Top Banner
ASTEKARIA - 2007ko uztailaren 13an - XII. urtea - Usurbil, 288. zenbakia Akabo S Akabo S antixabelak, antixabelak, begibistan dira S begibistan dira S antioak antioak www.noaua.com Bidaiatu? Beldurrik gabe, baina arduraz Bidaiatu? Beldurrik gabe, baina arduraz Asier Huegun, Yemen Gari Udabe, New York Aitor Egileta, India
20

NOAUA!! 288 alea

Mar 18, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 288 alea

ASTEKARIA - 2007ko uztailaren 13an - XII. urtea - Usurbil, 288. zenbakia

Akabo SAkabo Santixabelak,antixabelak,begibistan dira Sbegibistan dira Santioakantioak

ww

w.n

oaua

.com

Bidaiatu?

Beldurrik gabe, baina arduraz

Bidaiatu?

Beldurrik gabe, baina arduraz

Asier Huegun,Yemen

Gari Udabe,New York

Aitor Egileta,India

Page 2: NOAUA!! 288 alea
Page 3: NOAUA!! 288 alea

3Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ATA R I KO H A I Z E A

6. Or.

Aurkibidea

18. Or.GAZI, GOZO, GEZA

BIDAIARIEKIN SOLASEAN

5. Or.LARUNBATEAN, BIZIKLETA MARTXA

9. Or.LANGABETUENTZAT IKASTAROAK

10. Or.

ESKUBALOI TALDEAK, GRANOLLERSEN 13. Or.

JAIETAKO AZKEN TXANPA, IRUDITAN

14. Or.PUNTU BIDEZKO GIDA-BAIMENA

NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - [email protected] - www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Intza Salsamendi, [email protected]

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, IñakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, KoldoHuegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Agurtzane Solaberrieta, Joxe Luis Arrastoa, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Miren Azkonobieta, Txelo Vidal eta Kerman Errekondo.

Elektrikaria: Iñaki Salsamendi.

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK

GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI

IKA-MIKA BAINO GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRIS-TEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITA-RATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. IDATZIA ARGITARATZE-DATA BAINA ASTEBETE

LEHENAGO EKARRI BEHAR DA.

NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean eta, orohar, aldizkarianadierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Badok Amairu

Izen abizenak: Maialen Unanue Irureta.Adina: 19.Helbidea: Atxegalde.Lanbidea: kazetaritza ikaslea.

1. Jakirik gogokoena.Amaren patata tortilla.

2. Ohitura txarren bat.Dena azken unerako uztea.

3. Zer gordetzen duzu sakelan?Gehienez klinexak, gainerakoa poltsan.

4. Zertan berpiztuko zinateke?Zaldi batengan.

5. Zeri diozu beldurra?Bakarrik gelditzeari.

6. Miresten duzun pertsona.Familiakoak, lagunak eta mutila.

7. Ezin zaitezke bizi…Parranda gabe.

8. Egindako erokeria handiena.Oraindik egiteko dut.

9. Liburu bat.“SPrako tranbia”.

10. Film bat.“Noviembre”.

11. Leku bat.Urdaibai.

12. Herriko lekurik ederrena.Atxegalde.

13. Urtaro bat.Uda.

Maialen Unanue: “Liburu bat, SPrako tranbia”

Page 4: NOAUA!! 288 alea

4 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

HE R O R R E K E S A N

IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO

GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE

BATEAN ARGITARATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik.

Hurrengo alea: uztailak 20. Idatzia ekartzeko azken eguna: uztailak 16.

AITOR LANDALUZE

Deabru eta Aker gau luzea pasa eta gero, eguzkiarenlehen printzak Artzabalgo parkera erori direnean,

Laukoteko terrazan eseri eta beste erronda bat atera dute.Hamaikagarren jintonikak Deabru gogor jo eta aspaldiangordeta zuen kontua frenorik gabe eztarriko loturatikaskatu du eta hitzen bidez haizetara zabaldu da:

-Erraldoi poxpolina etorri zenetik ez naiz berdina, beresoineko gorriak irudikatzen dituen formak. Zapi zurihorrek hain galanki apaintzen duen buru perfektua, sime-trikoa,... Txokoaldeko buztin tailerretik ezin horrelakoesmalte paregabea atera, hain dirdiratsu eta hain garbia,gardena. Zein kartoia izan arren portzelana finenaren ere-durik gorenena bihurtua. Papermatxezko ezpain gorridotore horiek, Migel Angelek zizelkatutako marmolabezain nabaria eta lisatua. Begi marroi pare hori, argiaketa argitsuak, zuzenak eta alaiak, eguzkiak sanjoan goize-an egiten dituen saltoen moduko dirdiradunak, itzelak,paregabeak, barruraino sartzen zaizkit, eta nire kartoizkobihotza taupadaka jartzera iristen dira, taupa,... taupa...taupa... taupataupa..., pianistarik iaioenak ere musikatze-ra iritsiko ez litzateken doinuarekin.

-Esaten dutenez sanjoaneko eguzkiak dantzan harrapa-tzen duena dantzan mantentzen du urte osoan,... Moztudio Akerrek, ondoren kalimotxoari zurrutada bat etaerretzen ari den horri hasperen bat eman dio, keaDeabruren aurpegi handira botaz. Baina Deabruren kon-fesioa etenezina da dagoeneko eta ezer aditu ez balu beza-

la jarraitu du: -Duen mugimendua, dantza graziaz betea. Buelta osoa

ematen duenean besoak gorputzetik askatuz, airean zabal-duz sortzen duen zirkunferentzia perfektua konpasarekineginda dirudi, borobila, zehatza eta musikarekin bateraerritmoz betea. Zirkunferentzi horren radioen barrurainosartuko nintzateke, besarkatzen utziz. Eta barruan egondabelarriraino igo nahiko nuke, goxoki, haize leun batez,maite zaitut xuxurlatzeko.

Isilunea. Akerrek beste zurrupada bat kalimotxoari etabeste hasperen bat erretzen hari den horri. Deabrukburuhandia jaitsi du, makurtuta. Zelofan gardenezkomalko bana isuri du begi bakoitzetik, eta jarraitu du:

-Baina ezin dut, ez naiz iristen, bera erraldoi niburuhandi, bera zeruan ni berriz infernuan. Ni,Usurbilgo buruhandirik beldurgarriena, zekenena, itsu-siena. Ume txiki eta ez hain txiki guztien amesgaiztorikbiziena, gorria, lizuna, deabrua! Maitasunak harrapatunau, maitemina. Kartoizko izaki lerdo hau!

