI LOIDI+ Botilero: IBAI ESOAIN

* Epaile nagusia: XABIER SUKIA

OHARRA: Larunbat arratsaldean etaigande goizean PELOTA ERAKUSKETA(artisautza, eskulturak, argazkiak...)

Page 23: NOAUA!! 114 alea

UDARAKO GOIZAK ONDO PASATZEKO...

U D AU D A J O LJ O L A S 2 0 0 1A S 2 0 0 1U S U R B I LU S U R B I L

8 UDA TXIKI ( 4-5 ) urte

adin honetara egokitutako ekintza

8 UDA ERDI ( 6-7 ) urte

egunero joku ezberdin bat:

espaziora bidaia, munduari itzulia,

asterix eta obelix...

8 UDA GAZTE ( 8-11 ) urte

eskurtsio bat, bizikletan ibili, eskalatu

8 UDA JOKU ( 12 urte )

egunero abentura ezberdin bat

UDAJOLAS

IZENA EMAN NAHI BADUZU , DEITU TELEFONO HONETARA:

943 37 32 95 arratsaldez

Izena emateko azken eguna ekainaren 27a

1goa Uztailaren 3tik- 13ra

2.a Uztailaren 16tik- 30era

3.a Abuztuaren 1tik- 14ra

4.a Abuztuaren 17tik- 21era

TXANDAK

Arduradunak pedagogoak eta monitore esperientziadunak izango dira

Goizez; 9:30- 13:00

ORDUTEGIAK

USURBILGO LANBIDE ESKOLAI.E.F.P.S. USURBIL GLHBI

*Donostiatik 13 minutura*Eskola autobusa

*Lasarte-Oriaino Trena

*Interneteko gela*200 entrepesa praktikak egiteko*LANGAI zentro kolaboratzailea

ISO 9002USURBILGOL A N B I D EE S K O L A

AURREINSKRIPZIOAREN EPEA. ekainaren 1etik 12ra

ESKAINTZA AKADEMIKOA

88 Erdi mailakoheziketa zikloak

88 Goi mailakoheziketa zikloak

Arbitza bidea, 29 (Zubieta auzoa)tef 943 36 46 00 - 20170 Usurbil

E-mail: [email protected]

..

Page 24: NOAUA!! 114 alea

Gaur egun estetika mundua,urte batzuekin alderatuz, ezda soilik ileapaindegietara

mugatzen. Egun orrazkeraz, depila-zioaz eta aurpegiko garbitasunazgain, beste hainbat aukera eskein-tzen dizkigu; horietako bat, tatuaia.

Gaur egun tatuaia estetika mun-duan modan jarri da. Hala ere, egiada jendeak oraindik ere beldurrabaduela tatuaia egiterako orduan.Baina, egun lasai ibili gaitezke, izanere, segurtasun neurriak oso zorrotzakbaitira; esaterako, beti jostorratzakaldatu egin behar dira eta pertsonabakoitzeko jostorratza berriak erabil-tzen dira edozein infekzio sahiestuahal izateko.

Tatuaiak egitea oso lan polita da.Azken finean, azala marraztekoaukera ematen du eta gaur egunmota eta itxura askotakoak egin dai-tezke; gustoko dugun tamainakoakegin daitezke eta nahi adina koloreerabili ere.

Era berean, tartetxo honetaz goza-tu nahiko nuke hainbat aholku ema-teko. Tatuaia garbituta eduki beharda une oro eta tatuaia egin berriabada, lehen hamabost egunetanestalita egon behar du, eguzki-izpirikhartu gabe. Gainera, oso kontutanizan behar da non egiten dentatuaia, izan ere, edozein gorputzatal ez baita egokia tatuaia egiteko.Zona horretan nerbioren bat egonezgero, mina sor dezakeelako.

Bestalde, udara ere ate joka dugu-nez, betazalei buruz ere aholku ba-tzuk eman nahiko nituzke. Udararakooso erosoa da betazaletan perma-nentea egitea eta tintea ematea.Sistema honekin hiru hilabetetanzehar ez daukagu betazalak kixkur-tzen eta tintatzen ibili beharrik, eta,gainera, udararako oso erosoa daurarekin ez baita tintea zabaltzen.

AAhhoollkkuuaakkAAhhoollkkuuaakk

Maria JesusElexpe

!

Estetikaren inguruan zalantzarenbat argitu nahi baduzu, Noaua!raekarri eta herriko edozein adituk

azalduko dizu hurrengo aldizkarian.Galdetu erreparorik gabe!

Txaro Artze IleapaindegiaBuru-azalaren zainketa eta Ile-apainketa

Etxebeste, 3 Telf: 943 37 16 85

ESTETIKA ZENTROA

88 Tatuaiak88 Betileen truka-

keta, permanentea88 Estetika88 Solariuma

Telf: 37 04 62Muna Lurra,2

Ileapaindegia

w Solariuma

w Depilazioa

w Makilajea

w Manikura

TTelf: 943 36 19 51elf: 943 36 19 51M I S T O A

- Depilazioa:argizariberoa etahotza- Depilazioelektrikoa- Aurpegi-rako trata-

menduak- Masaje korporala- Makilajea- Manikura- Pedikura- Solariuma

Nagusia, 44 20160 Lasarte-Oria

Telf: 37 05 49

II nn tt zz aa ii ll ee aa pp aa ii nn dd ee gg ii aaII nn tt zz aa ii ll ee aa pp aa ii nn dd ee gg ii aam Ileapainde-gintzam Manikura

m Pedikuram Depilazioakm Masajeak

%10 ko beherapena 25 urteko beherakogazteei eta Noauako bazkideei!Telf: 943 36 36 41

!!!!E S T E T I K A G I D AE S T E T I K A G I D A

Manoli IleapaindegiaIIlleeaappaaiinnddeeggiinnttzzaa

IIlleerraakkoo ttrraattaammeenndduuaakk

Zubiaurrenea, 10- 2.ezk- 3. atea Telf: 943 37 13 14