Top Banner
CAPITOLUL 4 INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI DE EXPLOATARE 4.1 Investițiile necesare 4.1.1 Investiții pentru achizitionarea vagoanelor Valoarea totala a investițiilor pentru achizitionarea vagoanelor se calculeaza cu formula: C v =P t * p v (4.1) unde : P t – parcul necesar pentru deservirea tuturor clienților; P v – prețul unui vagon; P total -128 vagoane C v = P total * p v =25.000 € • 128 = 3.200.000 € Aceasta sumă se obține prin împrumut bancar. Împrumutul este structurat astfel: - perioada de achitare a datoriei 10 ani; - dobândă anuală 10%;
43

Transport multimodal

Jul 20, 2016

Download

Documents

Transport multimodal
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

CAPITOLUL 4

INVESTIII I CHELTUIELI DE EXPLOATARE

4.1Investiiile necesare4.1.1Investiii pentru achizitionarea vagoanelorValoarea totala a investiiilor pentru achizitionarea vagoanelor se calculeaza cu formula:Cv=Pt * pv (4.1)unde :Pt parcul necesar pentru deservirea tuturor clienilor;Pv preul unui vagon;Ptotal -128 vagoaneCv= Ptotal * pv =25.000 128 = 3.200.000 Aceasta sum se obine prin mprumut bancar. mprumutul este structurat astfel: perioada de achitare a datoriei 10 ani; dobnd anual 10%; ratele sunt fixe pe toat durata contractului.n calcule se folosesc urmtoarele notaii: i-dobnda;R- rata anual;p- anul pentru care se efectueaza calculul; A-valoarea lmprumutului;a10 - valoarea actualizata a rentei de 1 platibil timp de 10 ani, In conditi ile unei dobanzi de 10%;i=0,1;V factor de actualizare;V= = = = 0,909 (4.2)a10= = = 6,144 (4.3)R = = =520833,333 (4.4)s10= = = = 15,931 (4.5)R = Cp + ip ip = R Cp (4.6) Cp = (4.7) AnulRCpIpRestAchitat

1520833,3200785,33200482999385,6200785,3

2520833,3220863,8 299969,42778521,7421478,2

3520833,3242950,22778832535571,5664428,4

4520833,3267245,22535882268326,2931673,7

5520833,3293969,7 226863,51974356,41225643,5

6520833,3323366,7 197466,51650989,71549010,2

7520833,3355703,4 165129,81295386,21904713,7

8520833,3391273,7 129559,5 904012,42295987,5

9520833,3430401,1 90432,1 473611,32726389,5

10520833,3473611,5 47221,703200000

4.1.2Investipi pentru achiziponarea vehiculelor rutiere

Costul investitiei cu capul de tractor i a asiului remorca se determina astfel:CAchiz = nA+S * CA+S (4.8)unde :nA+S numrul ansamblurilor autotractor plus remorc ;nA+S= 15CA+S costul unui ansamblu autocamion ; CA+S = CA + CS ;unde:CA costul unui autotractor Iveco Stralis Active Space ;CA = 70 000 CS = costul unei semiremorci Schmitz Cargobull S.CF 40 MX ;CS = 20 000 CA+S = CA + CS = 70 000 + 20 000 = 90 000 CAchiz = nA+S*CA+S = 15 * 90 000 = 1.350.000 Pentru achizitionarea parcului de vehicule se efectueaza un imprumut bancar. Durata de stingere a imprumutului este pe 5 ani cu rate lunare egale.Dobanda anuala este de 10 %.Se noteaza cu: i-dobanda;n- numarul de ani pe care se contracteaza imprum utul;V- factor de actualizare;as- valoarea actualizata a ratei de 1 platit timp de 8 ani in conditiile unei dobanzi de 10%;i=0,1;A valoarea imprumutului ; Cp cota de capital;ip cota de dobanda;p anul pentru care se efectueaza calculele.V= = = = 0,909 (4.10)a5= = = 3,793 (4.11)R = = =355.918,797 (4.12)s10= = = (4.13)R = Cp + ip ip = R Cp (4.14) Cp = (4.15)0RCpIpRestAchitat