Isilune bat egon da, Deabruk ez daki Akerrek zeozerjarraitu duen ere, eta badazpada galdegin dio:

-Zer, melankoliko al nago?Akerrak sorbaldaren gainetik besoa luzatu dio:-Ez, megalkoliko! Gaia aldatuz, entzun dut Nafarroako

herri batzuetan buruhandiek maskuri batekin jo beharre-an, 20 zentimetro luzeko larruzko tira batzuekin jotzendutela, zer iruditzen datorren urteko santixabeletako...

Ainhoa Azpiroz - Aitor Landaluze - Luis Aranalde - Ar i tz Gorr i t i - Imanol Ubeda - Nerea Zinkunegi - Idoia Torregara i - Joxe Piñas - Unai Agirre

Kabezudo pelao

Page 5: NOAUA!! 288 alea

5Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

PI L-P I L E A N

Ika-mika

Larunbatean, Donostian,bizikleta martxa “Errausketarik ez!” lemapean

Errausketaren Aurkako HerriPlataformen Koordinakun-deak antolatu du larunbateko

bizikleta martxa. Arratsaldeko18:00etan abiatuko da DonostiakoBoulevardetik. Zubieta Lantzen plata-formak, bestetik, errausketaren aurka-ko kartel lehiaketa antolatu du.

Zubietako frontoi berriaren kanpo-ko paretan, errausketari oposizioa etaalternatiben, birziklapenaren eta herriosasuntsuago baten aldeko aldarrika-pena isladatu nahi da. Mural batenbitartez egin nahi du Zubieta Lantzenplataformak. Kartel lehiaketa jarri

dute martxan eta irabazlea izango damuralean irudikatuko dena.

Lehiaketako oinarriakEdonork har dezake parte.Neurria: Kartela A3 neurrian aurkez-

tu behar da.Epea: Uztailaren 28a (egun hori

barne).Tokia: Alamandegiko buzoian (Herri

Batzarraren egoitza).Saria: Diploma, errausketaren aurka-

ko aportazioaren satisfakzioa eta mura-lean irudikatuta ikustea.

Antolatzailea: Zubieta Lantzen.Uztailaren 29an Zubietako frontoian

erakutsiko dira lan guztiak, eta arra-tsaldeko 20:00etan irabazlearen izenaemango da aditzera, frontoian bertan.

Zubieta Lantzenekerrausketaren aurkako

kartel lehiaketa antolatu du.

Bidaia ote?

Aste bukaera da eta irten gara herri-tik. Gure nahia beraiek ikusi, nola

dauden jakin, solasaldi laburra (45 minu-tu gehienez) eta joan etorria ondo egiteada. Izan ere Usurbildik 1.060 kilometrota-ra goaz eta bidean hamaika ordu inguruegingo ditugula diogu elkarri. Gau osoadaramagu bidean eta eguna nola argitzenduen ikusi dugunez, bide ertzeko tabernangosaltzea erabaki dugu, sartu eta goizegidenez nahiko leku daukagu indarberritze-ko. Denbora daukagu eta mugimendugutxik gorputzean eragin digun zamaarintzeko oinez joan etorriak egin ditugugiharrak mugituz eta azkenean burnizkoatearen aurrean gaude.

Atea zabaldu denean sartu, patrikakhustu eta lehengo detektagailuak pi, pi, egindidanez sandaliak erantzi behar izan dituteta barrura. Gure agiriak bertan utzi norenagoazen azaldu eta bigarren detektagailuarilehenengoari emandako azalpen guztiakeman ondoren kristala eta burnia tarteka-tzen diren beste aldean ikusi dezakegu lagu-na. Lokutorio guztiak euskaldunez betetadauzkagu eta talde polita osatzen dugu.

Hamabost egun dira bat-batean ama hil

zitzaiola. Ezin izan zuen ikusi. Berak ezinzuen sinetsi ama horrela joatea. Bisitarajoaten zitzaion eta indartsu zebilen. Berehutsunea nabaritzen zaio Mikeli. Orain 16urte atxilotu zuten eta sei hilabeteetaraAita hil zitzaionez bere gorputza ikusteaeskatu zuen baina ez zioten utzi. Berakerakusten digun indarra deigarria egitenzaigu eta indarberritzen gaitu. Egoeragogor horietan bidali genizkion animoakeskertu egiten dizkigu eta konturatu gare-nerako solasaldia bukatu da eta lagunaezkutatzen digutenez gu kanpora goazsentimendu gazi-gozoekin. KanpoanEuskal Herritik etorri behar izan dugunokelkartu, zer moduz ikusi ditugun elkarriesan eta itzulera ondo egitea desiratuzsakabanatzen gara arratsalde hasieran.

Itzulerako bidean ordu eta erdira bestebi errepresaliatuekin egon nahi dugunez,aurreko espetxean egin duguna errepika-tzen dugunean burnirik ez duen kristalzabal baten beste aldean ikusi ditzakeguMaritxu eta Ion arratsaldeko lauretan.Oraingoan bakarrik gaude eta solasaldiariekin diogunean konturatzerako denborajoan da eta aurreko espetxean bezalaxe

ezkutatu dizkigutenez, gu kanpora goazitzulerako –orain bai – bideari ekiteko.

Kotxean sartu eta euskaldunekin izandugun solasaldiaz hitz egiten dugu, etanola ez, honela ibili beharraz. Ehunka eus-kaldun gabiltza une horretan horrela.Batzuk (gu bezala) Andaluzian, besteakGalizian edo Pariseko kaleetan. Guztiokhelburu berdinarekin. Berdin dio udaraedo negu izan, txingorra, elurra, euria,herriko festak edo opor garaia izan.

Berdin dio kanpoko politikarien erasoa-ren zama jaso behar izan. Berdin dio saka-banaketaren aurka daudela esan eta ezaba-tzeko ezer egiten ez duten “bertako” poli-tikarien axolagabekeria jaso. Berdin diojoan-etorrian 30 ordutatik 24 kotxean,autobusean edo trenean pasa behar izan.Berdin dio kanpoko eta bertako politika-rien faltsukeriak erasotzen gaituen.

Gu, amaigabeko bide horietan hil zaiz-kigun (edo dizkiguten) senideekin bat egi-ten dugu eta senide eta lagun errepresalia-tuak bakarrik ez ditugula utziko oihuka-tuz gero arte esaten diegu.

