Top Banner
ASTEKARIA - 2011ko otsailaren 11n - XV. urtea - Usurbil, 437. zenbakia B isitar isitar i ugar i ugar i erakar i erakar tz tz en en ditu organo berr ditu organo berr ituak ituak www.noaua.com Babes ofizialeko 58 etxebizitza zozketatuko dira udaberri honetan Babes ofizialeko 58 etxebizitza zozketatuko dira udaberri honetan Agerreazpi eremuan, 36 etxebizitza Sekaña eremuan, 22 etxebizitza Agerreazpi eremuan, 36 etxebizitza Sekaña eremuan, 22 etxebizitza
20

NOAUA! 437 alea

Mar 06, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 437 alea

ASTEKARIA - 2011ko otsailaren 11n - XV. urtea - Usurbil, 437. zenbakia

BBisitarisitari ugari ugari erakari erakar tztzenen

ditu organo berrditu organo berrituakituak

ww

w.n

oaua

.com

Babes ofizialeko 58 etxebizitza

zozketatuko dira udaberri honetanBabes ofizialeko 58 etxebizitza

zozketatuko dira udaberri honetan

Agerreazpi eremuan, 36 etxebizitza

Sekaña eremuan, 22 etxebizitza

Agerreazpi eremuan, 36 etxebizitza

Sekaña eremuan, 22 etxebizitza

Page 2: NOAUA! 437 alea
Page 3: NOAUA! 437 alea

3Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

ATA R I KO H A I Z E A

AurkibideaNOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 UsurbilTelefono zenbakia: 943 36 03 21

E-posta: [email protected]

www.noaua.com

Jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Bea Alda, [email protected]

Laguntzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria Angeles Arruti,Ainara Arnaiz, Unai Aizpurua, Maria Jesus Urbieta, Begoña Rekondo,Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Irati Portu, Iñaki Larrañaga, PakoAgudo, Jon Etxabe, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, Denis Elortza,Pello Aranburu, Maider Makazaga, Inma Balda, Luis Aranalde, NereaZinkunegi, Maialen Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Piñas, Unai Agirre,Idoia Torregarai, Belmonte Auzo Elkartea eta Udarregi ikastola.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Alaitz Aizpurua.

Banaketa: Lourdes Kamino, Olatz Rezola.

Tirada: 2.800 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

14. Or.SANTA AGEDA BEZPERA, IRUDITAN

INGEMARREKO LANGILEEKIN SOLASEAN

6. Or.

12. Or.

KRONISTAK KALEJIRAN

8. Or.ETXEBIZITZEN GAIA, HIZPIDE

Albistea iruditan

LAB eta ELA sindikatuetakoordezkariez osatuta dago

Udaletxeko Langileen Komitea. Astehonetan, aho batez, Gernikako Itunaakordioarekin bat egin dute eta eman-dako babesa ezagutarazi dute, ondokoargazkiaren bitartez.

Gernika Usurbil taldearen blogeanhonela jaso da albistea: “Euskal Herrianireki den prozesua garatzen eta finkatzenlaguntzeko eta Gernikako Akordioakizan dezakeen garrantziaz jabeturik,LAB eta ELA sindikatuetako ordezka-riez osatutako Udaletxeko LangileenKomiteak, aho batez, akordioarekikobere atxikimendua ezagutarazi du”.

Udaletxeko langileak, Gernikako Itunarekin bat

Udaletxeko langile komiteak bat egin du Gernikako Itunarekin.

Page 4: NOAUA! 437 alea

4 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

HE R O R R E K E S A N

MAIALEN UNANUE

Guztia da dirua, ekonomia, etekina. Dirua da kausa,eta dirua da ondorioa. Dirua da gaur egun mun-

duaren ardatza, eta haren inguruan mugitzen da gainon-tzeko guztia. Krisiak enpleguaren txikizioa ekarri du, eta ezhori bakarrik, baita etekinen mesedetan langileen lan-bal-dintzak mesprezatzeko aitzaki ederra ere.

Duela ez asko argitaratu zuten Euskal Herriko hainbathedabidek -txiki eta handiek- agiri bat, non herri-erakun-de publikoen sostengu eta babes handiagoa aldarrikatzenzuten. Izango ote du eskaera honek erantzun onik? Baietzespero dezagun, egoeraren konplexutasuna aitzaki harturikedozer egin dezaketela sumatu arren.

Hilabete eskas igaro da informazioaren aurka inoiz eginden erasorik larrienetako bat gertatu denetik: informa-zioa hogeita lau orduz eskaintzen zuen CNN kanala itxizuten (galera ekonomikoak medio) eta hogeita lau orduzzaborra besterik erakusten ez duen Gran Hermano daharen ordezkoa. Hau bai hau programa! Egiteko hoberikez duen jendea bertan sartu eta haien tontakeriak ikusteada, dirudienez, gure afizioa. Zenbat gustatzen zaigun

morboa! Kanala bere horretan hartu duen programaabsurdu honek audientzia gehiago, diru-iturri gehiago dubere aurrekoak baino. Nahiago dugu jendea sofan botata,edota, eguzkia hartzen ikusi, gure inguruan gertatzendena ezagutu baino. Nola heldu ote garen honaino...

Zer esan CNN irentsi duen Tele5z ere! Pertsonaiafamatuen bizitzak lehertzea du helburu, bertako langile-ak pailazo moduan (zalantzan jartzen dut euren ergelke-ria antzeztua denik) aurkezteaz gainera, hau ere, ia hogei-ta lau orduz egunean eta egunero, eta hala ere, horixebera da audientzia maila handienak lortzen dituen katea.Zaborra da gaur egun dirua ematen duena, hor dagonegozioa.

Informazioa izatea aberastasuna da, eta hori jakin bada-kite hedabideen jabeek ere. Horregatik galdetu behargenioke geure buruari ea zergatik ote duen gero eta lekugutxiago gure hedabideetan. Eta informazioa diodanean,ez naiz Pakirrinen kantzontziloez hitz egiten ari; horiek zei-nek garbitzen dituen jakitea ez da nire bizitzan (ez inore-nean) aurrera egin ahal izateko ezinbesteko tresna.

Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Luis Aranalde - Ugaitz Agirre - Aritz Gorriti - Imanol Ubeda - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai

Ez dira betiko garai onenak

Donostiako Cristina Enea funda-zioak “Kultura eta Natura” ize-

neko zikloa abiarazi zuen duela hilabetebatzuk. Geroztik, hitzaldi, tailer eta irte-era ezberdinak egin dituzte ziklo honenbaitan. Jardunaldi hauetan parte hartzenari direnak, Zubietan izan ziren pasaden asteburuan. Errauste-planta zeinespetxearen balizko kokaguneak bisita-tzen izan ziren.

Argazki hau Letabiden aterata dago.Ezkerrean, Oria aldetik datorren bideaageri da. Eskuzaitzeta ikusten da etaaurrez aurre Letabide. Bertan, tunel arti-fiziala zulatzen ari dira. Argazkiareneskubialdean, aldiz, errauste-planta egi-teko txikitu behar duten mendia.

Cristina Enea fundaziokoak, Zubietan bisitan

Argazkia Zubietako Letabiden aterata dago, pasa den larunbatean.

Page 5: NOAUA! 437 alea

5Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

PI L-P I L E A N

San Blas eguneko ohiturak bizirik

Garai bateko usadioari kasueginez, osasuna opatzekoeguna zen joan den otsai-

laren 3a. San Blas eguna ospatu zen,Euskal Herri mailan ezagunena denazokaren bidez Abadiñon. BainaUsurbilen ere bizirik jarraitzen du,ogia baina baita beste hainbat elika-gai ere bedeinkatzeko tradizioak.Aizpurua okindegian esaterako.

