Top Banner
PO WER S UPPLIE S - MADE IN S WEDE N TEQ FLX TEQ 27 50-FLX/S3 TEQ 27 100-FLX/S3 TEQ 27 150-FLX/S3 TEQ 27 250-FLX/S3 SVENSKA Version 1.0
20

TEQ FLX - Enummerbanken · 2019. 2. 16. · FLX/S3 TEQ 27 100-FLX/S3 TEQ 27 150-FLX/S3 TEQ 27 250-FLX/S3 Nätaggregat DR-120-24 DRP-240-24 HRP-300-24 HRP-600-24 Utspänning: 24 V

Jan 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN

  TEQ FLX

  TEQ 27 50-FLX/S3TEQ 27 100-FLX/S3TEQ 27 150-FLX/S3TEQ 27 250-FLX/S3

  SVEN

  SKA

  Ve

  rsio

  n 1.

  0

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN2

  SÄKERHET - LÄS DET TA FÖRST!

  • 100 mm fritt utrymme skall lämnas ovan och under varje enhet. • Systemet är avsett för bruk i kontrollerad inomhusmiljö.• Endast personer med behörighet bör installera och underhålla systemet.• Det är installatörens ansvar att systemet är lämpad för tänkt bruk.• Dokument som medföljer systemet skall förvaras i det eller i dess ome-

  delbara närhet. • Ventilation skall ej övertäckas.• Nätspänning bör vara bortkopplad under installation.• Alla uppgifter med reservation för ändringar.

  Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designa-de för bästa driftsäkerhet och lång livslängd - för såväl elektronik som batterier.

  Enheten används bäst till: Integrerade säkerhetssystem och inbrottslarm.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN3

  Användningsområde

  För passersystem, inbrottslarms- och brandlarmssystem där högsta driftsäkerhet för reservkraft krävs. Flexibelt och utbyggbart för högre strömuttag och batterikapacitet.

  Om detta dokument

  Gällande och senast publicerad utgåva av detta dokument kan rekvireras via e-post, info@milleteknik.se (ange enhetens namn och serienummer). Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, då ny utgåva publiceras utan föregående meddelande.

  Installation

  Denna anvisning beskriver installation och driftsättning av: TEQ 27 50-FLX/S3TEQ 27 100-FLX/S3TEQ 27 150-FLX/S3TEQ 27 250-FLX/S3.

 • 4

  Hela enhetenOmgivning: Miljöklass1, inomhus, ickekondenserande..

  Omgivningstemperatur: +5 + 40 °C. Enligt miljöklass 1. (För bästa batterilivslängd; 15 - 25 °C).

  Omgivning relativ luft-fuktighet:

  20 % ~ 90 % icke kondenserande.

  EMC-Provade och uppfyller:

  EN 50081-1, EN 55011(B), EN 50082-2, EN 55022(B), EN 61000-3-2,-3, EN61000-4,-2,-3,-4,-5,-6,-11, Level 3.

  Provningsinstitut: RISE - Research Institutes of Sweden (tidigare SP).

  KapslingDimension: 436 x 222 x 210 mm.

  Höjdenheter: 5 HE

  Huvudkort TEQ-COM PRO 1Lastutgång ström: Se sida 6.

  Egenförbrukning (med reläkort):

  Mindre än 200 mA. Alla reläer dragna i normalläge.

  Djupurladdningsskydd: 20 V (+/- 0,5 V)

  Felutgång: Med reläkort. 3 st växlande reläkontakter eller via kommunikation, (RS-485).

  Larm: Se sida 16

  Extern statusindikering: Indikeringsdiod på skåplucka.

  Omkopplingstid: När batterier är i laddcykel: 0 (ingen).

