Top Banner

of 53

ZADACI TEHNICKE 1-1

Oct 30, 2015

Download

Documents

edo7474

za vjezbu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA MAINSKOG TEHNIARA OPI SMJER

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Kod dvostepenog prenosnika sa cilindrinim zupanicima sa pravim zupcima prikazanog na slici u vertikalnoj ravni koji dobija pogon od elektro-motora na pogonskom vratilu I, a koji se okree u smijeru kazaljke na satu odrediti:

  1.Analizu sila i shemu optereenja vratila II 2.Sile koje optereuju vratilo II 3.Prenik vratila na mjestu zupanika Z1 i Z 2 (d1 i d2) 4.Nacrtati radioniki crte vratila II (skicirati)

  PODACI: 1.Ulazna snaga elektro-motora Pul.=2[KW] 2.Ulazni broj obrtaja elektro-motora nul.=31,8[/min] 3.Broj zuba zupanika Z1=30 Z2=60 Z3=24 4.Modulzupamika m=5[mm]

  5.tg=0,5

  6.sdoz/udoz=2 7.sdoz=6[KN/cm] 8. =b/do=0,5

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA MAINSKOG TEHNIARA OPI SMJER

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Tok prorauna 1. Analiza sila i ema optereenja vratila II 1.1.Analiza sila (10)

  Z

  I

  II

  Z

  Z

  II

  1

  2

  3

  F F

  F F

  Fr2

  F

  Fr3

  F

  r1

  o1

  o4

  r4

  o3

  o2

  III

  Z 4

  1.2.Shema optereenja vratila II (10)

  C

  C

  D

  D

  F F

  F F

  F

  FF

  F

  C

  C

  DV

  H

  r2

  r3

  H

  V

  D

  60 100 40o2 o3

 • 2. Sile koje optereuju vratilo II (20)

  KN815

  602

  d

  2MFF

  o1

  Io

  o1o2

  mm150305zmd 1o1

  N40,58tgFF o2r2

  KN2012

  1202

  d

  2MF

  o3

  IIo

  o3

  KNcm12016

  2955

  n

  P955M

  II

  ul

  IIo

  /min1660

  3031,8

  z

  znn

  n

  n

  z

  zi o

  2

  11II

  II

  I

  1

  2

  mm120245mzd 3o3

  KN100,520tgFF o3r3 3.Prenici na mjestu zupanika 3.1. Reakcione sile (10) H-ravan

  0MH

  C 060F160F200F 2o3o

  H

  D

  KN18,4200

  4803200

  200

  60816020

  200

  60F160FF o2O3H

  D

  0Fy

  0FFFF 2o3oH

  C

  H

  D KN9,618,4820FFFF HDo2o3

  H

  C

  KNcm6031,8

  2955

  n

  P955

  n

  P955M

  I

  ul

  ul

  uloI

 • V-ravan

  0MV

  C 060F160F200F 2r3r

  V

  D KN6,8

  200

  60416010

  200

  60F160FF r2r3V

  D

  0Fy 0FFFF

  V

  D2r3r

  V

  C KN0,8106,84FFFF r3

  V

  Dr2

  V

  C 3.2..Momenti savijanja (10)

  KNcm57,6576KNmm69,660FM HCH

  S2 KNcm4,848KNmm600,860FM VC

  V

  S2

  KNcm73,6736KNmm4018,440FM HDH

  S3

  KNcm27,2272KNmm406,840FM VDV

  S3

  3.3.Rezultujui momenti savijanja (10)

  KNcm57,73340,823,043317,76

  (4,8)57,6)(MMM 222V

  S2

  2H

  S2S2rez

  KNcm78,56162,25745,295416,96

  27,2)(73,6)(M)(MM 222V

  S3

  2H

  S3S3rez

  3.4.Sloeni momenti (10)

  KNcm132,817649144003249

  )2

  2(12057,79

  2

  /MMM 22

  2

  UdozSdozUII

  2

  S2rezi2

  KNcm143,320562,2144006162,2

  )2

  2(12078,5)

  2

  /(MMM 222UdozSdozuII

  2

  Si 3rez3

 • 3.5.Idealni prenici na mjestu zupanika 2 i 3 (10)

  cm6,1225,5663,14

  132,832

  32Md 333

  Sdoz

  i

  i2

  2

  cm8,67,61,61,1d

  2i

  cm6,25243,563,14

  32143,3

  32Md 333

  Sdoz

  i

  i3

  3

  cm0,7cm93,625,61,1d 3i

  4.Radioniki crte vratila (10)

  200

  250

  L b

  5 235 25

  a

  68j6

  70j6

  65k6

  55k6

  l

  80

  N6

  N10

  N6

  N6 N6

  R2.5R

  2.5R2.

  5R2.

