Top Banner
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BOSNE I HERCEGOVINE PRAKTIČAN RAD ZA MAŠINSKOG TEHNIČARA – OPĆI SMJER NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORAŽDE 2013. GODINE ŠIFRA:____________________________
66

festival-rada.bafestival-rada.ba/ba/dokumenti/ZADACI TEHNICKE 1-1 V fr.docx · Web viewKod dvostepenog prenosnika sa cilindričnim zupčanicima sa pravim zupcima prikazanog na slici

Feb 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

MAŠINSKOG TEHNIČARA – OPĆI SMJER

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Kod dvostepenog prenosnika sa cilindričnim zupčanicima sa pravim zupcima prikazanog na slici u vertikalnoj ravni koji dobija pogon od elektro-motora na pogonskom vratilu I, a koji se okreće u smijeru kazaljke na satu odrediti:

1.Analizu sila i shemu opterećenja vratila II

2.Sile koje opterećuju vratilo II

3.Prečnik vratila na mjestu zupčanika Z1 i Z 2 (d1 i d2)

4.Nacrtati radionički crtež vratila II (skicirati)

PODACI:

1.Ulazna snaga elektro-motora Pul.=2[KW]

2.Ulazni broj obrtaja elektro-motoranul.=31,8[°/min]

3.Broj zuba zupčanika Z1=30

Z2=60

Z3=24

4.Modulzupčamikam=5[mm]

5.tg=0,5

6.σsdoz/udoz=2

7.σsdoz=6[KN/cm²]

8. φ=b/do=0,5

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

MAŠINSKOG TEHNIČARA – OPĆI SMJER

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Tok proračuna

1. Analiza sila i šema opterećenja vratila II

1.1.Analiza sila (10)

1.2.Shema opterećenja vratila II (10)

2. Sile koje opterećuju vratilo II (20)

3.Prečnici na mjestu zupčanika

3.1. Reakcione sile (10)

H-ravan

V-ravan

3.2..Momenti savijanja (10)

3.3.Rezultujući momenti savijanja (10)

3.4.Složeni momenti (10)

3.5.Idealni prečnici na mjestu zupčanika 2 i 3 (10)

4.Radionički crtež vratila (10)

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

MAŠINSKOG TEHNIČARA ZA KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Kod dvostepenog prenosnika sa cilindričnim zupčanicima sa pravim zupcima prikazanog na slici u vertikalnoj ravni koji dobija pogon od elektro-motora na pogonskom vratilu I, a koji se okreće u smijeru kazaljke na satu odrediti:

Za modeliranje DRŽAČA ALATA koristeći dokumentaciju u prilogu, potrebno je uraditi sljedeće:

· modelirati sve pozicije sklopa držača alata

· izvršiti montažu sklopa držača alata

· crtež sklopa prikazati u vidu polovičnog presjeka

· zadatak raditi 90 min.

ELEMENTI BODOVANJA U ZADATKU:

1. tijelo poz.1 15 bodova

2. vijak poz.2 5 bodova

3. vijak poz.3 5 bodova

4. opruga poz.4 5 bodova

5. čahura poz.5 15 bodova

6. vijak poz.6 5 bodova

7. montaža sklopa 30 bodova

8. crtež sklopa sa zaglavljem i sastavnicom 20 bodova

Ukupno:

100 bodova

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

MAŠINSKOG TEHNIČARA ZA KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

MAŠINSKOG TEHNIČARA – OPERATORA NA CNC MAŠINAMA

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Na osnovu radioničkog crteža gotovog dijela datog u prilogu, izraditi:

· plan obrade i odrediti karakteristične tačke

· U operacijski list upisati redosljed operacija i odrediti režime obrade

· izraditi plan stezanja

· izabrati alate i unijeti ih u plan alata

· u programsku listu unijeti NC program za obradu na strugu

· izvršiti simulaciju obrade

Program pisati u NC kodu koristeći adekvatni sofrware i izvršiti simulaciju obrade struganjem.

Vrijeme rada 90 minuta.

NAČIN BODOVANJA

· plan obrade i karakteristične tačke 20 bodova

· u operacijski list za CNC strug upisati redoslijed

operacija i odrediti režime obrade 10 bodova

· uraditi plan stezanja 5 bodova

· izabrati alar u plan alata 5 bodova

· program za obradu na CNC strugu sa simulacijom 60 bodova

UKUPNO: 100 bodova

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

MAŠINSKOG TEHNIČARA – OPERATORA NA CNC MAŠINAMA

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

TEHNIČARA MEHATRONIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Opis zadatka:

Čelični elementi, iz gravitacionog spremnika, treba da budu izbušeni na automatiziranoj bušilici. Dopremanje elementa iz spremnika, obavlja se pomoću dvoradnog cilindra (1A) koji za vrijeme bušenja obradak drži stegnut na radnoj poziciji. Jedinica za bušenje se upravlja preko dvoradnog cilindra (2A), a dvoradni cilidar (3A) obavlja izbacivanje obradka u korpu za dalju distribuciju.

Uslovi funkcionisanja uređaja:

a) Pojedinačni i stalni pogon

b) Bušilica ostaje u radnoj poziciji (bušenje) 3 sec

c) Poslije obrade 5 elemenata (obradaka) automatska bušilica se sama isključuje

d) Razmislite o funkcionalnosti, bezbjednosti i praktičnosti te kako i koju varijantu prigušenja da ugradite

Radni nalog:

1) Prikažite zadani proces (zadatak) zapisom kretanja i dijagramom put-korak.

