Top Banner

of 12

4. Proracun

Feb 08, 2018

Download

Documents

elninopistolero
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/22/2019 4. Proracun

  1/12

  1

  4. Dimenzioniranjetunelskih

  konstrukcija

 • 7/22/2019 4. Proracun

  2/12

  2

  Klasifikacija metoda dimenzioniranja

  Dimenzioniranje = odreivanje podzemnih pritisaka

  Prema vrsti, nainu i kompleksnosti prorauna, 3 vrste prorauna :

  - Empririjske metode : odreivanje parametara stijenske mase

  RMR (rock mass rating) Bieniawski

  Bartonov Q sistem (rock tunneling Quality index)

  NATM Klasifikacija (Pacher et al.)

  - Analitike metode : analiza stanja loma (graninih optereenja)

  Terzaghijeva

  Protoakonova

  - Metode koje uzimaju u obzir interakciju tlo-struktura

 • 7/22/2019 4. Proracun

  3/12

  3

  Klasifikacija metoda dimenzioniranja

  - Metode koje uzimaju u obzir interakciju tlo-strukturaMetoda hiperstatikih oslonaca

  Metoda konvergencije (i druge pojednostavljene analitike

  metode)

  Numerike metode utemeljene na konstitutivnim modelimastijenske mase

  - pristup kontinuirani : konani elementi i konane razlike

  - pristup diskontinuirani : diskretni elementi, metoda blokova

 • 7/22/2019 4. Proracun

  4/12

  4

  Rock Mass Rating Sistem (geomehanika klasifikacija)

  Princip : - definisati mali broj relevantnih parametara- svaki parametar se boduje u okviru svoje bodovne vrijednosti

  - ukupna ocjena karakterie kvalitet stijenske mase

  Bieniawski : 5 parametara

  - Monoaksijalna vrstoa (Rp ili C) : vrsta stijenske mase

  - RQD (Rock Quality Designation) : kvalitet stijenske mase (cjelovitost)

  - Razmak pukotina (ili diskontinuiteta)

  - Svojstva pukotina (ili diskontinuiteta)

  - Stanje podzemne vode

  Korekcija rezultata zavisno od orijentacije pukotina.

  Vidi smjernice za bodovanje parametara

 • 7/22/2019 4. Proracun

  5/12

  5

  Rock Mass Rating Sistem (geomehanika klasifikacija)

  Interpretacija : u skladu sa dobivenim brojem bodova, tabelarno(empirijski) je mogue odrediti :

  - Klasu stijenske mase (od vrlo dobre do vrlo loe)

  - Vrijeme stabilnosti bez podgraivanja

  - Preporuke za iskop i podgraivanje Metoda ne uzima u obzir postojanost stijenskog materijala (promjene

  uslijed vanjskih uticaja : vlaga, temperatura...)

  Klasifikacija prema postojanosti potrebno Dunkanov koeficijent

  bujanja + monoaksijalna vrstoa

 • 7/22/2019 4. Proracun

  6/12

  6

  Terzaghijeva metoda

  Analitika analiza stanja loma(granino optereenje)Princip : teorija rasteretnog svodanajvei dio teine nadsloja se

  prenosi silama trenja i lunim dejstvom na tlo sa obje strane tunela

  B

  H

  h

  dh

  V

  V+dV

  C+Ntan fi

  gBdh

 • 7/22/2019 4. Proracun

  7/127

  Metoda konvergencije

  Convergence-confinement method

  confinement = radijalni (normalni) podzemni pritisak u dodiru sa

  stijenskom masom = pritisak ogranienja

  Konvergencija datog profila tunela zavisi od :

  - Distance xili zizmeu profila i ela iskopa

  - Vremena tkoje je proteklo nakon iskopa

  - Distance dnepodgraenog dijela iz ela iskopa

  - Krutosti podgrade Ks

  Primjena metode konvergencije je mogua ukoliko je elo iskopa

  stabilno. U suprotnom, sidrenjem osigurati stabilnost ela...

 • 7/22/2019 4. Proracun

  8/128

  Metoda konvergencije

  Pretpostavke metode konvergencije :

  - Jednodimenzionalni problem

  - Ravno stanje deformacija

  - Primarno naponsko stanje hidrostatiko (K0=1)

  - Izotropija stijenske mase

  - Kruni tunel

  Prelazak iz 3D u 2D : fiktivni pritisak Pfjednoliko rasporeena po

  obodu otvora

  l koeficijent rastereenja (vie naina njegovog prorauna)

 • 7/22/2019 4. Proracun

  9/129

  Metoda konvergencije

  Definicije

 • 7/22/2019 4. Proracun

  10/1210

  Metoda konvergencije

  Za metodu konvergencije potrebne dvije krive

  - Kriva konvergencije : karakterie ponaanje stijenske mase

  - Kriva pritiska ogranienja : karakterie ponaanje podgrade

  Kriva konvergencije Kriva ogranienja

 • 7/22/2019 4. Proracun

  11/1211

  Metoda konvergencije

  Metoda konvergencije se temelji na preklapanju dvije krive

  Obje krive se sastoje od linearnog (elastinog) i plastinog dijela

  Fiktivni pritisak = optereenje podgrade

  Parametar Ud= pomijeranje oboda u momentu podgraivanja

  Karakterie udaljenost podgrade od ela iskopa

 • 7/22/2019 4. Proracun

  12/1212

  Metoda konvergencije

  Mehaniko ponaanje podgrade

  Modul elastinosti podgrade

  AB podgrada ili mlazni beton

  Sidrenje

  Kompozit sidra + mlazni beton

  - istovremena instalacija zbir modula, u suprotnom K = f(d)