Top Banner
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
38

Aktuální krize ve zdravotnictví

Jan 09, 2016

Download

Documents

Bevan

Aktuální krize ve zdravotnictví. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK. Cíl reformy zdravotnictví. Hledat pokud možno spravedlivý kompromis mezi „neomezenými “ možnostmi lékařské vědy a omezenými finančními zdroji. Toto medicínské dilema musí řešit všechny vyspělé státy. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Aktuální krize ve zdravotnictví

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Page 2: Aktuální krize ve zdravotnictví

Cíl reformy zdravotnictví

Hledat pokud možno spravedlivý kompromis mezi „neomezenými“ možnostmi lékařské vědy a omezenými finančními zdroji.Toto medicínské dilema musí řešit všechny vyspělé státy.

Vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí respektující přirozené sociální a ekonomické zákonitosti.

Vytvářet pro pacienty přátelské zdravotnictví se spokojenými zdravotníky.

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2

Page 3: Aktuální krize ve zdravotnictví

Ekonomická recese v ČR

HDP (mld. Kč)2005 3 116 100,0 %2006 3 353 107,6 %2007 3 663 117,5 %2008 3 848 123,5 %2009 3 739 120,0 %2010 3 775 121,2 %2001 3 808 122,2 %2012 3 844 123,4 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 3

Page 4: Aktuální krize ve zdravotnictví

Vývoj výdajů na zdravotnictvíRok Výdaje v mil. Kč Výdaje jako % HDP

1990 31 250 5,39

1995 102 664 6,69

2000 146 835 6,47

2003 195 155 7,26

2004 209 270 7,14

2005 218 774 7,02

2006 226 810 6,77

2007 241 935 6,612008 264 520 6,87

2009 291 646 7,802010 289 035 7,66

2011 288 784 7,58

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 4

Prosperita zdravotnictví minula a krize na nás dopadá se zpožděním.

Propad výdajů na zdravotnictví je hlubší než propad ekonomiky.

Page 5: Aktuální krize ve zdravotnictví

Pokles výdajů na zdravotnictvíPokles podílu výdajů na

zdravotnictví z celkového HDP dokazuje, že díky chybným politickým rozhodnutím dopadá krize na zdravotnictví více, než co by odpovídalo stavu naší ekonomiky.

Zvyšování DPH vysává peníze ze zdravotnictví do státního rozpočtu.

Vnitřní dluh resortu roste.

Výdaje v mil. Kč

Výdaje jako % HDP

2009 291 646 7,80 %2010 289 035 7,66 %2011 288 784 7,58 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 5