Urteak daramatzate, Aizpurua okin-degiko Mertxe Aizpuruak gogoraraz-ten duenez, “betidanik, gerra garaitikikusi dugu”, urtero otsailaren 3a aile-gatzen denean, otarra hartu eta meze-tara joaten. San Blas egunez mezaberezia ospatzen da Salbatore parro-kian eta gaur egun ere, hainbat herri-tar joaten da hitzordura, osasuna opaasmoz, esku artean daramana bedein-katzera; akaso, ezagunena bedeinka-zioa jasotzen duen San Blas egunekoopila izango da. Baina elikagai zerren-da uste baino luzeagoa da.; ogiaz gain,gozokiak, babarrunak…

Otarrarekin mezetara joaten urteakdaramatzate Aizpurua okindegikoek.“Urtero egin izan dugu erroskoa.Benantxio apaiza zela bera etorrizitzaigun etxera eta ogiak bertanbedeinkatu zituen. Hura gero joan zeneta urte batzuk badira otarra hartu etaelizara joaten garela”, adierazi du ItziarAizpuruak. Aurtengoa ez da salbues-pena izan. Joan den ostegunean, ohi-

tura berritu zuten Mertxe eta ItziarAizpurua izeba ilobek, gogoraraztenzutenez, “eliza bertatik bertara dugueta”. Otarra bedeinkatu zietenParrokia barruan, eta atarian berriz,otarra hustu. Euren kasuan, San Blaseguneko ohituraren bigarren zatia

baita aipatutakoa. “Gure asmoa, ogiakeramatea da, bedeinkatuak izateko.Baina gero mezetatik ateratzen denjendeak ogiok eskatzen dizkigu.Askotan otar osoa hantxe hustendugu. Nahiz asmo horrekin ez garenjoaten”, azaldu du Itziarrek.

Aizpurua okindegikoak, mezan bedeinkatutako ogiekin.

Osasuna, opari

San Blas ogia erosten dutenenartean dago Maite Berasaluze

herritarra. Urteetan mantendudute, ez bakarrik sendiak dastatzekoohitura, baita animaliei ematekoaere. “Usurbila etorri nintzenean,amonak eta izebak haiek erakutsita-ko usadioa da. Txikitutako pusketabana eman izan diegu txakur, behi,untxi eta oiloei”, adierazi dioNOAUA! aldizkariari.

Sinismenarenak herritarren arteanduen jarraipena zalantzan jar daite-ke agian, elikatzekoa ez ordea,Maitek gogorarazten duen moduan,“San Blas eguneko ogia etxean

denok jaten dugu”. Eta haiek bezalabeste askok. Normalean ogiokdenak saltzen dituzte Aizpuruaokindegian.

Joan den ostegunean ere gehiagoeskatu behar izan zituzten. Aipatzenduenez, bezero askok urtean behinegunero erositako ogia ordezkatzendu San Blas egunekoak, otsailaren3a heltzen denean.

Egun horretako usadioaren esa-nahiak osasunarekin du zerikusia.Bedeinkatutako gaiek gaixotasuneiaurre egiteko balio izatearekin.Aipatu dugun sinismenak bizirikdirau gaur egun Usurbilen.

Ogi erroskoakbedeinkatu egiten dituzte

“eta jendeak ogiokeskatzen dizkigu gero”

SAN BLAS EGUNEAN

Page 6: NOAUA! 437 alea

6 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

KA L E J I R A N

Pasa den igandean, duela pare bat hila-bete martxan dagoen igogailuareninaugurazioa ospatu zen Aginagan.

Bertara jende ugari bildu zen eta nola ez, baitaondoren Arrate zahar egoitzakoek eman zutenluntx goxora ere. Igogailuak heldu eta zahar

jendeari abantaila ugari ekarri dizkio. Izan ere, igogailua goikolokaletaraino igotzen da, hau da, jubilatuek arratsaldetan izatendituzten ikastaroetako lokaletaraino, baita ludotekaraino ere.Gaiez aldatuz, otsailaren 25ean, ostirala, antzerki emanaldiaizango dugu Aginagako ludotekan. Teatreruak Antzerki talde-ko hirukoteak eurek sortutako antzezlana eskainiko digute.Eurek sortutako azken lana izango da honako hau!!! Antzezlanhonekin, Donostian ospatu zen Gazte Antzerki Topaketan saribat irabazi zuten gainera, talde artistiko onenaren saria hainzuzen eta oraingoan, Aginagako ludotekan izango dugu an-tzezlanaz gozatzeko aukera. Antzezlanaren istorioa etxe batekogela batean gertatuko da, bertan jendea dago. Zer gertatzenden jakin gabe geratu behar al zara??? Aurreko emanaldiarekinbarrea, baina oraingoan izua sortu nahi dutela adierazi dute tal-dekoek. Honenbestez, antzerkiaz gozatu nahi duzuen guztiok

otsailaren 25ean Aginagako ludotekan duzue zita, gaueko20:00etan. Ez da sarrerarik ordaindu beharko eta adierazi dute-nez, antzezlan hau 12 urtetik gorakoentzat da gomendagarria.Hemendik, guztiok antzerki honetaz gozatzera gonbidatu nahizaituztet!!! Bestalde, Aginagako jai batzordea dagoeneko hasiada zenbait ekintzen inguruan lanean. Aurtengoan III. MendiLasterketa ospatuko da Aginagan apirilaren 3an. Parte hartze-ko asmotan zabiltzatenok, gogor entrenatzen hasi zaitezkete,aurtengoan ere ez baita lehia faltarik izango eta.

Igogailua, inauguratuaAGINAGA ANE MANZISIDOR

2011. urte honek albiste on eta berriakekarriko dizkigulakoan, atzera begirajarri beharrean nago. Iaztik gure auzoko

hainbat etxetan kezka eragin duen kontu bate-kin natorkizue oraingoan. Lapurretak izan diraazken aldian, dakidanez sakabanatuak daudenbaserrien eremuan eta hainbat etxebizitzatan.

Azkarrak dira inondik ere ostutzera sartu ohi direnak, lanakarintasunez egin izan dituzte eta. Etxe jabeak tarte batez kan-pora joan direla baliatuta, lapurrak bizileku barrura sartu,baliozkoa dena eskuratu eta ahal bezain laster ospa egitendute. Halako egoerak behin baino gehiagotan errepikatu dirazoritxarrez, azken aldi honetan. Eta noski, kezka eragiten du.Ez dakit noren esku utzi daitekeen gai hau, baina arazohonek konponbide baten beharra duela argi dago.

Lerrook idazten ari nintzela, Londreseko 70 urtetik gorakoadineko emakume bat ikusten ari naiz telebistan. Kaleanbitxi denda bateko lapurreta saihestu du, ustezko lapurrakbere poltsarekin kolpatuta. Kasu hartan, gertaera hiri erdigu-nean izanik berari esker egoera konpondu da. Gurean izan-dako lapurretek ordea konponbidea behar dute, berriz gertaez daitezen.

LapurretakKALEZAR INMA BALDA

Abendu amaieran San Esteban Txikieguna ospatu genuen. Igandea zen etahotza egiten zuen gainera, baina azken

urteetan ez bezala eguraldi eguzkitsua zegoen.Eguzkiak gehiegi berotzen ez zuen arren, jendeugari gerturatu zen bertara txamarra handiakjantzita. Mezetatik atera zen jendeak eta baita bestela gerturatuzenak ere, salda beroa hartzeko irrika azaldu zuen. Eta behin sal-darekin barrua berotuta gustura jan ziren Jai Batzordekoek pres-tatutako haragi egosi eta txistorra pintxoak ere, ardo trago bate-kin lagunduta. Jai Batzordekoen izenean eskerrak eman nahigenizkieke bertaratutako guztiei. Otsailean ere murgildu garaeta Santa Agedarekin batera eguraldi goxoa etorri zaigu.Makilarekin eskean ateratzen direnak lurra esnatzeko jotzenomen dute lurra, baina badirudi aurtengoan eguzkia ere esnatudutela. Oraindik ez da ahaztu behar neguan gaudela bainainguruko baserritako baratzetan laster hasiko dira nekazariaklanean eta honek ere bizia ematen dio auzoari. Ikusten duzuenbezala, ez daukat berri handirik emateko eta eskertuko nuke,auzotarren batek edo beste norbaitek ere gure Urdaiagari buruzzerbait kontatu nahiko balu, guregana jotzea, guk gustu handizentzungo ditugu zuen istorio eta kontuak.

