Top Banner
CIGLA - tehnički priručnik
24

Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

Nov 08, 2014

Download

Documents

Vjekoslav Bis

Upute za građevinare
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

CIGLA - tehnički priručnik

Page 2: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

SADRŽAJ

TERMO PROGRAM

KLASIČNI PROGRAM

STROPNI PROGRAM

TROŠKOVNIK ZA UGRADNJU PROIZVODA

Proizvodi

Građevinska fizika

Prednosti termo bloka

Proizvodi

Proizvodi

Tehničke upute

04

13

16

21

Page 3: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

Termoprogram

Page 4: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

4

HRN EN 771-1:2005

HRN EN 771-1:2005

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Masa (kg/kom)

JNF

Potrošnja opeke (kom/m3)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Utrošak morta (kg/m2)

Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)

380 x 250 x 238

15

2

17,7

11,6

43

10,7

29

cca. 0,28

PROIZVODI

Termo blok u procesu proizvodnje sadrži lako gorive dodatke, čijim sagorijevanjem u bloku nastaju sitnešupljine (pore) koje bloku daju izuzetna termo-izolacijska svojstva. Ova svojstva utječu kako na smanjenu potrošnju toplinske energije tijekom zime, tako i na smanjeno zagrijavanje objekata tijekom vrućih ljetnih mjeseci.Pored izvrsnih termo-izolacijskih svojstava, termo blokovi, zahvaljujući svojoj poroznosti, imaju olakšanumasu čime se uvelike olakšava manipulacija blokovima na gradilištu. Termo blokovi se proizvode u veli-kim dimenzijama u odnosu na klasične opekarske proizvode, a rezultat toga je manji utrošak blokova po m2, manja potrošnja morta te ušteda vremena pri gradnji. Istovremeno, debeli vanjski zidovi osiguravaju dobru zvučnu izolaciju.S građevno-biološkog stajališta, termo blok je idealan proizvod jer je izrađen isključivo od prirodnih ma-terijala (glina i piljevina), bez ikakvih sintetskih dodataka. Modernom tehnologijom minimalizirana je emisija štetnih čestica i smanjena potrošnja energije.Termo blokovi proizvode se u potpunosti na europski način i osiguravaju zdravo stanovanje i ugodnu klimu.

TB-20

TB-25

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Masa (kg/kom)

JNF

Potrošnja opeke (kom/m3)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Utrošak morta (kg/m2)

380 x 200 x 238

15

4,5

14,2

9,3

53,3

10,7

23

*Obračunato prema SIST EN ISO 10211-1 i SIST EN ISO 10211-2

Page 5: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

5

HRN EN 771-1:2005

HRN EN 771-1:2005

*Obračunato prema SIST EN ISO 10211-1 i SIST EN ISO 10211-2

*Obračunato prema SIST EN ISO 10211-1 i SIST EN ISO 10211-2

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Masa (kg/kom)

JNF

Potrošnja opeke (kom/m3)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Utrošak morta (kg/m2)

Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Masa (kg/kom)

JNF

Potrošnja opeke (kom/m3)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Utrošak morta (kg/m2)

Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)

250 x 380 x 238

14

3,5

17,7

11,6

42

16

44

cca. 0,16

250 x 300 x 238

14

3

13,8

9,2

53

16

35

cca. 0,17

TB-38

TB-30

5

Page 6: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

6

GRAĐEVINSKA FIZIKA

Koeficijent toplinske vodljivosti proračunat prema Euronormi s normalnim mortom

TB - 38

Debljina

Gustoća

Toplinska provodljivost

Specifični toplinski kapacitet

Faktor otpora difuziji vodene pare

Koeficijent toplinske propusnosti

m

kg/m3

W/mK

J/kgK

(W/m2K)

d=0,38

ρ=800

λ=0,16

Cp=900

μ=5/10

U=0,39

TB - 30

Debljina

Gustoća

Toplinska provodljivost

Specifični toplinski kapacitet

Faktor otpora difuziji vodene pare

Koeficijent toplinske propusnosti

m

kg/m3

W/mK

J/kgK

(W/m2K)

