Top Banner
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine R.Br. Sifra gr.pred. Naziv grupe predmeta Jezik polaganja Od Red.Br. Do red.br. Učionica LOKACIJA Datum pol. Vreme pol. 1 1 Ekonomija i Matematika Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00 2 2 Ekonomija i Informatika Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00 3 3 Ekonomija i Sociologija Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00 4 3 Ekonomija i Sociologija Madjarski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00 5 4 Ekonomija i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00 6 6 Ekonomija i Geografija Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00 7 7 Matematika i Informatika Srpski CELA GRUPA Učionica 8/II LI 28.06.2010. 10:00 8 8 Matematika i Sociologija Srpski CELA GRUPA Učionica 8/II LI 28.06.2010. 10:00 9 9 Matematika i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Učionica 8/II LI 28.06.2010. 10:00 10 10 Matematika i Psihologija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A1 LI 28.06.2010. 10:00 11 11 Matematika i Geografija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A1 LI 28.06.2010. 10:00 12 12 Informatika i Sociologija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A1 LI 28.06.2010. 10:00 13 13 Informatika i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A2 LI 28.06.2010. 10:00 14 14 Informatika i Psihologija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A2 LI 28.06.2010. 10:00 15 15 Informatika i Geografija Srpski 1 51 Učionica 14/II LI 28.06.2010. 10:00 16 15 Informatika i Geografija Srpski 52 103 Učionica 16/II LI 28.06.2010. 10:00 17 15 Informatika i Geografija Madjarski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00 18 16 Sociologija i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Učionica 10/II LI 28.06.2010. 10:00 19 17 Sociologija i Psihologija Srpski 1 51 Učionica 12/II LI 28.06.2010. 10:00 20 17 Sociologija i Psihologija Srpski 52 103 Učionica 13/II LI 28.06.2010. 10:00 21 18 Sociologija i Geografija Srpski 1 130 Amfiteatar A KP 28.06.2010. 10:00 22 18 Sociologija i Geografija Srpski 131 253 Učionica 14 KP 28.06.2010. 10:00 23 18 Sociologija i Geografija Srpski 254 290 Učionica 11 KP 28.06.2010. 10:00 24 19 Poslovna ekonomija i Psihologija Srpski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00 25 20 Poslovna ekonomija i Geografija Srpski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00 26 21 Psihologija i Geografija Srpski 1 35 Učionica 1/I LI 28.06.2010. 10:00 27 21 Psihologija i Geografija Srpski 36 69 Učionica 2/I LI 28.06.2010. 10:00 Legenda za lokaciju: LI - Zgrada na Limanu, ulica Vladimira Perića - Valtera br. 4 KP - Zgrada u ulici Bulevar Kralja Petra I br. 38, III sprat U Novom Sadu, 24.06.2010.
34

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

Sep 11, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJANovi Sad

Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

R.Br. Sifra gr.pred. Naziv grupe predmeta Jezik polaganja Od Red.Br. Do red.br. Učionica LOKACIJA Datum pol. Vreme pol.

1 1 Ekonomija i Matematika Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00

2 2 Ekonomija i Informatika Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00

3 3 Ekonomija i Sociologija Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00

4 3 Ekonomija i Sociologija Madjarski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00

5 4 Ekonomija i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00

6 6 Ekonomija i Geografija Srpski CELA GRUPA Učionica 9/II LI 28.06.2010. 10:00

7 7 Matematika i Informatika Srpski CELA GRUPA Učionica 8/II LI 28.06.2010. 10:00

8 8 Matematika i Sociologija Srpski CELA GRUPA Učionica 8/II LI 28.06.2010. 10:00

9 9 Matematika i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Učionica 8/II LI 28.06.2010. 10:00

10 10 Matematika i Psihologija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A1 LI 28.06.2010. 10:00

11 11 Matematika i Geografija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A1 LI 28.06.2010. 10:00

12 12 Informatika i Sociologija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A1 LI 28.06.2010. 10:00

13 13 Informatika i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A2 LI 28.06.2010. 10:00

14 14 Informatika i Psihologija Srpski CELA GRUPA Amfiteatar A2 LI 28.06.2010. 10:00

15 15 Informatika i Geografija Srpski 1 51 Učionica 14/II LI 28.06.2010. 10:00

16 15 Informatika i Geografija Srpski 52 103 Učionica 16/II LI 28.06.2010. 10:00

17 15 Informatika i Geografija Madjarski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00

18 16 Sociologija i Poslovna ekonomija Srpski CELA GRUPA Učionica 10/II LI 28.06.2010. 10:00

19 17 Sociologija i Psihologija Srpski 1 51 Učionica 12/II LI 28.06.2010. 10:00

20 17 Sociologija i Psihologija Srpski 52 103 Učionica 13/II LI 28.06.2010. 10:00

21 18 Sociologija i Geografija Srpski 1 130 Amfiteatar A KP 28.06.2010. 10:00

22 18 Sociologija i Geografija Srpski 131 253 Učionica 14 KP 28.06.2010. 10:00

23 18 Sociologija i Geografija Srpski 254 290 Učionica 11 KP 28.06.2010. 10:00

24 19 Poslovna ekonomija i Psihologija Srpski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00

25 20 Poslovna ekonomija i Geografija Srpski CELA GRUPA Učionica 11/II LI 28.06.2010. 10:00

26 21 Psihologija i Geografija Srpski 1 35 Učionica 1/I LI 28.06.2010. 10:00

27 21 Psihologija i Geografija Srpski 36 69 Učionica 2/I LI 28.06.2010. 10:00

Legenda za lokaciju:LI - Zgrada na Limanu, ulica Vladimira Perića - Valtera br. 4KP - Zgrada u ulici Bulevar Kralja Petra I br. 38, III sprat U Novom Sadu, 24.06.2010.

Page 2: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Ekonomija i Matematika

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 71/10 BRANKOVIĆ (ZORAN) DEJANA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 3: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Ekonomija i Informatika

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 50/10 BOGIĆEVIĆ (MILE) JELENA

2 51/10 MIHAJLOVIĆ (MILAN) TANJA

3 178/10 DUDAŠ (JULIJAN) SANDRA

4 303/10 STANKOV (DRAGAN) ZORANA

5 375/10 AKSIĆ (SRĐAN) SANDRA

6 424/10 BAŠIĆ (VESNA) ALEKSANDRA

7 426/10 MOLNAR (ZVONKO) IVANA

8 478/10 KAPETANOVIĆ (ĐURO) MIRELA

9 576/10 POPOV (VOJISLAV) MILAN

10 579/10 RAUŠ (ŽELJKO) MILOŠ

11 742/10 ČORBA (STEVAN) LASLO

12 883/10 BOGUNOVIĆ (DUŠKO) NIKOLA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 4: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Ekonomija i Sociologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 19/10 DAVIDOV (MIROSLAV) TANJA

2 154/10 POVOLNY (MICHAL) SNEŽANA

3 176/10 STOJANOVIĆ (LJUBOMIR) ŽELJKA

4 523/10 ZEČEVIĆ (SAŠA) JELENA

5 793/10 BEGOVIĆ (ZORAN) MARIJANA

6 794/10 DEVIĆ (SINIŠA) SANJA

7 808/10 VUJOVIĆ (NEBOJŠA) VANESA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 5: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Ekonomija i Poslovna ekonomija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 33/10 BRDAREVIĆ (MOMČILO) ZORICA

2 45/10 ŠTEFOVIĆ (MARJAN) MARINA

3 55/10 TODOROVIĆ (BRANISLAV) JELENA

4 76/10 KOLAČEK (DRAGAN) MILICA

5 99/10 KEČAN (RADIVOJ) DEJANA

6 144/10 JOVANOVIĆ (PETAR) JOVANA

7 183/10 ĐOKIĆ (RADIŠA) JELENA

8 185/10 ISAKOV (RADOVAN) BILJANA

9 193/10 SPASOJEVIĆ (ZORAN) JASMINA

10 215/10 VELEBIT (DUŠAN) ZORANA

11 271/10 MIRIĆ (RADOVAN) BRANISLAV

12 294/10 TVRTKOVIĆ (MILAN) MILANA

13 295/10 ĆORIĆ (MILE) SONJA

14 320/10 BALOG (JANOŠ) MARINA

15 382/10 GRBIĆ (BOGDAN) JELENA

16 409/10 JOVANOVIĆ (JOVICA) ALEKSANDRA

17 834/10 ODŽIN (DRAGAN) ALEKSANDRA

18 835/10 PROŠIĆ (ZDRAVKO) ANJA

19 851/10 KIŠ (LASLO) STEFAN

20 897/10 SKORUP (ALJOŠA) VLADIMIR

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 6: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Ekonomija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 6/10 PANIĆ (DUJO) VLADIMIR