San Esteban Txiki, gogoan

URDA IAGA ALAZNE BEGIRISTAIN

Aurrerantzean, Kalejiran ataleko 7 kronikak txandaka argitaratuko ditugu. Santueneko kronika hurrengo batean bilduko dugu.

Page 7: NOAUA! 437 alea

Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

KA L E J I R A N 7Egungoak ez du halakorikKALEBERR I ENEKO HARREGUY

Urtarrila konturatzerako amaituda eta berarekin joan zaigu SanSebastian eguna. Ezaguna da

baita ere neuretzat, hurrengo eguna, urta-rrilaren 21a, Santa Ines. Egun berezia iza-ten da neure jaioterrian, Iraetan. Gaztea

nintzenean ilusioz beteta egoten ginen egun horrenzain. Festak izaten ziren, orain ez bezala. Egun horretanerromeria bikaina ospatzen zen eta haurrak ekartzenzituzten elizara, Santa Inesengana, amets aldiak onakizan daitezen berari eskatzera. Esan izan ohi da santuonek ametsetan dabilenari laguntzen diola, gutxi etaonak izan daitezen. Eskatuz gero, urtero joaten garahara bertan jaio eta kanpoan bizi garen emakume taldebat. Meza eder baten ondoren bazkari eder bat egitendugu. Bertan umore onarekin abesten aritzen gara(“Erromako birgiña Iraetako izarra”) eta beste urte bateskatzen dugu berriz ere elkartu gaitezen.

Orain gutxi bestalde, Santa Ageda ere bertan izandugu eta heldu eta haurrek ongi kantatu zuten, gureherriko plaza eta kaleetan. Bejondeziuela eta beste batarte!

Santa InesATXEGALDE Mª JESUS URBIETA

ADI irakurle, errealzale, hipikaza-le, bonsaizale edo yogazale,Andatzako mendizale edo perre-

txikozale, eskola txikiko ume edo guraso,soziedadeko bazkide, Jai Batzordeko gazte,Quebrantako txirrindulari edo Behobiakolasterkari, erriberako nekazari edo ehiztari, SantaAgedako kantari, erreboteko pilotari, frontoiko palista,bide gorriko kolesterol-erretzaile, larunbatetako patina-tzaile, igandeetako domingero, sagardotegietako txule-tero, tabernari edo bodegero, errioko angulero, kristausano edo ero...

ADI zubietarrok, 37 egun ditugu zarauztarrek botadiguten erronkari heltzeko. Martxoaren 20an baietz2000 lagun Zubietan elkartu erraustegiaren kontra dan-tza egiteko! Zarauztarrek musika eta koreografia presta-tu dute, orain guk ikasi egin behar... Datorren astetikaurrera, entseguak egingo ditugu astelehenero17:00etan (eskola txikoko gurasook antolatuta) eta osti-ralero 19:30ean, frontoian edo Kaxkapen. Zatoz etaekarri lagunak, lankideak, ikasleak, dantzazaleak! Hartunahi dugu arnas...

37 egunZUB IETA DENIS ELORTZA

Gaur egungoak ez du halakorik.Haur eta gazte askok jartzen ditu-gu itsatsi-itsatsi eginda, gure baloi-

itxura hartutako begiak punta-puntan dago-en futbolariarengan. Hor izan ditugu etxekozaleak iraindu eta ostikoz jo dituen frantzia-

rra, argentinar hautatzaile ohia, garagardo kupeletan bestebat bailitzan hartuko genukeen ingelesa... eta beste hamai-ka ere bai. Gaur egungoak ez du halakorik. Igandero esate-ra nindoan, baina… egunero ikusten ditugu zelai orlegianepaileei, aurkariei iseka egin edota mehatxatzen dietenak,letxe txarrez emandako ostiko, ukalondoko, belaunekofranko eta baita zirikatzen eta azpijokoan ibiltzen direnakere, ugari. Eta asko baino gehiagori zigorra baretu edo ber-tan behera utzi zaio. Eta arautua dago!! Gaur egungoak ezdu halakorik.

Argentinar honek 8 bat urte zituela hazteko arazoakmedio, tratamendua jaso zuen; luze zihoan eta gurasoekezin sosik bildu hura ordaintzeko! Hemengo eta hango aha-leginak, eta ezer ez! Baina dabilen harriari…; haruntzago-tik, han, Lleidatik aitari lan aukera txukuna sortu eta bibider pentsatu gabe, hegazkinean penintsularaino! Haurrak

injekzioen ziztadekuzten zioten bitartean,Bartzelona taldearekinfrogak egin. Frogekazkar erakutsi zutenjokalari aparta izan zite-keela; beraz,… ohorez-ko matrikula: 10. Etaaitari lana amaitzean…zer egingo dugu seme?,bota zioten baloia, nireametsa betetzen lagun-duko didazue?, jasozuten, bueltan, pasea.Mutikoak ez du sekulaahaztuko gurasoekegina, gurasoen kon-fiantza, gurasoen maitasuna… eta bihotz-bihotzez etamundu guztiaren aurrean eskertu nahian, hark sartutakogol baten ondoren, “Urte Askotarako, Amatxo” eskuz ida-tzirik daraman kamixeta erakutsi du! Eta arautua dago:zigorra jaso du (zertan den sartu gabe)! Adibide bat…

Page 8: NOAUA! 437 alea

8 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

ER R E P O R TA J E A

Udaberrian etxebizitza berriakeraikitzen hasiko diraherrian. 22 Sekaña eremuan,

San Inazio auzunearen ondoan. Beste36, Agerreazpi eremuan, Muna Lurratikgertu. Otsaila amaieran izen emateazabaldu, eta zozketa apirilean egiteko-tan da Udala. Udaberrian hasiko diraeraikitze lanak. Etxebizitza hauekikointeresa duten herritarrei, UsurbilgoUdaletik aldez aurretik Etxebiden izenaematea aholkatzen zaie.

Joan den urtarrilaren 27an erabakiaGipuzkoako Aldizkari Ofizialean argita-ratu eta biharamunetik zenbatzen hasita,udaberrian eraikitzen hastea aurreikusiakdauden 58 etxebizitza, garaje eta trastele-kuen zozketarako oinarriei alegazioakaurkezteko zortzi lan eguneko epea zego-en. Orain, Udalak behin betiko onartubeharko ditu aipatu oinarriak.

Egitasmo eraberrituakZozketatuko diren babes ofizialeko 22

etxebizitza Sekaña eremuan eraikikodira, hasieran alokairuzkoak behar zutenarren. Udalaren informazio gehiagorenfaltan, Ezker abertzaleak amaitzear denlegegintzaldiaren inguruan usurbilegi-nez.com web orrialdean zintzilikatuaduen balantzean irakurri daiteke etxebi-zitzen gaiaren inguruko hainbat datuargigarri: “Udalak alokairuzko 22 etxebi-zitza eraikitzeko asmoa zuen,Jaurlaritzaren Orubide programarenbidez. Haatik, eta 3 urtez zain egonondoren, Jaurlaritzak alokairu sozialmoduan garatzea ezinezkoa ikusten du”.Horregatik, babes ofizialeko erregimene-an zozketatuko dira etxebizitzok.

Agerreazpi eremuan eraikiko dira gai-nerako 36 etxebizitzak. Aurretik eginazegoen proiektua, moldatu beharra izanda kasu honetan ere. Ezker abertzaleakprestaturiko legegintzaldiko balantzeanaipatzen denez, “lehen, 73 etxebizitzalibre ziren. Haietatik 37 etxetzar eta 36pisu. Orain, 37 etxetzarrak desagertzendira eta horiek okupatzen dituzten

10.000 metro karratuko lurrak libratueta Udalak bere jabetzan hartu ditu.Horiez gain, herriak 150 metro karratudituen ekipamendurako eraikin bat jaso-ko du”.