  5

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA MAINSKOG TEHNIARA ZA KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Kod dvostepenog prenosnika sa cilindrinim zupanicima sa pravim zupcima prikazanog na slici u vertikalnoj ravni koji dobija pogon od elektro-motora na pogonskom vratilu I, a koji se okree u smijeru kazaljke na satu odrediti:

  Za modeliranje DRAA ALATA koristei dokumentaciju u prilogu, potrebno je uraditi sljedee:

  - modelirati sve pozicije sklopa draa alata - izvriti montau sklopa draa alata - crte sklopa prikazati u vidu polovinog presjeka - zadatak raditi 90 min.

  ELEMENTI BODOVANJA U ZADATKU:

  1. tijelo poz.1 15 bodova 2. vijak poz.2 5 bodova 3. vijak poz.3 5 bodova 4. opruga poz.4 5 bodova 5. ahura poz.5 15 bodova 6. vijak poz.6 5 bodova 7. montaa sklopa 30 bodova 8. crte sklopa sa zaglavljem i sastavnicom 20 bodova

  Ukupno: 100 bodova

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA MAINSKOG TEHNIARA ZA KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA MAINSKOG TEHNIARA OPERATORA NA CNC MAINAMA

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Na osnovu radionikog crtea gotovog dijela datog u prilogu, izraditi: - plan obrade i odrediti karakteristine take - U operacijski list upisati redosljed operacija i odrediti reime obrade - izraditi plan stezanja - izabrati alate i unijeti ih u plan alata - u programsku listu unijeti NC program za obradu na strugu - izvriti simulaciju obrade

  Program pisati u NC kodu koristei adekvatni sofrware i izvriti simulaciju obrade struganjem. Vrijeme rada 90 minuta. NAIN BODOVANJA

  - plan obrade i karakteristine take 20 bodova - u operacijski list za CNC strug upisati redoslijed

  operacija i odrediti reime obrade 10 bodova - uraditi plan stezanja 5 bodova - izabrati alar u plan alata 5 bodova - program za obradu na CNC strugu sa simulacijom 60 bodova

  UKUPNO: 100 bodova

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA MAINSKOG TEHNIARA OPERATORA NA CNC MAINAMA

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA TEHNIARA MEHATRONIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Opis zadatka: elini elementi, iz gravitacionog spremnika, treba da budu izbueni na automatiziranoj builici. Dopremanje elementa iz spremnika, obavlja se pomou dvoradnog cilindra (1A) koji za vrijeme buenja obradak dri stegnut na radnoj poziciji. Jedinica za buenje se upravlja preko dvoradnog cilindra (2A), a dvoradni cilidar (3A) obavlja izbacivanje obradka u korpu za dalju distribuciju. Uslovi funkcionisanja ureaja: a) Pojedinani i stalni pogon b) Builica ostaje u radnoj poziciji (buenje) 3 sec c) Poslije obrade 5 elemenata (obradaka) automatska builica se sama iskljuuje d) Razmislite o funkcionalnosti, bezbjednosti i praktinosti te kako i koju varijantu priguenja da ugradite

  Radni nalog: 1) Prikaite zadani proces (zadatak) zapisom kretanja i dijagramom put-korak. 2) Pomou softwera FluidSIM izradite elektropneumatsku shemu (alt-plan). 3) lanovima komisije prezentirajte (objasnite) vae rjeenje automatizacije ureaja.

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA TEHNIARA MEHATRONIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • 1) - Zapis kretanja: 1A+ 2A+(3sec) 2A- 1A- 3A+ 3A- (5X) - Dijagram put-korak:

  2) Elektropneumatska shema: Ugraditi slijedee elemente: - Emergency stop, - Taster za pojedinano pokretanje - Taster za stalno (automatsko) pokretanje - Delay time (3sec) - Counter (5x) - Tri priguna ventila

  3sec

  1B2

  2B2

  2B1

  1B1

  3B2

  3B1

  ST

  1A

  2A

  3A

 • FluidSIM shema:

  4 2

  5

  1

  3

  Y1 Y2

  4 2

  5

  1

  3

  Y3 Y4

  4 2

  5

  1

  3

  Y5 Y6

  40

  %

  20

  %

  1B1 1B2 2B1 2B23B1 3B2

  +24V

  0V

  S1

  3

  4

  S0

  34

  P4

  1

  2

  3B1

  S2

  3

  4

  K1

  3

  4

  K1

  A1

  A2

  +24V

  0V

  K1

  3

  4

  Y1

  1B2

  Y3

  2B2

  K2

  3

  4

  K2

  3

  4

  Y4

  K2

  1

  2

  2B1

  Y2

  K3

  A1

  A2

  K3

  3

  4

  K3

  3

  4

  1B1

  Y5

  3B2

  Y6

  K3

  1

  2

  K1

  1

  2

  1A+ 2A+(3sec) 2A- 1A- 3A+ 3A- (5ciklusa)