M. B. B.

Page 6: NOAUA!! 288 alea

6 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ER R E P O R TA J E A

Lasarte-Orian jaioa da bainaUsurbilen bizi da. Pedagogiairakaslea da EHUn eta duela

urte batzuk arabiera ikasteari ekinzion. Arrazoi horregatik joan zenYemenera 2004 urtean. Geroztik,beste bitan izan da han. Joan eto-rrian, lagun handiak egin dituYemenen. “Hango jendearekin hitzegiteko aukera izan dut eta eurak ereoso haserre daude. Ez daude batereados gertatu denarekin”, aitortu diguAsier Huegunek.

NOAUA. Desatseginak diraYemendik jaso ditugun albisteak.

Asier Huegun. Sorpresa handiare-kin eta harrituta jaso nuen albistea.Gainera, gertuko jendea da tartean hildena. Bidegabekeria latza izan da.Yemeneko jendearekin hitz egitekoaukera izan dut eta eurak ere oso hase-rre daude. Ez daude batere ados gerta-tu denarekin.

N. Orain arte ez genuen Yemenezagutzen. Non zegoen ere ez gene-kien. Aurrerantzean, herrialde horiAl Kaedarekin lotzeko joera egondaiteke.

A. H. Ez genekien zer zen, nondagoen, ze arazo dituen, nolakoa denjendea… Arrisku handia dago horre-kin. Berri hori atera da eta listo. Ezdago gehiago. Horrek ere mintzenzaitu. Eta herrialde guztiek bezala,argi-ilunak ditu Yemenek. Baditugauza oso onak; han izan naizeneanoso harrera beroa egin didate, adibi-dez. Baina bestetik, arazo ekonomiko

latzak ditu, politikoki oso desegonko-rra da, arazo erlijisioak ere badituzte,analfabetismo handia dago.... Arazosozialak ere badira: herri batzuetanargirik ez dago, urik ere ez.

N. Turismoa diru iturri izango dayemendarrentzat.

A. H. Azkenaldi honetan, gero etajende gehiago joaten zen hara. Badubere erakargarritasuna, gurekiko osoezberdina baita gauza askotan.Turismoa, noski, bada diru iturriinportante bat eta badirudi atentatuhonek moztu egingo duela diru iturrihori. Egoerari buelta emateko urtebatzuk beharko dira.

N. Lagunak ere badituzu han.Eurak ere txundituta hartuko zutenalbistea, ezta?

A.H. Bai, bai. Haiek hala esatendidate, “zuk jendeari esan gu nolako-ak garen benetan, ez gaudela adoshonekin”.

N. Hirutan joan zara Yemeneraarabiera ikastera. Nolatan arabiera?

A. H. Lehen aldiz 2004an joan nin-tzen, beste hiru lagunekin batera.Hilabete eta erdi pasa genuen bertan.Gure kabuz joan ginen. Interesgarriairuditu zitzaidan bertako kultura ber-tako hizkuntzarekin ezagutzea.Geroztik, beste bitan izan naiz bertan,eta eskola batean egon naiz arabieraikasten. Asteburuak aprobetxatzennituen batetik bestera bidaiatzeko.Bertako jendearekin bidaiatzen nuenautobusean, edo taxiak beraiekin kon-partituz…

N. Zer esango zenieke hara bidaia-tzeko asmoa dutenei?

A. H. Nik bidaia-txartela erositaedukiko banu, Yemenera edo bestetokiren batera, ni joan egingo nintza-teke. Ez diot inori aholkurik emangobaina ni joan egingo nintzateke. Eta

lasai joango nintzateke; beldurrikgabe, baina arduraz.

Asier Huegun Arabiera ikasterajoan da hirutan Yemenera.

Asier Huegun hiru aldiz izan da Yemenen

“Han izan naizenean oso harrera beroa egin didate”

“Nik orain bidaia-txartelaerosita izango banu, ni joanegingo nintzateke. Beldurrik

gabe, baina arduraz”

ASIER HUEGUN

“Gobernuekin daude

haserre, ez herritarrekin”

NOAUA. Iranen, Sirian etaLibanon ere ibili zara. Herri horietan,amerikarrekiko eta europarrekikojarrera aldatu egin dela uste al duzu?

Asier Huegun. Jendeak ezberdin-tzen badaki. Euskalduna zarela esatenduzunean askok ez gaituzte ezagutzen,baina Espainia aipatzerakoan Zapateroezagutzen dute eta badute horrelakosinpatia bat berarekiko, Iraketik tro-pak atera zituelako, gero Afganistaneraeraman bazituen ere, baina tira…Aznar ere ezagutzen zuten eta ez zutengustuko. Bush ere ez zaie batere gusta-tzen, ezta Blair ere. Gobernuekikodute jarrera hori baina jendearekin ezdute horrelako tratorik. Akaso hemenezjakintasun handia dago eta aldehorretatik askoz itxiagoak gara.Informazioa desitxuratu egiten dahemen eta denak zaku berean sartzekojoera dugu.

Page 7: NOAUA!! 288 alea

7Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ER R E P O R TA J E A

Ingelesa ikastera abiatu zenAmerikako Estatu Batuetaraeta hiru hilabete egingo ditu

bertan. New York hirian zela izanzuen Yemengo atentatuaren berri.Irailaren 11koa eta gero, segurtasunneurriak handiak dira New Yorken.Hala ere, “ikasle bizimodurako izu-garri hiri interesgarri eta erosoa delaesango nuke”, aitortu digu GariUdabek.

NOAUA! Asier Huegun hirutanjoan da Yemenera arabiera ikastera.Zu, berriz, New Yorken zaude ingele-sa ikasten. New York bezalako hiribatek ondo hartzen al ditu zu bezala-ko ikasle-bisitariak?

Gari Udabe. Baietz esango nuke. Nibehintzat oso eroso sentitu naiz orainarte. Horretara egina dago NewYorkeko eguneroko bizimodua.Nomadaz betetako hiria da: pertsonenjoan etorria izugarria da hiri honetan.Batzuk ikastera, besteak lanera edotadenboraldi baterako bizitzera datoz.Eta hiria horretarako prestatua dagoenbezala, baita bertako hiritarrak ere.

Ikasle bizimodurako izugarri hiriinteresgarri eta erosoa dela esangonuke. Eta baita beste gauza askotara-ko ere.