2) Pomoću softwera FluidSIM izradite elektropneumatsku shemu (šalt-plan).

3) Članovima komisije prezentirajte (objasnite) vaše rješenje automatizacije uređaja.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

TEHNIČARA MEHATRONIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

1) - Zapis kretanja:

1A+ 2A+(3sec) 2A- 1A- 3A+ 3A- (5X)

- Dijagram put-korak:

(3sec1B22B22B11B13B23B1ST1A2A3A)

2) Elektropneumatska shema:

Ugraditi slijedeće elemente:

- Emergency stop,

- Taster za pojedinačno pokretanje

- Taster za stalno (automatsko) pokretanje

- Delay time (3sec)

- Counter (5x)

- Tri prigušna ventila

FluidSIM shema:

PRIJEDLOG NAČINA BODOVANJA:

1) "Dijagram put-korak" bodovati:

- Zapis kretanja..........................................................4 boda

- Ispravnost koraka................................................... 4 boda

- Označena aktiviranja senzora (graničnika).............4 boda

- Označen start ..........................................................4 boda

- Zastoj od 3sec – cilindar 2A+.................................4 boda

2) "Uslovi funkcionisanja" - bodovati da li su učenici ugradili slijedeće elemente:

- Taster za pojedinačno pokretanje (S1) ............................2 boda

- Prekidač za stalno (automatsko) pokretanje (S2) ............2 boda

- Delay time (3sec) ...........................................................4 boda

- Counter (5 ciklusa) ......................................................... 4 boda

- Emergency stop (S0) .......................................................2 boda

- Prigušni ventili na cilindrima (3).....................................6 bodova

3) "FluidSIM shema:

Bodovati ispravnost kretanja cilindara, uzevši u obzir prethodnu stavku!

Potpuno ispravna shema ............................20 bodova

Djelimično ispravna shema (oduzimati bodove navedene u stavci 2) )

4) "Samouvjerenost prilikom prezentacije rješenja":

- Prepoznavanje komponenata te razumjevanje problema...........5 bodova

- Vještina komunikacije...............................................................5 bodova

5) "Estetski dojam":

- Urednost prikaza dijagrama put-korak....................5 bodova

- Urednost prikaza sheme u FluidSIM-u...................5 bodova

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

ELEKTROTEHNIČARA ENERGETIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Na početku 35 kV voda koji je izveden sa SN SKS, nalazi se induktivno opterećenje, koje treba prenijeti na kraj voda. Podaci o vodu i opterećenju: =12 km; U1= 37,5 kV; 50 Hz (=314 rad/s); P1 = 8 MW; cos 1 = 0,88 (1 = - 28,360). Vod je izveden sa SN SKS tip XHP 48/0- A 3 x 70/16 mm2 20/35 kV, podaci o kablu: R1= 0,443 /km; C1=0,131 F/km; L1= 0,445 mH/km i trajna struja kad je kabal izložen sunčevoj svjetlosti iznosi Itr= 220 A. Nacrtati ekvivalentnu - shemu. Primjenom ekvivalentne - sheme izračunati električne veličine na kraju voda (I2;U2;P2 i cos2), pad napona (u i u%) i stepen korisnosti voda ().

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

ELEKTROTEHNIČARA ENERGETIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

1. Podaci:=10 km; U1= 37,5 kV; P1 = 8 MVA; cos 1 = 0,88 (1 = -28,360);

R1= 0,443 /km; C1= 0,131 F/km; L1= 0,445 mH/km i Itr= 220 A.

2. Nacrtajmo ekvivalentnu - shemu (8 bodova):

3. Parametri voda (9 bodova):

R=R1. =0,443 . 12=5,316 ; X1= . L1=314 . 0,445 . 10-3= 0,14 /km;

X=X1 . = 0,14 .12 = 1,68 ; B1 = . C1 = 314 . 0,131 . 10-6 = 4,113 . 10-5 S/km; B=B1 . l=

=4,113 . 12-5 . 10 = 4,94 . 10-4 S; Z===5,58 ;

=R+j X =5,316 +j1,68 ; =arc tg=17,520 i = 5,58 .ej17,52 .

4. Napon na početku voda (5 bodova):

U1f==21676,3 V;=U1f=21676,3 V.

5. Struja na početku voda (5 bodova):

I1==140,13 A; =140,13cos(-28,360)+j sin(-28,360)=123,31 - j 66,56 A.

6. Struja kroz kapacitivnu vodljivost na početku voda (5 bodova):

== j 5,35 A.

7. Struja između tačaka 1 i 2 (8 bodova):

=123,31 - j 66,56 - j 5,35 =123,31 – j 71,91 A; I12==142,75 A;

= - 30,250; A.

8. Napon na kraju voda (15 bodova):

=21676,3-. 5,58 . ej17,52=

=21676,3–796,55 . e-j12,73=21676,3 -796,55cos(-12,730)+j sin(-12,730)=

=21676,3 –776,96+j175,2 =20899,34+j175,2 V. U2f==20900 V; i V.

9. Struja kroz kapacitivnu vodljivost na kraju voda (7 bodova):

=5,16cos(90,480)+ j sin(90,480)=

= - 0,043 +j 5,16 A.

10. Struja na kraju voda (8 bodova):

=123,312–j71,91+0,043–j5,16=123,35–j77,07 A; I2==145,45 A i .

