Top Banner
OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU
323

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Dec 28, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Klasa: 602-02/11-01/02Urbroj: 2109-12-11-01

Na temelju čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnateljice Jelene Okun na sjednici održanoj 15. rujna 2011. donosi

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.

Ravnateljica Predsjednica Školskog odboraJelena Okun Bernarda Topolko

2

Page 3: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

SADRŽAJ

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI STRAHONINEC ……………… 4

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU …………………………………………… 5

PROSTORNI UVJETI ………………………………………………………………… 5

ŠKOLA DANAS - SVRHA DONOŠENJA KURIKULUMA ………………… 7

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ………………………………………………………. 9

GODIŠNJI KALENDAR RADA …………………………………………………… 10

PRIJEDLOG PETOGODIŠNJEG PLANA RAZVOJA ŠKOLE ……………… 11

ZADUŽENJA UČITELJA u 2011./2012. …………………………………………. 12

IZBORNI PREDMETI ………………………………………………………………… 16

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ……………………………………………. 123

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ………………………………………………… 151

IZVANUČIONIČNA I TERENSKA NASTAVA ………………………………. 153

INTEGRIRANA NASTAVA, STRUČNA PREDAVANJA ………………….. 211

PROJEKTI …………………………………………………..………………….…..….. 215

3

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Osnovni podaci o Osnovnoj školi Strahoninec

(osobna karta škole)

Osnovna škola: STRAHONINECAdresa (mjesto, ulica, broj): Strahoninec, Čakovečka 55Broj i naziv pošte: 40 000 ČakovecBroj telefona: 040/333-408, 333-878Broj telefaksa: 040/333-878Županija: MeđimurskaOpćina: Strahoninec

   Broj učenika: I. – IV.:    157         Broj razrednih odjela:   I. – IV.:       8                         V. – VIII.:  170                                                            V. – VIII.:    8                          ukupno:   327                                                       ukupno:  16 

Broj djelatnika:  a) ravnatelj                     1                            b) razredne nastave         8                             c) učitelja predmetne nastave   21 (od toga 11 s nepunim radnim vremenom)                             d) stručnih suradnika                    2                             e) ostalih djelatnika                      8   

 Ravnateljica škole: Jelena Okun

4

Page 5: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

Školsko područje OŠ Strahoninec obuhvaća naselja Strahoninec i Savsku Ves. Općina Strahoninec smještena je u južnom dijelu Međimurske županije i prostire se na površini od 8,35 km2. Naselje Savska Ves smjestilo se uz južnu zaobilaznicu grada Čakovca. Oba naselja pripadaju župi Strahoninec i čine jednu urbanu cjelinu. Prema zadnjem popisu stanovnika (iz 2011. godine) Općina Strahoninec ima 2696 stanovnika, a Savska Ves 1216 stanovnika. Naselja su cestovno dobro povezana, razvijena, sa svom infrastrukturom, pa su poprimila elemente gradskih naselja. Broj stanovnika stagnira, a otvaranjem novih ulica u Strahonincu i Savskoj Vesi očekuje se porast broja stanovnika, a time i broja učenika u školi. OŠ Strahoninec u 2011./2012. školskoj godini polazi 327 učenika, smještenih u 16 razrednih odjela. Zacrtani cilj škole je razvijati kvalitetno obrazovanje za sve učenike, koje se temelji na primjeni najsuvremenijih metoda odgoja i obrazovanja. Škola posebnu pozornost posvećuje djeci s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovni odgojno-obrazovani proces, a isto tako kao Centar izvrsnosti za hrvatski, engleski i njemački jezik sve svoje potencijale usmjerava na darovite učenike osnovnih (7. i 8. razredi) i srednjih škola (1. i 2. razred) iz cijelog Međimurja.

U naseljima djeluju udruge građana i društva: NK "Strahoninec", NK "Bratstvo", Šahovski klub "Strahoninec", MIS Strahoninec, DVD "Strahoninec", DVD "Savska Ves", KUD "Strahoninec", Udruga žena Strahoninec, Udruga umirovljenika, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Strahonincu i Savskoj Vesi, Mala nogometna škola Strahoninec.Sve navedene udruge zajedničkim snagama nastoje kroz različite aktivnosti oplemeniti i obogatiti život stanovnika Strahoninca i Savske Vesi, a u koje se redovito uključuju i učenici i djelatnici OŠ Strahoninec.

PROSTORNI UVJETI

Unutrašnji školski prostori

Školska zgrada OŠ Strahoninec smještena je u centru naselja Strahoninec, Čakovečka ulica 55. Površina korisnoga školskog prostora iznosi 1600 m2. Sastoji se od starog dijela građenog od 1952. do 1957. godine doprinosom mještana i novog dijela izgrađenog 1976. godine. Ima 10 učionica, knjižnicu, informatičku učionicu, školsku kuhinju, upravu, centralno grijanje na plin te 6 sanitarnih čvorova i 4 kabineta. Školsko dvorište ima površinu 9400 m2 s izgrađenim rukometnim, košarkaškim i odbojkaškim igralištem te zaletištem za skok u dalj i atletskom stazom koja je izgrađena zajedničkim snagama Općine Strahoninec i škole. Nema školsku dvoranu.

5

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Svi spomenuti prostori opremljeni su uglavnom novim namještajem, a krovište je djelomično sanirano. Procjena stanja opće opreme je 4, didaktičke opreme također 4.

Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora

OŠ Strahoninec ima dovoljno učioničkog prostora, ali nedostaju kabineti koji kod gradnje škole 1976. godine nisu bili predviđeni. Nedostaje i školska sportska dvorana, što učenike naše škole dovodi u neravnopravan položaj s ostalim učenicima u R. Hrvatskoj. Naime, izvođenje nastave u učionici ili u sportskoj dvorani teško je uspoređivati, a napore učitelja kod realizacije nastavnog plana i programa nije nužno ni spominjati. Postojeći školski prostor kontinuirano se obnavlja. S obzirom na to da je prethodnih godina izvršena kompletna izmjena stolarije i staklenih stijena, ove se godine pristupilo uređenju starog dijela škole. Izvršena je adaptacija hodnika i stubišta koja uključuje spuštene stropove, kompletno uređenje zidova i izmjenu električnih instalacija. Uređena je učionica engleskog jezika, a školska kuhinja je dodatno opremljena. Paralelno s ovim radovima odvijali su se i radovi na ulazu u školu. Asfaltirana je prilazna staza i plato ispred ulaza u školsku zgradu. Postavljeni su rubnici i pripremljen prostor za budući drvored. Sadnja se planira tijekom mjeseca listopada. Budući da škola ima svu potrebnu dokumentaciju za gradnju školske sportske dvorane, ne preostaje nam ništa drugo nego tražiti rješenja s osnivačem i Općinom Strahoninec, kao i s resornim Ministarstvom za zatvaranjem financijske konstrukcije. Izgradnja dvorane i dogradnja škole je u prioritetima Međimurske županije do 2013. godine. Svi zajedno s nestrpljenjem očekujemo početak gradnje sportske dvorane.

