Top Banner
MJERENJE BRZINA TEČENJA I PROTOKA razdioba brzina u razdioba brzina u koritu vodotoka
26

MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Oct 21, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

MJERENJE BRZINA TEČENJA I PROTOKA

razdioba brzina urazdioba brzina u koritu vodotoka

Page 2: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerenje protoka -mali protoci : pomoću mjernih posudamali protoci : pomoću mjernih posuda

(volumetrijska metoda)

Page 3: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerenje brzine toka pomoću Pitotove cijevi

a) U otvorenim tokovima b) u cijevima pod tlakom

h2ghv 2=

Page 4: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerenje brzine toka pomoću plovka

Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta seplovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina na trasi plovka određena je izrazom zabrzinu v=L/t ; Plovak se pušta na više trasa poširini korita a srednja se brzina dobije kaoširini korita, a srednja se brzina dobije kao aritmetička sredina svih brzina po mjernim trasama.

Page 5: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Dijagram brzine tečenja po vertikalij g j p

Page 6: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Dubinski ili dvojni plovcij p

Page 7: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

MJERENJE PROTOKA U VODOTOCIMA Q=F·v [m3/s]Q [ ]

Page 8: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

VODOMJERNO KRILO(hidrometrijsko krilo)

Page 9: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Hidrometrijsko krilo - shema

Page 10: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

PRIMJENA VODOMJERNOG KRILA S MOSTA

Page 11: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Pulsiranje brzine toka pri površini i pri dnu tij ktijekom vremena

Page 12: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

I Z O T A H E – crte jednakih brzina

Page 13: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerenje brzina u vertikalama poprečnog presijekau vertikalama poprečnog presijeka

Page 14: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Određivanje srednje brzine toka za vertikalu

Page 15: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Proračun protoka za cijeli protočni presijek

Page 16: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Određivanje brzine tečenja u vodotocima mjerenjem pada vodnog licamjerenjem pada vodnog lica

Chezy: IRCv ⋅⋅=Chezy: v ... brzina u korituC koeficijent brzine

IRCv =

C ... koeficijent brzineR ... Hidraulički radijusI d d liI ... pad vodnog lica Δh ... razlika nivoa

vodnog lica [m]vodnog lica [m]

Q = F • v

Page 17: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerenje protoka pomoću preljevaje e je p oto a po oću p e jeva

Bazinov preljev Thomsonov preljev

23

22

HBgCQ ⋅⋅⋅= 25

28

hgtgCQ ⋅⋅=α

23 pb HBgCQ ⋅⋅⋅= 2

215 pt hgtgCQ

Page 18: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Thomsonov preljevp j

Page 19: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Kombinirani Thomson-Bazinov preljev i limnigraf

Page 20: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Preljev praktičnog profila

Page 21: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

V d j t jVodomjerna postaja za kontinuirano mjerenje protoka

(Station measuring discharge)

Page 22: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerni preljev složenog presijeka na vodotoku

Page 23: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

V e n t u r i j e v v o d o m j e r –tečenje u cijevimatečenje u cijevima

Page 24: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Venturijev kanal za mjerenje protoka

1) Bernoully:1) Bernoully:

h1 + v12 / 2g = h2 + v2

2 / 2g

2) Q = const.

v1·B1·h1 = v2·B2·h2

Page 25: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

Mjerenje protoka pomoću mjernih kanala

Page 26: MJERENJE BRZINA TE ČENJA I PROTOKA - grad.hr · Mjerenje brzine toka pomoću plovka Na ravnoj dionici dužine L= 3B (do 4B) pušta se plovak i mjeri vrijeme putovanja plovka t; Brzina

K a l i b r i r a n e u s t a v eza mjerenje protoka (kod navodnjavnja)za mjerenje protoka (kod navodnjavnja)

Hgmvsr Δ⋅= 2s

m = kb · kc

kb = koeficijent brzineb j(zbog lokalnih gubitaka)

kc = koeficijent kontrakcije mlaza

srvFQ ⋅=