Top Banner
ASTEKARIA - 2007ko ekainaren 29an - XII. urtea - Usurbil, 286. zenbakia Ar Ar koten ar koten ar i da aur i da aur ten ten Iñaki Iñaki E rrasti arraunlar rrasti arraunlar ia ia www.noaua.com Badatoz Santixabelak Badatoz Santixabelak
20

NOAUA!! 286 alea

Mar 08, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 286 alea

ASTEKARIA - 2007ko ekainaren 29an - XII. urtea - Usurbil, 286. zenbakia

ArArkoten arkoten ari da auri da aurtentenIñakiIñaki EErrasti arraunlarrrasti arraunlariaia

ww

w.n

oaua

.com

Badatoz SantixabelakBadatoz Santixabelak

Page 2: NOAUA!! 286 alea
Page 3: NOAUA!! 286 alea

3Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

ATA R I KO H A I Z E A

6. Or.

Aurkibidea

14. Or.DENBORAPASAK

IN SITU MUSIKA TALDEA

5. Or.SAN JOANAK, IRUDITAN

8. Or.EDALONTZI ERABILGARRIAK JAIETAN

9. Or.

IÑAKI ERRASTI ARRAUNLARIA 12. Or.

OFIZIO BAT IKASTEKO AUKERA

13. Or.EL SALVADORREN ALDE

NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - [email protected] - www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Intza Salsamendi, [email protected]

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, IñakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, KoldoHuegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Agurtzane Solaberrieta, Joxe Luis Arrastoa, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Miren Azkonobieta, Txelo Vidal eta Kerman Errekondo.

Elektrikaria: Iñaki Salsamendi.

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK

GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI

IKA-MIKA BAINO GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRIS-TEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITA-RATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. IDATZIA ARGITARATZE-DATA BAINA ASTEBETE

LEHENAGO EKARRI BEHAR DA.

NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean eta, orohar, aldizkarianadierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Badok Amairu

Izen abizenak: Ixak Arruti.Adina: 21 urte.Helbidea: Kaxkoa.Lanbidea: ikaslea.

1. Jakirik gogokoena.Arrautza frijituak, patata frijituekin eta txorixo egosia.

2. Ohitura txarren bat.Berandu oheratzea.

3. Zer gordetzen duzu sakelan?Musuzapia eta metxeroa. Gainerakoa, “riñorenan”.

4. Zertan berpiztuko zinateke?Gizakia ez den beste edozertan.

5. Zeri diozu beldurra?Gizakiak planeta txikitzeari.

6. Miresten duzun pertsona.Euskaraz jakin gabe, euskara ikasteko saiakera egiten dutenak.

7. Ezin zaitezke bizi…Musika gabe.

8. Egindako erokeria handiena.Oraindik erokeria handiena egiteke dut.

9. Liburu bat.Egunkaria.

10. Film bat.Ace Ventura: Operación África.

11. Leku bat.Eskozia.

12. Herriko lekurik ederrena.Dema plaza.

13. Urtaro bat.Udaberria.

Ixak Arruti: “Gizakiak planeta txikitzeari diot beldurra”

Page 4: NOAUA!! 286 alea

4 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

HE R O R R E K E S A N

IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO

GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE

BATEAN ARGITARATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik.

Hurrengo alea: uztailak 6. Idatzia ekartzeko azken eguna: uztailak 2.

UNAI AGIRRE

San Juan gaua joan zaigu, udako solstizioa. Zubietakoplazan ere su ederra piztu zuten, egur nahikoa pila-

tuta. Edonon ikus zitezkeen su txikiagoak ere, baserribakoitzaren aitzinean. Baina usadioak dio iraganeko kon-tuak erretzeko izan behar duela, errepika ez daitezen. EtaZubietan bagenuen zer erre.

Hilabete hasieran Herri Batzarra berria osatu genuen,biren esperientziarekin (Imanol eta Joxemi) eta beste hiru-ren freskotasunarekin (Eñaut -alkate berria-, Karmele etani neu.). Hurrengo hauteskundeetarako neska zein andregehiago lortu beharko ditugu!

Bada, gaiari helduta, Usurbilen aurreko udal gobernuakizandako elkarlanerako gogo eza, diruen blokeoak eta pre-potentzia bota nituen sutara. Badirudi udalberriak loreberriak ekarri dizkigula, ea elkarlanean zubietarrontzakoZubieta bat lantzen dugun.

Batzarra osatu eta lehen hitzordua DonostiakoAlkatearekin izan genuen. Hitz ederrak ezpainetan, txoko-latinak mahaian, baina asmo krudelak buruan.Zubietarrontzat Zubietaz hitz egiten genionean, berakbaietz, baina Donostia osorako gaiak berari zegozkiola, ez

zeudela gure esku. Hor bota zituen Erraustegia, Kartzela,eta disimuluan, parke teknologiko berria. Bi mila etxebizi-tza ere aipatu zituen. Dena txokolatinez eta hitz ederrezapainduta, berak ezin baitu ezer egin erraustegiaren kon-tra, kartzela ekartzea beste aukerarik ez du, etxebizitzakeraikitzeko beste tokirik ez dago…Begiratzen ez zidan unebatean bere hitzak nire buruan gorde nituen, eta horiekere sutara joan ziren. Baina zenbait gaietan ez dugu erraza,udal gobernuak gehiengo osoa izanda (ANV-EAE-k 3zinegotzi lortu zituen, baina alderdien legeari esker PSE,PP eta PNV-k lapurtu dituzte).

Guk argi dugu Erraustegirik ez dugula nahi, Gipuzkoakez duela behar. Alde guztietatik aurre egingo diogu, baipolitikoan, bai judizialean, baina batez ere zerbaitek gel-diaraziko badu munstro hau herri mobilizazioa izango da.Benetako demokrazian, herriak agindu behar du zer egineta nola. Eta politikoek herriaren hitza errespetatu.

Badugu lana datozen lau urteetarako, esandakoez gainherriko kontu txikiak; azekiak, ur zikinen hodiak, autobu-sa, plazako urbanizazioa, lokal berriaren burokrazia buka-tzea… Ekin lanari!

Ainhoa Azpiroz - Ai tor Landaluze - Luis Aranalde - Ar i tz Gorr i t i - Imanol Ubeda - Nerea Zinkunegi - Idoia Torregara i - Joxe Piñas - Unai Agirre

Badugu lana aurretik

Astelehenean El CorreoEspañoleko Iñigo

Gurruchaga kirol kazetariak idatzi-takoaren arabera Realak atzerrita-rrak fitxatzen hasi zen lehenengo

urteetan politika arrazista egitenzuen, espainiarrak fitxatzen ezzituelako.