Stanje školskog okoliša i plana uređenja

Budući da je u 2009./2010. i 2010./2011. školskoj godini uređeno privremeno parkiralište i asfaltirano školsko dvorište, kao i ulaz u školsku zgradu, ne preostaje nam ništa drugo nego školski park brižno njegovati i obogaćivati ga novim raslinjem.

6

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

ŠKOLA DANAS - SVRHA DONOŠENJA KURIKULUMA

Školski kurikulum jedan je od temeljnih dokumenata škole.

Škole danas napreduju i nalaze se u nezavidnoj poziciji držanja koraka sa svim promjenama koje se događaju u društvu, počevši od društvenih, socijalnih, kulturnih, političkih i drugih. Škola nije odvojeni entitet koji bi mogao djelovati zasebno, bez ičije pomoći i utjecaja sa strane. Svakodnevne promjene neminovan su dio stvarnosti i na školi je da ih uoči pravovremeno te provede sustavno u skladu sa svojim odgojno – obrazovnim procesom.Učenika u svim tim promjenama treba podučavati, usmjeravati na putu njegovog socijalnog, emocionalnog, fizičkog, psihičkog i intelektualnog razvoja. To nije nimalo lak zadatak, a učitelji i djelatnici škole jesu tu da u suradnji s roditeljima pomognu djetetu u pronalaženju tih vrijednosti između mnogih koje se danas nude i izgrađivanju sebe.

Naša škola svjesna je tog ponekad teškog puta te nastoji kroz razna usavršavanja učitelja doći do novih spoznaja kojima se provodi sustavan odgojno – obrazovni rad. Svaka nova spoznaja korisna je učiteljima u pristupu svakom pojedinom učeniku te primjenjivanjem adekvatnih metoda učenja i poučavanja dolazi se do vrijednih postignuća. Osnovna škola Strahoninec u potpunosti se posvećuje kako obrazovnom, tako i odgojnom radu.

Rad u školi usklađuje se s pravnom regulativom, HNOS-om kao nacionalnim standardom u nastajanju, Državnim pedagoškim standardom te Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

STALNA USAVRŠAVANJA DJELATNIKA ŠKOLE

Svi djelatnici škole crpe svakodnevno nova znanja koja primjenjuju u svom radu, kroz stručna usavršavanja koja polaze, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, županijskih vijeća, organizacijom stručnih predavanja na razini škole, kroz radionice, razgovore s učenicima, roditeljima i, naravno, međusobno.Škola ima sve više pojedinaca koji su svojim radom i zalaganjem došli do statusa mentora.

To su sljedeći učitelji: Višnja Balog – mentorica, učiteljica razredne nastaveMladen Beuk – mentor, učitelj tehničke kultureSanja Hozmec - mentorica, učiteljica razredne nastaveNataša Pongrac – mentorica, učiteljica biologijeJadranka Škvorc - mentorica, učiteljica razredne nastaveJovanka Trbojević - savjetnica, učiteljica matematike, voditeljica Županijskog vijeća matematičara.

7

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Svojom dosljednošću OŠ Strahoninec nastoji usavršavati stečeno znanje i iskustvo te ga nadograđivati na način koji pomaže učenicima u lakšem svladavanju gradiva, koristeći novostečene spoznaje u radu.

ULAGANJE U BUDUĆNOST - ŠKOLSKI RAZVOJNI PAN

Na početku školske godine 2010./2011. donesen je Školski razvojni plan te su odabrana sljedeća područja: učitelji su kao prioritetno područje unaprjeđenja izabrali Znanja i vještine iz pojedinih predmeta, pedagoginja Odnos učenika prema drugim učenicima i školi te ravnateljica Materijalni uvjeti rada i opremljenost škole. Pregledom aktivnosti koje su sudionici poduzeli tijekom školske godine zaključujemo da je Školski razvojni plan za 2010./2011. u potpunosti realiziran. U prioritetnom području unaprjeđenja Znanje i vještine iz pojedinih predmeta sudjelovali su učitelji, uključeni su bili svi učenici, kako je to i bilo planirano, te su ispreplitanjem različittih predmeta učenici puno naučili o zadanim temama, ali i o kolegijalnosti i timskom radu. Nadalje, u području Odnos učenika prema drugim učenicima pedagoginja je ostvarila sve planirano te su i učenici i roditelji kvaliteno informirani o različitim oblicima ovisnosti te njihovim štetnostima, a vjerujemo da će projekt imati dugoročno pozitivno djelovanje. Treće područje bilo je Materijalni uvjeti rada i opremljenost škole, u kojoj je glavni cilj, dobivanje građevinske dozvole, ostvaren. Ona je dobivena dana 22. ožujka 2010., no zbog financijske situacije u Međimurskoj županiji i državi gradnja dvorane još nije započela.

Promatrajući situaciju u školi posljednjih godinu dana, uočavali smo stvari koje bismo mogli promijeniti. Stoga je Školski razvojni plan za ovu 2011./2012. školsku godinu produkt jednogodišnjega sustavnog praćenja stanja škole, potreba učenika kako u odgojnom, tako i obrazovnom smislu. Odabirom prioritetnih područja rada sami smo sebi postavili ciljeve koje želimo postići u idućih dana te ćemo zajedničkim zalaganjem i sustavnim uključivanjem učenika, roditelja, lokalne zajednice i ostalih institucija nastojati sve postavljene zadaće i ostvariti.

Školski razvojni plan za 2011./2012. u prilogu.

8

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJACILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE

CILJEVA

NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

Znanja i vještine iz pojedinih predmeta

Odnos učenika prema sebi, drugim učenicima i školi

Materijalni uvjeti rada i opremljenost škole

Usvojiti određeni stupanj znanja, vještina i navika

Razvijanje svijesti o prednostima i nedostacima Interneta

Građevinska dozvola za sportsku dvoranu dobivena, cilj je izgradnja dvorane, tj. traženje financijskih sredstava za izgradnju iste

-kviz uz PPT-zadaci objektivnog tipa ( nadopunjavanje, zaokruživanje, dodavanje, izbaci uljeza…)-demonstracija, praktični radovi, aktivnosti vezane uz nastavne predmete (hrvatski jezik, engleski jezik, geografija, povijest, priroda, kemija, fizika, biologija, vjeronauk, matematika)

- predavanje na Vijeću učenika - radionice 5. – 8. r.

- zajedno s osnivačem, Međimurskom županijom, te MZOŠ-om i Općinom Strahoninec tražiti financijska sredstva za izgradnju dvorane

-novac za papir i ostale materijale potrebne za pripremu kviza-vrijeme za pripremu pitanja i odgovara, izradu PPT

-stručna literatura, stručno znanje učitelja

- stručna literatura, stručno znanje suradnika, materijali i vrijeme za pripremu radionica i predavanja

- financijska sredstva za izgradnju dvorane

-do kraja nastavne godine 2011./2012.

- do kraja ožujka 2012.