Ugartondo, udazkenetik aurreraAgerreazpi eremurako gainera, beste

72 etxebizitza libre eraikitzea ere aurrei-kusia dago, baina Ezker abertzaletik aipa-tzen dutenez, “libreak krisia gainditzeanmugituko dira”.

Ugartondon ere, 96 etxebizitza libreeta babestutako 96 etxebizitza eraikitze-ko asmoa dago; babes ofizialeko 48, beste48 tasatu. Ezker abertzalearen esanetan,“promotoreak proiektua urtebetez geldi-rik eduki eta gero, urratsak ematen hasidira. Etxebizitza libreak kooperatibabaten gisara sustatuko dira”. Udazkeneaneraikitzen hastea aurreikusten da.

Asmoa, 322 etxebizitza egiteaGuztira beraz, Ezker abertzalearen

balantzeak jasotzen duenez, etorkizunean322 etxebizitza eraikitzeko asmoa dago

Usurbilen. Gaineratzen dutenez, beste bibide ere jorratu nahi dituzte: lokalaketxebizitza bihurtzea indarrean den udalordenantza aintzakotzat hartuta, eta bes-talde, etxebizitza hutsen erregistroa era-tzea, Ezker abertzalearen esanetan, “trata-era fiskal berezia ezartzeko eta alokairuanjartzen laguntzeko”. Txaramuntoko 12etxebizitza eta Maixuetxeko beste 6, alo-kairu sozialera bideratu ostean, etorkizu-nean Olarriondon alokairu sozialekobeste 23 etxebizitza ere eraiki nahi dira.

58 etxebizitza

zozketatzeko asmoa du Udalak apirileanBabes ofizialekoak, izen-ematea zabalik izango da otsaila bukaeran

Zozketatuko diren 36 etxebizitza Agerreazpi sektorean daude.

Promotoreei egozten zaieUgartondoko proiektuaren

atzeratzea

UGARTONDOKO EGITASMOA “Krisiaren” eraginaUgartondon eta

Olarriondon

Olarriondo eta Ugartondo ere-muko etxebizitzen eraikuntza

atzeratzen joan da, Ezker abertzaleaklegegintzaldiko balantzean jasotzenduenez, bizi dugun krisialdi ekonomi-koagatik. “Krisia medio, promotore-entzat ez da lehen bezain errentagarriagaur egun eraikitzea, eta euren interesekonomikoak, herritarren beharrenaurretik lehenesten dituzte”, dio aipa-tu dokumentuak. Legegintzaldiamaiera honetan Ezker abertzaletikadierazten dutenez, “ahaleginak bider-katuko ditugu, etxebizitza horiekbehingoz egin daitezen”.

Page 9: NOAUA! 437 alea

Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

ERREPORTAJEA 9

Babes ofizialeko erregimeneanzozketatuko dira apirilean,Sekaña eta Agerreazpiko 58

etxebizitzak. Hona hemen, parte har-tzeko bete beharko diren baldintzanagusiak edota egongo diren kupoak.Gogoan izan, alegazio epea igaro etabehin betikoaren zain, oinarriok orain-goz behin behineko onarpena dutela:

Etxebizitza promozioak (58 etxebizi-tza, trasteleku eta garajearekin):

-Sekaña eremuan: 22 etxebizitza.Sustatzailea: Usurbilgo Udala.

-Agerreazpi eremuan: 18 etxebizitzaConstrucciones Nasipa, S.L.-k sustatutaeta beste 18 etxebizitza Udalak sustatuta.

Bete beharreko baldintza pertsona-lak: interesduna adinez nagusia izatea;Etxebide-ko Etxebizitza EskatzaileenErregistroan inskripzio eskaera egina iza-tea; eskaerak egiteko datatik zenbatzenhasita Usurbilen erroldatua egotea ete-nik gabe azken 5 urteotan egoiliar izanikedota azken 15 urteotan 8 urtez. Ezingoda jabetzan inolako etxebizitzarik izanazken bi urteotan.

Bete beharreko baldintza ekonomi-koak: 2009. urteari dagozkion diru-sarreren frogagiriak aurkeztu beharkodira. 9.000 eta 35.000 euro artekoakizan beharko dute. Ez da onartuko

200.000 eurotik gorako ondare higiga-rrien edota etxebizitza ez den ondarehigiezinaren titularrek egindako eskaera-rik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:Errenta Aitorpenaren fotokopia konpul-tsatuak, lan bizitzaren txostena…

Kupoak:Mota 0: egokitutako 3 etxebizitza

minusbaliatuentzat.Mota 1: logela bateko etxebizitza 1.Mota 2: bi logeladun 5 etxebizitza.Mota 3: hiru logeladun 49 etxebizitza.

Erreserbak (lehentasunen arabera):a) Ezinduak: 3 etxebizitza.

b) Hiru edo hiru baino bizikide gehia-goz osatutako bizikidetza-unitateak: 10etxebizitza.

c) Babes bereziko gizarte-sektoreak: 10etxebizitza, beren kargura adin txikikoakdituzten guraso bakarreko bizikidetza-unitateak, genero-indarkeriaren bikti-mak, bananduak, dibortziatuak eta alar-gunak, ezintasun psikikoa dutela egiaz-tatzen duten pertsonak.

d) Gazteak (30 urtetik behera): 15etxebizitza.

e) Kupo orokorra: gutxienez 20 etxe-bizitza.

Oharra: eskatzaileak ezingo dira kupobatean baino gehiagotan egon, hasierabatean sartuta dauden berariazko kupo-an hautatuak ez badira.

Sekañan 22 etxebizitza eraikiko dira

1- Otsaila amaieran, izena emateko epea zabaltzeaOinarriak Gipuzkoako Aldizkari

Ofizialean argitaratu eta biharamunetikzenbatzen hasita, eskabideak aurkezteko20 egun naturaleko epea egotea aurrei-kusten da. Epea, azken laneguneko arra-tsaldeko 14:00etan itxiko da.

2- Onartu eta baztertutakoen behin behineko zerrenda osatzeaJasotako eskaeren azterketa eta doku-

mentazioa egiaztatzea. Behin behinekozerrenden onarpena eta hamar lan egu-nez, erreklamazioak aurkezteko aukera.

3- Onartu eta baztertutakoen behin betiko zerrendaAurkeztutako erreklamazioak erantzun,

hala badagokio behin behineko zerrendazuzendu eta zerrenda behin betiko onar-tzea.

4- Zerrenden osatzeaEskatzaileak zerrenda eta kupoetan

sartzea, oinarrietako baldintzak aintza-kotzat hartuta.

5- Apirilean, zozketaZerrenda eta kupo bezainbat zozketa

egingo dira, Udaletik iragarri dutenez,apirilean. Udaberrian hasiko dira bestal-de, etxebizitzok eraikitzeko lanak.

6- Behin behineko esleipendunen zerrenda, ikusgaiZozketa ondoren etxebizitzon behin

behineko esleipendunen zerrenda iragar-ki-taulan jarriko da. Norbaitek uko egin-

go balio etxebizitzari edota eskatutakobaldintzak betetzen ez baditu, hutsuneakbetetzeko kupo bakoitzeko itxarote-zerrenda bat osatu eta hauek ere iragarki-taulan jarriko dira.

7- Zerrendak onartzeaBehin behineko eta itxarote zerrendak

onartu eta iragarki-taulan jarriko diraerakusgai. Eskatzaile bakoitzari, jakina-razpen pertsonala.

8- Esleipenaren formalizazioaBehin behineko esleipendunei, 30

laneguneko epean aurkeztu beharko dendokumentazioa eskatuko die Udalak,berau sustatzaile den kasuetan. Gero,kontratuen sinatzea, eta amaieran, kon-tratuak Eskritura Publiko bihurtzea.

58 etxebizitzen esleipena, zortzi pausotan

Belaze hau dagoen tokian egingo dira babes ofizialeko 22 etxebizitza.