1335.918,7224.423,6131.495,21.145.705204.295

2335.918,7246.866109.052,8898.838451.161

3335.918,7271.552,6 84.366,2627.286722.714

4335.918,7298.707,857211358.5781.021.422

5335.918,7328.578 27.340,201.350.000

4.1.3Investifii pentru achizitionarea locomotivelor

Investitiiile pentru achizitionarea locomotivelor electrice EA-060-CFR se calculeaza cu formula:CL = 3*PLCL costul achizitiei de locomotivePL pretul locomotivei (3.500.000 )CL = 3* PL = 3*3 500 000 = 10 500 000 Suma pentru investitie este de 10.500.000 . Aceasta suma se obtine prin imprumut bancar. Imprumutul este structurat astfel:-perioada de achitare a datoriei 15 ani;-dobanda anuala 10%;-ratele sunt fixe pe toata durata contractului. In calcule se folosesc urmatoarele notatii:i-dobanda;R- rata anuala;p- anul pentru care se efectueaza calculul; A-valoarea imprumutului;a15- valoarea actualizata a rentei de 1 platibil timp de 15 ani, in conditiile unei dobanzi i=0,l.V- factor de actual izare

V= = = = 0,909 (4.17)a15= = = 7,609 (4.18)R = = =1 379 944,802 (4.12)s15= = = (4.13)R = Cp + ip ip = R Cp (4.14) Cp = (4.15)Tabelul 4.3Cheltuieli cu investitia in locomotive

AnulRCpIpRestAchitat

11379944,83345751045369,810295705204295,4

21379944,8368032,51011912,39927672572327,9

31379944,8404835,79751099522836977163,6

41379944,8445319,3934625,590775171422483

51379944,8489851,2890093,58587666. 1912334

61379944,8538836,3841108,480488302451170

71379944,8592720787224,874561103043890

81379944,8651992727952,86804118. 3695882

91379944,8717191,2662753,660869264413074

101379944,8788910,3591034,552980165201984

111379944,8867801,3512143,544302156069785

121379944,8954581,4425363,334756337024367

131379944,81050040329905,224255948074406

141379944,81155044224901,212705509229450

151379944,81270550109396,9010500000

4.2Calculul cheltuielilor de exploatare

4.2.1Formula generala

Cheltuielile de exploatare sunt costurile aferente operatiilor i a resurselor care contribuie la realizarea transporturilor combinate nelnsotite pe relatia Constanta - Bucure tii Noi i retur

Avand in vedere, operatiile indicate 'in paragraful 4.1., cheltuielile de explopatare anuale se calculeaza cu formula:Cexpl=++++++++++++ (4.23)In care:Cexpl - reprezinta cheltuielile de exploatare anuale; -reprezinta costul anual al incarcarii TEU-urilor pe vagoane, in terminalul CSCT (Constanta); - Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile terminalului CSCT pe liniile statiei Constanta Ferry Boat; - - Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilor incarcate pe vagoane pe relatia Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi; - Costul anual al manevrelor vagoanelor cu TEU-uri de pe liniile statiei Bucuretii Noi pe liniile te.rminalului de containere Bucuretii Noi; - Costul anual al operatiilor de descarcare a TEU-urilor de pe vagoane, in terminalul de containere Bucuretii Noi; - Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor de la terminalul de containere Bucuretii Noi la Centre.le Logistice ; - Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor de la Centrele Logistice la terminalul de containere Bucuretii Noi ; - Costul anual al operatiilor de descarcare a TEU-urilor de pe vehicule rutiere, i terminalul de containere Bucuretii Noi; - Costul anual al operatiilor de lncarcare pe vagoane a TEU-urilor din terminalul de containere Bucuretii Noi; - Costul anual al manevrelor vagoanelor cu TEU-uri de pe liniile terminalul ui d containere Bucuretii Noi pe liniile statiei Bucuretii Noi; - Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilorpe relatia Bucuretii Noi -Constanta Ferry Boat; - Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile statiei Constanta Ferry B. oat pe liniile terminalului CSCT; - costul anual al descarcarii TEU-urilor de pe vai:mane, in terminalul CSCT (Constanta);