  TEQ 27 50-FLX/S3

  TEQ 27 100-FLX/S3

  TEQ 27 150-FLX/S3

  TEQ 27 250-FLX/S3

  Nätaggregat DR-120-24 DRP-240-24 HRP-300-24 HRP-600-24Utspänning: 24 V

  Utspänning, ripple: 80 mVp-p 80 mVp-p 120 mVp-p 300 mVp-p

  Utspänning återuppladd-ning, ripple/strömgräns:

  Mindre än 2 Vp-p

  Mindre än 2 Vp-p

  Mindre än 2 Vp-p

  Mindre än 2 Vp-p

  Max urladdningsström: 5 A 10 A 14 A 25 A

  Verkningsgrad: 80 % 84 % 89 % 88 %

  Strömbegränsning: 105 %-150 % 105 %-150 % 105 %-150 % 105 %-135 %

  Konstantspänning: +/-0,5 % +/-0,5 % +/-0,2 % +/-0,2 %

  Reglernoggrannhet: +/-1,0 %

  Nätspänning, frekvens: 176 - 264 V AC, 47 -

  63Hz.

  85 - 264 V AC, 47 - 63Hz.

  Tekniska data

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN5

  Hela enhetenOmgivning: Miljöklass1, inomhus, ickekondenserande..

  Omgivningstemperatur: +5 + 40 °C. Enligt miljöklass 1. (För bästa batterilivslängd; 15 - 25 °C).

  Omgivning relativ luft-fuktighet:

  20 % ~ 90 % icke kondenserande.

  EMC-Provade och uppfyller:

  EN 50081-1, EN 55011(B), EN 50082-2, EN 55022(B), EN 61000-3-2,-3, EN61000-4,-2,-3,-4,-5,-6,-11, Level 3.

  Provningsinstitut: RISE - Research Institutes of Sweden (tidigare SP).

  KapslingDimension: 436 x 222 x 210 mm.

  Höjdenheter: 5 HE

  Huvudkort TEQ-COM PRO 1Lastutgång ström: Se sida 6.

  Egenförbrukning (med reläkort):

  Mindre än 200 mA. Alla reläer dragna i normalläge.

  Djupurladdningsskydd: 20 V (+/- 0,5 V)

  Felutgång: Med reläkort. 3 st växlande reläkontakter eller via kommunikation, (RS-485).

  Larm: Se sida 16

  Extern statusindikering: Indikeringsdiod på skåplucka.

  Omkopplingstid: När batterier är i laddcykel: 0 (ingen).

  TEQ 27 50-FLX/S3

  TEQ 27 100-FLX/S3

  TEQ 27 150-FLX/S3

  TEQ 27 250-FLX/S3

  Nätaggregat DR-120-24 DRP-240-24 HRP-300-24 HRP-600-24Utspänning: 24 V

  Utspänning, ripple: 80 mVp-p 80 mVp-p 120 mVp-p 300 mVp-p

  Utspänning återuppladd-ning, ripple/strömgräns:

  Mindre än 2 Vp-p

  Mindre än 2 Vp-p

  Mindre än 2 Vp-p

  Mindre än 2 Vp-p

  Max urladdningsström: 5 A 10 A 14 A 25 A

  Verkningsgrad: 80 % 84 % 89 % 88 %

  Strömbegränsning: 105 %-150 % 105 %-150 % 105 %-150 % 105 %-135 %

  Konstantspänning: +/-0,5 % +/-0,5 % +/-0,2 % +/-0,2 %

  Reglernoggrannhet: +/-1,0 %

  Nätspänning, frekvens: 176 - 264 V AC, 47 -

  63Hz.

  85 - 264 V AC, 47 - 63Hz.

  Tekniska data, fortsättning

  Systemet är designat för användning av batterier med följande kapacitet:Milleteknik rekommenderar UPLUS-batterier.

  Batterier (USL12-20) (USL12-45)Volt: 12 V 12 V

  Batterikapacitet: 20 Ah 45 Ah

  Batterityp: Valve-Regulated, Absorbed Glass Mat (AGM) Technology.

  Batterimärklivslängd*: 10-12 år.*Batteriers livslängd beror på en rad faktorer som användning/belastning och temperatur där de sitter.

  TIPSAnvänd dimensioneringsverktyg på www.milleteknik.se för att beräkna behov av batterikapacitet.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN6

  Batterikombinationer24 V

  45 Ah 2 x 45 Ah*NOVA FLX

  +-

  +-Batteribox

  90 Ah 2 x 45 Ah* 2 x 45 Ah*

  NOVA FLX

  +-

  +-Batteribox

  +-

  +-Batteribox

  135 Ah 2 x 45 Ah* 2 x 45 Ah* 2 x 45 Ah*

  NOVA FLX

  +-

  +-Batteribox

  +-

  +-Batteribox

  +-

  +-Batteribox

  180 Ah 2 x 45 Ah* 2 x 45 Ah* 2 x 45 Ah* 2 x 45 Ah*

  NOVA FLX

  +-

  +-Batteribox

  +-

  +-Batteribox

  +-

  +-Batteribox

  +-

  +-Batteribox

  *anger att batterier sitter i extern batteribox

  460 mm

  135

  mm

  Mått för väggfäste.

