Top Banner

Click here to load reader

121'inci sayı

Mar 16, 2016

ReportDownload

Documents

Halkın Sesi 10 Aralık - 23 Aralık 2010 periyodlu sayısı

 • 2 7Sendika.Org 10. ylna hazrlan-yor, 18 Aralkta dzenlenecekyemekte dostlaryla buluuyor AKP, maliye politikalaryla bor-landrd hastaneleri, borcukarlnda sata karyor Haydarpaa Gar, demiryol-laryla birlikte Trkiyedeemperyalizmin simgesi oldu Real Madriti 5-0 yenenBarcelona, baarsn yldzla-rna deil alt yapsna borlu

  F tipi hayatadn Onuncu yldnm yaklaan 19Aralk katliamn, odnem, mahpuslarlaAdalet Bakanlarasnda arabulucu-luk yapan MetinBakkalc ilekonutuk S. 3

  Avrupadahkmetlerin git-tikeyaygnlatrdneoliberal saldrpaketlerine karemekiler ve ren-ciler var gcyledireniyor S. 5

  Kadn ara,aile ama Aile konferansadyla yaplan etkin-liklerde AKP vecemaatin, gerici-erkek egemen, kadndman algsortaya kyor S. 10

  Ferda Ko / Sayfa 4

  Krt zgrlk Hareketi ...

  Nuray Eraan / Sayfa 6

  Yok baka cehennem...

  Kader Cihan / Sayfa 7

  stanbulu savunmak iin...

  Tufan Sertlek / Sayfa 9

  Oyun bozan

  Sendika.Org 10. ylna giriyor Hastaneler sata karlyor Raylarda paylam sava Barann temeli salamSAYFA SAYFA SAYFA SAYFA

  Yl 5 Say 121 10 Aralk 2010 1 TL

  13 14

  Avrupadireniyor

  Daha fazla yumurta

  niversiteleri dikensiz glbahesi olarak grmek iste-yen AKP, sokaa kan gen-lik hareketi karsnda iin okadar kolay olmadn grd

  niversiteyi sermayeye, ka-muyu gvencesizlie, doa-y talana amaya hazrlananAKP, sokaktan ykselenmuhalefete dayanamyor

  Militan ve srarl bir halk mu-halefetiyle baa kmak,egemenler aras iktidar kav-gasnda hasmlarn altetmek kadar kolay olmuyor

  Ulam hakkdenizleri at Ulam hakk mcade-lesi Halkevcilerin eylem-leriyle yaylyor.Eylemler denizleri ayorsalonlara smyor S. 6

  Asgari cretka simit? DSK, insancayaanacak bir crettalebiyle Asgari cretka simit? eylemlerinibalatt S. 8

  Manavlar topra iin kavgada Kocaelinin Kandra le-sinde kendilerine aittarm topraklarna organi-ze sanayi blgesiyaplmak istenmesinekar eylem yapan mranlKy sakinleriylegrtk S. 11

  Wikileaks gerekten isyankar m? ABD dilerinin gizliyazmalarn yaynlayanWikileaks adl internetsitesi dnya gndemineoturdu. Wikileaks taeronbir medya tetikisi miyoksa anarist bir zgr-lk savas m? S. 12

  AKPNN BRDAVASI VAR,BZM DE!

  nand davas vedavasnnpeinden gidecekyrei olanlarbilmeliler ki; gn,deiim vednmgndr...

  YOL YAZISI S. 3

  AKPnin TSKy,moner brokratlardize getirirkenizdii kendindenemin, demokrat,halk, yeniliki,ak, katlmcgrnmniver-sitelilerin biryumurtasyla yerlebir oluyor S. 4

  Yumurtalprotestolar ve hakmcadelelerikarsnda AKPninhalini anlatan enuygun kelime, he-zeyan. Bu hezeyanErdoana yumur-tal protestolar iinbelli ideolojilerinsiparii dedirtti

  AKPnin ideolojik hezeyan

 • MEDYAHalkn Sesi

  210 Aralk 2010 / 23 Aralk 2010

  Kenar Notlar

  Pek ok slamc yaynda dirsek rtmkdemli gazeteci Ahmet Tagetiren, AKPiktidarnn parltl klarnda gzleri kamamgen melektalarn fralyor. Bunun bir sebebivar. Ama hi kimse onun kadar bu sebebinfarknda deil