4.2.2Costul anual al ncrcrii TEU-urilor pe vagoane, n terminalul CSCT

Costul anual al ncrcrii TEU-urilor pe vagoane, n terminalul CSCT se calculeaz cu formula:= * F * * * n care este pretul prestatiei de manipulare perceput de terminalul CSCT pentru orice contailler. Are valoarea de 50 /container. este numrul de TEU-uri ncarcate pe un vagon. Are valorea 2 TEU-uri/vag = 52 x 7 x 34 x 2 x 50 = 1.237.600 /an4.2.3Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile terminalului CSCT pe liniile stapei Constanta Ferry Boat

Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile terminalului CSCT pe liniile statiei Constanta Ferry Boat se calculeaza cu formula: = * F * * n care este preul prestaiei de manevr perceput de CFR Marf n Portul Constana. Are valoarea de 34 /vagon.Prin urmare: = 52 X 7 X 34 X 34 = 420.784 /an

4.2.4Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilor incarcate pe vagoane pe relatia Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi

4.2.4.1Formula generala

Costul anual al transportului feroviar al TEU-urilor lncarcate pe vagoane pe relatia Constanta Ferry Boat -Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:

n care - reprezinta taxa de utilizare a infrastructurii feroviare platita CFR SA pentruUI circulatia tuturor trenurilor cu containere incarcate dintr-un an care circula pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi; - cota din amortismentul anual al locomotivelor care revine trenurilor care circula pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi; - cota din cheltuielile anuale de 'intretinere i repartii ale locomotivelor care revine trenurilor cu containere incarcate; - cota din amortismentele anuale ale vagoanelor care revine trenurilor cucontainere incarcate; - cota din cheltuielile anuale de lntretinere i repartii ale vagoanelor carerevine trenurilor cu containere incarcate; - costul anual al energiei electrice consumate la remorcarea trenurilor pe ruta Constanta-Bucuresti; - costul anual al resurselor umane alocate (mecanic, mecanic ajutor), incluzand salariile brute ale acestora i contributiile angajatorului la diferite bugete, care revine trenurilor cu containere 1ncarcate; - cheltuieli indirecte anuale asociate circulatiei trenurilor care circula pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucure tii Noi

4.2.4.2Taxa de utilizare a infrastructurii feroviare pe relatia Constanta Ferry Boat Bucuretii NoiTaxa de utilizare a infrastructurii se percepe pentru fiecare tren pus in circulatie i se calculeaza conform Hotararii Guvernului nr. 73 din 6 februarie 2012. Tabelul 4.4 prezinta calculul taxei de utilizai-e a infrastructurii pentru un tren.Prin urmare, taxa de utilizare a infrastructurii aferenta unui tren este de 3831.66 lei/tren. Cheltuielile anuale pentru utilizarea infrastructurii se calculeaza cu relatia:= * F * n care - reprezinta numarul de saptamani dintr-un an. Are valoarea 52. - - taxa de utilizare a infrastructurii aferenta unui tren.Prin urmare, = 52.x 7 x 3.831,66 = 1.394.724,24 lei/an = 309.939 /an

4.2.4.3Amortismentele anuale ale locomotivelor

Cheltuielile anuale cu amortismentele la Iocomtive se calculeaza cu formulacal= n care pa reprezinta perioada de amortizare a investitiilor pentru achizitionarea locomotivelor. Conform legislatiei in vigoare, valoarea sa este de 12 - 18 ani. Se va lucra cu 18 ani.Prin urmare,cal=583.334 /anAvand in vedere ca trenurile circula in sistem naveta i ca duratele de circulatie, distatta si tonajul brut pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu amortismentele la locomotive aferente trenurilor care circula pe sensul Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi vor tijumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:= 583.333,33 :2 = 291.667 /ani sens

4.2.4.4Cheltuielile anuale cu intretinerea ireparatiile locomotivelor

Valoarea reparatiilor i a intretinerii locomotivelor se calculeaza astfel= rri*1Underri = cota pentru reparatii i intretinere;I-valoarea investitiei;I=l0.500.000 ;fri = 4% = 0,04;= rri*1 =0,04 x 10.500.000 = 420.000 Cheltuielile totale cu privire la parcul de locomotive va fi de:= CA + = 1.799.945: 2 = 899.973 /an i sens

