Top Banner
ASTEKARIA | 2012ko abenduaren 14a | XVI. urtea | USURBIL | 513. zenbakia | www.noaua.com
24

NOAUA! 513 alea

Mar 24, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 513 alea

ASTEKARIA | 2012ko abenduaren 14a | XVI. urtea | USURBIL | 513. zenbakia | www.noaua.com

Page 2: NOAUA! 513 alea
Page 3: NOAUA! 513 alea

ATARIKO HAIZEA 3513. zenbakia

Elkarteko lehendakaria:Ana Aizpurua. Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda. Idazkaria: Aizpea Aizpurua. Publizitatea: Arantxa Zulaika,[email protected] berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,[email protected]:Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Aizpea Aizpurua. Banaketa: Aloña Esnaola, Olatz Rezola, Iratxe Begiristain.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iñaki Larrañaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Piñas, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale. Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818. Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Kultur Elkartea Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// [email protected] /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

Zumetari buruzko “Ametsaren Koloreak”dokumentala diruz lagunduko du Udalak

Bere lan egiteko modua, obrak, etorki-zuneko erronkak...", Jose Luis Zumetaartistaren ibilbidea jasoko duen "Ame-

tsaren Koloreak" izeneko dokumental bat gra-batzen dabil Moztu Filmak ikus-entzunezkoenpresa. Atzerapenik ez bada, 2013rako prestizango dute. Usurbilen estreinatuko dute,oraindik zehazteke badago ere, ziurrenik Zume-tari buruzko erakusketa irekitzearekin batera.

Usurbilgo Udalak Zumetaren inguruko egi-tasmo hau diruz lagundu du. Azaroaren 28anlankidetza hitzarmena sinatu zuten Potxoe-nean, alkate Mertxe Aizpuruak eta Moztu Fil-mak ekoiztetxeko ordezkari Iurre Telleriak.

Udalak ezinbestekotzat eta garrantzitsutatjotzen du dokumental honetan bidelagun iza-tea, "Usurbilgo herria eta bertako seme denJose Luis Zumetaren ibilbide luzearen erakus-leihoa izan dadin". Alkatearen esanetan, "atse-gina da hitzarmen hau sinatzea". Bere hitze-tan, Usurbilek "harro sentitzeko motibo askoditu" eta. Tartean, Zumeta bera.

Moztu Filmak ekoiztetxeak Zumetaren sor-terriko udalaren laguntza izatea garrantzitsu-tzat jotzen du. Are gehiago, Usurbildik kanpofinantziazioa lortzeko izan dituzten arazoakkontuan izanda. "Gainerako finantziazioa lor-tzea asko kosta zaigu. Ia uztekotan ere egon

ginen", adierazi zuen Telleriak hitzarmenasinatzeko ekitaldian. Baina ez. Egitasmoare-kin aurrera jarraitu dute, eta atzerapenik ezbada, 2013an "Ametsaren Koloreak" dokumen-tala ikusgai izango dugu. Estreinaldia, Usur-bilen.

Albistea iruditan

Laburrean

Alkatea eta Moztu filmak ekoiztetxeko arduraduna, hitzarmena sinatzen.

Udal liburutegia GabonetanAbenduaren 22tik 25era (biak barne) udal libu-rutegiko ateak itxita izango dira. Abenduaren29tik urtarrilaren 1era arte (biak barne) ere, ber-din.

Parekidetasun KontseiluaOstegun honetan 19:00etan, Potxoenean. “Herri-tar eta eragile guztiak gonbidatzen ditugu ber-tan parte hartzera”, luzatu du gonbita Nerea Altxuudal teknikariak.

Akatsak zuzentzenErle eguneko haurren marrazki lehiaketako izenbat gaizki zegoen, ez zen Lier Barrenetxea sari-tuetako bat. Izen zuzena hauxe da: Lilien LiBarrenetxea-Arando.

Page 4: NOAUA! 513 alea

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Maialen Unanue | Luis Aranalde | Ugaitz Agirre | Nerea Zinkunegi | Joxe Piñas | Idoia Torregarai | Unai Agirre

Buruari galdezka

Balkoira ateratzen naizenbakoitzean argi gehiagoikusten ditut leihoetan ipi-

niak. Koloretako argiak piztu etaitzali egiten direnak. Kristalaren bes-te aldea zuhaitzen siluetak ikus-ten dira. Eta hotza airean elurraegiteraino.

Plazetan zuhaitza handiak ipi-narazi ditu udalak kolore gorrizkobolekin apainduta. Dendak goitikbehera apaindu dituzte, plaza nagu-siak jaiotza montatu dute eta kan-pai soinudun abestiak entzuten diratabernetako bozgoragailuetatik.

Telebistak ere ez du etenik gabo-nak anuntziatzeko garaian. Badadenbora iragarki komertzialak batabestearen atzetik ikusi ditudaladenek opari egokiena eskaintzen.Olentzerorik ez dut oraindik ikusi,itzultzen garenerako utziko duguhau.

Baina egia esan behar badizutmomentu honetan irakurtzen arizaren irakurle, urtetik urtera gra-zia gutxiago egiten nauten festakdira Gabonak. Horrela jarraitzenbadu kontuak gorrotatzeraino iri-

tsi beharko dut, baina hau urtebatzuetara edo askora tratatu beha-rreko gaia izango da.

Pentsatzen dut ene ikuspuntuhau argudiatu beharko dudala,gauzak esateagatik esatea baka-rrik ez omen da oso egokia. Bainani izan beharrean zergatik ez zarazu nire ikuspuntua aztertzen saia-tzen?

Erronka onartzen duzu? Ez badu-zu onartzen ez duzu lerrook ira-kurtzen segi behar, denbora gal-tzea izango baita.

Betiko argudiaketari hauts apurbat ken diezaiogun, egia da kon-tsumismoarekin duen lotura uka-ezina dela; masa-kontsumoa;berezko zituen baloreak galtzen aridela; saltzen diguten irudi estere-otipatuak; zoriontasuna, bakea,maitasuna, laguntasuna bezalakohitz potoloak edozein ahotik irte-ten direla; egungoak ez duela jato-rrizko gabonen antzik... Hau guz-tia seguru noizbait pentsatukozenuela. Eta iristen diren bakoi-tzero pentsatuko dituzu. Antola-tuko dituzte han edo hemen Gabo-

netako kontsumismoari buruzkohitzaldiak, Jainkoaren jaiotza ospa-tzeko elizkizunak ere egingo dituz-te, egunkari edo aldizkarietakoartikuluetan irakurriko dituzu noladena loturik dagoen eta telebis-taren edota filmeen bidez mani-pulatzen gaituztela estereotipoak,erritualak, erosketak eta bestehainbat gauza urteko egun haue-tan egin beharreko gauzak direlaesanez.

Ez nator anti-gabonen esloga-nak egitera. Interneten egongodira seguruenik nik hau idatziaurretik ere. Denbora galtzea litza-teke, plagio bat egitea, nire gaita-sunari muzin egitea. Eta hori ezdago ongi, ez, ez ... hasi nahiz adareta hodeietan barrena galtzen.Barkaidazu, ez zen nire asmoa. Segidezagun gurearekin oraindik ira-kurtzen ari bazara eta zerbait zen-tzuzkoa irakurri nahiko baituzu,bada garaia eta.

Eta eslogan horiek irakurri nahibadituzu bila itzazu, esan bezalaInterneten egongo dira. Edo aka-so manifestazio edo protesta bat

antolatzen dute eta bertan oihu-katuko dituzte. Ez, beste gauza batdut buruan sartuta, proposamenbat zuri egiteko. Eta honetarakoaurreko guztia? Aurreko dena ira-kurtarazi nauzu proposamen bategiteko bakarrik? Lasai, nik idatziegin dut, absurdoaren goraipamenbat egiteagatik, beste batean azal-duko dizut ideia hau.

Nire proposamena: gustukodugu sarri azalpenak azaltzendituzten moduan ikustea, baina ipindiezaiogun berezko ukitu bat, Kar-losek perrexilarekin egiten duenmoduan. Jarri azalpen edo ekin-tza orori zergatik bat aurretik. Afa-ri eta bazkaritako janaria eroste-an, etxekoei edo lagunei opariakegitean, gabon kantuak abestean,Urte Berriko erritualetan, UrteZaharrez jateko zerbait eskaintze-an, lagunekin zerbait hartzera joa-tean, urte berria opatzean, broma-ren bat egitean, errege opila jate-an... galdegiozu buruari zergatikegiten duzun. Bitartean ongi bizigeroz eta egun gutxiago geratzenbaitira festarako.

Ugaitz Agirre

4 HERORREK ESAN 2012ko abenduaren 14an

Ixiren mahaia

Uribe familia ezagutzen dugunusurbildarrok badakigu seni-de ugari direla. Seme-alaba

eta biloben artean, Kalezarreko etxe-an joan-etorriak etengabeak etaotorduak jendetsuak izan ohi dira.Halere, joan den abenduaren 3an bes-te bazkaldar bat espero zuten, aspal-diko partez.

Hemezortzi urte eta erdi igarodira Ixiren mahaian bere txokoahutsik geratu zenetik, 1994ko ekai-naren 5 hartan Guardia Zibilak Ramonpreso eraman zuenetik hain zuzen.Espainiak bere legeak beteko balitu,duela urte batzuk etxeratua beharzuen, baldintzapeko askatasunean.

Madrilek, ordea, bestelakoa erabakizuen eta, beste euskal preso anda-na bezala, espetxean segi zuen. Orain,ezarri zioten zigorra osorik beteta,irteteko eguna finkatua zuen hila-ren 3rako. Baina, berriro bere lege-ak moldatu eta 197/2006 doktrinaaplikatu dio Audientzia Nazionalak.

Topaseko kartzeleko atean zainzituen senide eta lagunak, ezintasu-na eta amorrua irentsi, eta herriraitzuli ziren Ramonik gabe. Bizitzanmakina gorabeherei aurre egin beharizan duen Ixirentzat, beste ezbeharberri bat. Jon anaia gazteena, berriz,zergatia galdezka eta galdezka, uler-tezintasunean itota.

