Top Banner
SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY Mgr. Zdeňka Hudcová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Poznámky v PDF
10

SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

Jan 10, 2016

Download

Documents

macon

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Poznámky v PDF. Mgr. Zdeňka Hudcová. SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY. y. x. Směrnice přímky. SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY V ROVINĚ. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

Mgr. Zdeňka Hudcová

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Poznámky v PDF

Page 2: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY V ROVINĚ

qxky .

s1

q

x

y Každá přímka v rovině Oxy, která není rovnoběžná s osou y se dá vyjádřit rovnicí:p

Směrový vektor s = (s1, s2)

A

φ

s2

1

2

s

stgk Směrnice přímky

Page 3: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

PŘÍKLADY

1. Převeďte rovnici 2x+3y-12=0 přímky p na směrnicový tvar.

43

2

3:1223

01232

xy

xy

yx

Řešení:Rovnici upravíme tak, že na levé straně zůstane y a ostatní členy převedeme na pravou stranu

Page 4: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

23

xy

qkxy

360,60 tg

2. Napište směrnicový tvar rovnice přímky, jejíž směrový úhel je 60°a která prochází bodem B=[0,2]

Řešení:1. Směrový úhel určuje směrnici

2. Bod B dle souřadnic leží na ose y, tudíž průsečík s osou y udává parametr q = 2

Page 5: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

3. Určete směrnici přímky AB, je-li dáno A=[2;-3], B=[-4;1]

4;6s

1

2

s

sk

Řešení:1. Určíme souřadnice směrového vektoru

3

2

6

4

k

Page 6: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

4. Napište směrnicový tvar rovnice přímky AB z předchozího příkladu

Řešení: 4;6s

3

5

35

3493

43

2.3

23

q

q

q

q

q

qkxy

3

2

6

4

k

A=[2;-3], B=[-4;1]

1. Určíme souřadnice směrového vektoru , dosadíme bod A do předpisu rovnice přímky

3

5

3

2 xy

Page 7: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

3

5

3

2 xy

3. Převeďte směrnicový tvar rovnice přímky na obecný

0532

5233

5

3

2

yx

xy

xy

Page 8: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

CVIČENÍ

Page 9: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY
Page 10: SMĚRNICOVÝ TVAR ROVNICE PŘÍMKY

Další příklady k procvičení !

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

PROCVIČ