Page 10: NOAUA! 437 alea

10 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

HERRIKO TALDEAK

Organo eraberritua, bisitariz inguratua

Mendeurrena itxura berria-rekin estreinatu zuenorganoak bertako zein

kanpoko hainbat organo jole edotabisitariren arreta bereganatu du.Organoaren Lagunak taldea hilabeteanbehin, larunbatez bisitaldi gidatuakantolatzen ari da, Salbatore Parrokiandagoen musika instrumentuaren histo-ria ezagutu, eta baita erabiltzeko ere.Asteburu honetan, irudiko DonostiakoMusika Eskolako eta BizkaikoKontserbatorioko ikasleak bertaratuziren. Baina urrunagotik ere etorri dira,Frantzia edota Poloniatik.Usurbildarrak ere izan dira bisitan.Erakustaldietan parte hartu nahi due-nak Organoaren Lagunak taldekokideekin harremanetan jarri behar du:630 562 588 (Joan Luis Atxega).

Frantziatik eta Poloniatik etorri izan dira Salbatore parrokikoorgano berritua ezagutzera.

Page 11: NOAUA! 437 alea

Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

TXOTX GARAIA 11Juan Ignacio Astiazaran, Iruin

“Sagardoa edateko puntu-puntuan dago”

Hamabi kupela, 120.000litro inguru sagardo edate-ko prest dute Zubietako

Iruin sagardotegian. Txotx denboral-dia urtarrilaren 10ean hasi zuten, bainaAstiazaran sendiak urte osoan zabalikizango ditu instalakuntzak. Baita udanere; botilako sagardoa edatera bezerougari bertaratzen dela dio JuanIgnaciok.

NOAUA! Aurtengo ekoizpenetik,zenbat dago bertako sagarrarekinegina?

Juan Ignacio Astiazaran. Garai bate-an bertako sagarrarekin gehiago ekoiz-ten zen. Bertako sagarrak kolpe handiabi urtero ematen duenez, ekoizpenkopuruarekin ez dago fidatzerik.Zailtasun eta kostuengatik, Sartagudanbertako sagar barietatearen landaketaegin genuen. Aurten, 35.000 kilo izanditugu, datorrenerako 60.000 kilo ingu-ru izatea espero dugu.

N. Zuenean zer nolako sagardoadastatu ahal izango da aurten?

J. I. A. Duela bi urteko tankerakosagardoa izango da. Iazkoa gozoagoazen, aurtengoa mikatzagoa da.Hilabete edo bi hilabetez lehenago eto-rri den sagardoa dugu. Hemendikaurrera, sagardoa edateko puntu-pun-tuan dago.

N. Ibilbide luzeko sagardogileakzarete?

J. I. A. Urte asko igaro dira, aita etaaitonarengandik hasita. Karro etaidiekin sagardoa barrikan Donostiaraeramaten zutela dioten fakturak erebadira.

N. Aurreko belaunaldiengandikjasotako informazioagatik, zertan

aldatu da sagardogintza?J. I. A. Izugarri aldatu da. Gaur

egun, ez dago lehen adinako gogoriksagarrondoak zaindu, aldatu eta barie-tateak bilatzeko. Duela 50 urte inguru-tik hona, hutsune handia izan da, kan-titatea izan da, baina kalitatea falta.Horretan lanean ari dira. Bertako saga-rrarekin, urte batzuk barru sagardoarenkalitate ona izatea lortu daiteke.

N. Bizi bizirik dago labelaren ingu-ruko eztabaida. Gaia garrantzitsuadela deritzozu?

J. I. A. Labela zigilu bat dela ustedut, ez dut beharrik ikusten, betikosagardoa baita maite dudana. Hori daneure labela, betiko sagardoa. Labelasortzen bada, sagardoak prezio erantsibat izango du. Edan behar duenak dirugehiago ordaindu beharko du. Baina ezdut uste, sagardogileek diru gehiagoirabaziko dutenik. Urte batzuk barru,kanpoko sagardogileak hemen erdiprezioan saltzeko prestatuko direlaikusten dut. Zigiluak lortzeko kalitateaberdindu behar da, ez naiz gai horreta-rako eta ez dut uste hori ona denik.Irizpide pertsonala galtzen du, bakoi-tzak bere nortasuna baitu. Xarma horigalduko du. Kupelaren ondoko iritziagalduko litzateke.

N. Urtarrilaren 10etik lanean. Zernolako denboraldi hasiera izan duzuezuen sagardotegian?

J. I. A. Bezero aldetik beherakadahandia nabari da, bi faktorerengatik:krisia, nabarmena da etxetik kanpo ezdagoela ateratzerik. Bestalde, tabakoa-ren lege berria hor dago, nahiz sagardo-tegian kalean erretzea errazagoa izan.

Adierazi digunez, Duela bi urteko sagardoaren tankera du aurtengoak.

Urte osoan irekitaNOAUA! Aurtengorako bezero

aurreikuspena egiterik bai?Juan Ignacio Astiazaran. Aurreko

urteetan beherakada nabaritu da.Orain jendeak sagardotegiak sailka-tzen ditu; batzuk sagardo hobea dute-lako, besteek haragi hobea, edo mer-keagoa delako… Udan ere botilakosagardoa edateko irekita izaten dugueta bezeroen erantzuna handia da.

Iruin sagardotegiaInformazioa: 943 361 [email protected]

iruinsagardotegia.com astiazaransagardoak.comZenbat lagunentzat tokia: 150.Kupelak: 12. Irekiera epea: urte osoan irekita.

Garai batean, gurdi etaidiekin sagardoa barrikan

Donostiara eramaten zuten

IBILBIDE LUZEKOA

Page 12: NOAUA! 437 alea

12 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

ERREPORTAJEA

Ingemarreko Langileen Batzordea

“67 langileren kaleratzea mahai gainean dago”

Enpresako ekoizpen mailaaintzakotzat hartuta,Ingemarren 67 langile-sobe-

rakin daudela jakinarazi dio zuzenda-ritza taldeak, mobilizazioetan mur-gilduta dauden langileei. Egunotannegoziazio fasea irekitzea adostu dutebi aldeek. Prozesuak egoera konpon-bidean jartzen ez badu, langileenbatzordeak argi du; grebara doaz.

Egunak argitu aurretik, goizean goizenpresa barruan lanean aritu beharre-an, lantoki atarian biltzea egunerokokontuan bihurtu da Ingemarreko 77langile ingururentzat. Langileenbatzordeak diskriminatzaile gisa defi-nitzen duten ERE baten eraginpeanjarraitzen dute 162tik 128 langileek,salatzen dutenez “inolako errotaziorikgabe”.

Joan den urte amaierara arte bideadministratiboa jorratu eta ezer kon-pontzerik izan ez dutela ikusita, urtehasieraz geroztik gelditzen zaien bidebakarrean tinko dihardute, “borro-kan, lanpostu bakoitzarengatik etaguztiengatik”. Goizero, enpresa ata-rian bildu ohi dira, zuzendaritzakokideei euren egoeraren protesta mezuahelarazteko.

67 kaleratzeEta mobilizaziook eraginik izan

dute, zuzendaritzak dituen asmoenberri eman baitiete. “Presioa dela etaenpresak fitxa mugitu du eta onartudu, 67 pertsonen eszedentea duela”.Beste modu batean langileen batzor-detik argitu dutenez, “mahai gaineandago, 67 langileren kaleratzea”.

Enpresa zuzendaritzak aipatu mezuahelarazi dieten arren, esandakoa argu-diatzeko frogarik ez dutela aurkeztusalatzen dute ELA eta LAB sindika-tuetako ordezkariek.

“Diotena demostratzeko inoiz ezdigute ekoizpen eta ekonomia alorre-ko emaitzen paperik erakutsi”, adiera-zi dute Ingemarreko langileen batzor-detik.

Aurreko astean, langileek egindako protestaldia.