 • 7

  Dimensioner och montering

  Enheten kan monteras i 19” rack eller på vägg. Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: • Vid montering på vägg skall konsolerna vinkel sitta bakåt, mot vägg.

  • Vid montering i 19” rack skall konsolens vinklar sitta i framkant på enheten.

  100 MM FRIT T U TRYMME SKALL LÄMNAS FRIT T OVAN OCH UNDER VARJE ENHET.

  210 mm

  422 mm

  436 mm

  222 mm

  Obs - måtten är ej skalenliga

  etc.Med skåpet medföljer:

  • Dokumentation.• Konsoler och skruv till konsol.• Nycklar till lås.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN8

  Komponentöversikt

  Sabotagekontakt.

  Automatsäkringar

  230 V Nätaggregat sitter under tillvalskort.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN9

  Huvudkort: TEQ-COM PRO 1

  Inkommande elnät

  Truckhandske för inkoppling av extern batteribox.

  Låsbar dörr

 • 10

  Beskrivning huvudkort

  P2:12 11 10 9 8 7 6 5 4 123

  P2

  F1F2F3

  J2J7 JU2 J15

  F4

  F6

  C

  B

  A

  P1

  PGM1

  J13

  J22

  J5

  J8

  8 7 6 5 4 3 2 1

  S1

  P2:12 11 10 9 8 7 6 5 4 123

  P2

  F1F2F3

  J2J7 JU2 J15

  F4

  F6

  C

  B

  A

  P1

  PGM1

  J13

  J22

  J5

  J8

  8 7 6 5 4 3 2 1

  S1J13 Anslutning till effektkort

  (tillval).JU 2 Utgång till extern batterisäkring.

  P2: 12 + 5 V* J15 Utgång till extern säkring.

  P2: 11 TXD* PGM1 N/A

  P2: 10 RXD* J22 Extern indikeringsdiod (på skåplucka).

  P2: 9 System-minus (-).* J5 Extern säkringsdiod.

  P2: 8 RS-485 Anslutning.* F3 Säkring, last 2 +.

  P2: 7 RS-485 Anslutning.* F2 Säkring, last 1 -.

  P2: 6 I2C F1 Säkring, Last 1 +.

  P2: 5 I2C J8 Anslutning till larmkort (tillval).

  *Det är möjligt att ansluta kommunikation till extern larmcentral via anslutningar på P2. Se larmcentralens dokumentation för kompatibelt protokoll.

  P2: 3-4

  Lastutgång 2, + / - till last. (Max totalt 10 A, för bägge utgångarna).

  F4 Säkring batteripaket (T1A).

  P2: 1-2

  Lastutgång 1, + / - till last.(Max totalt 10 A, för bägge utgångarna).

  F6 Säkring elnät (T2,5 A).

  D3 Anslutning fläkt P1: A Inkommande elnät: Fas / Line.

  J7 Anslutning sabotagekontakt. P1: B Inkommande elnät: Nolla / Neutral.

  P1: C Inkommande elnät: Skyddsjord / Protected earth, (PE).

  S1 Dip-switch

  Funktion

  1 Adress för extern kommunikation.

  2 Adress för extern kommunikation.

  3 Adress för extern kommunikation.

  4 Adress för extern kommunikation.

  5 Inställning av batterikapacitet.

  6 Inställning av batterikapacitet.

  7 Inställning av batterikapacitet.

  8 Mjukvarureset.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN11

  Inställning av ansluten batterikapacitet

  Ansluten batterikapacitet är nödvändig att ställa in för att kunna få larm vid t.ex. återstående batteritid.

  OBS! Inställningen måste göras när microbrytare till sabotagesskyddet hålls inne.

