Top Banner

Click here to load reader

of 25

Van Vaerenbergh Jan

Jun 22, 2015

ReportDownload

Documents

 • 1. VVBAD_Focus Beroep_Hasselt_9 sept Jan Van Vaerenbergh Landmark Libraries

2.

 • Competenties + management
 • Een integraal personeelsbeleid
 • Horizontaal en verticaal:
  • verticaal: personeelsbeleid wordt gekoppeld aan de missie, de visie en de ruimere organisatiestrategien.
  • horizontaal worden twee zogenaamde levenscycli gencorporeerd:
   • de levenscyclus van de organisatie: inspelen op verandering, groei of krimp
   • de levenscyclus of de carrire van de werknemers: de verschillende aspecten van personeelsbeleid

3.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers

4.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren 5.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen 6.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen ontwikkelen 7.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen ontwikkelen ui tstromen belonen beoordelen 8.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen ontwikkelen ui tstromen belonen beoordelen 9.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen ontwikkelen ui tstromen belonen beoordelen 10.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen ontwikkelen ui tstromen belonen beoordelen 11.

 • De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie
 • .. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers
 • en geven richting aan

selecteren plaatsen ontwikkelen ui tstromen belonen beoordelen 12.

 • DRIE BOUWSTENEN
 • Organogram
 • Competentiematrix (generiek)
 • Organisatieprofiel & competentieprofielen (specifiek)

13.

 • Vlaamse Gemeenschap
 • WIVO Human Resources
 • 123management.nl
 • Zie pdf

14. Functie of persoonsgebondencompetentie Afdelings- ofniveaucompetentie Kerncompetentie corporate 15.

 • Opkomende+
 • Transitie=
 • Uitdovende
 • Pdf CM

16.

 • De capaciteiten van iemand om:
 • in een bepaalde situatie, opdracht, taak of functie te (re)ageren
 • met de juiste mix aan kennis, vaardigheden en/of attitudes/eigenschappen
 • en hiervoor te kunnen putten uit een breed verworven arsenaal (vorming, ervaring)
 • Bespreekbaar en observeerbaar GEDRAG

17.

 • De capaciteiten van iemand om:
 • in een bepaalde situatie, opdracht, taak of functie te (re)ageren
 • met de juiste mix aan kennis, vaardigheden en/of attitudes/eigenschappen
 • en hiervoor te kunnen putten uit een breed verworven arsenaal (vorming, ervaring)
 • Bespreekbaar en observeerbaar GEDRAG

18.

 • Het competentieprofiel geeft duidelijk weer
  • welketaken de functiehouder moet uitvoeren
  • welke competenties hij/zij daarvoor nodig heeft: wat moet men kennen, kunnen en willen om de taakomschrijving waar te maken?
  • welke resultaten er verwacht worden
 • Rubrieken
  • Identificatiegegevens
  • Positionering in het organogram
  • Doel van de functie
  • ResultaatsgebiedenBCP SERV: indicatoren
  • CompetentiesBCP SERV: kennis attitudes - sleutelvaardigheden pdf

19.

 • een breed competentieprofiel voor de Vlaming in 2020 ,
  • met hierin o.a. bijzondere aandacht voor burgerzin,
  • talenkennis, ondernemerschap, internationale mentaliteit,
  • innovatie, veranderingsbereidheid en een gerichtheid op
  • duurzaamheid

20.

 • een breed competentieprofiel voor de Vlaming in 2020,
  • met hierin o.a. bijzondere aandacht voor burgerzin,
  • talenkennis, ondernemerschap, internationale mentaliteit,
  • innovatie, veranderingsbereidheid en een gerichtheid op
  • duurzaamheid

selecteren plaatsen ontwikkelen ui tstromen belonen beoordelen 21.

 • een breed competentieprofiel voor de Vlaming in 2020
 • TOOLS
 • POP: persoonlijk ontwikkelingsplan / portfolios
 • EVC: erkenning (elders) verworven competenties
 • loopbaanrugzakje
 • werkplekleren
 • proeftuinen
 • Een rol voor de bibliotheek?

22.

 • Derde plek leren =als complement aan het schoolleren en het werkplekleren, voor bepaalde bevolkingsgroepen

23.

 • Derde plek leren =als complement aan het schoolleren en het werkplekleren, voor bepaalde bevolkingsgroepen
 • EVCs moeten in elk leertraject gehonoreerd worden
 • De erkenning van elders verworven competenties en kwalificaties moet de waarde van niet-formeel leren, onder andere via het verenigingsleven, beter zichtbaar maken en valoriseren

24.

 • Derde plek leren =als complement aan het schoolleren en het werkplekleren, voor bepaalde bevolkingsgroepen
 • EVCs moeten in elk leertraject gehonoreerd worden
 • De erkenning van elders verworven competenties en kwalificaties moet de waarde van niet-formeel leren, onder andere via het verenigingsleven, beter zichtbaar maken en valoriseren
 • Certicifering van leren in bib
 • Erkenning EVCs in het algemeen

25.

 • Dank voor uw aandacht
 • [email_address]