Ez da harritzekoa. Salbuespenekoneurri hori Unai Paroti lehen aldizaplikatu ziotenetik, beste 65 euskalpresoen (Ramonekin 66) senide etalagunek ere egoera krudel eta surre-alista bera ezagutu dute. Guri beza-la, euskal gizarteko gehiengoari ereulergaitza egiten zaio, are eta gehia-go Europako Giza Eskubideen Auzi-tegiaren ebazpenaren ostean etakonponbide justu eta iraunkorrera-ko urrats tinkoak egiten ari direnhonetan.

Herritarrek, ordea, bizkor eta irmoerantzun dute kalean. Elkartasunadierazpen ederra izan da, benetan.Aurrerantzean ere bide bera jorra-

tzeko prest daudela erakutsi digute,ondotxo baitakite herri-mobilizazioadela bi Estatuen itxikeria eta joka-molde errepresiboa aldarazteko tres-na eraginkorrena.

Gabon hauetan Ixiren mahaianRamonen tokia hutsik segituko du,Euskal Herriko beste mahai askotanbezala. Baina, berak eta gu guztiokbadakigu milaka eta milaka herrita-rren bihotzetan txoko kuttunenadutela eta ezinbesteko bidelagunditugula aulki horiek lehenbailehenbetetzeko ahaleginean. Ramon etagainerako preso eta iheslariak etxe-an nahi ditugulako.

Usurbilgo Etxerat

Ika-Mika

Page 5: NOAUA! 513 alea

KONTZEJU TXIKIA 5513. zenbakia

Udalak ez du etxegabetzeprozeduretan parte hartuko

Etxegabetze kasuen berri noiz-nahi eta nonahi jasotzen ari ga-ra. Azaroan, gai honi lotuta bilagunek bere buruaz beste egin

zuten Hego Euskal Herrian. Azaroaren27ko osoko bilkuran, etxegabetzeen aur-ka Bilduk aurkeztutako mozioa onartuzuen udalbatzak aho batez.

Etxegabetzeen aurrean, hainbat neurrihartu asmo ditu Udalak:

“1- Udal honek, etxegabetze denakdenbora mugagabean bertan beherauzteko esijitzen du. Herritarren eskubi-deen defentsa bermatzeko legediaren al-daketa esijitzen dugu. Era berean, herri-tarren etxebizitza eskubidea babestendu, gai honetan bankuek eta EspainiakoGobernuak duten jarrera ozen salatuz.

2- Udal honek, ohiko etxebizitzarenjabetzaren baitan ematen diren etxega-betzeak ezezik, alokairu erregimena-ren baitan ematen diren etxegabetze-ak ere bertan behera uzteko esijitzendu, Banku, Kutxa, Kooperatiba eta enti-tate publiko eta pribatuen jabetzakoakdiren kasuetan. Banku, Kutxa eta koo-peratiba guztiei, udalarekin duen harre-managatik bereziki Kutxabank-i, inongokasutan ohiko eta lehen etxebizitza ka-leratzerik gehiago ez egiteko esijitzendiogu.

3- Udal honek, etxegabetzeen gaiare-kin duten jarreraren arabera kredituentitateekin duen harreman institu-zionala, ekonomikoa eta elkarlana be-rrikusi egingo ditu.

4- Udal honek, herritarren jakinarengainean utziko du etxegabetzeen gaia-ren aurrean banku, kutxa edo Koope-ratiba bakoitzak duen jarrera. Herrita-rrei informazio zehatza emateko kon-promisoa hartzen du.

5- Udal honek, ohiko etxebizitzarenetxegabetzea nozitu duten herritarrei

zein egoera horren arriskuan daude-nei informazioa eta laguntza ematekobaliabideak jarriko ditu; etxegabetzeaekiditeko helburuarekin, dagokion enti-tate finatzieroarekin harremanetan ja-rriaz. Kaltetuen eskura, telefono zenba-ki bat eta Email bat jarriko dira.

6- Udal honek, ez du etxegabetzeprozedurarik bultzatuko eta beraietanparte hartuko. Era berean bide horretanparte hartzeari uko egiten dioten udallangileak babestuko ditugu.

7-Udal honek, etxegabetzeen aurkalanean ari diren gizarte eragileekin el-karlanerako duen prestutasuna adie-razten du. Egoera elkarrekin aztertu etadagokigun eremuetan urrats sendoakemateko konpromisoa hartzen dugu.

8-Udal honek, subirautza politikoaesijitzen du, gure etxebizitza politikaegin ahal izateko eta Madriletik inposa-tzen zaizkigun neurri neoliberal basa-tiak nozitu beharrik ez izateko”.

BOSGARREN KREDITUALDAKETA, ONARTUA2012ko Aurrekontuei loturiko bosgarrenaldaketa da, Atallun pabilioia egiteko la-netarako zuzendua. Guztira, 70.000 eu-roko diru partida bideratuko du Udalak.Proposamenaren alde bozkatu zuen Bil-duk. Gainerako udal taldeak abstenituziren. Onarpena behin betikoa da.

Bilduren mozioa aho batez onartua izan zen.

Kutsaduraelektromagnetikoagutxitzearen alde

Aho batez, kutsadura elektromagnetikoagutxitzearen alde agertu ziren alderdiguztiak azaroaren 27ko plenoan. Ere-

mu honetan ardura duen gobernu taldeko zine-gotzi Jose Maria Rivadeneyrak aurkeztu zuengaia, udalbatzaren aurrean. Gai honetan, iazEuropar Batasunak hainbat gomendio jarrai-tzea jasotzen duen ebazpen bat onartu zuelaberri eman zuen. Aholkuetako batzuk "udaleibetetzea egokitzen zaizkie" adierazi zuen. Etaudal talde guztiek adostuta, azaroko osoko bil-kuran aurkezturiko mozioak, "bat egiten du Euro-pako Kontseiluko Legebiltzarkideen Batzarrak,2011-5-27 egunean onartutako bere 1815ebazpenarekin".

Mozio honen bidez, beste pauso bat ere ema-ten du Usurbilgo Udalak. "Usurbilgo UdalBatzarra, aipaturiko ebazpenean jasotzen direngomendioak Usurbilgo eraikin publikoetanezartzearen alde agertzen da, GipuzkoakoBatzar Nagusiek bere ebazpen batean eska-tutakoari kasu eginez". Rivadeneyrak gogora-razi zuenez, Eusko Legebiltzarrak ere aho batezonartua du kutsadura elektromagnetikoagutxitzeko Europako Kontseiluaren ebazpena,eta Jaurlaritzari aintzakotzat hartzea ere eska-tua dio.

PALESTINARREN ALDEKO MOZIOAIsraelen azaroko erasoaldi militarraren aurre-an, palestinar herriari "babesa, elkartasunaeta errespetua" adierazi zion udalbatzak,hilaren 27ko osoko bilkuran, Usurbilgo Elkar-tasun Taldeak aurkeztu eta onartu zutenmozioaren bidez. Lau puntuko testuan zeragaldegiten da, "Israelgo Gobernuak bere bete-beharrak bete ditzan, Nazioarteko komuni-tateari presionatzeko dauzkan baliabide guz-tiak erabil ditzala eska diezaiola” eta “Isra-elek palestinar biztanleak menperatzeko apar-heid politikoarekin jarraitzen duen bitarte-an, BDS (boikot, desinbertsio eta zigorrak) kan-painarentzat babesa eska dezala".

Page 6: NOAUA! 513 alea

6 PIL-PILEAN 2012ko abenduaren 14an

Abenduaren 3an askatu behar zuten baina Parot doktrina medio, espetxean jarraitzen du

arteko zigorrik ez” lemapeanKaxkoan burutu zen manifes-taldi zaratatsuan. Aurretik,Mikel Laboa plazan batzar in-formatiboa burutu zen. Uri-beren egoera bidegabea age-rian geratu zen bertan, ez ba-karrik gogorarazi zuten mo-duan, Salamancara joandakosenideek, “zoritxarrez baka-rrik etorri behar” izan zutela-ko. Usurbilgo Herri Batzarre-ko ordezkariek Uriberekingertatu zenaren berri ematenari zirela jaso zuten azken or-duko albistea. Azaroaren29tik aplikatua ziotela ParotDoktrina kalezartarrari etaerabakia irmoa zela gainera.Aipatu moduan ordea, presozegoen Uriberi ez zioten jaki-narazi berria. Albistea, aben-

duak 3 zituenean eta etxeanbehar zuenean jaso zen.

HELEGITEA AURKEZTU DUTEGertaturikoaren aurrean, Ra-mon aske uzteko helegiteaaurkeztu dute. Erantzuna ja-sotzeko martxora arte itxaronbeharko da ordea. Ines del Riopresoaren kasuak, Uriberenaribezala, “argitzeke dauden bes-te 80 sententziei eragingo dienedo ez, ez dakigu” zioten ba-tzar informatiboan.

Salaketa gehiago. Etxerate-tik Uriberen egoera baloratuzuten. “Espainiako gobernua-ri beste behin zigorra betetaduten gure senide eta lagu-nak aske uzteko exijitu nahidiogu, euren eskubideak eta

“Bizi arteko zigorrik ez” eskatu zuten herritar ugarik, Dema-plazan egin zuten agerraldi publikoan.

Ramon Uribek etxean egon behar zuen jada

Espetxe zigorra betetaabenduaren 3an ka-lean behar zuen Ra-mon Uribe herrita-

rrak. Baina azken unean jaki-narazi ziotenez, Parot Doktri-na aplikatu eta ondorioz bes-te 12 urtez, zigor osoa betearte, 2024ra arte luzatu dioteespetxealdia. Albistea jakinbezain laster, Uriberen egoerasalatu eta kalezartarrari, seni-de eta lagunei elkartasunaadierazteko hainbat ekimenantolatu ziren Usurbilen.

Aske uzteko eskaerak bere-hala hasi ziren heltzen. Lehe-na, Uriberen eskutik. Senide-en bidez zabaldu zuenez,“irribarrea eta borroka” hori-xe Topasetik usurbildarrei he-larazi nahi izan zien mezua.Usurbilgo Herrira bilgunetikere, berehala kaleratu zutenurgentziazko oharra, “Usur-bilgo Herrirak gogor salatzendu bahiketa berri hau eta he-rritarrak mobilizatzera dei-tzen ditu”. Ines del Rio euskalpreso politikoaren kasuagatikEstrasburgok espainiar esta-tua kondenatu zuenetik, Pa-rot Doktrina aplikatzen zutenlehen aldia zela ohartaraztenzuten.