  Dikensiz Gl-bahesinde kendi gcne akolan bu iktidar-sarhou medyatik entelekteller,birka yumurta darbesiyle bozguna uradlar. Herzaman yaptklar gibi hemen bildik ezberlerinesarldlar. Polis istihbaratlarn, ok kullanlmgerici-liberal propaganda kalplarn renci olay-larnn derin analizi diye medya piyasasnasrdler. Olaylarn ardndaki terrrgtlerinden, rencilerin kafalarnnardndaki ideolojik niyetlerden,provokasyondan sz ettiler Ettiler de ettiler.Ama bu sefer tutmad!

  stelik AKP szcs Hseyin elikin syle-diine gre, Bu ocuklarn giydii montlar bileaynym. Yani? niversitelerde bu ii meslekedinmi kadrolu renciler varm. Hatta okulubitirmeyen, ders brakan, birinci ii bu olan insan-larm bunlar te yaratcln zirvesi! Solcurencileri tek tip, tek ses, renksizyaradllarndan tr yerden yere vuran iktidarszcsnn, cmle iktidar sekinleri adnaeitlilikte geldii son nokta.

  Ahmet Tagetiren en ok da buna kzyor.Biraz ciddi olalm beyler! Devrimci Genlik sokak-ta ve onlar sokakta olduu srece, niversiteye velkeye demokrasi ve zgrlk vaat eden slamc-liberal propaganda hegemonya tutmaz. DikensizGl-bahesine atanm rektrleri otuz iki ksmtekmil birden dizmeye benzemez devrimcigenlii teslim almak. Onun yaratcl artrsizi. Belki de en ok bu zorunuza gidiyor:Yumurtayla bozguna uramak! Hani yle kocakoca adamlarn, bakanlarn, polis mdrlerinin,babakann dedii gibi, ellerinde ta yok, kasaturayok, molotof kokteyli yok. Olsa iyi; hem propa-ganda ezberinize oturur, hem Size onurlu birbozgun ans yok!...

  te Ahmet Tagetiren en ok da buna bozu-luyor. Kozmik odalarn su yolu edildii istihbaratnaltn anda, tek parti iktidarn yumurtayla mizeceklerdi! Bu ite bir terslik var. ktidar entelek-tellerinin anlayamad bir eyler var. in srryumurtada m? Amerikan yerlilerinin yksndeolduu gibi: Parmak gnei gsterdiinde,yalnzca aptallar parmaa bakar. Gneebakyorsa daha da aptaldr Ya nereye bak-mal?

  YK reformuyla slamc-liberal niversite pro-jesini yerleik hale getirmeyi hedefleyen AKP ikti-dar, daha hazrlk evresinde renci hareketindensarsc bir hamle yedi. ktidar odaklar ciddiinandrcllk yetmezlii iine srklendi. Zayflayanmevzilerini acil tahkimat telana kapld:

  Nedir bu renci kolektifleri denen ey diyesorsam mesela bunun cevabn ka kii bilir? HalkEvleri uzunca bir sredir nasl bir rgtlenmeyesahne oluyor bilen var m? Olayn siyasi boyu-tuna baktmzda sradan bir renci olay ilekar karya olmadmz grmezsek biz derencilii kullanan odaklarn aptallatrma ker-vanna katlm oluruz Grnd kadarylapolis, olan biteni doru okuyamyor ve dolduruageliyor Ben, bizim medya dnyamzda jetonunbiraz ge dt kanaatindeyim. Medyamz olayboyutunu grr, arka plann znceye kadar daat alan skdar' geer Evet, medyada jetonge dyor, bu doru. Devlette de erkendtn sylemek kolay deil. Onun iinsylyorum: renci kolektifini anlayan berigelsin! (Ahmet Tagetiren, Bugn, 8 Aralk2010)

  Onlar renci Kolektifini ve Halkevlerini anla-maya aladursunlar, toplumsal muhalefet yenibir siyaset evresine giriyor. imdiye dek siyasetihep iktidar oyunlaryla kurguladklarndandevrimci siyasetle karlatklar yerde hemen afal-ladlar. Devrimci eylemi stilize edip siyasetpiyasasna uygun hele getirmek istiyorlar. Byleprotesto olmaz. Kusura bakmayn elinde yumur-talarla gezen genlerle toplant yapmayz diyorErdoan. Emriniz olur; yumurtanz nasl alrdnz?Asl sen kusura bakma ama parmak gnei gs-terdiinde anlalan sen ele bakanlardansn. Birde parmakla gne arasnda uan kua bakan-lar var ki, onlar, olanla olmas gereken arasndakimesafeyi; yani devrimci eylemin menzilinigsterenlerdir. Hi kendinize sorduunuz oluyormu sayn babakan, acaba ne kadar anslsnz?te imdi o menzildesiniz!