Lotsagarria benetan kazetarihonen jarrera. Vocento taldekoa

den El Diario Vascok zeozer esanbeharko luke kazetari honen jarre-rari buruz. Ez ala? Eskerrik asko,

Bea Errea

Realaren politika arrazista

Ika-mika

Page 5: NOAUA!! 286 alea

5Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

PI L-P I L E A N

Giro bikainean amaitu ziren Sanjoanak

Amaitu dira aurtengoak ere.Baina ederki ospatu ostean.Kalezaharko Sanjuanak joan

zaizkigu, musika, dantza eta sutzarrenartean.

Auzotarrek eskainitako soka-dantzakikusle ugari erakarri zituen. Tartean,haietako batzuentzako omenaldirik ereez zen falta izan. Haurrek ezinhobetopasatu zuten antolatzaileek jarritakoprobatan. Eta zer esanik ez, piztutakosuari dagokionez. Herrian eta ingurukomendietan nonahi ikus zitezkeen sugarrak edota haiek botatako kea, ekaina-ren 23ko gauean.

Kalezaharkoak amaitu dira, bainajaien denboraldia hasi besterik ez daegin.

Maider Makazagari esker lortu dituguirudi hauek. Argazki gehiagonoaua.com webgunean, Argazkitegiaatalean: “San Joanak 2007”.

soka-dantzan parte hartu zutenak goiko irudian. behekoetan, bizitako jai giro ederraren une batzuk irudietan jasoak.

Page 6: NOAUA!! 286 alea

6 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

HE R R I KO TA L D E A K

In Situ musika taldea Santixabeletan arituko da

“Gure aurkezpen kontzertua izango da”

Aurtengo Santixabelek izenpropio asko izango dituzte;horietako bat In Situ izan-

go da. Etxe eta Skalariak taldeekinbatera, uztailaren 6ko gauean ohol-tza gainean izango da herriko taldea.Akerra gaztetxean dagoeneko ema-naldia eskaini duten arren, haiendebuta herriko pilotalekukoa izangodela diote.

NOAUA! Jaietan, Skalariak etaEtxerekin batera joko duzue. Noladaramatzazue prestaketa lanak?

In Situ. Akerra gaztetxean ere jodugu. Oso harrera beroa izan zen etaeskerrak joan ziren guztiei. BainaUsurbilen joko dugun lehen kontzer-tua izango da. Gure aurkezpen ema-naldi ofiziala izango da. Gainera,frontoian izango da, herriko festetan.Eskenatoki baten gainean, taldepotenteekin. Jendea egongo delasuposatzen dugu. Orduan, hori guz-tia planteatzerakoan urduritzen zara.Besteek baino gehiago inponitzenduten kontzertua izango da. Hobetoprestatu beharra dago, beraz.Urtebete daramagunez, taldea ezagu-tarazteko aukera oso ona izango da.

N. Emanaldian zer entzun ahalizango da?

In Situ. Gure kantak jotzen haste-rakoan gutxik ezagutuko ditu.Bertsioak jota, jendea animatzen delaikusten da eta kontzertuan sartzenda. Beraz, gure abestiez gain, bertsio-ak izango dira. Guri lasaitzen lagun-duko digute, tentsio momentuak ereizaten dira eta. Jendea begira geratzendenean.

N. Jada, kontzertuan joko ditu-zuen abestiak prest?

In Situ. Kanta batzuk moldatuditugu. Hasieran prestatzen hasiginen abestiak oinarritzat hartuta,moldatu ditugu.

N. Lehenak izango zarete jotzen?In Situ. Orain arte, lehenik herriko

taldeek jo izan dute. Gero, gainera-koek. Aurten ere, gauza bera gertatu-ko da ziur aski.

N. Errespetu puntua ematen aldu?

In Situ. Gu jotzera goaz. Garenbezala agertuko gara. Jendeak gustu-

ko badu, hobeto. Jarraitzeko asmotangara.

N. In situ. Esanahi bereziren batdu izenak?

In Situ. Hasiera batean, Kea izenajartzeko asmoa genuen. Baina izenahartuta zegoen. Izenak esaten hasi etaune batean “In Situ” aipatu zen.

N. Zer gai lantzen dituzue zuenabestietan?

In Situ. Munduko arazoak bainabereziki pertsonek pairatzen dituzte-nak. Ez dira abesti autobiografikoak,baina gure esperientziak, gure inguru-koenak, belarrira iristen direnak askoeragiten dute. Tematika bariatua da.Egitura aldetik elkarren antza dute,baina abesti guztiak ezberdinak dira.Berritzen saiatzen gara.

N. Eragin musikal konkreturikbaduzue?

hauek dira iruditan agertzen diren taldekideak: jose garaz (gitarra),mikel indo (bateria), David Illarramendi (ahotsa), Miguel plaza (gitarra

eta koroak) eta ainara arnaiz (baxua).

“Ez dira autobiografikoakgure abestiak, baina gure

esperientziak, gure inguruko-enak, asko eragiten dute”

IN SITU

Page 7: NOAUA!! 286 alea

7Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

HE R R I KO TA L D E A K

ARITZ GORRITI ________________________

In Situ. Kide bakoitzak bereak ditu;S.A, Marea, euskal musika, heavya…Guztiok estilo musikal ezberdinakditugu. Collage bat da eta kantenazken emaitzan ere hori nabari da.

N. Zein da zuen nortasun seilua?In Situ. Hemen jotzen dugun tal-

deen artean, ezberdintasunak daude.Nahiko estilo definituak dituzte.Ezberdinenak gu garela uste dugu.

N. Eskolaurreko garai bateko erai-kinean zaudete. Baina ez zaudetebakarrik?

In Situ. Zortzi talde gaude. Adintarte handiko taldeak. Polita da. Gukzortea dugu, urtebeteren ostean jotze-ko aukera dugulako. Badira jotzen

denbora asko izan, eta horrelako auke-rarik ez dutenak. Taldeon artean askolaguntzen gara. Asko eskertzen da.

N. Talde bat osatzen denean,hasiera horretan, zer da gehien beharizaten dena eta zer faltan botatzendena?

In Situ. Lehenik, lokala.Instrumentuena bakoitzak ahal duenmoduan jartzen baitu. Dagoenarekingustura gaude baina kontuan hartze-koa da hemen talde guztiok egitendugula lan.

N. Nolakoa da abestiak sortzekoprozesua?

In Situ. Askok alderantziz egitenbadute ere, letrak ateratzen ditugu.

Gero, gitarrak musika jartzen die etadenon artean moldatu egiten ditugu.

N. Usurbilgoaren ondoren, jadabeste emanaldiren bat hitzartuduzue?

In Situ. Abuztuaren 2an, SanEstebango jaietan. Akerran urteroegiten diren kontzertuetan jokodugu. Herriko beste talde batzuekin.Bestalde, Atxegaldeko festak berres-kuratuko diren honetan ere, jokodugu. Abuztuaren 31n. Hortik aurre-ra, gu beti prest, harremanetan jar-tzen garenean jotzeko. Hasieran, ahozahokoa eraginkorragoa izaten da,inork ezagutzen ez zaituenean.

