Top Banner
CAPITOLUL 4 INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI DE EXPLOATARE 4.1 Investițiile necesare 4.1.1 Investiții pentru achizitionarea vagoanelor Valoarea totala a investițiilor pentru achizitionarea vagoanelor se calculeaza cu formula: C v =P t * p v (4.1) unde : P t – parcul necesar pentru deservirea tuturor clienților; P v – prețul unui vagon; P total -128 vagoane C v = P total * p v =25.000 € • 128 = 3.200.000 € Aceasta sumă se obține prin împrumut bancar. Împrumutul este structurat astfel: - perioada de achitare a datoriei 10 ani; - dobândă anuală 10%;
43

Transport multimodal

Jul 20, 2016

Download

Documents

Transport multimodal
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Transport multimodal

CAPITOLUL 4

INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI DE EXPLOATARE

4.1 Investițiile necesare

4.1.1 Investiții pentru achizitionarea vagoanelor

Valoarea totala a investițiilor pentru achizitionarea vagoanelor se calculeaza cu formula:

Cv=Pt * pv (4.1)

unde :

Pt – parcul necesar pentru deservirea tuturor clienților;

Pv – prețul unui vagon;

Ptotal -128 vagoane

Cv= Ptotal * pv =25.000 € • 128 = 3.200.000 €

Aceasta sumă se obține prin împrumut bancar. Împrumutul este structurat astfel:

- perioada de achitare a datoriei 10 ani;- dobândă anuală 10%;- ratele sunt fixe pe toată durata contractului.

În calcule se folosesc următoarele notații:

i-dobânda;

R- rata anuală;

p- anul pentru care se efectueaza calculul;

Page 2: Transport multimodal

A-valoarea lmprumutului;

a10 - valoarea actualizata a rentei de 1€ platibil timp de 10 ani, In conditi ile unei dobanzi de 10%;

i=0,1;

V – factor de actualizare;

V= 11+ i = 1

1+0,1 = 11,1 = 0,909

(4.2)

a10=1−V n

i = 1−0,9345110

0,1 = 6,144

(4.3)

R = Aa10

= 32000006,144 =520833,333 € (4.4)

s10= a10

V 10 = 6,144

0,90910 = 6,1440,385 = 15,931

(4.5)

R = Cp + ip ⇒ ip = R – Cp (4.6) Cp =

As10

(1+i)p−1 (4.7) Anul R Cp Ip Rest Achitat

1 520833,3 200785,3 320048 2999385,6 200785,3

2 520833,3 220863,8 299969,4 2778521,7 421478,2

3 520833,3 242950,2 277883 2535571,5 664428,4

4 520833,3 267245,2 253588 2268326,2 931673,7

5 520833,3 293969,7 226863,5 1974356,4 1225643,5

6 520833,3 323366,7 197466,5 1650989,7 1549010,2

7 520833,3 355703,4 165129,8 1295386,2 1904713,7

Page 3: Transport multimodal

8 520833,3 391273,7 129559,5 904012,4 2295987,5

9 520833,3 430401,1 90432,1 473611,3 2726389,5

10 520833,3 473611,5 47221,7 0 3200000

4.1.2 Investipi pentru achiziponarea vehiculelor rutiere

Costul investitiei cu capul de tractor i a asiului remorca se determina astfel:

CAchiz = nA+S * CA+S (4.8)

unde :

nA+S – numărul ansamblurilor autotractor plus remorcă ;

nA+S= 15

CA+S – costul unui ansamblu autocamion ;

CA+S = CA + CS ;

unde:

CA – costul unui autotractor Iveco Stralis Active Space ;

CA = 70 000 €

CS = costul unei semiremorci Schmitz Cargobull S.CF 40 MX ;

CS = 20 000 €

CA+S = CA + CS = 70 000 € + 20 000 € = 90 000 €

CAchiz = nA+S*CA+S = 15 * 90 000 = 1.350.000 €

Pentru achizitionarea parcului de vehicule se efectueaza un imprumut bancar. Durata de stingere a imprumutului este pe 5 ani cu rate lunare egale.

Dobanda anuala este de 10 %.

Page 4: Transport multimodal

Se noteaza cu:

i-dobanda;

n- numarul de ani pe care se contracteaza imprum utul;

V- factor de actualizare;

as- valoarea actualizata a ratei de 1€ platit timp de 8 ani in conditiile unei dobanzi de 10%;

i=0,1;

A – valoarea imprumutului ;

Cp – cota de capital;

ip – cota de dobanda;

p – anul pentru care se efectueaza calculele.