2 7/10 VASILJEVIĆ (DRAGAN) STEFAN

3 537/10 ZEREMSKI (ZORAN) DANIJELA

4 558/10 SIMIĆ (RADOVAN) SLAĐANA

5 703/10 KALJEVIĆ (ZORAN) DRAGANA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 7: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Matematika i Informatika

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 8/10 OKLOBDŽIJA (LJUBOMIR) ZORAN

2 15/10 ĐORĐEVIĆ (DRAGAN) SUZANA

3 100/10 GARUNOVIĆ (OLIVERA) IVAN

4 116/10 BODROŽIĆ (MILE) MILANA

5 139/10 MIROSAVLJEVIĆ (STANA) MILENA

6 249/10 STOJANOVIĆ (ZORAN) GORAN

7 314/10 ANDRIĆ (DRAGAN) ĐORĐE

8 525/10 MUŠICKI (DUŠAN) PREDRAG

9 574/10 MAKSIMOVIĆ (DESPOT) UROŠ

10 680/10 AVDIĆ (ALEKSINA) ANDREJ

11 681/10 MAGOČ (PETAR) VLADIMIR

12 773/10 SUDŽUM (RADENKO) JOVANA

13 816/10 MARIJANOVIĆ (BRANE) LUKA

14 849/10 JAKONIĆ (MILOŠ) NEMANJA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 8: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Matematika i Sociologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 134/10 BAGIĆ (BRANKA) VESNA

2 148/10 GOJKOVIĆ (DUŠKO) MILOVAN

3 296/10 ČANAK (ŽELJKO) MILOSAV

4 400/10 HATALA (MICHAL) MICHAL

5 477/10 ČANAK (ŽELJKO) NEMANJA

6 501/10 OPAČIĆ (MIROSLAV) NIKOLINA

7 557/10 BUNIJEVAC (DUŠAN) DRAGANA

8 651/10 OSTOJIĆ (JOVAN) ANITA-JOZEFINA

9 721/10 RADEKA (DUŠAN) SLAĐANA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 9: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Matematika i Poslovna ekonomija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 318/10 RISTIĆ (ZORAN) BILJANA

2 368/10 JOVIN (UROŠ) DANIJELA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 10: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Matematika i Psihologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 36/10 KRSTONOŠIĆ (STEVAN) SLAVICA

2 43/10 BALEŠEVIĆ (BORO) NATALIJA

3 162/10 BLAGOJEVIĆ (MILUTIN) MIRJANA

4 266/10 SIMIĆ (DRAGAN) MILICA

5 572/10 TADIĆ (SLOBODAN) JASMINA

6 838/10 VUKAS (MIRELA) SLOBODAN

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 11: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Matematika i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 317/10 VASIĆ (ZORAN) BOJANA

2 347/10 BOROJEVIĆ (PERA) JOVANA

3 348/10 MARIĆ (ZORAN) ALEKSANDRA

4 365/10 KOLAČARIĆ (JASNA) STEFAN

5 484/10 KRCIĆ (DRAGAN) DALIBOR

6 775/10 NINKOV (LAZAR) JELENA

7 804/10 PAP (VILMOŠ) SANDRA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 12: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Sociologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 68/10 JURIŠIĆ (PREDRAG) BUDIMIR

2 79/10 NIKOLIĆ (SPASOJE) PREDRAG

3 106/10 ĆIRIĆ (PETAR) DARKO

4 110/10 MUDRINIĆ (MILE) VESNA

5 117/10 SAVIĆ (SLAVKO) GORAN

6 122/10 KERLEC (MILAN) LAZAR

7 125/10 ŠARENAC (DRAGAN) DANICA

8 147/10 GVERO (MOMČILO) SARA

9 149/10 BOŽANIN (STEVAN) BOŽIDAR

10 156/10 POŽARČEVIĆ (ZORAN) TIHOMIR

11 191/10 ŠPANOVIĆ (NEĐELJKO) BRANKA

12 194/10 TRIFUNOVIĆ (DRAGAN) TARA

13 195/10 JUKOVIĆ (JASMINA) EDIS

14 216/10 MATIJEVIĆ (STEVO) MAJA

15 217/10 KUŠTRA (VLADISLAV) BRANISLAV

16 227/10 PETKOVIĆ (STANKO) MILAN

17 253/10 JOSIPOVIĆ (MILIJA) ZVEZDAN

18 279/10 ALEKSIĆ (ZORAN) MARIJA

19 287/10 KUKOLJ (SLAVICA) DUŠKA

20 300/10 ANDREJIĆ (DRAGAN) MIROSLAV

21 325/10 NEŠKOVIĆ (GORAN) VIOLETA

22 326/10 PONJEVIĆ (SAVO) BRANISLAVA

23 333/10 PAPDANKO (BRANISLAV) PREDRAG

24 337/10 ŠELEJEVIĆ (ALEKSANDAR) NENAD

25 338/10 SELENIĆ (SRBISLAV) MIRJANA

26 355/10 NEŠIĆ (ZORAN) MARIJANA

27 356/10 RADUJKOVIĆ (MILORAD) NIKOLA

28 357/10 KLJAJIĆ (RADOVAN) NATAŠA

29 359/10 STOILJKOVIĆ (GORAN) NINA

30 367/10 VUČKOVIĆ (DRAGAN) MARINKO

31 381/10 RADIVOJŠA (SIMO) JOVANA

32 396/10 SUKARA (ĐORĐE) SANDRA

33 420/10 MIHAJLOVIĆ (DRAGIŠA) NEMANJA

34 428/10 HRKALOVIĆ (DARKO) IGOR

35 429/10 GRBIĆ (NEBOJŠA) BORIS

36 438/10 POPOVIĆ (MILIMIR) VUKAŠIN

37 449/10 MATOVIĆ (DRAGANA) DUNJA

38 470/10 MARJANOVIĆ (GORAN) STEFAN

39 471/10 ADAMOVIĆ (DUŠKO) MILAN

40 480/10 PANTIĆ (BORISLAVKA) IGOR

41 481/10 ŠIKMAN (MLAĐEN) LANA

42 556/10 GULEVSKI (SAŠA) ALEKSANDRA

43 565/10 ĐEMBER (ZOLI) PAVLE

44 647/10 STOJANOVIĆ (ZDRAVKO) JELENA

45 653/10 ČERIMAGIĆ (SAMIR) KSENIJA

46 663/10 PANJEVIĆ (MILOŠ) DEJAN

47 675/10 RISTIVOJEVIĆ (SINIŠA) NENAD

48 711/10 RADULOVIĆ (ŽELJKO) MARKO

49 714/10 MALEŠEV (MILENKO) MILOŠ

50 723/10 URBAN (ZOLI) ROBERT

51 766/10 MARUŠIĆ (ZORAN) NEBOJŠA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 13: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 2.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Sociologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

52 767/10 KAITOVIĆ (MILAN) DRAGANA

53 781/10 RESANOVIĆ (DRAGUTIN) NENAD

54 788/10 DEŠIĆ (MIROSLAV) ŽELJKO

55 854/10 TINKOVIĆ (JOVAN) BOJANA

56 863/10 SEKEREŠ (IMRE) JANOŠ

57 889/10 MAČAK (RANKO) NIKOLA

58 891/10 GAVRIĆ (VOJIN) NATAŠA

59 896/10 MLAĐENOVIĆ (DRAGUTIN) DRAGANA

60 899/10 ŽIVIĆ (ĐORĐE) MILICA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 14: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Poslovna ekonomija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 10/10 KRAINOVIĆ (LJUBOMIR) BRANISLAV

