Top Banner

of 64

Policija u Domovinskom Ratu

Oct 28, 2015

ReportDownload

Documents

monografija o sudjelovanju hrvatske policije u Domovinskom ratu

 • POLICIJA POLICIJA U DOMOVINSKOM U DOMOVINSKOM RRAATUTU

  1990. - 1991.1990. - 1991.Svjedoenja o herojskom vremenu

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  mupOslobodjenje.indd 1 mupOslobodjenje.indd 1 22.09.2010. 12:0622.09.2010. 12:06

 • 2Policija u Domovinskom ratu 1990. - 1991.

  Prilog Policija u Domovinskom ratu MUP 42

  Nakladnik:Ministarstvo unutarnjih poslova RH

  Glavna urednica:Marija Kre

  Urednitvo:MUP, Kabinet ministra, Odjel za odnose s javnou,

  10 000 Zagreb, Vukovarska 33

  Struni savjet:Krunoslav Borovec, Tomislav Buterin, Dubravko

  Novak, Stjepan Glui, Oliver Grbi, Ivica Kostani, Nenad Kranjec, Stipo Rimac

  Redakcija:Nikolina Gotal, Biserka Lukan, Marija uul

  Lektorica redaktorica:Otilija Mandi-Trkulja

  Fotograja:Ivica Lajtner, Arhiv HTV-a

  Graki urednik:Vladimir Buzoli-Stegu

  Priprema i tisak:AKD, Zagreb, Savska 31

  Naklada:5000 primjeraka

  Naslovna stranica: Specijalci MUP- a u vrijeme akcije Oluja,

  Sjeverni Velebit

  mupOslobodjenje.indd 2 mupOslobodjenje.indd 2 22.09.2010. 12:0622.09.2010. 12:06

 • 3Sjeanje na dane ponosa i slave

  Bili smo prviPotovani i dragi itatelji, kako ove godine obiljeavamo ve dvadeset godina od prvih demokratskih

  izbora te time i zaetke stvaranja neovisne, demokratske i suverene Republike Hrvatske, elimo ovim posebnim prilogom odati priznanje i zahvalnost svim hrvatskim redarstvenicima, pripadnicima policije koji su bili prvi njezini branitelji, dali neprocjenjiv doprinos stvaranju hrvatskih oruanih snaga te kasnije pridonijeli odlunoj obrani slobode drage nam Domovine tijekom cijelog Domovinskog rata.

  Sjeanje na te dane svakom od nas tko ih je proivio jest doista i s pravom sjeanje na dane ponosa i slave. To je nae sjeanje vezano prvenstveno na iskreno i isto, bespotedno i plemenito domoljublje koje je nosilo nae prve branitelje, redarstvenike i policajce. elimo to i takvo domoljublje, odricanje za Domovinu kao jednu od najveih vrijednosti ostaviti i prenijeti i svim naim mladim naratajima u trajni zalog, jer samo oni pojedinci, ljudi, narodi koji pamte, potuju i vrednuju svoju prolost, mogu ivjeti dostojnu sadanjost i budunost kako se ne bi poput lista na vjetru izgubili u povijesnim bespuima.

  Mi pripadnici i djelatnici MUP-a RH posebice tako s ponosom pamtimo 5. kolovoza 1990. kada su postrojeni prvi hrvatski redarstvenici, 7. rujna 1990. kada je osnovana ATJ Luko, prva oruana postrojba suvremene hrvatske drave. Sjeamo se i nemilih zbivanja 1991. krvavog Uskrsa - stradanja Josipa Jovia, prvog poginulog redarstvenika u Domovinskome ratu kao i naih dragih dvanaest redarstvenika tragino ubijenih u Borovu Selu, ali i onih asno palih redarstvenika branitelja Struge Banske i Dalja.