d=0,30

ρ=800

λ=0,17

Cp=900

μ=5/10

U=0,52

TB - 25

Debljina

Gustoća

Toplinska provodljivost

Specifični toplinski kapacitet

Faktor otpora difuziji vodene pare

Koeficijent toplinske propusnosti

m

kg/m3

W/mK

J/kgK

(W/m2K)

d=0,25

ρ=800

λ=0,28

Cp=900

μ=5/10

U=0,94

Page 7: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

7

Termo sustav omogućuje izvedbu jednoslojnih opečnih zidova bez potrebe dodatne izolacije te se time ostvaruje znatna ušteda u odnosu na klasični program.

TB 25 zahtjeva dodatnu izolaciju, ali i unatoč tome je jeftiniji od klasičnog programa i ima znatno bolja izolacijska svojstva.

Termo sustav omogućuje bržu i jednostavniju gradnju u odnosu na klasični program, a time je apsolutno prihvatljiv u suvremenim trendovima brze gradnje.

- MANJI UTROŠAK KOMADA PO m3 ZIDA, npr:

- JEDNOSTAVNIJE ZIDANJEU odnosu na klasični program pruža i jednostavnije zidanje (utor-pero) što omogućuje da sa termo blokom mogu graditi i manje stručne osobe.

- MANJI UTROŠAK MORTA manji utrošak bloka = manje reški = manji utrošak morta

1. BRŽA GRADNJA

2. EKONOMIČNIJA GRADNJA

TB 25

25x19x19

43 kom/m³

111 kom/m³

PREDNOSTI TERMO PROGRAMA

Page 8: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

8

Tablica prikazuje cjenovnu razliku termo i klasičnog programa i to za približno podjednaka izolacijska svojstva

Tablica prikazuje cjenovnu razliku termo i klasičnog programa i to za približno podjednaka izolacijska svojstva

DIMENZIJE

MASA

λ*

UTROŠAK m2

UTROŠAK m3

MORT kg/m2

IZOLACIJA

CIJENA UZIDANOG TB

CIJENA ZAVRŠNIH

RADOVA

total kn/m2²

TB-25

380x250x238

17,7 kg/kom

0,28 W/mK

10,7 kom/m2²

43 kom/m3²

29 kg/m2

5 cm

758 kn/m3²

188 kn/m2²

275 kn/m2²

463kn/m2²

TERMO BLOK

TB-30

250x300x238

13,8 kg/kom

0,17 W/mK

16 kom/m2²

53 kom/m3²

35 kg/m2

²-

747 kn/m3²

225 kn/m2²

175 kn/m2²

400kn/m2²

TB-38

250x380x238

17,7 kg/kom

0,16W/mK

16 kom/m2²

42 kom/m3²

44 kg/m2²

747 kn/m3²

284 kn/m2²

175 kn/m2²

459kn/m2²

DIMENZIJE

MASA

² λ*

UTROŠAK m2

UTROŠAK m3

MORT kg/m2

IZOLACIJA

CIJENA UZIDANOG MB

CIJENA ZAVRŠNIH RADOVA

total kn/m2²

MB-2

250x190x190

7,3 kg/kom

0,40 W/mK

20kom/m2² (zid 20cm)

25kom/m2² (zid 25cm)

111 kom/m3²

50 kg/m2

10 cm

711 kn/m3 (zid 25cm)

160 kn/m2

305 kn/m2

465 kn/m2²

BLOK OPEKA

MB-3

290x190x190

8,6 kg/kom

0,40 W/Mk

17kom/m2 (zid 20cm)

25kom/m2 (zid 30cm)

96 kom/m3²

60 kg/m2

10 cm

702 kn/m3 (zid 30cm)

183 kn/m2

305 kn/m2

488 kn/m2²

Page 9: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

9

3. BOLJA IZOLACIJSKA SVOJSTVA

PRIMJER

Prikaz gubitka topline (energije)Potrošnja energije u stambenim zgradama

grijanje

topla voda

kuhanje

uređaji

svjetlo

Termo blokovi imaju toplinska izolacijska svojstva i do 3 puta bolja od klasičnih blokova sa vertikalnim šupljinama.

