Top Banner
Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd Innehållet i programmen Utmaningar
35

Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Mar 17, 2019

Download

Documents

dodieu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Teori och forskningBeteendeanalys

Utveckling av utagerande problem

Forskning om föräldrastöd

Innehållet i programmen

Utmaningar

Page 2: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Beteendeanalys

Page 3: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Vad är vitsen med beteendeanalys?

A - B - C

Page 4: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Utveckling av utagerande problem

Page 5: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Vilken risk innebär diagnosen ADHD?

Page 6: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Riskfaktor (6-11 år) R2

1. Pojke 19

2. Debuterat med brott 17

3. Debuterat med alkohol/droger 8

4. Låg socioekonomisk status 5

5. Antisocialitet inom familjen 5

6. Aggressivt beteende 4

7. Rastlös och impulsiv (ADHD) 3

8. Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn 3Lipsey & Derzon (1998)

Risk för senare våldsbrott: Topp 8

Page 7: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Intolerant attityd mot problembeteendeHög IQ

Sociala färdigheterAnknytning till skolan

Konventionella aktiviteterVänner som ägnar sig åt konventionella aktiviteter.

FlickaGod relation till föräldrar eller andra vuxna

Föräldrar har god tillsynFöräldrar gillar kamraterna

Jessor, van den Bos, Vanderryn, Costa & Turbin, 1995

Skyddsfaktorer motutagerande problem

Page 8: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Föräldrars samspel med barn är en risk/skyddsfaktorsom går att förändra och som påverkar många andra

risk/skyddsfaktorer.

Insatser via föräldrar har också överlägset bäst forskningsstöd.

Varför är föräldraskapvärt att prioritera?

Page 9: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Patterson’s Coercion theory

Ömsesidighet Eskalering

Ger upp

Hett temperament

Nedbrytande samspel

Misslyckas i skolanKamratproblem

Ju tidigare,desto sämre

(Moffit, 1993)

Konflikter mellanföräldrar

(Chen & Johnston, 2012)

Fysiskt aggressiv(Broidy m fl, 2003)

Page 10: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Otroliga årenTriple-P (intensiv)

PCIT (grupp)Komet (internet)

Komet (grupp)Triple-P (grupp)

Triple-P (självhjälp+)Triple-P (självhjälp)Komet (självhjälp)

Triple-P (självhjälp+)Triple-P (självhjälp+)

Triple-P (självhjälp)PCIT (kort) 0,21

0,52

0,57

0,57

0,54

0,58

0,59

0,65

0,69

0,76

0,81

0,98

1,18

15 %

2 %

11 %

18 %

13 %

15 %

24 %

18 %

28 %

26 %

34 %

25 %

26 %

0,79

0,57

26%

15%

Forster, Kling & Sundell (2012)

Effektstorlek (d) ”Friska”

Effekten av föräldrastöd (på utagerande)

Page 11: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Är det inte lite futtigt att bara vart fjärde barn blir friskt?

Page 12: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

1 av 100slapp hjärtattack

=För stor effekt

Page 13: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Forskningsstöd för Komet och ABC

ABC RCT (621)

Barns fysiska/psykiska hälsa - Liten/MedelFöräldrarnas självförtroende - Liten/Medel

3-11 RCT(159)

Barns utagerande - StorBarns prosociala beteende - MedelFöräldrafärdigheter - Stor

3-11 RCT(1104)

Barns utagerande - MedelFöräldrafärdigheter - Liten/MedelFöräldrars välmående - Liten

iKomet(3-11)

RCT(104)

Barns utagerande - Medel/StorFöräldrafärdigheter - Medel

12-18 RCT(237) Inga effekter (en negativ)

Page 14: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Varför är resultaten sämre för ungdomar?

Page 15: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Riskfaktor (12-14 år) R2

1. Bortvald av ”bra vänner” 19

2. Antisociala vänner 15

3. Debuterat med brott 6

4. Pojke 5

5. Aggressivt beteende 4

6. Rastlös och impulsiv (ADHD) 4

7. Problem i skolarbete/anknytning till skola 4

8. Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn 4Lipsey & Derzon (1998)

Risk för senare våldsbrott: Topp 8

Page 16: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Fler möjliga förklaringar

• ”Fel” innehåll eller utformning på programmen• Mätning av ”fel” saker• Effekterna kanske dröjer• FLER STUDIER BEHÖVS!

Hempsykologi - tonår

Page 17: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Vad innebär gott föräldraskap?

Uppmuntra rätt beteenden

Sluta uppmuntra fel beteenden

Stärka relationen?

Page 18: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Brist på relation

Page 19: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Trygg anknytning

Närvarande Lyhörd

Förutsägbar

Page 20: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

1. Lek som vanligt2. Särskilda instruktioner...

(Parpal & Maccoby, 1985)

• Låt barnet styra och kontrollera leken• Härma barnet• Sätt ord på leken, var sparsam med frågor• Hjälp barnet över trösklar (utan att ta över)

Page 21: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

”Vad ska jag göra för att få ett stabilare humör?”

Oklara förväntningar

Page 22: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Positiva uppmaningar

Klara förväntningar…

Page 23: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Positiv uppmärksamhet

Beskrivande uppmärksamhet

GENUIN

DIREKT!

Positiv uppmärksamhet

Page 24: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Hur ska man motiverainnehållet i programmen?

AnknytningGemensam stund

FörberedelserUppmaningar A - B - C

Bekräftelser A - B - C

Page 25: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Grupp 1: ”80% rätt - du måste vara smart!”Grupp 2: ”80% rätt - du måste ha jobbat hårt!”

Varför misslyckades du?Kan du bli smartare?Hur roligt var testet?

Resultat på nästa test?

Beskrivande feedback

Page 26: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Problemlösning

Bekräftakänslor

Låt barnet ge förslag

Lösning

PROBLEM

Page 27: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Nelson & Roberts (2000)

1%

74% 57% 53% 49% 42% 37%

16%

46%

Syndabock

Upptrappningar

Välja strider

Page 28: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Avled uppmärksamheten

Bästa lösningen…

Page 29: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Patterson…

Page 30: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Lågaffektivt bemötande

Mimik Rörelse Röst

Page 31: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Stå på sig(varken ge upp eller tvinga)

Page 32: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Mindre tjat/skäll

Stärkrelationen

Mindre bråk

Page 33: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P
Page 34: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

Mindre tjat/skäll

Stärkrelationen

Mindre bråk

Page 35: Teori och forskning - hempsykologi.se · Teori och forskning Beteendeanalys Utveckling av utagerande problem Forskning om föräldrastöd ... (Broidy m fl, 2003) Otroliga åren Triple-P

AnknytningGemensam stund

FörberedelserUppmaningar A - B - C

Bekräftelser A - B - C

Poängsystem{

Hålla kontakt Anknytning

Problemlösning Empiriskt stöd

Välja striderAvleda

A - B - CXA - B - CXA - B - C

NödbromsIlskehantering

A - B - CXA - B - CX

Icke-specifikförstärkning