Top Banner
PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ Dolní Přím, 5. února 2009 Ing. Jana Rejlová, administrátorka POV
20

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ

Jan 10, 2016

Download

Documents

jack bob

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP HRADEC KRÁLOVÉ. Dolní Přím, 5. února 2009 Ing. Jana Rejlová, administrátorka POV. PROGRAM SETKÁNÍ. POV KHK – ZKUŠENOSTI Z KONTROLNÍ ČINNOSTI SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2009 PROJEKT „VZDĚLANÝ VENKOV“ DISKUSE, ZÁVĚR. POV KHK. POV KHK na rok 2009-2013 - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • PRACOVN SETKN ZSTUPC OBC ORP HRADEC KRLOVDoln Pm, 5. nora 2009Ing. Jana Rejlov, administrtorka POV

 • PROGRAM SETKNPOV KHK ZKUENOSTI Z KONTROLN INNOSTISOUT VESNICE ROKU 2009PROJEKT VZDLAN VENKOVDISKUSE, ZVR

 • POV KHKPOV KHK na rok 2009-2013Zsady pro poskytovn dotac zPOV vetn ploh (kadoron)Vbor pro regionln rozvoj a cestovn ruch

 • Dotan titulyDotan titul 1 a 2- kladen draz na pipravenost akce a vyeen majetkov vztahyDotan titul 3- majetek svazku obc10 let, investin/neinvestin projektyDotan titul 4- uzaven smlouva o poskytnut vruDotan titul 5- opodstatnnost a popis vzdlvacch akc, reference

 • Harmonogram POV KHK 2009Sbr dost do 31. 12. 2008Zpracovn dost do 31. 1. 2009Projednn v Rad KHK 18. 2. 2009Schvlen v Zastupitelstvu KHK 5. 3. 2009

 • Podan dosti na rok 2009

  Dotan titulPoet dostPoadovan dotace v KDT 1143 290 926DT 2229 286 256DT 353 115 793DT 4152 139 800DT 52740 050CELKEM ORP HK5818 572 825

 • Zkuenosti z kontroln innostidost = jedin zdroj informac o projektuVztah projektu krozvojovm dokumentmPopis projektuHarmonogramPlohy - Audit- Usnesen zastupitelstva- Rozpoet (investice/neinvestice)

 • Podklady pro uzaven smlouvyDo 60 dn od oznmen o pidlen dotaceUsnesen zastupitelstva obce/svazku obcDoklad o vlastnictvUpesnn rozpotu a charakteru akce

 • Zvren zprva, vytovnZprva popis co se udlaloFaktury, pedvac protokoly,..Vpisy z bnch t Vpis z etn analytick evidence (ORG)Fotodokumentace

 • SOUT VESNICE ROKU

 • Ocenn obce z ORP HK v roce 2008 Praskaka Diplom Za vzorn veden obecnch knihovenVrava Diplom za vyven rozvoj obceStezetice - Cena SPOV Za pi o venkovsk rz obce

 • Ocenn obce z ORP HK v roce 2008

 • Termny souteVyhlen 15. ronku soute 4. 3. 2009Ukonen pjmu pihlek 30. 4. 2009Hodnocen krajskch kol do 30. 6. 2009Slavnostn vyhlen krajskch kol 1.7.31.8. 2009Hodnocen celosttnho kola 1.9. 30.9. 2009Slavnostn vyhlen celosttnho kola do 31.10. 2009

 • ast v soutiObce vesnickho charakteru Zpracovan rozvojov dokument obcePihlka na pedepsanm formulihrada registranho poplatku (2 K za kadho obana)Charakteristika obce

 • Informace a podklady pro hodnotitelskou komisyPrezentace obce (soust tto prezentace budou i rozhovory se zstupci obce)Prohldka obceObsah materil doloench jako soust pihlky do soute

 • Charakteristika obce1. Koncepn dokumenty2. Spoleensk ivot3. Aktivity oban4. Podnikn5. Pe o stavebn fond a obraz vesnice6. Obansk vybavenost, inenrsk st, spory energi7. Pe o veejn prostranstv, prodn prvky a zele v obci8. Pe o krajinu9. Pipravovan zmry10. Informan technologie obce

 • Ocenn v krajskch kolechZlat stuha vtz krajskho kola = Vesnice Krlovhradeckho kraje roku ..Modr stuha - za spoleensk ivotBl stuha - za innost mldeeZelen stuha - za pi o zele a ivotn prostedOranov stuha za spoluprci obce a zemdlskho subjektu

 • Dal ocennDiplom za vzorn veden obecn knihovnyDiplom za vzorn veden kronikyDiplom za rozvjen lidovch tradicDiplom za kvalitn kvtinovou vzdobu v obci (Fulnova cena)Mimodn ocenn za pi o kulturn ddictv

 • Pnosy asti v soutiZviditelnn a propagace obce Vtzov finann odmna Monost dat vPOV MMR (Dt 1 Podpora vtz soute Vesnice roku)

 • Dkuji vm za pozornost.Ing. Jana RejlovE-mail: rejlovajana@atlas.czwww.urbanicko.cz /POV ORP HK