Abenduaren 3rako antola-tua zegoen ongi etorria, pro-testa eta elkartasun mobiliza-zioan bihurtu zen. 300 lagu-nek baino gehiagok parte har-tu zuen, “Ramon askatu. Bizi

gureak errespeta daitezen.Eta bide batez, Estrasburgokhartutako erabakia bete etaInes del Rio eta doktrina apli-katuta duten eta espetxeanmantentzen dituzten beste 65presoak aske uzteko ere exiji-tu nahi diogu".

Ezker Abertzaletik ere ka-lezartarrarekin gertaturikoasalatu zuten, “giza eskubide-en urraketa larria delako”.Gaineratzen dutenez, “Parotdotrina irregularra da, gizaeskubideen bermea urratzenduelako. Horrela zioen sen-tentziak. Baina Espainiakoestatuak muzin egiten dioEuropako Auzitegiari, muzinegiten dio Nazioarteko Zu-zenbideari eta baita Giza Es-kubideen Deklarazioari ere”.

Page 7: NOAUA! 513 alea

PIL-PILEAN 7513. zenbakia

Ramon Uribe aske uztekoeskaera bere egin zuen bai-ta, Usurbilgo Udaleko udal-

batzak. Abenduaren 5erako, ezohi-ko eta premiazko osoko bilkura dei-tu zen. Usurbilgo Herri BatzarrakRamon Uriberen egoeraren ingu-ruan aurkezturiko testua, osokobilkurara bertaraturiko udal taldeguztiek babestu zuten; Bildu, Ara-lar, Hamaikabat eta EAJ-PNVkoordezkariek.

Senideen izenean hain zuzen,

mozioa aurkeztu zuen Herri Batza-rreko ordezkariek eragile politiko-ek erakutsitako jarrera eskertuzuten, udalbatza aretora hurbil-du ziren Ramonen senide, laguneta hainbat herritarren aurrean.

Aho batez onarturiko testuakhiru eskaera jasotzen ditu: Espai-niako Gobernuak presoen etahaien hurbilekoen giza eskubide-ak errespetatzen dituen espetxepolitika aplika dezala eskatzea;Espainiako Gobernuari Europako

Giza Eskubideen Auzitegiak 2012kouztailean emandako epaia betedezala eskatzea, eta, ondorioz,lehenbailehen 197/2006 indar-gabetua izan dadila “eta gureherrikide Ramon Uribe libre utzdezatela, 2012ko abenduaren 3anbere zigorra bete baitzuen”; etaazkenik, usurbildarrei erabakihonen berri ematea eta bakeareneta giza eskubideen errespetua-ren aldeko lanean inplikatu dai-tezen animatzea.

Udalbatzak soilik ez, herritarrekere Ramon Uribe askatzea eska-tu zuten, Herri Asanbladak deitu-ta joan den abenduaren 6an Demaplazan burutu zen agerraldian.“Ramon askatu! Bizi arteko zigo-rrik ez!” zioten kartelak eskutanzituztela, komunikatu bat iraku-rri zen ekitaldian. Ramon eta bereegoera berean dauden beste 65preso bahituak dituztela gogora-razi zuten eta, honenbestez, bere-hala aske uztea eskatzen zuten.

Herriko ordezkari politikoen jarrera eskertu dute Herri Batzarreko kideek

n behar zuen jada Uriberekin hartu duten era-bakia, Euskal Herriaren aropolitiko berriarekin inolaz ereez datorrela bat dio EzkerAbertzaleak. Indarrak meta-tzeko deia egin zuten.

Usurbilgo Udaleko alkate-tzatik ere beste hainbeste, sa-laketa mezua. “Usurbilgo al-kate bezala, krudelkerian etamendekuan oinarritutakoerabaki hau salatu nahi dut.Eta nirea ere egiten dut Ra-mon Uribek berak, egoerahonen aurrean, bere senide-en bitartez usurbildar guztieizabaldu nahi izan duen me-zua: Irrifarra eta borroka!”.Euskal presoen gaian, Espai-niak mendekua baino ez due-la baliatzen gaineratzen zuenAizpuruak.

Usurbilgo Herri Batzarrak Ramon Uriberen egoeraren inguruko mozioa aurkeztu zuen.

Bertaratu ziren alderdi denek bat egin zuten mozioarekin.

Page 8: NOAUA! 513 alea

8 KONTZEJU TXIKIA 2012ko abenduaren 14an

"Jende asko doa besteerresidentzietara”

Gai honen inguruan ere, hitza hartuzuen Aralarrek. Usurbilen, adinekoenegoitzaren beharra badela adierazizuen Joxe Ramon Furundarenak. Bereesanetan, "jende asko doa, beste erre-sidentzietara". Foru Aldunditik egoi-tza publikoak bultzatu beharko lituz-ketela adierazi zuen. Eta honenbestez,mozioari lotuta, "desblokeatzea eska-tzen dena aurreko proiektua bada",abstenituko zirela iragarri zuen.

EZ ZEN ONARTUA IZAN MOZIOAGauzak hala, mozioak ez zuen beharbesteko babesa jaso, ez zen onartuaizan. Bilduk aurka bozkatu baitzuen,Aralar abstenitu zen. Testuarekin bategin zuten aldiz, PSE-EE, EAJ-PNVeta Hamaikabat taldeetako udal or-dezkariek.

Adinekoen egoitza egitasmoa ez dagogeldirik, gobernu taldearen esanetan

"Ongizate Departamendutik eraikin be-rri bat egin baino lehenago, plazak betebehar direla diote", adierazi duen alka-teak. Zentzuz jokatu nahi dutela.

MATIA FUNDAZIOAK EZIN DIOINBERTSIOARI AURRE EGINBatzar Nagusiek Irun, Elgoibar eta udale-rri honetan adinekoen egoitza proiektuaksustatzeko hartutako erabakiari buruzere zenbait argibide eman nahi izan zi-tuen alkateak. Batetik, Usurbili buruzkohitzarmenik dagoenik ukatu zuen. Elgoi-barkoa, 2011ko udal hauteskundeak bai-no astebete lehenago hitzartu zela, etaIrungoa sustatzeko aipatu hauteskunde-ak izan eta bi egunera. Aldundiak bai bi-deratua duela diru partida bat Usurbilgoadinekoen egoitzarako, 50.000 euro, al-katearen esanetan. Baina argi denez, Aiz-puruak azken bilkuran esan zuenez, "di-ru horrekin ezer gutxi egin daitekeelaesan zitzaigun". Honez gain, arazo eko-nomikoak tarteko, Matia Fundazioak ereune honetan, inbertsio honi ezin diolaheldu gaineratu zuen.

Ez da egia ez dutela ezer eginnahi, hitzokin erantzun zionMertxe Aizpurua alkateak,Usurbilgo PSE-EE taldeak erai-

kitze dagoen zahar egoitzaren inguruanazaroaren 27ko osoko bilkuran aurkeztuzuen mozioari. Bertan, aipatu egoitzamodu planifikatu batean eraikitzekoUdala eta Aldundia akordio batera hel-tzea eskatzen zuten sozialistek.

PSE-EEkoen esanetan, "Aldundia ara-zoari konponbidea eman gabe dabiloraindik. Bakarrik esaten du, plazagehiago eskaini nahi dituela, baina ezdu konponbideren bat kudeatzen". Go-gorarazten zuenez, joan den maiatzean,Irun, Usurbil eta Elgoibarko adinekoenegoitzak sustatzea eskatzen zuen mo-zioa onartu zen Batzar Nagusietan. Etahorren aurrean, PSE-EEkoen mozioakdioenez, Batzar Nagusiek onartutakoari,"gobernu foralak ez dio jaramonik egi-ten". Egoera honek, Usurbilgo adineko-ak kanpora joan beharra edota itxaronzerrendetan egotea eragiten ari dela zio-en sozialisten bozeramaile Ricardo Cres-pok aurkeztu zuen testuak.

ERAIKI BAINO LEHEN, PLAZAKBETETZEA LEHENTASUNAHorren aurrean, mozioak jasotakoa ge-zurtatu zuen gobernu taldetik, alkateMertxe Aizpuruak. Bere esanetan, egi-tasmoa "ez dago geldituta. Ez dira utzi-keriaz ari gai honekin". Udala eta Al-dundia hartu emanetan direla eta elkar-lana badela gaineratu zuen. Bere esane-tan, "epe motzera seguru ez da egingo.Epe ertain batera, ordea egin daiteke".

Epe motzera adinekoen egoitza egitas-moa gauzatzeko modurik ez izatearenarrazoia ere azaldu zuen Aizpuruak.

Kalezarren, seroren egoitza bota zuten tokian joango litzateke erresidentzia.

Page 9: NOAUA! 513 alea
Page 10: NOAUA! 513 alea

10 HERRIKO TALDEAK 2012ko abenduaren 14an

go elkarteko saltoki edota ja-tetxeetan, nahi duten mo-duan xahutu ahal izango duteaipatu diru kopurua.

URTARRILAREN 6ANBERRIZGainerakoek, saria irabaztekohurrengo "Tipi-Tapa" ekime-naren hitzordura arte itxaronbeharko dute. Bost zigilu bai-no gutxiago dituzuenok, on-do gorde txartela, hurrengo"Tipi-Tapa"n falta zaizkizue-

“Tipi-Tapa” ekimenak baditu lehen sarituak

Hurbilago UsurbilgoMerkatarien etaOstalarien Elkarte-ko saltoki eta jate-

txeetan xahutzeko 300 eurokoerosketa-balea irabazi duteAgus Martinez eta Haritz Jau-regi herritarrek.