- tijekom šk. god. 2011./2012.

učitelji OŠ Strahoninec

pedagoginja, Vijeće učenika

pročelnica odjela za obrazovanje, kulturu i sport, ravnateljica škole, predsjednica Školskog odbora, načelnica općine Strahoninec

broj djece obuhvaćene kvizovima

rezultati kvizova

broj djece u Vijeću učenikabroj djece obuhvaćene radionicama

početak gradnje dvorane

9

Page 10: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI KALENDAR RADA

NASTAVNA GODINA 2011./2012.

Mjesec broj dana

blagdani i neradni dani

obilježavanje dana škole i sporta

upisi u 1. razred

1. razdoblje od 5. 09. 2011. do 23. 12. 2011.

9. 10. 11. 12.

radni 20 21 21 17

nastavni

19 21 21 17

10 10 9 14

13. 09. 2011. OLIMPIJSKI DAN I DAN SPORTA

2. razdoblje od 16. 01. 2012. do 15. 06. 2012.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12 21 22 15 22 10

12 21 22 15 21 10

19 8 9 15 9 20

25. 05. 2012. DAN ŠKOLE

UPISI U 1. RAZRED

181 179 123

10

Page 11: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PRIJEDLOG PETOGODIŠNJEG PLANA RAZVOJA ŠKOLE

Osnovna škola Strahoninec u školskoj godini 2011./2012. broji 327 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela, tj. 8 u razrednoj i 8 u predmetnoj nastavi. Škola radi u dvije smjene. Jednu smjenu čine učenici razredne a drugu učenici predmetne nastave.

U školskoj godini 2011./2012. škola nastavlja s aktivnostima vezanima uz gradnju školske sportske dvorane. S obzirom na to da je građevinska dozvola dobivena, škola nastoji u suradnji s MZOŠ-om i Međimurskom županijom kao osnivačem ishoditi potrebna sredstva za izgradnju dvorane.U slučaju da se ukaže prilika (sredstva iz europskih pretpristupnih fondova) za izgradnju školske sportske dvorane, poduzet ćemo sve korake kako bi do izgradnje iste došlo.

Zacrtani cilj škole je razvijati kvalitetno obrazovanje za sve učenike, koje se temelji na primjeni najsuvremenijih metoda odgoja i obrazovanja. Škola posebnu pozornost posvećuje djeci s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovni odgojno-obrazovani proces, a isto tako kao Centar izvrsnosti za hrvatski, engleski i njemački jezik sve svoje potencijale usmjerava na darovite učenike osnovnih (7. i 8. razredi) i srednjih škola (1. i 2. razred) iz cijelog Međimurja.

U samom nastavnom procesu škola će intenzivno raditi na poboljšanju kvalitete nastave, uključivanju učenika u izborne programe, izvannastavne aktivnosti i poticanju učenika na izvanškolske aktivnosti. Sve aktivnosti redovito će biti planirane u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada.

11

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE (2011./2012.)

ZADUŽENJA UČITELJA

Red

ni

broj

Ime i prezime Tjed

no

sati

Nor

ma Struka

Raz

redn

ištv

o Nastava

Izbo

rna

Raz

redn

ištv

oD

OP

DO

D

INA

Uku

pni

nepo

sred

ni

Ost

ali

posl

ovi

Pose

bni

posl

ovi

Prek

ovr

emen

i r

Pose

bna

zadu

ženj

a

Razredi Sati

1. Dijana Pasarić

40 22 Hrvatski jezik 8.a 6.ab, 8.ab 18 - 2 1 1 1 23 18 - 1

2. Davor Žerjav 40 22 Hrvatski jezik

5.b 5.ab, 7.ab 18 - 2 1 - 1 22 18 - -

3. Tea Horvatić 40 23 Engleski j. - 2.ab, 3.ab, 6.ab, 7.ab 20 - - 1 2 - 23 17 - -4. Tamara

Vidović40 23 Engleski j. 8.b 1.ab, 4.ab, 5.ab, 8.ab 20 - 2 - 1 - 23 17 - -

5. Nataša Pongrac

40 24 Priroda i biol

6.b P- 5.ab, 6.ab, B-7.ab, 8.ab

15 - 2 - 1 - 18 9 14 1

6. Damir Horvat 40 24 Pov –geogr.

- P- 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, G – 8.ab

20 - - 1 1 2 24 16 - -

7. Boris Tomašić

20 12 Geografija - 5.ab, 6.ab, 7.ab 11 - - - - 1 12 8 - -

8. Mario Pinc 16 10 Prof. fizike - 7.ab, 8.ab 8 - - 1 - 1 10 6 - -9. Branka

Šeparović22 12 Dipl.uč. s

pojač. prog. matemat.

- 5.b, 6.ab 12 - - 1 - - 13 10 - 1

10.

Jovanka Trbojević

40 22 Mat.i fizika 7.b 5.a, 7.ab, 8.ab, voditelj ŽSV učitelja matematike

22 - 2 1 1 - 26 18 - 4

11.

Vesna Mikulić

40 24 Informatika

7.a 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab (10 grupa)

20 20 2 - 2 - 24 16 - -

12.

Mladen Beuk 20 10 Tehnička k.

- 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab 8 - - - - 2 10 10 - -

13.

Siniša Trajbar

40 24 TZK 5.a 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, ŠŠK

18 - 2 - - 4 24 16 - -

14.

Ivan Dominik 20 10 Vjeroučitelj

- 1.ab, 2.ab, 3.b 10 10 - - - - 10 10 - -

15 Marina 22 11 Likovna kult. - 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, 10 - - - - 1 11 9 - -

12

Page 13: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Mrazović estetsko uređenje16 Domagoj

Turk16 8 Njemački j. - 4.ab, 5.ab, 8.ab (4

5grupe)8 8 - - 1 - 9 7 - -

17 Snežana Nedelkovska

8 5 Njemački jezik

- 6.ab, 7.ab (2 grupe) 4 4 - - 1 - 5 3 - -

18 Tihana Toplek (zamjena za Martinu Brumen)

16 9 Kemija - 7.ab, 8.ab 8 - - - 1 - 9 7 - -

19 Rebernik Aleksandar

27 12 Glazbena k.

- 4.ab, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, zbor veliki

12 - - - - 3 15 12 - -

20.

Marija Meštrić

40 24 Vjeronauk 6.a 3.a, 4.ab, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab

22 22 2 - - - 24 16 - -

21.

Petra Žganec 40 21 RN 1.a 1.a 16 - 2 1 1 1 21 19 - -

22.

Mario Kanižaj

40 21 RN 1.b 1.b 16 - 2 1 1 1 21 19 - -

23.

Ksenija Meglić

40 21 RN 2.a 2.a 16 - 2 1 1 1 21 19 - -

24.

Desanka Jelenić

40 21 RN 2.b 2.b 16 - 2 1 1 1 21 19 - -

25.

Višnja Balog 40 21 RN 3.a 3.a 16 - 2 1 1 1 21 19 - -

26.

Jadranka Škvorc

40 21 RN 3.b 3.b 16 - 2 1 1 1 21 19 - -

27.

Adriana Delonga Bregović

40 20 RN 4.a 4.a 15 - 2 1 1 1 20 20 - -

28.

Sanja Hozmec

40 20 RN 4.b 4.b 15 - 2 1 1 1 20 20 - -

29.