Page 6: Aktuální krize ve zdravotnictví

Češi mezi bankrotáři – rok 2010Vývoj výdajů

na zdravotnictví

Vývoj HDP

Nizozemsko 2,5 % 1,7 %

Německo 2,4 % 3,7 %

Švýcarsko 1,9 % 3,0 %

Francie 1,5 % 1,7 %

Itálie 1,5 % 1,8 %

Švédsko 1,5 % 6,2 %

Polsko 0,7 % 3,9 %

Slovensko 0,7 % 4,2 %

Belgie 0,5 % 2,2 %

Maďarsko 0,5 % 1,3 %

Norsko 0,3 % 0,7 %

Rakousko 0,1 % 2,1 %

V. Británie 0,0 % 1,8 %

Finsko 0,0 % 3,3 %

Španělsko 0,0 % - 0,1 %

Portugalsko - 0,5 % 1,4 %

Dánsko - 1,6 % 1,3 %

Slovinsko - 2,0 % 1,4 %

Estonsko - 2,8 % 2,3 %

ČR - 4,3 % 2,7 %Island - 9,3 % - 4,0 %

Řecko - 9,9 % - 3,5 %

Irsko - 10,8 % -0,4 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 6

Češi si jako jedni z mála nechali sáhnout na zdravotnictví !Zdroj: Eurostat

Page 7: Aktuální krize ve zdravotnictví

Nespravedlnost v platbách pojistného

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 7

Page 8: Aktuální krize ve zdravotnictví

8

Průměrné pojistné 2013 Měsíční pojistné

Zaměstnanec 3 088,- Kč

OSVČ 1 260,- Kč

Osoba bez zdanitelných příjmů 1 080,- Kč

Státní pojištěnec 723,- Kč

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 8

- Veřejné zdravotní pojištění v ČR leží na bedrech zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů.-OSVČ platí nepřiměřeně nízké pojistné.- Některé druhy příjmů jsou od placení pojistného osvobozeny.- Největším dlužníkem zůstává i v roce 2013 stát !

Zdroj: Zdravotně pojistný plán VZP

Page 9: Aktuální krize ve zdravotnictví

Stát versus plátci pojistného

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 9

Page 10: Aktuální krize ve zdravotnictví

Průměrná mzda v ČR mírně roste

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 10

Page 11: Aktuální krize ve zdravotnictví

Výběr pojistného mírně roste

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 11

Page 12: Aktuální krize ve zdravotnictví

Dynamika výdajů na zdravotnictvíRok Celkové výdaje Veřejné výdaje Soukromé výdaje

2000 100,0 100,0 100,0

2002 121,9 122,1 119,8

2004 142,5 139,0 176,2

2006 154,5 148,2 214.7

2008 180,1 164,5 330,1

2009 198,6 183,3 345,7

2010 196,8 183,0 329,8

2011 196,7 182,3 334,3

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 12

Výdaje na zdravotnictví v ČR navzdory inflaci již 2 roky klesají.Soukromé výdaje byly v uplynulém desetiletí nejrychleji rostoucí položkou.

Page 13: Aktuální krize ve zdravotnictví

Vývoj výdajů na zdravotnictví

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 13

Page 14: Aktuální krize ve zdravotnictví

Vývoj výdajů na zdravotnictví

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 14

Page 15: Aktuální krize ve zdravotnictví

Struktura výdajů na zdravotnictví

2007 2008 2009 2010 2011

Zdravotní pojišťovny 75,9 % 74,6 % 74,7 % 77,0 % 78,1 %

Rozpočtové výdaje 9,5 % 8,1 % 8,9 % 7,2 % 5,8 %

Veřejné výdaje celkem 85,4 % 82,7 % 83,6 % 84,2 % 83,9 %

Soukromé výdaje 14,6 % 17,3 % 16,4 % 15,8 % 16,1 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 15

Page 16: Aktuální krize ve zdravotnictví

Struktura výdajů na zdravotnictví

2007 2008 2009 2010 2011

Výdaje zdravotních pojišťoven 183 713 197 280 217 658 222 500 225 545

Rozpočtové výdaje 22 851 21 439 26 034 20 781 16 863

Soukromé výdaje 35 370 45 801 47 954 45 754 46 376

Výdaje celkem 241 935 264 520 291 646 289 035 288 784

Podíl celkových výdajů na HDP

6,6 % 6,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 16

Page 17: Aktuální krize ve zdravotnictví

Kolik platí jednotlivé pojišťovny

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 17

Náklady na zdravotní péči celkem 22 765 19 720 18 570 18 286 18 831 18 522 21 084 1,23 1,08

v tom:

ambulantní péče 5 495 5 501 5 648 6 174 5 842 5 710 5 580 0,96 0,98

ústavní péče 12 259 9 864 8 616 8 550 8 922 8 766 10 875 1,40 1,13

z toho: nemocnice 11 248 9 103 8 089 7 888 8 127 8 102 10 001 1,39 1,12

zdravotnická zachranná služba 198 146 87 117 137 131 172 1,51 1,15

léky vydané na recepty 3 530 3 109 3 081 2 623 2 889 2 909 3 284 1,21 1,07

zdravotnické prostředky vydané na poukazy 682 539 510 409 529 490 606 1,39 1,13

ostatní 601 561 628 413 512 516 567 1,16 1,06

ZZP celkem

ZP celkem

VZP k ZZP index

VZP k ZP index

segmenty VZP Vojenská Vnitro OborováČeská

průmysl.