  Viteki, asno, herojski hrvatski su redarstvenici, policajci branitelji dokazali da nema te zadae koju u interesu hrvatskoga naroda, obrane slobode hrvatske drave nisu u stanju izvriti. Upravo su oni time potvrdili kako i mali narodi imaju ljude za velika djela. Obznanili su urbi et orbi da je hrvatski narod uzeo svoju sudbinu u vlastite ruke do posljednje konzekvence i bez ostatka. Tome je uio hrvatske domoljube u devetnaestome, dvadesetome stoljeu otac Domovine Ante Starevi poruivi da samo onaj narod koji je spreman odluivati o sebi i podnijeti rtve za svoju slobodu moe imati svoju dravu, biti svoj na svome. Na tim je zasadama, dravnikom mudrou i odvanou hrvatske branitelje pobjedi u Domovinskome ratu vodio i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuman. Odajui zahvalu svim hrvatskim braniteljima 26. kolovoza 1995. dr. Tuman je kazao: Dopustite mi da ovom prigodom zahvalim svima vama od mladei, do zrelih ljudi, do onih koji su morali proivljavati sva ona zla koja je hrvatski narod proivljavao tijekom dugih devet stoljea, a u posljednjih sedam desetljea ivota u bivoj Jugoslaviji to se jo tee osjealo. Svima njima i vama zahvaljujem na vaem udjelu u stvaranju slobodne Hrvatske, a posebno pripadnicima naih oruanih i redarstvenih snaga, da odamo poast i zapamtimo kao svoju obvezu da brinemo o obiteljima svih onih iji su sinovi, braa ili oevi dali svoje ivote u temelje ove slobodne hrvatske drave.

  Domovinski rat je stoga, ponovo u istaknuti, prijelomni i najvaniji trenutak cjelokupne hrvatske povijesti. Nema nijedne epohe ni vremena u naoj ukupnoj povijesti koja se moe mjeriti s inom hrvatskih branitelja u Domovinskome ratu. Budite ponosni na sve to ste uinili! Prenesite taj ponos na sve vae najblie, na vae najdrae, na sve nas, na itavu Hrvatsku.

  Tomislav Karamarkoministar unutarnjih poslova RH

  dite ponosni na sve to ste uinili! Prenes, na itavu Hrvatsku.

  TTToTTTTTTTT mislav KKKKKKKKKKKKKaramarkooministar unutarnjih pposlova R

  mupOslobodjenje.indd 3 mupOslobodjenje.indd 3 22.09.2010. 12:0622.09.2010. 12:06

 • 4Policija u Domovinskom ratu 1990. - 1991.

  mupOslobodjenje.indd 4 mupOslobodjenje.indd 4 22.09.2010. 12:0622.09.2010. 12:06

 • 5Prvi Prvi hrvatski hrvatski

  redarstvenikredarstvenik

  Novija povijest ne poznaje da je igdje u svijetu policija odigrala tako znaajnu ulogu u stvaranju i obrani svoje drave kao to je to

  uinila hrvatska policija. Prije dvadeset godina, 5. kolovoza 1990. na prostorima Policijske akademije u Zgrebu postrojene su dvije bojne s ukupno oko 1800 pripadnika, polaznika teaja Prvi hrvatski redarstvenik. Puni domoljublja i samopouzdanja, ti dragovoljci, prvi hrvatski redarstvenici tada su bili spremni na rtvu, bespogovorno sluenje svome narodu, na obranu reda i mira nove, demokratske hrvatske drave koja se tek budila.

  Time su prvi hrvatski redarstvenici polaznici teaja Prvi hrvatski redarstvenik postavili temelj i bili zaetak, najzasluniji su za stvaranje dananjih Hrvatskih oruanih snaga i hrvatske policije. Postrojbe iz sastava Prvog hrvatskog redarstvenika ve tijekom rujna 1990. godine suzbile su pobunu dijela srpskog stanovnitva na Banovini (Petrinja, Glina, Kostajnica, Dvor na Uni).