11. Fazni pomak i faktor snage na kraju voda (5 bodova):

; cos =cos(32,480)=0,843.

12. Linijski napon na kraju voda (5 bodova):

U2=U2f=20900 . 1,73=36157 V.

13. Aktivna snaga na kraju voda (5 bodova):

P2= U2 I2 cos=1,73 . 36157 . 145,45 . 0,843 = 7669725 W.

14.Stepen korisnosti voda (5 bodova):

=0,9587 ili 95,87 %.

15. Apsolutni pad napona na vodu (5 bodova) :

u=U1 – U2= 37500 – 36157 =1343 V.

16. Procentualni pad napona (5 bodova):

u%==3,84 %.

Napomena : Zadatak se rješava dva nastavna sata (90 minuta). Od pribora dozvoljeno je korištenje ručnog kalkulatora (digitrona) sa trigonometrijskim funkcijama i pribar za pisanje!

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

ELEKTROTEHNIČARA ELEKTRONIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

ZADATAK 1. (30 bodova)

STATIČKI REŽIM RADA POJAČAVAČA

Izlazna statička karakteristika tranzistora BC107 je prikazana na slici 1. Na istoj slici je prikazan i položaj radne tačke Q u kojoj treba da radi taj tranzistor, iskorišten u NF pojačavaču u spoju zajednički emitor, sa slike 2.

Slika 1. Izlazna statička karakteristika tranzistora BC 107

a) Usvojiti vrijednosti za struje ICQ,, IBQ i napon UCEQ, a za napon UBEQ=0,7V.

b) Izračunati vrijednosti otpora RC tako da pojačavač radi u izabranoj radnoj tački uzimajući da je pad napon na otporniku RE približno jednak 20% od napona napajanja, koji iznosi UCC=10 V (URE≈0,2UCC).

c) Izračunati vrijednosti otpora RE usvajajući da je IE≈IC.

d) Izračunati vrijednosti otpora RB1 usvajajući da je struja I (označena na slici 2.) približno 10 puta veća od struje baze IB (I≈10IB).

e) Izračunati vrijednosti otpora RB2 usvajajući da je struja I (označena na slici 2.) približno 10 puta veća od struje baze IB (I≈10IB).

f) Po završetku proračunu ucrtati na priloženoj karakteristici sa slike 1. radnu pravu NF pojačavača SZE.

(IEQ) (I) (UBEQ) (UCEQ) (IBQ) (ICQ) (URe)

Slika 2. NF pojačavač u spoju zajednički emitor

ZADATAK 2. (40 bodova)

(+UCC=20 V)DINAMIČKI REŽIM RADA DVOSTEPENOG POJAČAVAČA

(Ui =20 μV) (U0) (fmin=80 Hz) (Eg) (RL) (10 kΩ) (4,7 kΩ) (4,7 kΩ) (1 kΩ) (1 kΩ) (2,2 kΩ) (2,2 kΩ) (15 kΩ) (15 kΩ)

Slika 3. Dvostepeni RC - pojačavač

Dvostepeni RC- pojačavač sa slike 3. radi na srednjim frekvencijama. Brojčane vrijednosti elemenata su poznate, a parametri oba tranzistora su jednaki i iznose: h11=1,28 kΩ, h12=4·10-4, h21=β=200 i h22=40μS.

a) Nacrtati ekvivalentnu šemu za naizmjenični signal na srednjim frekvencijama zanemarivanje parametra h12,

b) Odrediti ulazni otpor pojačavača Ri ,

c) Odrediti izlazni otpor prvog R01 i drugog R02 stepena pojačavača,

d) Odrediti naponsko pojačanje prvog AU1 i drugog AU2 stepena kao i ukupno kaskadno pojačanje napona AU te ga izraziti u dB,

e) Odrediti pojačanje struje pojačavača AI te ga izraziti u dB,

f) Odrediti pojačanje snage pojačavača AP te ga izraziti u dB,

g) Odrediti veličinu izlaznog signala U0, ako je poznata vrijednost ulazni signal od Ui=25μV,

h) Odredi kapacitet kondenzatora CE ako je minimalna frekvencija pojačavača 80Hz, a kapacitansa kondenzatora 10 puta manja od vrijednosti RE?

ZADATAK 3. (30 bodova)

SUPERHETERODINI AM RADIO-PRIJEMNIK

Slika 4. Blok šema superheterodinog AM radio-prijemnika

a) Na blok šemi superheterodinog AM radio-prijemnika upisati nazive blokove,

b) Usvojiti vrijednost međufrekvencije fm za AM radio-difuzne prijemnike,

c) Ako je vrijednost noseće frekvencije radio-predajnika fs=12000 kHz izračunati frekvenciju lokalnog oscilatora f0 radio-prijemnika podešenog na tu frekvenciju,

d) Izračunati vrijednost frekvencije simetričnog signala ako je frekvencija nosioca stanice koju želimo primati 12040 kHz,

e) U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale udaljenih radio-predajnika (po frekventnoj osi),

f) U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale susjednih radio-predajnika,

g) Kolika je širina spektra AM redio-difuznih signala?