Monika Zorčec

40 25 Pedagog - Pedagog - - - - - - 25 15 - -

30.

Danijela Slavković

40 25 Dipl. bibliotekar

- Knjižnica - - - - - - 25 15 - -

13

Page 14: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

U školskoj godini 2011./2012. škola nastavlja s aktivnostima vezanima uz gradnju školske sportske dvorane. S obzirom na to da je građevinska dozvola dobivena, škola nastoji u suradnji s MZOŠ-om i Međimurskom županijom kao osnivačem ishoditi potrebna sredstva za izgradnju dvorane.U slučaju da se ukaže prilika (sredstva iz europskih pretpristupnih fondova) za izgradnju školske sportske dvorane, poduzet ćemo sve korake kako bi do izgradnje iste došlo.

U samom nastavnom procesu škola će intenzivno raditi na poboljšanju kvalitete nastave, uključivanju učenika u izborne programe, izvannastavne aktivnosti i poticanju učenika na izvanškolske aktivnosti. Sve aktivnosti redovito će biti planirane u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada.

14

Page 15: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZBORNI PREDMETI

Plan izborne nastave u školi

naziv programa

razredi broj učenika

grupa izvršitelji programa

sati tjedno

sati godišnje

Vjeronauk 1. – 8. r. 320 Marija MeštrićIvan Dominik

2 70×16=1120

Informatika 5. – 8. r. 137 Vesna Mikulić 2 70×20=1400

Njemački jezik 4. – 8. r. 128

Snežana NedelkovskaDomagoj Turk

2 70×6=420

15

Page 16: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Vjeronauk

1. Aktivnost: Katolički vjeronauk u osnovnoj školi

2. Cilj i svrha katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi sustavno je i skladno teološko-ekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti kršćanske vjere i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom prostoru.

3. Namjena je vjeronauka:- izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji, za

postavljanje pitanja o najdubljem smislu čovjekova života i svijeta u odnosu prema vremenitosti i vječnosti

- ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj

- postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske tradicije i crkvenoga učiteljstva

- biti sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom

- razvijati spoznaju i stav da je Bog pozvao sve ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom...

4. Nositelji vjeronaučne aktivnosti su: vjeroučitelj, vjeroučenici, svećenik, ravnateljica, roditelji...

5. Vremenik aktivnosti je tijekom cijele školske godine.

6. Troškove aktivnosti pokrivaju materijalni izdaci škole.

7. Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja, odnosno kultura ponašanja.

Predmetni učitelj: Marija Meštrić

KURIKULUM IZBORNE NASTAVE: VJERONAUK 1. RAZREDŠk.god. 2011/12.

16

Page 17: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Razred: 1. razredBroj učenika: Broj sati tjedno: 2

Ciljevi i zadaci:

Upoznati ulogu obitelji u razvoju osjećajno-društvenoga života i razviti osjećaj i stav vlastite odgovornosti u svojoj obitelji i u široj društvenoj zajednici (obitelji)

Razviti duhovne i druge stvaralačke sposobnosti istinskim »govorom vjere« i sveobuhvatnim pristupima u zajedničkom radu da se ostvari cijelost vjerskoga odgoja i obrazovanja (pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izražavanje)

Razviti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo

Nastavna sredstva i pomagala: Udžbenik Ploč Kreda CD player DVD player Plakati Projektor

Način vrednovanja: Ocjenama za praćenje učenika tijekom određenih metoda rada , brojčano bi ocjenjivanje trebalo zapravo biti »sažetak« raznolikoga i kreativnoga vrednovanja četiriju aspekata postignutih rezultata vjeronaučne nastave:

a) znanje, tj. poznavanje činjenica i programskih sadržaja na spoznajno-informacijskoj, doživljajno-iskustvenoj i djelatno-iskustvenoj razini;

b) stvaralačko izražavanje, usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno, audiovizualno i dr., u kojem posebnu pozornost treba posvetiti vrednovanju individualnih posebnosti pojedinih učenika;

c) zalaganje, tj. interes, motiviranost, marljivost, inicijativnost, aktivnost i dr.d) kultura međusobnoga komuniciranja, imajući na umu da je riječ o odnosu kako prema vjeroučitelju, tako i prema svim sudionicima vjeronaučnih susreta, tj. o kulturi

17

Page 18: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

koja istodobno uključuje finoću, pažnju i poštovanje u međusobnim odnosima te autentičnost, slobodu i kreativnost s obzirom na iskazivanje vlastite osobnosti.

KURIKULUM IZBORNE NASTAVE: VJERONAUK 2. RAZREDŠk.god. 2011/12.

Razred: 2. razredBroj učenika: Broj sati tjedno: 2

Ciljevi i zadaci:

Upoznati ulogu obitelji u razvoju osjećajno-društvenoga života i razviti osjećaj i stav vlastite odgovornosti u svojoj obitelji i u široj društvenoj zajednici (obitelji)

Razviti duhovne i druge stvaralačke sposobnosti istinskim »govorom vjere« i sveobuhvatnim pristupima u zajedničkom radu da se ostvari cijelost vjerskoga odgoja i obrazovanja (pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izražavanje)

Razviti spoznaju i stav da je Bog pozvao ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo

Godišnji troškovi: -

Nastavna sredstva i pomagala: Udžbenik Ploč Kreda CD player DVD player Plakati Projektor

Način vrednovanja: Ocjenama za praćenje učenika tijekom određenih metoda rada , brojčano bi ocjenjivanje trebalo zapravo biti »sažetak« raznolikoga i kreativnoga vrednovanja četiriju aspekata postignutih rezultata vjeronaučne nastave:

18

Page 19: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

a) znanje, tj. poznavanje činjenica i programskih sadržaja na spoznajno-informacijskoj, doživljajno-iskustvenoj i djelatno-iskustvenoj razini;

b) stvaralačko izražavanje, usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno, audiovizualno i dr., u kojem posebnu pozornost treba posvetiti vrednovanju individualnih posebnosti pojedinih učenika;

c) zalaganje, tj. interes, motiviranost, marljivost, inicijativnost, aktivnost i dr.d) kultura međusobnoga komuniciranja, imajući na umu da je riječ o odnosu kako prema vjeroučitelju, tako i prema svim sudionicima vjeronaučnih susreta, tj. o kulturi koja istodobno uključuje finoću, pažnju i poštovanje u međusobnim odnosima te autentičnost, slobodu i kreativnost s obzirom na iskazivanje vlastite osobnosti.

KURIKULUM IZBORNE NASTAVE: VJERONAUK 3. RAZREDŠk.god. 2011/12.

Razred: 3. razredBroj učenika: Broj sati tjedno: 2

Ciljevi i zadaci:

Upoznati ulogu obitelji u razvoju osjećajno-društvenoga života i razviti osjećaj i stav vlastite odgovornosti u svojoj obitelji i u široj društvenoj zajednici (obitelji)

Razviti duhovne i druge stvaralačke sposobnosti istinskim »govorom vjere« i sveobuhvatnim pristupima u zajedničkom radu da se ostvari cijelost vjerskoga odgoja i obrazovanja (pismeno, usmeno, likovno, glazbeno, scensko i molitveno izražavanje).

