Top Banner
1
13

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN › 1 › dl.php?filename=Piagam Pelanggan Oktober.pdfperbandingan pencapaian piagam pelanggan pejabat daerah dan tanah melaka tengah tahun 2014,

Feb 07, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1

 • LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2018 (OKTOBER)

  BIL BAHAGIAN/UNIT PENCAPAIAN

  1 KHIDMAT PENGURUSAN 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH 100%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH 92%

  3.1 PELUPUSAN 83%

  3.2 PEMBANGUNAN 88%

  3.3 PENDAFTARAN 99%

  3.4 HASIL 100%

  3.5 PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 92%

  JUMLAH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN PDTMT

  PADA TAHUN 2018 (NOVEMBER) IALAH – 95%2

 • PERBANDINGAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2014, 2015, 2016, 2017 DAN 2018 (30.10.2018)

  93%

  89%

  96% 96% 95%

  84%86%88%90%92%94%96%98%

  2014 2015 2016 2017 2018

  Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan3

 • 4

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS KESELURUHAN

  1KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

  2PEMBANGUNAN DAERAH

  100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 100% 100% - 99%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  96% 98% 98% 97% 93% 91% 92% 92% 93% 92% 92% - 94%

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 87% 79% 81% 82% 83% 83% 84% - 91%

  3.2 PEMBANGUNAN 100% 100% 100% 100% 92% 88% 85% 87% 89% 88% 88% - 94%

  3.3 PENDAFTARAN 95% 98% 98% 95% 95% 99% 98% 99% 99% 99% 97% - 97%

  3.4 HASIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  87% 91% 95% 90% 91% 87% 94% 93% 92% 92% 92% - 91%

  KESELURUHAN 99% 99% 99% 99% 98% 95% 97% 97% 98% 97% 95% - 98%

  PERBANDINGAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

 • 5

  PERBANDINGAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH TAHUN 2017

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS KESELURUHAN

  1 KHIDMAT PENGURUSAN 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  100%

  100% 100% 100% 100% 100% 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  100%

  100% 100% 76% 72% 72% 100%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH 98% 99% 98% 97% 86% 94% 87% 84% 82% 87% 86% 86% 94%

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 56% 85% 70% 63% 55% 65% 58% 58% 87%

  3.2 PEMBANGUNAN 100% 100% 100% 100% 88% 93% 75% 71% 65% 80% 79% 79% 94%

  3.3 PENDAFTARAN 99% 99% 99% 99% 98% 98% 98% 99% 99% 98% 99% 99% 99%

  3.4 HASIL100% 100% 100% 100% 100% 100%

  100%

  100% 100% 100% 100% 100% 100%

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN 91% 98% 93% 88% 90% 92% 92% 89% 93% 91% 92% 92% 92%

  KESELURUHAN 99% 99% 99% 99% 95% 98% 97% 95% 100% 88% 86% 96% 96%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN /

  BAUCER /ADUANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  % MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1. Memastikan prestasi pengemaskinian

  Profil Peribadi dan Profil Perkhidmatan

  HRMIS mencapai sekurang-kurangnya

  99% dalam tempoh tiga (3) bulan.

  148 100% - - 148

  2. Memastikan penyediaan baucer bayaran,

  pesanan kerja dan bil-bil tuntutan dalam

  tempoh empat belas (14) hari bekerja.373 100% - - 373

  3. Memastikan segala urusan perkhidmatan

  pengurusan majlis dan keraian

  dilaksanakan dengan sebaik mungkin

  dalam tempoh 2 minggu sebelum

  program / majlis dijalankan

  7 100% - -1 – Jabatan

  6 - Negeri

  4. Memastikan aduan yang diterima diambil

  tindakan dalam tempoh lima belas (15)

  hari bekerja.78 100% - -

  60 - Aduan Awam

  18 – e-Aduan

  6

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  / BAUCER

  /ADUANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  5. Memastikan aduan berkaitan ICT diberi

  dalam tempoh dua puluh empat (24) jam

  bekerja selepas diterima dan menyelesaikan

  aduan dalam tempoh lima (5) hari bekerja

  yang melibatkan perolehan alat ganti dan

  perkhidmatan pembekal.

  17 100% - - 17

  6. Kemudahan pinjaman peralatan dan akses

  ICT disediakan dalam tempoh tiga (3) hari

  bekerja selepas permohonan lengkap

  diterima, tertakluk kepada ketersediaan

  peralatan / perisian tersebut

  7 100% - - 7

  JUMLAH 100%

  7

 • BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERUNTUKAN /

  BANTUAN/PROJEK

  JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1.

  Permohonan perbelanjaan

  peruntukan YB ADUN yang

  lengkap diterima diproses

  dalam tempoh 14 hari bekerja

  161 100% - - 161

  2.