V= 11+ i = 1

1+0,1 = 11,1 = 0,909

(4.10)

a5=1−V n

i = 1−0,934515

0,1 = 3,793

(4.11)

R = Aa5

= 32000003,793 =355.918,797 € (4.12)

s10= a5

V 5 = 3,7930,9095 = 6,015 (4.13)

R = Cp + ip ⇒ ip = R – Cp (4.14) Cp =

As5

(1+i)p−1 (4.15)0 R Cp Ip Rest Achitat

Page 5: Transport multimodal

1 335.918,7 224.423,6 131.495,2 1.145.705 204.295

2 335.918,7 246.866 109.052,8 898.838 451.161

3 335.918,7 271.552,6 84.366,2 627.286 722.714

4 335.918,7 298.707,8 57211 358.578 1.021.422

5 335.918,7 328.578 27.340,2 0 1.350.000

4.1.3 Investifii pentru achizitionarea locomotivelor

Investitiiile pentru achizitionarea locomotivelor electrice EA-060-CFR se calculeaza cu formula:

CL = 3*PL

CL – costul achizitiei de locomotive

PL – pretul locomotivei (3.500.000 € )

CL = 3* PL = 3*3 500 000 € = 10 500 000 €

Suma pentru investitie este de 10.500.000 €. Aceasta suma se obtine prin imprumut bancar. Imprumutul este structurat astfel:

-perioada de achitare a datoriei 15 ani;

-dobanda anuala 10%;

-ratele sunt fixe pe toata durata contractului. In calcule se folosesc urmatoarele notatii:

i-dobanda;

Page 6: Transport multimodal

R- rata anuala;

p- anul pentru care se efectueaza calculul; A-valoarea imprumutului;

a15- valoarea actualizata a rentei de 1€ platibil timp de 15 ani, in conditiile unei dobanzi

i=0,l.

V- factor de actual izare

V= 11+ i = 1

1+0,1 = 11,1 = 0,909

(4.17)

a15=1−V n

i = 1−0,9345115

0,1 = 7,609

(4.18)

R = Aa15

= 105000007,609 =1 379 944,802€ (4.12)

s15= a15

V 15 = 3,793

0,90915 = 31,38 (4.13)

R = Cp + ip ⇒ ip = R – Cp (4.14) Cp =

As15

(1+i)p−1 (4.15)Tabelul 4.3

Cheltuieli cu investitia in locomotive

Anul R Cp Ip Rest Achitat

Page 7: Transport multimodal

1 1379944,8 334575 1045369,8

10295705 204295,4

2 1379944,8 368032,5 1011912,3

9927672 572327,9

3 1379944,8 404835,7 975109 9522836 977163,64 1379944,8 445319,3 934625,5 9077517 14224835 1379944,8 489851,2 890093,5 8587666 . 19123346 1379944,8 538836,3 841108,4 8048830 24511707 1379944,8 592720 787224,8 7456110 30438908 1379944,8 651992 727952,8 6804118 . 36958829 1379944,8 717191,2 662753,6 6086926 441307410 1379944,8 788910,3 591034,5 5298016 520198411 1379944,8 867801,3 512143,5 4430215 606978512 1379944,8 954581,4 425363,3 3475633 702436713 1379944,8 1050040 329905,2 2425594 807440614 1379944,8 1155044 224901,2 1270550 922945015 1379944,8 1270550 109396,9 0 10500000

4.2 Calculul cheltuielilor de exploatare

4.2.1 Formula generala

Cheltuielile de exploatare sunt costurile aferente operatiilor i a resurselor care contribuie la realizarea transporturilor combinate nelnsotite pe relatia Constanta - Bucure tii Noi i retur

Avand in vedere, operatiile indicate 'in paragraful 4.1., cheltuielile de explopatare anuale se calculeaza cu formula:

Page 8: Transport multimodal

Cexpl=C ¿vC +Cmvts

C +C tfC−B+C dtv

B +C itvehB +C sc

T−C+C scC−T+Cdtveh

B +C itvB +Cmvts

B +C tfB−C+Cmvst

C +CdtvC

(4.23)

In care:

Cexpl - reprezinta cheltuielile de exploatare anuale;

C itvC -reprezinta costul anual al incarcarii TEU-urilor pe vagoane, in terminalul

CSCT (Constanta);

CmvtsC - Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe

liniile terminalului CSCT pe liniile statiei Constanta Ferry Boat;

C tfC−B - - Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilor incarcate pe vagoane

pe relatia Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi;

CdtvB - Costul anual al manevrelor vagoanelor cu TEU-uri de pe liniile statiei

Bucuretii Noi pe liniile te.rminalului de containere Bucuretii Noi;

C itvehB - Costul anual al operatiilor de descarcare a TEU-urilor de pe vagoane, in

terminalul de containere Bucuretii Noi;

C scT−C - Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor de la terminalul de

containere Bucuretii Noi la Centre.le Logistice ;

C scC−T - Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor de la Centrele

Logistice la terminalul de containere Bucuretii Noi ;

C dtvehB - Costul anual al operatiilor de descarcare a TEU-urilor de pe vehicule

rutiere, i terminalul de containere Bucuretii Noi;