4.2.4.5Amortismentele anuale ale vagoanelorCheltuielile anuale cu amortismentele la vagoane se calculeaza cu formulacav = ,n care pa reprezinta perioada de amortizare a investitiilor pentru achizitionarea vagoanelor. Conform legislatiei in vigoare, valoarea sa este de 12 - 18 ani. Se va lucra cu 18 ani.Prin urmare, cav = =177.778 /anAvand n vedere c trenurilecircula In sistemnaveta1 ca duratele de circulatie,distantai tonajul brut pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu amortismentele la vagoane aferente trenurilor incarcate cu TEU-uri circuland pe sensul Constanta Ferry Boat - Bucuretii Noi vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:= 177.778: 2 =88.889 /an si sens4.2.4.6Cheltuieli cu intretinerea i reparatiile parcului de vagoaneValoarea reparatiilor i a intretinerii vagoanelor se calculeaza astfel:= rri*1Underri= cota pentru reparatii i intretinere; I-valoarea investitiei;I=3.200.000 ;fri = 4% = 0,04;= rri*1=0,04 x 3.200.000 = 128.000 Cheltuielile totale cu privire la parcul de vagoane va fi de:=CA+ = 520.834 + 128.000 = 648.834 anAvand in vedere ca trenurile circu!a in sistem naveta i ca duratele de circulatie,distanta si tonajul brut pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu intretinerea i reparatiile vagoanelor aferente trenurilor incarcate cu TEU-uri circuland pe sensul Constanta Ferry Boat- Bucuretii Noi vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i var avea valoarea:=648.834: 2 = 324.417 /an i sens

4.2.4.7Cheltuieli anuale cu energia electrica pentru tractiune pentru rota Constanta Ferry Boat-Bucure tii NoiCheltuielile anuale cu energia electrfca pentru tractiune se calculeaza cu formula:= *F * * pen care - reprezinta energia electrica estimata a fi consumata de un tren cu tonajul brut de 1939.8 tb, pe relatia Constanta Ferry Boat- Bucuretii Noi. Are valoarea de 11.300 kWhpe - pretul energiei electrice pentru tractiune. Are valoarea de 0,4526 lei/kWh. = 52 x 7 x 11.300x 0,4525 = 1.861.223 Lei/an = 413.605 /an4.2.4.8Cheluieli anuale cu motorina pentru tractiuneRemorcarea trenurilor este asigurata de locomotive electrice. Prin urmare, nu se inregistreaza consumuri de motorina la circulatia trenurilor. = 0 lei/an4.2.4.9Cheltuieli cu personalul de locomotivePersonalul pe o locomotive va fi format din: Mecanic de locomotiva, mecanic ajutor.Deoarece durata de mers a unui tren este de 8h, iar timpul maxim de conducere a locomotivei este tot de 8 ore se va pastra acelai personal, astfel indit conducerea trenului va fi asigurata de 1 mecanic i l mecanic ajutor pe un sens. Duratele petrecute de gamituri In statiile I terminalele Bucuretii Noi i Constanta Ferry Boat/CSCT permite utilizarea acelorai particle de locomotiva i pe ambele sensuri de circulatie a trenurilor, deci pe toata durata unui ciclu.Npl = (+n care- reprezinta numarul de particle de locomotiva care asigura remorcarea unui tren pe un sens, are valoarea 1. - numarul de partide de locomotiva de rezerva, care asigura acoperirea perioadelor In care celelalte, particle nu sunt disponibile (concedii, concedii medicale, repaus impus de legislatia muncii sau de instructiile feroviare), are valoarea l.Ca urmare,Npl= 4 partide de locomotiv ( mecanic+mecanic ajutor)Salariile i numrul de salariai sunt date n tabelul urmtor:FunctiaSalariul brut (/Inna) Numarul de salariatiTotal ()

