Top Banner
Ježíšův dar lidstvu (Z pohledu vědy)
19

Ježíšův dar lidstvu (Z pohledu vědy)

Dec 31, 2015

Download

Documents

abrianna-miles

Ježíšův dar lidstvu (Z pohledu vědy). Ježíše odsoudili na smrt ve věku 33 let. Nejhroznějším způsobem doby. Jen nejhorší zločinci byli popraveni tímto potupným způsobem jako On. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Jev dar lidstvu

  (Z pohledu vdy)

 • Jee odsoudili na smrt ve vku 33 let

 • Nejhroznjm zpsobem doby. Jen nejhor zloinci byli popraveni tmto potupnm zpsobem jako On. V ppad Jee to bylo jet hroznj, protoe ani nejhor zloinci nebyli tak potupeni jako On, aby jim museli pibt konetiny jako Jeovi.

 • Ano, pouili 15-20 cm ostr heby.

 • Byla pibita zpst a ne dlan jako je ve zvyku zobrazovat.

 • Musel se podprat o heb, kterm byly pibity ob dv nohy dohromady, tento heb byl o mnoho vt ne heby, ktermi byly pibity ruce.

 • Vce jak 3 hodiny !Pr minut ped smrt Je ji nekrvcel. Z jeho ran vytkala u jen voda.

 • V tle dosplho lovka je 3,5 a 5 litr krve.Jeho rny byly tak velik, e kdy mu msk vojk kopm propchl hru z jeho rny vytekla jen voda a mlo krve.

 • Ped ukiovnm, s krvcejcmi zdy od biovn a krv zalitou tv od ostn jeho koruny na hlav, vce jak 2 km vlel svj k, kter vil asi 40-50 kg, zatm co dav na nj plival a hzel po nm kamen.

 • To vechno Je vytrpl jen proto, abys ml volnou cestu k Bohu, k Otci vemohoucmu. Aby vechny Tv hchy byly na vdy odputny. On pro Tebe zemel ! Pro Tebe, kter te te tyto strnky. Nemysli si, e se obtoval pro druh, jen pro ty, kte chod do kostela, anebo za mnichy, za fare, za duchovn anebo za crkevn hodnoste.

 • Je snadn poslat obrzky, vtipy a porno odpadky, ale Bo slovo a jeho skutky ji nem odvahu anebo se styd odeslat druhm, nebo se boj co si o Tob pomysl druz.

 • Pijmi jedinou pravdu, e Je je jedin, kter m moc zachrnit svt.

  Uka kadmu co se Jei stalo jen proto, aby ns vechny ochrnil Bh vemohouc !

 • Dlej jen nsledujc:60 sekund s Bohem. Jedna minuta, vyuij pleitost! Uvidme, jestli je Satan schopn ns zastavit !?

 • Modli se za toho, kdo Ti poslal tuto zprvu nsledujcm zpsobem: Pane Boe, Ty dobe zn jeho ivot,prosm T, ehnej mu lskou vemohouc, dej mu pokoj, harmonii, pokoru a hojnost ! Pane Boe prosm T, ochrauj jeho rodinu, jeho prci a jeho plny na tento rok. Nedopus Pane, aby podlehl pokuen, ochra jej ode veho zlho. Ve jmnu Jee Krista. Amen

 • A te poli dle 10 lidem. Deset lid se bude za Tebe modlit, potom doshne, toho e se mnoho lid bude modlit k Bohu za sv blzk. A te se na chvli zamysli nad tm, jak bys mohl t tak, abys zskal uznn a lsku vemohoucho.

 • Je ekl: Ten, kdo se za mne styd , i j se jej zeknu ped mm Otcem

  Kdy se nestyd tohle vechno vykonat, dm t ui nsledujc: Toto poselstv poli dle jen tehdy, pokud ho uznv a miluje Boha. On ns iv v kadm okamiku.

 • Vechno mohu v Kristu, kter mi dv slu. (Fil. 4:13) Toto je nejjednodum dkazem.

  A M E N

  Jeiov smr

  Z pohadu vedy