  P4 5

  A1

  A2

  R1

  R2

  K2 3

  A1

  A2

  40

  %

  1 2 3 4 5 6 8 9 10

  12 15 20

  5

  12

  10 8

  15

  4 10

  20

  7 3

 • PRIJEDLOG NAINA BODOVANJA: 1) "Dijagram put-korak" bodovati: - Zapis kretanja..........................................................4 boda - Ispravnost koraka................................................... 4 boda - Oznaena aktiviranja senzora (graninika).............4 boda - Oznaen start ..........................................................4 boda - Zastoj od 3sec cilindar 2A+.................................4 boda 2) "Uslovi funkcionisanja" - bodovati da li su uenici ugradili slijedee elemente: - Taster za pojedinano pokretanje (S1) ............................2 boda - Prekida za stalno (automatsko) pokretanje (S2) ............2 boda - Delay time (3sec) ...........................................................4 boda - Counter (5 ciklusa) ......................................................... 4 boda - Emergency stop (S0) .......................................................2 boda - Priguni ventili na cilindrima (3).....................................6 bodova 3) "FluidSIM shema: Bodovati ispravnost kretanja cilindara, uzevi u obzir prethodnu stavku! Potpuno ispravna shema ............................20 bodova Djelimino ispravna shema (oduzimati bodove navedene u stavci 2) ) 4) "Samouvjerenost prilikom prezentacije rjeenja": - Prepoznavanje komponenata te razumjevanje problema...........5 bodova - Vjetina komunikacije...............................................................5 bodova 5) "Estetski dojam": - Urednost prikaza dijagrama put-korak....................5 bodova - Urednost prikaza sheme u FluidSIM-u...................5 bodova

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA ELEKTROTEHNIARA ENERGETIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Na poetku 35 kV voda koji je izveden sa SN SKS, nalazi se induktivno optereenje, koje

  treba prenijeti na kraj voda. Podaci o vodu i optereenju: l =12 km; U1= 37,5 kV; 50 Hz (=314 rad/s); P1 = 8 MW; cos 1 = 0,88 (1 = - 28,360). Vod je izveden sa SN SKS tip XHP 48/0- A 3 x 70/16 mm2 20/35 kV, podaci o kablu: R1= 0,443 /km; C1=0,131 F/km; L1= 0,445 mH/km i trajna struja kad je kabal izloen sunevoj svjetlosti iznosi Itr= 220 A. Nacrtati ekvivalentnu - shemu. Primjenom ekvivalentne - sheme izraunati elektrine veliine na kraju voda (I2;U2;P2 i cos2), pad napona (u i u%) i stepen korisnosti voda ().

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA ELEKTROTEHNIARA ENERGETIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • 1. Podaci: l =10 km; U1= 37,5 kV; P1 = 8 MVA; cos 1 = 0,88 (1 = -28,360);

  R1= 0,443 /km; C1= 0,131 F/km; L1= 0,445 mH/km i Itr= 220 A.

  2. Nacrtajmo ekvivalentnu - shemu (8 bodova):

  3. Parametri voda (9 bodova):

  R=R1. l =0,443

  . 12=5,316 ; X1= . L1=314

  . 0,445 . 10-3= 0,14 /km;

  X=X1 .l = 0,14

  .12 = 1,68 ; B1 = . C1 = 314

  . 0,131 . 10-6 = 4,113 . 10-5 S/km;

  B=B1 . l=

  =4,113 . 12-5 . 10 = 4,94 . 10-4 S; Z= 22 XR = 22 68,132,5 =5,58 ;

  Z =R+j X =5,316 +j1,68 ; R

  XarctgZ =arc tg

  32,5

  68,1=17,520 i Z = 5,58

  .ej17,520

  . 4. Napon na poetku voda (5 bodova):

  U1f=73,1

  37500

  3

  1 U

  =21676,3 V;00

  11

  j

  ff eUU =U1f=21676,3 V.

  5. Struja na poetku voda (5 bodova):

  I1=88,03750073,1

  108

  cos3

  6

  11

  1

  U

  P=140,13 A;

  01 36,28

  11 13,140jj eeII

  =140,13cos(-28,360)+j sin(-28,360)=123,31 - j 66,56 A. 6. Struja kroz kapacitivnu vodljivost na poetku voda (5 bodova):

  00 904

  0

  1102

  1094,43,21676

  2

  jj

  f eeB

  UI

  =090351,5 je = j 5,35 A.

  7. Struja izmeu taaka 1 i 2 (8 bodova):

  10112 III =123,31 - j 66,56 - j 5,35 =123,31 j 71,91 A; I12=22 91,7131,123

  =142,75 A;

  31,123

  91,71

  )(

  )(

  12

  1212

  arctg

  IR

  IIarctg

  e

  m = - 30,250; 025,30

  12 75,142jeI A.