N. Dorre bikiena eta gero, bidaia-tzearen kontua asko aldatu da.Gogortu egin dira segurtasun neu-rriak. Zuk ere sumatu al zenuen hori?Segurtasun aldetik, eguneroko bizi-tzan ere sumatzen al da?

G. U. Hona hegazkinez etorri nin-tzenean, Ameriketako Estatu Batuetarasartzeko baino segurtasun neurri gehia-go eta zorrotzagoak pasa behar izannituen Londonen. Hona sartzerakoan,berriz, hatz-markak hartzen dizkizute,eta argazki bat atera. New York hiria,berriz, orain ezagutu dut. Ez dakitatentatuen aurreko hiria nolakoa zen.Baina gaur egun segurtasuna ikusi,sumatu eta usaindu egiten da hirian.Izugarria da polizia, militar eta segurta-sun indarren presentzia kalean. Hirikotokirik esanguratsuenak 24 orduzdauzkate babestuta. Toki askotara sar-tzeko nortasun agiriak eskatzen dituz-te. Tren geltoki nagusietan, subway-an(metroa) eta halako lekuetan etengabedago polizia.

Adibidetarako: "4th of july" ospatuberri dute hemen. Gauen su artifizia-len ikuskizuna izaten dute. Haiekikusteko lekua hartzera joan ginen, etabost polizia kontrol pasa behar izangenituen, eta denetan soinean genera-man poltsa ireki eta barrukoa erakutsibehar izan genuen.

Gari Udabe ere, hizkuntza ikasteko asmoz joan da New Yorkera.

Gari Udabe hiru hilabeterako joan da New Yorkera

“Segurtasuna ikusi, sumatu eta usaindu egiten da hemen”

“New Yorken sartzekobaino segurtasun neurrizorrotzagoak pasa beharizan nituen Londonen”

GARI UDABE

“Oso gutxi hitz egiten da

Iraken gertatzen ari denaz”

NOAUA. Yemengo atentatuare-na nola bizitu zenuen han?Hedabideek oihartzunik eman aldiote?

Gari Udabe. Bai, izan du oihar-tzunik. Nik bertako hedabideetatikjakin nuen albistea. Telebista etairratietan albistegi nagusiek nazio-arteko atalean tartea egin ziotenzorigaiztoko gertakariari.Hurrengo egunean prentsak erebildu zuen. Hemengo egunkarinagusiek, eta baita dohainik bana-tzen diren AM eta Metro egunka-riek ere. Gerora jarraipenik ez zaioegin. Baina ez da harritzekoa:Iraken gertatzen denaren berri eretantaka ematen dute hemengohedabideek. Orokorrean oso gutxihitz egiten da han gertatzen aridenaz.

Page 8: NOAUA!! 288 alea

8 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ER R E P O R TA J E A

Aitor Egiletak bakarrik bidaia-tzeko ohitura du. Duela biurte, lana eta herria utzi eta

munduko txoko ugari bisitatu zituen;tartean, gomendagarritzat jotzen ezdiren horietakoak. Bere kronikak etaargazkiak noaua.com webgunean bildugenituen (oraindik ikusgai). Yemengoatentatuak ez du bidaiatzeko duengrina aldatuko.

NOAUA! Yemenekoa entzun zenue-nean, zer sentitu zenuen?

Aitor Egileta. Dexente harritu nin-duen. Yemeneko berri handirik entzungabea nintzen gertakizun hau izan arte.Badakigu Afrika eta ekialde hurbilekoherrialde askotan liskarrak direla asko-tan baina normalean barne liskarrakizaten dira eta ez turisten aurkakoak.

N. Atentatuaren ondorioz jakindugu zenbaitzuk Yemen non dagoen.Akaso hor dago arriskua. Estereo-tipoetan erortzea eta herrialde oso bateta herritar guztiak zaku berean sartze-ko joera, ezta?

A. E. Ba bai, halaxe da. Besteek gure-kin egiten duten modu berean guk erebesteekin gauza bera egiten dugu. Etatamalgarriena herrialde hauek existi-tzen direla modu honen bidez jakinbehar izatea.

N. Duela bi urte, munduko tokiezberdinak bisitatu zenituen. Kulturaeta erlijio ezberdineko herrialdeak eza-

gutzeko aukera izan zenuen. Bisitatuzenituen toki horietakoren batean,sumatu al zenuen nonbait okzidenta-lekiko jarrera txarrik?

A. E. Oso harrera ona izaten dugunormalean. Neurri handi batean peli-kulen, telebistaren eta diruaren ondo-rioak dira hauek. Noiz edo noiz tokatuizan zait baten baten purrustak entzunbehar izana, baina oso momentu pun-tualetan.

Denetariko jendea dago leku guztie-tan, bestela etxera begiratzea besterik ezdugu.

N. Bidaiari bezala, Yemenen gerta-tutakoak zure bidaiatzeko modua bal-dintzatu egingo du, ala ez?

A. E. Ezta pentsatu ere.Aurtengorako ere bidaia prestatzenhasia nago. Atentatuak, istripuak, ezbe-har naturalak… Makina gertakizun iza-ten dira mundu guztian eta horregatikez gara etxean geratuko, ezta herrialdeaberatsetara bakarrik bidaiatzera joan-go.

2005ean, Aitor Egiletak urte osoa egin zuen bidaiatzen. Argazkian, Indiako Pushkar herri santuan.

Aitor Egileta, bidaiaria

“Denetariko jendea dago leku guztietan, bestela etxera begiratzea besterik ez dugu”

IMANOL UBEDA ________________________

Page 9: NOAUA!! 288 alea

9Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ER R E P O R TA J E A

Zabalik jarraitzen du 2007-08 ikasturteari begira, zen-bait hezkuntza eskaintzatan

izena emateko epeak. LanbideHastapeneko bost espezialitateetakobat ikasi nahi duenak irailera arte dumatrikulatzeko aukera. Uztailaren20ra arteko tartea, eraikinak eta hiriguneak mantentzeko enplegu-presta-kuntzan parte hartu nahi duenak.

Eskualde mailako deialdia eginadute Usurbil, Lasarte-Oria etaAndoaingo Lanbide Hastapenekoarduradunek. Ondorioz, bost espezia-litatez osatutako eskaintza bateratuaprestatu dute. Usurbilen, sukaldaritzaeta gozogintza eta ile-apainketa etaedergintza; Andoainen, automobila-ren karrozeria eta galdaragintza etasoldadura tailerrak. Ikasturte berriaribegira, espezialitate berri bat erantsikozaie gainerakoei; Lasarte-Orian abianjarriko duten margolaritza tailerra.