  1. Öppna enheten, men låt den vara normalt driftsatt.2. Aktivera sabotageskyddet genom att trycka in microbrytaren i dörrkarm. 3. Gör inställning av ansluten batterikapacitet enligt matris till höger för S1 - dip-switch. 4. Släpp microbrytare i dörrkarm och stäng sedan skåpet igen.

  Anslutning Elnät, P1

  Elnät (kablage): Anslut elnätskablage genom kabel-genomföringen på skåpets undersida.

  P1: Elnät: • Använd medföljande plint för att

  montera elnätskablar. PE= Skyddsjord, Protected Earth. N=Noll / Neutral. F=Fas / Line.

  • Anslut plint på P1 på kretskortet.Kablaget för elnätsanslutning SKALL MINST vara av kabelarea 1,5 mm2 och klassad för 250 Vac.Maximal kabelarea är 4 mm2.Elnätskablage SKALL HÅLLAS separerat från batteri- och lastkablage.

  Batteri- kapacitet

  Dip 5 Dip 6 Dip 7

  7,2Ah OFF OFF OFF

  14Ah ON OFF OFF

  20Ah OFF ON OFF

  28Ah ON ON OFF

  45Ah OFF OFF ON

  60Ah ON OFF ON

  90 OFF ON ON

  120 ON ON ON

  S1 - Dip-switch

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN12

  Anslutningar, P2, J2, J7, JU2 och J15

  Om kommunikation.Det är möjligt att ansluta kommunikation till extern larmcentral via anslutningar på P2. Se larmcentralens dokumentation för kompatibelt protokoll.För mer information om larm se sida 16.

  P2: 12 + 5 V.P2: 11 TXD.P2: 10 RXD.P2: 9 System-minus (-).

  P2: 7-8 RS-485. P2: 5-6 I2C.P2: 3-4 Lastutgång via automatsäkring.P2: 1-2 Lastutgång via automatsäkring. J2: Fläkt.J7: Sabotagekontakt.JU2: Utgång till externt batteri-säkringskort, se nedan.J15: Utgång till externt avsäkringskort (tillval).

  P2:12 11 10 9 8 7 6 5 4 123

  P2

  F1F2F3

  J2J7 JU2 J15

  F4

  F6

  C

  B

  A

  P1

  PGM1

  J13

  J22

  J5

  J8

  8 7 6 5 4 3 2 1

  S1

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN13

  Konfiguration av kommunikation via RS-485

  Kommunikation via RS-485 ansluts på P2:7-B & P2:8-A.

  ADRESS-konfiguration:Adress ställs in på dip-switch S1 dip 1-4 enligt följande:Adressen ställs binärt på switchen.Är alla dip-switchar ställda till off är adressen 0+0=0.Är dip-switch 1 & 3 tillslagna är

  adressen 1+4=5.Är dip-switch 2 & 4 tillslagna är adressen 2+8+=10.

  Värde dip-switch:

  Dip-switch 1=1

  Dip-switch 2=2

  Dip-switch 3=4

  Dip-switch 4=8

  Larm via busskommunikation: I2C, RS-485

  Beskrivning av larm via busskom-munikation RS-485.

  • Låg systemspänning (överbelastning): System-spänning, även kortvarigt, är för låg, (24,0 V).

  • Fläktfel: Funktionsfel i fläkt, ej korrekt varvtalshastighet.

  • Övertemperatur: Systemets

  termperatursensor indikerar skadligt hög driftstemperatur, (> 32°C).

  • Undertemperatur: Systemets termperatursensor indikerar skadligt låg driftstemperatur, (

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN14

  Inkoppling Batterier

  Batterier ansluts via truckhandske. OBS - bilder nedan visar endast schematiskt hur kablage och säkrings kopp-las.

  1. Placera batterierna i skåpet med batteripolerna utåt, mot skåpluckan.

  2. Anslut batterikablaget från kretskortet enligt bild.

  3. Montera säkring mellan batterier.

  Bryt, om möjligt, nätspänning vid batteribyte.

  SÄKERHET

  • Endast personer med behörighet bör installera och underhålla systemet.

  • Nätspänning bör vara bortkopplad när batterier kopplas in.

