Top Banner
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Autor: Mgr. Kateřina Havlasová Určeno pro předmět: Ekonomika podnikání Tematická oblast: Finanční trh Obor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční (69-41- M/001) 4. ročník Název výukového materiálu: Pojišťovnictví Popis využití: Výukový materiál pro žáky s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru a notebooku. Čas: 25 minut VY_62_INOVACE_EKM4_3840HAV
14

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Jan 01, 2016

Download

Documents

hadley-emerson

VY_62_INOVACE_EKM4_ 3840H AV. Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 11. 4 . 2013 Autor: Mgr . Kateřina Havlasová - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanostiČíslo šablony: VI/2Datum vytvoření: 11. 4. 2013Autor: Mgr. Kateřina HavlasováUrčeno pro předmět: Ekonomika podnikáníTematická oblast: Finanční trhObor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Název výukového materiálu: Pojišťovnictví Popis využití: Výukový materiál pro žáky s úkoly pro žáky s využitím dataprojektorua notebooku. Čas: 25 minut

VY_62_INOVACE_EKM4_3840HAV

Page 2: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Pojišťovnictví

Page 3: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

zabezpečení pro případ nepříznivýchudálostí (zmírnění následků)

finanční náhradypro občany, podniky,soukromé podnikatele

Pojištění

Máte sjednané

nějaké pojištění?

Page 4: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Úkoly:

Pojišťovny.

Pomocí pojištění mohou například zajistit opravu nebo náhradu zničeného stroje,v případě úrazu zaměstnance poskytnout finanční odškodnění apod.

Jakým způsobem může pojištění pomoci podnikateli?

Které instituce poskytují pojišťovací služby?

Page 5: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

pojistitel

pojistník

pojištěný

obmyšlený

oprávněná osoba

Subjekty pojišťovnictví

Page 6: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Úkol:

Ve většině případů ano, ale pokud sjednává pojištění rodič pro své dítě, jsou to osoby dvě. Pojistníkem je rodič a pojištěným dítě.

Musí být pojistník a pojištěný vždy stejná osoba?

Page 7: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Základní pojmy

pojistná smlouva

pojistné

pojistná událost

pojistné plnění

pojistná částka

pojistná doba

všeobecné pojistné podmínky

spoluúčast (Franšíza)

připojištění

Page 8: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Úkoly:

Opakovaně v dohodnutých obdobích nebo jednorázově za celou pojišťovací dobu.

Představuje náhradu pojistitele, pokud dojdek pojistné události.

Vysvětlete význam pojistného plnění.

Jakým způsobem platí pojistník pojistné?

Page 9: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Členění pojištění

povinné

• sociální pojištění• zdravotní pojištění• zákonné pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou řízením motorového vozidla

• zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců

dobrovolné • tzv. komerční pojištění

Page 10: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Úkoly:

Česká správa sociálního zabezpečenía zdravotní pojišťovny.

Důchodové pojištění, nemocenské pojištěnía příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Víte, jaké pojištění zahrnuje sociální pojištění?

Kdo spravuje sociální a kdo zdravotní pojištění?

Page 11: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Druhy komerčního pojištění

pojištění osob

komplexní autopojištění

pojištění majetku občanů

cestovní pojištění a asistenční služby

pojištění podnikatelů v průmyslu

Page 12: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Pojištění osob

životní

rizikové

rezervotvorné

Page 13: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Úkol:

Obsahuje spořící složku, která je vyplacena spolu s podíly na zisku při pojistné události nebo na konci pojistné doby.

V čem spočívá výhoda rezervotvorného pojištění?

Page 14: Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Použitá literatura:• Švarcová, J. a kolektiv. Ekonomie – stručný přehled. Vydání pro rok

2009/2010. Zlín: CEED, 2009. ISBN 978-80-903433-8-2.• Novotný, Z. – Dyntarová, V. – Kafková, R. Ekonomika 2. Aktualizované

vydání k 1. 6. 2012. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.

• Klínský, P. – Münch. O. – Chromá, D. Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 1. vyd. Praha: EDUKO, 2010.

ISBN 978-80-87204-21-4.• Peštová, S. – Rotport, M. Slovník ekonomických pojmů – pro střední školy a

veřejnost. 1. vyd. Praha: FORTUNA, 2004. ISBN 80-7168-898-3.