Godišnji troškovi: -

Nastavna sredstva i pomagala: Udžbenik Ploč Kreda CD player DVD player Plakati

19

Page 20: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Projektor

Način vrednovanja: Ocjenama za praćenje učenika tijekom određenih metoda rada , brojčano bi ocjenjivanje trebalo zapravo biti »sažetak« raznolikoga i kreativnoga vrednovanja četiriju aspekata postignutih rezultata vjeronaučne nastave:

a) znanje, tj. poznavanje činjenica i programskih sadržaja na spoznajno-informacijskoj, doživljajno-iskustvenoj i djelatno-iskustvenoj razini;

b) stvaralačko izražavanje, usmeno, pismeno, likovno, scensko, glazbeno, audiovizualno i dr., u kojem posebnu pozornost treba posvetiti vrednovanju individualnih posebnosti pojedinih učenika;

c) zalaganje, tj. interes, motiviranost, marljivost, inicijativnost, aktivnost i dr.d) kultura međusobnoga komuniciranja, imajući na umu da je riječ o odnosu kako prema vjeroučitelju, tako i prema svim sudionicima vjeronaučnih susreta, tj. o kulturi koja istodobno uključuje finoću, pažnju i poštovanje u međusobnim odnosima te autentičnost, slobodu i kreativnost s obzirom na iskazivanje vlastite osobnosti.

20

Page 21: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI IZBORNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC

VJEROUČITELJ/ICA – Marija Meštrić

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA III. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(8 sati)

- Uvodni sat

I. Bog – tajna našega života

1. U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote

II. Isus je s nama1.Ne možemo sve kupiti

.Isus reče: "Ja sam kruh života."

1

2

32

Hrvatski jezik;Priroda i društvo;

Glazbena kultura;Likovna kultura

21

Page 22: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

LISTOPAD

(8 sati)

2. Dani kruha i zahvalnosti

III. Bog je naš Spasitelj1.Vidio sam vašu nevolju2.Bog se objavljuje Mojsiju3.Spasonosni izlazak

1

313

Hrvatski jezik;Priroda i društvo; Likovna kultura;

Glazbena kultura

STUDENI(9 sati)

3. Spasonosni izlazak4. Bog hrani svoj narod u pustinji5. Bog daje deset zapovijedi

- Ponavljanje cjeline

IV. Bog je došao među ljude1. Znakovi Božje dobrote

1131

3

Hrvatski jezik;Priroda i društvo; Likovna kultura

PROSINAC(7 sati)

2. Raduj se, Marijo!3. Bog postaje čovjekom- Ponavljanje gradiva- Zaključivanje ocjena

2311

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

SIJEČANJ(4 sati)

- Božićno vrijeme (ponavljanje)

V. Isusov poziv na pomirenje1. Ljudi i njihova krivica

1

3

Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura;

Glazbena kultura

VELJAČA(9 sati)

1. Ljudi i njihova krivica

2. Susret Isusa i grešnika2. Isus daje priliku za novi početak3. Sakrament obraćenja i pomirenja- Sedam svetih sakramenata (izborna tema)

1

222

2

Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura;

Glazbena kultura

OŽUJAK(9 sati)

- Korizma – vrijeme obraćenja (izborna tema)4. Isusova smrt i uskrsnuće 5. Mir vama

26

1Hrvatski jezik;

Likovna kultura;

Glazbena

22

Page 23: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

kultura

TRAVANJ (6 sati)

VI U Euharistiji – Isus je među nama1. Kako je daleko Emaus?- Uzašašće i Duhovi - Uskrsno vrijeme – ponavljanje2. Kruh ivino tijelo je i krv Kristova

1212

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

SVIBANJ(9 sati)

2. Kruh ivino tijelo je i krv Kristova

3. Euharistija – izvor života- Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema) 4.Podijeli svoj kruh s gladnima 5. Isus je uvijek među nama

1

3122

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

LIPANJ(4 sata)

- Slavlje prve pričesti u župi (izborna tema) - Isusov zakon ljubavi (izborna tema) - Ponavljanje gradiva 3. razreda- Zaključivanje ocjena

1 1

1 1

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA IV. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

23

Page 24: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(8sati)

- Uvodni sat

I. Zemlja je naša i Božja kuća1. Zajedno stvarati svijet2. Sklad prirode i svijeta – susret s dobrim Bogom

1

43

Hrvatski jezik;

Engleski jezik;

Priroda i društvo;

Likovna kultura

LISTOPAD(8 sati)

3. Čovjek u Božjem zrcalu i njegova zahvala Bogu

- ponavljanje cjeline

II. S Bogom na putu života1. Božje zapovijedi - pravila života2. Bog je jedini Gospodin – ljubi ga i svetkuj dan

Gospodnji!– Svi sveti i Dušni dan (izborna tema)

2

1

13

1

Hrvatski jezik; Engleski jezik;

Likovna kultura;Glazbena kultura

STUDENI(9 sati)

3. Poštuj roditelje i čuvaj dar života!4. Pravedno živi – ne ukradi niti želi tuđe stvari!5. Budi istinit u riječi i djelu

- Ponavljanje cjeline

III. Božji nas Glasnici zovu1. Pripravite put Gospodinu!

2221

2

Hrvatski jezik; Priroda i društvo;

Engleski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

PROSINAC(7 sati)

1. Pripravite put Gospodinu!2. "Neka mi bude po riječi tvojoj"3. Posvuda je Betlehem – Isus je svjetlo naroda

- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta- Zaključivanje ocjena

113

11

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

SIJEČANJ(4 sati)

- Božićno vrijeme (ponavljanje)

1

12

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

24

Page 25: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IV. Isus je Sin Božji – Njega slušajte!1. Dječak Isus u kući Oca nebeskoga2. "Ovo je moj ljubljeni Sin"

VELJAČA(9 sati)

3. Isus u Nazaretu – Glasnik radosne vijesti

- Božji zakon u životu židovskog dječaka (izborna tema)4. Isusu je važan čovjek5. Petrova ispovijest – Isus je Sin Boga živoga

32

22

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

OŽUJAK(9 sati)

V. Na Isusovu putu – slijedimo njegovo djelo!1. Slijedimo Isusove riječi i djela2.Ići putem Kristova križa3. Svjedočiti pobjedu uskrsloga Krista

333

Hrvatski jezik;Likovna kultura;

Glazbena kultura

TRAVANJ(6 sati)

- Uskrsno vrijeme - ponavljanje- Blagdan Uzašašća (izborna tema) - Božja riječ i krštenje – hrvatski kršćanski korijeni (izborna tema)VI. Gradimo Kristovu Crkvu1. Kristov Duh okuplja Crkvu

1 1

3

1

Hrvatski jezik;Likovna kultura;

Priroda i društvo;

Glazbena kultura

SVIBANJ(9sati)

1. Kristov Duh okuplja Crkvu- Marija – majka Crkve (izborna tema)2. Crkva u šarenim bojama i licima3. Moja župna zajednica i župna crkva

