Top Banner

Click here to load reader

of 7

SPRÁVNÍ ORGÁNY OBCE

Feb 06, 2016

Download

Documents

donar

SPRÁVNÍ ORGÁNY OBCE. Mgr. Michal Oblouk. OBEC. základní (nejmenší) samosprávná jednotka od 1. 1. 2011 má ČR 6246 obcí - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

SPRVN ORGNY OBCE

Mgr. Michal ObloukSPRVN ORGNY OBCEOBECzkladn (nejmen) samosprvn jednotkaod 1. 1. 2011 m R 6246 obc obec sama sebe spravuje samostatn rozhoduje o dleitch zleitostech, kter se tkaj zjm jejch obyvatel (obecn samosprva tzv. samostatn psobnost obce), zrove se ale mus dit zkony a nazenmi naeho sttu (sttn sprva tzv. penesen psobnost obce)tvo ji:obytn sti domy, silnice, parkyvoln krajina louky, pole, lesy, rybnkyobyvatel mus mt v obci trval bydlitzem obce je vymezeno katastrlnm zemm

TYPY OBCvesnice sdlo venkovskho typumstys msteko, v minulosti sdlo, ktermu bylo udleno prvo podat tdenn a dobyt trhy, v souasnosti 192 obcmsto - titul udlovan za stanovench podmnek (napklad poet obyvatel alespo 3000) pedsedou Poslaneck snmovny, historicky udlen titul msta me bt uznn i u obc s nim potem obyvatel, v R celkem 597 mst (nejvt Praha 1,3 mil. obyvatel, nejmen Pebuz 74 obyvatel)a) statutrn b) krajsk Brno, esk Budjovice, Hradec Krlov, Jihlava, Zln, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plze, Praha, st nad Labemc) hlavn

STATUTRN MSTA

OBECN ZZENzastupitelstvo nejvy orgn obce (zastupuje obany), rozhoduje o nejdleitjch zleitostech obce, voleno obany na 4 roky, v ele starosta (primtor)

rada vykonv koly, kter j stanov zkon nebo rozhodnut zastupitelstva, volena z len zastupitelstva (starosta, mstostarosta)

ad (magistrt) zastupuje v obci nebo mst stt, schzej se v nm lenov zastupitelstva a pracuj zde zamstnanci adu rzn odbory, matrika

OBECkad obec hospoda s vlastnmi finannmi prostedky a majetkem, rozhoduje nap. o oprav chodnk, o oteven matesk kolky, zajiuje osvtlen, dopravu do dalch obc, zizuje hit, autobusov zastvky, zajiuje drbu mstsk zelen a silnic, podporuje kulturn ivotobyvatel se mohou na ad obrtit s problmy a stnostmi souvisejcmi s chodem obceo vyhlkch a rozhodnutch obce informuje obyvatele prostednictvm edn desky, internetovch strnek a zpravodaje

ZDROJEhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Obechttp://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(%C4%8Cesko)http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto#Seznam_statut.C3.A1rn.C3.ADch_m.C4.9Bsthttp://www.tatenice.unas.cz/http://www.lanskroun.eu/cz/region/obce-lanskrounska/tatenice/