Top Banner

Click here to load reader

Donau Chem

Dec 24, 2015

ReportDownload

Documents

Proiect

FORMULARUL DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI IPPC(2015)

137_______________________________________________________________________________CuprinsFormular de SolicitareInformatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPCLista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare1.REZUMAT NETEHNIC101.1 Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica 102.TEHNICI DE MANAGEMENT172.1 Sistemul de management173.INTRARI DE MATERIALE263.1 Selectia materiilor prime263.2 Cerintele BAT343.3 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)353.4 Utilizarea apei354.PRINCIPALELE ACTIVITATI404.1 Inventarul proceselor404.2 Descrierea proceselor404.3 Inventarul iesirilor (produselor)444.4 Inventarul iesirilor (deseurilor)454.5 Conditii anormale494.6 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare494.7 Cerinte caracteristice BAT495.EMISII SI REDUCEREA POLUARII545.1 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer545.2 Minimizarea emisiilor fugitive in aer575.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare595.4 Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana 635.5 Emisii in ape subterane675.6 Miros695.7 Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiatepe parcursul analizei/evaluarii BAT756.MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR776.1 Surse de deseuri776.2 Evidenta deseurilor78

6.3 Zone de depozitare786.4 Cerinte speciale de depozitare816.5 Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)816.6 Recuperarea sau eliminarea deseurilor826.7 Deseuri de ambalaje837.ENERGIE837.1 Cerinte energetice de baza837.2 Masuri tehnice857.3 Eficienta Energetica887.4 Alternative de furnizare a energiei908.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR918.1 Controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care suntimplicate substane periculoase - SEVESO918.2 Tehnici939.ZGOMOT SI VIBRATII1009.1 Surse de zgomot1019.2 Intretinere1029.3 Limite1039.4 Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat 10410.MONITORIZARE10510.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer10510.2 Monitorizarea emisiilor in apa11010.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana11210.4 Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare11210.5 Monitorizarea si raportarea deseurilor11310.6 Monitorizarea mediului11410.7 Monitorizarea variabilelor de proces11710.8 Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala11711.DEZAFECTARE11811.1 Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare11811.2 Planul de inchidere a instalatiei12211.3 Structuri subterane12211.4 Structuri supraterane12212.ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA12513.LIMITELE DE EMISIE125Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise12513.1 Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor12514.IMPACT12614.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului12614.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare12614.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului12914.4 Habitate speciale134

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

135Glosar de Termeni

(An)Referinta la un puct de emisie in aer

(Ln)Referinta la un puct de emisie in apa

(Wn)Referinta la sursa de desuri

AEMAgentia Europeana de Mediu

BATCele Mai Bune Tehnici Disponibile

BPEOCea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila

BREFDocumentul de Referinta BAT

CCCCentrul Comun de Cercetare

CEComisia Europeana

COVCompusi Organici Volatili

EIONetReteaua Europeana de Informatii si Observatii

EIPPCBBiroul European IPPC

EMASSchema de Audit si Management de Mediu

EPERRegistrul European al Emisiilor Poluante

EUROStatServiciul UE de Statistica

EWCCodul European al Deseurilor

EWCCatalogul European al Deseurilor

GTLGrupurile Tehnice de Lucru

IFIntrebari frecvente

IPPCPrevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

NACENomenclatorul Activitatilor Comerciale

NOSE-PClasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese

ONGOrganizatii Non Guvernamentale

Program conformaredeProgramul de masuri a caror implemntare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM

Program modernizare/imbunatatiredeProgramul de masuri identificate de operator in cadrul Sistemului de Management de Mediu

SCASOSubstante care afecteaza stratul de ozon

SCMStandard de Calitate a Mediului

SNAPNomenclatorul Inventarului Emisiilor

TA LuftPrevederile tehnice germane privind calitatea aerului

UEUniunea Europeana

VLEsValorile Limita de Emisie

Formular de SolicitareFormular de SolicitareDate de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatiiNumele instalatieiS.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul ComertuluiS.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE, din municipiul Turnu Magurele, strada Portului, nr. 1, judetul Teleorman;Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman la data de 05.02.2007, Cod Unic de Inregistrare nr. 16958124/18.11.2004

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din OUG 34/20024.3. Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu.

Cod CAEN: 2415 (cod CAEN rev.2- 2015) Fabricarea ingrasamintelor chimice si produselor azotoase;Cod NOSE-P: 105.09 Compusi chimici anorganici de baza si ingrasaminteCod SNAP: 0404 Procesarea compusilor chimici anorganici sau a ingrasamintelor NPKNumele si prenumele proprietarului : Filipescu MarianNumele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: Popescu MihaiNumele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:Cristea IonNr. de telefon:0723567890

Adresa de e-mail:[email protected] numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform prevederilor Legii 645/2002. Titularul de activitate isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume:Filipescu MarianFunctia: Administrator Semnatura si stampila Data:9.01.2015Informatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPCInformatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPC

O descriere a:Unde se regaseste in formularul de solicitareVerificare efectuata

- instalatiei si activitatilor saleFormularul de solicitare, Sectiunea 4Da

- materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalatie.Formularul de solicitare, Sectiunea 3Da

- sursele de emisii din instalatie,Formularul de solicitare, Sectiunea 5Da

- conditiile amplasamentului pe care se afla instalatia,Raportul de amplasament si Sectiunea 11Da

- natura si cantitatile estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului,Sectiunile 5, 13 si 14Da

- tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie,Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.3, 5.1.1 si 13Da

- acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie,Formularul de solicitare Sectiunea 6Da

- masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului asa cum sunt ele stipulate in Art. 3 al Directivei:Formularul de solicitare Sectiunea 15Da

(a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile;Formularul de solicitare sectiunea 3.2, 5 si 13Da

(b) nu este cauzata poluare semnificativa;Formularul de solicitare Sectiunea 14Da

(c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu Directiva 75/442/EEC din 15 Julie 1975 privind deseurile(1 1); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului;Formularul de solicitare Sectiunea 6Da

(d) energia este utilizata eficient;Formularul de solicitare Sectiunea 7Da

(e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor;Formularul de solicitare Sectiunea 8Da

(f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoareFormularul de solicitare Sectiunea 11Da

- masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu.Formularul de solicitare Sectiunea 10Da

- alternativele principale studiate de solicitantFormularul de solicitare Sectiunile 5.7 si 12.2Da

Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus.Formularul de solicitare Sectiunea 1Da

Lista de Verificare a Componentei Documentatie de SolicitareLista de Verificare a Componentei Documentatiei deSolicitareIn plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

ElementSectiune relevantaVerificat de solicitantVerificat de ALPM

1Activitatea face parte din

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.