  8. Napon na kraju voda (15 bodova):

  ZIUU ff 1212 =21676,3-025,3075,142 je . 5,58 . ej17,52

  0

  =

 • =21676,3796,55 . e-j12,730

  =21676,3 -796,55cos(-12,730)+j sin(-12,730)=

  =21676,3 776,96+j175,2 =20899,34+j175,2 V. U2f=22 2,17534,20899 =20900

  V; 0

  2

  248,0

  34,20899

  2,175

  )(

  )( arctg

  UR

  UIarctg

  fe

  fm i

  048,0

  2 20900j

  f eU V.

  9. Struja kroz kapacitivnu vodljivost na kraju voda (7 bodova):

  000 48,90904

  48,0

  220 16,52

  1094,420900

  2

  jjj

  f eeeB

  UI

  =5,16cos(90,480)+ j

  sin(90,480)= = - 0,043 +j 5,16 A. 10. Struja na kraju voda (8 bodova):

  20122 III =123,312j71,91+0,043j5,16=123,35j77,07 A; I2=22 07,7735,123

  =145,45 A i 0

  2

  22, 0,32

  35,123

  07,77

  )(

  )(

  arctg

  IR

  IIarctg

  e

  m .

  11. Fazni pomak i faktor snage na kraju voda (5 bodova): 000

  2,

  2 48,3248,00,32 ; cos 2 =cos(32,480)=0,843.

  12. Linijski napon na kraju voda (5 bodova):

  U2=U2f 3 =20900 . 1,73=36157 V.

  13. Aktivna snaga na kraju voda (5 bodova):

  P2= 3 U2 I2 cos 2 =1,73 . 36157 . 145,45 . 0,843 = 7669725 W.

  14.Stepen korisnosti voda (5 bodova):

  8000000

  7669725

  1

  2 P

  P =0,9587 ili 95,87 %.

  15. Apsolutni pad napona na vodu (5 bodova) : u=U1 U2= 37500 36157 =1343 V. 16. Procentualni pad napona (5 bodova):

  u%= 10035000

  1343100

  U

  u=3,84 %.

  Napomena : Zadatak se rjeava dva nastavna sata (90 minuta). Od pribora dozvoljeno je koritenje runog kalkulatora (digitrona) sa trigonometrijskim funkcijama i pribar za pisanje!

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA ELEKTROTEHNIARA ELEKTRONIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • ZADATAK 1. (30 bodova) STATIKI REIM RADA POJAAVAA Izlazna statika karakteristika tranzistora BC107 je prikazana na slici 1. Na istoj slici je prikazan i poloaj radne take Q u kojoj treba da radi taj tranzistor, iskoriten u NF pojaavau u spoju zajedniki emitor, sa slike 2.

  Slika 1. Izlazna statika karakteristika tranzistora BC 107

  a) Usvojiti vrijednosti za struje ICQ,, IBQ i napon UCEQ, a za napon UBEQ=0,7V. b) Izraunati vrijednosti otpora RC tako da pojaava radi u izabranoj radnoj taki

  uzimajui da je pad napon na otporniku RE priblino jednak 20% od napona napajanja, koji iznosi UCC=10 V (URE0,2UCC).

  c) Izraunati vrijednosti otpora RE usvajajui da je IEIC. d) Izraunati vrijednosti otpora RB1 usvajajui da je struja I (oznaena na slici 2.)

  priblino 10 puta vea od struje baze IB (I10IB). e) Izraunati vrijednosti otpora RB2 usvajajui da je struja I (oznaena na slici 2.)

  priblino 10 puta vea od struje baze IB (I10IB). f) Po zavretku proraunu ucrtati na priloenoj karakteristici sa slike 1. radnu

  pravu NF pojaavaa SZE.

 • Slika 2. NF pojaava u spoju zajedniki emitor

  ZADATAK 2. (40 bodova) DINAMIKI REIM RADA DVOSTEPENOG POJAAVAA

  Slika 3. Dvostepeni RC - pojaava

  Dvostepeni RC- pojaava sa slike 3. radi na srednjim frekvencijama. Brojane vrijednosti elemenata su poznate, a parametri oba tranzistora su jednaki i iznose: h11=1,28 k, h12=410-4, h21==200 i h22=40S.

  UCEQ

  URe

  UBEQ

  ICQ

  IEQ

  IBQ

  I

  15 k 15 k 2,2 k 2,2 k

  1 k 1 k 4,7 k 4,7 k

  +UCC=20 V

  10 k

  RL

  fmin=80 Hz

  Ui =20 V Eg

  U0

 • a) Nacrtati ekvivalentnu emu za naizmjenini signal na srednjim frekvencijama

  zanemarivanje parametra h12, b) Odrediti ulazni otpor pojaavaa Ri , c) Odrediti izlazni otpor prvog R01 i drugog R02 stepena pojaavaa, d) Odrediti naponsko pojaanje prvog AU1 i drugog AU2 stepena kao i ukupno

  kaskadno pojaanje napona AU te ga izraziti u dB, e) Odrediti pojaanje struje pojaavaa AI te ga izraziti u dB, f) Odrediti pojaanje snage pojaavaa AP te ga izraziti u dB, g) Odrediti veliinu izlaznog signala U0, ako je poznata vrijednost ulazni signal od