2 27/10 KOVAČEVIĆ (MIROSLAV) LJILJANA

3 35/10 DAKIĆ (VLADIMIR) ALEKSANDAR

4 44/10 STANIVUKOVIĆ (PREDRAG) TAMARA

5 56/10 BOJIČIĆ (MIROSLAV) IVANA

6 57/10 PEŠIĆ (ŽIVKO) IVANA

7 58/10 HALAVANJA (STEVAN) DRAGANA

8 62/10 ORLIĆ (NIKOLA) MAJA

9 94/10 LONČARSKI (JASMINA) BILJANA

10 109/10 MILANOVIĆ (SRETKO) DRAGANA

11 114/10 MRKIĆ (MIRKO) MIRELA

12 137/10 ŠIRKA (JAROSLAV) ANDREJA

13 142/10 MARČETA (DRAŠKO) DUNJA

14 161/10 RANKOVIĆ (MILOVAN) SLAVICA

15 163/10 KROŠNJAR (PAVLE) SANJA

16 184/10 PANTOVIĆ (MILORAD) JELENA

17 186/10 SUKNOVIĆ (NOVISLAV) DRAGANA

18 282/10 DANILOVIĆ (RADOSLAV) JELENA

19 304/10 MIRIĆ (MIODRAG) SVETLANA

20 307/10 AKSENTIJEVIĆ (DANICA) SARA

21 332/10 POGRMIĆ (MILAN) MILENA

22 334/10 MILANKOVIĆ (ŽELJKO) NATAŠA

23 391/10 DEBELJEVIĆ (VELIMIR) JOVANA

24 401/10 BENGIN (DRAGAN) ALEKSANDRA

25 411/10 LALOŠEVIĆ (ALEKSANDAR) ČEDOMIR

26 412/10 ERCEGOVAC (MIODRAG) MARKO

27 427/10 NIKOLIĆ (GORAN) ILIJANA

28 436/10 JANKOVIĆ (VASA) DUŠICA

29 466/10 ŠLEMENDER (MIHAJLO) IVAN

30 533/10 ŽIVKOVIĆ (DRAGANA) NATAŠA

31 673/10 MARKELIĆ (ČEDO) DRAGAN

32 758/10 BOZOKIN (MILAN) MILOŠ

33 828/10 STRIČEVIĆ (RADIVOJ) TAMARA

34 841/10 BOŠKIĆ (NEBOJŠA) DAJANA

35 857/10 PAJIĆ (ZORAN) SRĐAN

36 861/10 GAŠPAR (DRAGAN) DUNJA

37 885/10 MATIĆ (STOJAN) SANJA

38 886/10 PALADA (VINKO) MAJA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 15: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Psihologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 11/10 ANTIĆ (SVETOZAR) ALEKSANDRA

2 34/10 POLGAR (IŠTVAN) AGNEŠ

3 59/10 KOJIĆ (VERICA) BOJANA

4 77/10 HRISTIDIS (NIKOLA) TANJA

5 78/10 MARČETA (MIROSLAV) BRANKO

6 81/10 MILINOVIĆ (DRAGAN) DRAGOMIR

7 108/10 PRIJIĆ (BRANISLAV) ĐORĐE

8 145/10 DODER (RADIVOJ) IRENA

9 187/10 VOJINOVIĆ (ZORAN) MILOŠ

10 189/10 KANAZIR (LIDIJA) MILOŠ

11 233/10 STANIĆ (RUŠKO) SANDRA

12 276/10 KOVAČEVIĆ (ĐORĐE) JELENA

13 290/10 VIOGLAVIN (STEVICA) SANJA

14 330/10 MILJEVIĆ (MILOŠ) MARIJA

15 340/10 DERIKRAVA (BRANKA) DUŠANKA

16 342/10 KRIŠULOVIĆ (STANOJE) MLADEN

17 416/10 GOLUŠIN (MIODRAG) NEMANJA

18 417/10 PETROVIĆ (MILOŠ) IGOR

19 444/10 TRIFUNJAGIĆ (MILAN) IGOR

20 474/10 MJERIMAČKA (STANOJA) MILAN

21 475/10 ĆUK (LJUBICA) MILOŠ

22 512/10 OBRADOVIĆ (SVETOZAR) VLADIMIRA

23 528/10 NEŠIĆ (MILAN) ĐORĐE

24 529/10 VRAČARIĆ (BRANKO) BOJAN

25 539/10 KUKIN (JOVAN) SANDRA

26 547/10 BELJAC (VOJISLAV) TIJANA

27 555/10 ĐUKIĆ (BRANKO) JOVANKA

28 722/10 POZOJEVIĆ (STEVAN) ANITA

29 761/10 LAZIĆ (BOGDAN) ALEKSANDRA

30 777/10 VOJVODIĆ (PERO) BRANKA

31 817/10 MARSENIĆ (MILINKO) VUKAŠIN

32 832/10 OLJAČA (RADE) ĐURO

33 868/10 ŠIKMAN (MILORAD) NEMANJA

34 877/10 STANKOVIĆ (SAŠA) ALEKSANDRA

35 887/10 MARJANOVIĆ (MIĆO) STEVAN

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 16: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 38/10 GNJATOVIĆ (DRAGAN) STEVAN

2 63/10 EREŠ (EDITA) ERNE

3 65/10 DURAKOVIĆ (BRANKA) BORIS

4 66/10 FABJAN (MARTIN) DANIJEL

5 67/10 ŠORMAZ (OGNJEN) ŠPIRO

6 91/10 TOPALOVIĆ (DRAGAN) BOJAN

7 98/10 BORENOVIĆ (MILAN) DRAGAN

8 124/10 VUJINOVIĆ (DRAGAN) TIJANA

9 126/10 ALEKSIĆ (ZORAN) DEJAN

10 127/10 MEDIĆ (MARINKO) SANDRA

11 135/10 OREŠČANIN (MILOVAN) PREDRAG

12 179/10 IVAN (JANOŠ) MONIKA

13 211/10 DRINIĆ (GOJKO) DRAGANA

14 226/10 SUBOTIĆ (SINIŠA) BRANISLAVA

15 234/10 BUKVA (DUŠKO) NENAD

16 235/10 DABIĆ (NEBOJŠA) MARKO

17 239/10 KUNAC (PETAR) NENAD

18 256/10 GAGIĆ (ILIJA) MARIJA

19 268/10 TUKELIĆ (RUŽICA) MILOŠ

20 274/10 MILOVIĆ (ŽELJKO) DRAGAN

21 285/10 VUJKOV (MILIVOJ) ALEKSANDAR

22 309/10 PROLIĆ (GORAN) MILOŠ

23 310/10 GNJATOVIĆ (LJILJANA) SANJA

24 319/10 TOMIĆ (ZORAN) ZVEZDANA

25 327/10 POPOV (ZORAN) MILANA

26 331/10 KOVAČEVIĆ (ŽARKO) LJUBINKO

27 335/10 DRAGIŠIĆ (ĐORĐE) DUŠAN

28 336/10 RADANOVIĆ (DRAGAN) JOVAN

29 353/10 PERIĆ (SLAVIŠA) FILIP

30 361/10 BOSANČIĆ (ZORICA) IGOR

31 364/10 MILETIĆ (MIODRAG) SAŠA

32 369/10 KVRGIĆ (MIRKO) DEJAN

33 370/10 FENJVEŠI (IŠTVAN) LAURA

34 373/10 LONČARIĆ (DAMIR) DENIS

35 374/10 KOSTIĆ (RUŽICA) RASTKO

36 383/10 SARIĆ (RADOJICA) BRANISLAV

37 386/10 KELEČ (PREDRAG) MIJODRAG

38 392/10 MARKOVIĆ (ZORAN) IVANA

39 393/10 TELEKI (FERENC) ARNOLD

40 414/10 VASOV (MARJAN) TIJANA

41 421/10 DESPIĆ (DEJAN) IGOR

42 425/10 SEKULIĆ (SLAVKO) MARKO

43 445/10 JOSIFOVSKI (STEVAN) BORIS

44 448/10 BELIĆ (STEVAN) MILOŠ

45 461/10 MUNDŽIĆ (VOJISLAV) UROŠ

46 472/10 DANGUBIĆ (MILORAD) DUŠAN

47 473/10 ŠEGO (MILAN) MARIO

48 482/10 MUMINOVIĆ (VESNA) OLJA

49 483/10 JOCIĆ (DUBRAVKA) JASMINA

50 485/10 MILOJEVIĆ (BRANKO) MILOVAN

51 487/10 KOZARAC (NADA) DENIS

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 17: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 2.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