Langileen esanetan, hemengo

lan-karga Galizara bideratzen ari dira

Langileen Batzordetik eskatuta-ko bi bileretako batean,

Ingemar taldeko balantze ekonomi-koa aurkez dezaten eskatua diotezuzendaritzari. Bigarrenean, egoerakonpontzeko proposamen zehatzbat ekartzea galdegiten dute.Langileek jakin nahi dutena da,duela gutxi salatu duten moduan,Galizako plantara desbideratzen aridiren lan kargarekin zer gertatukoden. “Hango komitearekin bileraizan dugu. Konfirmatu digute nolahemengo lanak egiten ari diren,nola 32 pertsona kontratatu dituz-ten ETT bidez, nola hemen dituz-ten zenbait lan egiteko ez dauden

prestatuta”, adierazi dute langileenbatzordetik. Euren esanetan,Usurbilgo lantegiko balantze eko-nomiko ezkorra aurkeztu eta egoerahori baliatu nahi dute, langileakkaleratzeko. “Bide guztia prestatzenari dira, zenbaki oso gorriak dituzte-la eta hala ezin dutela jarraitu esate-ko. Nolabait 67 pertsona soberandaudela justifikatu nahi dute”, adie-razi dute. Joan den astean bi aldeekizandako bilera batean gainera, lan-gileei esan zitzaienez, “neurriokinbere helburuetara ez badira iristen,arbitraje batera iritsiko ginateke,azken finean, kontratuen iraungi-tzera”.

“Inoiz ez digute ekoizpeneta ekonomia alorreko

emaitzen paperik erakutsi”

INFORMAZIO FALTA

Page 13: NOAUA! 437 alea

13Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

ERREPORTAJEA

Negoziazioan planteatu diren eskaerak eta eskaintzak

LANGILE BATZORDEAREN ESKAERAKBi bilera eskatzen dituzte:Lehen bileran: Ingemar enpresa taldearen balantze ekonomikoaren informazioa entregatzea.Bigarren bileran: Zuzendaritzak egoera konpontzeko proposamen konkretuak ekar ditzala eskatzea.Negoziaziorako epea: bi bilera, aste honen amaiera baino lehen.

ENPRESAKO ZUZENDARITZATALDEAREN ESKAINTZAHiru negoziazio bide:

- Aurre jubilazioak.- Beste lantoki batzuetara

leku aldaketa posibleak.- Pizgarridun bajak.

Negoziaziorako epea: otsailak 23.

Adostasunik ez bada,

langileek grebara joko dute

Negoziazio prozesu honenbaitan, bada langileekjakin nahi duten beste

kontu bat ere. Ingemar taldea zerenpresek osatzen duten eta lante-gion artean zer nolako loturak dau-den. Zuzendariek adierazi dietenez,aurre jubilazio eta pizgarridun baje-kin batera, beste lantoki batzuetaralangileak leku aldatzeko proposame-na dago. Horregatik, langileen esa-netan, “Grupo Ingemar dago, ezdakigu zer enpresek osatzen duten,ez zein den zuzendaritza, ze loturaduten batak bestearekin”.

Egunotan negoziazioen bideari hel-tzekoak ziren. Adostasunik ez bada,langileek greba egitea ere pentsatudute.

“Data jartzea eta greba eredua zeinizango den erabakitzea falta da”, adie-razi dute langileen batzordetik.

Mobilizazio saio gehiago ere pen-tsatuta dituzte, baina egoerak dato-zen asteotan izan dezakeen eboluzio-aren arabera hartuko dituzte eraba-kiok. Egoera zertan den ikusita, lan-gileetako batek ere bizi duten elkarta-sun falta azpimarratu nahi du.

Elkartasun faltaUsurbilgo alkatearekin bildu dira

honez gero, baina langileetako batekNOAUA! aldizkariari adierazi dio-nez, “herriko alderdi politikorik ezagente sozialik ez da gugana etorri,bizi dugun egoeraz interesatzera”.

Aste honetan, negoziazioei

ekitekoak ziren.

Elkarrizketak hasi

dituzte nagusiekin

Mobilizazioen haritik etorrida bestalde, bigarren

emaitza. Asteotan bi aldeak, lan-gileen batzordeko eta enpresazuzendaritza taldeko ordezkariaknegoziazioei ekitekoak ziren.

Mobilizazioak etenAipatu prozesuari hasiera ema-

teko baldintza gisa, orain artekomobilizazioak etetea eskatu dietezuzendaritzatik langileei.Elkarrizketa faseari helduta hale-re, langileek argi dute, enpresakozuzendaritza taldeaz ez dira fio.

“Urteak daramatzagu kontuakaurkezteko eskatzen eta inoiz ezdituzte aurkeztu. Uste dugu, den-bora irabazi nahian dabiltzala. Betiesaten dute, bere helburuetara aile-gatzen ez badira, kontratueniraungipena aurkeztuko dutela”,diote langileen batzordetik.

Zuzendaritzarekin bilerakEztabaidatu ostean, aste hau

amaitzerako enpresa zuzendari-tzarekin bitan biltzea erabakizuten langileek duela gutxi etaziotenez, “hor ikusiko dugu gukhau benetan serio doan”.

“Herriko alderdipolitikorik ez agente

sozialik ez da guregana etorri”

LANGILEEN ORDEZKARIAK

Page 14: NOAUA! 437 alea

14 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

NOAUA! TXIKI

Kantuan igaro zen Santa Ageda bezpera

Kutxi KutxiM a r i l u t x i !Ttantto mari-

gorringoa nauzue,HH3ko laguntxo gorriaeta begira Santa Ageda

bezpera eguneko ze argazki polita eka-rri dizuedan; Udarregi Ikastolako haur,irakasle eta familiak frontoian elkartugara kopla batzuk abesteko asmoz.

Eta ikusi al dituzue eskuan ditugunmakilak? A ze makila pila!

Jarraian jolas bat proposatuko dizuet:asmatuko al zenukete argazki bakoitze-an (HH3ko gela bakoitzean) zenbatmakila jarri ditugun? Santa Ageda bezperako kantu saioa Udarregi ikastolatik abiatu zen.

Eguerdian, Udarregiko ikasleak kalejiran ibili ziren. Frontoian

bildu ziren denak arratsaldeko 16:00ak aldera.

“Vicky Bikingoa”pelikula, igandean Sutegin

Runner Jonssonenliburuetan oinarri-

tu zen Vicky Bikingoatelesaila ezaguna. 2009koudazkenean, zinemaraegokitutako istorioa iritsizen zine aretoetara. Euskal Herrian,gainera, euskarazko bertsioan ikusahal izan zen. Igande honetan emangodute film hau, 17:00etan Sutegin(iraupena, 85 minutu).

Norentzat: 5 urtetik gorakoentzat.Sarrera: 2 euro, egunean bertan.

Akerra gaztetxekoFutbol Txapelketa 2011

Partidak ostiral gauetan eta larun-bat goizetan izango dira. Talde

bakoitzeko partaideek 1993. urtetikaurrera jaiotakoak behar dute izan.Talde bakoitzean, gehienez, 10 jokala-ri egongo dira.

Izen ematea, Oiardo kiroldegian.Gutunazal batean ondorengo datuakeraman behar dira otsailaren 19abaino lehen:

-Taldearen izena.-Jokalari bakoitzaren NA fotokopia.-Kamisetaren kolorea.-70¤eur o (talde bakoitzeko).

Kultur eta kirol arloetako

diru-laguntzak eskatzeko epea ireki da

Dirulaguntzak eskatzeko baldin-tzak, Udalak bere web orrialde-

an ipini dituen oinarrietan irakur dai-tezke: www.usurbil.net

Web orrian bertan dituzue oinarriaketa baita inprimakiak ere. Martxoaren2ra arte egongo da epea zabalik (egunhori barne).

