Top Banner
1 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH TAHUN 20 20 ( OKTOBER )
13

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN...JUMLAH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN PDTMT PADA TAHUN 2020 (OKTOBER) IALAH –84 % 2 Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan 3 96% 98%

Feb 05, 2021

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2020 (OKTOBER)

 • LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2020 (OKTOBER)

  BIL BAHAGIAN/UNIT PENCAPAIAN

  1 KHIDMAT PENGURUSAN 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH 71%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH 82%

  3.1 PELUPUSAN 63%

  3.2 PEMBANGUNAN 69%

  3.3 PENDAFTARAN 99%

  3.4 HASIL 96%

  3.5 PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 81%

  JUMLAH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN PDTMT

  PADA TAHUN 2020 (OKTOBER) IALAH – 84 %2

 • Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan3

  96% 98%86% 84%

  60%

  80%

  100%

  2017 2018 2019 2020

 • 4

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

  1KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100%

  PK

  P

  100% 100% 100% 100% 100% 100% - -

  2PEMBANGUNAN DAERAH

  69% 95% 100% 100% 100% 100% 86% 67% 71% - -

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  93% 95% 99% 97% 96% 81% 81% 77% 82% - -

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 100% 58% 58% 44% 63% - -

  3.2 PEMBANGUNAN 97% 97% 100% 100% 100% 66% 66% 50% 69% - -

  3.3 PENDAFTARAN 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% - -

  3.4 HASIL 89% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% - -

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  80% 86% 90% 88% 82% 84% 86% 92% 81% - -

  KESELURUHAN 87% 97% 99% 99% 97% 94% 89% 81% 84% - -

 • 5

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

  1KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  2PEMBANGUNAN DAERAH

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 100% 100% 100% 100%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  98% 97% 96% 98% 91% 92% 89% 81% 89% 86% 89% 92%

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 86% 91% 89% 65% 72% 75% 85% 86%

  3.2 PEMBANGUNAN 100% 100% 100% 99% 96% 100% 99% 95% 99% 91% 97% 97%

  3.3 PENDAFTARAN 99% 99% 99% 99% 99% 99.5% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

  3.4 HASIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  91% 84% 81% 91% 73% 69% 60% 47% 76% 65% 68% 78%

  KESELURUHAN 99% 99% 98% 99% 97% 97% 88% 88% 96% 95% 97% 97%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN /

  BAUCER /ADUANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  % MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1. Memastikan prestasi pengemaskinian

  Profil Peribadi dan Profil Perkhidmatan

  HRMIS mencapai sekurang-kurangnya

  99% dalam tempoh tiga (3) bulan.

  154 100% - - 154

  2. Memastikan penyediaan baucer bayaran,

  pesanan kerja dan bil-bil tuntutan dalam

  tempoh empat belas (14) hari bekerja.637 100% - - 637

  3. Memastikan segala urusan perkhidmatan

  pengurusan majlis dan keraian

  dilaksanakan dengan sebaik mungkin

  dalam tempoh 2 minggu sebelum program

  / majlis dijalankan

  9 100% - -3-Negeri

  6-Daerah

  4. Memastikan aduan yang diterima diambil

  tindakan dalam tempoh lima belas (15)

  hari bekerja.66 100% - -

  50 - Aduan Awam

  16 - e-Aduan

  6

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  / BAUCER

  /ADUANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  5. Memastikan aduan berkaitan ICT diberi

  dalam tempoh dua puluh empat (24) jam

  bekerja selepas diterima dan menyelesaikan

  aduan dalam tempoh lima (5) hari bekerja

  yang melibatkan perolehan alat ganti dan

  perkhidmatan pembekal.

  10 100% - - 10

  6. Kemudahan pinjaman peralatan dan akses

  ICT disediakan dalam tempoh tiga (3) hari

  bekerja selepas permohonan lengkap

  diterima, tertakluk kepada ketersediaan

  peralatan / perisian tersebut

  1 100% - - 1

  JUMLAH 100%

  7

 • BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERUNTUKAN /

  BANTUAN/PROJEK

  JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1.

  Permohonan perbelanjaan

  peruntukan YB ADUN yang

  lengkap diterima diproses

  dalam tempoh 14 hari bekerja

  424 100% - - 424

  2.