52 495/10 DENGORICIJA (ŽELJKO) MARINA

53 502/10 KUKUČKA (JAN) DAMIR

54 507/10 MEDURIĆ (DRAGAN) DRAGANA

55 510/10 SAILOVIĆ (ĐOKO) DALIBOR

56 515/10 MILANOVIĆ (SRETEN) LAZAR

57 516/10 SLOBODA (JANOŠ) ROBERT

58 518/10 KAURIN (MILAN) DEJAN

59 526/10 ĐORDAN (BUDIMIR) ĐORĐE

60 542/10 ŠTRBAC (MIROSLAV) ILIJA

61 546/10 ZARIĆ (SLOBODAN) BOBAN

62 548/10 BANJAC (STEVAN) MIHAILO

63 550/10 STOŠIĆ (NEDELJKO) MARIO

64 551/10 TEOFANOVIĆ (VERICA) NIKOLA

65 552/10 RADOJEVIĆ (STEVAN) STEFAN

66 553/10 LUKOVIĆ (ŽIVKO) ALEKSANDAR

67 566/10 JANKOVIĆ (BORO) RAJKO

68 567/10 MILOSAVLJEVIĆ (MILE) STEFAN

69 569/10 VORKAPIĆ (BOGDAN) NIKOLINA

70 570/10 DEAK (ŽARKO) FILIP

71 575/10 MILOSAVLJEVIĆ (RATOMIR) MILAN

72 580/10 KONSTANDINOV (TOMISLAV) DENIS

73 582/10 KOVAČEVIĆ (ZORAN) MARKO

74 645/10 PETROVIĆ (MILOŠ) LJILJANA

75 655/10 TRIFKOVIĆ (MILAN) DARKO

76 658/10 PERIĆ (IVAN) ANJA

77 661/10 CAR (DAJANA) TIJANA

78 664/10 UŠLJEBRKA (ŠPIRO) SIMO

79 665/10 STOJEVIĆ (SLOBODAN) LIDIJA

80 674/10 STJEPANOVIĆ (MILKA) DAMJAN

81 706/10 LEĐENAC (GAVRA) BILJANA

82 732/10 PEJOVIĆ (MILORAD) NIKOLA

83 752/10 KALABIĆ (KATA) DARKO

84 753/10 MANDIĆ (MOMČILO) ACO

85 756/10 RAČIĆ (LAZAR) MILOŠ

86 765/10 MIRKOVIĆ (PETAR) NEMANJA

87 768/10 BEKVALAC (MILAN) LAZAR

88 783/10 BRKIĆ (ALEKSANDAR) NEMANJA

89 786/10 NAĐ (JOVGEN) BORIS

90 807/10 TODOROV (ZORAN) VLADIMIR

91 809/10 GRADINA (BOŽIDAR) ALEKSANDAR

92 811/10 HALASOVIĆ (PREDRAG) NATAŠA

93 812/10 GAJIĆ (ALEKSANDAR) IVAN

94 813/10 KLAPUH (RADMILA) DEJAN

95 815/10 VILA (PREDRAG) MARIO

96 818/10 PAVIČIĆ (DOBRILA) DARIO

97 844/10 PEKEZ (RAJKO) VALENTINA

98 846/10 MEDURIĆ (ZORAN) EMILIJA

99 853/10 RODIĆ (SIMO) MILE

100 858/10 NIKIĆ (MIODRAG) BOJAN

101 860/10 SIMOVIĆ (SLAVKO) SLOBODAN

102 872/10 NOVAKOV (DUŠAN) OGNJEN

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 18: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 3.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Informatika i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

103 876/10 MARAVIĆ (PREDRAG) MILOŠ

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 19: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Poslovna ekonomija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 17/10 SPEVAK (VLADIMIR) IVANA

2 20/10 GAJDOŠ (MIHAL) ALJENKA

3 31/10 MILETIĆ (TANJA) SLAVIŠA

4 97/10 GEORGIJEVIĆ (RADOVAN) GORDANA

5 136/10 DUBAJIĆ (ZDRAVKO) JOVANA

6 150/10 NESVANULICA (RADE) BILJANA

7 172/10 JOVANOVIĆ (PREDRAG) DEANA

8 173/10 ĐAKOVIĆ (DRAGOLJUB) SNEŽANA

9 208/10 CRNOBRNIĆ (SLAVOLJUB) VESNA

10 212/10 ŠTRANGAR (ĐURA) MIRJANA

11 362/10 PETRIĆ (MIODRAG) ANDRIJANA

12 363/10 ERIĆ (DARKO) TATJANA

13 394/10 ĐURIĆ (ZDRAVKO) DRAGAN

14 399/10 IVKOVIĆ (VELIMIR) DRAGOSLAVA

15 402/10 STEPANOV (GORAN) SANELA

16 439/10 PASKAŠ (JOVICA) TATJANA

17 443/10 ĐOKIĆ (DRAGIŠA) SNEŽANA

18 464/10 NOSALJ (RASTISLAV) TATIANA

19 465/10 ČANJI (JAN) ANA

20 498/10 LJILJAK (VLADO) SLAĐANA

21 646/10 JEZDIĆ (SVETLANA) ALEKSANDAR

22 656/10 MILENKOVIĆ (ZORAN) UROŠ

23 659/10 KORUGA (ZORAN) DUBRAVKA

24 707/10 ĐURIĆ (ZDRAVKO) DUNJA

25 751/10 KANTAR (DUŠKO) MILICA

26 763/10 AŠKIĆ (MILENKO) MILICA

27 772/10 RISTIĆ (GORAN) EMILIJA

28 787/10 KAURIN (NENAD) TINA

29 823/10 ĐURIČIĆ (ZORAN) JOVANA

30 866/10 RADENOVIĆ (MILADIN) MILA

31 874/10 SIRAR (ZORAN) DAJANA

32 878/10 NJEGOVAN (OLINKA) ANDREA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 20: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Psihologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 3/10 TOMAŠ (SAVA) TAMARA