Saria zozketa bidez egokituzitzaien, abenduaren 2an es-treinakoz Kaxkoko bost taber-netan ospatu zen "Tipi-Tapa"ekimenaren baitan. Gogoanizan, Hurbilago elkarteko ki-de diren Txiriboga, Aitzaga,Bordatxo, Artzabal eta Txa-peldun tabernek bakailoare-kin eginiko pintxo bereziakprestatu zituzten. 2 eurorentruke dasta zitezkeen, urtekoardoa, sagardoa edo txakoli-narekin lagunduta. Pintxoakdastatzen zihoanak taberne-tan eskuragarri ziren "Tipi-Tapa" txartelean, taberna ba-koitzeko zigiluak lortzeko au-kera zuen. Bost tabernetan,pintxo bereziak dastatu zitue-nak, bost zigiluak lortu eta300 euroko erosketa-balearenzozketan parte hartzeko au-kera zuen. Haritzek eta Agu-sek bezala. Hala egin zuten,eta orain, 1142 zenbakiduntxartelaren bi jabeek Hurbila-

nak lortu eta zozketan partehartzeko modua izango du-zue eta. Errege egunean, ur-tarrilaren 6an ospatuko dabigarren saioa. 2013an zehar,hileko lehen igandeetan bu-rutuko da ekimena, ekaineraarte. 300 euroko erosketa-ba-leen zozketak aldiz, bi hileanbehin burutuko dira. Hurren-goa honenbestez, otsailekolehen igandean.

"Tipi-Tapa" ekimenak, es-treinako egunean, harreraezin hobea izan du. Ikusibesterik ez zegoen, Txiribo-gan, Aitzagan, Bordatxon,Artzabalen eta Txapeldun ta-bernetan zegoen jende mugi-mendua.

eta abenduaren 22ra arteiraungo du zabalik.

Gure Pakeako edozein baz-kide aurkez daiteke hautagaigisa. Hiru modu daude hauta-gaitza aurkezteko:

- Artzabalgo bulegoan, as-tearte, asteazken eta ostegu-netan 10:00etatik 12:00etara.

- Helbide elektronikora ida-tziz: [email protected]

Gure Pakea elkartearen esta-tutuen arabera, zuzendaritzabatzordearen %50a berritubehar da (ahal dela 2 emaku-mezko eta bi gizonezko),2013ko urtarrilean egingo denBatzar Nagusian.

Hori dela eta, hauteskunde-epe bat ezarri da, hautagaiakaurkez daitezen. Abenduarenlehenean ireki zen epe hori

- Bulegoko telefono zenba-kira deituz: 943 368 770.

Argibide gehiago Gure Pake-ako bulegoan jaso daitezke.

ABENDUKOEKITALDIAKAbenduak 21 ostirala, txis-tor jana Artzabalen, 18:00h.Abenduak 22 larunbata, gaz-tain jana Artzabalen, 18:00h.

Olentzerojira prestatzeko entsegua

Abenduaren 24an goizetikiluntzera ospatuko diren ga-bon kantak abesteko hainbathitzordu antolatzen ari diraherrian. Tartean, Herrira mugi-menduak eta Kantu Taldeakantolaturiko Olentzerojira os-patuko da, hilaren 24an. Eki-mena prestatzeko ordea, en-tsegu saioa deitu dute hila-ren18rako, 19:00etan Artza-balen.

Zumarteren gabonetako kontzertua, 23an

Gure Pakea elkartearen zuzendaritza berria hautatzeko garaia da

Eguberrietako kontzertua es-kainiko du Musika Eskolakabenduaren 23an. SalbatoreElizan, eguerdiko 12:30eanhasita, Zumarte-Txiki Abesba-tzak, Zumarte Talde Bokalak,Zumarte Gazte Abesbatzak etaZumaiako San Pedro Abesba-tzak parte hartuko dute.

Pirritx eta Porrotxikusteko sarreraksalgai

Argiaren Lagunak taldekoeneskutik, urtero eguberrietanPirritx, Porrotx eta MarimototsOiardo Kiroldegian izaten di-tugu. Aurten, “Sentitu, pen-tsatu, ekin!” izeneko ikuskizu-narekin datoz, abenduaren22an. Bi saio eskainiko dituz-te; lehena 16:00etan, bigarre-na 18:30etatik aurrera.

Sarrerak aldez aurretik erosiahal izango dira, 7 eurotan,Marije arropa dendan, Borda-txo tabernan edo Oiardo Ki-roldegian bertan. Emanaldiegunean ere, sarrera eskura-tzeko aukera izango da, 8 eu-roren truke.

Irabazleak, saria eskuetan dutela.

HURRENA, GABONETAN“Errege egunean

ospatuko da Tipi-Taparenbigarren saioa”

Page 11: NOAUA! 513 alea

ELKARRIZKETA 11513. zenbakia

iristean, Euskal Herrian bizidugun erritmora egokitubehar da eta horretarakodenbora behar da. Laguntzaeskaintzeko beharra ere ba-dago.

Funtzio hori izango luke Ha-rrerak. Preso ohiei eta ihesla-riei sustengua eskaintzea, ez-ta?J. D. A. Harreraren eginki-zuna izango da kaleratzendihoaztenei edo garai politi-ko berri honetan kaleratzenedo etxeratzen joango dire-nei laguntza teknikoa es-kaintzea. Paperak egiten la-gundu, osasun arazoak di-tuztenei medikua bilatzen

Preso ohiei eta iheslariei laguntzaeskaintzeko jaio da Harrera elkartea

Espetxetik atera be-rritan, edo erbeste-tik iritsi eta bereha-la, egoera berrira

egokitzeko denbora beharizaten da. Ondo dakite horipreso ohiek. Denbora etaasesoramendua. Behar ho-riek asetzeko jaio da Harreraelkartea. Abenduaren 20anosteguna aurkeztuko da el-kartea Potxoenean, 19:30eanhasiko den ekitaldian. JoxeDomingo Aizpuruak etaOihana Lizasok Harrerareneginkizunak zeintzuk izangodiren ezagutzera animatunahi gaituzte.

Zerk eragin du Harrera elkar-tea eratzea?Joxe Domingo Aizpurua.Aspaldi, preso ohi eta ihes-lari batzuk konturatu ginenkaleratzeko garaian zer no-lako hutsuneak eta gabe-ziak zeuden, batez erehainbat arazo tekniko etaadministratiboei aurre egi-teko garaian. Hausnarketabaten ondoren, pentsatuzen premiazkoa zela elkartebat sortzea. Etxeratzen jo-ango diren presoei eta ihes-lariei beharrezkoa den la-guntza tekniko hori eskain-tzeko. Hausnarketa horrekbultzatu gaitu Harrera el-karte gisa osatzea, premiahoriei erantzuteko modu le-gal batean.

Elkartea osatuta dago, be-raz?Oihana Lizaso. Elkarteaeratuta dago. Laguntza tek-nikoa eskaintzeko sortu dabaina faktore emozionalaere hor dago. Espetxeanedo erbestean bizi den ego-era ez da bizimodu normalbaten parekoa. Horregatik,etxeratzean edo lagunartera

lagundu, lana, etxebizitza...Laguntza hori guztia eskai-niko dion elkartea, horiizango da Harreraren egin-kizuna.

Abenduaren 20an aurkeztukoduzue elkartea Potxoenean. J. D. A. Harrera sortzearenzergatiak eta eginkizunakzeintzuk izango diren azal-duko dira eta herritar deneideia egin nahi diegu, bilerazabal horretan parte har de-zaten.O. L. Aurkezpena bera mo-tza izango da, gero solasal-di modukoa egingo da.19:30ean hasiko da ekital-dia, Potxoenean.

Preso ohiak ahal dugunneurrian laguntzen dugu.Harrera taldeak bere fun-tzioa beteko du, baina he-rritarrak inplikatzea ere ga-rrantzitsua izango da proze-su honetan denak garelakofuntsezkoak.

Oihana Lizasok eta Joxe Domingo Aizpuruak eman digute Harreraren berri.

Elkartea nazio mailan osatuda, ezta?J. D. A. Bai, elkartearen egi-tura nazio mailakoa izangoda. Ez da, hala ere, presoohiek sortutako elkarte bat.Harreran ere badaude presoizan ez direnak, bestelakolan edo ofizioetako jendea,elkarteko partaide egin dire-nak.

ABENDUAREN 20AN“Ekitaldia arina izangoda. Ikus-entzunezko bateskainiko da eta ondoren

merienda modukoaegingo dugu”

Harrera elkartearenaurkezpenaPotxoenean

Abenduak 20 osteguna19:30 Potxoenean. Aurkezpentxiki baten ondoren, ikusentzunez-koa eta ondoren solasaldia. Amaie-ran, merienda. Herritar denei ire-kia dagoen ekitaldia izango da. JoxeDomingo Aizpuruak eta OihanaLizasok adierazi digutenez, arinaizango da aurkezpena.

Page 12: NOAUA! 513 alea

12 HERRIKO TALDEAK

Agur Mendi Asteari, oraingoan omendu eta guzti

2012ko abenduaren 14an

Akabo aurtengo Mendi Astea ere. Irte-era, proiekzio edota hitzaldiak izan diraedizio honetan. Baina oraingoan, bai-

ta Andatza Mendizale Elkarteak egitarau ofi-zialetik kanpo gordea zuen ekitaldi sorpresabat ere. Aldez aurretik iragarri moduan, hila-ren 29rako Sutegin, Josu Bereziartuaren, "Bro-ad Peak 2010, hastapenetara itzulera" izene-ko ikus-entzunezkoaz gozatu ahal izan zuten,auditorioa ia bete zuten herritarrek. Bereziar-tua ere ekitaldian bertan zen, aurkezle lanakegin zituen lehenik, eta bere esperientziari buruzgalderak egiteko aukera izan zen proiekzioaeta gero.

Iragarri bezala baita, Andatzakoek udazkenhonetarako deitua zuten II. Argazki Lehiake-tako sariak banatu ziren. Amaitu eta bereha-la etorri zen sorpresa. Aurtengo Mendi Aste-an, Andatza Mendizale Elkartekoek hiru herri-tar mendizale beterano omendu nahi izan dituz-te; ondoko irudian ageri diren, Miel Arrastoa,

Martin Agirresarobe eta Prudentzio Egileta.Hirurek oroigarri gisa, Sutegiko oholtza gai-nera igo, eta Josu Bereziartuaren eskutik,

makila bana jaso zuten bertaratutakoen txa-lo artean eta Kerman Errekondo herritarrakabesturiko bertsoekin batera.

Miel Arrastoa, Martin Agirresarobe eta Prudentzio Egiletak makil bana jaso zuten opari gisa.

