YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Strategick prmyslov zna HoleovStrategick prmyslov zna Holeov

 • Strategick prmyslov zna Holeov

 • Strategick prmyslov zna Holeovaktuln stav shrnut 2010 a 2011dokonena zkladn technick infrastrukturavybudovno napojen na silnin svybudovno napojen na eleznin szahjena vstavba II. etapy vnitn infrastrukturyprvn investor zahjil vstavbu svho zvoduzaaly prce na technologickm parkupokrauje vyhledvn dalch investor

 • Strategick prmyslov zna Holeov

 • kompletn nabdka pro podnikn- vstupn prostor pro zasdlen investor v zn- propojen vzkumu a vvoje s prmyslovou praxdal monosti TP ProgressTechnologick park Progress je soust Strategick prmyslov zny Holeov.- inkubtor- njemn haly- pozemkypropojen aktivitTechnologick park PROGRESS

 • Technologick park PROGRESS

  cernoch - vlozit jeste slide z prezentace TPP, VTP, HTP a PTP

 • pozemky ve vlastnictv Zlnskho krajezem vylenno pro prmyslovou vstavbupozemky stavebn-technicky pipravenyvechny pozemky zasovny (k pat pozemku)bez ekologickch zt, mimo povodov zemarcheologicky zmapovnovhodn rovinatost pozemkmonost centrlnho vytpn spora a 30%velikost pozemk od 0,5 ha do 100 hacena 450 K (18 euro, 23 USD) za metr tverenpozemkyStrategick prmyslov zna Holeov

 • Strategick prmyslov zna Holeovinvestoi jak je postup?za pedpokladu splnn zkladnch podmnek je podepsna Deklarace o porozumnnsleduje zemn zen a stavebn zen, kdy investor mus mimo jin uinit tyto kroky:- zpracovat projektovou dokumentaci- pedloit hydrogeologick posudek- nechat posoudit vliv zmru na prostedtyto procesy d odborn orgny sttn sprvy

 • Strategick prmyslov zna Holeovinvestoi strun pehleddeklaraci podepsalo devt spolenostcelkov poet pracovnch mst je asi 1 000souhrn ploch in 116 800 tverench metrprvn investor zahjil vstavbu svch zvoddal zahj stavbu jet v letonm roceletos budou podepsny dal deklarace

 • Strategick prmyslov zna Holeovinvestin projekty

 • Strategick prmyslov zna Holeovvchodiska obsazovnje pchod strategickho investora reln?je mon znu obsadit zahraninmi firmami?je orientace na zpad pnosn?je mon pohled vchodnm smrem?

 • siln a slab strnkyStrategick poloha v centru EUPipravenost pten infrastrukturyVhodn cena pozemku (ca 50% trn)Technologick park

  Strategick prmyslov zna HoleovNedobudovan infrastrukturaNestabiln podmnky ppravy projektu (finance, zkony, )Neefektivn zen ppravy projektu dky administrativn a formln nronosti vech rozhodnut

 • Strategick prmyslov zna Holeovpoadavky investorOkamit stavebn technick pipravenost areluBezproblmov prbh sprvnch zenJasn a pedem dan podmnky, akceptovan vemi dotenmi subjekty (MPO, CI, stavebn ad, ochrana iv. prosted)Zruka trval platnosti ji pijatch rozhodnut a podmnek (rozhodnut samosprvnch orgn i ad; odnt pdy ze ZPF)Specifick poadavky zahraninch investor (prvn vztahy nap. k pd; umonn pjezdu zahraninch pracovnk; kolstv; apod.)Investin pobdky

 • konkurenceStrategick prmyslov zna HoleovTom Baa: Mysli globln, jednej loklnna Guangzhou: promylen a levnDraz na propojen vdy a vrobyKompletn zzem pro investoryTaiwan Hsinchu (Xinzhu) 5 patent za den, 7500 zamstnanc 3500 inenr a 1100 Ph.D.po inkubaci nsleduje umstn v prmyslovm parkuAktuln 163 firem ve fzi inkubace

  cernoch - provit citt Bati

 • Jakub ernochIndustry Servis ZK, a.s. Dkuji za pozornost

  Strategick prmyslov zna Holeov


Related Documents