2 4/10 STOJANAC (FATIMA) MARINA

3 5/10 ĐUKIĆ (RADOVANKA) MIRJANA

4 9/10 MAJKIĆ (MILAN) ZORAN

5 16/10 STEVANOV (ALEKSANDAR) MARIJANA

6 18/10 KALIN (GORAN) MARINA

7 21/10 BOŽIĆ (MARINKO) MILANA

8 22/10 BOŽIĆ (MARINKO) MILICA

9 32/10 IVANIŠEVIĆ (PETAR) DEJAN

10 40/10 VORKAPIĆ (MIĆA) MILOŠ

11 42/10 REPIJA (MILAN) VIOLETA

12 47/10 SIMIĆ (VASILIJE) SANJA

13 70/10 MANDIĆ (NIKOLA) NINA

14 74/10 JELIĆ (NEDELJKO) MILICA

15 80/10 RANĐELOVIĆ (SINIŠA) MIRTA

16 85/10 SALONSKI (VLADIMIR) ASJA

17 86/10 STEFANOVIĆ (DARKO) ANDRIJANA

18 88/10 PUKIĆ (DUŠAN) ZORANA

19 102/10 PROTIĆ (IVAN) MILANA

20 103/10 IGNJATOVIĆ (BRANISLAV) DEJAN

21 105/10 BAROVIĆ (GORAN) LUKA

22 112/10 GAVRILOVIĆ (RADOMIR) VANJA

23 119/10 ĐURIĆ (GORAN) MAJA

24 121/10 ČIČA (JOVAN) DRAGANA

25 140/10 KUBURA (MUAMER) ANDREJ

26 141/10 ALEKSIĆ (GORAN) BOJAN

27 153/10 ČANJI (LASLO) DANIJEL

28 167/10 MEIĆ (MIRČE) KRISTINA

29 180/10 GAJIĆ (MILIVOJ) VESNA

30 181/10 MILJANIĆ (BRANKO) MARKO

31 198/10 ŽIVKOVIĆ (TOMKA) TAMARA

32 199/10 GRBIĆ (MILOVAN) NEVENA

33 221/10 PURKOV (SVETOZAR) SANJA

34 223/10 PAJOVIĆ (DRAGAN) BOJANA

35 230/10 DIMIĆ (MIODRAG) DRAGICA

36 240/10 TICA (MILOŠ) MARJANA

37 248/10 MARIČIĆ (ESMA) TIJANA

38 267/10 OSEĆANSKI (DRAGOLJUB) MILOŠ

39 273/10 SEKULIĆ (MILENA) DANIJELA

40 281/10 STOJŠIĆ (PETAR) ALEKSANDRA

41 283/10 MILIČEVIĆ (PETAR) DRAGANA

42 286/10 ILEŠ (MIRKO) JELENA

43 289/10 JELAČIĆ (ZLATKO) TANJA

44 297/10 BALABAN (DUŠKO) ALEKSANDRA

45 312/10 TOMIČIĆ (ŽARKO) MARIJA

46 313/10 NENADIĆ (MARKO) MARIJA

47 328/10 STANKOV (DRAGAN) MILAN

48 329/10 GLOGOVAC (SLAVOLJUB) SAVA

49 344/10 VUKADINOV (ĐORĐE) ADRIJANA

50 346/10 RATKOVIĆ (RADMILO) BILJANA

51 352/10 PERIĆ (BRANISLAV) TAMARA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 21: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 2.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Psihologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

52 354/10 KALINOV (PETAR) NIKOLA

53 358/10 STOJKOVIĆ (DRAGAN) DANIJELA

54 360/10 MARKOVIĆ (PETAR) MARIJA

55 384/10 CVETOJEVIĆ (SRETEN) IVANA

56 385/10 RELJIĆ (SRBOLJUB) DANIJELA

57 390/10 KOLIĆ (MARJAN) IVANA

58 404/10 DVOŽAK (ŽELJKO) ANAMARIJA

59 442/10 PAVLOVIĆ (DRAGOLJUB) BARBARA

60 455/10 VIJOGLAVIN (IRINA) ALEKSANDAR

61 468/10 SVORCAN (BORKO) DRAGANA

62 492/10 BASARIĆ (RADOSLAV) NADA

63 499/10 RADINOVIĆ (BOGDAN) VANJA

64 503/10 ŠAPONJA (ZDRAVKO) MILAN

65 504/10 CIPRIĆ (ZVONKO) ROBERT

66 521/10 PREDIN (SVETOZAR) KRISTINA

67 530/10 VARADINAC (PREDRAG) SLOBODAN

68 532/10 LUKIĆ (NIKOLA) GABRIELA

69 534/10 PANDŽIĆ (MIRKO) MILENA

70 541/10 GOLIĆ (NEBOJŠA) UGLJEŠA

71 571/10 ŠĆEPANOVIĆ (NENAD) SNEŽANA

72 585/10 KUSIĆ (DRAGOLJUB) BORIS

73 652/10 PAVLOVIĆ (MLADEN) LJUBIŠA

74 662/10 BALOG (SLOBODAN) SANJA

75 669/10 PETROVIĆ (SLAVOLJUB) MIRJANA

76 705/10 RAŠTEGORAC (ZVONKO) DORIJAN

77 710/10 ARNOUS (TEREZIJA) SUZANA

78 716/10 VELIČKOVIĆ (LJUBIŠA) JELENA

79 720/10 POPOVIĆ (MILAN) MILANA

80 725/10 NJENJIĆ (ZORAN) ALEKSANDAR

81 728/10 ZORIĆ (GORAN) ALEKSANDRA

82 737/10 KUKIĆ (BORISLAV) ALEKSANDAR

83 740/10 MATIJAŠEVIĆ (ŽIVKO) DRAGANA

84 741/10 PEŠUT (MARICA) DANICA

85 745/10 PETROVSKI (RADE) IVAN

86 757/10 DUKIĆ (ZORKA) ALEKSANDAR

87 762/10 AĆAMOVIĆ (MILORAD) VLADIMIR

88 769/10 JOVANIĆ (VELJKO) MARIJA

89 770/10 VASILJEVIĆ (RADOVAN) SLAĐANA

90 779/10 BELIĆ (MIROSLAV) ALEKSANDRA

91 790/10 GRŠIĆ (ZORAN) BRANISLAVA

92 791/10 LAVREK (NIKOLA) NATAŠA

93 799/10 DEBELJAČKI (LAZAR) SNEŽANA

94 821/10 DAMJANOVIĆ (RADMILA) TAMARA

95 831/10 TMUŠIĆ (MIHAJLO) JELENA

96 837/10 POPOVIĆ (BOŽIDAR) TAMARA

97 842/10 RADIĆ (JAŠO) SIMO

98 847/10 MEDAKOVIĆ (MILORAD) ĐORĐE

99 850/10 PANJEVIĆ (MILAN) DRAGANA

100 859/10 KAJTES (SLAVKO) TANJA

101 871/10 BERIĆ (MIODRAG) NATAŠA

102 882/10 HARAK (BRANIMIR) DANIJELA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 22: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 3.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Psihologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

103 888/10 BAJRAMI (SELJVER) ZURAFETA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 23: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 1/10 GROSU (KONSTANTIN) BORIS

2 2/10 BALINT (LACI) MONIKA

3 12/10 TASEV (VINKO) DANIJELA

4 23/10 RUKAVINA (PETAR) DAJANA

5 24/10 STUPAR (PREDRAG) TIJANA

6 25/10 GEGIĆ (AMIRA) IRMA

7 26/10 JANDRIĆ (JOVICA) SANDRA

8 29/10 TOMIĆ (TOMISLAV) NEVENA

9 30/10 TOMIĆ (TOMISLAV) VOJISLAV

10 37/10 KITANOVIĆ (VLASTIMIR) BOJAN

11 39/10 VIJATOV (VLADIMIR) SAVICA

12 41/10 ĆOSO (GOJKO) VEDRAN

13 46/10 NENIN (KATARINA) KRISTINA

14 48/10 DELIĆ (DUŠAN) SRĐAN

15 49/10 ORLIĆ (MILENKO) IVANA

16 52/10 SORO (MILOŠ) ALEKSANDRA

17 53/10 TOKOVIĆ (NEĐO) NEVENA

18 54/10 ORLIĆ (MILENKO) BRANISLAVA

19 60/10 KRAGOVIĆ (VESNA) NEMANJA

20 61/10 GAVRIĆ (TANJA) PREDRAG

21 69/10 MOĆAN (JOSIP) MIROSLAV

22 72/10 FRANCER (IVAN) TINA

23 73/10 KESIĆ (MILORAD) KRISTINA

24 75/10 JOVANOVIĆ (RATKO) MILISAV

25 82/10 KRIŠTO (IVAN) VANJA

26 83/10 LUKIĆ (GORAN) ZVJEZDANA

27 90/10 KOSIĆ (BORO) VANJA

28 92/10 KOZOMORA (NENAD) SANJA

29 93/10 KOJIĆ (MITAR) MARIJANA

30 95/10 JOVČIĆ (STEVAN) SLAVKA

31 101/10 PRAŠTALO (SLAVKO) DARINKA

32 104/10 PETROVIĆ (MILORAD) JELENA

33 107/10 PLAVŠIĆ (ILIJA) ZORAN

34 111/10 FEŠIŠ (NATALIJA) MARINA

35 113/10 MANDIĆ (GORAN) MIA

36 123/10 ZEC (DRAGOMIR) ALEKSANDAR

37 129/10 UROŠEVIĆ (SLOBODAN) DRAGANA

38 130/10 CVETKOVIĆ (MIODRAG) MILOŠ

39 131/10 STOJANOVIĆ (ZORAN) BOJAN

40 132/10 HEMUN (STEVAN) IVANA

41 133/10 GOLUBOVIĆ (IVANKA) BOJANA

42 143/10 SAVIĆ (DARINKA) DUŠAN

43 146/10 ZORIĆ (MARINKO) SLOBODANKA

44 151/10 ARDALIĆ (DRAGAN) VESNA

45 152/10 ROTIĆ (MILUTIN) JELENA

46 155/10 KARLEČIK (MIŠKO) MAJA

47 157/10 ŠARANČIĆ (DRAGI) MILJAN

48 158/10 BOGOVAČKI (SLOBODAN) DEJAN

49 159/10 KOMLJENOVIĆ (STEVO) SARA

50 160/10 ANDERLUH (GEORG) OLIVERA

51 164/10 ĆURČIĆ (STEVAN) ZORAN

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 24: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 2.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