Page 13: NOAUA! 513 alea

Rezolatarrak nagusitu zirenAndatzaren II. Argazki Lehiaketan

HERRIKO TALDEAK 13513. zenbakia

II. Argazki Lehiaketako sariak banatu dira.Aurtengoan, antolakuntzak proposaturikogaia Oria ibaia zen. Errioa erretratatu behar

zuten, ekimenean parte hartzera animatzenzirenek. Guztira, 32 lan aurkeztu dira. Horienartean, epaimahaiak hiru onenak aukeratuzituen iragan Mendi Astean. Bitxikeria moduan,sendi bereko aita semeak izan dira, aurtengosarituak:

1-"Ispilu Margotua": Joxe Mari Rezola Azur-mendi. Saria: 100 euro.

2-"Urak dakarrena": Arkaitz Rezola Mendi-kute. Saria: 75 euro.

3-"Aliriko zubipetik": Jokin Rezola Mendi-kute. Saria: 50 euro.

Sariak auditorioan banatu ostean, erakus-keta aretoan, lehiaketara aurkeztu diren languztiak ezagutzeko aukera egon zen. Baitaantolakuntzak prestaturiko luntx ederra das-tatzekoa ere. Mendiko segurtasun eta ekipa-mendua hizpide zuen hitzaldiarekin hasi zuten

Mendi Astea, Andatzakoek urtean zehar egi-niko irteeretan ateratako argazki eta bideoenproiekzioarekin jarraitu, eta Mendi Astea amai-

tzeko, Andatzara igo ziren. Mendi asteanomendutakoak ere elkartu ziren Andatzako gai-lurrean.

Andatzara igo ziren eta ondoren Patrin bazkaldu zuten. Horrela amaitu zen Mendi Astea.

Page 14: NOAUA! 513 alea

14 KONTZEJU TXIKIA 2012ko abenduaren 14an

tartekoak jartzeko konpromi-soa hartzen du, "autodefen-tsa feministaren beharratransmititu eta emakumeeklanketa berezia egin deza-ten".

Emakume gazteen aurkakoerasoak ugaritzen ari direnhonetan gainera, "udaletxehonek Beldur Barik progra-

Azaroaren 25eko adierazpeninstituzionalarekin bat

Udal talde guztiekaho batez onartuzuten Emakumeen-ganako Indarkeria

Ezabatzeko Nazioarteko Egu-neko adierazpen instituziona-la. Testu honen bidez, zenbaitkonpromiso hartzen dituUsurbilgo Udalak.

Batetik, "indarkeriari aurreegiteko politika integralari da-gokionez, mota desberdineta-ko neurriak hartu beharko di-tugula kontuan, besteak besteheziketan oinarritutako pre-bentzio neurriak, eraso batenondorengo neurri asistentzia-lak edota erantzun soziala ar-tikulatzeari begirakoak".

Bigarrenik, "hitzetik ekin-tzetara" pasatzea, "emaku-meenganako indarkeriarenaurkako udal politika aktibo,osoa eta koordinatua garatze-ko".

Eta hirugarrenik, Udalak bi-

maren oinarriak onartzen di-tu lan-tresna bezala, gazte-riaren artean prebentzioa etasentsibilizazioa lantzeko".

BESTE EREDU SOZIALBATEN BEHARRAEmakumeen aurkako indar-keriarekin amaitzeko, ema-kume eta gizonen arteko pa-rekidetasunean oinarritukoden beste eredu sozialerantzpausoak emateko konpromi-soa ere hartzen du Udalak,berriki onartu den mozioa-ren bitartez.

Inauterietan

Erraldoiekin

kalejiran ibili nahi?

Nobedaderik izango da2013ko otsailaren 9an ospa-tuko den Inauteri jaialdian.Herritarren laguntzaz, Kaxko-an barrena ospatuko denerraldoien kalejira umoretsubat antolatu asmo dago. 10-70 urte arteko herritarra izaneta erraldoiekin jai giroanmurgildu nahi baduzu, emanizena NOAUA!ko egoitzaraetorrita, 943 360 321 telefonozenbakira deituta edo emailbidez [email protected] idatziz, abenduaren21a baino lehen. Apuntatzendirenekin, erraldoien kalejiranateratzeko entseguak burutu-ko dira urtarrilean zehar, Inau-teriak heldu arte. Erraldoiekinibiltzen aditua den Aitor Aies-taran gazte añorgarrak eskai-niko du ikastaroa.

Hezkuntzako parte

hartze prozesuaren

bilera Potxoenean

Abenduaren 19an, 18:30etanPotxoenean bilduko dira be-rriz, hezkuntzako parte hartzeprozesuko parte hartzaileak.Bigarren faseko azken bilkuraizango da eta aurreko saiokoildoarekin jarraituko dute; ir-tenbideen lanketarekin alegia.Datorren bileran erabakitakoagauzatzen joateko pausoaklantzen hasiko dira gero, urta-rrilean hasiko den parte har-tze prozesuko hirugarren etaazken fasean.

Aho batez onartu zen azaroaren 27ko plenoan.

Bigarren faseko azken bilkuraizango da abenduaren 19koa.

MOZIOAN JASOA“Biolentzia matxistaren

aurka lanean jarraitzekokonpromisoa hartzen du”

Jai egunik ez, Itayak gazte tal-deak, Usurbilgo Udalak, Usur-bil Zero Zabor taldeak eta

Andatza Mendizale Elkarteak dei-

tuta auzolanean igaro zuten aben-duaren 6ko goiza zenbait herrita-rrek. Herria Garbi II. Eguna ekime-naren baitan, herri bideak txukun-

du eta hondakinak biltzen arituziren. Bazen bai zer garbitua, goi-ko argazkiak erakusten duenmoduan.

Herri bideak txukuntzen

Page 15: NOAUA! 513 alea

KONTZEJU TXIKIA 15513. zenbakia

dean, esaterako, euskarak ezdu berezko estatusik. Nafa-rroan aldiz, kolonizazio garai-koak diruditen marra imagi-nario batzuek bereizten di-tuzte euskaraz bizitzeko au-kerak.

Bide luzea du euskarak au-rretik; beti oztopoz betea da-torren bidea. Baina euskaldunguztion lana da euskaraz bizi-tzeko eskubidea aldarrika-tzea. Dena den, gure lehenegitekoa euskara bera esparruguztietan erabiltzea da; gu-

“Usurbil bezalako herri euskaldunaknahi ditugu Euskal Herri osoan”

Abenduaren 3anEuskararen Nazio-arteko Egunarenharira, ekimen

desberdinak burutu zirenherriko ikastetxeetan. Adie-razpena kaleratu zuen bes-talde, udal gobernu taldeak.

“Abenduaren 3an Euskara-ren Nazioarteko Eguna ospa-tzen da. Urtero, gure hizkun-tzaren aldeko aldarrikapenakegiteko egun sinboliko bihur-tu da. Egutegian gorriz azpi-marratua dagoen egun baka-rra izan ordez, urteko egunguztiek gogorazi beharko li-gukete euskararen eguna ezdela abenduaren 3a bakarrik:egun orok izan beharko luke-ela euskaraz bizi eta hitz egi-teko eguna.

Usurbilgo herria UdalerriEuskaldunen Mankomunita-teko (UEMA) partaide da.Usurbilen euskaraz bizitzekoeskubidea bermatzen zaigu.Esparru publiko nahiz priba-tuan gure hizkuntza erabil-tzeko eskubidea dugu usur-bildarrok.

Zoritxarrez, euskaraz bizi-tzeko eskubidea ez da EuskalHerri osora zabaltzen. Iparral-

gandik abiatuta, euskararenhaize freskoak zirimola sordezan Euskal Herri osoan.

Aspalditik gatoz eta urruti-ra goaz: gure lehen betebeha-rra da euskararen haize fres-koak zirimola sortzea EuskalHerri osoan.

Usurbilgo Udal GobernuTaldeak bat egiten du bihar,abenduak 1, Kontseiluak Do-nostian “euskaraz bizi nahidugu” lelopean antolatu duenmanifestazioarekin. Era bere-an, usurbildar guztiei bertara-

Milaka lagun, euskaraz bizitzeko eskean

Euskaraz bizi nahi dugu al-darriak, milaka lagun batuzituen Euskararen Nazioar-

teko Egunaren bezperatan, aben-duaren 1ean, Kontseiluak Donos-tian deitu zuen manifestazioan.Hotzari aurre eginez, Anoetakofutbol zelai parean hasi eta Bule-barrean amaitu zen mobilizazio-an euskaraz bizitzeko nahia adie-razi zuten herritarrek. Euskarazlan egin, hitz egin, gozatu edojolasteko nahia. Antolatzaileek,

Gipuzkoako hiriburuan buruturi-ko manifestazioa herri gogoa be-rraktibatzeko inflexio puntuaizango dela diote.

“GURE GARAIA IRITSI DA”Egun berean lau urte lehenagozendu zen Mikel Laboaren abes-tiak entzungai izan ziren mani-festazioan zehar eta mobilizazioamaieran, haren abestietako batere jo zuten: "Gure hitzak".

Kontseiluko idazkari nagusi

Paul Bilbaok manifestazioamaieran zioenez, "gure garaiairitsi da, lagunok, euskaraz bizinahi dugunon garaia. Eta horre-tarako formula magikorik ez da-go, pasioa, determinazioa eta la-na baizik. Gutako bakoitzak geu-re burua bihurtu behar dugueragile. Hemen bildu garenetakobakoitzak, zuotako bakoitzak,aukera du eragile bihurtzeko,euskaraz biziz eta euskaraz bizi-tzearen arabera jardunez. Parte

hartzen dugun gune guztietangure nahia mahai-gaineratuz,ikusgarri bihurtuz".

ERABAKI AUSARTEN BEHARRAEra berean, arduradun politikoeieuskaraz bizi ahal izateko, eus-kararen ezagutza eta erabilerabermatzeko erabaki ausartakhartzera deitzen dituzte, “eta la-sai egon daitezela, erabaki zuze-nak hartuz gero, euskalgintzaktresnak prest ditu”.

Abenduaren lehenean, Donostian egin zen manifestazioaren irudia.

tzeko deia egiten diegu, gureaden hizkuntzan bizitzeko es-kubidea guztion artean alda-rrika dezagun. Usurbil beza-lako herri euskaldunak nahiditugu Euskal Herri osoan.Euskaraz bizitzeko eskubideaAturritik Ebrora zabal dadinaldarrikatu nahi dugu, eus-kaldun guztiok gure hizkun-tza erabiltzeko eskubideabermatua izan dezagun.

Usurbilen, 2012ko azaroa-ren 30ean, Usurbilgo UdalGobernu Taldea”.