C itvB - Costul anual al operatiilor de lncarcare pe vagoane a TEU-urilor din

terminalul de containere Bucuretii Noi;

CmvtsB - Costul anual al manevrelor vagoanelor cu TEU-uri de pe liniile terminalul ui

d containere Bucuretii Noi pe liniile statiei Bucuretii Noi;

C tfB−C - Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilorpe relatia Bucuretii Noi

-Constanta Ferry Boat;

Page 9: Transport multimodal

CmvstC - Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile

statiei Constanta Ferry B. oat pe liniile terminalului CSCT;

CdtvC - costul anual al descarcarii TEU-urilor de pe vai:mane, in terminalul

CSCT (Constanta);

4.2.2 Costul anual al încărcării TEU-urilor pe vagoane, în terminalul CSCT

Costul anual al încărcării TEU-urilor pe vagoane, în terminalul CSCT se calculează cu formula:

C itvC = N sapt

an * F * N vagtren * NTEU

vag * CmanipCSCTTEU

În care

- CmanipCSCTTEU este pretul prestatiei de manipulare perceput de terminalul CSCT

pentru orice contailler. Are valoarea de 50 €/container.- NTEU

vag este numărul de TEU-uri încarcate pe un vagon. Are valorea 2 TEU-uri/vag

C itvC = 52 x 7 x 34 x 2 x 50 = 1.237.600 €/an

4.2.3 Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile terminalului CSCT pe liniile stapei Constanta Ferry Boat

Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile terminalului CSCT pe liniile statiei Constanta Ferry Boat se calculeaza cu formula:

CmvtsC = N sapt

an * F * N vagtren * Cman

C

în care CmanC este prețul prestației de manevră perceput de CFR Marfă în Portul

Constanța. Are valoarea de 34 €/vagon.

Prin urmare:

Page 10: Transport multimodal

CmvtsC = 52 X 7 X 34 X 34 = 420.784 €/an

4.2.4 Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilor incarcate pe vagoane pe relatia Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi

4.2.4.1 Formula generala

Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilor lncarcate pe vagoane pe relatia Constanta Ferry Boat -Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:

În care

t uiC−B - reprezinta taxa de utilizare a infrastructurii feroviare platita CFR SA pentru

UI circulatia tuturor trenurilor cu containere incarcate dintr-un an care circula pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi;

calC−B - cota din amortismentul anual al locomotivelor care revine trenurilor care

circula pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi;

c irlC−B - cota din cheltuielile anuale de 'intretinere i repartii ale locomotivelor care

revine trenurilor cu containere incarcate;

cavC−B - cota din amortismentele anuale ale vagoanelor care revine trenurilor cu

containere incarcate;

c irvC−B - cota din cheltuielile anuale de lntretinere i repartii ale vagoanelor care

Page 11: Transport multimodal

revine trenurilor cu containere incarcate;

ceC−B - costul anual al energiei electrice consumate la remorcarea trenurilor pe ruta

Constanta-Bucuresti;

crC−B - costul anual al resurselor umane alocate (mecanic, mecanic ajutor),

incluzand salariile brute ale acestora i contributiile angajatorului la diferite bugete, care revine trenurilor cu containere 1ncarcate;

c iC−B - cheltuieli indirecte anuale asociate circulatiei trenurilor care circula pe ruta

Constanta Ferry Boat-Bucure tii Noi

4.2.4.2 Taxa de utilizare a infrastructurii feroviare pe relatia Constanta Ferry Boat Bucuretii Noi

Taxa de utilizare a infrastructurii se percepe pentru fiecare tren pus in circulatie i se calculeaza conform Hotararii Guvernului nr. 73 din 6 februarie 2012. Tabelul 4.4 prezinta calculul taxei de utilizai-e a infrastructurii pentru un tren.

Prin urmare, taxa de utilizare a infrastructurii aferenta unui tren este de 3831.66 lei/tren. Cheltuielile anuale pentru utilizarea infrastructurii se calculeaza cu relatia:

t uiC−B= N sapt

an * F * t uitren

În care

N saptan - reprezinta numarul de saptamani dintr-un an. Are valoarea 52.

t uitren - - taxa de utilizare a infrastructurii aferenta unui tren.

Prin urmare,

t uiC−B= 52.x 7 x 3.831,66 = 1.394.724,24 lei/an = 309.939 €/an

4.2.4.3 Amortismentele anuale ale locomotivelor

Page 12: Transport multimodal

Cheltuielile anuale cu amortismentele la Iocomtive se calculeaza cu formula

cal= ClPa

În care pa reprezinta perioada de amortizare a investitiilor pentru achizitionarea locomotivelor. Conform legislatiei in vigoare, valoarea sa este de 12 - 18 ani. Se va lucra cu 18 ani.