Njihova toplinsko izolacijska svojstva omogućuju akumulaciju topline tako da se termo blokovi zimi polako hlade, a ljeti sporo zagrijavaju.

Zbog svoje poroznosti termo blokovi “dišu” odnosno omogućuju stvaranje pravilne mikro klime u prostoriji (zbog niskog koeficijenta otpora difuziji vodene pare).

Obiteljska kuća u Vinkovcima.

Površina stambenog prostora 126,6 m2²Površina vanjskih zidova 285,0 m2

35%

15%

10%

25%

15%

Zapadno pročelje M 1:100

Istočno pročeljeM 1:100

Južno pročeljeM 1:100

Sjeverno pročeljeM 1:100

77%

12%

6%3%

2%

Page 10: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

10

DEBLJINA ZIDA 25 cmno

vac

vrijeme

350.000,00 kn

300.000,00 kn

250.000,00 kn

200.000,00 kn

150.000,00 kn

100.000,00 kn

50.000,00 kn

0 kn

inve

stic

ija

tro

ško

vi g

rija

nja

(1.

sezo

na)

inve

stic

ija +

tro

ško

vi g

rija

nja

nak

on

2 g

od

ine

nak

on

5 g

od

ina

nak

on

7 g

od

ina

nak

on

10

go

din

a

nak

on

20

go

din

a

nak

on

30

go

din

a

TERMO BLOK 25

KLASIKA 25X19X19

KLASIKA

25X19X19

TERMO

BLOK 25

kn

29.885,00 5.786,64 35.671,64 41.458,28 58.818,20 70.391,48 87.751,40 145.617,80 203.484,20

24.937,00 9.234,00 34.171,00 43.405,00 71.107,00 89.575,00 117.277,00 209.617,00 301.957,00

kn kn kn kn kn kn kn kn

troškovi grijanja

(1.sezona)

investicija+troškovi grijanja

nakon 2 godine

nakon 5 godina

nakon 7 godina

nakon 10 godina

nakon 20 godina

nakon 30 godinainvesticijaopeka

Page 11: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

11

DEBLJINA ZIDA 30 cmno

vac

vrijeme

300.000,00 kn

250.000,00 kn

200.000,00 kn

150.000,00 kn

100.000,00 kn

50.000,00 kn

0 kn

inve

stic

ija

tro

ško

vi g

rija

nja

(1.

sezo

na)

inve

stic

ija +

tro

ško

vi g

rija

nja

nak

on

2 g

od

ine

nak

on

5 g

od

ina

nak

on

7 g

od

ina

nak

on

10

go

din

a

nak

on

20

go

din

a

nak

on

30

go

din

a

TERMO BLOK 30

KLASIKA 29X19X19

KLASIKA

29X19X19

TERMO

BLOK 30

kn

40.128,00 3.201,12 43.329,12 46.530,24 56.133,60 62.535,84 72.139,20 104.150,40 136.161,60

28.357,00 8.002,80 36.359,80 44.362,60 68.371,00 84.376,60 108.385,00 188.413,00 268.441,00

kn kn kn kn kn kn kn kn

troškovi grijanja

(1.sezona)

investicija+troškovi grijanja

nakon 2 godine

nakon 5 godina

nakon 7 godina

nakon 10 godina

nakon 20 godina

nakon 30 godinainvesticijaopeka

Page 12: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

12

Klasičniprogram

Page 13: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

13

HRN EN 771-1:2005

HRN EN 771-1:2005

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Potrošnja opeke (kom/m3)

Masa (kg/kom)

Uporaba (mm)

Utrošak morta (kg/m2)

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Potrošnja opeke (kom/m3)

Masa (kg/kom)

Uporaba (mm)

Utrošak morta (kg/m2)

290 x 190 x 190

15

4,4

17 (zid 200 mm), 25 (zid 300 mm)

96

8,6

za nosive zidove debljine 200 i 300

50

250 x 190 x 190

15

4,4

20 (zid 200 mm), 25 (zid 250 mm)