  Seriekopplade batterier

  24 V Seriekopplade: 20 Ah (2 x 12 V / 20 Ah)

  -+ -+

  Parallellkopplade batterier

  12 V Parallellkopplade: 40 Ah (2 x 12 V / 20 Ah)

  -+ -+

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN15

  Återställa larm efter serviceåtgärd, (batteribyte, m.m.)

  För att återställa larm efter service- åtgärd, såsom batteribyte, ställ dip-switch 8 i läge on och sedan åter till läge off, (off-on-off ). Dip-switch 8 gör en mjukvarureset som bland annat nollställer larm.

  Driftsättning / Test

  Systemet fungerar normalt då indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Se frontpanel för övriga statusindikationer.

  Uppstart efter inkoppling skall ske i följande steg:• Inkoppling/spänningssättning av

  batteridel.• Spänningssättning av elnät.

  Systemtest:1. Slå till inkommande nätspänning.2. Indikeringsdiod, indikeringsdiod

  på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Bryt nätspänning för att kontrollera att enheten funge-rar i batteridrift och larmar.

  3. Indikeringsdiod, indikeringsdiod på skåpluckans blinkar grönt. För larmtyp, se panel.

  4. Slå till inkommande nätspänning. Indikeringsdiod, indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Normaldrift.

  Återställning: Återställ systemet genom att göra systemet helt spänningsfritt. Koppla bort batterikablage samt nätspänning och återanslut efter 5 sekunder.

  Frågor? 031-340 02 30

  support@milleteknik.se

 • 16

  Larm som visas på panel på skåplucka

  I normalläge visar indikeringsdioden ett fast grönt sken. Vid larm blinkar indikeringsdioden.

  Fast grönt sken Normal drift

  Långsamt grönt blink Sabotagelarm

  Snabbt grönt blink Nätavbrottslarm

  Fast gult sken Låg batterispänning

  Långsamt gult blink Åldrade batterier

  Snabbt gula blink Bortkopplade batterier / batterikortslutning

  Fast rött sken Över- underspänning / laddarfel

  Långsamt rött blink Låg systemspänning

  Snabbt rött blink Lastsäkring har utlöst

  Släckt/svart Djupurladdningsskydd är aktiverat

  Vid driftsatt system: Är indikeringsdioden släckt har djupurladdnings-skyddet trätt i kraft.

  OBS! Om panelen har en Bluetooth-symbol och / eller två stycken SB-SC-logotyper, (SSF och EN-54) i nedre högra hörn skall dessa täckas över / skäras bort.

  NOVA

  P o w e r s u p p l y A C / D CB a t t e r y b a c k u p

  Green Normal operationTamper alarmMains failure

  Amber Low batteryAged batteriesDisconnected batteries / battery cell shortage

  Red Over or under voltage / charger faultLow system voltageBlown load / battery fuse blown

  Off Deep discharge protection (system shut-down)

  Certifi cation: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006, SBF 110:8, EN50131-6 Security Grade 3 (1-3), SSF1014, Larmklass 1-3. EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

  www.milleteknik.se

  For SSF1014 certifi cation: requires co-certifi cation

  with parent system.

  POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN17

  Underhåll

  Systemet, med undantag för batterier, är underhållsfritt vid installation i inomhusmiljö, miljöklass 1.

  BatterierBatterier alstrar elektricitet genom en kemisk process och det sker därmed en naturlig degradering av kapacitet. Den största faktorn för batteriers livslängd är temperatur. Ju högre temperatur desto kortare livslängd. En ideal temperatur är 20 °C. Ett batteri anses vara åldrat och bör bytas när 80% av kapaciteten återstår. Det är alltid batteritillverkaren som anger batteriets kapacitet.

  Batteribyte1. Koppla om möjligt ifrån nätspän-ningen.2. Koppla ifrån batterierna genom att ställa automatsäkring/-ar i läge ”OFF” / ta ut flatstiftssäkringar.3. Lossa därefter batterikablar från batteripolerna (notera hur de är mon-terade). OBS! Undvik kortslutning, strömförande batteripoler!4. Byt batterierna, sätt i de nya på samma sätt som de tidigare varit monterade.5. Återanslut batterikablarna på sam-ma sätt som tidigare. OBS! Undvik kortslutning!6. Sätt automatsäkring/-ar i läge ”ON” / montera flatstiftssäkring.7. Koppla till nätspänningen, om den varit bortkopplas, systemet startar upp och går in i driftsläge.8. Testa systemet genom att efter en stund kortvarigt slå ifrån nät-spänningen (= lasten drivs vidare av batterierna).