  Hrvatski policajci i redarstvenici, pripadnici te postrojbe ujedno su bili jezgro formiranja Antiteroristike jedinice Luko, Jedinice za posebne namjene Rakitje koja je prerasla kasnije u 1. gardijsku brigadu HV-a, vojne policije na Tukancu te mnogih specijalnih postrojbi MUP-a i prvih brigada ZNG-a, a upueni su i u policijske uprave i postaje diljem Hrvatske

  Zagreb, 5.kolovoza1990.

  mupOslobodjenje.indd 5 mupOslobodjenje.indd 5 22.09.2010. 12:0622.09.2010. 12:06

 • 6Policija u Domovinskom ratu 1990. - 1991.

  u obavljanje redarstvenih poslova i zadaa. Pripadnici Prvog hrvatskog redarstvenika hrabro su sudjelovali u svim akcijama i operacijama tijekom Domovinskog rata, posebice 1990. i 1991.. Ponajbolji strunjaci dananjih hrvatskih oruanih snaga i policije potekli su, bili su prvi hrvatski redarstvenici. Stoga su prvi hrvatski redarstvenici, istinski i iskonski hrvatski branitelji koji su dali neizmjeran doprinos velikoj hrvatskoj pobjedi u Domovinskome ratu, stvaranju nae dananje neovisne i demokratske hrvatske drave.

  Pribliavanjem prvih viestranakih izbora nakon desetljea komunistikog jednoumlja, opa situacija u pojedinim dijelovima Hrvatske postajala je sve napetija. Tako su neposredno pred prve viestranake izbore osvanule i prve barikade u selu Berak u vukovarskom kraju koje su postavili mjetani Srbi, a s ciljem ometanja izbora. Nakon to je na prvim viestranakim izborima pobjedu odnio HDZ-a na elu s predsjednikom dr. Franjom Tumanom, tijekom primopredaje vlasti u Zagrebu kao demonstraciju

  sile tadanja JNA je na redovnu vojnu vjebu uputila padobranski puk koji se smjeta u Zranu luku Pleso. Ve tijekom lipnja i srpnja te 1990. srpski politiki predstavnici u Hrvatskoj javno i nedvosmisleno su odbacivali prijedloge Amandmana na Ustav tadanje jo Socijalistike Republike Hrvatske (SRH) dajui novoj hrvatskoj vlasti jasno do znanja da e upotrijebiti sva sredstva, pa i nepolitika, za ostvarivanje svojih ciljeva, ne prihvaanja nikakve hrvatske drave kao svoje domovine.U takvim okolnostima poetkom srpnja 1990. godine Predsjednitvo, jo uvijek SRH, donosi odluku o formiranju lojalne oruane sile, kao garanta provoenja politike volje legalno izabrane nove hrvatske

  vlasti. No, trebalo je rijeiti pitanje legalnosti i legitimnosti takve oruane sile, kako prema tadanjim republikim, tako i prema saveznim zakonima. Slovenski model jaanja Teritorijalne obrane u Hrvatskoj nije mogao biti sproveden zbog injenice da je tijekom svibnja 1990. Hrvatskoj oduzeto oruje TO pa bi svako naoruavanje bilo nelegitimno, a takoer i zbog dvojne odgovornosti TO, kako republikim organima, tako i tadanjem Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. Uporite za formiranje hrvatske oruane sile, prvih hrvatskih redarstvenika ipak je mudro pronaeno u l. 25 ondanjeg Zakona o unutranjim poslovima u kojem je zakonodavac davao ovlast republikom sekretaru za unutranje poslove da po potrebi drutvene situacije, odnosno politikog stanja formira onolik broj jedinica posebne namjene, koliko ocijeni da je potrebno.

  Povijesne okolnosti u kojima su se okupili Prvi hrvatski redarstvenici

  Od druge polovice 1989. i u Jugoslaviji je postojala deklarativna suglasnost da se izvri demokratizacija drutva i uvede politiki pluralizam, a pod utjecajem raspada komunizma i socijalizma od tadanjeg Sovjetskog Saveza od zemalja njegova istonoga europskoga bloka. Dogaaji koji su pratili zakonodavna i ustavna rjeenja toga pitanja u bivoj Jugoslaviji, u stvari, titoistikoj diktaturi nesumnjivo su govorili kako srpski vladajui politiki krugovi nee olako pristati na konfederalne odnose unutar te i takve Jugoslavije u kojoj su oni, Srbi ivjeli svi u jednoj dravi i temeljem toga koristili mnoge privilegije. Stoga poglavito nikako nisu pristajali na osamostal

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.