Top Banner
Strategická průmyslová zóna Holešov Strategická průmyslová zóna Holešov
15

Strategická průmyslová zóna Holešov

Jan 30, 2016

Download

Documents

alaula

Strategická průmyslová zóna Holešov. Strategická průmyslová zóna Holešov. Strategická průmyslová zóna Holešov. Strategická průmyslová zóna Holešov. aktuální stav shrnutí 2010 a 2011. dokončena základní technická infrastruktura vybudováno napojení na silniční síť - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Strategick prmyslov zna HoleovStrategick prmyslov zna Holeov

 • Strategick prmyslov zna Holeov

 • Strategick prmyslov zna Holeovaktuln stav shrnut 2010 a 2011dokonena zkladn technick infrastrukturavybudovno napojen na silnin svybudovno napojen na eleznin szahjena vstavba II. etapy vnitn infrastrukturyprvn investor zahjil vstavbu svho zvoduzaaly prce na technologickm parkupokrauje vyhledvn dalch investor

 • Strategick prmyslov zna Holeov

 • kompletn nabdka pro podnikn- vstupn prostor pro zasdlen investor v zn- propojen vzkumu a vvoje s prmyslovou praxdal monosti TP ProgressTechnologick park Progress je soust Strategick prmyslov zny Holeov.- inkubtor- njemn haly- pozemkypropojen aktivitTechnologick park PROGRESS

 • Technologick park PROGRESS

  cernoch - vlozit jeste slide z prezentace TPP, VTP, HTP a PTP

 • pozemky ve vlastnictv Zlnskho krajezem vylenno pro prmyslovou vstavbupozemky stavebn-technicky pipravenyvechny pozemky zasovny (k pat pozemku)bez ekologickch zt, mimo povodov zemarcheologicky zmapovnovhodn rovinatost pozemkmonost centrlnho vytpn spora a 30%velikost pozemk od 0,5 ha do 100 hacena 450 K (18 euro, 23 USD) za metr tverenpozemkyStrategick prmyslov zna Holeov

 • Strategick prmyslov zna Holeovinvestoi jak je postup?za pedpokladu splnn zkladnch podmnek je podepsna Deklarace o porozumnnsleduje zemn zen a stavebn zen, kdy investor mus mimo jin uinit tyto kroky:- zpracovat projektovou dokumentaci- pedloit hydrogeologick posudek- nechat posoudit vliv zmru na prostedtyto procesy d odborn orgny sttn sprvy

 • Strategick prmyslov zna Holeovinvestoi strun pehleddeklaraci podepsalo devt spolenostcelkov poet pracovnch mst je asi 1 000souhrn ploch in 116 800 tverench metrprvn investor zahjil vstavbu svch zvoddal zahj stavbu jet v letonm roceletos budou podepsny dal deklarace

 • Strategick prmyslov zna Holeovinvestin projekty

 • Strategick prmyslov zna Holeovvchodiska obsazovnje pchod strategickho investora reln?je mon znu obsadit zahraninmi firmami?je orientace na zpad pnosn?je mon pohled vchodnm smrem?

 • siln a slab strnkyStrategick poloha v centru EUPipravenost pten infrastrukturyVhodn cena pozemku (ca 50% trn)Technologick park

  Strategick prmyslov zna HoleovNedobudovan infrastrukturaNestabiln podmnky ppravy projektu (finance, zkony, )Neefektivn zen ppravy projektu dky administrativn a formln nronosti vech rozhodnut

 • Strategick prmyslov zna Holeovpoadavky investorOkamit stavebn technick pipravenost areluBezproblmov prbh sprvnch zenJasn a pedem dan podmnky, akceptovan vemi dotenmi subjekty (MPO, CI, stavebn ad, ochrana iv. prosted)Zruka trval platnosti ji pijatch rozhodnut a podmnek (rozhodnut samosprvnch orgn i ad; odnt pdy ze ZPF)Specifick poadavky zahraninch investor (prvn vztahy nap. k pd; umonn pjezdu zahraninch pracovnk; kolstv; apod.)Investin pobdky

 • konkurenceStrategick prmyslov zna HoleovTom Baa: Mysli globln, jednej loklnna Guangzhou: promylen a levnDraz na propojen vdy a vrobyKompletn zzem pro investoryTaiwan Hsinchu (Xinzhu) 5 patent za den, 7500 zamstnanc 3500 inenr a 1100 Ph.D.po inkubaci nsleduje umstn v prmyslovm parkuAktuln 163 firem ve fzi inkubace

  cernoch - provit citt Bati

 • Jakub ernochIndustry Servis ZK, a.s. Dkuji za pozornost

  Strategick prmyslov zna Holeov