2241

Hrvatski jezik;Likovna kultura;

Glazbena kultura

LIPANJ(5 sati)

3. Moja župna zajednica i župna crkva

- Liturgijska godina (izborna tema)- Tijelovo (izborna tema)- Ponavljanje gradiva 4. razreda- Zaključivanje ocjena

11111

Hrvatski jezik;Likovna kultura;

Glazbena kultura;

Sat razrednika

25

Page 26: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

26

Page 27: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA V. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(8 sati)

- Uvodni sat

I. Snaga zajedništva

1. Ja i drugi – zajedno

2. Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva

II. Religija u životu čovjeka: Božji tragovi

1. Što je religija? Početak religije2. Velike monoteističke religije: židovstvo i islam

1

21

32

Hrvatski jezik; Geografija;

Povijest; Priroda;

Sat razrednika

LISTOPAD

(8 sati)

3. Vjerski život Židova, muslimana i pripadnika drugih religija (izborna tema)

4. Kršćanstvo5. Dijelovi svijeta u kojima se kršćanstvo danas

intenzivno širi (izborna tema)6. Različiti, ali povezaniIII. Biblija: Knjiga nad knjigama 1.Biblija: posebna knjiga riječi i života

3

2

1 1

1

Hrvatski jezik; Geografija;

Povijest; Likovna kultura

27

Page 28: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

STUDENI(8 sati)

2.Biblija: posebna knjiga riječi i života3. Kako upoznati, razumjeti i koristiti Bibliju4. Biblija u umjetnosti (izborna tema)

IV. Počeci biblijske povijesti/vjere

1. Život i vjera ljudi u «plodnom polumjesecu»2. Abraham, Izak i Jakov

141

12

Hrvatski jezik; Geografija;

Povijest; Likovna kultura

PROSINAC(8 sati)

2. Abraham, Izak i Jakov- Ponavljanje cjeline- Ususret Božiću (izborna tema)- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta- Zaključivanje ocjena

21311

Hrvatski jezik;

Geografija

Likovna kultura;

Glazbena

kultura

SIJEČANJ(6 sati)

V. Bog u povijesti izabranog naroda: izraelski kraljevi

1. Davidovo vrijeme: prvi kraljevi

2. Davidov životni put – moć i odgovornost

3. Mudrost kralja Salomona

132

Hrvatski jezik; Geografija;

Povijest

VELJAČA(8 sati)

- Ponavljanje cjeline

VI. Isus Krist - ostvaritelj novoga svijeta1.Isus – neobični kralj – propovijeda

Radosnu vijest o novome Kraljevstvu2. Isus prema drugima – susreti mogu promijeniti3. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi

1

3

31

Hrvatski jezik; Povijest; Glazbena

kultura; Likovna kultura

28

Page 29: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

OŽUJAK(8 sati)

3. Isusovi učenici – svjedoci istine i ljubavi

VIII. Život prvih kršćana. Uloga sv. Petra i sv. Pavla u širenju Isusove poruke.

1. Život prvih kršćana2. Život i djelo apostola Petra- Uskrsno vrijeme (izborna tema)

1

232

Hrvatski jezik; Povijest; Priroda;

Glazbena kultura; Likovna

kultura

TRAVANJ(6 sati)

3. Život apostola Pavla

IX. Kršćani među nama: uzori vjere u hrvatskom narodu

1. Biti Kristov učenik – poziv i poslanje2. Uzori vjere u hrvatskom narodu

3

12

Hrvatski jezik; Povijest;

Geografija

SVIBANJ(8 sati)

2. Uzori vjere u hrvatskom narodu

- Marija – uzor vjere i majka Crkve (izborna tema)- Ponavljanje cjelineVI. Čovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom1. Kada i gdje se pojavljuje molitva2. Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme molitve

2

1 1

31

Hrvatski jezik; Povijest;

Likovna kultura

LIPANJ(4 sata)

2. Kršćanska molitva – oblici, načini i vrijeme molitve- Ponavljanje gradiva 5. razreda- Zaključivanje ocjena

211

Hrvatski jezik;

Glazbena

kultura

29

Page 30: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA VI. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(8 sati)

- Uvodni sat

I. Živjeti u miru i slobodi

1. Suvremene situacije neslobode 2. Sloboda izvire iz prave ljubavi

II. Iz ropstva u slobodu – Bog vodi svoj narod u slobodu1. Božji poziv i nalog – Mojsije vodi narod u slobodu

1

22

3

Hrvatski jezik;Geografija;

Sat razrednika

LISTOPAD

(8 sati)

2. Božja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod3. Krivnja i oprost – Savez na Sinaju- Ponavljanje cjelineIII. Crkva - novi Božji narod1. Crkva – zajednica Isusovih učenika

232

1

Hrvatski jezik;Geografija;

STUDENI(8 sati)

2. Pastiri Kristove Crkve

- Rimski biskup (izborna tema)

3. Redovnici i redovnice u Crkvi

- Život redovnika i redovnica (izborna tema)

2222

Hrvatski jezik; Povijest;

Geografija

30

Page 31: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PROSINAC(8 sati)

4. Vjernici laici u Crkvi- Ponavljanje cjeline- Ususret Božiću (izborna tema)- - ponavljanje gradiva drugog polugodišta - Zaključivanje ocjena

22211

Glazbena

kultura;

Likovna kultura;

Hrvatski jezik

SIJEČANJ(6 sati)

IV. Crkva kroz povijest- Prva stoljeća kršćanstva (izborna tema)1. Svijetle i tamne strane Crkve u srednjem vijeku2. Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve

132

Povijest; Likovna kultura;

Glazbena kultura

VELJAČA(8 sati)

3. Novo lice Crkve u XX. stoljeću- Ponavljanje cjeline

V. Sakramenti i kršćanska inicijacija

1. Sedam sakramenata – Kristovi darovi2. Sakramenti kršćanske inicijacije3. Ostali sakramenti

11

132

Hrvatski jezik;Povijest;

Likovna kultura

OŽUJAK(8 sati)

- ponavljanje cjeline-VI. Isus Krist – naš osloboditelj i spasitelj1. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom

robovanja2. Isusove riječi i djela (zakon novoga života, Isusova

čudesa, Isusove prispodobe)3. Tajna Božjeg služenja – posljednja večera4. Ljubav koja oslobađa – muka, smrt i uskrsnuće

1

1

3

12

Hrvatski jezik;Likovna kultura;

Glazbena kultura

TRAVANJ(6 sati)

4. Ljubav koja oslobađa – muka, smrt i uskrsnuće- Ponavljanje cjeline

VII. Crkveni jezici i kultura

1. Crkvene zgrade- Crkveno graditeljstvo (izborna tema)

2 1

21

Hrvatski jezik;

Povijest

SVIBANJ(8 sati)

2. Liturgijski predmeti, jezik i glazba3. Kršćanski simboli i kratice

VIII. MARIJA U CRKVI

22

1

31

Page 32: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema)1. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja2. Glavni Marijini blagdani i molitve

21

Hrvatski jezik;

Povijest;

Likovna kultura;

Glazbena

kultura

LIPANJ(4 sata)