16-21 urteko gazteentzatBi urteren buruan, gustuko ofizio

bati dagokion prestakuntza jaso,enpresatan praktikak egin eta bidebatez, eskola graduatua ateratzekoaukera dute. 16-21 adin tartean izan,eskola graduatua eskuratu ez, ikaske-tak utzi edota langabezian daudengazteei zuzendutako eskaintza da.2007-08 ikasturterako matrikulazioazabalik dago irailera arte.Harremanetarako telefono zenbakiahonakoa: 943 360 465.

Ile-apaintzaile izateko ikastaroa eskaintzen da Lanbide hastapen tailerrean.

Lanbide Hastapen Ikastaroetan

izena emateko garaia da

Hiru hilabeteetako prestakun-tza eta beste sei hilerako lan

kontratazioa. Bi osagai nagusihoriek ditu eraikinak eta hiri gune-ak mantentzeko Udalak abian jarri-tako enplegu-prestakuntza egitas-moak. Irailaren 10ean ekingo zaio,langabetuei zuzenduta dagoen eki-meneko prestakuntza zatiari. Edukiteoriko eta praktikoez uztartutakozenbait modulu eskainiko dituzte;igeltseritza, iturgintza, pintura, zur-gintza, elektrizitatea, arriskuen pre-bentzioa eta ingurumen sentsibiliza-zioa. Gabonak arte, guztira 450

orduko iraupena izango dute modu-lu horiek. Gero, 2008ko urtarrileanUdalak ekainera bitarteko lan kon-tratazioak bideratuko lituzke, egitas-moan parte hartzen ari direnentzat.

Matrikulatzeko baldintza baka-rrak, langabetua izateaz gain, partehartzeko motibazioa, interesa, pres-tutasuna eta lanbide horretan jardu-teko muga edo eragozpenik ez izateaaski da. Astebete baino ez izenaemateko; azken eguna, uztailaren20a. Horretarako, Udaleko GarapenEkonomiko eta Enplegu Sustapensailera joan behar da.

Eraikin eta hiri guneen zainketa ikastaroa

antolatu du udal enplegu bulegoak

ARITZ GORRITI ________________________

Zubiaurrenea, 5Telf: 943 37 10 42

Page 10: NOAUA!! 288 alea

10 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

SA N T I X A B E L A K , I R U D I TA N

Gaztetxoek adi-adi jarraitu zuten Patxin eta

Potxin pailazoen saioa.Irudian azaltzen direnek diabolo eta ziba

jokoetan parte hartu zuten.

Santixabel egunean kayak-ean ibiltzeko aukera

izan zen.

Sukaldeko tresnekin jolas entretenigarriak ere

egin daitezkeela ikus ahal izan genuen.Aiko taldekoek dantza estilo ezberdinak

eskaini zituzten.

Pintura lehiaketako antolatzaileak eta

irabazleak. Argazkia: Josu Aranberri.

Bukatu da, akabo

Ajea nagusi izango da orain, astebeteluze iraun duen jai giroa amaitu etagero. Goizetik gauera, mota, gustu eta

adin tarte guztiei zuzendutako ekitaldiez gozatu

ahal izan da. Eta jada, hurrengoSantixabeletarako gutxiago geratzen dela jakinada. Bitartean, ondorengo irudiokin geratubehar.

Page 11: NOAUA!! 288 alea

11Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

SA N T I X A B E L A K , I R U D I TA N

DYAk erreskate erakustaldi ikusgarria eskaini

zuen frontoi atzean.

Pilotatxoa koilaran mantentzen

nahikoa lan izan zuten.Gurasoek antolatu zituzten

jokoetan gogotsu ibili ziren.Udarregiko plazatxoan jarri

zuten tramankulu ikusgarri hau.

Oilasko biltzaile asko atera dira aurten. Gero,

parranda batean ibili ziren denak.

Gaztetxoak ere oilasko biltzaile lanetan ibili

ziren. Frontoian bazkaldu zuten.

Sokamuturrean jende asko bildu zen eta korrika

saio politak ikusi ziren.

In Situ taldekoak urduri baina gustura aritu ziren;

euren lehen emanaldietakoa izan zen.

Nafarroako Skalariak taldeak kanpoko

jende asko erakarri zuen.

Page 12: NOAUA!! 288 alea

12 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

SA N T I X A B E L A K , I R U D I TA N

Askatasuna plazako txoznatan

banatu zen zikiro-jana. Gazte Ekimenekoak Artzabalgo txozna-gunean

bazkaldu zuten.

Errepresaliatuen oroimenezko ekitaldian,

espetxean diren herritarrak omendu zituzten.Ikustekoa izan zen Bizkaitik etorri zen talde

honek eskaini zuen saioa. Aparta.

BTK taldekoen erritmoekin azkar alaitzen da

kaleko giroa.

Hiruko uztarriko idi-demak arrakasta handia izan

zuen. Jendea erruz bildu zen dema-plazan.

Josu martijak irabazi zuen Hurbilagok antolatu

zuen balkoi lehiaketa. 500 euro eskuratu zituen.

Erakustaldia eta gero, Izerditan blai

amaitu zuten zanpantzarrek.

Page 13: NOAUA!! 288 alea

Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

I Z E R D I PAT S E TA N 13

Usurbil Kirol Elkarteko kadetemailako bi eskubaloi taldeak“Granollers Cup 2007”

nazioarteko eskubaloi txapelketan izanziren ekainaren 27tik uztailaren 1abitartean. Mundu osoko herrialde des-berdinetatik etorritako eskubaloi joka-lariak bildu ziren bertan, eta herrikoneska-mutilak hauekin lehiatzekoaukera izan zuten.

Gustura ibili omen ziren herrikokadete mailako bi eskubaloi taldeetakoneska-mutilak Granollers aldean.Santixabelen atarian izan ziren bertan,eta hainbat neurketa jokatzeaz gain,beste herrialdeetako gazteekin hartu-emana izateko aukera izan zuten.Inaugurazio ekitaldian zeuden 20herrialdetako 20 bandera, baina usurbil-darrek beste bat jartzea ere lortu omenzuten, ikurrina hain zuzen ere.

