Top Banner
ELEMENTI KONSTRUKCIJA IIA LAMELNA SPOJKA
15

Proracun spojke

Jul 21, 2016

Download

Documents

EkeSebi

Lamelna spojka- elementi konstrukcija, proracun lamelne spojke
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Proracun spojke

ELEMENTI KONSTRUKCIJA IIA

LAMELNA SPOJKA

Mario Morić

0035192319

Page 2: Proracun spojke

LIST 2

ZADANO:

TIP LAMELNE SPOJKE mehanička

UPOTRIJEBLJEN POGONSKI STROJ elektromotor

VRSTA STROJA U KOJI JE UGRAĐEN STROJCentrifugalna pumpa,

ventilator

SNAGA KOJA SE MORA PRENIJETI NA RADNI DIO SPOJKE 2 kW

VRSTA OPTEREĆENJA istosmjerno

BRZINA VRTNJE PRI UKLJUČIVANJU SPOJKE

- brzina vrtnje pogonskog stroja 32 s-1

- brzina vrtnje gonjenog (radnog) stroja 0 s-1

- max. nastala relativna brzina 32 s-1

NAČIN UKLJUČENJA SPOJKE pod punim opterećenjem

BROJ CIKLUSA UKLJUČIVANJA SPOJKE NA SAT 40

MATERIJAL TARNIH POVRŠINAčelik / sinterobloga

rad na suho

MOMENT TROMOSTI SVIH MASA KOJE SE MORAJU UBRZATI 0,7 kgm2

TRAŽENO VRIJEME UBRZANJA SPOJKE 1,5 s

DOPUŠTENI ODNOS PREOSTALE PREMA UVEDENOJ

UZDUŽNOJ SILI UKLJUČENJA , TJ. 0,8

POLOŽAJ UGRADNJE vodoravan

Page 3: Proracun spojke

LIST 3

1. OPTEREĆENJE SPOJKE

1.1. Radni okretni moment na gornjoj strani spojke

1.2. Potrebni okretni moment za ubrzavanje masa gonjene strane

1.3. Okretni moment na pogonskom vratilu spojke kod uključivanja do uspostave sinhronizma

= 1,5 – Tablica 1 S = 1.3

2. DIMENZIONIRANJE VRATILA materijal vratila Č0645 dopušteno naprezanje na torziju potrebna sigurnost

NAPREZANJE NA TORZIJU

NAJMANJI DOPUŠTENI PROMJER

2.1. Kontrola sigurnosti vratila na mjestu uklinjenja

=> Zadovoljava!

Page 4: Proracun spojke

LIST 4

=1,8 - zadano=0,85=0,88=1,8

=2

=> Zadovoljava!

3. ODABIR I KONTROLA OPTEREĆENJA LAMELA

3.1. Odabir veličine lamela

ODABIR UNUTARNJE LAMELE

TIP: 1 - 100 – 43-2

ODABIR VANJSKE LAMELE

TIP : 2 - 300 – 43...vanjska lamela sa sineroblogom s ozubljenjem

UVJETI:

Page 5: Proracun spojke

LIST 5

SREDIŠNJI POLUMJER TARNIH POVRŠINA

3.2. Relativna brzina proklizavanja

3.3.Dopušteni broj lamela

Trenje na tarnim površinama

Trenje uzduž grebena zuba lamele i prihvatnog dijela

PRORAČUN BROJA LAMELA

Odabrani broj lamela

BROJ TARNIH POVRŠINA

4. MEHANIČKI PRORAČUN SPOJKE

Page 6: Proracun spojke

LIST 6

4.1.Uzdužna sila uključivanja na prvoj unutarnjoj lameli

4.2. Okretni moment spojke

Page 7: Proracun spojke

LIST 7

4.2.1. Statički okretni moment

Prenosivi okretni moment zatvorene spojke kod postignute sinhronosti pogonske i gonjene strane

(zadano u podlogama)

4.2.2 Nazivni okretni momentMoment koji spojka može teorijski prenositi pri uključenju pod opterećenjem (kataloški podatak)

4.2.3. Kontrola odnosa nazivnog i statičkog okretnog momenta

4.2.4. Kontrola dodirnog pritiska tarnih površina

=1 N/mm²

Zadovoljava!

5. TOPLINSKI PRORAČUN SPOJKE

Page 8: Proracun spojke

LIST 8

5.1.Razvijena količina topline

MOMENT TRENJA

TOPLINA RAZVIJENA U JEDNOM CIKLUSU UKLJUČIVANJA

TOPLINA RAZVIJENA U 1 SATU NAKON UKLJUČIVANJA

=40…broj ciklusa uključivanja spojke na sat – zadano u programskom zadatku

5.2. Porast temperature spojke

KONTAKTNA POVRŠINA TRENJA IZMEĐU TARNIH POVRŠINA

SREDNJA OBODNA BRZINA

koeficijent prijelaza topline:

Vanjska površina spojke:

Page 9: Proracun spojke

LIST 9

Temperatura okoline

Dopuštena temperatura

Zadovoljava!

6.VIJEK TRAJANJA TARNIH OBLOGA

FAKTOR KORISNE POVRŠINE

ISKUSTVENA DOPUŠTENA DEBLJINA ISTRŠENJA OBLOGE U OVISNOSTI O DEBLJINI OBLOGE

…faktor korisne površine-zadano u podlogama …debljina sinterobloge

VOLUMEN ISTROŠENJA OBLOGE

SPECIFIČNO TROŠENJE OBLOGE

VIJEK TRAJANJA TARNIH OBLOGA LAMELNE SPOJKE

7.PRORAČUN UKLJUČNO-ISKLJUČNOG MEHANIZMA

7.1.Proračun poluge ukapčanja

Page 10: Proracun spojke

LIST 10

DIMENZIJE POLUGE ZA KOPČANJE

BROJ POLUGA

UZDUŽNA SILA PO JEDNOJ POLUZI

SILA NA NOSU POLUGE ZA UKAPČANJE

NAPREZANJE U KRITIČNOM PRESJEKU POLUGE ZA KOPČANJE

DOPUŠTENO NAPREZANJE

<

PROGIB NOSA POLUGE ZA UKAPČANJE

Page 11: Proracun spojke

LIST 11

DUŽINA HODA MATICE ZA DOBIVANJE SILE

POVEĆANJE SILE UKAPČANJA

POVEĆANJE SILE UKAPČANJA KOD OKRETA ZA KUT NA MATICI ZA PODEŠAVANJE

POVEĆANJE NAPREZANJA U KRITIČNOM PRESJEKU POLUGE ZA KOPČANJE

Zadovoljava!

7.2. Proračun svornjaka

Materijal svornjaka: Č4130

Page 12: Proracun spojke

LIST 12

REZULTANTNA SILA NA SVORNJAKU

KONTROLA NAPREZANJA NA SAVIJANJE U SVORNJAKU

Zadovoljava!

POVRŠINSKI PRITISAK NA SVORNJAKU

Zadovoljava!

7.3.Proračun ručne sile

Kut kosine naglavka

Page 13: Proracun spojke

LIST 13

Broj poluga

Trenje između nosa poluge i kosine naglavka

HORIZONTALNA SILA UKAPČANJA SPOJKE

DUŽINA RUČICE RUČNE POLUGE

R' …KRAK SILE KOPČANJA

R…..POTREBNA DUŽINA RUČICE ZA KOPČANJA

=> Uključivanje se vrši hidrauličkim cilindrom