Mecanic82043280

Ajutor de mecanic58042320

Total5600

Cheltuielile cu salarizarea se pot exprima astfel:Cs = 12*ks*Unde: suma salariilor angajatilor dintr-o lun;ks - coeficient de suplimentare a salariilor;Coeficientul de suplimentare a salariilor se aplica pentru acoperirea platii orelor suplimentare de munca.ks = 1,25Cs=12* ks*=12 x 1,25 x 5.600 = 84.000 /anCostul anual al salari ilor personalului de pe locomotiva va fi de :Cs= 84.000 /an .La cheltuielile cu salariile, angajatorul CFR mai suporta pentru fiecare angajat:1.Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social;2.Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj3.Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate4.Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate5..Cheltuieli cu Fondul de Rise i Accidente6.Cheltuieli cu Fondul de Creante Salariale.4.2.4.9.1 Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social se calculeaza cu relatia:CCAS= kCAS *CSkCAS - cota de contributie la casa de ajutor social, la stabilirea acestei cote se tine seama de conditiile de munca;kCAS = 20,8 = 0,208 cota suportata de angajator;CCAS= kCAS *CS = kcAs Cs = 0,208 84000 = 17472 /an;4.2.4.9.2 Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omajSe calculeaza astfel:CSO= kSO *CSkSO- cota contributiei pentru somaj;kSO= 5% = 0,05;CSO= kSO *CS =0,05 84000 = 4200 /an4.2.4.9.3Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate .Se calculeaza cu formula:CCASS= kCASS *CSkCASS cota de contributie la fondul de asigurari de sanatate;kCASS=5,2 %=0,052;CCASS= kCASS *CS=0,052 84000 = 4368 /an4.2.4.9.4Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de SanatateSe calculeaza astfel:CFNUASS=kFNUASS*CSkFNUASS=0,85%=0,0085CFNUASS=kFNUASS*CS=0,0085*84000=714 /an4.2.4.9.5Cheltuieli cu Fondul de Rise i AccidenteSe calculeaza astfel:CFRA=kFRA*CSkFRA- coefficient de contributie la Fondul de Risc si Accidente;kFRA=0,4%=0,004CFRA=kFRA*CS=0,0025*84000= 336 /anCostul total cu personalul de pe locomotiva va fi:=(CS+CCAS+CSO+CCASS+CFNUASS+CFRA+CFCS)*kT=(84000 + 17472 + 4200 + 4368 + 714 + 336 + 210) 1,02 = 111300 . 1,02 =113.526 /an.Avand In vedere ca trenurile circula In sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile cu personalul de locomotiva aferente trenurilor cu containere 1ncarcate circuland pe sensul Constanta Ferry Boat -Bucuretii Noi var fi jumatate din cheltuielile anuale cu personalul de locomotiva i var avea valoarea :=113526: 2 = 56.763 /an i sens

4.2.4.10Cheltuielile directe anuale pe rota Constanta Ferry Boat-Bucuretii NoiCheltuielile .directe anuale aferente circulatfei trenurilor care transporta containere 1ntre statiile Constanta Ferry Boat i Bucuretii Noi se calculeaza ca suma a cheltuielilor calculate In paragrafele 4.2.4.2 -4.2.4.9. Prin urmare, au valaorea:=309.939 + 291.667+ 899.973 + 88.889 + 324.417 + 413.605 + 56.763 =2.375.253 /an4.2.4.11Cheltuielile indirecte anuale asociate circulatiei trenurilor pe ruta Constanta Ferry Boat-Bucuretii NoiCheltuielile indirect aferente circulatiei trenurilor care transporta containere 1ntre statiile Constanta Ferry Boat i Bucuretii Noi se calculeaza ca procent din cheltuielile directe cu formula:=cgi*In care cgi reprezinta cota cheltuielilor generale din intreprindere. Pentru CFR Marfa, are valoarea de 30%.In aceste conditii:=0,3x .2.375.253 = 712.576 /an

4.2.4.12 Cheltuielile totale anuale asociate circulapei trenurilor pe relafia Constanta Ferry Boat-Bucuretii Noi

Cheltuielile totale aferente circulaiei trenurilor care transporta TEU-uri 1ntre statiile Constanta Ferry Boat i Bucuretii Noi se calculeaza ca suma a cheltiuielilor directe cu cheltuielile indirecte.Prin urmare:=+=2.375.253 + 712.576 = 3.087.829 / an4.2.5Costul anual al manevrelor vagoanelor incarcate cu TEU-uri de pe liniile stapei Bucuretii Noi pe liniile terminalului de containere Bucuretii NoiCostul anual al manevrelor vagoanelor lncarcate cu TEU-uri de pe liniile statiei Bucuretii Noi pe liniile terminalului de containere Bucuretii Noi:= * F * * ;In care este pretul prestatiei de manevra perceput de CFR Marra 'in statia Bucuretii Noi. Pentru distante de circulatie cuprinse 'intre 1000 i 3000 m, are valoarea de 76,28 lei/vagon (17 euro/vagon).Prin urmare:=52 x 7x 34 x17 = 210.392 /an4.2.6Costul anual al operatiilor de descarcare a TEU-urilor de pe vagoane, in terminalul de containere Bucuretii Noi

