Top Banner
React z pohledu UI vývojáře Martin Pešout www.martinpesout.cz @martinpesout
46

React z pohledu UI vývojáře

Jan 22, 2018

Download

Software

Martin Pešout
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 1. 1. React z pohledu UI vvoje Martin Peout www.martinpesout.cz @martinpesout
 2. 2. 8x nrst za posledn mezi roky 2014-2015
 3. 3. Jak strukturovat Javascriptov aplikace?
 4. 4. AngularJS Dart Ember.js Backbone.js Meteor.js
 5. 5. AngularJS DartPureMVC Ember.js Backbone.js Closure Meteor.js Agility.js Aria Templates Bolt CanJS KnockoutJS Skel YUI
 6. 6. Controller Model View Frameworky pracuj sloit s modelem API pro ten dat API pro zpis dat Ukldn dat Data Data Data Data Data
 7. 7. Controller Model View Pi tvorb UI je pro m podstatn vrstva View Geniln UI Vychytan animace Responsivn aplikace Dotykov gesta Pouiteln design Spokojen uivatel
 8. 8. denice na webu Reactu Facebook React je knihovna pro tvorbu uivatelskch rozhran.
 9. 9. Vchoz data Zmny v relnm ase Vstupy uivatele View Aplikace Data putuj pouze jednm smrem. React tm sniuje sloitost kdu.
 10. 10. Vchoz data Zmny v relnm ase Vstupy uivatele View Aplikace Starme se o popis toho, jak m vsledek vypadat Nov data na vstupu perenderovan vsledek
 11. 11. DOM (Document Object Model) Manipulace je nron a drah Svd k ukldn stav aplikace Jak udret stav element pi perenderovn?
 12. 12. Virtuln DOM komponenta(data 1) = vsledek 1 komponenta(data 2) = vsledek 2 diff(vsledek 1 - vsledek 2) = zmny Odlehen verze bnho DOM
 13. 13. Univerzlnj vyuit React React DOM ji nen soust samotnho Reactu od verze 0.14 React CanvasReact DOM React Three React Native
 14. 14. denice na webu Reactu React je cel o tvorb pouitelnch komponent. Ve skutenosti jedin vc, kterou s Reactem dlte, je tvorba komponent.
 15. 15. Funkcionln pstup Nemme pedem dan jak zskvme data Vnitn stavy Parametr A Parametr B Pedpis
 16. 16. var Component = React.createClass({ }); Povinn render metoda
 17. 17. var Component = React.createClass({ render: function() { return pedpis_vsledku; } }); Povinn render metoda
 18. 18. var Component = React.createClass({ render: function() { return pedpis_vsledku; } }); Povinn render metoda Javascript
 19. 19. Jazyk JSX Krok navc, kter pidv XML syntax do Javascriptu. render: function render() { return React.createElement( "div", null, "Hello ", this.props.name ); } render: function() { return
  Hello {this.props.name}
  ; } JSX
 20. 20. var LoginPage = React.createClass({ render: function() { return (