Prin urmare,

cal=583.334 €/an

Avand in vedere ca trenurile circula in sistem naveta i ca duratele de circulatie, distatta si tonajul brut pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu amortismentele la locomotive aferente trenurilor care circula pe sensul Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi vor tijumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:

calC−B= 583.333,33 :2 = 291.667 €/an și sens

4.2.4.4 Cheltuielile anuale cu intretinerea ireparatiile locomotivelor

Valoarea reparatiilor și a intretinerii locomotivelor se calculeaza astfel

CR+1loc = rri*1

Unde

rri = cota pentru reparatii i intretinere;

I-valoarea investitiei;

I=l0.500.000 €;

fri = 4% = 0,04;

Page 13: Transport multimodal

CR+1loc = rri*1 =0,04 x 10.500.000 = 420.000 €

Cheltuielile totale cu privire la parcul de locomotive va fi de:

C totalloc = CA + CR+1

loc = 1.799.945: 2 = 899.973 €/an și sens

4.2.4.5 Amortismentele anuale ale vagoanelor

Cheltuielile anuale cu amortismentele la vagoane se calculeaza cu formula

cav = CvPa ,

În care pa reprezinta perioada de amortizare a investitiilor pentru achizitionarea vagoanelor. Conform legislatiei in vigoare, valoarea sa este de 12 - 18 ani. Se va lucra cu 18 ani.

Prin urmare,

cav = 320000018 =177.778 €/an

Avand în vedere că trenurile circula In sistemnaveta 1 ca duratele de circulatie,distanta i tonajul brut pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu amortismentele la vagoane aferente trenurilor incarcate cu TEU-uri circuland pe sensul Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:

cavC−B= 177.778: 2 =88.889 €/an si sens

4.2.4.6 Cheltuieli cu intretinerea i reparatiile parcului de vagoane

Valoarea reparatiilor i a intretinerii vagoanelor se calculeaza astfel:

CR+1vag = rri*1

Unde

rri= cota pentru reparatii i intretinere;

I-valoarea investitiei;

Page 14: Transport multimodal

I=3.200.000 €;

fri = 4% = 0,04;

CR+1vag = rri*1=0,04 x 3.200.000 = 128.000 €

Cheltuielile totale cu privire la parcul de vagoane va fi de:

C totalvag =CA+CR+1

vag = 520.834 + 128.000 = 648.834 € an

Avand in vedere ca trenurile circu!a in sistem naveta i ca duratele de circulatie,distanta si tonajul brut pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu intretinerea i reparatiile vagoanelor aferente trenurilor incarcate cu TEU-uri circuland pe sensul Constanta Ferry Boat- Bucuretii Noi vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i var avea valoarea:

C total/ svag =648.834: 2 = 324.417 €/an și sens

4.2.4.7 Cheltuieli anuale cu energia electrica pentru tractiune pentru rota Constanta Ferry Boat-Bucure tii Noi

Cheltuielile anuale cu energia electrfca pentru tractiune se calculeaza cu formula:

t eC−B=N sapt

an *F * ceC−B * pe

În care

ceC−B - reprezinta energia electrica estimata a fi consumata de un tren cu tonajul brut

de 1939.8 tb, pe relatia Constanta Ferry Boat- Bucuretii Noi. Are valoarea de 11.300 kWh

pe - pretul energiei electrice pentru tractiune. Are valoarea de 0,4526 lei/kWh.

t eC−B = 52 x 7 x 11.300x 0,4525 = 1.861.223 Lei/an = 413.605 €/an

4.2.4.8 Cheluieli anuale cu motorina pentru tractiune

Remorcarea trenurilor este asigurata de locomotive electrice. Prin urmare, nu se inregistreaza consumuri de motorina la circulatia trenurilor.

Page 15: Transport multimodal

cmC−B = 0 lei/an

4.2.4.9 Cheltuieli cu personalul de locomotive

Personalul pe o locomotive va fi format din: Mecanic de locomotiva, mecanic ajutor.

Deoarece durata de mers a unui tren este de 8h, iar timpul maxim de conducere a locomotivei este tot de 8 ore se va pastra acelai personal, astfel indit conducerea trenului va fi asigurata de 1 mecanic i l mecanic ajutor pe un sens. Duratele petrecute de gamituri In statiile I terminalele Bucuretii Noi i Constanta Ferry Boat/CSCT permite utilizarea acelorai particle de locomotiva i pe ambele sensuri de circulatie a trenurilor, deci pe toata durata unui ciclu.

Npl = (npltren| FN ciclusapt |+1¿+nplrez

În care

npltren- reprezinta numarul de particle de locomotiva care asigura remorcarea unui

tren pe un sens, are valoarea 1.

nplrez - numarul de partide de locomotiva de rezerva, care asigura acoperirea

perioadelor In care celelalte, particle nu sunt disponibile (concedii, concedii medicale, repaus impus de legislatia muncii sau de instructiile feroviare), are valoarea l.

