Top Banner
Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik Tis, 20/06/2006 - 12:13 - godam64 A. Forskning Eksploratoris Eksploratoris forskning är forskning som har till syfte att få information, insikt, kunskap, tankar, idéer, förståelse, och andra i ett försök att formulera och definiera problemet, förbereda hypotetisk och kan gå vidare med ytterligare forskning för ett mer avancerat. Natur Grundforskning: - Resultaten av forskning är preliminärt - Syftet är att bättre förstå de bakomliggande problem - Kan fortsätta med ytterligare forskning för en mer allvarlig - Forskningen är inte snyggt strukturerat - Analys av primärdata med ett litet urval - Grundläggande information berdifat flexibel Exempel på forskning eksploratoris: - Intervju eller djupintervjuer
39

Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Nov 16, 2014

Download

Documents

rutengerg33

Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande...
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Tis, 20/06/2006 - 12:13 - godam64 A. Forskning Eksploratoris

Eksploratoris forskning är forskning som har till syfte att få information, insikt, kunskap, tankar, idéer, förståelse, och andra i ett försök att formulera och definiera problemet, förbereda hypotetisk och kan gå vidare med ytterligare forskning för ett mer avancerat.

Natur Grundforskning: - Resultaten av forskning är preliminärt - Syftet är att bättre förstå de bakomliggande problem - Kan fortsätta med ytterligare forskning för en mer allvarlig - Forskningen är inte snyggt strukturerat - Analys av primärdata med ett litet urval - Grundläggande information berdifat flexibel

Exempel på forskning eksploratoris: - Intervju eller djupintervjuer - FGD / fokusgruppundersökningar diskussion / grupp diskussion - Fallstudier som har inträffat - Analys av sekundära uppgifter - Enkät till experter

B. Bevisvärde forskning Bevisvärde forskning är den typ av forskning där huvudsyftet är att testa en hypotetisk eller ett särskilt förhållande.

Natur Grundforskning: - Resultaten är övertygande forskning - Syftet är att testa en hypotetisk eller - Resultat från forskningen används vanligtvis för beslutsfattande - Den formella processen för forskning och prydligt strukturerad - Kvantitativ dataanalys med ett stort urval - Grundläggande information som krävs är klar

Page 2: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Bevisvärde Forskning kan delas in i två typer, nämligen:

1. Beskrivande forskning Forskning är beskrivande forskning som syftar till att beskriva en karaktär eller beskriva din / eller funktion av de egenskaper som i det enskilda fallet. I denna forskning krävs information 6W är varför, när, vem, vad, när och hur. Exempel på forskning är beskrivande, exempelvis hur konsumenternas uppfattning om en mobil telefon mobil fren-8.

2. Orsakssamband forskning Orsakssamband forskning är forskning som syftar till att fastställa sambandet mellan en träff / av ett orsakssamband frågan. Till exempel, till exempel hur förhållandet mellan pris bbm / eldningsolja till antalet användare av motorcyklar. Hur startar jag min forskning är bra? 28 december 2006 på 3:53 (Forskning)

Denna fråga är nästan säkert frågade vem som helst som kommer att starta eller bedriva forskning / studier. Efter en sökning i det här så småningom jag det.

Denna artikel fick jag från vad en kollega internationella studenter i CSIE, NTU, Kai Chin Thang från Mala

Denna artikel är ursprungligen på engelska, skriven av en professor från Kalifornien Institute of Technology, USA, prof. Andre DeHon vid Caltech. Jag försöker översätta i engelska, kan räkna med ännu mindre användbara. Om du vill läsa originalet kan klicka

Page 3: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

på den adress http://www.cs.caltech.edu/ weixl ~ / forskning / erfarenhet / winner.htm, tack för Chin, du ger mig inspiration.