Page 18: Aktuální krize ve zdravotnictví

Bilance zdravotních pojišťoven

2007 2008 2009 2010 2011

Příjmy Státní pojištěnci 47 789 47 159 49 204 52 473 52 960

Ostatní pojištěnci 152 003 160 266 159 536 160 309 164 682

Ostatní příjmy 2 821 3 659 3 183 2 318 2 294

Celkem příjmy 202 808 211 360 212 199 215 615 220 391

Výdaje Zdravotní péče 179 527 193 528 210 033 214 373 217 653

Provozní náklady 5 771 6 689 8 219 7 716 7 343

Celkem výdaje 185 610 200 592 218 630 222 500 225 547

Saldo + 17 198 + 10 768 - 6 431 - 6 934 - 5 156

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 18

Page 19: Aktuální krize ve zdravotnictví

Vysoké výdaje za příliš drahé lékyPrůměrná cena

1 balení léčiva

Meziroční nárůst výdajůZa léky Na zdravotnictví

2005 175,0 Kč + 13,9 % + 4,5 %2006 184,3 Kč - 9,1 % + 3,7 %2007 195,8 Kč + 13,9 % + 6,7 %2008 229,0 Kč + 8,3 % + 7,2 %2009 255,7 Kč + 9,6 % + 8,4 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 19

Používané léky jsou stále dražší.Výdaje za léky rostou rychleji než celkové výdaje na zdravotnictví.Změněná metodika výdaje za léky užívané v LZZ nově zahrnuje do nákladů za lůžkovou péči.SÚKL přestal na svém webu informace o výdajích za léky zveřejňovat !?

Page 20: Aktuální krize ve zdravotnictví

Některé příčiny vysokých výdajů za lékyRevize cen a úhrad léků SÚKL neprovádí každoročně, ale

jednou za 3 roky (zákon legalizoval nečinnost)Více než 1 200 léků ještě nemá pravomocné ani 1. revize

2. revize včetně zkrácených revizí (2011-2013)Z cca 9 500 registrovaných léků ukončeno řízení u 360Zkrácené revize vedou většinou ke zvýšení úhrady

Úhradové soutěže měly přinést úsporu 5 mld. KčOd 12/2011 do dnes nevyhlásilo Mz ani jedinou

Reexporty nevyřešenyRostou i výdaje zdravotních pojišťoven (meziročně + 5,5 %)

Za 1. pololetí 2012 náklady 18,7 mld.Kč (+ 1,1 mld.Kč)MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 20

Page 21: Aktuální krize ve zdravotnictví

Vícezdrojové financování Pojištění

Povinné veřejné zdravotní pojištění zůstane základním zdrojemStátní a regionální rozpočty

Od převodu okresních nemocnic pod kraje jejich podíl klesá V roce 2011 byly například o 7 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003

Přímá spoluúčast Nejrychleji rostoucí položka

Zatím co se veřejné výdaje za uplynulých 10 let (2000-2011) zvýšily o 82 %, tak soukromé výdaje za stejné období stouply o 234 %

Připojištění V ČR zatím neexistuje, podmínkou jsou standardyNadstandardy podle Hegera přinesly jen další nárůst výdajů ze

zdravotního pojištění

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 21

Page 22: Aktuální krize ve zdravotnictví

Nedostatek peněz - hlavní problém českého zdravotnictvíKvůli stárnutí populace a rozvoji medicíny rostou výdaje

na zdravotní péči a potřeba lékařů všude ve světě.Výdaje na zdravotnictví

Průměr států OECD v roce 2000: 7,8 % HDP (ČR 6,6 %) Průměr států OECD v roce 2008: 9,0 % HDP (ČR 7,2 %)