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

ELEKTROTEHNIČARA ELEKTRONIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

ZADATAK (30 bodova)

STATIČKI REŽIM RADA POJAČAVAČA

(IEQ) (I) (UBEQ) (UCEQ) (IBQ) (ICQ) (URe)

Slika NF pojačavača u spoju zajednički emitor

1. Usvojiti vrijednosti za struje ICQ,, IBQ i napon UCEQ, a za napon UBEQ=0,7V.

(IEQ=15 μA) (UCEQ=3,8 VUCEQ≈4 V) (ICQ=5,2 mAICQ≈5 mA)

(5 bodova)

1. Izračunati vrijednosti otpora RC tako da pojačavač radi u izabranoj radnoj tački uzimajući da je pad napon na otporniku RE približno jednak 20% od napona napajanja, koji iznosi UCC=10 V (URE≈0,2UCC)

Zatvaranjem konture u izlaznom kolu:

(5 bodova)-UCC+ICQRC+UCEQ+URE=0 iz čega slijedi:

1. Izračunati vrijednosti otpora RE usvajajući da je IE≈IC

(5 bodova)URE=IEQRE pa je:

1. Izračunati vrijednosti otpora RB1 usvajajući da je struja I (označena na slici 2.) približno 10 puta veća od struje baze IB (I≈10IB)

Zatvaranjem konture u ulaznom kolu preko RB1:

(5 bodova)-UCC+IRB1+UBEQ+URE=0 iz čega slijedi:

1. Izračunati vrijednosti otpora RB2 usvajajući da je struja I (označena na slici 2.) približno 10 puta veća od struje baze IB (I≈10IB).

Zatvaranjem konture u ulaznom kolu preko RB2:

(5 bodova)-IRB2+UBEQ+URE=0 iz čega slijedi:

1. Po završetku proračunu ucrtati na priloženoj karakteristici sa slike 1. radnu pravu NF pojačavača SZE.

Krajnje tačku na naponskoj osi je UCC=10V, pa je radna prava kao na slici:

(5 bodova)

ZADATAK (40 bodova)

(+UCC=20 V)DINAMIČKI REŽIM RADA DVOSTEPENOG POJAČAVAČA

(Ui =20 μV) (U0) (fmin=80 Hz) (Eg) (RL) (10 kΩ) (4,7 kΩ) (4,7 kΩ) (1 kΩ) (1 kΩ) (2,2 kΩ) (2,2 kΩ) (15 kΩ) (15 kΩ)

1. (10 bodova)Nacrtati ekvivalentnu šemu za naizmjenični signal na srednjim frekvencijama zanemarivanje parametra h12,

Ekvivalentna ili nadomjesna šema na srednjim frekvencijama dobije se na osnovu sljedećih kriterija: Kapacitete velike vrijednosti smatramo kratkim spojem, a parazitne prekidom strujnog kola. Izvore istosmjerne struje u dinamičkom režimu, također, smatramo kratkim spojem.Povratni parametar zanemarujemo zbog vrlo male vrijednosti.

1. Odrediti ulazni otpor pojačavača Ri

Ulazni otpor je prema nadomjesnoj šemi paralelna veza otpora

.

Ekvivalentni otpor baze je: ,

(5 bodova)a ukupni ulazni otpor je:

1. Odrediti izlazni otpor prvog R01 i drugog R02 stepena pojačavača,

Izlazni otpor prvog stepena je prema ekvivalentnoj šemi, paralelna veza izlaznog otpora prvog tranzistora , otpora kolektora, ekvivalentnog otpora baze i ulaznog otpora drugog tranzistora h11.

Izlazni otpor prvog tranzistora je:

Zbog toga što je mnogo veći od ostalih otpora u paralelnoj vezi, može se zanemariti, pa dobijemo da je izlazni otpor prvog stepena: .

Izlazni otpor drugog stepena je paralelna veza otpora kolektora i otpora opterećenja

(5 bodova)

1. Odrediti naponsko pojačanje prvog AU1 i drugog AU2 stepena kao i ukupno kaskadno pojačanje napona AU te ga izraziti u dB,

Pojačanje napona u prvom stepenu je:

Pojačanje napona drugog stepena je:

Pojačanje napona kaskadne sprege je:

Pojačanje napona izraženo u dB je:

(8 bodova)

1. Odrediti pojačanje struje pojačavača AI te ga izraziti u dB

Pojačanje struje je:

(3 bodova)Pojačanje struje u dB je:

1. Odrediti pojačanje snage pojačavača AP te ga izraziti u dB,

Pojačanje snage je:

(3 bodova)Pojačanje snage u dB je:

1. Odrediti veličinu izlaznog signala U0, ako je poznata vrijednost ulazni signal od Ui=25μV,

(3 bodova)Izlazni napon dobijemo iz ukupnog pojačanja napona kaskadne sprege i veličine ulaznog signala:

1. Odredi kapacitet kondenzatora CE ako je minimalna frekvencija pojačavača 80Hz, a kapacitansa kondenzatora 10 puta manja od vrijednosti RE?