Okerrik ez bada, In Situren biabesti entzungai izango dira

jai hauetan. Herriko gainerako tal-deen abestiekin batera CD bat kale-ratuko baita.

Garai bateko Haur Hezkuntzakoeraikinean, egun, zortzi musika taldedabiltza jo eta su musikagintzan.Aurtengo jaietan, EPOK, In Situ,Mendeku Itxua, Susmo,Despervicio, Parafliping, Hitzikpeeta D3 taldeen lana ezagutzeko auke-ra izango da. Bakoitzak aukeratutakobi abesti onenekin CD bat osatu bai-tute eta salgai izango da, Kalexar

Rekors zigilupean. Grabaketa lane-tan, Joseba Agirresarobe aritu da,Martxel Arkarazok lagunduta. Autoekoizpena izan da, Kalezarrekomusika taldeen lokaletan bertan gra-batutakoa.

In Situ taldetik aipatu dutenez,non egin den kontuan hartuta, emai-tza oso ona izan da. “Kalitatea dago.Leku hobeago batean egin izanbalitz, ezin esan zer nolako emaitzalortuko zen”, adierazi dute. Hala,CD-a entzuten duenak oso gusturageratuko dela iragarri dute.

Gauzak iragarri bezala badoaz,Santixabel hauetan entzungai eta

eskuragai izango da egunez egunherriko musika taldeek Kalezarrekolokaletan lantzen duten musika.

Herriko musika taldeen abestiekin CDa kaleratuko dute

herriko zortzi musika talde-

ren lana cd batean bilduko da.

Page 8: NOAUA!! 286 alea

8 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

HE R R I KO TA L D E A K

Edalontzi erabilgarrian, mesedezUsurbil Bizirik taldeak taberna eta txosnekin adostu du baso hauen erabilera

Santixabel jaiak gainean ditu-gu. Aurten zortzi egunetakofesta izango da eta tartean

ekintza ugari herritar guztiek ondopasa eta disfrutatzeko. Dena den,bada programaz kanpo aurkeztukodiguten ekitaldi edo gonbidapenikere. Jaietan ere, zaborra gutxitu,berrerabili eta birziklatzen jarraitze-ko Usurbil Bizirik taldeak edalontziberrerabilgarriak jarriko ditu edono-ren eskuragarri.

Edalontzia eskuratzeko euro batordaindu behar da. Hori eginez gero,datozen zortzi egunetan eta jaiakamaitu artean, edozein taberna edotxoznatan eskatutakoa aipatutako eda-lontzian zerbitzatuko dute.

Erabilitakoa itzuli daitekeTarte horretan jaso, garbitu eta nahi

bezainbestetan erabili daiteke.Santixabelak pasatakoan, edalontziarekin zer egin zalantza duenak, nahiduenak edalontzia bera bueltatu deza-ke. Hori egiten duenari, jaien hasieran

ordaindutako euroa itzuliko zaio.Bestela, norberak gorde dezake bestejai batzuetarako.

Usurbil Bizirik-eko kideek aipatubezala, hartara, plastikozko basokopuru ikaragarria erabiltzea sahiestudaiteke. Jaietan gehien xahutzen denmaterialetako bat baita. Bazterrak gar-biago egongo lirateke. Eta noski,zabor kopurua ere dezente gutxitukolitzateke.

Berrerabiltzeko deiaKontuan hartu behar da, Santixabel

jaiak aspaldian izan diren luzeenakizango direla. Ohi denez, jaietaz goza-tzearekin batera, txoznak eta tabernakohi baino gehiagotan beteta izangodira.

Zortzi egunetarako Usurbil Bizirik-ek jaietan ere zaborra gutxitu, berrera-bili eta birziklatzeko proposamena,urtean zehar herritar bakoitzak etxetikhasita egin ohi duen saiakerarenjarraipena izatea nahi dute.

Horregatik, urtean zehar egindakoesfortzuaren ostean, Usurbil Bizirik-

eko kideek, ondo pasatzeko deia luza-tzearekin batera, ekitaldiz betetako jaigiroak irauten duen aste luzean ere,ekimen honetan parte hartzera dei-tzen ditu herritarrak. Igandetik aurre-ra, edalontziak eskuragai.

euro baten truke lortu daitekeedalontzia. txozna eta tabernatan

erabili ahal izango da.

ARITZ GORRITI ________________________

Uztailaren 2ko ekitaldienartean, errauste plantaren

aurkako herri mugimenduarekinbat egiteko aukera izango da.Sardin-jate mundiala antolatu dueta Usurbil Bizirik taldeakSantixabel egunean.

Errauste plantaren aurkako talde-ak, Usurbil Bizirik taldeak, sardin-jate mundial baterako gonbidapenaluzatzen dute. Beti ere, sagardoare-kin lagunduta.

Modu horretan, Santixabeletanere izango da herritar gehienei kezkaeragiten dien gaiarekin bat egiteko

aukera. Erraustegiaren kontrakoherri mugimenduak denbora luzeadarama borroka honetan eta egitendiren ekitaldietan ere xoxa batzukbehar izaten dira gastuak ordainduahal izateko.

Betiko errifa, bonolaguntza etamaterialen salmenta saldu beharre-an, aurten, festen giro ona baliatuta,sardina eta sagardo dastaketa egite-ko aukera izango da.

Dozena erdi sardina 3¤eur otandastatu daiteke. Modu horretan,jasotako diruarekin errauste planta-ren aurkako mugimenduan laneanjarraitzeko laguntza eman daiteke.

Ordua: 19:00.Lekua: frontoi eta Dema plaza

inguruan.

Sardin-jatea Santixabel egunean

Sanjoanetan bezala,Santixabeletan ere

sardin-jana izango da.

Page 9: NOAUA!! 286 alea

9Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

PI L-P I L E A N

Lanbide bat ikasi eta harilotutako praktikak enpresa-tan. DBH-ko graduatua lor-

tzeko laguntza. Hori eta gehiago daLanbide Hastapena. Matrikulazioepea zabalik iraila arte.

Bi ikasturtetan antolatzen da, 16-21 urteko gazte langabetu edota gra-duaturik ez dutenei zuzendutakohezkuntza eskaintza hau. Lehen ikas-turtean, 1.000 ordutan banatutakoformazio teoriko-praktikoa jasokoluke ikasle bakoitzak. Lanbide tekno-logia, sozio-laboral arloa, edota auke-ratutako tailerra bera lantzen dute,beste ekintza osagarriekin tartekatu-ta; hala nola, enpresetara egindakotxangoekin edota kirol jarduerekin.