52 165/10 VORKAPIĆ (DUŠANKA) SLAĐANA

53 166/10 DRINIĆ (MILENA) BILJANA

54 168/10 SOVIŠ (PAVEL) DŽESIKA

55 169/10 BLAGOJEVIĆ (VOJIN) ŽELJKO

56 170/10 NIKOLIĆ (MILE) TAMARA

57 171/10 REPAJIĆ (DRAGAN) JOVANA

58 174/10 LATINČIĆ (SAVA) SLAĐANA

59 175/10 BAJIĆ (VELIMIR) ALEKSANDRA

60 177/10 APIĆ (GORAN) IVANA

61 182/10 RALEVIĆ (RAJKO) SLAĐANA

62 188/10 VLAOVIĆ (PERICA) SVETOZAR

63 190/10 JANJIĆ (RATKO) MARKO

64 196/10 ĐURĐEVIĆ (TODA) ALEKSANDAR

65 202/10 BOJIĆ (RADOJE) MLADEN

66 203/10 KRUPLJANIN (GORAN) GORDANA

67 204/10 POLIĆ (ZORAN) LJUBICA

68 205/10 KRIVOKUĆA (DRAGAN) BOJANA

69 206/10 SABO (ZOLTAN) IGOR

70 210/10 ARDALIĆ (ZORAN) LJILJANA

71 213/10 JAKŠIĆ (ZORAN) SNEŽANA

72 214/10 KOVAČ (MIJO) NATAŠA

73 218/10 KEREKEŠ (PETER) PETER

74 220/10 GAVRIĆ (MILADIN) SLAĐANA

75 222/10 ILIĆ (VATROSLAV) MILJANA

76 224/10 KOZAROV (MLADEN) PREDRAG

77 225/10 SMRZLIĆ (MILAN) JASMINA

78 228/10 ŠORMAZ (ALEKSANDAR) SAŠA

79 229/10 GOLUBOVIĆ (MILAN) MILE

80 236/10 ZOZOLI (JOVAN) SINIŠA

81 241/10 MANČIĆ (BOŽA) DRAGANA

82 242/10 VULIN (RADOVAN) GOJKO

83 243/10 SAVANOVIĆ (BRANKO) MILKA

84 246/10 VUČENIĆ (HENRIKA) MONIKA

85 247/10 STUPAR (ZORAN) DIJANA

86 250/10 SAVIN (DUŠAN) ALEKSANDRA

87 251/10 PAVLICA (GAVRO) MILICA

88 254/10 TOMAŠEVIĆ (SLAVENKO) BOŠKO

89 255/10 MANDIĆ (ŽELJKO) TANJA

90 257/10 MIĆIĆ (GORAN) ZORANA

91 258/10 NOVIĆ (GOJKO) MILICA

92 259/10 LUKAČ (SLOBODAN) NEMANJA

93 260/10 ĆOROVIĆ (MIRO) ĐORĐE

94 261/10 MALIĆ (GORAN) VANJA

95 262/10 ŠIPRAGA (DRAGO) DRAGANA

96 263/10 ŽIVAK (ŽELJKO) JELENA

97 264/10 ZUROVAC (BRANKA) BOJANA

98 265/10 KUZMIĆ (MILICA) MARKO

99 269/10 MILINOVIĆ (NEDO) IGOR

100 270/10 KOZAROV (MILOŠ) MILAN

101 275/10 MALETIN (ĐORĐE) GORDANA

102 277/10 ARBUTINA (RANKO) KATARINA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 25: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 3.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

103 278/10 VUKOTIĆ (RADOVAN) DANIJELA

104 280/10 MALEŠEVIĆ (JOVAN) IGOR

105 284/10 NEDIMOVIĆ (BOŽO) IGOR

106 288/10 OBRADOVIĆ (MIRO) VLADO

107 291/10 JELAČA (DRAGICA) MILAN

108 292/10 GRUBIĆ (SMILJA) MARIJA

109 298/10 BRAŠNJO (LASLO) ANGELA

110 299/10 KALMAR (ŠARIKA) KLARA

111 301/10 BREBERINA (SLOBODAN) ZORAN

112 302/10 GRUBOR (MILAN) JEFTO

113 305/10 NINKOVIĆ (RADOMIR) SONJA

114 306/10 GRAHOVAC (MIROSLAV) MILICA

115 311/10 DAVID (OSKAR) MARIJA

116 315/10 HAJDUKOVIĆ (STEVAN) SAVA

117 316/10 SIMETIĆ (ZDRAVKO) ALEKSANDAR

118 322/10 VUKMANOVIĆ (NIKOLA) BILJANA

119 323/10 RADOSAVLJEVIĆ (MARA) SAŠA

120 324/10 SPASOJEVIĆ (DRAGAN) DAVID

121 341/10 ŠAVIJA (ZDRAVKO) TAMARA

122 343/10 JOJKIĆ (MILAN) DEJAN

123 345/10 TOŠIĆ (MILAN) SRĐAN

124 349/10 STANKOVIĆ (VESNA) VLADIMIR

125 350/10 LAZIĆ (VESNA) MILOŠ

126 371/10 ĐORĐIJEVSKI (TOMISLAV) MARKO

127 372/10 MOMČILOVIĆ (PETAR) MILAN

128 376/10 MEDVED (NIKOLA) MARKO

129 377/10 DELIĆ (SLAVICA) BILJANA

130 378/10 PAVLICA (NIKOLA) VANJA

131 379/10 KOLARIĆ (DRAGAN) STRAHINJA

132 387/10 PJEVAC (ŽELJKO) NATAŠA

133 388/10 IVANIŠEVIĆ (MILAN) JASMINA

134 389/10 ĆUIĆ (MIRJANA) SNEŽANA

135 395/10 MARČETA (VITOMIR) NEBOJŠA

136 397/10 VUKAŠINOVIĆ (ŽIVAN) ALEKSANDRA

137 398/10 KUKRIĆ (NEBOJŠA) JELENA

138 403/10 JARIĆ (ZORAN) JELENA

139 405/10 JOVIĆ (BRANKA) TIJANA

140 406/10 PETROVIĆ (SLAVICA) ALEKSANDAR

141 407/10 ŠARIĆ (LJUBOMIR) MILENA

142 408/10 JOZIĆ (VINKO) DAJANA

143 410/10 BERTOK (PETAR) VLADIMIR

144 413/10 STAMENKOVIĆ (SLAĐAN) SLAĐAN

145 415/10 BOJIĆ (ZORAN) MILENA

146 419/10 POPOVIĆ (MIROSLAV) LUKA

147 422/10 BOSANAC (GORAN) MIHAELA

148 423/10 VUJIĆ (VLADIMIR) BRANISLAVA

149 430/10 ČOMIĆ (SLAVKO) LUKA

150 431/10 MEDIĆ (DRAGICA) JELENA

151 432/10 ČAVIĆ (NEDO) MIRNA

152 433/10 JOVANOVIĆ (MILAN) LJUBICA

153 434/10 ADAMOVIĆ (MIODRAG) VESNA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 26: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 4.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