Kapacitet CE određujemo iz uslova da kapacitansa kondenzatora XC bude bar deset puta manja od otpora RE , tako da kondenzator i pri minimalnoj frekvenciji «kratko» prespoji otpor RE i time spriječi povratnu spregu istosmjerne struje XC=RE/10). Iz ovog slova onda slijedi:

(3 bodova)

ZADATAK (30 bodova)

SUPERHETERODINI AM RADIO-PRIJEMNIK

1. Na blok šemi superheterodinog AM radio-prijemnika upisati nazive blokova

(5 bodova)

1. (5 bodova)Usvojiti vrijednost međufrekvencije fm za AM radio-difuzne prijemnike

fm=455 kHz (450-470 kHz je prihvatljivo)

1. (5 bodova)Ako je vrijednost noseće frekvencije radio-predajnika fs=12000 kHz izračunati frekvenciju lokalnog oscilatora f0 radio-prijemnika podešenog na tu frekvenciju

fm=f0-fs pa je f0=fm+fs=12455 kHz

1. (5 bodova)Izračunati vrijednost frekvencije simetričnog signala ako je frekvencija nosioca stanice koju želimo primati 12040 kHz

fss=fs-2fm=12950 kHz

1. (3 bodova)U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale udaljenih radio-predajnika (po frekventnoj osi)

Ulazno kolo

1. (3 bodova)U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale susjednih radio-predajnika

Međufrekventni pojačavač

1. Kolika je širina spektra AM redio-difuznih signala?

(3 bodova)B=9 kHz

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

ELEKTROTEHNIČARA RAČUNARSKE TEHNIKE I AUTOMATIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Realizovati sinhronu sekvencijalnu mrežu koja u zavisnosti od upravljačkih signala A i B radi u sljededa četiri režima:

a) Ako je AB = 00 sekvencijalna mreža se ponaša kao brojač koji broji u prirodnom binarnom kodu. Stanja brojača se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala takta u sekvenci: 0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111 → 1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → 1101 → 1110 → 1111.

b) Ako je AB = 01 sekvencijalna mrežase ponaša kao brojač koji broji u prirodnom binarnom kodu ali unazad. Stanja brojača se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala tata u sekvenci: 1111 → 1110 → 1101 → 1100 → 1011 → 1010 → 1001 → 1000 → 0111 → 0110 → 0101 → 0100 → 0011 → 0010 → 0001 → 0000.

c) Ako je AB = 10 sekvencijalna mreža se ponaša kao registar, gdje na svaku rastudu ivicu signala takta mreža prelazi u stanje CDEF, gdje su C,D,E, i F signali koji se pored signala A,B i CLK dovode na ulaz brojačke mreže.

d) Ako je AB = 11 sekvencijalna mreža se naazi u stanju sinhronog reseta, odnosno na svaku rastudu ivicu signala takta dokle god je AB = 11 potrvrđuje se stanje 0000.

Prilikom sinteze sekvencijalne mreže koristiti se minimalnim brojem D flip flopova koji se okidaju rastudom ivicom signala takta, multipleksere 4x1 kao i minimalan broj ostalih logičkih kola po potrebi.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

ELEKTROTEHNIČARA RAČUNARSKE TEHNIKE I AUTOMATIKE

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Brojačka mreža sadrži četiri promjenljive koje opisuju njeno stanje, na osnovu toga se može zaključiti da je za njenu realizaciju potrebno najmanje četiri D flip flopa.

Režimi rada sekvencijalne mreže mogu se posmatrati odvojeno u zavisnosti od vrijednosti upravljačkih ulaza A i B. Na osnovu toga može se zaključiti da nam osim 4 D flip flipa trebaju i 4 multipleksera koja de biti spojena na ulaze flip flopova i time omoguditi odabir ulazne informacije sa ulaza A i B. Ulazi multipleksera su funkcije koje uz ulaze A i B određuju stanje sekvencijalnog sklopa.

Funkcija f0 koja de se pojaviti ako su ulazi A i B u stanju logičke 0 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f1 koja de se pojaviti ako je A=0 i B=1 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f2 zavisi samo od ulaza CDEF. Funkcija f3 ima konstantnu vrijednost a to je 0.

Svaka funkcija se sastoji od informacija koje se vode na ulaze D flip flopova

Dakle stanja na ulazima flip flopova biće

Tako f0 funkcija ima za zadatak da našu sekvencijalnu mrežu pretvori u brojač naprijed te je tabela stanja data kako slijedi:

Analogno prvom dijelu zadatka određuju se ulazi flip flopova i u slučaju kada brojač treba da broji nazad.

Tabela stanja u tom slučaju je data kako slijedi:

Te analogno prethodnom slučaju pristupamo minimizaciji i dobijamo da je

U tredem slučaju imamo da funkcija ne ovisi od izlaza flip flopa pa je stanje sljedeće

Kompletna realizacija izgleda kao na slici koja slijedi.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

TEHNIČARA RAČUNARSTVA

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Realizovati sinhronu sekvencijalnu mrežu koja u zavisnosti od upravljačkih signala A i B radi u sljededa četiri režima:

a) Ako je AB = 00 sekvencijalna mreža se ponaša kao brojač koji broji u prirodnom binarnom kodu. Stanja brojača se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala takta u sekvenci: 0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111 → 1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → 1101 → 1110 → 1111.

b) Ako je AB = 01 sekvencijalna mrežase ponaša kao brojač koji broji u prirodnom binarnom kodu ali unazad. Stanja brojača se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala tata u sekvenci: 1111 → 1110 → 1101 → 1100 → 1011 → 1010 → 1001 → 1000 → 0111 → 0110 → 0101 → 0100 → 0011 → 0010 → 0001 → 0000.

c) Ako je AB = 10 sekvencijalna mreža se ponaša kao registar, gdje na svaku rastudu ivicu signala takta mreža prelazi u stanje CDEF, gdje su C,D,E, i F signali koji se pored signala A,B i CLK dovode na ulaz brojačke mreže.

d) Ako je AB = 11 sekvencijalna mreža se naazi u stanju sinhronog reseta, odnosno na svaku rastudu ivicu signala takta dokle god je AB = 11 potrvrđuje se stanje 0000.