  Ui=25V, h) Odredi kapacitet kondenzatora CE ako je minimalna frekvencija pojaavaa 80Hz,

  a kapacitansa kondenzatora 10 puta manja od vrijednosti RE? ZADATAK 3. (30 bodova) SUPERHETERODINI AM RADIO-PRIJEMNIK

  Slika 4. Blok ema superheterodinog AM radio-prijemnika

  a) Na blok emi superheterodinog AM radio-prijemnika upisati nazive blokove, b) Usvojiti vrijednost meufrekvencije fm za AM radio-difuzne prijemnike, c) Ako je vrijednost nosee frekvencije radio-predajnika fs=12000 kHz izraunati

  frekvenciju lokalnog oscilatora f0 radio-prijemnika podeenog na tu frekvenciju, d) Izraunati vrijednost frekvencije simetrinog signala ako je frekvencija nosioca

  stanice koju elimo primati 12040 kHz, e) U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale udaljenih

  radio-predajnika (po frekventnoj osi), f) U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale susjednih

  radio-predajnika, g) Kolika je irina spektra AM redio-difuznih signala?

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA ELEKTROTEHNIARA ELEKTRONIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • ZADATAK (30 bodova)

  STATIKI REIM RADA POJAAVAA

  Slika NF pojaavaa u spoju zajedniki emitor

  a) Usvojiti vrijednosti za struje ICQ,, IBQ i napon UCEQ, a za napon UBEQ=0,7V.

  UCEQ

  URe

  UBEQ

  ICQ

  IEQ

  IBQ

  I

  ICQ=5,2

  mA

  ICQ5 mA

  UCEQ=3,8

  V

  UCEQ4 V

  IEQ=15 A

  5 bodova

 • b) Izraunati vrijednosti otpora RC tako da pojaava radi u izabranoj radnoj taki uzimajui da je pad napon na otporniku RE priblino jednak 20% od napona napajanja, koji iznosi UCC=10 V (URE0,2UCC)

  Zatvaranjem konture u izlaznom kolu:

  -UCC+ICQRC+UCEQ+URE=0 iz ega slijedi:

  8008,0

  CQ

  CEQCCC

  I

  UUR

  c) Izraunati vrijednosti otpora RE usvajajui da je IEIC

  URE=IEQRE pa je: 4002,0

  CQ

  CCE

  I

  UR

  d) Izraunati vrijednosti otpora RB1 usvajajui da je struja I (oznaena na slici 2.) priblino 10 puta vea od struje baze IB (I10IB)

  Zatvaranjem konture u ulaznom kolu preko RB1:

  -UCC+IRB1+UBEQ+URE=0 iz ega slijedi:

  k

  I

  UUR

  BQ

  BEQCCB 5858000

  10

  8,01

  e) Izraunati vrijednosti otpora RB2 usvajajui da je struja I (oznaena na slici 2.) priblino 10 puta vea od struje baze IB (I10IB).

  Zatvaranjem konture u ulaznom kolu preko RB2:

  -IRB2+UBEQ+URE=0 iz ega slijedi:

  k

  I

  UUR

  BQ

  BEQCCB 66000

  10

  2,02

  f) Po zavretku proraunu ucrtati na priloenoj karakteristici sa slike 1. radnu pravu NF pojaavaa SZE.

  Krajnje taku na naponskoj osi je UCC=10V, pa je radna prava kao na slici:

  5 bodova

  5 bodova

  5 bodova

  5 bodova

  5 bodova

 • ZADATAK (40 bodova)

  DINAMIKI REIM RADA DVOSTEPENOG POJAAVAA

  a) Nacrtati ekvivalentnu emu za naizmjenini signal na srednjim frekvencijama zanemarivanje

  parametra h12,

  Ekvivalentna ili nadomjesna ema na srednjim frekvencijama dobije se na osnovu sljedeih kriterija: Kapacitete velike vrijednosti smatramo kratkim spojem, a parazitne prekidom strujnog kola. Izvore istosmjerne struje u dinamikom reimu, takoer, smatramo kratkim spojem.Povratni parametar zanemarujemo zbog vrlo male vrijednosti.

  b) Odrediti ulazni otpor pojaavaa Ri

  Ulazni otpor je prema nadomjesnoj emi paralelna veza otpora

  1121 hRR BB .

  Ekvivalentni otpor baze je: kRR

  RRR

  BB

  BBB 58,3

  .

  .

  21

  2112 ,

  a ukupni ulazni otpor je:

  khR

  hRR

  B

  Bi 921,0

  .