2. Glavni Marijini blagdani i molitve- Ponavljanje gradiva 6. razreda- Zaključivanje ocjena

121

Hrvatski jezik;

Povijest;

Likovna kultura;

Glazbena

kultura

32

Page 33: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA VII. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(8 sati)

- Uvodni satI. Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost1. Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga2. Izazovi puberteta3. Idoli i ideali u izgradnji osobnosti4. Zamke suvremenih ovisnosti

1

1231

Hrvatski jezik; Engleski jezik;

Biologija; Sat razrednika

LISTOPAD

(8 sati)

4. Zamke suvremenih ovisnostiII. Dekalog – pravila za život u ljubavi i slobodi1. Savjest - Božji glas u čovjeku2. Božje zapovijedi – put u slobodu3. Ljubav prema Bogu4. Zamke suvremenih ovisnosti

2

11

31

Hrvatski jezik; Engleski jezik;

Povijest; Likovna kultura; Sat razrednika

STUDENI(8 sati)

4. Zamke suvremenih ovisnosti5. Svetost ljudskog života6. Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća7. Poštivanje tuđe imovine

1322

Hrvatski jezik; Engleski jezik;

Povijest; Sat razrednika

PROSINAC(8 sati)

8. Poziv na istinoljubivost- Ponavljanje cjeline- Božićno vrijeme (izborna tema)- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta- Zaključivanje ocjena

31

211

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

33

Page 34: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

SIJEČANJ(6 sati)

III. Židovski narod i vjera1. Judaizam2. Dijalog Židova i kršćanaIV. Proroci – Božji glasnici1. Proroci govore u Božje ime

2. Proroci-čuvari Saveza

31

1

1

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

VELJAČA(8 sati)

2. Proroci-čuvari Saveza3. Glasnici nade i izbavljenja4. Isus Krist - ispunjenje proročanstava- Ponavljanje cjelineV. Da svi budu jedno1. Isusova želja i molitva za jedinstvom

2221

1

Hrvatski jezik; Povijest;

Likovna kultura; Glazbena kultura

OŽUJAK(8 sati)

2. Kršćani na drugi način3. Ekumenski pokretVI. Potreba pomirenja i oproštenja1. Iskustvo krivnje i grijeha - Uskrsno vrijeme (izborna tema)

31

2 2

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

TRAVANJ(6 sati)

2. Pomirenje s Bogom i s ljudima- Ponavljanje cjelineVII. Tajna smrti i kršćanska vjera u vječni život1. Pred tajnom smrti

3 1

2

Hrvatski jezik; Likovna kultura

SVIBANJ(8 sati)

1. Pred tajnom smrti2. O životu nakon smrti3. Živimo u vjeri, nadi i ljubavi- Ponavljanje cjeline

1331

Hrvatski jezik; Likovna kultura

LIPANJ(4 sata)

- Blagdan Tijelova- Ponavljanje gradiva 7. razreda- Zaključivanje ocjena

121

Hrvatski jezik; Likovna kultura

34

Page 35: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA VIII. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEME BROJ SATI SUODNOS

RUJAN(8 sati)

- Uvodni satI. Upoznajmo i izgrađujmo svoj život1. Drama odrastanja2. Prijateljstvo i ljubav3. Brak i celibat – oblici kršćanskog životaII. Čovjekovo traganje za živim Bogom1. Svaki čovjek traži Boga

1

132

1

Hrvatski jezik; Engleski jezik;

Biologija; Sat razrednika

LISTOPAD

(8 sati)

II. Čovjekovo traganje za živim Bogom2. Svaki čovjek traži Boga2. Ateizam i vjerska ravnodušnost3. Traženje Boga u novim religioznim pokretima- Ponavljanje cjelineIII. Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije1. Biblijska i današnja slika svijeta

1231

1

Hrvatski jezik

STUDENI(8 sati)

III. Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije2. Biblijska i današnja slika svijeta2. Čovjek je slika Božja3. Grijeh kao zloporaba slobode4. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima

2132

Hrvatski jezik; Biologija; Povijest;

Likovna kultura

PROSINAC(8 sati)

4. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima- Ponavljanje cjeline- Ususret Božiću (izborna tema)- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta- Zaključivanje ocjena

21311

Hrvatski jezik; Biologija; Povijest;

Likovna kultura

SIJEČANJ

IV. Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata1. Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru2. Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih

naroda

12 Hrvatski jezik;

Glazbena

35

Page 36: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

(6 sati) 3. Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku4. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva,

kulture i znanosti12

kultura; Povijest;

Geografija

VELJAČA(8 sati)

4. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva, kulture i znanosti5. Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i

poraća6. Katolička Crkva u Hrvata danas- Ponavljanje cjeline

2

3

21

Hrvatski jezik; Glazbena kultura; Povijest;

Geografija

OŽUJAK(8 sati)

V. U Isusu Kristu upoznajemo pravoga Boga1. Prošao je zemljom čineći dobro2. Ljubio nas je do kraja3. Isus Krist Bogočovjek

332

Hrvatski jezik; Glazbena kultura;

Likovna kultura

TRAVANJ(6 sati)

3. Tko je za mene Isus Krist?- Uskrsno vrijeme (izborna tema)- Liturgijska godina (izborna tema)VI. Potvrda – snaga kršćanskog poslanja1. U potvrdi primamo Duha Svetoga2. Duh Božji u Svetom pismu

1 1 1

12

Hrvatski jezik; Glazbena kultura

SVIBANJ(8 sati)

3. Duh Sveti u Crkvi- Ponavljanje cjeline

VII. Biti kršćanin u Crkvi i u društvu1. Izbor životnog poziva2. Rad i slobodno vrijeme3. Sudjelovanje u životu župne zajednice

31

211

Hrvatski jezik; Sat razrednika

LIPANJ(4 sata)

4. Suodgovornost za pravedan život u društvu- Ponavljanje gradiva 8. razreda- Zaključivanje ocjena

121

Hrvatski jezik;Povijest;

Sat razrednika

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA ZA I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

36

Page 37: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

školska godina 2011./2012.