Bigarren ikasturtean, sakontze pro-zesua dator. Aldez aurretik ikasitakoaindartu eta lan-mundura begira jar-tzeko ikasgaiak jasoko dituzte.Horrekin batera, eskualdeko enpresa-tan praktikak egiteko aukera dute,lanbidea barnetik ezagutu eta lan-esperientzia hartzeko.

Lan kontratua eskuratzeko bidea

errazten diete, lan-eskaintza ere uga-ria baita.

Garrantzi handia dute ikasle etairakasleen arteko harremanek. Horidela eta tutoretza eta orientabideindibidualizatua eskaintzen dute

ikasketek irauten duten artean. BaitaDBH-ko graduatua lortzeko laguntzaere. Hartara, ikasleak ikasketa arau-tura itzuli daitezke.

Ofizio bat ikasteko aukeraLanbide Hastapen Tailerretan izena emateko epea ireki berri da

Irudian, sukaldaritza eta gozogintzako tailerreko ikasleak. horrekin batera, ile-apainketa tailerra ere agerialden eskaintzen da.

ESPEZIALITATEAK: Sukaldaritzaeta gozogintza; ile-apainketa etaedergintza; margolaritza; automo-bilaren karrozeria; galdaragintzaeta soldadura.

NORI ZUZENDUA: Usurbilgoherritarrak, 16-21 urte bitartekogazteak, DBH graduatua ez dute-nak, ikasten ari ez direnak edotalangabezian daudenak.

IZENA EMATEKO EPEA: Ekaina,uztaila eta iraila.

HARREMANETARAKO

TELEFONOA: 943 36 04 65.

SUSTATZAILEAK: Eskualdekohainbat udaletxe (tarteanUsurbilgoa), Eusko Jaurlaritza,Europako Gizarte Fondoa.

Lanbide Hastapen Ikastetxea,

2007-2008 ikasturtea

ARITZ GORRITI ________________________

Page 10: NOAUA!! 286 alea

10 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

EL K A R R I Z K E TA

Xabier Mikel Errekondo

“Hasiera honetan, lehentasunezko gaiei ari diegu heltzen”

Egoerari neurria hartu nahiandabiltza Xabier MikelErrekondo eta bere alderdi-

kideak. Hala aurkitu dugu udalekobulegoan alkate berria, paper artean.Santixabeletan, dena den, festarakotarterik ere hartuko dute.

NOAUA! Txori batek esan digualkatetza hartu duzuenetik ia ez zare-tela udaletxetik atera. Hala al da?

Xabier Mikel Errekondo. Bai, halada. Mahaia txosten eta paperez betetadago. Guretzat gai berria da eta eran-tzukizun handikoa.

Zentzuz erantzutea eskatzen du, etahorrek bere denbora behar du.

Hasera honetan lehentasunezkogaiei ari diegu heltzen.

N. Santixabeletan, sikiera, festazgozatzeko tartetxo bat hartukoduzue, ezta?

X. M. E. Zalantzarik gabe. Aukerabadago eta egunez zein gauez ibiltze-ko.

N. Aukeran, zein da festetatikgehien gustuko duzun ekitaldia?

X. M. E. Oilasko biltzaileen egunaasko gustatu izan zait. Normaleankoadrilan ospatzen da eta egun guzti-ko jaia izaten da. Toka, boloak, pilo-ta... Bertsolaritza ere gustatzen zait.

N. Txalo artean eskuratu zenutenalkatetza duela bi aste. Han zirenzuen etxekoak, lagunak, eta herritarugari. Hunkitzeko modukoa, ezta?

X. M. E. Bai. Egoera berria zen, oso

berezia eta hunkigarria suertatu zitzai-dan. Erronka hau hartzea erabaki etajendeak esperantzaz hartzen duelaikustea oso lagungarria da.

Izan ere, konpromiso hori hartudugu eta orain udalerriari eta herrita-rrei erantzutea dagokigu.

N. Duela urtebete, imajinatzen alzenuen zure herriko alkate izangozinenik?

X. M. E. Ez, nola ba! Ez nuen ino-laz ere imajinatzen, hurbiletik jarrai-tzen saiatu banaiz ere udal kudeaketa.

N. Lagunak eta ingurukoak adarrajotzen hasiko ziren dagoeneko…

X. M. E. Ilegalizatzeko arriskuazegoela eta, jakinarazpena atzeratugenuen, baina jakin bezain prontohasi ziren txantxak lanean eta baitalagunen artean ere.

N. Eta kalean, hasi al zaizkizukexuak, eskaerak eta antzekoak iris-ten?

X. M. E. Bai, hasi zaizkit “hirekinhitz egin behar diat” esaka. Bainadenei esaten diet orri arteko itsasoangabiltza oraindik, burua altxatu ezinik

eta denbora emateko eta izango dugu-la biltzeko tartea.

N. Eskubaloi jokalari bezala, haneta hemen ibili zara, batekin eta bes-teekin lehian. Datozen lau “denbo-raldiei” aurre egiteko osatu duzuentaldea sendoa izango al da?

X. M. E. Noski. Kirolean bezala,taldearekiko konfiantza dugu argu-diorik indartsuena udalgintzari begi-ra, borondate eta gogo askoko taldeadugu.

Arloz arlo eskarmentu dezente duenjendearen laguntza ere badugu.Zinegotzi taldea ere, oso orekatuadago, bai parekidetasun aldetik baigaika lan egiteko ere.

Talde-lanean arituko direla

aitortu digu Xabier Mikel

Errekondok.

“Arloz arlo eskarmentuhandia duen jendearenlaguntza dugu. Zinegotzi

taldea ere oso orekatua dago”

XABIER MIKEL ERREKONDO

Page 11: NOAUA!! 286 alea

11Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

EL K A R R I Z K E TA

IMANOL UBEDA ________________________

N. Inoiz “entrenatzaile” izatekobokaziorik izan al duzu? Kirolean,beharrezkoak izan ohi dira liderrak…

X. M. E. Entrenatzaile izateko auke-ra izan dut hainbatetan. Haurrekinentrenatzea oso hunkigarria izan da baiIruñean eta baita hemen ere. Bainaudaletxean entrenatzaile lan hori denenartean egingo dugu nahiz eta “entrena-tzailearen” irudi hori, akaso, nirea izan.

N. Politikan ordu asko, esker onekohitz gutxi eta tirabira ugari. Ez dirudioso erakargarria zuek aukeratuduzuen “kantxa”.

X. M. E. Nik uste dut EuskalHerrian ulergarriagoa dela. Inguruan

ditugun arazoak iritsi egiten zaizkigueta sentitu egiten ditugu. Hausnarketaegiteko adina informazioa biltzen, iritzibat osatzen eta, horren aurrean, kohe-rentziaz jokatzen saiatzen gara. Nikbadakit une gazi-gozoak izango direlaeta baita asebeteko nauten uneak ere.