Originaltitel med denna artikel är "Hur ska en vinnare - Råd för studenter som börjar i forskning" ==========================================

Hur ska en vinnare - Rådgivning för studenter som börjar i forskningsarbetet

Hur bra fungerar den forskning, låt oss se de förslag som författaren till artikeln om :<!--[! Vml ]--><!--[ endif] ->

1. Har aldrig ge upp att försöka förstå allt i början

Page 4: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Största utmaningarna som vi st

saker som vi behöver veta för att hantera problemen i vår forskning med höger. När detta fenomen förekommer i nybörjare forskare i liten skala, vilket också sker i varje forskningsprojekt i stor skala. Så lär sig att övervinna denn

Page 5: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

på att utvecklas när vi får vänta till kunskap är ett komplett sätt att misslyckas. Mekanismer som används för att lösa detta problem genom vinnare inkluderar:

Page 6: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Prioritet (Vad gör jag för att ta reda på så mycket som möjligt) Reading (allt tillgängligt för oss, och letar efter mer, men inte alltför länge melakukannnya) Multitrådning (då hindras av en del, är det sätt / saker som du kan bli en produktiv?) Av de övriga sätt, teknik som möjliggör lösning (vissa kan vara lättare eller inte så blockeras än andra)

Tänk klokt (ok, antar att detta underområde problem lösas, om detta ger oss möjlighet att vägar och andra problem som memcahkan?) Möt människor som kan ha information som vi behöver (vi kanske tror att de ska veta vad vi behöver, men ofta inte har en lysande idé, och inte visste om vad vi ska göra, börja

med att få dem att ge oss vägledn ing om vilka saker som kan användbara för oss. Visa uppmärksamhet och utmärkelser när de tar till oss och alltid göra en uppföljning akan resurser före ber oss att ge en personlig förklaring. Ställ en arbetsmodell - De kan skilja sig från den ena eller den andra, men de gav oss något att arbeta och något konkret att diskutera och jämföra med andra. Vi kommer att förbättra våra modeller på en kontinuerlig basis, men det är bra att ha något konkret i åtanke att arbeta med Förlorare stannar första gången de ser något de inte vet, inte kan färdigställa problem eller har ett litet problem med vad de anser som en del av problemet och sedan ger anledning till varför de inte kan göra framsteg. Vinnare mempertimbagkan och slutföra alla problem och hitta en väg ut varje gång nästan upp.

Page 7: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Förlorare Kontrollera att det inte finns någon eller något som ansvarig för förseningen på framsteg eller bristen på dem. Vinnare hitta sätt att förbättra framsteg trots svårigheter.

Förlorare alla vet anledningen till att han inte kan göra. Vinnare hitta ett sätt att göra det.

2. Ofta kommunicera och synkronisera

Naturligtvis, när vi måste bygga vår modell löser inte de problem som förväntas, vilket gör antaganden och det gör att synkronisering och kommunikation med andra forskare. Har de en modell som skiljer sig från oss? Vad kan vi lära av de modeller och antaganden? Låt dem veta vad vi tycker, vad vi står inför och hur vi har försökt att ta itu

Page 8: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

med dem.

3. Sönderfaller

Hela problemet är ofta mest synliga. Pecahlah i avsnittet kan dimanage (bättre, med en stabil nivå i varje avsnitt). Undertecknat för sidan, och pecahkan. Detta kan verka självklart, men det kan fungera. För ett antal problem i en liten kan dipecahakn inom 1 till 2 dagar. Men de problem som stora långvariga akan löst alla.

4. Organisasikan

Särskilt i datasystemet, begränsar möjligheterna att hantera det största problemet är de komplicerade. Vi måste kontinuerligt arbeta för menstrukturkan att förstå våra problem och att hantera komplexiteten standard. Var noga med att spara det vi måste göra och vad vi behöver. Skapa en lista, skriva, inte bara minnet komma ihåg i vårt minne (eller möjligheten av de värsta i vårt minne) för att hantera alla de saker som måste göras.