  Kolektifi anlayan beri gelsin Dnyann btn iileribirlein! nasihatine uyanlar,dnya apnda a kuran bir

  iletiim kanal aa ktndabunu elbette kendi davalar iindeerlendirmenin yollarna baka-cakt. www; World Wide Web, yaniDnya apnda A demeksendika; iilerin ekonomik ve poli-tik mcadele verdikleri zrgtnn ad org; rgtlen-me www.sendika.org da tmbunlarn toplam

  Sendika.Org, on yldr adnayakr bir ekilde Trkiyede emekve hak mcadeleleri yrtenemekileri birletiren bir iletiimzemini sunmaya alyor.Sendika.Org, yayn hayatn pasifbir iletiim kanal deil emekhareketinin aktif bir bileeni olaraksrdryor.

  BU MEDYA, BAKA MEDYASendika.Org, egemen medyay

  taklit etmiyor. Ne haberlerininieriini ne de haberleri veri bii-mini Milliyet, Zaman, Sabah gibiyaynlarla yartryor. nk o,egemen medyada yer bulamayan-larn sesi. Egemen medyada yerbulamayan ii direnileri, hakmcadeleleri bu siteden duyurulu-yor. Egemen medyada biareolarak gsterilenlerin, hayatngerek znesi olduunuhatrlatyor. Egemen medya dahafazla tk iin sansasyona sarlpokuru ii bo fla haberlereboarken, Sendika.Org halkn yoksaylan gerekliine dikkat ekiyor.

  Sendika.Org, dnya apnda hertrl katkya ak, kolektif bir re-timle yayn hayatn srdryor.i semtlerindeki gnllmuhabirler de, uzmanndaniisine sendikaclar da, rencisin-den profesrne niversiteliler de,ili isiz profesyonel gazeteciler de,Kolombiya dalarndaki evirmen-ler de, ABDli profesrler de,Avrupadaki gurbetiler de bu siteiin retirken omuz omuza veriyor.

  Sendika.Orgda reten herkes

  para almadan ve tamamen gnllemekle kapasitesi kadar retiminisunuyor, okur da ihtiya duyduubilgiyi para demeden ya dareklam bombardmanna maruzkalmadan alyor. Fon almay dareddeden Sendika.Org buanlayyla, yazlarnn ieriindekar kt piyasa ilikilerine kendivar oluuyla da meydan okuyor.

  Birbirinin yzn dahi grme-mi yzlerce yazar, evirmen,muhabir ve tasarmcyla on bin-lerce okuru ii snf davasetrafnda bir araya getirenSendika.Orga katk sunmak isteye-cek ya da bu sitenin okuru olabile-ceklerin says ise mevcudun kat bekat stnde. te Sendika.Org da10. yln bylesi bir genilemeninvesilesi haline getirmek iin 18

  Aralkta bir yemekle gnlllerinibir araya getirmeye alyor.Sendika.Org, 10 yllk yks veyenilenme nerilerini paylamakzere 18 Aralkta stanbulCaalolundaki TrkiyeGazeteciler Cemiyetinde dzen-lenecek olan yemee tmdostlarn davet ediyor.

  ON YILIN YKSSendika.Org, internetin toplum-

  sal muhalefet tarafndan henz oksnrl bir ekilde kullanld birdnemde yola karken, amacn uszlerle zetlemiti: "lkemizdeemekilerin gncel ve tarihselsorunlarnn zmne,sendikalarn kendileriniyenilemeleri vedemokratikletirmelerine, birleik

  bir sendikal hareketinyaratlmasna ve nihai olarak ulus-lararas emek hareketinin birparas olan yeni bir emek hareke-tinin inasna katk sunmak, buamala elektronik ortamda temelbir referans, bilgi-belge kayna vebu srece katk vermek isteyenbtn aktivistler iin bir tartmaplatformu olmak."

  Sendika.Org geride kalan on yliinde, solun ve toplumsal muhale-fetin geni kesimlerini ieren,dnsel retim adna hareketegeiren ve besleyen bir site olmaybaard. Teknik altyapsndanyaznsal retimine kadar btnylegnll emekle ve z finansmanadayal sfra yakn bir bteyle varolan Sendika.Org, emek hareketive sol iinde anonim bir karakter

  kazand. Saysz yazar, gnllevirmenleri, gnll muhabirlerive kolektif editrl ile gnlk10-15 bin kiinin ziyaret ettii ve40-50 bin sayfann grntle

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.