Costul anual descarcarii containerelor lncarcate de pe vagoane, 'in terminalul Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:= * F * * * In care: este pretul prestatiei de manipulare perceput de SC CFR Transauto SA pentru orice container. Are valoare de 30 /container. este numarul de TEU-uri de pe un vagon. Are valoare 2 TEU-uri/vagon.Prin urmare

= 52 x 7 x 34 x 2 x 30 = 742.560 /an2

4.2.7Costul anual al operatiilor de incarcare a TEU-urilor pe autocamioane, in terminalul de containere Bucuretii Noi

Costul anual incarcarii TEU-urilor pe autovehicule rutiere, in terminalul Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:= * F * * * In care: este pretul prestatiei de manipulare perceput de SC CFR Transauto SA pentru orice container. Are valoare de 30 /container . este numarul de TEU-uri de pe un vagon. Are valorea 2 TEU-uri / vagon.Prin urmare:=52 x 7 x 34 x 2 x 30 = 742.560 /an4.2.8.1Formula generaHiCostul anual al transportului rutier al TEU-urilor lntre terminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele logistice se calculeaza cu formula:=cr/s+clmps+cam/s+ci+r+cs/s+casig/s+ci/scr/s cheltuiala anuala cu rovignetele ( taxa de utilizare a drumurilor);clmps cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil si piese de schimb;cam/s reprezinta cheltuiala anuala cu amortismentul vehiculelor rutiere;ci+r cheltuielile anuale de intretinere i reparatii ale vehiculelor rutiere;cs/s cheltuielile anuale cu oferii (salarii brute i contributii ale angajatorului la diferitele bugete);.casig/s cheltuielile anuale cu asigurarile;ci/s cheltuieli indirecte anuale4.2.8.2Cheltuiala anuala cu rovignetele

In prezent taxa de drum pentru un autocamion de marfii i remorca este de:Crovignieta=1210 /anIn aceste conditii, cheltuiala anuala cu taxele de drum(rovignietele) este:=Crovignieta*Ptotal=1210*14=16.940 /an.cr/s=16.940: 2 = 8.470 /an si sens4.2.8.3 Cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil si piese de schimb

Cheltuielile anuale cu lubrifianti, combustibili piese de schimb pentru vehiculele rutiere se calculeaza cu formula:Clmps = M*cm + U*cu + CPSCSUndeM-cantitea anuala de motorina;cm-costul unui litru de motorina;cm=1,5 /litru;U-cantitatea anuala de ulei;cu-costul unui litru de ulei;cu=6 /litru;CPSCS- costul pieselor de schimb;M=*CS*kt [litri];Unde:Le reprezinta lungimea anuala efectiva parcursa de vehiculele din parcul active[km];Le=Pa+zl/a+lmz;Pa reprezinta parcul active;zl/a reprezinta zilele lucratoare dintr-un an;lmz reprezinta distanta medie zilnica;Pa 12 vehicule;zl/a =250 zile;lmz = 40 km;Le=12 x 250 x 40 = 120.000 km ;CS-reprezinta consumul specific de motorina la 100 km parcursi;CS= 30 l/100 km;kt-coeficient suplimentar;kt=1,15;M=*30*1,15=41 400 litri;U=*q*(1+s) [litri];Unde:lu-reprezinta numarul de km parcursi de vehicul dupa care se face schimbul de ulei;lu=10 000 km;q-capacitatea baii de ulei [litri];q=6 litri;(1+s)- coefficient de suplimentare;(1+s)=1,05;U=*6*1,05=75,6=76 litri;CM+U= M*cm + U*cu= 62 556 ;CPSCS=*62 556 = 9384 ;Cimps= 41400*1,5 + 76*6 + 9384= 71 940 71.940 /an si sens ;4.2.8.4Cheltuiala anuala cu amortismentul vehiculelor rutiere