Ca urmare,

Npl= 4 partide de locomotivă ( mecanic+mecanic ajutor)

Salariile și numărul de salariați sunt date în tabelul următor:

Functia Salariul brut (€/Inna) ·

Numarul de salariati Total (€)Mecanic 820 4 3280Ajutor de mecanic 580 4 2320Total 5600

Page 16: Transport multimodal

Cheltuielile cu salarizarea se pot exprima astfel:

Cs = 12*ks*∑ S i

Unde:

∑ S i – suma salariilor angajatilor dintr-o lună;

ks - coeficient de suplimentare a salariilor;

Coeficientul de suplimentare a salariilor se aplica pentru acoperirea platii orelor suplimentare de munca.

ks = 1,25

Cs=12* ks*∑ S i=12 x 1,25 x 5.600 = 84.000 €/an

Costul anual al salari ilor personalului de pe locomotiva va fi de :

Cs= 84.000 €/an .

La cheltuielile cu salariile, angajatorul CFR mai suporta pentru fiecare angajat:

1. Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social;

2. Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj

3. Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

4. Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate

5. .Cheltuieli cu Fondul de Rise i Accidente

6. Cheltuieli cu Fondul de Creante Salariale.

4.2.4.9.1 Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social se calculeaza cu relatia:

CCAS= kCAS *CS

kCAS - cota de contributie la casa de ajutor social, la stabilirea acestei cote se tine seama de conditiile de munca;

kCAS = 20,8 = 0,208 cota suportata de angajator;

Page 17: Transport multimodal

CCAS= kCAS *CS = kcAs •Cs = 0,208 •84000 = 17472 €/an;

4.2.4.9.2 Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj

Se calculeaza astfel:

CSO= kSO *CS

kSO- cota contributiei pentru somaj;

kSO= 5% = 0,05;

CSO= kSO *CS =0,05 •84000 = 4200 €/an

4.2.4.9.3 Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate .

Se calculeaza cu formula:

CCASS= kCASS *CS

kCASS – cota de contributie la fondul de asigurari de sanatate;

kCASS=5,2 %=0,052;

CCASS= kCASS *CS=0,052 •84000 = 4368 €/an

4.2.4.9.4 Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate

Se calculeaza astfel:

CFNUASS=kFNUASS*CS

kFNUASS=0,85%=0,0085

CFNUASS=kFNUASS*CS=0,0085*84000=714 €/an

4.2.4.9.5 Cheltuieli cu Fondul de Rise i Accidente

Se calculeaza astfel:

CFRA=kFRA*CS

kFRA- coefficient de contributie la Fondul de Risc si Accidente;

Page 18: Transport multimodal

kFRA=0,4%=0,004

CFRA=kFRA*CS=0,0025*84000= 336 €/an

Costul total cu personalul de pe locomotiva va fi:

C ploctot =(CS+CCAS+CSO+CCASS+CFNUASS+CFRA+CFCS)*kT

C ploctot =(84000 + 17472 + 4200 + 4368 + 714 + 336 + 210) •1,02 = 111300 . 1,02 =

113.526 €/an.

Avand In vedere ca trenurile circula In sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile cu personalul de locomotiva aferente trenurilor cu containere 1ncarcate circuland pe sensul Constanta Ferry Boat -Bucuretii Noi var fi jumatate din cheltuielile anuale cu personalul de locomotiva i var avea valoarea :

C ploctot =113526: 2 = 56.763 €/an i sens

4.2.4.10 Cheltuielile directe anuale pe rota Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi

Cheltuielile .directe anuale aferente circulatfei trenurilor care transporta containere 1ntre statiile Constanta Ferry Boat i Bucuretii Noi se calculeaza ca suma a cheltuielilor calculate In paragrafele 4.2.4.2 -4.2.4.9. Prin urmare, au valaorea:

CdC=B=309.939 + 291.667+ 899.973 + 88.889 + 324.417 + 413.605 + 56.763 =

2.375.253 € /an

4.2.4.11 Cheltuielile indirecte anuale asociate circulatiei trenurilor pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi

Page 19: Transport multimodal

Cheltuielile indirect aferente circulatiei trenurilor care transporta containere 1ntre statiile Constanta Ferry Boat i Bucuretii Noi se calculeaza ca procent din cheltuielile directe cu formula:

C iC=B=cgi*Cd

C−B

In care cgi reprezinta cota cheltuielilor generale din intreprindere. Pentru CFR Marfa, are valoarea de 30%.

In aceste conditii:

C iC=B=0,3x .2.375.253 = 712.576 €/an

4.2.4.12 Cheltuielile totale anuale asociate circulapei trenurilor pe relafia Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi

Cheltuielile totale aferente circulaiei trenurilor care transporta TEU-uri 1ntre statiile Constanta Ferry Boat i Bucuretii Noi se calculeaza ca suma a cheltiuielilor directe cu cheltuielile indirecte.