Počet lékařů V uplynulé dekádě se počet lékařů v rámci zemí OECD zvyšoval v

průměru o 2 % ročně (v ČR o 1,6 % ročně)

Stagnace výdajů = pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče ! Chceme to?Ani zdravotnictví není perpetum mobile

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 22

Page 23: Aktuální krize ve zdravotnictví

Personální devastace Pracující lékaři stárnou

Věk 2000 2010- 29 11,0 % 9,7 %

30 – 39 23,1 % 20,2 %40 – 49 33,0 % 22,8 %50 – 59 21,5 % 28,8 %60 – 69 8,7 % 14,6 %

70 + 2,8 % 3,9 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 23

Zdroj: ÚZIS

Page 24: Aktuální krize ve zdravotnictví

Pracující lékaři stárnou

Do 50 let Nad 60 let1995 10,5 %2000 67,0 % 11,5 %2005 14,1 %2010 52,5 % 18,5 %

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 24

Podíl dané věkové skupiny mezi pracujícími lékaři

Zdroj: ÚZIS

Page 25: Aktuální krize ve zdravotnictví

Emigrace lékařůCertifikát o profesní

bezúhonnostiCertifikát o

nečlenství v ČLKCelkem

2006 348 3482007 339 3392008 263 50 3132009 272 64 3362010 557 135 6922011 501 172 673

2012 339 207 546

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 25

Zdroj: Registr ČLK

LF v ČR produkují lékaře na export !

Page 26: Aktuální krize ve zdravotnictví

Roste závislost na práci cizinců

Počet lékařů cizinců2003 8292005 1 1882007 1 8492009 2 1292011 2 631

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 26

Zdroj: MPSV

Page 27: Aktuální krize ve zdravotnictví

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 27

Page 28: Aktuální krize ve zdravotnictví

7,5 % HDP nemůže stačitZe všech sledovaných států OECD investují menší podíl

svého HDP do zdravotnictví pouze Korea, Polsko, Chile, Turecko a Mexiko

Státy EU-15 v průměru 8,9 % HDP

Za stávající peníze již není současná kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelnáKorupce existuje, ale vnitřní rezervy systému nejsou

dostatečné – vysoká „efektivita“ na úkor zdravotníkůSnížit kvalitu a omezit dostupnost ? - NEZvýšit výdaje ? - ANO

ČLK musí hájit evropskou úroveň české medicínyMUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 28

Page 29: Aktuální krize ve zdravotnictví

Jak problém „řeší“ MzOmezování úhrad

NE, ZZ nemohou nést veškerá ekonomická rizikaČLK požaduje dodržování SZV jako ceníku obsahujícího

minimální ceny výkonůZpřísnění regulací

NE, spotřebu zdravotní péče mají pojišťovny regulovat na straně pacienta a ne prostřednictvím ZZ

Zavádění principů tzv. řízené péčeNE, ČLK v zájmu bezpečnosti pacientů nesouhlasí

s omezováním autonomie lékařů

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 29

Page 30: Aktuální krize ve zdravotnictví

Pokles kvality zdravotní péčePojišťovny hradí pouze nejlevnější variantuNárůst doplatků na léky

Řada pacientů se z ekonomických důvodů odmítá řádně léčit

Chybí vůle vyřešit úniky prostředků veřejného zdravotního pojištěníPředražené zakázky – korupceImpotentní léková politikaMedicínské hračky – robotická chirurgie…

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 30

Page 31: Aktuální krize ve zdravotnictví

Pokles dostupnosti zdravotní péčeNařízení vlády č. 307/2012 Sb. o minimální dostupnosti ZS

35 minut: PL, zubař…45 minut: internista, chirurg, diabetolog…60 minut: kardiolog, revmatolog, dermatolog, psychiatr…90 minut: alergolog…60 minut: základní nemocnice120 minut: traumatologie, infekce, onkologie…