  Batteriåtervinning Återvinn alla batterier. Återlämna till tillverkare eller lämna till återvinningsstation.

  80%

  50%

  1 år 2 år 3 år0%

  4 år 5 år 6 år

  30°C40°C

  100% 20°C

  Illustrationen visar hur batteri förlorar i effekt, över tid, när temperaturen ökar. Faktisk degradering varierar.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN18

  Justering av sabotagekontakt

  Sabotagekontaktens hävarm skall vid stängd skåpdörr vara i slutet läge (stängd). Går larm (”tamper alarm” / larm till undercentral) kan hävarmen behövas justeras. Hävarmen justeras genom följande steg:

  • Nyp åt med en plattång mitt på hävarmen.

  • Justera hävarmen försiktigt åt önskat håll (upp/ner).

  • Kontrollera genom att stänga dörren. Ett klick hörs när kontakten sluts.

  • Sabotagekontakten skall inte larma vid stängd och låst dörr.

 • POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN19

  Denna sida har avsiktligen lämnat tom

 • Milleteknik ABÖgärdesvägen 8 B433 30 Partille

  031-340 02 30info@milleteknik.sewww.milleteknik.se

  POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN

  180

  621

  V1.

  0 35

  0-07

  3 Br

  uksa

  nvisn

  ing

  i orig

  inal

  Milleteknik har sedan 1993 levererat säker energi med inNEO2tiv reservkraft. Vi är en svensk utvecklare och tillverkare av batteribackuper för skydds & säkerhets-branschen, industrin och andra aktörer som kräver högsta energitillgänglighet i sina säkerhetssystem. Vi garanterar reservkraften i viktiga samhällsfunktioner såsom brandlarm, passersystem och utrymningslarm. Forskning, utveckling och produktion sker i Partille, strax utanför Göteborg. Mer information om oss hittar du på www.milleteknik.se AC

  ExtraEMCFilter

  SKYDDÖver-vakning

  F

  N

  Djupurladdningsskydd

  DC

  Last 1

  Last 2

  Kretskort

  Transistor

  Effektmotstånd

  TransistorLast 3

  etc.

  ECOECO präglas av enkelhet, hög kvalité till rätt pris, driftsäkerhet och miljövänlighet. Milletekniks batteribackuper är samtliga primärswitchade med mycket hög verkningsgrad; >80%.

  NEONEO är certifierad enligt elsäkerhetsgodkännande EN 60950-1. NEO erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad i kombination med flertalet larmfunktioner som standard.

  SSF CertifiedSSF-Certified är 24 V certifierade batteribackuper avsedda för inbrottslarm och integrerade säkerhetssystem Enheter anpassade för systemintegratörer. Certifikat: SSF (EN50131-6/SSF1014), elsäkerhet (EN 60950-1) och passerkontroll, 60839-11-1.

  NEO2NEO2 är moduluppbyggda 12 V och 24 V batteribackuper för integrerade säker-hetssystem, passersystem och brandlarm. Certifikat: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002 och EN 54-4:1997/A2:2006 samt SBF 110:8 (Brand och utrymningslarm), EN50131-6 Security Grade 3 (1-3), SSF1014, Larm-klass 1-3, (Inbrottslarm och Integrerade säkerhetssystem).

  RACKRACK är 19” rackmonterade 24 V och 48 V batteribackuper för medelstora till större system. Certifikat: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006 samt SBF 110:8.

  BASBAS erbjuder flexibilitet, hög tillförlitlighet och avancerad teknik till ett rimligt pris. BAS Serien används främst till anläggningar där kraven är högre och där belastning-arna kräver större nätaggregat samt längre reservdrifttider.

  PoEPoE serien är en serie smarta batteribackuper / likriktare avsedda för system som kräver Power over Ethernet strömförsörjning. Switchen stöder IEEE 802.3af och IEEE 802.3af Power over Ethernetstandard.