Prin urmare:

CdC=B=Cd

C−B+C iC−B=2.375.253 + 712.576 = 3.087.829 € / an

4.2.5 Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile stapei Bucuretii Noi pe liniile terminalului de containere Bucuretii Noi

Costul anual al manevrelor vagoanelor lncarcate cu TEU-uri de pe liniile statiei Bucuretii Noi pe liniile terminalului de containere Bucuretii Noi:

CmvstB =N sapt

an * F * N vagtren * Cman

B ;

In care CmanB este pretul prestatiei de manevra perceput de CFR Marra 'in statia

Bucuretii Noi. Pentru distante de circulatie cuprinse 'intre 1000 i 3000 m, are valoarea de 76,28 lei/vagon (17 euro/vagon).

Prin urmare:

Page 20: Transport multimodal

CmvstB =52 x 7x 34 x17 = 210.392 €/an

4.2.6 Costul anual al operatiilor de descarcare a TEU-urilor de pe vagoane, in terminalul de containere Bucuretii Noi

Costul anual descarcarii containerelor lncarcate de pe vagoane, 'in terminalul Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:

CmvstB =N sapt

an * F * N vagtren * NTEU

vag * CmanipBucuresticontainer

In care:

CmanipBucuresticontainer este pretul prestatiei de manipulare perceput de SC CFR Transauto SA

pentru orice container. Are valoare de 30 €/container.

NTEUvag este numarul de TEU-uri de pe un vagon. Are valoare 2 TEU-uri/vagon.

Prin urmare

CdtvB = 52 x 7 x 34 x 2 x 30 = 742.560 €/an2

4.2.7 Costul anual al operatiilor de incarcare a TEU-urilor pe autocamioane, in terminalul de containere Bucuretii Noi

Costul anual incarcarii TEU-urilor pe autovehicule rutiere, in terminalul Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:

C itvehB =N sapt

an * F * N vagtren * NTEU

vag * CmanipBucurestiNoicontainer

In care:

CmanipBucurestiNoicontainer este pretul prestatiei de manipulare perceput de SC CFR Transauto SA

pentru orice container. Are valoare de 30 €/container .

Page 21: Transport multimodal

N vagtren este numarul de TEU-uri de pe un vagon. Are valorea 2 TEU-uri / vagon.

Prin urmare:

C itvehB =52 x 7 x 34 x 2 x 30 = 742.560 €/an

4.2.8.1 Formula generaHi

Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor lntre terminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele logistice se calculeaza cu formula:

C scT−C=cr/s+clmps+cam/s+ci+r+cs/s+casig/s+ci/s

cr/s cheltuiala anuala cu rovignetele ( taxa de utilizare a drumurilor);

clmps cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil si piese de schimb;

cam/s reprezinta cheltuiala anuala cu amortismentul vehiculelor rutiere;

ci+r cheltuielile anuale de intretinere i reparatii ale vehiculelor rutiere;

cs/s cheltuielile anuale cu oferii (salarii brute i contributii ale angajatorului la diferitele bugete);.

casig/s cheltuielile anuale cu asigurarile;

ci/s cheltuieli indirecte anuale

4.2.8.2 Cheltuiala anuala cu rovignetele

In prezent taxa de drum pentru un autocamion de marfii i remorca este de:

Crovignieta=1210 €/an

In aceste conditii, cheltuiala anuala cu taxele de drum(rovignietele) este:

CTOTALrovignieta=Crovignieta*Ptotal

CTOTALrovignieta=1210*14=16.940 €/an.

cr/s=16.940: 2 = 8.470 € /an si sens

Page 22: Transport multimodal

4.2.8.3 Cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil si piese de schimb

Cheltuielile anuale cu lubrifianti, combustibil i piese de schimb pentru vehiculele rutiere se calculeaza cu formula:

Clmps = M*cm + U*cu + CPSCS

Unde

M-cantitea anuala de motorina;

cm-costul unui litru de motorina;

cm=1,5 €/litru;

U-cantitatea anuala de ulei;

cu-costul unui litru de ulei;

cu=6 €/litru;

CPSCS- costul pieselor de schimb;

M= ¿100*CS*kt [litri];

Unde:

Le – reprezinta lungimea anuala efectiva parcursa de vehiculele din parcul active[km];

Le=Pa+zl/a+lmz;

Pa reprezinta parcul active;

zl/a reprezinta zilele lucratoare dintr-un an;

lmz reprezinta distanta medie zilnica;

Pa 12 vehicule;

zl/a =250 zile;

Page 23: Transport multimodal

lmz = 40 km;

Le=12 x 250 x 40 = 120.000 km ;

CS-reprezinta consumul specific de motorina la 100 km parcursi;

CS= 30 l/100 km;

kt-coeficient suplimentar;

kt=1,15;

M=120000100 *30*1,15=41 400 litri;

U= ¿lu*q*(1+s) [litri];