Gehienez, ehuneko hauetan lagun-duko dira diruz, aurten antolatukodiren kultur arloko ekimenak: ikastaro-ak %60n, irteerak %10ean, kanpa-mendu edota udako ekintzak %60n,

eta gainerako kultur ekintzak %95ean. Irizpideen artean berrikuntzak txer-

tatu ditu Udalak. Oinarrietan berriematen denez, “bereziki baloratukodira gaitzat euskara eta hondakinenkudeaketa duten ekintzak”.Gaineratzen denez, ez dute diru-laguntzarik jasoko kidea aukeratzekoprozesuan edo jardunean sexu-bereiz-keria eragiten duten elkarte edo era-kundeek.

Datorren astean emango dituguxehetasun gehiago.

Page 15: NOAUA! 437 alea

15Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

IZERDI PATSETAN

Senior mutilen eskubaloi taldea

mailaz igotzeko une erabakigarrian da

17 jokalariko taldea, bi entrena-tzaile eta helburu bat; mailazigotzea. Aukera argia dute horre-

tarako, baina jokatzeke dituzten azkenbost neurketak giltzarriak izango dira.Iaz, igotzear egon baziren ere, aurtengo-an ametsa errealitate bihur daitekeelauste du Antonio Castro taldeko entre-natzaileak.

NOAUA! Igoera gauzatzeko zer ger-tatu beharko luke?

Antonio Castro. Zarautzen aurkakopartida irabazita, bost neurketa geratzendira. Bigarren postua lortu daiteke. Hirutalde igoko direla uste dut. Gainera, sail-kapeneko lehen postuetako hiru taldeekUsurbila etorri behar dute jokatzera.Jokalari guztiekin, badugu mailaz igotze-ko aspirazioa. Ia ez den iazkoa gertatzen.

N. Noizko argitu daiteke mailazigoko zareten edo ez?

A. C. Aste Santu ingururako. Gauzaon bat dago, oso animatuta daudeladenak. Eta Xabi eta biok ere bai, osopozik gaude jokalariekin. Denak elkarre-kin oso ondo eramaten dira. Talde batuada.

N. Azken txanpa honi begira, taldeakzer baliabide izango ditu?

A. C. Jokalarien artean aldaketak izandira. Jubenil mailako jokalariren bat igoda, gero hiru jubenil ere lortu ditugu.Gainerakoan, taldea iazko bera da.

N. Falta diren neurketon artean, badabereziki kezka eragiten dizuen talderenbat?

A. C. Bai, bi taldek. Urnietak eta lide-rra den Aloña Mendik. Halere, AloñaMendi taldekoak hona etortzerako, mai-laz igoak izango dira, honenbestez, lasai-

tuta etorriko dira. Urnieta bi aste barruhemen izango dugu. Ikusiko da.

N. Iazko helburu bera duzue aurten,baina orduan lortzear geratu zineten?

A. C. Iaz bi partida aldatu zizkiguteneta hor dena izorratu ziguten, jendea faltazen, jokalari garrantzitsuak. Berdinketabat nahikoa genuen, baina jokalari gutxi-rekin joan eta galdu genuen. Laugarrenpostuan sailkatu ginen.

N. Esperientzia hartatik, nola ikustenduzue aurtengo erronka?

A. C. Iaz igo gintezkeen. Aurten zer-txobait hobeto gaude, baina hortxegabiltza. Lau talde gaude lehian.Lehenengo taldea, Aloña Mendi harra-patzea ezinezkoa izango da, 26 puntubaitituzte. Guk 20, urnietarrekin hiruga-rren postuan berdinduta gaude eta lauga-rren Beasaingo CAF taldea dago 19 pun-turekin.

N. Zer nolako taldea duzue aurten-goan?

A. C. Oso biziak dira denak. Bizpahiruditugu erdigunean oso onak, hegaletakojokalariak ere oso ondo moldatzen dira,eta errefortzua eta jubenilak oso ondoetorri zaizkigu. Talde bizia, lasterka askoegin eta guztia ematen duena dugu.Berdin dio larunbat edo igandea izan,dena ematen dute. Jokalariekin oso gus-tura gaude.

Lehen partidetan egokitze faseanginen. Behin egokituta, orain oso ondoari gara.

“Berdin dio larunbata edoigandea izan, dena ematen

dute. Jokalariekin osogustura gaude”

ANTONIO CASTRO

Antonio Castroren taldean giro ona da nagusi.

Horrela jarraitzen badute,igoera gertu izango dute

N. Mailaz igotzeak zer suposatukoluke hurrengo denboraldiari begira?

A. C. Talde indartsuagoekin lehiatubeharra. Bigarren nazional mailakotaldea ez jaistea espero dugu. Halere,ez da hainbesterainokoa izango, lauz-pabost talde indartsu izango ditugu,besterik ez.

N. Igoeraren atari honetan, taldea-ri zer esan diezaiokezue?

A. C. Beraiekin jubilatu arte jarrai-tuko nuke, bukaeraraino. Jokalariokinedozein lekutara joan daiteke. Osopozik gaude haiekin. Orain arte beza-la jarrai dezatela, guztia ematen etamailaz igotzera saiatzera. Hala jarrai-tzen badute, igoko garela uste dut.

Urdaira sagardotegian bi lagu-nentzako otordua irabazi du

Juanjo Nievesek. Eskubaloi elkarte-koek jatetxe, sagardotegi nahiz herri-tarrak eskertu nahi dituzte.

Page 16: NOAUA! 437 alea

16 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

INGO AL DEU?

Page 17: NOAUA! 437 alea

17Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziakOtsailak 10, ostegunaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 11, ostiralaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Otsailak 12 larunbataUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 13, igandeaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 14, astelehenaDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

Otsailak 15, astearteaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Otsailak 16, asteazkenaGil, Nagusia 24 Lasarte

Otsailak 17, ostegunaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 18, ostiralaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 19, larunbataOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Otsailak 20, igandeaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

* Larunbatetan, Usurbilgo bi farmaziak irekita egongo dira: 9:00etatik 13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZAizpurua, Latxunbe Berri, 11, Hernani Telefono zenbakia: 943 336 077.

Otsailak 11 ostirala- Korrika Batzordearen bilera,19:00etan Etumeta euskaltegian.

Otsailak 13 igandea- Aia-Pagoeta-Aia ibilaldia. 8:00etanMikel Laboa plazatik.- Flash Mob entsegua 12:30ean frontoian.- 12:30 elkarretaratzea Mikel Laboaplazan, torturaren aurkako egunean.- Vicky Bikingoa pelikula Sutegin.17:00etan. 5 urtetik gorakoentzat. - “La noche de los lápices” pelikulaSutegin, 18:30ean.

Igandean elkarretaratzea,

Torturaren Aurkako

Egunean

Torturaren Aurkako Eguna izan-go da igandekoa (Joxe Arregi

hil zutela 30 urte) eta horren hariraAkerra gaztetxekoek hainbat ekimenantolatu dituzte:

Igandean, otsailak 13, 12:30eanelkarretaratzea izango da Mikel Laboaplazan "Inkomunikazioa amaitu!Torturarik ez!" lemapean.

Arratsaldean, film batEta arratsaldean, tortura kasuekin

lotutako zine-emanaldia izango da,arratsaldeko 18:30ean Sutegin: "Lanoche de los lápices" pelikula eskaini-ko dute.

Asteburuko

pilota partidakOTSAILAK 11, OSTIRALAAginagan arratseko 20:00etan

UDABERRI TXAPELKETAPaleta Goma Gizonak 2. mailanUsurbil 1 - Lagunak 2

Eskuz Binaka Kadeteak 1. mailanUsurbil - Hernani

OTSAILAK 13, IGANDEA Usurbilen goizeko 11:00etan

UDABERRI TXAPELKETAEskuz Binaka Jubenilak 2. mailanUsurbil - Hondarribia 2

Eskuz Binaka Nagusiak 1. mailanUsurbil - Ilunpe

Igande honetan,

Aia-Pagoeta-Aia ibilaldia

Ibilbide erraza, zailtasunik gabeaantolatu dute igande honetarako,

otsailak 13, Andatza MendizaleElkartekoek: Aia-Pagoeta-Aia ibilal-dia. Biltzeko hitzordua, goizeko8:00etan finkatu dute Mikel Laboaplazan. Aiaraino kotxez joatekoasmoa dago. Antolatzaileek zehaztudutenez, “Burnigurutze etaSagastizabaleko pagadiak zeharkatuondoren, Pagoetako gurutzerainoigoko gara. Aiara itzultzeko Ernio-txi-kiko bidezidorra hartuko dugu”.