Page 9: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

5. Det är en prioriterad

Gör en prioritering i varje företag och vi gör våra kontroller med prioritet. Gör prioriteringar i ditt arbete och kontrollera dina prioriteringar med din handledare. Gemensamma händelser som ofta händer är att begära att A och sedan glömma det, och vi ber att innan vi slutföra B A. Om man är osäker på om B har en prioritet än A, be tydligt. Akan ledare eftersom vi anser glad att vi har varit upptagen mengingatkannya fylla A. Tänk B, och när du är klar arbetar på, se om det finns en kemungkina B.

6. Vi förstår att den livliga

Våra professorer eller de personer som vi är väl upptagen. Han kan motivera oss att slutföra vår forskning, och ibland inte haft tid att följa upp våra framsteg. Den största fördelen för honom är om vi kan motivera oss själva. Inte förvänta oss att lösa de problem som vi alla eftersom de är mycket upptagen. Upptäck vad de tycker om och föreslå att börja arbeta med det. Men sadarilah, kanske han har tid när vi kan sätta om kvaliteten på vad han tyckte (och detta kommer att ske och hända igen när vi kan arbeta med båda). Så, när vi tror att vi ser eller vet ett bättre sätt att lösa problemen, han tempuhlah. I det ideala fallet är vad som hände. Vår lärare gav oss en del idéer och riktning, och sedan att tänka på annat. Vi koncentrerar oss på de problem och vi kommer tillbaka med mer kunskap och bättre förstå problemen i vår akan än våra professorer.

Som en vägledning, den ursprungliga författaren av detta arbete i två lägen:

Page 10: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

1. Fram till den studerande visar vad han tycker mer om ett visst problem, författaren anser att eleverna börja arbeta med hur författaren gav.

2. När en elev att se mer problem, och studenterna kan diskutera i allmänhet och studenter att bli experter i understrecksatsen problem, och författaren kan ge allmänna råd av den erfarenhet och kunskap om författaren.

7. Leverera - Låt

När vi listan för testet eller anser att vi har att lägga fram ett färdigt resultat som vi slutförts. Det är ett misstag många människor, eller forskare om vi tror att vi inte behöver lämna in en slutlig lösning.

Förlorare akan akan leverera utlovade resultat att stora i framtiden, men inte har något att visa. Vinnare kan visa resultat som är användbara eller kan arbeta. Varje avsnitt kan innehålla:

Lösning för modellen förenkling

Flödet av varje del till andra delar av output / data Mätningar av karakteristiska problem keberlajutan en stabil (lihatdi nedan)

Page 11: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Visa framsteg. Med den här guiden kommer att ge en tidig feedback för att hjälpa oss att prioritera och fokusera. Detta kommer att hjälpa oss både på Temne i mitten eller i slutet. Skaffa och förstå andra variabler inblandade (kom ihåg att den stora utmaningen i början av kunskap är inte komplett) och ändrar riktning igen är normalt, hopp och hälsa (behov av att kunna få förståelse för och kunskap om mer eller bara att koncentrera sig). Inkremental modellen är en modell av en stark och klar för anpassning, där monolitisk modell (alla på en gång) är sårbara och ofta leder oss fram till en lösning som inte faktiskt. Inkremental strategi som leder oss till en bra lösning (särskilt för programvara). Och detta är en bra vana som förväntas av vår guide.

8. Ett stabilt mål.

Leta efter en mittpunkt som är stabil för växande vårt sätt att avsluta en del av problemen.