154 435/10 VRAČAR (JANKO) MARKO

155 437/10 STRIČEVIĆ (TATJANA) STRAHINJA

156 441/10 MOMČILOVIĆ (RADIVOJ) ALEKSANDA

157 446/10 BUČO (MARINO) DUŠICA

158 447/10 KOVAČEVIĆ (JADRANKO) BILJANA

159 450/10 DRAGIČEVIĆ (ZORAN) ZORICA

160 451/10 ČOLIĆ (TRIVUN) ZORAN

161 452/10 KARANOVIĆ (ZORAN) JOVANA

162 453/10 ILIĆ (MILOŠ) NATAŠA

163 454/10 STUPAR (BOŠKO) BOJANA

164 456/10 KOVAČEVIĆ (JOVO) DANIJEL

165 460/10 ABDIJANOVIĆ (MUHAMED) DAJANA

166 462/10 BARAĆ (OSTOJA) ŽIVKO

167 463/10 TERZIĆ (BRANIMIR) ALEKSANDAR

168 467/10 TOMEČEK (JANKO) MONIKA

169 476/10 GREGUREK (ŽELJKO) BOJAN

170 479/10 MOLNAR (ILEŠ) SARA

171 486/10 SAVIĆ (ŽARKO) SANJA

172 488/10 VULETA (MIROSLAV) JELENA

173 489/10 ROGO (LJUBICA) ZORICA

174 490/10 BOSNIĆ (DRAGAN) BOJANA

175 491/10 RODIĆ (JOVAN) JOVANA

176 494/10 ĐURĐIĆ (NEDELJKO) MIROSLAV

177 496/10 KNEŽEVIĆ (ČEDOMIR) ANA

178 497/10 BLAGOJEVIĆ (VLADA) BORIS

179 500/10 ĆOSOVIĆ (MILIĆ) GORAN

180 506/10 DAPČEVIĆ (BOŽIDAR) JASMINA

181 508/10 JANJANIN (ZDRAVKO) NEMANJA

182 509/10 KRKLJUŠ (MIROSLAV) DRAGANA

183 511/10 DOBRIJEVIĆ (JOVAN) TADEJ

184 513/10 BOJANIĆ (ĐORĐO) JANA

185 514/10 VAGURIĆ (STOJAN) MILOŠ

186 517/10 DEPČINSKI (SINIŠA) MAJA

187 519/10 RISTIĆ (PERO) JOVAN

188 520/10 OGNJENOVIĆ (ZORAN) STEFAN

189 522/10 VULOVIĆ (VUK) PREDRAG

190 524/10 LIČINA (ZLATAN) MARIJA

191 527/10 ČAVIĆ (MILAN) MILOŠ

192 531/10 RADOVIĆ (BERISLAV) DEJAN

193 535/10 KNEŽEVIĆ (DRAGAN) BORIS

194 536/10 RACIĆ (MILAN) SVETLANA

195 538/10 VIRAG (ĐORĐE) DRAGANA

196 540/10 LEŠI (JASMINA) UROŠ

197 543/10 KERIĆ (VELJKO) SVETLANA

198 544/10 VASILJEVIĆ (ĐURO) BRANISLAV

199 549/10 KURTEŠ (LAZAR) NINA

200 554/10 STOJIĆ (GRADIMIR) PREDRAG

201 560/10 ZORANOVIĆ (MLADEN) VLADIMIR

202 561/10 MARKOVIĆ (DRAGIŠA) JELENA

203 562/10 FIVEŠI (MIRJANA) ADELA

204 563/10 MAKSIĆ (MILORAD) MILICA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 27: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 5.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

205 568/10 TOLIMIR (MILOŠ) NATAŠA

206 573/10 RANITOVIĆ (ŽELJKO) VLADIMIR

207 578/10 PRGONJIĆ (NENAD) DEJAN

208 581/10 GOLE (BUDIMIR) VIKTOR

209 583/10 DEVIĆ (BORIVOJ) MILENA

210 584/10 RAKONCAJ (PETAR) KSENIJA

211 648/10 MILUTIN (PERICA) MATIJA

212 650/10 VUKOVIĆ (DANIJELA) IVANA

213 654/10 MIKŠIĆ (MILORAD) DUŠAN

214 657/10 BIJELIĆ (BRANKO) DENI

215 660/10 CIGANOVIĆ (MIRKO) SUZANA

216 666/10 PAPIĆ (NENAD) NINO

217 667/10 DURAČKOVIĆ (DUŠANKA) DAVOR

218 668/10 ŠVONJA (ŽELJKO) MILICA

219 670/10 PANJIK (BOŠKO) SRĐAN

220 671/10 MIHAJLOV (VERA) MARKO

221 672/10 JOVANOVIĆ (JANKO) DEJAN

222 676/10 STOJKOVIĆ (ALEKSANDAR) VLADIMI

223 678/10 ZELIĆ (MIRKO) BOJANA

224 679/10 DUJKOVIĆ (VLADIMIR) DUNJA

225 686/10 ZELIĆ (ĐORĐE) ZORICA

226 701/10 BREZOVAC (PERO) TAMARA

227 704/10 SELEŠI (JANOŠ) NADEŽDA

228 708/10 JAZIĆ (RADOSLAV) DRAGANA

229 709/10 SIMIDŽIĆ (BRANISLAV) VLADIMIR

230 715/10 JELIČIĆ (MAJA) NEMANJA

231 717/10 JELAČA (JOVO) MILOŠ

232 718/10 DIMITRIĆ (GOJKO) MILAN

233 719/10 ŠOBIĆ (NEDELJKO) MIRKO

234 724/10 AVDIĆ (VASILIJA) JELENA

235 729/10 BOSANAC (GORAN) DAJANA

236 731/10 MILENKOVIĆ (MILOSAV) NENAD

237 734/10 ZARIĆ (JOVO) NINA

238 735/10 GAGIĆ (MILAN) TAMARA

239 736/10 DAVIDOVAC (MIROSLAV) TATJANA

240 738/10 ŠANTOR (FERDO) DEJANA

241 744/10 DRAGIĆEVIĆ (MIROSLAV) NIKOLA

242 746/10 ŽIVČIĆ (MIRKO) NATAŠA

243 747/10 TADIĆ (ŽARKO) MOMČILO

244 748/10 GRBIĆ (DANE) NIKOLINA

245 749/10 MILANOVIĆ (MIODRAG) DEJANA

246 750/10 BRKIĆ (DRAGO) RADOVAN

247 754/10 MARKOŠ (NIKOLA) BOJAN

248 755/10 PERIĆ (SINIŠA) RADISLAV

249 759/10 ZUBAC (RADOMIR) SPASOJE

250 771/10 ĆATIĆ (SVETOZAR) MARKO

251 782/10 UGREŠIĆ (PETAR) DRAGANA

252 785/10 MAKSIMOVIĆ (DRAGO) ILIJA

253 796/10 SVIRAC (MILADIN) MLADEN

254 798/10 GALIĆ (BOŠKO) GORAN

255 800/10 KNEŽEVIĆ (SLOBODANKA) SLAĐANA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 28: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 6.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Sociologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