111

7,3

za nosive zidove debljine 200 i 250 te kao ispuna u

skeletnim konstrukcijama širine zida 200 i 250

60

PROIZVODI

MB-3

MB-2

Klasični glineni blokovi s horizontalnim i vertikalnim šupljinama uvjetovani tradicionalnom kvalitetom omogućuju sigurnu i ekonomičnu izvedbu nosivih i pregradnih zidova.Izrađeni od zemlje, vode, vatre i zraka predstavljaju ekološki prihvatljiv proizvod visoke kvalitete i trajnosti.Zidovi od klasičnih glinenih blokova omogućuju dobra paro propusna svojstva i dobru zvučnu izo-laciju, a u kombinaciji s dodatnom toplinskom izolacijom, i dobra izolacijska svojstva što je preduvjet za stvaranje ugodne mikroklime u prostoru.

Page 14: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

14

HRN EN 771-1:2005

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Potrošnja opeke (kom/m2)

Potrošnja opeke (kom/m3)

Masa (kg/kom)

Uporaba

250 x 140 x 250

7

20

16 (zid 150 mm), 27 (zid 250 mm)

115

6,5

za razne ispune u skeletnim konstrukcijama i pregradnom zidu

BH-4

HRN EN 771-1:2005

Dimenzije (mm)

Pritisna čvrstoća - vertikalna (N/mm2)

Pritisna čvrstoća - horizontalna (N/mm2)

Utrošak (kom/m2)

Masa (kg/kom)

Uporaba

500 x 100 x 190

500 x 100 x 238

500 x 120 x 190

500 x 120 x 238

20, 25

20, 25

3.5, 3.5

3, 2.5

10 (190)

8 (238)

9,2, 11,6

9,9, 12,7

za pregradne zidove

330 x 100 x 190

330 x 100 x 238

330 x 120 x 190

330 x 120 x 238

15 (190)

12 (238)

15, 15

20, 15

2.5, 2

2, 2

5,8, 7,4

6,5, 8,4

PREGRADNI BLOKOVI

Page 15: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

15

Stropniprogram

Page 16: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

16

Izrada stropnih gredica raspona od 2,00 do 6,20 m pod stalnom je kontrolom In-stituta građevinarstva Hrvatske. Pri kupnji SINA stropnih konstrukcija kupac dobiva sve potrebne upute za izvedbu i montažu stropne konstrukcije.

Utrošak: za 1 m2 stropne konstrukcije potrebno je 2 m stropnih gredica te 8 komstropnih blokova (ispuna)

STROPNE GREDICE

HRN B.D1.030-B-I

EN 15037-3:2009 (u fazi prihvaćanja)

EN 15037-3:2009 (u fazi prihvaćanja)

HRN B.D1.030-B-I

Dimenzije (mm)

Utrošak (kom/m2)

Masa (kg/kom)

Uporaba

Dimenzije (mm)

Utrošak (kom/m2)

Masa (kg/kom)

Uporaba

250 x 380 x 140

250 x 280 x 140

8, 10

8,6, 6,4

kao ispuna u izvedbi stropnih konstrukcija SINA

250 x 380 x 160

8

9,5

kao ispuna u izvedbi stropnih konstrukcija SINA

SB-14

SB-16

PROIZVODI

Stropni program se sastoji od nosivih gredica i ispune od stropnog bloka. Podložna pločica s armaturom i betonom čini montažni dio nosivih gredica. Strop se izvodi kao polumontažni.Polumontažni Fert program ima obilježja dobrog zvučnog i toplinskog izolatora. Prednost Fert stropnog programa je jednostavna i brza izvedba koja zahtjeva malo dodatne opreme te nije potrebna specijalizirana radna snaga.

