YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 2:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 3:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 4:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 5:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 6:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 7:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 8:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 9:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 10:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 11:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 12:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 13:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 14:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)
Page 15:  · referentni kurs je kurs koji se koristi kao osnovica pri preraëunavanju valute, a koji pružalac platnih usluga uëini dostupnim ili koji potiëe iz javno dostupnog izvora; 10)

Related Documents