Top Banner

of 13

servisi proracun

Mar 02, 2018

Download

Documents

Pavle Terzic
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/26/2019 servisi proracun

  1/13

  1.1 Sastav voznog parka

  Vozilo1.

  2.3.

  1.2 Program odravanja vozila u zavisnosti od preenog puta na osnovupreporuka proizvoaa i sopstvenog iskustva:

  Vozilo IS IIS IIIS IVS VS L.O. S.O. G.O.1. 5 000 10 000 20 000 30 000 60 000 60 000 120 000 300 0002. 5 000 10 000 20 000 30 000 60 000 30 000 110 000 220 0003. 5 000 10 000 20 000 30 000 60 000 20 000 60 000 120 000

  1.3 Preeni norma as za pojedine vrste odravanja, za pojedine vrste vozila:

  Vozilo G.O. S.O. L.O. VS IVS IIIS IIS IS1. 500 120 84 40 28 16 12 2,52. 396 90 62 32 22 10 6 2,53. 230 70 46 32 23 14 4 2,5

  Napomena:

  Na osnovu iskustva, a zbog oteanih uslova rada predvieni broj norma-asova

  treba poveati za:

  - 10% za odravanje IS, IIS, IIIS, IVS i VS za sva vozila

  - 15% za odravanje LO, SO i GO za vrste vozila 4 - 6

  - 20% za odravanje LO, SO i GO za vrste vozila 1 - 3

  Vrsta vozila Kom. god. preenih kmTeretno vozilo Mercedes 141 80 000

  Teretno vozilo TAM 5t 102 60 000Dostavno vozilo 2t 201 35 000

  VRSTA ODRAVANJA NA SVAKI PREENI km

  VREME TRAJANJA ODRAVANJA U h

  1

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  2/13

 • 7/26/2019 servisi proracun

  3/13

  2.1.2 Proraun broja odravanja za ceo vozni park

  2.1.2.1 Teretno vozilo Mercedes:

  141 0,27 = 37,60

  141 0,40 = 56,40

  141 0,67 = 94,00

  141 1,33 = 188,00

  141 1,33 = 188,00

  141 1,33 = 188,00

  141 4,00 = 564,00

  141 8,00 = 1 128,00

  2.1.2.2 Teretno vozilo TAM 5t

  102 0,27 = 27,82

  102 0,27 = 27,82102 1,45 = 148,36

  102 1,00 = 102,00

  102 1,00 = 102,00

  102 1,00 = 102,00

  102 3,00 = 306,00

  102 6,00 = 612,00

  2.1.2.3 Dostavno vozilo 2t:

  201 0,29 = 58,63

  201 0,29 = 58,63

  201 1,17 = 234,50

  201 0,58 = 117,25

  201 0,58 = 117,25

  201 0,58 = 117,25

  201 1,75 = 351,75

  201 3,50 = 703,50

  Nggod = Ai1 Ng =

  Nsrg = Ai1 Nsr =

  Nlg = Ai1 Nl =

  Ngs5 = Ai1 Ns5 =

  Ngs4 = Ai1 Ns4 =

  Ngs3 = Ai1 Ns3 =

  Ngs2 = Ai1 Ns2 =

  Ngs1 = Ai1 Ns1 =

  Nggod = Ai2 Ng =

  Nsrg = Ai2 Nsr =Nlg = Ai2 Nl =

  Ngs5 = Ai2 Ns5 =

  Ngs4 = Ai2 Ns4 =

  Ngs3 = Ai2 Ns3 =

  Ngs2 = Ai2 Ns2 =

  Ngs1 = Ai2 Ns1 =

  Nggod = Ai3 Ng =

  Nsrg = Ai3 Nsr =

  Nlg = Ai3 Nl =

  Ngs5 = Ai3 Ns5 =

  Ngs4 = Ai3 Ns4 =

  Ngs3 = Ai3 Ns3 =

  Ngs2 = Ai3 Ns2 =

  Ngs1 = Ai3 Ns1 =

  3

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  4/13

  2.1.3 Godinji obim rada po vrstama vozila po vozilu:

  1. Teretno vozilo Mercedes

  2. Teretno vozilo TAM 5t

  3. Dostavno vozilo 2t

  Vrsta Norma as God.br. God.asNg 500 0,27 133,33

  Nsr 120 0,40 48,00

  Nl 84 0,67 56,00

  Ns5 40 1,33 53,33

  Ns4 28 1,33 37,33

  Ns3 16 1,33 21,33

  Ns2 12 4,00 48,00

  Ns1 2,5 8,00 20,00

  UKUPNO: 417,33

  Vrsta Norma as God.br. God.asNg 396 0,27 108,00