Den punkt där några av de uppenbara problem har lösts (har ett bra gränssnitt för underenheter problem produktionen i detta skede) Tänka att vi kan utveckla Tänka att vi kan köra Tänka att vi kan dela med andra teammedlemmar i den meningen att de låt oss hjälpa Punkt prestation 9. Don't memcah problem (subtask) forskning om problem som inte behöver

Ofta kommer vi att lösa våra problem i en subtask det är inte bara en, sade han den rätta lösningen. Om problemet är med rätt är nyckeln till att uppnå detta mål, kan det vara nödvändigt att ge tid att studera och lösa underkommittéerna problem bättre än de lösningar som någonsin tidigare. Men i de flesta underleverantörer frågor är detta inte ett fall. Vi vill fokusera på de övergripande målen och kommer med en lösning som är lämplig för det här problemet. I allmänhet försöker göra något enkelt och okomplicerat som kan göras klokt. Gör anteckningar om de brister som vi får fysiska och alternativ som kan undersökas för att begränsa eller avsluta detta problem. Sen om vi stannar vid en punkt och inte en lösning vi kan försöka alternativ och investera mer kraft att utforska dem.

10. Studie för att komplettera våra egna problem

I allmänhet är i livet, det finns ingen person som har alla svar är alla saker som händer med oss. Detta är viktigt för oss att undersöka alla problem i vår forskning. Vi gjorde hjälpare eller stege för att visa oss. Hur han

Page 12: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

observerade och lärde sig inte bara deras svar på vårt problem men hur de hittar de svar vi inte kan övervinnas. Att sträva efter framgång. Läs teknik och skapa förtroende för vår förmåga att lösa problem just nu.

Lycka till !!!!!!!!!!

6 Kommentarer isnadi sa, 5 februari 2007 vid 12:10

tacka forskningsinformation. gör vi ibland den forskning som är en offentlig. finner vi ofta att problem som vi inte bör göra. och detta kommer att ligga på målet vi pesoalan .. till exempel vår forskning disebuah en viss region. didaerah hade konplik interen område. tah vi direkt upplever två problem. (Forskning och vi konplik area) som jag vet vilka åtgärder vi behöver göra för att nå målet för forskningen är

Page 13: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Svara rio masloman sa, 21 mars, 2007 at 10:42

tack för informationen forskning. finner vi ofta att problem som vi inte bör göra. och detta kommer att ligga på målet vi pesoalan .. till exempel vår forskning disebuah en viss region. didaerah hade konplik interen område. tah vi direkt upplever två problem. (Forskning och vi konplik area) som jag vet vilka åtgärder vi behöver göra för att nå målet för forskningen är

Svara Wardoyo forskningsmetod 1 Forskningsmetod (Forskningsmetod) FORSKNING En utredning av de systematiska och organiserade för att förbättra en viss mängd kunskap och särskilda problem som behöver svar. Destination forskning Allmänt: För att erhålla kunskap som kan svara på frågan eller lösa problem. Special: - Hittade: de uppgifter som erhålls från forskningen är att data helt nya, tidigare inte kända. - Läs: uppgifterna används för att bevisa tvivel om att det finns information eller kunskap om allt. - Utveckling: utvidga och fördjupa kunskapen. Varför forskning Återspegling av den aktiva människor att förbättra pengetahuannnya om saker. Uppmuntran från reaktiva människors lust att svara på frågor eller

Page 14: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

lösa problem i li

vet. Forskningsmetod Penyelidikkan systematiskt kräva metoder. Metodelogi forskning som innehåller kunskap om metoden för