Kirol arloari dagokionez, nesken tal-dea final laurdenetara iritsi zen.Ligaxkan 4. postua eskuratu zuten etafinal zortzirenetara sartu ziren bigarrenaukerako partida irabazi eta gero.Ondoren Brasilgo Sao Paulo taldea gain-ditu zuten final zortzirenetan eta TVRuchheim talde alemaniarraren aurka17-15 galdu zuten final laurdenetan.Mutilen taldeak, berriz, ezin izan zuenazken fasera pasa. Garaipen eta berdin-keta bana lortu zuten, beste 4 neurketakgalduaz.

Eskubaloi jokalari gazteak Granollersen

JOSU ARANBERRI ________________________

Amaitu da Usurbilgo

XXV. Pilota Txapelketa

Santixabel egunean jokatu ziren herrikopilota txapelketako finalak. Jubenil

mailan Narbarte goizuetarra eta Esnaola izanziren irabazle, Zumarragako Kina eta Biainbikotearen aurkako lehian. Eñaut Esnaolaktxiki-txikitatik jokatu izan du herriko pilotaelkartean, baina gaur egun Hernaniko talde-an dago. Nagusien mailan, berriz, AñorgaKirol Elkarteko Urmeneta eta Aranaldeklortu zuten txapela Ojuel eta Txapartegiri22-11 irabazi ondoren. Narbarte etaAranalde izendatu zituzten amaieran finale-ko pilotari onenak.

Page 14: NOAUA!! 288 alea

14 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ER R E P O R TA J E A

Puntukako gidabaimenak urtea bete du

Puntukako gidabaimena inda-rrean sartu zenetik urtea beteda. Bere eraginkortasuna

defendatzen dutenek, azken hilabetee-tan hildakoen kopurua dezente jaitsidela diote. Baina, aldiz, errepidearilotutako arauak irakasten diren lekue-tan, auto eskolatan alegia, bestelakoiritziak aurki daitezke. Kasu batzuetan,puntuak kentzeak berriro hanka sartze-rik ez egiteko balio dezakeela diote.Baina ez zaie nahikoa iruditzen; errepi-deetako arauak errespetatzea autoeskoletako irakaskuntzarekin bainonorberak dituen ohiturekin lotzendute. Gidariak baina baita oinezkoakgaren aldetik.

Arriskuetaz kontzientzia handiagoaizatea eta segurtasun gehiagorekin etahobeto gidatzea. Puntukako gidabaime-na indarrean sartzea, bultzatzaileekaipatzen dituzten onurak ziren.Ordutik, 365 egun jada igaro dira.Hildakoen kopurua jaitsi dela esaten dabaina era berean, milaka dira gidariekgaldutako puntuak.

Auto eskolatara puntu batzuk bideangaldu dituztenak agertzen hasi dira.Galdutako puntuak berreskuratu nahidituenak duela gutxi abian jarri dituz-ten ikastaroetako bat egin behar du. Etaez edozein auto eskolatan, horretarakoegokitutako guneetan baizik.“Kontzientziatzeko ikastaroa da. Bideobidez, istripu baten ondorioz elbarrituden pertsona bat ageri da. Arauak ezerrespetatzeak zer eragin izan dezakeenikusteko”, aipatu du Solozabal autoeskolako administrari Jaione Agirrek.

Jakinarazpenak beranduGaldutako puntuak gehiago izan

badaitezke ere, gehienez jota horrelakoikastaroen bidez 4 puntu baino ezindira berreskuratu. Horregatik, ikastarohorietara jada joanak dira arau hauste-ren bat egin duten gidari batzuk. “Gidabaimena galdu baino lehen, puntuakberreskuratzera doazenak dira”, adierazidu Lasarte auto eskolako irakasleJacqueline Zulaikak.

Baina pauso hori eman baino lehen,gidariari eskutitz bidez puntuak galdudituela jakinarazi behar zaio. Alor hone-tan, ordea, zer hobeturik bada. “Guztiaadministrazioaren bidez egiten da etaoso atzeratuta dabiltza. Eguneratzekooraindik denbora pasako da”, adierazidu Zulaikak.

Argitasun faltaDuela urtebete indarrean sartutako

lege berriak oraindik bere osotasuneanfuntzionatzeko arazoak ditu.Jakinarazpenak berandu iristeaz gain, ezdago oso argi zenbat puntu kendu dai-tezkeen egoera zehatz bakoitzean.Arrazoi berberagatik, kendu beharreko-ak baino puntu gehiago kentzen dizkio-te gidari bati. Besteari, gutxiago.Bestalde, herri batzuetan udaltzaingoakpuntuak kentzeko eskumena du; beste-

etan ez. Legeak berak ere, interpretaziomodu baterako baino gehiagorako ema-ten du.

Jarrera aldaketaren beharra Baina lege berria aplikatu beharrik ez,

errepidean behar bezala ibiltzeko kon-promisoa hartzen bada. Puntukakogidabaimenaren eraginkortasunariburuz hitz egiterakoan, ezin ahaztu,noski, gidaria bera.

Ezer gertatuko ez zaigularen usteazabaldu samar ote dagoen edo, autoeskolatan, gidariaren jarrera aldatzerabultzatzen duten bi arrazoi aipatzendituzte; isuna jarri eta punturik gabegelditzeko beldurra eta ondorioz, gidabaimena berriz atera beharra. Zerbaitgertatzen den neurrian jarrera aldatzendela diote.

Hori dela eta, puntuak kentzen diz-kioten gidariarentzat baliagarria edotakontzientziatzeko modukoa izan daite-ke puntukako karneta. “Horregatikbakarrik jendea errespetatzen hastenbada, jada ohitura hartzen doaz etaonuragarria da”, aipatu du Zulaikak.

Hortik kanpo ez da oso argi ikusten,zer modutan bultza dezakeen errepidee-tako segurtasuna. “Lege honekin batenbat eskarmentatutako da, baina gizarte

puntukako gidabaimenak oraindik, erabateko funtzionamendua izate-ko gabeziak ditu auto eskolatako profesionalek diotenez. hala ere,

gidarien esku dago arau hausterik ez egitea.

“Ez gaude ondo hezita,oinez ibiltzen garen garaitik.

Kotxean are zailagoa dabehar bezala jokatzea”

JAIONE AGIRRE

Page 15: NOAUA!! 288 alea

15Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

ER R E P O R TA J E A

osoa eskarmentatzea zaila da”, argitudu Agirrek.

Errepideari lotutako hezkuntzazbaino, auto eskolatan askoz orokorra-goa den hezkuntzaz hitz egiten da.Kontzientziatzea eta heziketa agertzendira arau hausterik ez egiteko eginbeharrekoen artean. “Legeren bat jar-tzen duten unean, estutu egiten gara.Baina denborarekin berriz lasaitzengara”, argitu du Agirrek.