  Nsr 90 0,27 24,55

  Nl 62 1,45 90,18

  Ns5 32 1,00 32,00

  Ns4 22 1,00 22,00

  Ns3 10 1,00 10,00

  Ns2 6 3,00 18,00

  Ns1 2,5 6,00 15,00

  UKUPNO: 319,73

  Vrsta Norma as God.br. God.asNg 230 0,29 67,08

  Nsr 70 0,29 20,42

  Nl 46 1,17 53,67

  Ns5 32 0,58 18,67Ns4 23 0,58 13,42

  Ns3 14 0,58 8,17

  Ns2 4 1,75 7,00

  Ns1 2,5 3,50 8,75

  UKUPNO: 197,17

  4

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  5/13

  2.1.4 Godinji proizvodni program i obim rada za ceo park

  1. Generalna opravka

  2. Srednja opravka

  3. Laka opravka

  4. V servis

  5. IV servis

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 37,60 18 800,00 22 560,002 27,82 11 016,72 13 220,063 58,63 13 484,90 15 507,64

  Ukupno 124,05 43 301,62 51 287,70

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 56,40 6 768,00 8 121,602 27,82 2 503,80 3 004,563 58,63 4 104,10 4 719,72

  Ukupno 142,85 13 375,90 15 845,88

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 94,00 7 896,00 9 475,202 148,36 9 198,32 11 037,983 234,50 10 787,00 12 405,05

  Ukupno 476,86 27 881,32 32 918,23

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 188,00 7 520,00 8 272,002 102,00 3 264,00 3 590,403 117,25 3 752,00 4 127,20

  Ukupno 407,25 14 536,00 15 989,60

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 188,00 5 264,00 5 790,40

  2 102,00 2 244,00 2 468,403 117,25 2 696,75 2 966,43

  Ukupno 407,25 10 204,75 11 225,23

  5

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  6/13

  6. III servis

  7. II servis

  8. I servis

  9. Godinji obim rada za opravke i remont vozila je:51 287,70 + 15 845,88 + 32 918,23 = 100 051,81

  10. Godinji obim rada za servise:Hus = H5s + H4s + H3s +H2s +H1s

  Hus = 15 989,60 + 11 225,23 + 6 236,45 + 11 012,10 + 6 719,63

  Hus = 51 183,00

  11. Godinji fond rada radnika:-Normalni godinji fond rada radnika:

  h

  Drdg = 266 - broj radnih dana u godini

  7,5 h - vreme rada u jednoj smeni (0,5 - pauza)

  -Stvarni godinji fond rada radnika:1 895 h

  (5% otpada na bolovanje)

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 188,00 3 008,00 3 308,80

  2 102,00 1 020,00 1 122,003 117,25 1 641,50 1 805,65Ukupno 407,25 5 669,50 6 236,45

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 564,00 6 768,00 7 444,802 306,00 1 836,00 2 019,603 351,75 1 407,00 1 547,70

  Ukupno 1221,75 10 011,00 11 012,10

  Vozilo Ukupno godinje as.god. Potr. god.asova1 1 128,00 2 820,00 3 102,002 612,00 1 530,00 1 683,003 703,50 1 758,75 1 934,63

  Ukupno 2443,50 6 108,75 6 719,63

  Hur = Hg + Hsr + Hl =

  Fnr = Drdg Tops = 266 7,5 = 1 995

  Tops = 8 - 0,5 =

  Fsr = Fnr (1 - 0,05) = 1 995 (1-0,05) =

  6

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  7/13

  2.2 Proraun broja radnika-Broj proizvodnih radnika remontne radionice:

  100 051,81 / 1 895 =52,80 = 53

  -Broj proizvodnih radnika servisa:

  51 183,00 / 1 895 = 27,01 = 28

  -Ukupno proizvodnih radnika:

  53 + 28 = 81

  -Broj radnika pratee proizvodnje:

  12

  -Broj inenjera, tehniara i rukovodioca:

  7

  -Broj administrativnog osoblja:

  4

  -Broj pomonog osoblja:

  3

  -Ukupan broj radnika:81+12+7+4+3 = 107

  2.2.1 Raspored proizvodnih radnika po pojedinim odeljenjima:A) Remontna radionica

  5

  20

  3

  2

  4

  3

  3

  4

  2

  3

  2

  2

  53

  B) Servis

  4

  2

  11

  21

  2

  4

  2

  28

  Msr = Hur / Fsr =

  Mrs = Hus / Fsr =

  Ms = Msr + Mrs =

  M1 = (0,1 0,2) Ms = (0,1 0,2) 81 = 8,10 16,20 =

  M2 = (0,05 0,08) (Ms + M1) = (0,05 0,08) (81 + 12) = 4,65 7,44 =

  M3 = (0,02 0,05) (Ms + M1) = (0,02 0,05) (81 + 12) = 1,86 4,65 =

  M4 = (0,01 0,03) (Ms + M1) = (0,01 0,03) (81 + 12) = 0,93 2,79 =

  M = Ms + M1 + M2 +M3 + M4 =

  -Motorno odeljenje:

  -Donji stroj:

  -Odeljenje pumpi visokog pritiska:

  -Akumulatorsko odeljenje:

  -Odeljenje mainske obrade:

  -Agregatno odeljenje:

  -Bravarsko i autolimarsko odeljenje:

  -Autoelektriar:

  -Tapetarsko:

  -Farbarsko:

  -Kovako:

  -Stolarsko:

  UKUPNO:

  -Dijagnostiki centar:

  -Mazai:

  -Automehaniara i autoelektriara:

  -Vulkanizera:-Mehaniar rashladnih ureaja:

  -Farbar i antikorozivna zatita:

  -Peraa vozila:

  -Kontrolora:

  UKUPNO:

  7

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  8/13

  C) Pomoni radnici pratee proizvodnje

  3

  3

  3

  3

  12

  2.2.2 Srednji broj odravanja po radnom danu:

  124,05 / 266 = 0,47

  142,85 / 266 = 0,54

  476,86 / 266 = 1,79

  407,25 / 266 = 1,53

  407,25 / 266 = 1,53

  407,25 / 266 = 1,53

  1221,75 / 266 = 4,592443,5 / 266 = 9,19

  2.2.3 Broj odravanja i ritam rada dnevno po vrsti vozila (Is1 = Ngs1 / Drdg)

  Vozilo IS IIS IIIS IVS VS L.O. S.O. G.O.1 4,24 2,12 0,71 0,71 0,71 0,35 0,21 0,142 2,30 1,15 0,38 0,38 0,38 0,56 0,10 0,103 2,64 1,32 0,44 0,44 0,44 0,88 0,22 0,22

  Nld 9,18 4,59 1,53 1,53 1,53 1,79 0,53 0,46

  Ritam rada po vrsti vozila u [ min ]

  Vozilo IS IIS IIIS IVS VS L.O. S.O. G.O.1 106,1 212,3 633,8 633,8 633,8 1285,7 2142,9 3214,32 195,7 391,3 1184,2 1184,2 1184,2 803,6 4500,0 4500,03 170,5 340,9 1022,7 1022,7 1022,7 511,4 2045,5 2045,5

  -Magacionera:

  -Kontrolora:

  -Dispeara:

  -Radnika na odravanju odjekta:

  UKUPNO:

  Ns2d = Ns2god / Drdg =Ns1d = Ns1god / Drdg =

  Ngd = Nggod / Drdg =

  Nsrd = Nsrgod / Drdg =

  Nd = Nlgod / Drdg =

  Ns5d = Ns5god / Drdg =

  Ns4d = Ns4god / Drdg =

  Ns3d = Ns3god / Drdg =

  8

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  9/13

  2.2.4 Ritam rada dnevno (7,5 h) po vrsti odravanja

  Rgo=60Tops/Ngd= 60 7,5/0,46 = 978,26 min/voz

  Rso=60Tops/Nsrd= 60 7,5/0,53 = 849,06 min/voz

  Rlo=60

  Tops/Nlod= 60 7,5/1,79 = 251,40 min/vozRvs=60Tops/Ns5d= 60 7,5/1,53 = 294,12 min/voz

  RIVs=60Tops/Ns4d= 60 7,5/1,53 = 294,12 min/voz

  RIIIs=60Tops/Ns3d= 60 7,5/1,53 = 294,12 min/voz

  RIIs=60Tops/Ns2d= 60 7,5/4,59 = 98,04 min/voz

  RIs=60Tops/Ns1d= 60 7,5/9,18 = 49,02 min/voz

  Ri=60Tops/Nid= 607,5/Nid min/voz

  Koristei izraz koji odreuje radni takt radnog mesta u zavisnosti od intervencije (I) u

  obliku:

  i=topsi60/s+tntopsi- vreme trajanja opravke

  s - broj radnika koji istovremeno rade na istom mestu (14)

  tn- vreme potrebno za dovoenje vozila na mesto intervencije (45)

  Za vozilo 1:

  GO1=topsi60/4+4= 500 60/4+4 = 7 504 min/voz

  Rgo1=60Tops/Ngd1= 60 7,5/0,14 = 3 214 min/voz

  GO13 Rgo17 504 3 3 214

  7 504 9642

  Ako je GO13 Rgo1 usvaja se univerzalno radno mesto. U suprotnom je lananiproces i usvaja se specijalizovano radno mesto.

  Na osnovu prethodnog prorauna se vidi da e se opravka vozila obavljati u sledeim

  odeljenjima i radnim mestima i to:

  1. Odeljenje sklopova (menjaki i glavni prenosnik, pogonski most, sistem za upravljanje

  i koenje, zglobni prenosnici)2. Motorno odeljenje

  3. Odeljenje pumpi visokog pritiska

  4. Odeljenje za opravku karoserije (bravarsko odeljenje, limarsko, mainska obrada,

  tapetarsko i alatnica).

  5. Odeljenje elektro opreme (auto-elektriarsko i akumulatorsko)

  9

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  10/13

  2.3. Potrebne i ukupne povrine radionice i servisa

  2.3.1. Radionica

  2.3.1.1. Odeljenje sklopova

  1

  1

  16

  32

  2.3.1.2. Motorno odeljenje

  2.3.1.3. Odeljenje pumpi visokog pritiska

  80

  360

  Teh. Povrina Ukupna povrinaOdeljenje pumpivisokog pritiska

  10x8 80

  120

  Motorno odeljenje 18x10 180Probni stolovi 60x1 60

  1,5x1,5 72

  1110

  Radnih stolova

  Ukupno [m2]: P11=

  Teh. povrina Ukupna povrinaSklapanje i rasklapanje

  motora

  6,5x78 507

  1,5x1 24

  Prolazni putza odeljenje

  donjeg stroja

  Oprema kompoletautomehaniarski alat

  Ukupno [m2]: 650

  6,5x78 507Prolaz

  glavni prolaz

  2,5x9

  2,5x6

  4,5x11=49,5

  4,5x11=49,5

  4,5x8=36

  250

  250

  150

  TAM 5tDostavno voz. 2t

  5

  5

  4

  12x10

  Ukupno [m2]: P12=

  Ukupno [m2]: P13=

  Vrsta vozila Radnih mesta Dimenz. vozila [m] Teh. povrina Ukupna povr.Mercedes 2,5x9