Cheltuielile anuale cu amortismentele la vehiculele rutiere se calculeaza cu formula:cam==225 000 /an Avand In vedere ca vehiculele rutiere circula In sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu amortismentele la vehiculele care circula pe sensul Terminal Bucuretii Noi - Centrele logistice, vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:cam/s = 225.000 :2 = 112.500../an si sens4.2.8.5Cheltuielile anuale cu intretinerea i reparatiile vehiculelor rutiere

Se determina cu formula:ci+r= nRT * CRT + nRc1 * CRc1 + nRc2 * CRc2 + nRK * CRK []unde: nRT , nRc1 , nRc2 , nRK -reprezinta numarul de revizii tehnice, de reparatii curente degradul 1, de reparatii curente de gradul 2, respectiv de reparatii capitale.nRT=144nRc1=72nRc2=48nRK=15CRT -reprezinta costul unei revizii tehnice;CRc1 -reprezinta costul unei reparatii curente de gradul 1; CRc2 -reprezinta costul unei reparatii curente de gradul 2; CRK -reprezinta costul unei reparatii capitale;CRT = 100 CRCl = 200 CRC2 = 500 CRK = 2.000 ci+r=144 X 100 + 72 X 200 + 48 X 500 + 15 X 2000 = 82.800 .Cheltuielile totale cu privire la parcul de vehicule rutiere va fi de:=CA+=335 918+82 800= 418 719 /an.Avand in vedere ca vehiculele rutiere circula in sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale totale cu privire la parcul de vehicule rutiere care circula pe sensul Terminalul Bucuretii Noi-Centrele Logistice, vor fi jumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:

= 418.719: 2 = 209.360 /an si sens

4.2.8.6Cheltuielile anuale cu salariile oferilorCheltuielile cu salarizarea oferilor se pot estima astfel:csalarii = nl/a*ks*unde:nl/a-reprezinta numarul de luni dintr-un an;nl/a=12 luni;ks-coeficient de suplimentare a salariilor;ks=1,25;-suma salariilor;=n*s, unde:n-numarul soferilor;n=48 soferi;s-salariul brut al unui sofer;s=400 =n*s=48*400=19.200 /lunacsalarii = 12 * 1,25 * 19.200 = 288.000 /anLa cheltuielile cu salariile, angajatorul SC CFR Transauto SA mai suporta pentru fiecare angajat:

1.Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social;2.Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj;3.Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;4.Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate;5. .Cheltuieli cu Fondul de Rise i Accidente;6.Cheltuieli cu Fondul de Creante Salariale;4.2.8.6.1Cheltuielile cu contributia pentru casa de ajutor social

se calculeaza cu relatia:CCAS=kCAS*CSkCAS - cota de contributie la casa de ajutor social, la stabilirea acestei cote se tine seama de conditiile de munca;kCAS=20,8% = 0,208 cota suportata de angajator;CCAS = kCAS Cs = 0,208 x 288.000 = 59.904 /an.4.2.8.6.2Cheltuieli cu contributia angajatorului la Fondul de omaj

Se calculeaza astfel :Cso = kso * Cskso- cota contributiei pentru omaj; kso = 5% = 0,05;Cso = kso *Cs = 0,05 * 288.000 = 14.400 /an4.2.8.6.3Cheltuieli cu contributia pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se calculeazii cu formula:CCASS = kCASS *CskCASS -cota de contributie la fondul de asiguriiri de siiniitate; kCASS = 5,2% = 0,052;CCASS = kCASS *Cs= 0,052 288.000 = 14.976 /an4.2.8.6.4Cheltuieli cu Fondul National Unic de Asigurari de SanatateSe calculeazii astfel:CFNUASS=kFNUASS*CSkFNUASS- cota de contributie la FNUASS;kFNUASS=0,85%=0,0085CFNUASS=kFNUASS*CS=0,0085*288.000= 2.448 /an.4.2.8.6.5Cheltuieli cu Fondul de Rise si AccidenteSe calculeaza astfel:CFRA=kFRA*CSkFRA-coeficient de contributie la Fondul de Risc si Accidente.kFRA=0,4%=0,004CFRA= kFRA*CS=0,004*288.000= 1.152 /an4.2.8.6.6 Cheltuielile cu Fondul de Creante Salariale