Primjena:∗ međukatne i krovne ravne ploče ∗ kose krovne ploče∗ nadstrešnice∗ industrijski objekti

Page 17: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

17

- gredice se postavljaju na jednakim osnim razmacima od 50 (40) cm- na gredice se postavljaju ispune- ako se gredica izravno oslanja na zid minimalna dužina nalijeganja iznosi 5 cm- pri izvođenju radova strop se podupire u razmacima od 150 cm - gredice se oslanjaju na nosive zidove ili grede- na nosivim zidovima izvode se horizontalni serklaži koji su monolitno povezani sa stropnom kon-strukcijom te se zajedno betoniraju- armatura tlačne ploče sidri se u horizontalne serklaže po čitavom opsegu stropa i to minimalno 15 cm po dužini- po potrebi izvodi se rebro za ukrutu koje se postavlja poprečno na gredice(2Ø8-rebro, Ø6/50cm-vilice)- rebro za ukručenje postavlja se kada je raspon stropa veći od 4 m, a ukoliko je raspon veći od 6 m postavljaju se dva rebra na trećini raspona

- tlačna ploča se armira okomito na gredice 1 cm ispod vrha stropa armaturnom mrežom R-139 po cijeloj površini stropa-za izvedbu monolitnog djela koristi se beton minimalno C 25/30 (MB 30) ukoliko projektom nije određeno drugačije- prije betoniranja površinu je potrebno očistiti i dobro zaštititi vodom- beton je potrebno pravilno ugraditi, nabiti i njegovati- minimalna debljina tlačne ploče je 4 cm- za raspone do 5 m gredici je u sredini potrebno dati nadvišenje L/300, a kod raspona preko 6 m nadvišenje L/200 (L=duljina gredice)- otpuštanje podupora gredica nakon 14-28 dana- pri izvođenju radova potrebno je pridržavati se svih pravila struke i zaštite na radu

TEHNIČKE UPUTE

IZVOĐENJE POLUMONTAŽNOG FERT STROPA

4

4

Ø8Ø8

Ø8Ø8Ø6/50

14.0

d=

18.0

4.0

R-139R-139 (MA 500/560)

d

~ 51 ~ 51 ~ 51

STROPNI BLOK

monolitno

25

14

≤ 150cm≥ 15cm

≥ 5cm

≤ 150cm ≤ 150cm ≤ 150cm

Page 18: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

18

STROP S POJEDINAČNIM GREDICAMA S1-masa stropa~280 kg/m2

-beton~0,102 m3/m2

-stropni blok=8 kom/m2

(SB 250x380x140)

STROP S DVOSTRUKIM GREDICAMA S2-masa stropa~320 kg/m2

-beton~0,116 m3/m2

-stropni blok=6,5 kom/m2

(SB 250x380x140)

rešetkasti čelični nosač 7/7/4ht= 12.5 cm (Č 500/560)

sitnozrni beton (Ø≤8 mm) MB-30

dopunska armatura (RA 400/500)ciglarski uložak

14.0

d=

18.0

4.0

R-139 (MA 500/560)

~ 51 ~ 51 ~ 51

STROPNI BLOK

monolitno

R-139 (MA 500/560)

~ 62 ~ 62 ~ 62

STROPNI BLOK

monolitno

ht=

12.5

cm

0.51.5

Ø4

Ø7

Ø4

4.0

4

1010 55

20 cm

Ø7 Ø7

11.5 cm

rešetkasti čelični nosač 7/7/4ht= 12.5 cm (Č 500/560)

L0 (svjetli otvor)

L=L0 + 30 (proizvodna dužina gredice)

Page 19: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

19

* Ukupno eksploatacijsko opterećenje koje može nositi stropna konstrukcija visine 14+4=18 cm* kada je sustava slobodno položene grede

* Nosivost konstrukcije visine 16+4=20 cm, približno je za oko 10% veća od one s visinom 14+4=18 cm