N. Zure koloreko elastikoarekin ezbada ere, izango dira beste “jokalari”batzuk “kantxa” horretan. Minutuakdenen artean banatuko al dituzue?

X. M. E. Udalaren kolorea emaitzenaraberakoa izango da. Aldaketa180ºkoa emango da, izan ere hemen-dik aurrera herritarroi eta alderdi guz-tioi informaziorik ez zaigu ezkutatuko.

Baina kantxaratzen den zinegotziorok lanerako praka motzak jantzibeharko ditu.

N. Azkenik, “harmailetan” daude-nei zer esango zenieke?

X. M. E. Sartu berriak garela eta,hasieran mantsoago bada ere, helduko

diegula gai guztiei.Santixabelak direla, Usurbilgo jai

nagusiak eta bakoitzak bere moduanongi pasatzeko jaiak direla. Agur berobat bidaltzen diegu egon ezin dutenei,preso eta iheslariei.

Hemeroteka

Usurbil UEMAn sartu zen 1997ko ekainaren 15ean

Usurbil UdalE u s k a l d u n e nMankomunitateko

kide bihurtu da. Aparteko batza-rraldian, udaletxe aurrean bilduzen udal batzarra joan den ekai-naren 15ean. Herri Batasunako 7zinegotzien, EuskoAlkartasunako 2en eta IzaskunMaiz independentearen baietza-rekin (EAJko zinegotziak etaPSOEkoa ez ziren aurkeztu)Usurbilgo udalak UEMAn sar-

tzea erabaki zuen UEMArenestatutuak onartu eta hitzarmenasinatu ondoren. Aurrez, UEMAriadostasuna erakutsi zioten herri-ko 40 elkarte baino gehiagok.Hemendik aurrera, LuismariOrmaetxea (EA), Izaskun Maiz(independentea) eta KermanRekondo eta Xabier Pikabea(HB) zinegotziek ordezkatukodute Usurbil UEMAn.

* NOAUA! aldizkariaren 23. zen-bakian jasoa, 1997ko ekainaren 27an.

“Badakit une gazi-gozoakizango direla, baita asebeteko

nauten uneak ere”

XABIER MIKEL ERREKONDO

Olarriondo etaUgartondoko

babes ofizialeko etxeakN. Babes ofizialeko etxebizitzen

zozketaren zain dago jende asko.Zerbait esateko moduan al zaudete?

X. M. E. Espedienteak mahai gai-nean daude, Olarriondokoa ez dagoitxita oraindik: aldeekin hitzartubeharreko flekoak geratzen dira.

Baina, lehen ere esan genuen, gaiz-ki eginagatik zerrenda errespetatukodugula.

Page 12: NOAUA!! 286 alea

12 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

EL K A R R I Z K E TA

Iñaki Errasti, Arkoteko arraunlaria

“Mailari eustea da gure helburua”

Bi aste barru hasiko da arraundenboraldia. Astillero(Kantabria) utzi eta Arkoten

(Plentzia, Bizkaia) arituko da aurtenIñaki Errasti. Aurreko larunbateanMundakan egin zen estropadan ezziren fin ibili Arkotekoak eta horrega-tik kezkatuta ikusi dugu Aginagakoarraunlaria.

NOAUA! Laster hasiko da arraundenboraldia. Nola zaudeteArkotekoak?

Iñaki Errasti. Bi estropada jokatuditugu asteburu honetan eta biak osogaizki. Badakigu erdiko talde bat garela,baina gure asmoa zen ahal den aurreanibiltzea. Baina ikusita azken estropadak,orain mantentzea da helburua. Negukojaitsieratan ondo ibili ginen bainamomentu honetan ez gaude egoera onbatean. Pare bat arraunlari geldi egondira. Orain ari dira errekuperatzen.Baina hala ere, plantila aldetik juxtusamar gabiltza. Bi aste barru hasiko daarraun denboraldia Galizan. Ea zer ger-tatzen den.

N. Eta zu nola zaude?I. E. Fisikoki oso ondo. Orain arteko

denboraldi onenetakoa izango da. Bainaarazoa ez da hori. Orain arte, aurreanibili diren taldeetan aritu naiz. Aurreanibiltzea ohituta nengoen, baina orainbestelakoak dira aspirazioak. Eta egiaesan, nahikoa gogorra egiten da. Orainarte, erdialdetik genbiltzan, baina azkenbi estropadatan ze maila eman dugunikusita, etxera triste joan gara. Badakiguhori ez dela gure maila, gehiago egindaitekeela, baina errealitatea ikusitaaurrekoekin ibiltzea momentuan osozaila daukagu.

N. Nolatan joan zinen Arkotera?I. E. Astilleron gorabeherak izan geni-

tuen. Nahiz pasa zena pasa, nik hanjarraitzeko asmoa nuen. Presidentealdaketa bat eman behar zen baina den-bora asko pasa zuten horretan. Urriazen eta ordurako talde guztiak osatutaizaten dira. Guk jakin beharra genuen

ea non ibiliko ginen. Une horretanArkoten (Plentzia, Bizkaia) tiratzekoaukera atera zen. Arkoteko entrenado-rea, Popi, lehen Astilleroko arraunlariazen. Haren bidez atera zen Arkotera joa-teko aukera.

Epaiaren zainN. Astilleroko arraunlarien egoera

nola dago? Epaiketak ere izan dira tar-tean.

I. E. Pentsatzen dut epaia laster atera-ko dela. Orain guk kautelarra daukagu(behin behineko baimena). Astillerokordaindu zuen 6.000 euroko multa etaedozein tokitan daukagu arraun egitea.

N. Denboraldia lasai egiteko aukeraizango al duzue?

I. E. Pentsatzen dut baietz. Bainahorrelako gauzak pasa arte, lasai ezzaude.

N. Badakizue noiz emango denepaiaren berri?

I. E. Udaran. Baina gero errekurtsoakjartzeko aukera izango da. Dena den,espero dugu lehen epai hau aldekoa iza-tea eta hor bukatzea dena.

N. Gustura zaude Plentzian?I. E. Oso ondo. Herri polita eta

lasaia da. Klub bezala, organizazio

hobea dugu.

N. Astilleron baino lasaiago bizikozara. Polemika gutxiagorekin.

I. E. Asunto horrekin preokupazioberdinak dauzkat. Epaileek edo erabakibehar dutenek erabakiko dute.Bitartean, lanean segi.

N. Orain behintzat etxetik gertuagozaude.

I. E. Bai, eta nabaritzen da bai. Denaoso ondo dago, baina kirol arloan preo-kupazio hori badugu.

N. Izan ere, zu beti onenen arteanibili zara.

I. E. Orion eta Astilleron beti helbu-rua irabaztea da.

“San Pedroko usurbildarrak fuerte dabiltza”N. Bukatzeko, nola ikusi dituzu

beste arraunlari usurbildarrak?I. E. San Pedrokoak fuerte dabiltza.