Page 16: NOAUA! 513 alea
Page 17: NOAUA! 513 alea

NOAUA! TXIKI 17513. zenbakia

“Abenduaren 21ean 16:30ean,Haur Eskolan bilduko gara denak”

Euria eta hotza beraien agerraldiaegiten ari dira pixkana gurean.Soka hartu eta herriko zokoakmiatzeko aukera gutxitzen ari

zaigu. Horrek ez du esan nahi ordeaHaur Eskolako haurrak triste geratzengarenik, gure egunerokotasunak aurreradarrai eta guk gurean jarraitzen baitugu.

Azken aldian, Erle Eguna eta Euskara-ren Eguna izan ditugu hizpide. Argitxoizeneko iratxo baten inguruan ibili garajolasean eta saltoka, xarma berezi bat ba-du izaki horrek!

Laster, negua, hotza, elurra eta gabo-nak iritsiko dira, eta horiekin batera, gu-retzako horren preziatua den Olentzero.Egun batzuk ditugu aurretik gure HaurEskola apain-apain jartzeko. Ilusioz hasigara gabon kantak ikasten eta Olentzero-ren inguruko istorioak entzuten. Aurpe-gia ere aldatu egiten zaigu Olentzero hi-tza entzuten dugunean. Milaka galderaetortzen zaizkigu burura. Zein izango oteda? Nolakoa ote da? Zalantza? Zirrara!...

Dena den, ilusio handiarekin, zuekin,herrian ospatu nahi dugun egun berezihau prestatuz goaz, mimoz eta gogoz.Abenduaren 21ean, 16:30ean Haur Esko-lan bilduko gara denak, Olentzero, Kotto-nio astoa, Mari Domingi, Trikitilariak, gu

eta gure laguntxoak, familiak… Urdurijartzen gara pentsatu hutsarekin! Eta he-rrian zehar kalejiratxo bat egingo duguguztiok batera. Gabonetako abesti zaha-rrak gogora ekarri eta arratsalde berezihoni frontoian amaiera emanaz.

Materiala berritzeko premia dugunez,beste bide batzuk asmatu eta jorratzekoekintzak egitea besterik ez zaigu gera-tzen. Horregatik, txistorra pintxoak, sa-gardoa eta gaztain erreak jarriko ditugusalgai frontoian, ibilbide amaieran.

Haur Eskolarako guretzat egokiagoaden materiala erosteko asmoz ingurukoguztiak jarri ditugu lanean, guraso, la-gun, hezitzaile…. Gizartean horren za-balduta dauden plastikozko objektu etajostailuak apur bat baztertu eta egurrez-ko materialez hornitu nahi dugu gureHaur eskola hau. Egurrezko laberintoak,kaxoiak, pasabideak, espaldera… gure fi-losofia aurrera eraman ahal izateko be-harrezkoak zaizkigu.

Beraz, abenduaren 21ean herrian ze-har kantari aritu ondoren, frontoira ger-turatzera animatzen zaituztegu. Gaboneihasiera emateko modu polita izango da!Guk Olentzerori eskatuko dizkiogu, bai-na agian karga gehiegi izango da bera-rentzat…

Haur Eskolako haurrak

Leteren doinuekinamaitu zen Kulturaldia

Jon Sarasuarekin amaitu da aurtengoNOAUA! Kulturaldia. Jende ugari ibili daekitaldi denetan, eta baita azaroaren30ean Sutegin egin zen “Leterekin Kan-tu Berbetan” saioan ere, Kantu Taldeko-ekin batera antolatutako ekitaldian.

Elkarte Arteko XV. MusTxapelketa larunbatean

Aginaga, Andatzpe, Mahaspildegi, Eguz-ki, Yoko Garbi, Aitzaga, Erroizpe, PeñaPagola eta Ibai Ondo elkarteak urtero-ko lehian murgilduko dira larunbathonetan. Urtero elkarte batek hartzendu antolaketa-ardura eta elkarte horre-tan bertan ospatzen da mus txapelke-tako finala. Aurten, Aginagakoari ego-kitu zaio. Finala larunbatean 17:00eta-tik aurrera, Aginagako elkartean.

Seaskako egutegiak etaloteria salgai, Udarregin

Seaskako egutegia Ikastolako Idazka-ritzan eskuratu daiteke. Gabonetakoloteria ere bai. Txartel bakoitza 5 euro-tan. Zenbakia 41.477 da.

Dokumentala Sutegin

Igande honetan 18:00etan, “Tximeletak,etengabeko metamorfosia” Sutegin.Antolatzailea: Gazte Zukgua.

Jende asko batu zen Sutegin.

Page 18: NOAUA! 513 alea

18 2012ko abenduaren 14an18 PIL-PILEAN

adituk parte hartu zuten. Batetik, ordainketa sistema

hau jada aplikatzen duten He-rrialde Katalanetako Argentonaudalerriko udal ingurumen tek-nikari Joan Pujolek eta “Envi-ronment and Management”(ENT) taldeko kide Ignasi Pui-gek. Puig bera, hondakinensortzez besteko ordainketa sis-tema Usurbilen martxan jartze-ko bideragarritasun lana egitendabil. Lan honen lehenengodatuak aurkeztu zituen Sute-gin. Otsailerako amaitua izateaaurreikusten du.

EREDUA ERABAKITZEKEBeste ezer baino lehen, gogora-razi beharra dago, hondakinensortzez besteko ordainketa sis-tema aplikatzen dela jadaUsurbilgo komertzioetako hon-dakinen bilketan. Orain, aipatu

2014an abiatu daiteke Usurbilenhondakinen sortzez besteko ordainketa

Oraindik nolabaitesateko, diagnosifasean dago, egitas-moaren bideragarri-

tasuna aztertzen dabiltza, bai-na dena aurreikusi bezala ba-doa, 2014an Usurbilen indarre-an egon liteke hondakinen sor-tzez besteko ordainketa siste-ma berria. Hala gertatzen ba-da, Euskal Herrian halakorikaplikagarri egiten duen lehenudalerrian bihurtuko gara. Sis-tema berri hau, erabiltzaile ba-koitzak sortzen duen hondakinkopuruaren eta hondakinenkudeaketa zerbitzuagatik egi-ten duen erabileraren araberaordaintzean oinarritzen da.Hau da, zenbat eta hondakingehiago sortu, orduan etagehiago ordaindu behar. Eus-kal Herrian oraindik kontu be-rria izan arren, mundu maila-ko 10.000 udalerrietan bainogehiagotan indarrean dute sis-tema hau; Italian, Belgikan,Suitzan, Alemanian, baina bai-ta AEB-tan ere. Hemendik ger-tuen, horietatik lau esperien-tzia abian dituzte 2009az ge-roztik, Herrialde Katalanetan.

Gai hau sakonago ezagutze-ko aukera izan zen, UsurbilgoUdalak eta Usurbil Zero Zabortaldeak antolatuta, azaroan bu-rutu zen Hondakinen Preben-tzio Astearen baitan. Suteginjorratu zen gai hau hizpidezuen hitzaldian eta bertan, bi

sistema udalerriko etxeetan in-darrean jartzea bideragarri oteden edo ez aztertzen dabiltza.Puigek Sutegin berri ematenzuenez, sortzez besteko or-dainketa abiatzeko faktore batbaino gehiago alde ditu Usur-bilek. Besteak beste: lau hon-dakin zati atez ate biltzea, he-rritarren %90ak atez ateko bil-ketan parte hartzea, sistemahonen emaitzak onak izatea,aipatu moduan sortzez bestekoordainketa komertzioetan jadaindarrean egotea, larrialdi gu-neen funtzionamendu ona, ka-leko zabor ontziak gaikako bil-keta egiteko egokituak izatea,eta Garbigune bat edukitzea.

Baina garrantzitsuena, siste-ma hau zer modutan gauzatu-ko litzatekeen erabakitzekedago. Zein hondakin zatirekinaplikatu sortzez besteko or-

Kataluniako Argentonan, poltsa kopuruaren araberako tasa

Orain arte adierazitakoaadibide batekin laburbil-tzeko, Herrialde Katalane-

tan, zehazkiago esateko Argento-nan martxan duten hondakinensortzez besteko ordainketa ere-duaren ezaugarriak azaldu zituen,bertako udaleko ingurumen tek-nikari Joan Pujolek.

Hondakinak atez ate biltzen di-tuen 12.000 biztanleko udalerrihonetan, bitan zatitua dute, hon-dakinak sortzeagatik herritarrekordaindu behar duten tasa. Tasahonek zati finko eta zati aldakorbana du. Zati finkoagatik herritarguztiek diru kopuru bera ordain-du behar dute. Zati aldakorrerako

ordea, poltsen eredua baliatzendute bertan. Hau da, herritarrekerreusa eta ontzi arinen zatia etxeatarira ateratzeko, Udalak bana-tzen dituen poltsak eskuratu be-har dituzte. Zenbat eta poltsagehiago eskatu, orduan etagehiago ordaindu behar dute. Pu-jolek berak, ordainketa sistema

honen aldeko apustua egin zuenSutegin. “Atez ateko bilketa mar-txan jarri ostean, eman beharrekohurrengo urrats natural” gisa de-finitu zuen ordainketa sistemahau aplikatzearena. Herrialde Ka-talanetan lau udalerrik indarreandute tarifa hau. Eta gehiagotarahedatuko dela aurreikusten du.

Sutegin egin dirSutegin egin diren jaren jardunaldietan aztergai izan dute sortzez bestekdunaldietan aztergai izan dute sortzez besteko oro ordainkdainketa sistema. eta sistema.

dainketa sistema; erreusarekinbakarrik, ontzi arinekin bai-ta...

Ordainketa sistemaren ere-dua ere aukeratu beharko li-tzateke; poltsekin, ontzie-kin,... nola gauzatu. Eta hon-dakinen tasa ere nola aplikatupentsatu beharra dago. Tasabitan zatituko litzateke; hon-dakinen tasa berriak, zati fin-ko bat izango luke (zati hauere, irizpide batzuen araberamodu desberdin batean apli-katu beharko litzatekeen era-bakitzeko asmoa dago) eta za-ti aldagarri bat. Ordainketasistema hau, noiz jarri inda-rrean, hori ere erabakitzekedago. Puigek data bat propo-satu zuen: 2014ko urte hasierahain zuzen, egitasmo honekaurrera egin eta dena aurrei-kusi bezala badoa.