Prilikom sinteze sekvencijalne mreže koristiti se minimalnim brojem D flip flopova koji se okidaju rastudom ivicom signala takta, multipleksere 4x1 kao i minimalan broj ostalih logičkih kola po potrebi.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

TEHNIČARA RAČUNARSTVA

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

Brojačka mreža sadrži četiri promjenljive koje opisuju njeno stanje, na osnovu toga se može zaključiti da je za njenu realizaciju potrebno najmanje četiri D flip flopa.

Režimi rada sekvencijalne mreže mogu se posmatrati odvojeno u zavisnosti od vrijednosti upravljačkih ulaza A i B. Na osnovu toga može se zaključiti da nam osim 4 D flip flipa trebaju i 4 multipleksera koja de biti spojena na ulaze flip flopova i time omoguditi odabir ulazne informacije sa ulaza A i B. Ulazi multipleksera su funkcije koje uz ulaze A i B određuju stanje sekvencijalnog sklopa.

Funkcija f0 koja de se pojaviti ako su ulazi A i B u stanju logičke 0 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f1 koja de se pojaviti ako je A=0 i B=1 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f2 zavisi samo od ulaza CDEF. Funkcija f3 ima konstantnu vrijednost a to je 0.

Svaka funkcija se sastoji od informacija koje se vode na ulaze D flip flopova

Dakle stanja na ulazima flip flopova biće

Tako f0 funkcija ima za zadatak da našu sekvencijalnu mrežu pretvori u brojač naprijed te je tabela stanja data kako slijedi:

Analogno prvom dijelu zadatka određuju se ulazi flip flopova i u slučaju kada brojač treba da broji nazad.

Tabela stanja u tom slučaju je data kako slijedi:

Te analogno prethodnom slučaju pristupamo minimizaciji i dobijamo da je

U tredem slučaju imamo da funkcija ne ovisi od izlaza flip flopa pa je stanje sljedeće

Kompletna realizacija izgleda kao na slici koja slijedi.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRAKTIČAN RAD

ZA

ELEKTROTEHNIČARA TELEKOMUNIKACIJA

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

1. Kolika je bitska brzina ako je učestanost uzorkovanja 8 kHz u PCM sistemu sa 24 kanala ako se jedan uzorak koduje sa 8 bita?

2. Na slici je prikazan sistem sa dva zvučnika od kojih je Z1 predviđen za reprodukciju tonova od desetak herca do 1400 Hz i Z2 za reprodukciju tonova čije su učestanosti veće od 1400 Hz. Izračunati vrijednosti elementa skretnice.

3. NF signal kojim se vrši amplitudna modulacija ima četiri komponente čije su učestanosti: 300 Hz, 500 Hz, 1 kHz i 2 kHz. Koje su učestanosti komponenata AM signala ako je učestanost nosioca 1200 kHz?

4. Amplituda struje u anteni dok nema modulacije je 30 A. Kada počne amplitudska modulacija prostim tonom, amplituda struje u pojedinim trenucima je 42 A a u pojedinim 18 A. Koliki je stepen modulacije?

5. Redno i paralelno kolo na slici sastoje se od kalema induktivnosti L= 0,4 mH sa ekvivalentnom otpornošću gubitaka R= 30 oma i kondenzatora kapacitivnosti C= 176 pF. Efektivna vrijednost napona generatora je U= 0,4 V. Izračunati za oba kola:

a. rezonantnu učestanost

b. faktor dobrote

c. propusni opseg

d. impedansu pri rezonanciji

e. struju generatora pri rezonanciji

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BiH

UDRUŽENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

RJEŠENJE ZADATKA

ZA

ELEKTROTEHNIČARA TELEKOMUNIKACIJA

NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA

BOSNE I HERCEGOVINE

GORAŽDE 2013. GODINE

ŠIFRA:____________________________

BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________

KOMISIJA:

1. __________________________________, PREDSJEDNIK

2. __________________________________, ČLAN

3. __________________________________, ČLAN

1. s nb= 24 x 8 = 192 V= nb/ T =192/125= 1,53 Mb/s

2.

3.

4.

5.

Redno kolo:

a.

b.

c.

d.

e.

Paralelno kolo:

a.

b.

c.

d.

e.

0

73

,

1

37500

3

1

=

U

0

0

1

1

j

f

f

e

U

U

×

=

88

,

0

37500

73

,

1

10

8

cos

3

6

1

1

1

×

×

×

=

×

×

j

U

P

0

1

36

,

28

1

1

13

,

140

j

j

e

e

I

I

-

-

×

=

×

=

j

[

]

KN

8

15

60

2

d

2M

F

F

o1

I

o

o1

o2

=

×

=

=

=

0

0

90

4

0

1

10

2

10

94

,

4

3

,

21676

2

j

j

f

e

e

B

U

I

×

×

×

×

=

×

=

-

0

90

351

,

5

j

e

×

10

1

12

I

I

I

-

=

2

2

91

,

71

31

,

123

+

31

,

123

91

,

71

)

(

)

(

12

12

12

-

=

=

arctg

I

R

I

I

arctg

e

m

j

0

25

,

30

12

75

,

142

j

e

I

-

×

=

Z

I

U

U

f

f

×

-

=

12

1

2

0

25

,

30

75

,

142

j

e

-

×

0

[

]

KNcm

60

31,8

2

955

n

P

955

n

P

955

M

I

ul

ul

ul

oI

=

=

=

2

2

2

,

175

34

,

20899

+

0

2

2

48

,

0

34

,

20899

2

,

175

)