  Pembayaran bantuan bencana

  alam dalam tempoh 7 hari dari

  tarikh bencana berlaku

  i. Kurang daripada 10

  permohonan (7 hari)

  ii. Lebih daripada 10

  permohonan (14 hari)

  14

  31

  74%

  12%

  5

  233

  26%

  88%

  283

  3

  Projek Pembangunan

  dilaksanakan mengikut tempoh

  masa dan spesifikasi yang

  ditetapkan

  138(25 projek

  PRE, 42

  projek P19

  dan 61 projek

  Marris, 10

  KPLB)

  100% - - 138

  JUMLAH 71% 29%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

  8

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANUNIT PELUPUSAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1Permohonan Tanah Kerajaan

  (PTK)- 4 bulan 88 57% 67 43% 155

  2Lesen Pendudukan Sementara

  (Selesai ke PTG) -4 bulan 39 41% 57 59% 96

  3Permohonan Rizab (Selesai ke PTG)

  - 4 bulan 14 34% 27 66% 41

  4Pengambilan Tanah 3(1)(a)

  - 4 bulan 2 100% 0 0% 2

  5Pengambilan Tanah 3(1)(b)/(c)

  - 4 bulan 8 62% 5 38% 13

  6Tanah Adat Melaka (MCL)

  - 5 bulan 62 86% 10 14% 72

  JUMLAH 63% 37%

  9

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANUNIT PEMBANGUNAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI MASA

  % MENEPATI

  MASA

  JUMLAH TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1Serah Beri milik Semula (SBMS) -

  4 bulan 30 83% 6 17%

  2Serah Sebahagian / Semua

  Tanah - 4 bulan 18 95% 1 5%

  3Kebenaran Pindahmilik /

  Mencagar / Memajak -1 bulan 1242 69% 561 31%

  4Tukar Syarat Lain Kategori

  - 4 bulan 26 74% 9 26%

  5Tukar Syarat Sama Kategori

  - 3 bulan 10 45% 12 55%

  6Pecah Sempadan Tukar Syarat

  Serentak - 4 bulan 11 69% 5 31%

  7Pecah Bahagian

  - 4 bulan 28 69% 5 31%

  8Penyatuan Tanah

  - 4 bulan 5 50% 5 50%

  JUMLAH 69% 31%

  10

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENDAFTARAN

  11

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  JUMLAH PERSERAHANJUMLAH

  MENEPATI MASA% MENEPATI

  MASAJUMLAH TIDAK

  MENEPATI STANDARD

  % TIDAKMENEPATI STANDARD

  1.Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam

  tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima 791 96% 33 4% 824

  2.Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima 285 97% 9 3% 294

  3.

  3.1 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan permohonan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 34 100% - - 34

  3.2 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan kelulusan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 87 100% - - 87

  4.Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh

  2 bulan 15 100% - - 15

  5.Permohonan Carian Kegunaan Rasmi oleh Agensi/Jabatan:

  i. 3 hari - < 10 hakmilik 102 100% - - 102

  JUMLAH 99% 1%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT HASIL

  BILJANJI PINDAAN

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1.Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakanurusan cukai tanah dalam masa 10 minit bagi setiap transaksi tanpasebarang pindaan pada bil

  1075 88% 148 12% 1223

  2.Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakanurusan perserahan beserta dokumen yang lengkap dalam masa 20 minitbagi setiap transaksi

  843 90% 101 10% 944

  3.Memastikan kemaskini maklumat cukai dibuat dalam tempoh 20 minit(bergantung kepada permasalahan) bagi setiap transaksi 521 100% 0 0% 521

  4.

  Memproses permohonan ansuran dalam tempoh 5 hari bekerja daritarikh permohonan sebelum diangkat untuk Kelulusan Pengarah PejabatTanah dan Galian

  0 100% 0 0% 0

  5.

  Memproses permohonan rayuan setelah dokumen yang diterimalengkap seterusnya penyediaan risalat untuk diangkat ke MajlisMesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 21 hari bekerjasebelum diserahkan kepada Unit MMKN, PTG

  0 100% 0 0% 0

  JUMLAH 96% 4%

  12

 • BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1

  Menyelesaikan setiap urusan mengenai

  siasatan, laporan dan lain-lain urusan

  tanah dalam tempoh 10 hari bekerja

  daripada tarikh penerimaan fail

  ( tertakluk pada jumlah lot)

  63 67.3% 33 32.7% 101

  2

  Menyelesaikan tindakan untuk catatan

  (charting) dan penyelesaian pelan hak

  milik sementara dalam tempoh masa 3

  hari bekerja daripada tarikh penerimaan

  fail.

  130 76.5% 40 23.5% 170

  3

  Menyediakan pelan untuk jualan kepada

  orang ramai dalam tempoh masa tidak

  melebihi 3 hari bekerja daripada tarikh

  pembelian.

  310 100% 0 0 310

  JUMLAH 81% 19%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

  13