Ligarik onenean daude eta maila onaematen ari dira, gainera titularren arte-an dabiltza bertakoak (Alex Udabe,Iñaki Portularrume, Berdaitz Larrarteeta konpainia).

Orion eta Astilleron ibilitakoa da Iñaki Errasti. Aurten Arkoterekinjokatuko du ACT liga.

IMANOL UBEDA ________________________

Page 13: NOAUA!! 286 alea

Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

PI L-P I L E A N 13

Duela gutxi Jaikik ElSalvadorrera hainbat material

bidaltzeko abian jarritako kanpainakaurrera jarraitzen du. Ostegunean,ekainak 28, “Voces inocentes” filmaSutegin.

Arropa, jostailuak, eta eskola mate-riala dira bidali nahi dituzten gaiak.Bilketa lekuak, honakoak; Udarregikoerdiko aretoa eta NOAUA!ko egoitza,bulego orduetan.

El Salvadorren bizi duten egoeralatza da. Are gehiago, okerrera egindezake, adituek beste gerra bateanatarian egon daitezkeela baitiote.Bertako komunitate bati bidali nahidiote laguntza.

“Voces inocentes”, ostegunean SuteginAzken orduan, hizlari batek etortze-

rik izan ez zuenez, bertan behera gera-tu zen pasa den ekainaren 22ko eki-taldia. Baina Jaiki-tik, Ertamerikarieta El Salvadorri buruzko hitzaldiauztailean egingo dela iragarri dute.Ostegun honetako, ekainaren 28koekitaldia ospatuko da. “Voces inocen-tes “ filmaren emanaldia Sutegin20:00etan hasita.

Uztailaren 10a arte luzatuko da

El Salvadorren aldeko kanpaina

”voces inocentes” filma ikusgaiostegun honetan sutegin,

20:00etik aurrera.

Usurbilgo Lanbide Eskolakmatrikula epea zabaldu zuen

ekainaren 1ean eta epe hori irekitaizango da uztailaren 6ra bitarte.

Hauxe da Lanbide Eskolareneskaintza: Administraritza,Elektrizitate, Mekanika etaMantenimenduko Goi zein Erdi

Mailako Heziketa Zikloak.Aurten ere, eskaintza partzialean

hainbat heziketa ziklo zein goi mai-lako heziketa zikloak egin ahal iza-teko Sarbide Ikastaroa eskainiko da.

Informazio gehiago nahi izanezgero deitu honako telefono zenba-kira: 943 364 600.

Matrikulazio epea zabalik Usurbilgo Lanbide Eskolan

Argazki zaharrak bildu

nahi ditu Atxegaldeko

Jai Batzordeak

Etxean izaten diren eta erabil-tzen ez diren etxe tresna

zaharrak eta Atxegaldeko jaietakoargazki zaharrak biltzen ari daAtxegaldeko Jai Batzordea. Uztekoprest zaudetenok deitu 635 205734 zenbakira (Nagore) edota e-mail bat idatzi [email protected] helbidera.

Udajolaseko begiraleen eta

gurasoen arteko bilera

Ekainaren 28an osteguna,Udajolaseko begiraleek bile-

ra egingo dute izena eman dutenhaurren gurasoekin. BileraUdarregin izango da arratsaldeko19:00etan. Informazio gehiago:637 758 710.

Lasarte-Usurbil BHI ikastetxean2007-2008 ikasturterako izena

eman zutenentzat matrikula epea irekida. Matrikula uztailaren 2tik 6ra eginbeharko da institutuan bertan, etanahi duenak beharrezko dokumenta-zioa eskuragarri izango du ikastetxekoidazkaritzan ekainaren 27tik aurrera.

Matrikulazio garaia

Lasarte-Usurbil BHI institutuan

Page 14: NOAUA!! 286 alea

14 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

DE N B O R A PA S A K

Bazkide egin zaitez!36 euro urte osorako

Izena:1.Abizena:2.Abizena:Helbidea:Herria:Telefonoa:E-posta: Kontu korrontea:

Orrialdea bete eta NOAUA!ra ekarri edo telefonoz deitu: 943 360 321.

ASKO DUGU ESATEKO

NOAUA! astekaria, tren eta autobusen

ordutegia, noaua.com, kultur ekitaldien

sustapena, euskararen normalizazioa, urte-

ko egutegia, beka deialdiak, NOAUA!

Txiki, Plis, Plas, Txalo eta Jolas, ...

Asko dugu esateko. Baina zure laguntza

ere premiazkoa da.

NafarroakomendateaBerotegi

LurraldeMusikatresna

Aita-ama

Nahia

Beranduegina

Kontso-nantea

Seguru

Bihi, alePozik

*IRUDIAN

Iruñekopilotalekua

DaukatePalestinako

hiria

Tiroeginez

Maindirea,mihisea

Laboremota

Arazo ez-tabaidatuak

Huts edo akats bat

duena

Lasaitasun

Suaridario

2. eta 5.bokalak

Sexu eme

BokalaTalde

terrorista

HarrizapalakKontso-nantea

IodoaHiltzekotresnak

GaraiaIparre-tarrak

SetaNon

atzizkia

Rubidioa

Ukatzeko

GizonizenaGeure

Hitz-gezidunak

* Usurbilgo Mendi Elkartearen izena zein da? Soluzioa: 16. orrialdean.

Page 15: NOAUA!! 286 alea

15Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

I Z E R D I PAT S E TA N

Larunbat honetan jokatuko diraUsurbil Cup 2007 areto futboltxapelketako azken partidak.

Maiatzeko azken asteburuan hasi zenherriko pilotalekuan jokatu ohi dentxapelketaren 4. edizioa eta hainbatpartidaren ostean, Santixabel jaien ata-rian izango dira finalak. Benjamin, ale-bin eta infantil mailan txapeldunaknortzuk diren erabakiko da bertan.

Aurreko hiru edizioetan baino taldegehiago izan dira aurtengo Usurbil Cuptxapelketan parte hartu dutenak. Mailadesberdinetan banatuta 24 talde aritudira azken asteetan areto futboleanherriko frontoian eta giro ezin hobeaizan da parte-hartzaileen artean nahizneurketa horiek ikustera gerturatu dire-nen artean.

Eta horixe izan da hasiera hasieratikantolatzaileen helburua, garai bateanbezala herriko haurrek frontoian futbo-lean jokatu ahal izatea eta bide batez,herri giroa sortzea. Azken finean herrikoia 200 neska-mutil izan dira protagonis-ta nagusiak txapelketa honetan eta galduedo irabazi, beraiek izan dira txalo zapa-rrada handienak bereganatu dituztenak.