Norbere jarrera eta hainbat ohituratxar aldatu gabe, horrelako ekimenekezer gutxi egin dezaketela diote. Bainaibilgailu bat gidatzen ikasi baino askozlehenagotik hasita. “Ez gaude ondohezita, oinez ibiltzen garen garaitik.Semaforoa gorriz dagoenean pasatzendugu. Oinez ez bagara ondo ibiltzen,kotxean are zailagoa da behar bezalajokatzea”, gogorarazi du Agirrek.

Puntuen kontsultaGogoratu; inolako arau hausterik

egin ez bada, 12 puntu izaten dira.Gida baimena duela hiru urte bainogutxiago eskuratu zuenak 8 puntuditu. Kasu horretan, bi urte igaro etaarau hausterik egiten ez duena, 12puntu izatera pasako da.

Zenbat puntu ditugun jakitekowww.dgt.es webgunera jo dezakegu.Bertan, “conductores” izeneko ataleanklikatuta, norbere puntukako gidabai-mena zertan den jakin daiteke.

ARITZ GORRITI ________________________

2 PUNTU

3 PUNTU

4 PUNTU

6 PUNTU

Baimendutako abiadura 21-30 km/o gainditzea;arrisku guneetan aparkatzea; derrigorrezkoa deneanargiak itzalita eraman edota gaizki erabiltzea; trafiko-agenteen zaintza saihesteko radarrak detektatzendituen sistemaren bat erabiltzea.

Baimendutako abiadura 31-40 km/o gainditzea;noranzkoa arauak bete gabe aldatzea; segurtasun tar-tea ez mantentzea; gidatzerakoan sakelako telefonoaedo eskuzko bestelako aparailu bat erabiltzea; segurta-sun gailuak ez erabiltzea.

Baimendutako abiadura baino 40 km/o eta %50abaino gutxiagoko abiaduran joatea; alkohol tasa 0,25mg/l gainditzea; autobide edo autobian debekatutakoibilgailu batekin sartzea edota atzera-martxakomaniobrak egitea; bidera edo inguruetara, suteak edoistripuak sortu ditzakeen edozer gauza botatzea.

Baimen egokirik gabe edota modu arduragabe etaarriskutsuan gidatzea; stopa, semaforo gorria edotapasatzeko lehentasuna ez errespetatzea; kontrakonoranzkoan arriskuan jarrita edo gutxi ikusten denlekuetan aurreratzea; zirkulazio agenteen seinaleak ezerrespetatzea.

Baimendutako abiadura %50ean gainditzea; bota-tako arnasan 0,50 mg/l-ko tasa gainditzea; estupefa-zienteen menpean gidatzea; sustantzien probak egite-ari uko egitea; kontrako noranzkoan edota ibilgailuenlehiaketa ez legaletan parte hartzea; gidari profesiona-lek atsedenaldiak %50-ean gutxitzea.

Puntuak nola galdu

Page 16: NOAUA!! 288 alea

16 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

INGO AL DEU?

Eguneko goardiako farmaziakUztailak 12, ostegunaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 13, ostiralaDe Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Uztailak 14, larunbataOrue, Jaizkibel 2 LasarteIturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Uztailak 15, igandeaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 16, astelehenaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 17, astearteaGil, Nagusia 24 Lasarte

Uztailak 18, asteazkenaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 19, ostegunaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 20, ostiralaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 21, larunbataDe Miguel, Nagusia32 LasarteOa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Uztailak 22, igandeaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZJ. Etxebeste Farmazia Elkano 2 kalea, Hernani. 943 552087 (gaueko guardia 22:00etatik 09:00ak arte)

2007ko egutegia noaua.com webgunean

ASTEGUNETANZubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T) / 13:15(T)14:35*(T) / 19:15(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00 / 12:45(T) 13:45* /18:45

LARUNBATETANZubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 15:15(T) / 21:35(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T)

JAI EGUNETANZubieta-Donostia

11:25(T) / 13:30(T) 15:30(T) / 21:35 (T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)11:00(T) / 13:00(T)15:00(T) / 21:00 (T)

Zubieta-Donostia TST autobusak

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da*: Eskola egunetan / Tf. 943 36 17 40

Argazki zaharren bila

Atxegaldeko Jai Batzordea

Etxean izaten diren eta erabiltzenez diren etxe tresna zaharrak eta

Atxegaldeko jaietako argazki zaharrakbiltzen ari da Atxegaldeko JaiBatzordea. Uzteko prest zaudetenokdeitu 635 205 734 zenbakira (Nagore)edota e-mail bat idatzi helbide honeta-ra: [email protected].

KzGunea, uztailean

arratsaldez; abuztuan itxita

Uztailean, arratsaldez irekiko diraKzGunearen ateak. Lehenengo

hamabostaldian honako ordutegian:16:00etatik 20:00etara. Bigarrenhamabostaldian honako ordutegian:14:00etatik 18:00etara. 943 36 14 12.

Page 17: NOAUA!! 288 alea

17Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

INGO AL DEU?

Literaturaren txokoa

1813ko udada. Espainia-

ko Independen-tziako Guda azke-netan eta tropaanglo-portugalda-rrak gero eta hur-bilago dauden arren, Napoleonentropen menpe dago Donostia. Berebizitza goitik behera astindukoduen bisita egingo dio François sol-dadu frantsesak Uliako Beatrizi.Ezezkorik onartuko ez duen eskaerasoil bat du esku artean, pairatzenduen ikusmen arazoa sendatzea.Soldaduak badaki garai bateanBeatriz petrikiloa izan zela eta baita

Inkisizioarekin arazoak izan zituelaere. Iragana harrotu eta bere familiaarriskuan jarri nahi ez badu, erron-ka onartzea beste aukerarik ez zaiogeratuko alargunari. Guzti haugutxi balitz, Donostiak jasangoduen guda giro, setio eta suteak,egoera oraindik gehiago laztea bainoez du lortuko.

Liburua: “31 baioneta”.Idazlea: Aitziber Etxeberria.Or: 256.Salneurria: 19 euro. Argitaldaria: Erein, Narratiba.Donostia "Opera Prima" saria 2007.

“31 baioneta”,Napoleongo garaian oinarritua

Uztailak 13, ostirala- Usurbil FTk antolatu duen Futbol

Eskolan izena emateko azken eguna.Izen ematea kiroldegiko harreran,18:00etatik 20:00etara.