  1112

  1112

  c) Odrediti izlazni otpor prvog R01 i drugog R02 stepena pojaavaa,

  15 k 15 k 2,2 k 2,2 k

  1 k 1 k 4,7 k 4,7 k

  +UCC=20 V

  10 k

  RL

  fmin=80 Hz

  Ui =20 V Eg

  U0

  10 bodova

  5 bodova

 • Izlazni otpor prvog stepena je prema ekvivalentnoj emi, paralelna veza izlaznog otpora prvog

  tranzistora or , otpora kolektora CR , ekvivalentnog otpora baze 12BR i ulaznog otpora drugog

  tranzistora h11.

  Izlazni otpor prvog tranzistora je:

  kSh

  ro 2510.40

  116

  22

  Zbog toga to je or mnogo vei od ostalih otpora u paralelnoj vezi, moe se zanemariti, pa dobijemo

  da je izlazni otpor prvog stepena: khRRR BC 649,0111201 .

  Izlazni otpor drugog stepena je paralelna veza otpora kolektora i otpora optereenja

  k

  kk

  kk

  RR

  RRR

  LC

  LCO 80,1

  102,2

  10.2,2.2

  d) Odrediti naponsko pojaanje prvog AU1 i drugog AU2 stepena kao i ukupno kaskadno pojaanje napona AU te ga izraziti u dB,

  Pojaanje napona u prvom stepenu je:

  41,10128,1

  649,0.200.

  . 11

  1

  111

  11

  1

  11

  k

  k

  h

  R

  hI

  RI

  U

  UA O

  b

  Ob

  i

  oU

  Pojaanje napona drugog stepena je:

  25,28128,1

  80,1.200.

  .

  ..

  11

  2

  112

  22

  2

  22

  k

  k

  h

  R

  hI

  RI

  U

  UA O

  b

  Ob

  i

  OU

  Pojaanje napona kaskadne sprege je: 56,28521)25,281.(41,101. 21 UUU AAA

  Pojaanje napona izraeno u dB je:

  dBAA UUdB 1,89455,4.2056,28521log.20log.20

  e) Odrediti pojaanje struje pojaavaa AI te ga izraziti u dB

  Pojaanje struje je: 76,365010

  28,156,2852111

  k

  k

  R

  hA

  h

  U

  R

  U

  I

  IA

  Lu

  ie

  i

  L

  o

  i

  oi

  Pojaanje struje u dB je: dBAA iidB 2,7156,3.2076,3650log.20log20

  f) Odrediti pojaanje snage pojaavaa AP te ga izraziti u dB,

  Pojaanje snage je: 4,10412537076,3650.56,28521. iuP AAA

  Pojaanje snage u dB je: dBAPdB 176,800176,8.104,104125370log10

  g) Odrediti veliinu izlaznog signala U0, ako je poznata vrijednost ulazni signal od Ui=25V,

  Izlazni napon dobijemo iz ukupnog pojaanja napona kaskadne sprege i veliine ulaznog signala: VVUAU iuo 713,025.56,28521.

  h) Odredi kapacitet kondenzatora CE ako je minimalna frekvencija pojaavaa 80Hz, a kapacitansa kondenzatora 10 puta manja od vrijednosti RE?

  Kapacitet CE odreujemo iz uslova da kapacitansa kondenzatora XC bude bar deset puta manja od otpora RE , tako da kondenzator i pri minimalnoj frekvenciji kratko prespoji otpor RE i time sprijei povratnu spregu istosmjerne struje XC=RE/10). Iz ovog slova onda slijedi:

  5 bodova

  8 bodova

  3 bodova

  3 bodova

  3 bodova

 • FkHzfR

  CE

  E

  9,191.80.14,3.2

  10

  2

  10

  min

  ZADATAK (30 bodova)

  SUPERHETERODINI AM RADIO-PRIJEMNIK

  a) Na blok emi superheterodinog AM radio-prijemnika upisati nazive blokova

  b) Usvojiti vrijednost meufrekvencije fm za AM radio-difuzne prijemnike fm=455 kHz (450-470 kHz je prihvatljivo)

  c) Ako je vrijednost nosee frekvencije radio-predajnika fs=12000 kHz izraunati frekvenciju lokalnog oscilatora f0 radio-prijemnika podeenog na tu frekvenciju

  fm=f0-fs pa je f0=fm+fs=12455 kHz

  d) Izraunati vrijednost frekvencije simetrinog signala ako je frekvencija nosioca stanice koju elimo primati 12040 kHz

  fss=fs-2fm=12950 kHz

  e) U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale udaljenih radio-

  predajnika (po frekventnoj osi)

  Ulazno kolo

  f) U kojem dijelu radio-prijemnika se ostvaruje selektivnost za signale susjednih radio-predajnika