Page 19: NOAUA! 513 alea

19513. zenbakia IZERDI PATSETAN 19

zuzendaritzako kideen arte-an, Zumetaren mural aurreatxiki geratu zen. Usurbil Fut-bol Taldeak bilguneko urtekoargazkia atera zuen azaroan.

Jendetsua aurten ere, Usurbil FT taldea

Argazkia ikusi bes-terik ez dago,2012-2013 denbo-raldi honetan ere

jokalari, entrenatzaile edota

Abenduak 15, larunbata9:30 Infantil mutilak F-11.11:00 Infantil neskak F-8.15:30 Neskak.17:30 Jubenilak.Tokia: Harane.

Usurbil Judo Kluba

nagusi, Gipuzkoako

Txapelketan

Abenduaren 2an, Hernaninospatu zen Gipuzkoa mailakojudo txapelketan lehiatzenizan zen, Usurbil Judo Klube-ko ordezkaritza bat. Seniormailako 15 judokek parte har-tu zuten, baita infantil maila-ko beste seik. Web orri bidezjakitera eman dutenez, bestebehin, emaitza ezin hobeakeskuratu dituzte:

SENIORRAK-60 kg Andoni Aizpurua (urrea)-66 kg Alain Roman (urrea)-66 kg Iñigo Mitxelena (zilarra)-73 kg Xabier Cazorla (urrea)-73 kg Ion Martin (zilarra)-81 kg Beñat Aburuza (zilarra)-100 kg Egoitz Mora (urrea)+100 kg Iker Lizarribar (urrea)-48 kg Eneritz Agoües (zilarra)-48 kg Naroa Sanchez (brontzea)-52 kg Aiora Arrillaga (urrea)-52 kg Miriam Gonzalez (zilarra)-63 kg Andrea Arruabarrena (zilarra)-70 kg Nerea Arruti (urrea)

INFANTILAK-46 kg Iñigo Mate (3. postua)-66 kg Josu Ruiz (1. postua)+66 kg Mikel Formoso (1 .postua)-40 kg Valeria Herraez (1. postua)-44 kg Mafer Carazas (1. postua)-48 kg Alba Vicente (1. postua)

Azaroan “familia” argazkia atera zuten Mikel Laboa plazan. Bertan dira jokalari, entrenatzaile eta zuzendaritzako kideak.

San Silvestre herri lasterketan parte hartzeko izen-ematea irekia dago

Urte hau ere lasterkaamaitzeko aukeraizango da, III. Hur-bilago San Silvestre

herri lasterketa ospatuko baitaabenduaren 31n. Aurreko edi-zioen ildotik, 17:00etan MikelLaboa plazatik abiatuta Kax-koan barrena 2 kilometro in-guruko ibilbidea osatu behar-ko dute parte hartzaileek.

ZOZKETAK LASTERKETAAMAIERANAmaieran, Hurbilago elkarte-ko kide diren saltokietanxahutzeko 30 euroko erosketabaleak zozketatuko dituzte.Zozketan parte hartzeko or-dea, aldez aurretik izen ema-tea ezinbestekoa izango da.

Apuntatzeko epea zabalikdago jada, Hurbilago elkarte-ko establezimenduetan edowww.noaua.com web orrial-dean bertan funtzionamen-

duan dagoen lotura bateanklikatuta.

2013AN ESKAINTZABERRIA OIARDOKIROLDEGIAN Urte berriarekin batera, jar-duera berriak eskainiko diraOiardo kiroldegian.

Yoga: astelehenetan, 9:00-10:30-14:45-16:15. Urtarriletikekainera bitarte.

Ekialdeko dantzak:10:45-

12:15.Ur-lehor gimnasia: astele-

hen eta asteazkenetan, 15:00-15:50. urtarriletik martxora bi-tarte.

Igeriketa helduentzako:zeharkaldi ezberdinak egitekoentrenamenduak. Astearte etaostegunetan, 15:00-15:50.

Lilatloi lasterketaren pres-takuntza: Urtarriletik Lilatloilasterketa ospatu arte. Astele-hen eta ostegunetan:10:00-10:50.

Abenduaren 31n, arratsaldeko 17:00etan hasiko da lasterketa.

Page 20: NOAUA! 513 alea

20 GAZI, GOZO, GEZA 2012ko abenduaren 14an

ETXEBIZITZASalgai

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-dea, egongela handia, 3 logelabalkoiekin (horietako bat itxia),bi komun, igogailua eta ganba-ra handia. Lehen 240.000 euro-tan, orain 216.000 eurotan!!!662 056 899

75 metroko etxebizitza salgaiKalezarren. Pisu oso eguzkitsua,guztiz kanpoaldera ematen du,2 logela, komuna, sukalde ame-rikarra, egongela eta balkoiaplazara. Amueblatua eta berri-tua. Garajea aukeran. Tel686462705

Pisua salgai Txaramunton. Berria,bi logela, egongela, terraza ikus-garria. Trastero handia. 276.000euro. 615 720 245.

Pisua salgai Munalurran. 3 gela,sukalde jangela, berogailua. Sar-tzeko moduan. 180.000 euro.943370957.

Pisu bat salgai Atxegalden. 3 gela,bi komun, sukalde eta salarekin.662 439 880.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria,lehen mailako materialekin egi-na. 608 227 462. Prezioa jaitsidugu; orain, 36 milioi pezeta-tan (216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan.64 metro karratu. Dena kanpo-aldera. Egoera ezin hobean. Mer-kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bistaederrekin. 2 solairu, bakoitza115 metro koadro. Eta 2 solai-ruko borda dena 3.000 m lur sai-lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2logela, sala, komuna, sukaldeaeta 2 terraza handi bista ede-rrekin. Trasteroa eta garajea.665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea

11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-ten du, eguzkitsua. Hiru gela,sukalde eta jangelarekin, komu-na, terraza eta ganbararekin.943 455 202 edo 697 530 792.

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 gela,100 metro koadro, terraza.340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3logela, egongela, sukaldea, 2komun, 7 metroko ganbara. Osoeguzkitsua, bizitzen jartzeko.699680265. 237.000 euro.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.60 metro. 3 gela, egongela,sukaldea, komuna eta trasteroa.943 37 26 33 - 943 36 22 15.

Duplex bat salgai Santuenean,espazio zabalak, dena kanpoaldera, 20 metro koadro traste-roa, berrituta, fatxada, teilatuakonpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletako pisuasalgai. Dena berriturik. Prezioa:251.000 euro. 699 720 940.

AlokairuanEtxe bat alokatzen da Santue-nean. Tel. 679 366 415.

Alokairuan dagoen etxe bat kon-partitzeko pertsona baten bilanabil. 661568471

Usurbilgo kaxkoan etxe bat alo-katzen da, 3 gela, sukaldea,komuna, egongela, trasteroa etaigogailuarekin. 943 37 14 95 -695 76 78 21 – 657 71 13 35

75 metroko etxebizitza alokai-

ruan Kalezarren. Pisu oso eguz-kitsua, guztiz kanpoaldera ema-ten du, 2 logela, komuna, sukal-de amerikarra, egongela eta bal-koia plazara. Amueblatua etaberritua. Tel 686462705

Pisua edo pisuko gelak aloka-tzen dira Kontseju Zarra kalean.Pisu eguzkitsua, kanpoalderaematen du. Alokairu prezioa:700 euro (pisu osoa), 300 eurogela bakoitza. 650 262 101 / 678697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-bilgo pisu berritu batean. 657700 408

Muna Lurran bigarren solairuandagoen pisu bat. Oraintxe sar-tzeko prest. 3 logela, sala, sukal-dea, komuna eta balkoia. Amue-blatua. 650 919 065

Bi solairuko etxea alokairuanKalezarren. Baratzea egitekoaukera. 665 720 913.

Pisua alokagai Santuenean,berria, dena kanpoaldera, argi-tasun handikoa. 67 7471 648.

4 logeletako etxebizitza bat alo-katzen da Atxegalden. [email protected]

Pisua alokairuan Santuenean,65m berritua, 2 logela, 650 euro.Tf: 667 438 145.

Alokairuko pisu baten bila nabilUsurbilen. 674 848 346

Pisu bat alokatzen da, lau gela,sukaldea, sala eta komunarekin.609 011 816 / 943 366 318

Usurbilen edo inguruan, alokai-ru konpartituan etxe baten bilanabil (ekainetik aurrera). 622856 181.

85 metroko etxebizitza aloka-tzen dut kaxkoan. 3 gela, 2 terra-za eta trasteroa. 616064059(gauetan deitu).

MOTORRAsalmenta, garajeak

Ford Focus bat salgai, 2007.140.000 km. 627 342 464.

Peugeot Satelis markako motoasalgai. 4.000 km. Urte eta erdidu. 627 342 464.

Lokal bat alokatzen da Atxegal-den. 2 solairu ditu, eta 90 metro.Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxiaalokatzen da. 620 416 963.

1999. urteko Ford Mondeo fami-liarra salgai, 1.500 eurotan. Ego-era onean. 652 706 518

Garajea salgai Txaramunton. 15metro karratu, 28.000 euro.Negoziagarria. 667 715 075

Seat Ibiza salgai. 1004 TDI. 2004.urtekoa. Oso egoera onean. 2.000euro. 667 715 075

Karbonozko bizikleta bat salgai.Ultegra taldekoa. Prezio ona.600 244 126.

Baju komertziala salgai Atxegal-den. 50m2, etxebizitza lizentziaateratzeko aukera. [email protected]

LANPOSTUAKLan eskaintzak

Neska euskalduna behar da ile-apaindegi baterako. Esperien-tziaduna, ostegunetatik larun-batetara lan egiteko. 635 20 4816

Lan eskaerakNeska euskalduna, 47 urte ditut.Geriatriako titulua dut eta arra-tsaldetan jendea zaintzeko prestnago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-duna, arratsaldeetan 6-12 urte-tako umeei, inglesa irakastekoprest, baita etxeko lanak egitenlaguntzeko. Esperientzia daukat.Prezioa adostuko da: 684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,Udajolaseko begirale eta haurhezkuntzako ikasketekin. 661626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,akademian lan egindakoa, LH 1.mailatik Batxilergoko 2.mailaraarteko ikasleei klaseak ematekoprest. 685 772 602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzenda LH-ko eta DBH-ko klase par-tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak, maila guz-tietan, 19 urtetako esperientzia,646717676

Usurbilgo neska euskalduna naiz,goizez nahiz arratsaldez, klasepartikularrak emateko zein hau-rrak zaintzeko prest. 688 661 997/ 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen daumeak zaindu eta klase parti-kularrak emateko. Telefonoa:660 778 314 (Maddi)

21 urteko neska usurbildar eus-kaldun bat, haurrak zaindu edo-ta klase partikularrak ematekoLH-n nahiz DBH-n. Esperientzia-duna. 666 041 971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten dituttxukun eta modu onean: 677 443140 (Iñaki).