Výrazné zhoršení oproti současnému stavuSnížení úrovně veřejného zdravotnictví vyvolá poptávku po

zdravotnictví „nadstandardním“Zdůvodnění pro likvidaci „nepohodlných“ ZZ

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 31

Page 32: Aktuální krize ve zdravotnictví

Pokles dostupnosti zdravotní péčeNařízení vlády č. 307/2012 Sb. o minimální dostupnosti ZS

TEP – 52 týdnůECHO – 10 týdnůAG – 8 týdnůNMR – 5 týdnůCT – 3 týdny

Medicínské nesmyslyOmezení úhrad činí i tyto požadavky nesplnitelnými

Dostupnost ZS omezuje úhradová vyhláškaÚhradová vyhláška je v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb.

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 32

Page 33: Aktuální krize ve zdravotnictví

Pokles bezpečnosti zdravotní péčeVyhláška č. 99/2012 Sb. o personálním zajištění ZS

Spojené lůžkové fondyMožnost lékaře poskytovat péči v jiném oboruSlučování služeb a lékaři na telefonuÚPS slouží sám lékař bez specializované způsobilosti v oboruMenší počet SZP a PZP

Vyhláškové minimum je pro manažery ekonomické optimum

Tlak úhradové vyhláškyMísto řešení nedostatku lékařů legalizace personálního marasmu

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 33

Page 34: Aktuální krize ve zdravotnictví

Omezování solidarityZdravých s nemocnými

Regulační poplatky a přímé platby dopadají pouze na nemocné, největší tíhu nesou senioři

Ochranné limity jsou děravý cedníkNeschopenka jako luxus

Bohatých s chudýmiPřetrvává nespravedlnost v platbách pojistného (stropy,

zvýhodnění OSVČ)V případě zavedení dvousložkového pojistného by jeho část platili

lidé ve stejné výši bez ohledu na své příjmyObčané mají oprávněný pocit, že platí stále více a přitom za

své peníze dostávají stále méně ! Díky politické propagandě část pacientů bohužel obviňuje lékaře

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 34

Page 35: Aktuální krize ve zdravotnictví

Omezování svobody

Posilování moci pojišťoven nad ZZ i pacientyOmezení možnosti měnit pojišťovnuProhlubování nerovnosti ve smluvních vztazích

Omezování autonomie lékaře v rozhodováníLékaři ekonomicky motivováni k tomu, aby omezovali

oprávněné zákonem garantované nároky pacientůŘízená péče (lékař zodpovídá, ale pojišťovna rozhoduje)

Pozitivní listyOhrožení bezpečnosti pacientů

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 35

Page 36: Aktuální krize ve zdravotnictví

ShrnutíMinistr Heger nehájí zájmy svěřeného resortu. Dopady

ekonomické krize na zdravotnictví jsou zbytečně tvrdé.Podfinancování zdravotnictví způsobuje nejenom nárůst

vnitřní zadluženosti, ale především morální devastaci zdravotnictví i krizi etickou.

S důsledky „vládnutí“ ministra Hegera se zdravotnictví bude vyrovnávat velmi dlouho.

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 36

Page 37: Aktuální krize ve zdravotnictví

ČLK varuje1.3.2013 – Den zdraví lékařůNávrh Ústavnímu soudu na zrušení tzv. úhradové

vyhlášky podalo 39 senátorů napříč politickým spektrem3 N: nerovnost, nepředvídatelnost, neufinancovatelnost

Petici za zachování Kvalitního zdravotnictví podepsalo

zatím 101 000 občanů

Na krizi ve zdravotnictví upozorňuje i dnešní konference

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 37

Page 38: Aktuální krize ve zdravotnictví

Prosím, abyste se zamysleli nad otázkou, kam směřuje

naše zdravotnictví ?

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 38