Page 15: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

används i forskningen. Business Research Methodology Är ett sätt att få vetenskapliga data med ett giltigt ändamål kan funna, utvecklas och demonstreras kunskap så att kan användas för att förstå, förutse och lösa problem. Den Metoder för forskning är ett sätt att hämta data med specifika mål och syften. Vetenskapligt sätt innebär att den forskning som baseras på de egenskaper som akademiskt nämligen rationellt, empirisk och systematisk. Rationell kunskap som organiseras med hjälp av minnet och rimliga (ingen motivering). Logic i objektet. Rationalism ge konsekvens av kunskap. Wardoyo forskningsmetod 2 Empirisk strategi bygger på att separera kunskap Fakta / företeelser som inte bygger på fakta. Rationalism måste stöds av empirism. Systematisk process som görs i forskning med de steg som ett visst logiskt. Gäller: noggrannhet av uppgifterna faktiskt förekommer i objektet med de uppgifter som kan samlas in av forskare. Om tillförlitliga uppgifter och mål, forskningsresultaten kommer att vara ogiltiga. Tillförlitlighet: Grad av samstämmiga uppgifter vid en viss tidpunkt. Tillförlitliga uppgifter som inte nödvändigtvis gäller. Men giltigt data som definitivt tillförlitlig och mål. Giltigheten av data som erhållits med hjälp av ett giltigt instrument, varifrån uppgifterna lämpligt och tillräckligt många och metod för insamling och analys de korrekta uppgifterna. Uppgifterna har hämtats från ett tillförlitligt instrument och tillförlitlig forskning utförts med upprepas. Målet uppgifter från ett urval uppgiftskällan nära befolkningen. Data från den forskning som kan användas för att förstå, förutse och lösa problem. Förstå: en ytterligare klargöra problemet. Solve: minimera eller eliminera problemet. Förutse: Uppmuntra problemet inte uppstår. Undersöka • Dictionary Webster's New International: Undersökningen är en noggrann och fortsätta att uppnå i fakta och principer, det är mycket skumma att ställa någonting. • Hillway (1956)

Page 16: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

En metod för studier som genomförts genom den undersökning som någon O framtoning och perfekt för problemet, så att lämplig lösning på problemet. • I ett försök att finna, utveckla och testa sanningen

Page 17: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

en kunskap om

verksamheten sker med hjälp av metoden vetenskapliga. • tänkt på olika systematiska problem som lösningar kräver insamling och tolkning av fakta.

Page 18: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

• Utredning av en fråga om kunskap som drivs för få fakta-fakta/prinsip-prinsip med patienten, noggrann och systematiskt. Wardoyo Research Methods 3 Forskning och vetenskap Forskning är en verksamhet som syftar till att utveckla kunskap. Vetenskap är en del av den kunskap som har vissa kriterier. Operationalization av forskningen är en metod som används för att förvärva vetenskaplig kunskap, eller den så kallade vetenskapliga metoden. Vetenskaplig metod eller förfarandet är ett sätt att få kunskap kallas vetenskap. Vetenskap, forskning och sanningen • Vetenskap, född av en känsla keingintahuan mannen. • Definition: 1. Kunskap om en allmän och systematisk kunskap om som kan vara ett bevis-bevis enligt kaidahkaidah vanlig. (Moh. Nazid, 2005) 2. Kunskap som har testats och är enligt den ordning och innebörd och omfattande och systematiska. (Moh. nazisterna, 2005) 3. Vetenskap täcker ett mycket brett område, som når alla aspekt av den totala mänskliga framsteg. Inklusive inuti kunskap som har formulerats systematiskt genom ständig kontroll som har producerats en allmän sanning. (J. Marañón, 1953) 4. Vetenskap är inte bara den samlade kunskapen som systematisk, men även metod. Vetenskapen har gett en metod och systemet, som kommer att vara utan kunskap är en behöver bara (V. A. Tan, 1954). Så med vetenskap:

Page 19: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

1. Finns naturli

ga material 2. Ge rationalisering som naturliga lagen. 3. Formulär en vana. 4. Bättre kunskaper om observation, experiment, klassificering,