Ekimenari buruzko informazioa bil-guneak sarean duen web orrialdehonetan ere jaso daiteke: andatza.com.Antolakuntzatik berri eman dutenezbestalde, laster emango dute urte

honetarako prestatu dituzten ibilaldienzerrendaren berri. Abuztuan izan ezik,hilero bigarren igandean irteera batburutzeko asmoa dute.

Pagoetatik pasako da

Andatzak antolatu duen

ibilaldia.

Page 18: NOAUA! 437 alea

18 Noaua! - 2011ko otsailaren 11n

GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak!Otsailaren11n urrezkoezteiakbetetzen

dituzuela eta jaso itzazue alabeneta famili guztiaren partez gurezorionik beroena.

Zorionakbikote!Anderrek8an etaJonek 14an

egingo ditu urteak. Besarkadahandi bat eta muxu potolo banaKororen partez. Ondo pasa!

Zorionak Mañel!!Otsailaren 14an 3 urtepotolo egingo dituzu.Prestatu bizkotxo Goxo-

goxo bat. Muxuak etxekoen partez.

Zorionak Aritz!Otsailaren 8an egindituzu 3 urte. Etxekoguztien partez zorio-

nak eta muxu handi bat!

"Zorionak Fermineta Intza!Otsailaren 8an eta11n urtebetetze

eguna duzue. Zorionak Goiatz,June, Kimetz, Ainhoa eta familiguztiaren partetik".

Otsailaren 14an etxeko"Txiki" Begiristainek6 urte beteko ditu.Zorionak eta muxu askoetxeko guztien partetik!

Zorionak Iban!Otsailaren 6an3 urte bete zeni-tuen! Zorionaketa muxu handi

bat etxekoen partez.Maite zaitugu bihotza.

Norena ote dahankatxo hau??Zorionakfutbolari! Ondopasa zure egune-

an eta muxu bat familiaguztiaren partez!

ETXEBIZITZA

- Santuenean etxe bat alokatzen da. 679 366 415.- Etxebizitza alokatzen da Etxealdian, 3 logela eta altzariak

ditu. 943373185 / 635209230.- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan, 2 gela, sala,

sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta etaamueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzki-tsua. Tlf: 686969112

- Kaxkoan etxebizitza salgai. Hiru logeladuna, bi komuneta trasteroarekin. 685 731 792.

- 90 metro karratuko pisu bat daukagu salgai Usurbilen. 3logela, egongela, sukaldea, bi komun eta 7 metrokarratuko ganbara bat.Oso eguzkitsua eta bizitzen jar-tzeko moduan dago. 699680265 (eguerdian edo20:00etatik aurrera deitu).

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,komuna. 130.000 euro. 665 736 896 (Iñaki).

- Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

- Orioko Alde Zaharrean, etxebizitza bat salgai. Bi logela,bainu gela, sukaldea-sala. 661 679 691.

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)herrian. 655 731 915.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara erebadu. Aukera dago etxe azpian garajea erosteko.699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2. 943

365 299-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457

112.- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.- Landetxe bat salgai Alfaron (Errioxa). Astebukaerak eta

oporraldietarako egokia. Terreno eta pistinarekin.Herritik 1,2 kilometrotara. 2 logela, egongela txime-nearekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428(gauez).

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisu berribatean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbil inguruan.609 901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta berri-tua. Interesatuak deitu: 637225620.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan. Erreformabehar du baina aldaketak egiteko aukera asko.141.000 euro. 943 36 98 35 (21:00etatik aurrera).

- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat eta Usurbilenbabes ofizialeko etxeren bat daukan norbaitekin alda-tuko nuke. Interesatuak deitu 663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordare-kin. 2800 metro karratuko lursailean. Kalezarrekoeremu urbanoan. 665720913.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginagan edoUsurbilen. 630 274 906.

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna,sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan. 607924 407.

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.671800275.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-5 plazako Roller karabana bat daukagu salgai abantzeaeta gainerako akzesorioekin. 3500 euro. 676453176.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280

eurotan. Sarrera egokia. 943373414-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea. 2 urte

eta oso kilometro gutxi. Beti garajean, ondo zaindua.622369646.

- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi solairu-tan) dituen lokal bat alokatzen da. 658716970.

LANPOSTUAKLan-eskaerak-Emakume bat behar da haurrak zaindu eta etxeko lane-

tan laguntzeko. Interesatuta bazaude 615756893.-Iratxo tabernan pizza banatzaile baten bila gabiltza.

Banaketa afaritarako garaian egingo da. Beharrezkoamotorra edo kotxea izatea. 943369135

- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabiltza.Nahiago dugu Usurbilgoa eta euskalduna izatea.Interesatuak deitu 676355635 telefonora.

- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prestegongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez UdarregiIkastolako idazkaritzatik izena ematera.

Lan-eskaintzak- Herriko emakume euskaldun bat eskaintzen da pertsona

helduak eta gaixoak zaintzeko. Ordutegi malgua (egu-nez zein gauez) eta prezio ekonomikoak. 687348223.

-Emakume esperientziduna eta erreferentziekin eskaintzenda gauetan adineko pertsonak zaintzeko. 618410123

-Emakume bat eskaintzen da interna moduan adinekopertsona zaintzeko edo etxeko lanak egiteko.635267221

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edoadineko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Ordukaedo interna moduan aritzeko. 626344882.

- Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrakematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 688 681 557 edo [email protected] Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanakegiteko edo pertsona helduak zaintzeko. 696537247

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-ka edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-ka edo tabernan lanean aritzeko. 635217362.

- Mutil gazte bat eskaintzen da baserri edo baratzekolanak egiteko, mendia garbitzeko edo igeltseritzalanetan aritzeko, 677593772.

- Etxeko lanak egiteko prest nago, baita jende nagusiaedo gaztetxoak orduka zaintzeko ere. 606 800 837.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsonahelduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza lane-

tarako. Esperientziduna. 658107757- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako

zerbitzari edo sukaldari laguntzaile gisa lan egitekourte osorako. Lanean berehala hasteko: 622 065 461(Alex).

- Emakume batek interna moduan pertsona helduakzein haurrak zaintzeko lana bilatzen du. 660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.676188411.

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta moduonean. Iñaki: 677 44 31 40.

-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrak zain-tzen edo garbiketa lanak egingo nituzke.656446835.

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzekoprest nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lanegiteko prest. 648 785 026.

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago. 66638 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean ari-tzeko eskaintzen da. 608 835 033.

-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630 768325.

-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago. 654217 752.

-Fisika eta matematikako klase partikularrak ematekoprest, neska gazte esperientziaduna. LehenHezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772 602// 943 371 277

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- 11 husky siberiar txuri oparitzeko. 649906678,Arantxa

- Urtarrilaren 16an Andatza mendian (Puelako bidean)mendiko txamarra mutilarena, urdin iluna, galdudut. 657702038.

- Umea eramateko "mendiko motxila" erosiko nuke.647973854.

- Hemengo intxaurrak salgai, prezio onean. Telf: 94367 11 60. Edurne.

- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.- Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edoUSBaren bidez txipik instalatzeko beharrik gabe.Garantia ez da galtzen, dena softwarearen bidezegiten da. 635729637

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat alokatu-

ko nuke Usurbil edo inguruan: 616260451- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informatika-

ri buruz edozein zerbitzu behar izanez gero. Oskar:609 468 759 [email protected]

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu,deitu 665745071 (Iñaki).

- Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.Maketa bat entzungai daukat. 690784113

Page 19: NOAUA! 437 alea
Page 20: NOAUA! 437 alea