Top Banner
Stavová Rovnice a Plyn při nízkém tlaku
19

Stavová Rovnice

Jan 02, 2016

Download

Documents

felicia-clay

Stavová Rovnice. a. Plyn při nízkém tlaku. Stavová rce pro ideální plyn. Zjednodušený model plynu. Normální plyn se blíží ideálnímu za vysokých teplot. Obsahuje molekuly, jejichž rozměr je oproti vzájemným středním vzdálenostem zanedbatelný. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stavová Rovnice

Stavová Rovnice

a

Plyn při nízkém tlaku

Page 2: Stavová Rovnice

Stavová rce pro ideální plynideální plyn

• Normální plyn se blíží ideálnímu za vysokých teplot

•Zjednodušený model plynu

• Obsahuje molekuly, jejichž rozměr je oproti

vzájemným středním vzdálenostem

zanedbatelný● Vzájemné srážky jeho molekul nebo srážky

molekul se stěnami nádoby jsou dokonale

pružné

Page 3: Stavová Rovnice

Charakteristické veličiny:

V m T p n N

Objem Hmotnost Teplota Tlak Látkové množství

Počet molekul

Rovnice která vyjadřuje vztah mezi těmito veličinami se nazývá

Page 4: Stavová Rovnice

p*V = mMm

*R*T

R = 8,31 J*K-1*mol-1

Vzorec stavové rce pro ideální plyn:

Mm =molární hmotnost m/n

Page 5: Stavová Rovnice

Vycházíme ze vzorce:

p*V=N*K*T

p*V = mMm

*R*T

Z tohoto vzorce dostaneme vzorec:

Pro stavovou rce i.p.

K=Boltrmannova kon. =1,38*10-23

Page 6: Stavová Rovnice

Stavová rce u Plynu stálé hmotnosti

m = konstantní

Jsou důležité změny týkající se p,V,T

Vzorec vypadá:

p1V1 p2V2

T1

=T2

Page 7: Stavová Rovnice

Určete počet molekul ideálního plynu ve třídě o rozměrech

10x5x3 metry při normálním tlaku a teplotě 27°c.

V=150m3

P=1,01*105pa

T=300K

N=?

pv =NKT

N =0.366*10 18

Page 8: Stavová Rovnice

V zapalovači o objemu 0,5 litru je ideální plyn o teplotě -23°c a o tlaku 105pa. Jaký bude jeho tlak octne-li se plyn v akváriu o objemu 10litrů a jeho teplota se zvýší na 27°c???

O kolik se snížil tlak???? (kpa)

Hmotnost plynu stálá! akvárium izolováno!

P2=6000pa

Rozdíl=94kpa

Page 9: Stavová Rovnice

Plyn při nízkém tlaku▼Ví někdo

Co to vlastně je ten tlak plynu

Zeptáme se:

Page 10: Stavová Rovnice

Tlak plynu

Molekuly plynu dopadají na stěnu nádoby

Takže tlak není konstantní, pohybuje se kolem stření hodnoty.

Zkrátka kolísá ale velice mírně

čas

tlak

Prum tlak plynu

Page 11: Stavová Rovnice

Pokles tlaku v nádobě

Page 12: Stavová Rovnice

Když se tlak zmenšuje, tak klesá Nv zvětšuje se λ zmenšuje se r

λ-střední volná dráha molekul

r-srážková frekvence molekul

Nv-hustota plynu

Page 13: Stavová Rovnice

The end

Page 14: Stavová Rovnice
Page 15: Stavová Rovnice
Page 16: Stavová Rovnice
Page 17: Stavová Rovnice
Page 18: Stavová Rovnice
Page 19: Stavová Rovnice