- Azken ikasturtean euskara ikasidutenek eta UEUko ikastaroak egindituztenek edo egitekotan direnek diru-laguntza eskatzeko azken eguna.Informazio gehiago, udaletxean.

Uztailak 14, larunbata- “Errausketarik ez!” lemapean, bizi-

kleta martxa Donostian. Arratsaldeko18:00etan Boulevardean. ErrausketarenAurkako Herri Plataformen Koordina-kundeak deituta.

Uztailak 14/15- Piriniotara mendi martxa. Irteera,

goizeko 7:30ean Andatza lokal aurretik.Informazio gehiago 667 435 612(Andatza KKE).

Page 18: NOAUA!! 288 alea

18 Noaua! - 2007ko uztailaren 13an

GAZI, GOZO, GEZA

HILDAKOAK- Jose M.ª Roteta LabakaUztailaren 7an hil zen, 78 urterekin.

- Juan Izaguirre Lopetegui Uztailaren 7an, 86 urterekin.Zubieta.

ETXEBIZITZA

- Etxe bat salgai Nagusia kalean, 90 metrokarratu, 3 logela, 2 komun, egongelahandia, sukaldea, 9 metro karratukoganbara, dena amueblatuta.55.000.000pta. 625 702 539.

- Usurbilen pisu bat alokatu nahi dut.Presazkoa da. Deitu telefono honetara:627285904.

- Bizkarre kalean pisua salgai: 2 komun,sukaldea, sala, 3 gela, ganbara eta gara-jea. 48.000.000 pta. 650 938 489.

- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea trastero-arekin. Garajea aukeran. 685731792

-Bi gela edo gela bateko apartamentu batenbila nabil Usurbilen. 687 650 066(Maria).

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Moto bat saltzeko, Richoo RR beltza, 49cm3. 649 302 733 (David). Ondo zain-dua, “extra” asko.

- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50motoa saltzen dut. 649 356 081.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta

tarteka umea zaintzeko pertsona batenbila nabil. Irailetik aurrera hasteko.627278907.

-Benta tabernan lan egin nahi baduzudeitu: 685 757 962.

- Kamarero edo kamarera euskaldun batbehar da Zumeta jatetxean. 943362713.

-Urte osoz, astebukaeratan lan egiteko zer-bitzari baten bila gabiltza. Interesatuakdeitu 943366710.

Lan-eskaerak

- Fisikako ikaslea, uda honetan matematikaeta fisikako klaseak emateko prest.943 37 12 77 / 685 772 602 (Nerea).

- Pertsona helduak zein haurrak zaintzekoedo etxeko lanak egiteko neska bateskaintzen da. 677343326

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanakegiteko, pertsona helduak zein haurrakzaintzeko. 630274906

-Emakume bat eskaintzen da umeak edopertsona helduak zaintzeko.676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzekozein etxekolanak egiteko. Egun osokodisponibilitatea. 679742413.

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neskabat eskaintzen da. Esperientzia horrela-ko lanetan. 690 784 113.

- Oporretako, ospakizunetako, edozeinmotatako bideoak montatzen dituenprofesionala eskaintzen da. 943555835/617 242 660.

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak zain-du edo jatetxe batean lan egiteko prestnago. 610 669 335.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egi-teko eta umeak zein pertsona helduakzaintzeko. 618434990.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona hel-duak zein haurrak zaintzeko emakumebat eskaintzen da. 620646769.

-Arratsaldetan lan egiteko mutil bat eskain-tzen da. 664 774 024.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Txakur-kumeak oparitzen ditugu, hiruhilabetekoak. 943 36 33 06.

- Inork etxean alfer-alferrik telebista txikibat edukiko balu, gustora berrerabilikogenuke Udarregi ikastolan. Bide batez,zaharkitutako vhs bideo reproduktorea

ere hautsak jaten ari badizu, guk eteki-na aterako genioke ikastolan. Telefonozenbakia: 943 36 12 16.

- Pottoka salgai, kalifikatua eta subentzioajasotzen ari dena. 626 220925.

- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrezeginikoak. 943 36 20 49.

- Salgai bixkientzako aulki bat, Red Castlemarkakoa, osagarri guztiekin: burbuja,zakua... 943 36 07 54 (Ana).

- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratz txikibat osatzeko. 615744076.

- Bigarren eskuko trikitixa bat erosikonuke. 656 76 52 13.

- "Enciclopedia general ilustrada del PaisVasco" Auñamendi enziklopediaren 80tomo dauzkat saltzeko prezio osoonean. 635733984.

-Benelli repetidora salgai 600 euro.Telefono zenbakia: 645 735750.

- Mercedes Vito Mixta 112CDI bat saltzendut. Aire egokitua, kristal tintatuak,bigarren bateria, berogailu autonomoa,aurreko eserlekuak birikariak, dena hor-nitua, ASR... 610 431 999.

-Faema markako lau besoko kafetera batdaukat salgai. 645708191.

-5 urte dituen Renault Megane Coupe batdaukat salgai. 637 760 852.

-Bizirik edo jateko garbituta antxumeaksalgai. Baita bertako babarrun beltza etabaserriko oilaskoak ere: 664 774 024.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.Tf: 679 185 102.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukun-tzen dira. Baita ezkontza, opor edotabeste edozein ospakizunetako bideoakeditatu ere. 617 242 660/ [email protected]

- Bustner Fun modeloko 5 pertsonentzakokarabana salgai. Tf. 629 680 214.

Zorionak wapisssisimos!!Bi eskuekin hasibehar duzue konta-tzen!! Muxu potolopotolo bat laguneneta etxekoen partez.Oso ondo pasa oporretan.

Zorionak Poxpolinok!Ze azkar pasatzen dendenbora!! DagoenekoEñautek 6 urte betekoditu eta Unaxek 3. IzebaNuriarentzako erezorion bereziak. Muxupila pila patata tortillaeta oso ondo pasaMªTomasa

Zorionak Eñaut!Uztailaren 13an 2 urte egingo ditu gure etxeko potto-ttok. Zorionak etamuxu handi bat amatxo, aitatxo,amona, amama eta izeba osabenpartez.

Zorionak Xiker 14!Intza A., Intza G.,Markel, Aitor V.,Aitor Z., Endika,Onintza, Aimar,Eider, Lorena etaHaritzen partezondo pasa zure egunean ta zure anaiaXubanen partez ere!

Page 19: NOAUA!! 288 alea
Page 20: NOAUA!! 288 alea