G1

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

S2

S1

2.0

11.60

2.2

9.75

15.00

2.4

8.31

12.78

2.6

7.16

11.02

2.8

5.84

9.60

3.0

5.48

8.44

9.88

3.2

4.86

7.47

8.75

10.46

3.4

4.33

6.67

7.81

9.33

3.6

3.89

5.98

7.01

8.37

8.96

3.8

5.40

6.33

7.56

8.09

9.09

4.0

4.90

5.74

6.85

7.34

8.24

9.34

4.2

4.46

5.23

6.22

6.69

7.51

8.51

4.4

4.08

4.78

5.69

6.12

6.87

7.78

8.69

4.6

4.39

5.22

5.62

6.31

7.15

7.98

8.97

4.8

4.81

5.18

5.82

6.59

7.36

8.27

5.0

4.45

4.79

5.38

6.09

6.80

7.64

8.45

5.2

4.44

4.99

5.65

6.31

7.09

7.84

5.4

4.64

5.25

5.86

6.59

7.29

5.6

4.90

5.47

6.15

6.79

5.8

4.58

5.11

5.74

6.35

6.0

4.78

5.38

5.95

16+4=20 cm

14+4=18 cm

S2

do 280

300, 320

340, 360

380.00

400, 420

440.00

460.00

480, 500

520.00

540, 560

580, 600

do 310

330, 350

370, 390

410.00

430, 450

470.00

490.00

510, 530

550.00

570, 590

610, 630

2Ø7

2Ø7

2Ø7

2Ø7

2Ø7

2Ø7

2Ø7

2Ø7

2Ø7

/

Ø10

Ø12

2Ø10

Ø8, Ø10

Ø10, Ø12

2Ø12

Ø12, Ø14

2Ø14

1.92

3.49

4.18

4.49

5.06

5.75

6.44

7.26

8.08

0.8/10

1.1/10

1.2/10

1.3/10

1.4/10

1.5/10

1.6/10

1.7/10

1.9/10

11.59

20.88

24.93

26.70

29.99

33.97

37.93

42.63

47.14

7.02

12.65

15.11

16.18

18.18

20.59

22.99

25.84

28.57

visina

stropa

d (cm)

tip

str

op

a

tip

gre

dic

e

vrsta

stropa

tip FERT

gredice

svijetli

otvor

Lo (cm)

duljina

gredice

L=Lo+30

cm (cm)

armaturačeličnognosača

Č500/560

dopunskaarmatura

nosačaRA

400/500

graničnimomentnosivostipresjeka

Mu (kNm/m’)

radni mo-ment

nosivostipresjeka

Mn (kNm/m’)

ukupnaarmatura

(svedeno naRA 400/500)

(cm2/m’)

εa/εb

(‰)

nosivost stropa S2 u odnosu na S1 veća je za oko 60 %

nosivost stropa visine d=20 cm, u odnosu na d=18 cm, veća je za oko 10 %

q... (kN/m2) - ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi

Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu)

Vlastita težina stropa S1 (gredice, blokovi, beton) iznosi oko 2.8 kN/m2, a stropa S2 oko 3.2 kN/m2

Lo... (m) - svijetli raspon između zidova (greda)

PROJEKTIRANJE FERT STROPNOG PROGRAMA

S1

G2 2Ø7 Ø8 2.97 01/10 17.82 10.80

Page 20: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

Troškovnik za ugradnju proizvoda

Page 21: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

21

PREGRADNI ZIDOVI

NOSIVI ZIDOVI

Zidanje pregradnih zidova blok opekom debljine 10 cm, dimenzije opeke 50x10x23,8 cm(Pregradna blok opeka kao PREGRADNI BLOK 50x10x23,8 cm).Za zidanje pregradnih zidova koristi se produženi cementni mort. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. Zidanje pregradnih zidova blok opekom debljine 10 cm, dimenzije opeke 50x12x23,8 cm(Pregradna blok opeka kao PREGRADNI BLOK 50x12x23,8 cm)Za zidanje pregradnih zidova koristi se produženi cementni mort. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. Zidanje pregradnih zidova poroziranom blok opekom debljine 20 cm, dimenzije opeke 38x20x23,8 cm.Za zidanje nosivih zidova koristi se produženi cementni mort (Porozna blok opeka kao TERMO BLOK 20).U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela.Obračun po m2.

Zidanje nosivih zidova poroziranom blok opekom debljine 38 cm, dimenzije opeke 25x38x23,8 cm.Za zidanje nosivih zidova koristi se produženi cementni mort.

Koeficijent toplinska provodljivost (λ) za zid debljine 38 cm sa upotrebom produženog cementnog morta iznosi 0,16W/m1K. (Porozna blok opeka kao TERMO BLOK 38)U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela.Obračun po m3.