(

)

(

=

=

=

arctg

U

R

U

I

arctg

f

e

f

m

b

0

48

,

0

2

20900

j

f

e

U

×

=

0

0

0

48

,

90

90

4

48

,

0

2

20

16

,

5

2

10

94

,

4

20900

2

j

j

j

f

e

e

e

B

U

I

×

=

×

×

×

×

=

×

=

-

20

12

2

I

I

I

-

=

2

2

07

,

77

35

,

123

+

0

2

2

2

,

0

,

32

35

,

123

07

,

77

)

(

)

(

-

=

-

=

=

arctg

I

R

I

I

arctg

e

m

j

0

0

0

2

,

2

48

,

32

48

,

0

0

,

32

=

+

-

=

±

=

b

j

j

2

j

3

[

]

mm

150

30

5

z

m

d

1

o1

=

×

=

×

=

2

j

8000000

7669725

1

2

=

=

P

P

h

D

100

35000

1343

100

=

D

U

u

W

=

-

=

800

8

,

0

CQ

CEQ

CC

C

I

U

U

R

W

=

=

400

2

,

0

CQ

CC

E

I

U

R

W

=

W

=

×

+

=

k

I

U

U

R

BQ

BEQ

CC

B

58

58000

10

8

,

0

1

[

]

N

4

0,5

8

tg

α

F

F

o2

r2

=

×

=

=

W

=

W

=

×

+

=

k

I

U

U

R

BQ

BEQ

CC

B

6

6000

10

2

,

0

2

11

2

1

h

R

R

B

B

W

=

=

k

R

R

R

R

R

B

B

B

B

B

58

,

3

.

.

2

1

2

1

12

W

=

+

=

k

h

R

h

R

R

B

B

i

921

,

0

.

11

12

11

12

o

r

C

R

12

B

R

W

=

=

=

-

k

S

h

r

o

25

10

.

40

1

1

6

22

o

r

[

]

KN

20

12

120

2

d

2M

F

o3

II

o

o3

=

×

=

=

W

=

=

k

h

R

R

R

B

C

649

,

0

11

12

01

W

=

W

+

W

W

W

=

+

=

k

k

k

k

k

R

R

R

R

R

L

C

L

C

O

80

,

1

10

2

,

2

10

.

2

,

2

.

2

41

,

101

28

,

1

649

,

0

.

200

.

.

11

1

11

1

1

1

1

1

1

-

=

W

W

-

=

-

=

-

=

=

k

k

h

R

h

I

R

I

U

U

A

O

b

O

b

i

o

U

b

b

25

,

281

28

,

1

80

,

1

.

200

.

.

.

.

11

2

11

2

2

2

2

2

2

-

=

W

W

-

=

-

=

-

=

=

k

k

h

R

h

I

R

I

U

U

A

O

b

O

b

i

O

U

b

b

56

,

28521

)

25

,

281

.(

41

,

101

.

2

1

=

-

-

=

=

U

U

U

A

A

A

dB

A

A

U

UdB

1

,

89

455

,

4

.

20

56

,

28521

log

.

20

log

.

20

=

=

=

=

76

,

3650

10

28

,

1

56

,

28521

11

=

W

W

=

=

=

=

k

k

R

h

A

h

U

R

U

I

I

A

L

u

ie

i

L

o

i

o

i

dB

A

A

i

idB

2

,

71

56

,

3

.

20

76

,

3650

log

.

20

log

20

=

=

=

=

[

]

KNcm

120

16

2

955

n

P

955

M

II

ul

II

o

»

=

=

4

,

104125370

76

,

3650

.

56

,

28521

.

=

=

=

i

u

P

A

A

A

dB

A

PdB

176

,

80

0176

,

8

.

10

4

,

104125370

log

10

=

=

=

V

V

U

A

U

i

u

o

713

,

0

25

.

56

,

28521

.

=

=

=

m

F

k

Hz

f

R

C

E

E

m

p

9

,

19

1

.

80

.

14

,

3

.

2

10

2

10

min

=

W

=

=

[

]

/min

16

60

30

31,8

z

z

n

n

n

n

z

z

i

o

2

1

1

II

II

I

1

2

»

=

=

Þ

=

=

125

8000

1

=

=

T

H

f

C

mH

f

R

L

F

f

R

C

mH

f

R

L

c

c

c

c

m

p

p

m

p

p

14

4

1

32

,

0

4

57

1400

14

,

3

4

1

1

91

,

0

1400

14

,

3

4

2

2

1

1

=

=

=

=

=

×

×

=

=

=

×

=

=

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

f

kHz

f

1198

2

1200

1199

1

1200

5

,

1199

5

,

0

1200

7

,

1199

1202

2

1200

1201

1

1200

5

,

1200

5

,

0

1200

3

,

1200

3

,

0

1200

1200

4

0

3

0

2

0

1

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0

=

-

=

-

=

-

=

-

=

-

=

-

=

-

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

4

,

0

60

24

18

42

18

42

Im

Im

Im

Im

=

=

+

-

=

+

-

=

in

ax

in

ax

m

kHz

LC

f

r

600

10

176

10

4

,

0

28

,

6

1

2

1

12

3

=

×

×

×

×

=

=

-

-

p

50

30

10

4

,

0

10

600

28

,

6

2

3

3

0

=

×

×

×

×

=

=

-

R

L

f

Q

r

p

kHz

kHz

Q

f

B

o

r

12

50

600

0

=

=

=

[

]

mm

120

24

5

mz

d

3

o3

=

×

=

=

W

=

=

30

R

Z

mA

V

R

U

I

3

,

13

30

4

,

0

=

W

=

=

kHz

LC

f

r

600

2

1

=

=

p

50

2

0

=

=

R

L

f

Q

r

p

kHz

Q

f

B

o

r

12

0

=

=

W

=

×

×

×

×

×

=

×

×

=

=

-

k

L

f

Q

R

Z

r

do

75

10

4

,

0

10

600

28

,

6

50

2

3

3

0

p

A

V

R

U

I

m

3

,

5

10

75

4

,

0

3

=

W

×

=

=

[

]