256 801/10 GOLIĆ (SAVKA) SANJA

257 803/10 DUJKOVIĆ (BORO) DANIJEL

258 805/10 KARLICA (SLOBODAN) VELJKO

259 806/10 NOVOSELAC (MILAN) DRAGAN

260 810/10 SLIJEPČEVIĆ (DRAGIŠA) MARKO

261 814/10 ORLOVIĆ (ZORAN) DEJANA

262 819/10 SAVIĆ (MARINKO) MARINA

263 820/10 HORNJAK (MIROSLAV) FILIP

264 822/10 PANIĆ (MITAR) DEJAN

265 824/10 BRZAK (ALEKSANDAR) MARIJA

266 826/10 LUGONJA (BORO) IGOR

267 827/10 ĆURČIĆ (SMILJANA) JOVAN

268 829/10 NAKOMČIĆ (MILORAD) SRĐAN

269 830/10 BILBIJA (MILENKO) VLADIMIR

270 833/10 DRAGIĆEVIĆ (MIODRAG) MARKO

271 836/10 KEŠELJ (RANKO) MILICA

272 839/10 SEP (NANDOR) ATILA

273 840/10 MIOLSKI (DUŠKO) MLADEN

274 843/10 MARKOVIĆ (ŽARKO) MARKO

275 845/10 KRNOJELAC (VLADIMIR) NEMANJA

276 855/10 SAVATIĆ (MILENKO) JELENA

277 856/10 MRĐA (DRAGOLJUB) OLGICA

278 862/10 MARKOVIĆ (GORDAN) JELENA

279 864/10 KOSANIĆ (ĐORĐE) LJUBICA

280 865/10 ĐOĐIĆ (NEBOJŠA) SELENA

281 867/10 ILIJIN (LAZAR) SINIŠA

282 875/10 ANĐELOVIĆ (NATAŠA) VALENTINA

283 879/10 RADOJEVIĆ (MIODRAG) NIKOLA

284 884/10 ARAMBAŠIĆ (DRAGAN) DRAGANA

285 890/10 KRAJNOVIĆ (SREĆKO) MILOŠ

286 892/10 ŠKRBIĆ (NIKOLA) ZORANA

287 893/10 ĐUKIĆ (NEDELJKA) MARKO

288 894/10 NIKOLIĆ (PETAR) BILJANA

289 895/10 SUBIN (LAZAR) NENAD

290 898/10 ŠLJIVIĆ (DARKO) MARKO

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 29: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Poslovna ekonomija i Psihologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 232/10 MAVRIĆ (MIODRAG) IVANA

2 272/10 BLAŽIĆ (PETAR) STANA

3 308/10 ĐURIĆ (RADOMIR) JASNA

4 440/10 KRIŠAN (SVETOZAR) VESNA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 30: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Poslovna ekonomija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 84/10 TADIĆ (DRAGO) MILICA

2 96/10 KUKOLJ (ĐURO) ĐURĐICA

3 677/10 IGNJOVIĆ (RADOŠ) MILICA

4 764/10 ILIĆ (DRAGAN) SLAĐANA

5 776/10 MOROVIĆ (VLADIMIR) TAMARA

6 870/10 PAVLEKA (LUKA) JELENA

7 880/10 DIVAC (ZORAN) MILAN

8 881/10 MILOBRATOVIĆ (PETAR) DEJAN

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 31: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Psihologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 13/10 BANĐUR (MILAN) ANDREJA

2 14/10 LUKIĆ (CVIKO) IVANA

3 28/10 HEMUN (ALEKSANDAR) GEORGIJE

4 64/10 NARANČIĆ (MILORAD) JELENA

5 87/10 NEŠKOVIĆ (DRAGAN) ALEKSANDAR

6 89/10 RAJAK (BRANKA) MILANA

7 115/10 SVILAR (BRANKO) MARIJA

8 118/10 GERBEC (DRAGAN) MARKO

9 120/10 APERLIĆ (ŽELJKO) JELENA

10 138/10 ŠUŠNJAR (MILAN) MILANA

11 192/10 NIKOLIĆ (DRAGAN) TATJANA

12 197/10 GAVRILOV (LJUBICA) MILICA

13 200/10 ADAMOVIĆ (BRANE) DANIJEL

14 201/10 DRINČIĆ (ALEKSANDAR) MILOŠ

15 207/10 JOVANOVIĆ (JOVAN) DANIJELA

16 219/10 TIOSAVLJEVIĆ (GROZDANA) MAJA

17 231/10 VUKOSAVLJEVIĆ (LUKA) DEJAN

18 237/10 BORIĆ (DRAŽEN) SLAĐANA

19 238/10 PANIĆ (JASMINA) NIKOLA

20 244/10 MENIĆANIN (DUŠKO) DANIJELA

21 245/10 LAZIĆ (MILAN) JOVANA

22 252/10 MILOŠEVIĆ (VLADA) JELENA

23 293/10 MATIJAŠ (BOJANA) BRANKICA

24 321/10 MARAVIĆ (JASMIN) MINA

25 339/10 POGUBEROVIĆ (LAZAR) JOVANA

26 351/10 ARBUTINA (ĐURO) SANJA

27 366/10 KOLAČARIĆ (DRAGAN) IVA

28 380/10 PALALIĆ (VINKO) MIRJANA

29 418/10 BIJELIĆ (GORAN) ALEKSANDAR

30 457/10 TERZIĆ (ĐORĐE) NEMANJA

31 458/10 ZLATKOVIĆ (MIRJANA) MARKO

32 459/10 ROKVIĆ (NEDELJKO) ZORAN

33 469/10 RISTIĆ (RADENKO) TANJA

34 493/10 PILIPOVIĆ (JOVAN) MARIJA

35 505/10 KOVAČEVIĆ (DRAGAN) TANJA

36 545/10 MIHAJLOVIĆ (ZLATIMIR) NEVENA

37 559/10 MANDIĆ (MILAN) MIRJANA

38 564/10 SRNDOVIĆ (DRAGAN) BOJANA

39 577/10 ILIĆ (DUŠAN) SLAVKO

40 649/10 RADOVANOVIĆ (STEVO) MLADEN

41 682/10 HABOR (JAROSLAV) BLANKA

42 683/10 RADOJEVIĆ (DOBRICA) ANJA

43 684/10 ARBULOV (ŽIVKO) ROZINA

44 685/10 ĆIRIĆ (SVETLANA) ĐORĐE

45 702/10 BLEČIĆ (RATKO) ŽELJANA

46 712/10 VLAJKOVIĆ (MILOVAN) DRAGOSLAV

47 713/10 KARAJKOV (MIRKO) DEJAN

48 726/10 KALANJ (ĐURO) DRAGAN

49 727/10 KRIVOKUĆA (ŽIVKO) NIKOLA

50 730/10 KRTINIĆ (MIODRAG) ANJA

51 733/10 KOČABER (NIKOLA) ANĐELKA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 32: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 2.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Srpski

Grupa predmeta: Psihologija i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

52 739/10 STANKOVIĆ (VITOMIR) SANJA

53 743/10 PURUCKI (JADRANKA) IVANA

54 760/10 NIKOLIĆ (DRAGAN) NENAD

55 774/10 NIKOLIĆ (JOVICA) ALEKSANDAR

56 778/10 MILIČEVIĆ (ALEKSANDAR) MILIVOJ

57 780/10 ŠVIGIR (FRANJO) NEDA

58 784/10 BOJANIĆ (ZDRAVKO) ALEKSANDRA

59 789/10 KARANOVIĆ (NEBOJŠA) SUZANA

60 792/10 IVANOVIĆ (VESELIN) SANJA

61 795/10 ANĐELKOVIĆ (GORAN) JOVANA

62 797/10 PERUNIČIĆ (ZORAN) ALJOŠA

63 802/10 AVAKUMOVIĆ (DUŠKO) BILJANA

64 825/10 JANIĆ (ALEKSA) ALEKSANDRA

65 848/10 BABIĆ (CVIJO) MARKO

66 852/10 BOJOVIĆ (VOJIN) NIKOLA

67 869/10 STROKA (JANOŠ) SANELA

68 873/10 STOJŠIĆ (BILJANA) IVANA

69 900/10 SMILJANIĆ (RAJKO) JOVANKA

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 33: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Madjarski

Grupa predmeta: Ekonomija i Sociologija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 128/10 FORGAČ (DENEŠ) ILDIKO

Novi Sad, 24.06.2010.

Page 34: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Raspored ... · VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Novi Sad Raspored polaganja prijemnog ispita u 1. Konkursni rok 2010/11.godine

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAStrana 1.

Novi Sad

Lista kandidata po jezicima i grupama polaganja ispita

Konkursni rok: 1. Konkursni rok 2010/11

Jezik polaganja ispita: Madjarski

Grupa predmeta: Informatika i Geografija

R.Br. Konkursni broj Prezime (ime roditelja) i ime

1 209/10 IKOTIN (DENEŠ) DANIEL

Novi Sad, 24.06.2010.