  Meufrekventni pojaava

  g) Kolika je irina spektra AM redio-difuznih signala? B=9 kHz

  3 bodova

  5 bodova

  5 bodova

  5 bodova

  5 bodova

  3 bodova

  3 bodova

  3 bodova

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA ELEKTROTEHNIARA RAUNARSKE TEHNIKE I AUTOMATIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Realizovati sinhronu sekvencijalnu mreu koja u zavisnosti od upravljakih signala A i B radi u sljededa etiri reima: a) Ako je AB = 00 sekvencijalna mrea se ponaa kao broja koji broji u prirodnom binarnom kodu. Stanja brojaa se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala takta u sekvenci: 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111. b) Ako je AB = 01 sekvencijalna mrease ponaa kao broja koji broji u prirodnom binarnom kodu ali unazad. Stanja brojaa se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala tata u sekvenci: 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000. c) Ako je AB = 10 sekvencijalna mrea se ponaa kao registar, gdje na svaku rastudu ivicu signala takta mrea prelazi u stanje CDEF, gdje su C,D,E, i F signali koji se pored signala A,B i CLK dovode na ulaz brojake mree. d) Ako je AB = 11 sekvencijalna mrea se naazi u stanju sinhronog reseta, odnosno na svaku rastudu ivicu signala takta dokle god je AB = 11 potrvruje se stanje 0000. Prilikom sinteze sekvencijalne mree koristiti se minimalnim brojem D flip flopova koji se okidaju rastudom ivicom signala takta, multipleksere 4x1 kao i minimalan broj ostalih logikih kola po potrebi.

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA ELEKTROTEHNIARA RAUNARSKE TEHNIKE I AUTOMATIKE

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Brojaka mrea sadri etiri promjenljive koje opisuju njeno stanje, na osnovu toga se moe zakljuiti da je za njenu realizaciju potrebno najmanje etiri D flip flopa. Reimi rada sekvencijalne mree mogu se posmatrati odvojeno u zavisnosti od vrijednosti upravljakih ulaza A i B. Na osnovu toga moe se zakljuiti da nam osim 4 D flip flipa trebaju i 4 multipleksera koja de biti spojena na ulaze flip flopova i time omoguditi odabir ulazne informacije sa ulaza A i B. Ulazi multipleksera su funkcije koje uz ulaze A i B odreuju stanje sekvencijalnog sklopa. Funkcija f0 koja de se pojaviti ako su ulazi A i B u stanju logike 0 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f1 koja de se pojaviti ako je A=0 i B=1 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f2 zavisi samo od ulaza CDEF. Funkcija f3 ima konstantnu vrijednost a to je 0. Svaka funkcija se sastoji od informacija koje se vode na ulaze D flip flopova Dakle stanja na ulazima flip flopova bie

  Tako f0 funkcija ima za zadatak da nau sekvencijalnu mreu pretvori u broja naprijed te je tabela stanja data kako slijedi:

 • Analogno prvom dijelu zadatka odreuju se ulazi flip flopova i u sluaju kada broja treba da broji nazad. Tabela stanja u tom sluaju je data kako slijedi:

 • Te analogno prethodnom sluaju pristupamo minimizaciji i dobijamo da je

  U tredem sluaju imamo da funkcija ne ovisi od izlaza flip flopa pa je stanje sljedee

  Kompletna realizacija izgleda kao na slici koja slijedi.

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA TEHNIARA RAUNARSTVA

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Realizovati sinhronu sekvencijalnu mreu koja u zavisnosti od upravljakih signala A i B radi u sljededa etiri reima: a) Ako je AB = 00 sekvencijalna mrea se ponaa kao broja koji broji u prirodnom binarnom kodu. Stanja brojaa se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala takta u sekvenci: 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111. b) Ako je AB = 01 sekvencijalna mrease ponaa kao broja koji broji u prirodnom binarnom kodu ali unazad. Stanja brojaa se mjenjaju na svaku rastudu ivicu signala tata u sekvenci: 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000. c) Ako je AB = 10 sekvencijalna mrea se ponaa kao registar, gdje na svaku rastudu ivicu signala takta mrea prelazi u stanje CDEF, gdje su C,D,E, i F signali koji se pored signala A,B i CLK dovode na ulaz brojake mree. d) Ako je AB = 11 sekvencijalna mrea se naazi u stanju sinhronog reseta, odnosno na svaku rastudu ivicu signala takta dokle god je AB = 11 potrvruje se stanje 0000. Prilikom sinteze sekvencijalne mree koristiti se minimalnim brojem D flip flopova koji se okidaju rastudom ivicom signala takta, multipleksere 4x1 kao i minimalan broj ostalih logikih kola po potrebi.