Unde:

lu-reprezinta numarul de km parcursi de vehicul dupa care se face schimbul de ulei;

lu=10 000 km;

q-capacitatea baii de ulei [litri];

q=6 litri;

(1+s)- coefficient de suplimentare;

(1+s)=1,05;

U=12000010000 *6*1,05=75,6=76 litri;

CM+U= M*cm + U*cu= 62 556 €;

CPSCS=15

100*62 556 = 9384 €;

Cimps= 41400*1,5 + 76*6 + 9384= 71 940 71.940 €/an si sens ;

4.2.8.4 Cheltuiala anuala cu amortismentul vehiculelor rutiere

Page 24: Transport multimodal

Cheltuielile anuale cu amortismentele la vehiculele rutiere se calculeaza cu formula:

cam=13500006 =225 000 €/an

Avand In vedere ca vehiculele rutiere circula In sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu amortismentele la vehiculele care circula pe sensul Terminal Bucuretii Noi - Centrele logistice, vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:

cam/s = 225.000 :2 = 112.500..€/an si sens

4.2.8.5 Cheltuielile anuale cu intretinerea i reparatiile vehiculelor rutiere

Se determina cu formula:

ci+r= nRT * CRT + nRc1 * CRc1 + nRc2 * CRc2 + nRK * CRK [€]

unde:

nRT , nRc1 , nRc2 , nRK -reprezinta numarul de revizii tehnice, de reparatii curente de

gradul 1, de reparatii curente de gradul 2, respectiv de reparatii capitale.

nRT=144

nRc1=72

nRc2=48

nRK=15

CRT -reprezinta costul unei revizii tehnice;

CRc1 -reprezinta costul unei reparatii curente de gradul 1;

CRc2 -reprezinta costul unei reparatii curente de gradul 2;

CRK -reprezinta costul unei reparatii capitale;

CRT = 100 €

Page 25: Transport multimodal

CRCl = 200 €

CRC2 = 500 €

CRK = 2.000 €

ci+r=144 X 100 + 72 X 200 + 48 X 500 + 15 X 2000 = 82.800 € .

Cheltuielile totale cu privire la parcul de vehicule rutiere va fi de:

CTotalveh =CA+CR+1

veh =335 918+82 800= 418 719 €/an.

Avand in vedere ca vehiculele rutiere circula in sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale totale cu privire la parcul de vehicule rutiere care circula pe sensul Terminalul Bucuretii Noi-Centrele Logistice, vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:

CTotal/ sveh = 418.719: 2 = 209.360 €/an si sens

4.2.8.6 Cheltuielile anuale cu salariile oferilor

Cheltuielile cu salarizarea oferilor se pot estima astfel:

csalarii = nl/a*ks*∑ Si

unde:

nl/a-reprezinta numarul de luni dintr-un an;

nl/a=12 luni;

ks-coeficient de suplimentare a salariilor;

ks=1,25;

∑ Si-suma salariilor;

Page 26: Transport multimodal

∑ Si=n*s, unde:

n-numarul soferilor;

n=48 soferi;

s-salariul brut al unui sofer;

s=400

∑ Si=n*s=48*400=19.200 €/luna

csalarii = 12 * 1,25 * 19.200 = 288.000 €/an

La cheltuielile cu salariile, angajatorul SC CFR Transauto SA mai suporta pentru fiecare angajat:

1. Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social;

2. Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj;

3. Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

4. Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate;

5. .Cheltuieli cu Fondul de Rise i Accidente;

6. Cheltuieli cu Fondul de Creante Salariale;

4.2.8.6.1Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social

se calculeaza cu relatia:

CCAS=kCAS*CS

kCAS - cota de contributie la casa de ajutor social, la stabilirea acestei cote se tine seama de conditiile de munca;

kCAS=20,8% = 0,208 cota suportata de angajator;

Page 27: Transport multimodal

CCAS = kCAS •Cs = 0,208 x 288.000 = 59.904 €/an.

4.2.8.6.2 Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj

Se calculeaza astfel :

Cso = kso * Cs

kso- cota contributiei pentru omaj;

kso = 5% = 0,05;

Cso = kso *Cs = 0,05 * 288.000 = 14.400 €/an

4.2.8.6.3 Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

se calculeazii cu formula:

CCASS = kCASS *Cs

kCASS -cota de contributie la fondul de asiguriiri de siiniitate;

kCASS = 5,2% = 0,052;

CCASS = kCASS *Cs= 0,052 •288.000 = 14.976 €/an

4.2.8.6.4 Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate

Se calculeazii astfel:

CFNUASS=kFNUASS*CS

kFNUASS- cota de contributie la FNUASS;

kFNUASS=0,85%=0,0085

CFNUASS=kFNUASS*CS=0,0085*288.000= 2.448 €/an.