  Pembayaran bantuan bencana

  alam dalam tempoh 7 hari dari

  tarikh bencana berlaku154 100% - - 154

  3

  Projek Pembangunan

  dilaksanakan mengikut tempoh

  masa dan spesifikasi yang

  ditetapkan

  132 100% - - 132

  JUMLAH 100%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

  8

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANUNIT PELUPUSAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  JUMLAH PERKHIDMATAN

  JUMLAH MENEPATI

  MASA

  % MENEPATI MASA

  JUMLAH TIDAK MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAKMENEPATI

  STANDARD ***

  1Permohonan Tanah Kerajaan

  (PTK)- 4 bulan92 68% 43 32% 135

  2Lesen Pendudukan Sementara

  (Selesai ke PTG) -4 bulan63 79% 17 21% 80

  3Permohonan Rizab (Selesai ke

  PTG) - 4 bulan34 89% 4 11% 38

  4Pengambilan Tanah 3(1)(a)

  - 4 bulan2 100% - - 2

  5Pengambilan Tanah 3(1)(b)/(c)

  - 4 bulan7 70% 3 30% 10

  6Tanah Adat Melaka (MCL)

  - 5 bulan161 100% - - 161

  JUMLAH 84% 16%

  9

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANUNIT PEMBANGUNAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  JUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1Serah Beri milik Semula (SBMS) -

  4 bulan 30 91% 3 9% 33

  2Serah Sebahagian / Semua

  Tanah - 4 bulan 21 100% - - 21

  3Kebenaran Pindahmilik /

  Mencagar / Memajak -1 bulan 2200 100% - - 2200

  4Tukar Syarat Lain Kategori

  - 4 bulan 26 87% 4 13% 30

  5Tukar Syarat Sama Kategori

  - 3 bulan 28 85% 5 15% 33

  6Pecah Sempadan Tukar Syarat

  Serentak - 4 bulan 35 83% 7 17% 42

  7Pecah Bahagian

  - 4 bulan 37 74% 13 26% 50

  8Penyatuan Tanah

  - 4 bulan 28 85% 5 15% 33

  JUMLAH 88% 12%

  10

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENDAFTARAN

  11

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  JUMLAH PERSERAHANJUMLAH

  MENEPATI MASA% MENEPATI

  MASAJUMLAH TIDAK

  MENEPATI STANDARD

  % TIDAKMENEPATI STANDARD

  1.Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam

  tempoh 3 hari bekerja dari tarikh terima 859 96% 39 4% 898

  2.Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh terima 282 95% 16 5% 298

  3.

  3.1 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan permohonan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 46 100% - 0 46

  3.2 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan kelulusan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 69 100% - 0 69

  4.Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh

  2 bulan 30 100% - 0 30

  5.Pendaftaran Pindahmilik Tanah (14A) yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh (1) hari bekerja dari tarikh terima 372 91% 36 9% 408

  6.Permohonan Carian Kegunaan Rasmi oleh Agensi/Jabatan:

  i. 3 hari - < 10 hakmilik

  ii. 7 hari - > 10 hakmilik210 100% - 0 210

  JUMLAH 97% 3%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT HASIL

  BILJANJI PINDAAN

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1.Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakanurusan cukai tanah dalam masa 10 minit bagi setiap transaksi tanpasebarang pindaan pada bil

  1233 100% - - 1233

  2.Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakanurusan perserahan beserta dokumen yang lengkap dalam masa 20 minitbagi setiap transaksi

  664 100% - - 664

  3.Memastikan kemaskini maklumat cukai dibuat dalam tempoh 20 minit(bergantung kepada permasalahan) bagi setiap transaksi 354 100% - - 354

  4.

  Memproses permohonan ansuran dalam tempoh 5 hari bekerja daritarikh permohonan sebelum diangkat untuk Kelulusan Pengarah PejabatTanah dan Galian

  0 100% - - 0

  5.

  Memproses permohonan rayuan setelah dokumen yang diterimalengkap seterusnya penyediaan risalat untuk diangkat ke MajlisMesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 21 hari bekerjasebelum diserahkan kepada Unit MMKN, PTG

  0 100% - - 0

  JUMLAH 100% -

  12

 • BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1

  Menyelesaikan setiap urusan mengenai

  siasatan, laporan dan lain-lain urusan

  tanah dalam tempoh 7 hari bekerja

  daripada tarikh penerimaan fail

  ( tertakluk pada jumlah lot)

  157 77% 48 23% 205

  2

  Menyelesaikan tindakan untuk catatan (

  charting ) dan penyelesaian pelan hak

  milik sementara dalam tempoh masa 3

  hari bekerja daripada tarikh penerimaan

  fail.

  38 20% 149 80% 187

  3

  Menyediakan pelan untuk jualan kepada

  orang ramai dalam tempoh masa tidak

  melebihi 3 hari bekerja daripada tarikh

  pembelian.

  428 100% - - 428

  JUMLAH 66% 34%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

  13