Zidanje nosivih zidova poroziranom blok opekom debljine 30 cm, dimenzije opeke 25x30x23,8 cm.Za zidanje nosivih zidova koristi se produženi cementni mort.

Koeficijent toplinska provodljivost (λ) za zid debljine 30 cm sa upotrebom produženog cementnog morta iznosi 0,17W/m1K. (Porozna blok opeka kao TERMO BLOK 30)U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela.Obračun po m3.

Zidanje nosivih zidova poroziranom blok opekom debljine 25 cm, dimenzije opeke 38x25x23,8 cm.Za zidanje nosivih zidova koristi se produženi cementni mort.

Koeficijent toplinska provodljivost (λ) za zid debljine 35 cm sa upotrebom produženog cementnog morta iznosi 0,28W/m1K. (Porozna blok opeka kao TERMO BLOK 25 )U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela. Obračun po m3.

Termo program

OPIS STAVKI TROŠKOVNIKA ZA UGRADNJU PROIZVODA NEXE CIGLA

Zidarski radovi

Page 22: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

cigla

22

Zidanje nosivih zidova blok opekom debljine 30 cm, dimenzije opeke 19x29x19 cm.Za zidanje nosivih zidova koristi se produženi cementni mort. (Blok opeka kao MB-3)U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela.Obračun po m3.

Zidanje nosivih zidova blok opekom debljine 25 cm, dimenzije opeke 19x25x19 cm.Za zidanje nosivih zidova koristi se produženi cementni mort. (Blok opeka kao MB-2 )U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela.Obračun po m3.

Polaganje stropnih gredica dužine od 1,20 do 6,20 m.Polaganje ispune između gredica dimenzija 250x380x140 mm te armiranje.(Stropne gredice kao GREDICE i ispuna kao SB-14)Izvedba rebra za ukrutu na rasponima većim od 4,00 m.Betoniranje tlačne ploče u debljini 6 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela, podupirači i sl.Obračun po m2.

Polaganje stropnih gredica dužine od 1,20 do 6,20 m.Polaganje ispune između gredica dimenzija 250x280x140 mm te armiranje.(Stropne gredice kao GREDICE i ispuna kao SB-14)Izvedba rebra za ukrutu na rasponima većim od 4,00 m.Betoniranje tlačne ploče u debljini 6 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela, podupirači i sl.Obračun po m2.

Polaganje stropnih gredica dužine od 1,20 do 6,20 mPolaganje ispune između gredica dimenzija 250x380x160 mm te armiranje.(Stropne gredice kao GREDICE i ispuna kao SB-16)Izvedba rebra za ukrutu na rasponima većim od 4,00 m.Betoniranje tlačne ploče u debljini 6 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal te potrebna skela, podupirači i sl.Obračun po m2.

Klasični program

STROPNI PROGRAM

Page 23: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

tehnički

priručnik

23

Page 24: Nexe Tehnicke Upute Cigla Mort

Kontakti:

DIREKTOR PRODAJE

mob: +385 (0) 98 239 159

SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROIZVODA

mob: +385 (0) 99 3172 132

REFERENT ZA REKLAMACIJE

mob: +385 (0) 98 9834 439

mob: +385 (0) 99 7330 697

PRODAJNI PREDSTAVNICI

mob: +385 (0) 98 9806 506

Vukovarsko-srijemska županija

Osječko-baranjska županija

mob: +385 (0) 99 6598 325

Brodsko-posavska županija

Požeško-slavonska županija

Virovitičko-podravska županija

grad Novska

mob: +385 (0) 99 3231 900

Grad Zagreb

Zagrebačka županija

Sisačko-moslavačka županija

Karlovačka županija

mob: +385 (0) 99 2102 229

Varaždinska županija

Krapinsko-zagorska županija

Međimurska županija

Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

mob: +385 (0) 98 364 330

Splitsko-dalmatinska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

mob: +385 (0) 99 3231 899

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

Ličko-senjska županija

Primorsko-goranska županija

Istarska županija

Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o. članica Nexe Grupe Ciglarska 33, 32100 Vinkovci tel: +385 (0)32 337 166 fax: +385 (0)32 303 011 e-mail: [email protected]

www.nexe.hr