Top Banner
Přídatné embryonální orgány Histologie a embryologie
19

Přídatné embryonální orgány

Jan 13, 2016

Download

Documents

Neva

Přídatné embryonální orgány. Histologie a embryologie. Úvod. Placenta Amniová dutina Pupečník Plodové obaly Porod. Opakování. zygota - morula - blastocysta blastomery na obvodu = trofoblast vnitřní buněčná masa = embryoblast implantace (nidace) - 7. den - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Přídatné embryonální orgány

Přídatné embryonální orgány

Histologie a embryologie

Page 2: Přídatné embryonální orgány

Úvod

PlacentaAmniová dutinaPupečníkPlodové obalyPorod

Page 3: Přídatné embryonální orgány

Opakování

zygota - morula - blastocystablastomery na obvodu = trofoblastvnitřní buněčná masa = embryoblastimplantace (nidace) - 7. densyncytiotrofoblast a cytotrofoblast

Page 4: Přídatné embryonální orgány
Page 5: Přídatné embryonální orgány

Placenta - vývoj

mateřská komponenta endometrium - deciduální reakce decidua basalis, capsularis, parietalis

fetální komponenta trofoblast

cytotrofoblast primární klkysyncytiotrofoblast

extraembryonální mezenchym + trofoblast = chorion (laeve X frondrosum)

Page 6: Přídatné embryonální orgány

Placenta

mateřská část bazální plotna = decidua basalis obsahuje mateřské cévy

fetální část choriová plotna choriové klky (sekundární)

uvnitř klků rosolovité vazivov něm fagocytující Hofbauerovy buňky

Page 7: Přídatné embryonální orgány
Page 8: Přídatné embryonální orgány

Placenta

na konci těhotenství 500 g, průměr 20 cm

placentární bariéra syncytiotrofoblast cytotrofoblast + bazální membrána vazivo choriových klků (mezenchym) endotel fetálních kapilár+ bazální

membrána

Page 9: Přídatné embryonální orgány

Placenta

funkce metabolismus - syntéza glykogenu,

cholesterol, MK ... transport - plyny, výživa, hormony,

elektrolyty, IgG (pinocytóza), transferrin, odpadní produkty, léky (!), infekce (rubeola)

endokrinní fce (syncytiotrofoblast) hCG, choriový somatomammotropin (placentární laktogen), hCT, hCACTH

Page 10: Přídatné embryonální orgány

Preparát - X4

Page 11: Přídatné embryonální orgány

Preparáty X3, X6

Page 12: Přídatné embryonální orgány

strop tvořen jednovrstevným epitelemod 4. týdne se rozšiřuje až obklopí celé

embryona ventrální straně spojení s embryem -

primitivní pupečník amniová tekutina (plodová voda)

až 1 litr (38. týden), rychlá obměna využití v prenatální diagnostice -

amniocentéza

Amniová dutina

• stěna amnia•žloutkový váček + vitelinní cévy•zárodečný stvol•allantois•umbilikální cévy

• stěna amnia•žloutkový váček + vitelinní cévy•zárodečný stvol•allantois•umbilikální cévy

Page 13: Přídatné embryonální orgány

Pupečník

fyziologická herniace střeva 6.-10. týdenobliteruje:

allantois, vitelinní cévy, žloutkový váčekprochází jím:

2 arterie, 1 véna umbilicalisna povrchu amniový epitel, uvnitř rosolpři narození 50 cm, průměr 2 cm

Page 14: Přídatné embryonální orgány

Preparát - X1

Page 15: Přídatné embryonální orgány

Plodové obaly

embryo v amniovém vaku v choriové dutině

s růstem vaku zanikne dutinavznikne amniochorion

uvnitř amniový epitel zevně choriové klky

amniochorion sroste s deciduou a vytvoří plodový vak

Page 16: Přídatné embryonální orgány

Preparát - X2

Page 17: Přídatné embryonální orgány

Vývojové anomálie

placenta mola hydatiosa placenta praevia placenta accreta, increta

pupečník příliš krátký či dlouhý chybění a. umbilicalis

množství plodové vody hydramnion, oligohydramnion

Page 18: Přídatné embryonální orgány

Porod

1. stádium dilatace cervixu, kontrakce dělohy, 12

hod2. stádium

od plně dilat. cervixu po narození dítěte, 50 min

3. stádium do vyloučení placenty, 15 min

4. stádium kontrakce cév, 2 hod

Page 19: Přídatné embryonální orgány

…KONEC