Larunbat arratsaldea iritsi zain egongodira finalera iritsi diren jokalariak, bainaantolatzaileen esanetan hori baino poli-tagoa izan da haur eta gaztetxoek astehauetan erakutsi duten ilusioa.“Izugarria da nola bizi duten txapelketa

hau, batez ere txikienek. Batzuk eta bes-teak animatu, baloien bila joan, aktangolak apuntatu... denetik egiten dute,gustura gainera. Horrez gain, partidajokatzeko irrikitan egoten dira, nahiz etapartida hori galdu egingo duela aurretikjakin”.

Eguraldi txarra dela eta neurketabatzuk atzeratu behar izan zituzten etapasa den astean lau egun jarraian parti-dak jokatu ziren frontoian. “Beste txa-pelketetan normalean gertatzen ez direnpasarteak eman ohi dira Usurbil Cup-en. Lege bereziak jarri genituen partidakparekatu ahal izateko eta batzuetan lege-hauste nabarmenak izaten dira. Pasa den

osteguneko benjamin mailako neurketabatean, adibidez, 9 urte dituztenBorobiltxo taldeko 14 neskek 10 urteko5 mutilen aurka jokatu zuten partidakoazken minutuetan”.

Hala ere, txapelketako talde onenakizango dira larunbateko finaletan.Benjamin, alebin eta infantil mailakopartidak izango dira arratsaldeko16.00etan hasita. Lerro hauek idaztera-koan antolatzaileek ez zekiten nortzukjokatu dituzten azken partida hauek,asteazkenean jokatzen baitzen azken jar-dunaldia.

Usurbil Cup, azken txanpan

24 talde izan dira txapelketan izena eman dutenak.

Usurbil laugarren

Paleta Goman

Unai Loidi eta HaritzHarreguyk laugarren postua-

rekin konformatu behar izan duteAginagako Ariztitxo pilotalekuanjokatu den Gomazko paletakoGipuzkoako txapelketa herrikoian.Pasa den ostiralean jokatu ziren azkenpartidak eta usurbildarrek 30-28galdu zuten Segurako ordezkaritzarenaurka hirugarren eta laugarren pos-tuak zehazteko partidan. Finalean,berriz, tolosarrak izan ziren nagusiHernaniko bikoteari 30-21 irabaziostean.

Eskubaloi taldeak

Granollersen

Usurbil Kirol Elkarteko kadetemailako eskubaloi taldeak

Granollers aldean dira bertako nazio-arteko txapelketan parte hartzen.Azken urteetan bezala aurten ereherrialde desberdinetako taldeekinlehiatzeko aukera izango dute herrikojokalari gazteek. Nesken taldeak, adi-bidez, Norvegiako 3 talde zituenhasierako ligaxkan. Mutilen taldeak,berriz, Norvegia eta Quebec-ekotalde bana besteak beste. Txapelketahau asteazkenean hasi zen eta igande-an amaituko da.

Pilota txapelketako

finalak, astelehenean

Santixabel egunez, UsurbilgoXXV. Pilota txapelketako fina-

lak jokatuko dira herriko pilotale-kuan arratsaldeko 17.00etan hasita.Jubenil mailan, Zumarragako Kinaeta Biainek Goizuetako Narbarte etaEñaut Esnaolaren aurka jokatukodute. Nagusien mailan, berriz, Ojuelhernaniarrak eta Txapartegi asteasua-rrak osatutako bikoteak Añorga KirolElkarteko Urmeneta eta Aranaldeizango dituzte aurrez aurre. Jaialdihonetan 2 urdaiazpiko zozketatukodira pilota laguntzaileen artean.

JOSU ARANBERRI ________________________

Page 16: NOAUA!! 286 alea

16 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

INGO AL DEU?

Eguneko goardiako farmaziakEkainak 28, ostegunaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Ekainak 29, ostiralaUrbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Ekainak 30, larunbataUrbistondo, San frantzisko 1, LasarteIturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Uztailak 1, igandeaUrbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Uztailak 2, astelehenaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Uztailak 3, astearteaGil, Nagusia 24 Lasarte

Uztailak 4, asteazkenaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 5, ostegunaDe Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Uztailak 6, ostiralaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 7, larunbataGil, Nagusia 24 LasarteOa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Uztailak 8, igandeaGil, Nagusia 24 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZJ. Etxebeste Farmazia Elkano 2 kalea, Hernani. 943 552087 (gaueko guardia 22:00etatik 09:00ak arte)

2007ko egutegia noaua.com webgunean

ASTEGUNETANZubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T) / 13:15(T)14:35*(T) / 19:15(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00 / 12:45(T) 13:45* /18:45

LARUNBATETANZubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 15:15(T) / 21:35(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T)

JAI EGUNETANZubieta-Donostia

11:25(T) / 13:30(T) 15:30(T) / 21:35 (T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)11:00(T) / 13:00(T) 15:00(T) / 21:00 (T)

Zubieta-Donostia TST autobusak

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da*: Eskola egunetan / Tf. 943 36 17 40

Uztailean, arratsaldez irekikodira KzGunearen ateak.

Lehenengo hamabostaldian honakoordutegian: 16:00etatik 20:00etara.

Bigarren hamabostaldian honakoordutegian: 14:00etatik 18:00etara.

Telefonoa: 943 36 14 12.

KzGunea, uztailean,

arratsaldez irekita

JJ B JJ G JJ B JJ Z JJ

N E G U T E G I AJJ L U R JJ R A U L

JJ A JJ G A R A G A R R AA N A I T A S U N A JJ IJJ D U T E JJ O R D U A JJ

G A Z A JJ I JJ E U JJ R BJJ T I R O K A JJ T E M AI Z A R A JJ L A U Z A KJJ A K A S T U N A JJ K E

Soluzioa:Andatza

Page 17: NOAUA!! 286 alea

17Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

INGO AL DEU?

Agenda

Ekainak 30, larunbata16:00 IV. Areto Futbol txapelketako

finalak herriko Frontoian.22:00 Maskota igotzea eta antzerkia.

Uztailak 1, igandea09:00 IV. Ur bataioa Oiardo

Kiroldegian.12:30 Txupinazoa Udaletxean Amador

Granadoren eskutik. Ondoren, Haurrendanborrada. Aldi berean, Artzabalgo txos-nen irekiera trikipoteoarekin.

15:30 XI. Mus Txapelketa AskatasunaPlazan.

16:00 Futbol 3 Txapelketaren hasieraArtzabalen (Izen emateko egunean bertan).

18:00 Buruhandiak.19:00 Txoznen irekiera Askatasuna

Plazan.19:30-22:30 Helduen danborrada.21:30 Herri afaria Askatasuna Plazan.22:30 Antzerkia Frontoian: “Lapur-

zuloa” komedia. Ondoren, DJ LarraArtzabalen.