KN

10

0,5

20

tg

α

F

F

o3

r3

=

×

=

=

0

M

H

C

=

å

0

60

F

160

F

200

F

2

o

3

o

H

D

=

-

-

[

]

KN

18,4

200

480

3200

200

60

8

160

20

200

60

F

160

F

F

o2

O3

H

D

=

+

=

×

+

×

=

+

=

å

=

0

F

y

0

F

F

F

F

2

o

3

o

H

C

H

D

=

-

-

+

[

]

KN

9,6

18,4

8

20

F

F

F

F

H

D

o2

o3

H

C

=

-

+

=

-

+

=

å

=

0

M

V

C

0

60

F

160

F

200

F

2

r

3

r

V

D

=

+

-

[

]

KN

6,8

200

60

4

160

10

200

60

F

160

F

F

r2

r3

V

D

=

×

-

×

=

-

=

å

=

0

F

y

0

F

F

F

F

V

D

2

r

3

r

V

C

=

-

-

+

[

]

KN

0,8

10

6,8

4

F

F

F

F

r3

V

D

r2

V

C

=

-

+

=

-

+

=

[

]

KNcm

57,6

576KNmm

6

9,6

60

F

M

H

C

H

S

2

-

=

-

=

×

-

=

-

=

[

]

KNcm

4,8

48KNmm

60

0,8

60

F

M

V

C

V

S

2

=

=

×

=

=

[

]

KNcm

73,6

736KNmm

40

18,4

40

F

M

H

D

H

S

3

-

=

-

=

×

-

=

-

=

[

]

KNcm

27,2

272KNmm

40

6,8

40

F

M

V

D

V

S

3

-

=

-

=

×

-

=

-

=

(

)

(

)

[

]

KNcm

57,7

3340,8

23,04

3317,76

(4,8)

57,6)

(

M

M

M

2

2

2

V

S2

2

H

S2

S

2rez

=

=

+

=

=

+

-

=

+

=

(

)

[

]

KNcm

78,5

6162,25

745,29

5416,96

27,2)

(

73,6)

(

M

)

(M

M

2

2

2

V

S3

2

H

S3

S

3rez

=

=

+

=

=

-

+

-

=

+

=

[

]

KNcm

132,8

17649

14400

3249

)

2

2

(120

57,79

2

/

τ

σ

M

M

M

2

2

2

Udoz

Sdoz

UII

2

S2rez

i

2

=

=

+

=

=

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

[

]

KNcm

143,3

20562,2

14400

6162,2

)

2

2

(120

78,5

)

2

/

τ

σ

(M

M

M

2

2

2

Udoz

Sdoz

uII

2

S

i

3rez

3

=

=

+

=

=

+

=

+

=

[

]

cm

6,1

225,56

6

3,14

132,8

32

πσ

32M

d

3

3

3

Sdoz

i

i

2

2

=

=

×

×

=

=

Z

I

II

Z

Z

II

1

2

3

F

F

F

F

F

r2

F

F

r3

F

r1

o1

o4

r4

o3

o2

III

Z

4

cm

8

,

6

7

,

6

1

,

6

1

,

1

d

2

i

»

=

×

=

[

]

cm

6,25

243,5

6

3,14

32143,3

πσ

32M

d

3

3

3

Sdoz

i

i

3

3

=

=

×

=

=

cm

0

,

7

cm

93

,

6

25

,

6

1

,

1

d

3

i

»

=

×

=

200

250

L

b

5

23

5

25

a

68j6

70j6

65k6

55k6

l

80

N6

N10

N6

N6

N6

R2.5

R2.5

R2.5

R2.5

42

5

1

3

Y1Y2

42

5

1

3

Y3Y4

42

5

1

3

Y5Y6

40%20%

1B11B22B12B2

3B13B2

+24V

0V

S1

3

4

S0

34

P4

1

2

3B1

S2

3

4

K1

3

4

K1

A1

A2

+24V

0V

K1

3

4

Y1

1B2

Y3

2B2

K2

3

4

K2

3

4

Y4

K2

1

2

2B1

Y2

K3

A1

A2

K3

3

4

K3

3

4

1B1

Y5

3B2

Y6

K3

1

2

K1

1

2

1A+ 2A+(3sec) 2A- 1A- 3A+ 3A- (5ciklusa)

P4 5

A1

A2

R1

R2

K23

A1

A2

40%

1234568910

121520

5

12

108

15

410

20

73

l

l

l

l

C

C

D

D

F

F

F

F

F

F

F

F

C

C

D

V

H

r2

r3

H

V

D

60

100

40

o2

o3

2

2

X

R

+

2

2

68

,

1

32

,

5

+

Z

R

X

arctg

Z

=

j

32

,

5

68

,

1