Se va calcula astfel:CFCS=kFCS*CSkFCS- coefficient de contributie la Fondul de Creante SalarialekFCS=0,25%=0,0025CFCS=kFCS*CS=0,0025*288.000= 720 /anCostul total cu salariile soferilor se va calcula cu formula urmatoare=(CS+CCAS+CSO+CCASS+CFNUASS+CFRA+CFCS)*kT =(288.000 + 59.904 +14.400+14.976+2.448 +1.152 +720 1,02=381.6001,02=457.920 /an.4.2.8.7 Cheltuielile anuale cu asigurarileTaxa aplicata in prezent pentru asigurarea unui autocamion este de Casig=1800 /an.=Casig*Ptotal-costul asigurarilor pentru intreg parcul de vehicule.=1800*14=25 200 /an.Avand in vedere ca vehiculele rutiere circula in sistem naveta i ca duratele de circulatie pe cele doua sensuri sunt egale, cheltuielile anuale cu oferii aferente transportului TEU-urilor, care circula pe sensul terminalul Bucureti i Noi - Centrele Logistice vor fijumatate din cheltuielile anuale calculate i vor avea valoarea:casig/s = 25.200 :2 = 12.600 /an si sens4.2.8.8Cheltuieli directe anuale ale serviciilor de camionaj intre terminalul Bucure tii Noi si Centrele LogisticeCheltuielile directe anuale aferente serviciilor de camionaj pentru TEU-uri intre statiile teminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele Logistice se calculeaza ca suma a cheltuielilor calculate in paragrafele 4.2.8.2.- 4.2.8.7. Prin urmare, au valaorea:

= 8.470+71.940+112.500+209.360+228.960+12.600 = 643.830 /an si sens4.2.8.9Cheltuieli indirecte anuale anuale ale serviciilor de camionaj intre terminalul Bucuretii Noi si Centrele LogisticeCheltuielile indirecte aferente serviciilor de camionaj intre teminalul de containere Bucmetii Noi i Centrele logistice se calculeaza ca procent din cheltuielile directe cu formula:=cgi*In care cgi reprizanta cota cheltuielilor generale de intreprindere. Pentru SC CFR TRANSAUTO SA are valoarea de 15 %.In aceste condtitii=0,15x 643.830 = 96.575 /an si sens4.2.8.10Cheltuieliie totale aferente serviciilor de camionaj intre Terminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele LogisticeCheltuielile totale aferente serviciilor de camionaj pentru containere lncarcate lntre teminalul de containere Bucuretii Noi i Centrele Logistice se calc1uleaza ca suma a cheltuielilor directe cu cheltuielile indirect.Prin urmare=+=643.830 + 96.575 = 740.405 / an si sens4.2.9Costul anual al transportului rutier al TEU-urilor de la Centrele Logistice la Terminalul de containere Bucuretii Noi

Pe distanta medie de transport lmt = 40 km, cu un parcurs mediu zilnic lmz = 240, pentru parcursul inventar Pi putem determina costurile cu transportul rutier astfel:4.2.9.1Formula generalaCostul anual al transportului rutier al TEU-urilor intre Centrele logistice si Terminalul de containere Bucuretii Noi se calculeaza cu formula:=cr/s+clmps+cam/s+ci+r+cs/s+casig/s+ci/scr/s cheltuiala anuala cu rovignetele (taxa de utilizare a drumurilor);clmps cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil si piese de schimb; cam/s reprezinta cheltuiala anuala cu amortismentul vehiculelor rutiere; ci+rcheltuielile anuale de lntretinere i reparatii ale vehiculelor rutiere;cs/scheltuielile anuale cu oferii (salarii b.rute i contributii ale angajatorului la diferitele bugete);casig/s cheltuielile anuale cu asigurarile;ci/scheltuieli indirecte anuale;4.2.9.3Cheltuiala anuala cu lubrifianti, combustibil i piese de schimbCheltuielile anuale cu lubrifianti, combustibili piese de schimb pentru vehiculele rutiere se calculeaza cu formula:Clmps= M*cm + U*cu +CPSCSUnde:M-cantitatea anuala de motorina;Cm-costul unui litru de motorina;Cm=1,5 /litru;U-cantitatea anuala de ulei;Cu-costul unui litru de ulei;Cu=6 /litru;CPSCS- costul pieselor de schimb;M=*CS*kt [litri];Unde:Le-reprezinta lungimea anuala efectiva parcursa de vehiculele din parcul activ [km]Le=