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA TEHNIARA RAUNARSTVA

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • Brojaka mrea sadri etiri promjenljive koje opisuju njeno stanje, na osnovu toga se moe zakljuiti da je za njenu realizaciju potrebno najmanje etiri D flip flopa. Reimi rada sekvencijalne mree mogu se posmatrati odvojeno u zavisnosti od vrijednosti upravljakih ulaza A i B. Na osnovu toga moe se zakljuiti da nam osim 4 D flip flipa trebaju i 4 multipleksera koja de biti spojena na ulaze flip flopova i time omoguditi odabir ulazne informacije sa ulaza A i B. Ulazi multipleksera su funkcije koje uz ulaze A i B odreuju stanje sekvencijalnog sklopa. Funkcija f0 koja de se pojaviti ako su ulazi A i B u stanju logike 0 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f1 koja de se pojaviti ako je A=0 i B=1 ne zavisi od ulaza CDEF nego samo od izlaza D flip flopova. Funkcija f2 zavisi samo od ulaza CDEF. Funkcija f3 ima konstantnu vrijednost a to je 0. Svaka funkcija se sastoji od informacija koje se vode na ulaze D flip flopova Dakle stanja na ulazima flip flopova bie

  Tako f0 funkcija ima za zadatak da nau sekvencijalnu mreu pretvori u broja naprijed te je tabela stanja data kako slijedi:

 • Analogno prvom dijelu zadatka odreuju se ulazi flip flopova i u sluaju kada broja treba da broji nazad. Tabela stanja u tom sluaju je data kako slijedi:

 • Te analogno prethodnom sluaju pristupamo minimizaciji i dobijamo da je

  U tredem sluaju imamo da funkcija ne ovisi od izlaza flip flopa pa je stanje sljedee

 • Kompletna realizacija izgleda kao na slici koja slijedi.

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAKTIAN RAD

  ZA ELEKTROTEHNIARA TELEKOMUNIKACIJA

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • 1. Kolika je bitska brzina ako je uestanost uzorkovanja 8 kHz u PCM sistemu sa 24 kanala ako se jedan uzorak koduje sa 8 bita?

  2. Na slici je prikazan sistem sa dva zvunika od kojih je Z1 predvien za

  reprodukciju tonova od desetak herca do 1400 Hz i Z2 za reprodukciju tonova ije su uestanosti vee od 1400 Hz. Izraunati vrijednosti elementa skretnice.

  3. NF signal kojim se vri amplitudna modulacija ima etiri komponente ije su

  uestanosti: 300 Hz, 500 Hz, 1 kHz i 2 kHz. Koje su uestanosti komponenata AM signala ako je uestanost nosioca 1200 kHz?

  4. Amplituda struje u anteni dok nema modulacije je 30 A. Kada pone amplitudska

  modulacija prostim tonom, amplituda struje u pojedinim trenucima je 42 A a u pojedinim 18 A. Koliki je stepen modulacije?

  5. Redno i paralelno kolo na slici sastoje se od kalema induktivnosti L= 0,4 mH sa

  ekvivalentnom otpornou gubitaka R= 30 oma i kondenzatora kapacitivnosti C= 176 pF. Efektivna vrijednost napona generatora je U= 0,4 V. Izraunati za oba kola:

  a. rezonantnu uestanost b. faktor dobrote c. propusni opseg d. impedansu pri rezonanciji e. struju generatora pri rezonanciji

 • ZAJEDNICA TEHNIKE KULTURE BiH UDRUENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

  SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE

  RJEENJE ZADATKA

  ZA ELEKTROTEHNIARA TELEKOMUNIKACIJA

  NA PETOM FESTIVALU RADA SREDNJIH TEHNIKIH I STRUNIH KOLA BOSNE I HERCEGOVINE GORADE 2013. GODINE

  IFRA:____________________________ BROJ OSVOJENIH BODOVA:______________ KOMISIJA:

  1. __________________________________, PREDSJEDNIK 2. __________________________________, LAN 3. __________________________________, LAN

 • 1. 1258000

  1T s nb= 24 x 8 = 192 V= nb/ T =192/125= 1,53 Mb/s

  2.

  Hf

  C

  mHf

  RL

  FfR

  C

  mHf

  RL

  c

  c

  c

  c

  144

  1

  32,04

  57140014,34

  11

  91,0140014,3

  4

  2

  2

  1

  1

  3.

  kHzff

  kHzff

  kHzff

  kHzff

  kHzff

  kHzff

  kHzff

  kHzff

  kHzf

  119821200

  119911200

  5,11995,01200

  7,1199

  120221200

  120111200

  5,12005,01200

  3,12003,01200

  1200

  40

  30

  20

  10

  40

  30

  20

  10

  0

  4.

  4,060

  24

  1842

  1842

  ImIm

  ImIm

  inax

  inaxm

  5.

  Redno kolo:

  a. kHzLC

  f r 60010176104,028,6

  1

  2

  1

  123

  b. 5030

  104,01060028,62 33

  0

  R

  LfQ r

  c. kHzkHz

  Q

  fB

  o

  r 1250

  6000

  d. 30RZ

 • e. mAV

  R

  UI 3,13

  30

  4,0

  Paralelno kolo:

  a. kHzLC

  f r 6002

  1

  b. 502

  0 R

  LfQ r

  c. kHzQ

  fB

  o

  r 120

  d. kLfQRZ rdo 75104,01060028,650233

  0

  e. AV

  R

  UI 3,5

  1075

  4,03