Neska arduratsua garbiketa lane-tan orduka lan egiteko prest. 678998 840.

18 urteko mutil bat lanerakoprest. Baratzean laguntzeko,

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

ZorionakAita etaEider!Abenduaren

6an eta 8an izan dira zuenurtebetetzeak. Eguna ondopasako zenutelakoan, muxupotolo bat Unai eta amarenpartez.

Zorionak eta urte askuanAxier, Aner eta Ibai.Aurten piszinan jarrikoditugu bosna kandela!

ZorionakHaitz!Abendua-ren 13an

7 urte beteko dituzu.Muxu potoloaketxekoen partez.

Zorionak Miren! 3 urtebete dituzu abenduaren10ean zorionak Amona,izeba Mila eta Ana, etazure lehengusu Imanol,

Eli eta Aneren partez.

Zorionak Xomorro! Berrogeita hamar besarkada beroeta goxo-goxoak bidaltzen dizkiagu Manchako ziegahorretako hotzari aurre egiteko baliagarriak izangodirelakoan. Eutsi goiari!!

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /[email protected] Oharrak bidaltzeko azken eguna:astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-kiko balitz, NOAUA!ko erredakzio batzordeak ohar hori argi-taratu gabe utziko luke.

HeriotzakSarah Inmaculada Illarramendi

60 urterekin hil zen

abenduaren 7an, Urdaiaga

Page 21: NOAUA! 513 alea

GAZI, GOZO, GEZA 21513. zenbakia

morroi lanetarako, tabernanlan egiteko edo enkarguak egi-teko. Tlf.: 626 735 354.

Interna moduan edo orduka lanegingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxekolanak egiteko. Orduka edo inter-na moduan. 608 774 999.

Interna moduan edo orduka lanegingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-tzaile moduan lan egingo nuke.650 032 454.

Esperientzia handia izan etaarduratsua den neska eskaintzenda garbiketa lanetarako. 618030 296.

Ontziak garbitzeko edo sukalda-ri laguntzaile gisa lan egingonuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bateskaintzen da umeak edo per-tsona helduak zaindu eta etxe-ko lanak egiteko. Claudia.663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,jatorriz euskalduna, edozeinlanetarako. Helduak zaindu,sukaldean lagundu edo baserri-ko lanetan aritzeko. 627 206 451.

Emakume bat eskaintzen da,adineko pertsonak zaintzeko,etxeko lanak egiteko eta osta-laritza lanetan aritzeko. Internamoduan ere bai. 673 445 903.

Emakumea eskaintzen da, ordu-ka etxeko lanak egi teko .

662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-tsaldez edo zerbitzari moduanlan egingo nuke asteburuetan.638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-darra, eta arratsaldetan hau-rrak zaintzeko zein klase par-tikularrak emateko prest. Atze-rriko Hizkuntzako Majisteri-tzan eta Haur Hezkuntzandiplomatua. Badut esperientzia.652712099.

BESTELAKOAKTxamarra eta jertse bat galdu diraAtxegalden. Udarregira igo eta jeis-teko eskailera ondoan. Aurkitubadituzu deitu 660 779 160

Su egurra salgai. Haitza etaPagoa. (Etxera eramaten da).667 232 300

Gazte usurbildarra, ordenagai-luko klaseak etxeetan ematekoprest. 943 360 503/672 718 721.

Eskuz egindako egurrezko palatxiki bat galdu genuen herriko

frontoian. Norbaitek aurkitubadu, itzultzea eskertuko genio-ke. Tel. 639 469 577.

Larru itxura duen txaketa beltzbat aurkitu dugu Aginagakofrontoian. Norbaitek galdu badu,udaltzainetatik pasa bila.

Graduatutako betaurrekoak gal-du ditut Usurbilen, Heat mar-kakoak (berri berriak) eta meta-lezko fundarekin (beltz kolore-koak). Norbaitek aurkitu badituudaltzaingoan utzi edo telefo-no mezua bidaltzea eskertuko

nuke (675 703 276).

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekuasalgai gehi Maxi-Cosi EasyFixbasea, kotxearen Isofixean lotze-ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635709 267 (Iker)

Hainbat produktu erabili gabe-ak salgai: uretako aleta berriak,mendiko bota teknikoak ("LaSportiva"), patinak (44 neurri-koak), eta erabiliagoak dauden"esku libreak". 679 471 831 (Jon)

Artzai txakurkumeak Orbeaarrazakoak salgai 637 974 994

Etxean egindako ardi gazta sal-tzen da. 687 348 223

Akordeoia saltzen dut. Gutxierabilia. 943 370 344.

Hemengo babarruna salgai: 637974 994.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurrak salgai. 94367 11 60.

Ezkontzetan abesteko talde bokalbat nahi baduzu, deitu 665 745071 (Iñaki).

Ezkontza zein ekitaldietan abes-teko kantari lirikoa. Maketa batentzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARIAngora arrazako 10 katu txikiopari. 628 745 443.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776 Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148 Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215 Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216 Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600 Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465 KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498 Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594 Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249 Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751 Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340 Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650

Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466 Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976 Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013 Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395 DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222 Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202 Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006 Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155 Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020 Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

U R T E O S O K O E G U T E G I A J A S O T Z E K O B I D A L I F A R M A 2 5 6 0 0 Z E N B A K I R A ( 1 , 3 9 B E Z b a r n e )

Osteguna 13 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Ostirala 14 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Larunbata 15 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Igandea 16 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Astelehena 17 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Asteartea 18 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Asteazkena 19 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Osteguna 20 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Ostirala 21 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 22 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Igandea 23 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

* LARUNBATETAN, Usurbilgo bi farmaziak irekitaegongo dira: 9:00etatik13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZECHEVESTE. Elkano kalea 9, behea.Hernani. Tel.: 943 552 08722:00 - 09:00

Goardiako farmaziak abenduaren 13tik 23ra

Page 22: NOAUA! 513 alea

Agenda abendua

13 ostegunaYolanda Arrieta ipuin kontalaria. 18:00etanUdal liburutegian. HH5 urtekoentzat.

Parekidetasun Kontseilua. 19:00etanPotxoenean.Ekozinemaldia. 19:00etan Sutegin. Doan.

14 ostiralaEkozinemaldia. 19:00etan Sutegin. “Thepipe” eta “Otro mundo es posible-La abuelagrillo” filmak. Doan.

15 larunbataJostailu Erabilien Azoka. 11:30etik aurrerafrontoian.

Larunbatean egingo daVI. Jostailu Erabilien Azoka

Nire zuretzat, zurea niretzat…aizu, tori eta ekarri hori!” le-mapean, VI. Jostailu Erabi-lien Azoka antolatu du Hitz

Aho Udarregi Ikastolako Gurasoen El-karteak. Urtero moduan, azokarako jos-tailuak aldez aurretik jaso behar dituzte.Abenduaren 12tik 14ra, 17:00-19:00 ar-tean Sutegiko erakusketa aretoan. Azokaegunean, ikusgai dauden jostailuak nor-berak etxetik eramandakoekin trukatuahal izango dira. Jostailuen berrerabile-ra sustatzea baita ekimen honen helbu-ru nagusia.

Azoka honetan parte hartzeko zenbaitbaldintza bete behar direla gogoraraztendu antolakuntzak:

-Jostailuak osorik egon behar dute.Norberari hartzea gustatuko litzaiokenmoduan.

-Bilketa egunetan jasotzen dena mu-

sutruk emango da. Horren truke, nahiizanez gero, txartel bat jasoko du bakoi-tzak azoka egunean beste jostailurenbatengatik aldatzeko.

-Azoka egunean jostailuak trukatzeko8 urtetik beherakoek arduradun batekinparte hartu beharko dute.

-DVD eta antzekoek jatorrizkoak izanbeharko dute. Azokaren bukaeran gera-tzen diren jostailuak beharra duten era-kundeetara bideratuko dira.

Etiopiaren aldekoerakusketaEtiopiako Wukro herriaren aldeko argazki eta koa-dro erakusketak hiru egun iraungo ditu, abenduak18, 19 eta 20. Bisita orduak: 17:00-20:00.

Sorturen eratzeprozesuaIldo politikoa izango da datorren batzar hone-tan jorratuko den gaia. Hitzordua, larunbat hone-tarako, abenduaren 15erako finkatua dago.

Datozenak

Igande honetan, SantoTomas azokaBabarrun eta sagardo lehiaketak egingodira igandean, Santo Tomas azokan.Izen ematea ostiral honetan amaitukoda. Informazio gehiagorako, 943 360 321te lefono zenbakira de i tu edotaNOAUA!ren egoitzara hurbildu.

Sagardo lehiaketarako, partaide bakoi-tzak 8 botila ekarri beharko ditu, eta boti-la bakoitzeko 1,5 euro ordainduko zaio.

Babarrun lehiaketarako, partaide bakoi-tzak kilo bat babarrun ekarri behar dueta 12 euro ordainduko zaio. Bi lehiake-tetan, sariak hauek izango dira:

1. Sarituarentzat: 150 euro+txapela.2. Sarituarentzat: 90 euro.3. Sarituarentzat: 50 euro.Aurten, Azokak irauten duen denbo-

ran, gaztainak banatuko dira.

Kantu jiraSanto Tomas egunean kalejiran ibiliko diraKantu Taldekoak. Eguerdiko 12:30eanabiatuko dira Mikel Laboa plazatik. Base-rritarrez jantzita agertzeko deia egindute.

22 INGO AL DEU? 2012ko abenduaren 14an

Azoka 11:30ean hasi eta 13:30ean amaituko da.

Page 23: NOAUA! 513 alea
Page 24: NOAUA! 513 alea