4.2.8.6.5 Cheltuieli cu Fondul de Rise si Accidente

Se calculeaza astfel:

Page 28: Transport multimodal

CFRA=kFRA*CS

kFRA-coeficient de contributie la Fondul de Risc si Accidente.

kFRA=0,4%=0,004

CFRA= kFRA*CS=0,004*288.000= 1.152 €/an

4.2.8.6.6 Cheltuielile cu Fondul de Creante Salariale

Se va calcula astfel:

CFCS=kFCS*CS

kFCS- coefficient de contributie la Fondul de Creante Salariale

kFCS=0,25%=0,0025

CFCS=kFCS*CS=0,0025*288.000= 720 €/an

Costul total cu salariile soferilor se va calcula cu formula urmatoareȘ

C totsal=(CS+CCAS+CSO+CCASS+CFNUASS+CFRA+CFCS)*kT =(288.000 + 59.904

+14.400+14.976+2.448 +1.152 +720 •1,02=381.600•1,02=457.920 €/an.

4.2.8.7 Cheltuielile anuale cu asigurarile

Taxa aplicata in prezent pentru asigurarea unui autocamion este de Casig=1800 €/an.

CTOTALasig =Casig*Ptotal

CTOTALasig -costul asigurarilor pentru intreg parcul de vehicule.

CTOTALasig =1800*14=25 200 €/an.

Avand in vedere ca vehiculele rutiere circula in sistem naveta • i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu oferii aferente transportului TEU-urilor, care circula pe sensul terminalul Bucureti i Noi - Centrele Logistice vor fi

jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:

Page 29: Transport multimodal

casig/s = 25.200 :2 = 12.600 €/an si sens

4.2.8.8 Cheltuieli directe anuale ale serviciilor de camionaj intre terminalul Bucure tii Noi si Centrele Logistice

Cheltuielile directe anuale aferente serviciilor de camionaj pentru TEU-uri intre statiile teminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele Logistice se calculeaza ca suma a cheltuielilor calculate in paragrafele 4.2.8.2.- 4.2.8.7. Prin urmare, au valaorea:

CdT−C= 8.470+71.940+112.500+209.360+228.960+12.600 = 643.830 € /an si sens

4.2.8.9 Cheltuieli indirecte anuale anuale ale serviciilor de camionaj intre terminalul Bucuretii Noi si Centrele Logistice

Cheltuielile indirecte aferente serviciilor de camionaj intre teminalul de containere Bucmetii Noi i Centrele logistice se calculeaza ca procent din cheltuielile directe cu formula:

C iT−C=cgi*Cd

T−C

In care cgi reprizanta cota cheltuielilor generale de intreprindere. Pentru SC CFR TRANSAUTO SA are valoarea de 15 %.

In aceste condtitii

C iT−C=0,15x 643.830 = 96.575 €/an si sens

4.2.8.10 Cheltuieliie totale aferente serviciilor de camionaj intre Terminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele Logistice

Cheltuielile totale aferente serviciilor de camionaj pentru containere lncarcate lntre teminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele Logistice se calc1uleaza ca suma a cheltuielilor directe cu cheltuielile indirect.

Prin urmare

C tcT−C=Cd

T−C+C iT−C=643.830 + 96.575 = 740.405 € / an si sens

Page 30: Transport multimodal

4.2.9 Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor de la Centrele Logistice la Terminalul de containere Bucuretii Noi

Pe distanta medie de transport lmt = 40 km, cu un parcurs mediu zilnic lmz = 240, pentru parcursul inventar Pi putem determina costurile cu transportul rutier astfel:

4.2.9.1 Formula generala

Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor intre Centrele logistice si Terminalul de containere Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:

C scC−T=cr/s+clmps+cam/s+ci+r+cs/s+casig/s+ci/s

cr/s cheltuiala anuala cu rovignetele (taxa de utilizare a drumurilor);

clmps cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil si piese de schimb;

cam/s reprezinta cheltuiala anuala cu amortismentul vehiculelor rutiere;

ci+r cheltuielile anuale de lntretinere i reparatii ale vehiculelor rutiere;

cs/s cheltuielile anuale cu oferii (salarii b.rute i contributii ale angajatorului la diferitele bugete);

casig/s cheltuielile anuale cu asigurarile;

ci/s cheltuieli indirecte anuale;

4.2.9.3 Cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil i piese de schimb

Cheltuielile anuale cu lubrifianti, combustibil i piese de schimb pentru vehiculele rutiere se calculeaza cu formula:

Clmps= M*cm + U*cu +CPSCS

Unde:

M-cantitatea anuala de motorina;

Cm-costul unui litru de motorina;

Page 31: Transport multimodal

Cm=1,5 €/litru;

U-cantitatea anuala de ulei;

Cu-costul unui litru de ulei;

Cu=6 €/litru;

CPSCS- costul pieselor de schimb;

M= ¿100*CS*kt [litri];

Unde:

Le-reprezinta lungimea anuala efectiva parcursa de vehiculele din parcul activ [km]

Le=

Page 32: Transport multimodal