Page 20: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

analys och generalisering Och kommer att fortsätta att utveckla kunskap och förmåga att bidra till att forma uppfattning och förmåga att tänka logiskt (Penalaran). Wardoyo forskningsmetod 4 Tankeprocessen (En bild av en regelbunden och noggrann) • J. Dewey (1933) sekvens av processen att tänka på följande sätt: - Uppstått känns svårt (Svårt anpassning av instrument, typ, eller förklara de saker som kom plötsligt. - Pendefinisian mening som svåra problem. - Det finns en möjlig lösning, confab confab, hypotetisk, teoretisk stund. - Tanken med rationella lösningar beskrivs genom konsekvenserna av det sätt att samla in data. - Stärka kontrollen tentnag idéer och lösningar menyimpulkannya genom rättegång rättegång eller keteranganketerangan. • Kelly (1930), sekvensen är: - Uppstår smärta - Pendefinisian smärta - Sök efter tillfälliga lösningar - Lägg till en beskrivning av problemlösning tron att lösningar på problemet sant - Trial / experimentell verifiering - Bedömning av resultaten av ett experiment för att jämföra eller att få alternativ lösning är - Att ge synpunkter på framsidan / mental bild av situationen kommer att kunna använda dessa lösningar lämpligt sätt. Kriterier återspegla nalar: 1. Det finns element i en logisk • Varje form har logikanya eget tänkande. • Tänka logiskt sett en plural konnotationer (andra människor kan logikanya användning enligt de antaganden / uppfattningar om andra) 2. Det finns Analytiska • Aktiviteter att tänka sig är en aktivitet analys

Page 21: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

• Natur är det a

nalytiska konsekvenserna av mönster av tänkande säker Thinking vetenskapligt / vetenskapligt tänkande, innebär: 1. Genomföra verksamhet i analysen av vetenskapliga logik.

Page 22: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

2. En kombination av den deduktiva resonemang och induktiva. Wardoyo forskningsmetod 5 Vetenskap och forskning relationer • Almack (1960) Vetenskap och forskning relation är som den process och resultat. • Whitney (1960) Vetenskapliga sanningen kan tas emot om • Det finns en samstämmig En förklaring är riktig om uttalande stämmer överens med sebelumnyz som anses korrekt. Ex: Si Badu akan döda, uttalandet är sant, eftersom det tidigare penryataan är alla människor kommer att dö. • Det finns en korrespondent En förklaring anses vara korrekt om det material som finns i den kunskap uttalanden är anknutna eller har någon relation (korrespondent) med objekt dituju av pernaytaan den. Ex: Bandung är huvudstad provinsen. West Java, beror på att vara sant berkorespondensi eller släktskap i syfte att dituju. • Den typ av pragmatisk Förklaringen anses vara korrekt när funktionell karaktär har praktiska livet. Undersöka Vetenskap Leder Undersöka Vetenskap Process Process Sanning Resultat Wardoyo forskningsmetod 6 Sanningen kan fås genom följande ordning: Två viktiga kriterier för vetenskapliga • Det finns samstämmighet med nästa. • Det finns en överensstämmelse mellan den kunskap som de fakta som utvecklats i fält. Process Forskning Problem: Vad, hur, varför och så vidare. Vetenskap är inte vetenskapligt Sanningen erhålls genom: • Trial and error • olycksfall / spekulativa • Myndighet / makt / ställning • intuition Sanningen som erhålls genom vetenskaplig undersökning. Med egenskaper:

Page 23: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

• Mål • noga • systematisk • Baserat på vetenskap P E N E L I T I En n PROBLEM / FRÅGOR FORSKNING Studie teori och Forskning verktyg Test Fakta Hypotetisk RESULTAT SLUTSATS Wardoyo forskningsmetod 7 Flow forskningsverksamhet Att välja metod Välja ett problem

Page 24: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Studie In

ledning Formulera problem

Page 25: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Hypotetisk

Abdul Mufti Oh yessssssssssssssssss

Page 26: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Definiera variabler bestämma källuppgifter Formulera påstående Definiera och utarbeta instrument Samla in data Analys av data Intressant Slutsats

Page 27: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik

Sammanställa rapporter

Page 28: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik
Page 29: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik
Page 30: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik
Page 31: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik
Page 32: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik
Page 33: Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris forskning avgörande, beskrivande och orsakssamband - Vetenskap Forskning Forskning Statistik