  10

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  11/13

  2.3.1.4. Bravarsko odeljenje

  2.3.1.5. Auto-limarsko odeljenje

  2.3.1.6. Tapetarsko odeljenje

  2.3.1.7. Akumulatorsko odeljenje

  2.3.1.8. Alatnica

  2.3.1.9. Magacin

  Ukupno [m2]: P19= 990

  MagacinProlazni put ispred magacina

  Teh. Povrina Ukupna povrina25x30 750

  4x60 240

  Teh. Povrina Ukupna povrina16x10 160

  Ukupno [m2]: P18= 160

  Ukupno [m2]: P16= 60

  Teh. Povrina Ukupna povrina6x10 60

  Ukupno [m2]: P17= 60

  Ukupno [m2]: P15= 230

  Teh. Povrina Ukupna povrina6x10 60

  2,5x6 4,5x11 200

  Opremaradnih stolova

  6 1,5x1,5 2x2,5 30

  Radni stolovi 9 1,5x1,5 2x2,5=5 45

  Ukupno [m2]: P14= 222

  15

  Brusilica ibuilica

  3 1x1 2x2=4 12

  Vrsta vozila Radnih mesta Dimenzije vozila Teh. Povrina Ukupna povr.

  Abr. Cirkular 3 1,5x1 2,5x2=5

  Vrsta vozila Radnih mesta Dimenz. vozila [m] Teh. povrina

  Oprema

  Ukupna povr.Mercedes 3 2,5x9 4,5x11=49,5 150

  Dostavno voz. 2t 4

  11

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  12/13

  2.3.1.10. Auto-elektriarsko odeljenje

  2.3.1.11.

  Kom.Dimenzije

  maina1. 1 4x12. 1 2x2

  3. 1 2,5x1,54. 1 1x1,55. 3 1x1,56. 1 1x0,87. 1 2,5x1,58. 1 3,5x1,59. 1 4x1

  10. 1 2,5x08

  11. 1 3,5x1,5

  12. 1 5,1x2

  13. 1 1x1,514. 1 1x1,515. 4 1,5x1

  Sveukupna povrina remontne radionice je:

  Prad = Pi = P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+P18+P19+P110+P111

  Prad = 1110 + 360 + 80 + 222 + 230 + 60 + 60 + 160 + 990 + 376 + 233 = 3 881 m2

  6

  20

  Ukupno [m2]: P111= 233

  25

  21

  15

  15

  28

  63x2

  3x2

  2,5x2

  18

  16

  145

  15

  9

  205x4

  5x5

  7x3

  5x3

  5x3

  7x4

  Brusilica osnovnih

  leajevaStrug za obradu

  kliznih leajevaBrusilica ventila

  Brusilica sedita ventila

  Radni stolovi

  4x4

  4x3,52x2,5

  2x2,5

  3x3Builica

  Presa

  Builica (cilindar)

  Maina za honovanje

  Brusilica glave motora

  Strug za obradu doboa

  Vrsta maina, alataUkupnapovrina

  Tehnikapovrina

  Prolazni put

  Brusilica

  Ukupno [m2]: P110= 376

  Ukupna povr.

  Opremaradnih stolova 4 1,5x1,5 2,5x2 20

  2,5x9 4,5x11 200

  6,5x24 156

  Univerzalni strug 6x3

  Vrsta vozila Radnih mesta Dimenzije vozila Teh. Povrina

  Sva teretna voz. 4

  Univerzalna glodalica

  Rendisaljka

  12

  [email protected] 064/9889-612

  [email protected] 064/9889-612

 • 7/26/2019 servisi proracun

  13/13

  2.3.2. Povrina servisa

  1.2.3.4.5.6.7.8.9.

  10.11.12.

  13.Ukupno [m2]: Ps= 1533

  Mainsko pranje vozila

  Runo pranje vozila

  Odeljenje FRIGO mehaniara

  Odeljenje antikorozivne zatite

  Odeljenje dijagnostike

  5,9x20 118Garderoba i ostalo

  5x3 15

  5,1x2,8 14,28Priruni magacin

  Komandni punkt

  44,28

  10,15Sanitarni vor

  Uljni punkt

  24x20 480

  5x5 25Automeh. I autoelekt. Odeljenje

  Vulkanizersko

  11,8x20 236

  11,8x20 236Podmazivanje i zamena ulja

  5,9x12 70,8

  5,9x8 47,2

  5,9x20 118

  5,9x20 118

  Tehnikapovrina

  Ukupnapovrina

  13

  [email protected] 064/9889-612