02:00 Platano dantza Askatasuna Plazan.

Musikaren txokoa

Bere izen soi-laz sinatzen

duen lehen diskoadugu honakoa.Zuberoako doi-nuak ekarri nahidizkigu gogora Maddik, bere ahotsederraren bidez eta Juantxo Zeberiopiano-jole eta ekoizlearen laguntzaz.

Maddik beste inork ez bezalaadierazi du Zuberoako abestekomodua. Izan ere, MaddiOihenarten kantatzeko modua ezda genero eta estilo arauetaramugatzen: “a capella” moduanabesten du eta konpasa haizeakmarkatzen dio. Erritmoa, natura-tik, sentimenduetatik, eta beresenatik hartzen du Maddik. Maddi

Oihenartek Zuberoako musika era-kutsi diguten hainbat eta hainbatdiskoetan hartu du parte. Bainabere kezka haratago doa. “IlhargiMin” diskoan (Maddi Ohienart etaJosetxo Goia-Aribe, 2003), aurrera-pauso bat eman zuen bere sustraiakahaztu gabe eta jazz hizkuntzanmurgildu zen, oso urrutiegi gera-tzen ez zaion mundua.

Bide baten hasiera izan zen, etaorain proposamen pertsonalago etaausartago bat egin nahi digu.Maddi Oihenart, inoiz baino aske-ago, instrumentu garaikideez ingu-ratu da bere mundua ezagutu deza-gun. Bere mundu hori, barea da,zinezkoa, poesiaz eta folk berrituazbetea.

“Hari Biru”, Maddi Oihenart

Page 18: NOAUA!! 286 alea

18 Noaua! - 2007ko ekainaren 29an

GAZI, GOZO, GEZA

JJAIOTZAK

- Libe Mugabure Gonzalez, ekainaren 18an.

ETXEBIZITZA

- Gela bat alokatzen da, pisu konparti-tuan. Kontaktuan jartzeko: 635 208551.

- Usurbilen pisu bat alokatu nahi dut.Presazkoa da. Deitu telefono honetara:627285904.

- Bizkarre kalean pisua salgai: 2 komun,sukaldea, sala, 3 gela, ganbara eta gara-jea. 48.000.000 pta. Interesatuak deitu650938489 telefonora.

- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea traste-roarekin. Garajea aukeran. 685731792

-Bi gela edo gela bateko apartamentubaten bila nabil Usurbilen. Tl: 687650 066 (Maria).

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Moto bat saltzeko, Richoo RR beltza,49 cm3. 649 302 733 (David). Ondozaindua, “extra” asko.

- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50motoa saltzen dut. 649 356 081.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta

tarteka umea zaintzeko pertsona batenbila nabil. Irailetik aurrera hasteko.627278907.

-Benta tabernan lan egin nahi baduzudeitu: 685 757 962.

- Kamarero edo kamarera euskaldun batbehar da Zumeta jatetxean. 943362713.

-Urte osoz, astebukaeratan lan egitekozerbitzari baten bila gabiltza.Interesatuak deitu 943366710.

Lan-eskaerak- Fisika ikaslea, uda honetan matematika

eta fisikako klaseak emateko prest.Interesatuak deitu zenbaki hauetakobatera: 943 37 12 77 / 685 772 602

(Nerea).- Pertsona helduak zein haurrak zaintzeko

edo etxeko lanak egiteko neska bateskaintzen da. 677343326

- Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko, pertsona helduak zeinhaurrak zaintzeko. 630274906

-Emakume bat eskaintzen da umeak edopertsona helduak zaintzeko.676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintze-ko zein etxekolanak egiteko. Egunosoko disponibilitatea. 679742413.

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neskabat eskaintzen da. Esperientzia horre-lako lanetan. 690 784 113.

- Oporretako, ospakizunetako, edozeinmotatako bideoak montatzen dituenprofesionala eskaintzen da.943555835/ 617 242 660.

- Etxeko lanak egin, pertsona helduakzaindu edo jatetxe batean lan egitekoprest nago. 610 669 335.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanakegiteko eta umeak zein pertsona hel-duak zaintzeko. 618434990.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona hel-duak zein haurrak zaintzeko emakumebat eskaintzen da. 620646769.

-Arratsaldetan lan egiteko mutil bateskaintzen da. 664 774 024.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Fisikako ikaslea uda honetan matemati-ka eta fisikako klaseak emateko prest.Interesatuak deitu zenbaki hauetakobatera: 943 37 12 77 / 685 772 602.

- Inork etxean alfer-alferrik telebista txikibat edukiko balu, gustora berrerabilikogenuke Udarregi ikastolan. Bide batez,zaharkitutako vhs bideo reproduktoreaere hautsak jaten ari badizu, guk eteki-na aterako genioke ikastolan. Telefono

zenbakia: 943 361216.- Pottoka salgai, kalifikatua eta subentzioa

jasotzen ari dena. 626 220925.- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrez

eginikoak. 943 36 20 49.- Salgai bixkientzako aulki bat, Red

Castle markakoa, osagarri guztiekin:burbuja, zakua... 943 36 07 54 (Ana).

- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratztxiki bat osatzeko. 615744076.

- Bigarren eskuko trikitixa bat erosikonuke. 656 76 52 13.

- "Enciclopedia general ilustrada del PaisVasco" Auñamendi enziklopediaren 80tomo dauzkat saltzeko prezio osoonean. 635733984.

-Benelli repetidora salgai 600 euro.Telefono zenbakia: 645 735750.

- Mercedes Vito Mixta 112CDI bat sal-tzen dut. Aire egokitua, kristal tinta-tuak, bigarren bateria, berogailu auto-nomoa, aurreko eserlekuak birikariak,dena hornitua, ASR... Tf: 610431999.

-Faema markako lau besoko kafetera batdaukat salgai. 645708191.

-5 urte dituen Renault Megane Coupebat daukat salgai. 637 760 852.

-Bizirik edo jateko garbituta antxumeaksalgai. Baita bertako babarrun beltzaeta baserriko oilaskoak ere:Tf: 664 774 024.

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermi-koduna salgai. 676 453 176.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.Tf: 679 185 102.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukun-tzen dira. Baita ezkontza, opor edotabeste edozein ospakizunetako bideoakeditatu ere. 617 242 660/ [email protected]

- Bustner Fun modeloko 5 pertsonentza-ko karabana salgai. Tf. 629 680 214.

Oharra

Merkatu Txikirako mezuak, zorion agurrak, hildakoenedota jaioberrien aipamenak orri honetan ikusi nahi badi-tuzu, honako telefono zenbakira deitu bulego orduetan:943 360 321. E-maila: [email protected]

Page 19: NOAUA!! 286 alea
Page 20: NOAUA!! 286 alea