Vjeroučitelj: Ivan Dominik

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(7 sati)

- Uvodni sat

I. Naši vjeronaučni susreti1. Imam svoje ime i svoje mjesto2. Svi smo vrijedni poštovanja

II. Otkrivamo znakove Božje dobrote1. Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu

1

32

1

Hrvatski jezik; Engleski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura

LISTOPAD

(8 sati)

1. Divan Božji svijet pjeva slavu Bogu2. Bože, čudesno si stvorio ljude3. Bog je naš dobri Otac4. Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje

2222

Hrvatski jezik;Priroda i društvo; Likovna kultura; Glazbena kultura

STUDENI(8 sati)

III. Ljudi i poslije smrti žive s Bogom1.Novi život s Bogom2.Sveci su prijatelji Božji- Mali misionari (izborna tema)- Ponavljanje cjeline

3211

1

Hrvatski jezik;Priroda i društvo; Likovna kultura

37

Page 38: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IV. Isusovo rođenje1. Došašće

PROSINAC(7 sati)

2. Radujem se sv. Nikoli3. Marija – Isusova majka4. Božić – blagdan Isusova rođenja

223

Hrvatski jezik; Engleski jezik; Priroda i društvo;

Likovna kultura;Glazbena kultura

SIJEČANJ(6 sati)

- Božićni blagdani (ponavljanje)

V. Isus susreće ljude1. Isus poziva ljude u svoju službu2. Isus svima čini dobro i posebno voli djecu

1

23

Hrvatski jezik; Likovna kultura

VELJAČA(8 sati)

3. Isus nas uči moliti 4. Moja molitva (izborna tema)5. Radost – žalost, svađa – pomirenje6. Isus oprašta- Ponavljanje cjeline- Korizma (izborna tema)

112211

Hrvatski jezik;Likovna kultura

OŽUJAK(9 sati)

- Korizma (izborna tema)

VI. Isusovo uskrsnuće

1. Ususret Uskrsu2.Isusova muka i smrt3.Isus je uskrsnuo i živi

1

332

Hrvatski jezik; Engleski jezik; Priroda i društvo;

Likovna kultura;Glazbena kultura

TRAVANJ(5 sati)

4. Slavimo Uskrs u obitelji, školi i u župi5. Uskrsli Isus ostaje s nama

- Ponavljanje cjeline

2 2

1

Hrvatski jezik; Engleski jezik; Priroda i društvo;Likovna kultura;Glazbena kultura

SVIBANJ(8 sati) VII. Zajedno smo uvijek radosni

1. U zajednici Isusovih učenika

332

Hrvatski jezik; Priroda i društvo;

Likovna kultura;Glazbena kultura

38

Page 39: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

2.Marija – uzor našim majkama- Zajedništvo u obitelji (izborna tema)

LIPANJ(4 sata)

- Radujemo se školskim praznicima i ostajemo povezani (izborna tema)- Ponavljanje nastavnih sadržaja 1.

razreda- Zaključivanje ocjena

121

Hrvatski jezik;Likovna kultura;Glazbena kultura

39

Page 40: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA II. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(7 sati)

- Uvodni sat

I. Ponovno smo zajedno1. Gradimo zajedništvo i prijateljstvo2. Isus nam daje snagu i sigurnost II. Bog je čudesno stvorio svijet i ljude1. Biblija je najljepša knjiga

1

32

1

Hrvatski jezik;Priroda i društvo;Glazbena kultura

LISTOPAD(8 sati)

2. Svijet je čudesan i tajnovit3. Čovjek je divno Božje stvorenje- Naša zahvalnost Bogu i ljudima (izborna tema)- Naša zahvalnost svecima i pokojnicima (izborna tema)

2321

Hrvatski jezik;Priroda i društvo;Likovna kultura

STUDENI(8 sati)

4. Ljudi nisu poslušali Boga5. Ljudi velike vjere na Božjem putu- Ponavljanje cjeline

III. Isus – dar Božji Zemlji i ljudima1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju

232

1

Hrvatski jezik;Priroda i društvo;Likovna kultura

PROSINAC(7 sati)

1. Ljudi žive u nadi i iščekivanju2. Isus je očekivani Spasitelj3. Mudraci traže Isusa

12111

Hrvatski jezik; Priroda i društvo;

Engleski jezik; Likovna kultura;Glazbena kultura

40

Page 41: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- Moj dar Isusu ( izborna tema) - Ponavljanje gradiva 1. polugodišta- Zaključivanje ocjena

1

SIJEČANJ(6 sati)

- Božićno vrijeme (ponavljanje)

IV. Isusovi prijatelji1. Mnogi su povjerovali Isusovoj ljubavi i dobroti2. Isus treba ljude za svoja djela

1

23

Hrvatski jezik; Likovna kultura

VELJAČA(8 sati)

3. Novi zavjet pripovijeda o Isusovom životu- Ponavljanje cjeline

V. Život je lijep i težak1. Upućeni smo jedni na druge- Korizma (izborna tema)

31

31

Hrvatski jezik; Likovna kultura

OŽUJAK(9 sati)

- Korizma (izborna tema)2. Isus je trebao trpjeti, biti raspet i umrijeti- Križni put (izborna tema)3. Uskrsli Isus daruje mir i radost

1323

Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura

TRAVANJ(5 sati)

- Ponavljanje cjeline

VI. Lijepo je kad braća žive zajedno1. Isus nas uči opraštati, ljubiti i moliti- Ususret Uskrsu (izborna tema)

1

31

Hrvatski jezik; Priroda i društvo;Likovna kultura;Glazbena kultura

SVIBANJ(8 sati)

2. U obitelji živimo jedni za druge3. Majčin dan4. Pripadam župnoj zajednici5. Kršćani se u svijetu poštuju i pomažu

3131

Hrvatski jezik; Priroda i društvo;Likovna kultura;Glazbena kultura

LIPANJ(4 sata)

- Zahvalni idemo u radost života (izborna tema)- Ponavljanje gradiva 2. razreda- Zaključivanje ocjena

121

Hrvatski jezik; Likovna kultura;Glazbena kultura

41

Page 42: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ VJERONAUKA

ZA III. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

školska godina 2011./2012.

MJESECBROJ SATI

NASTAVNE CJELINE I TEMEBROJ SATI SUODNOS

RUJAN(7 sati)

- Uvodni sat

I. Bog – tajna našega života

1. U zajedništvu otkrivamo tajne Božje dobrote

II. Isus je s nama2.Ne možemo sve kupiti3.Isus reče: "Ja sam kruh života."

1

2

31

Hrvatski jezik;Priroda i društvo;

Glazbena kultura;Likovna kultura

LISTOPAD

(8 sati)

2. Isus reče: "Ja sam kruh života."4.Dani kruha i zahvalnosti

III. Bog je naš Spasitelj4.Vidio sam vašu nevolju5.Bog se objavljuje Mojsiju6.Spasonosni izlazak- Svi sveti i Dušni dan (izborna tema)

11

3111

Hrvatski jezik;Priroda i društvo; Likovna kultura;

Glazbena kultura

STUDENI(8 sati)

3. Spasonosni izlazak4. Bog hrani svoj narod u pustinji5. Bog daje deset zapovijedi

- Ponavljanje cjeline

IV. Bog je došao među ljude2. Znakovi Božje dobrote

2131

1

Hrvatski jezik;Priroda i društvo; Likovna kultura

42

Page 43: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PROSINAC(7 sati)

1. Znakovi Božje dobrote2. Raduj se, Marijo!3. Bog postaje čovjekom

- Ponavljanje gradiva 1. polugodišta i Zaključivanje ocjena

213

1

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

SIJEČANJ(7 sati)

- Božićno vrijeme (ponavljanje)

V. Isusov poziv na pomirenje6. Ljudi i njihova krivica7. Susret Isusa i grešnika

1

42

Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura;

Glazbena kultura

VELJAČA(8 sati)

2. Susret Isusa i grešnika8. Isus daje priliku za novi početak9. Sakrament obraćenja i pomirenja- Sedam svetih sakramenata (izborna tema)

1232

Hrvatski jezik; Priroda i društvo; Likovna kultura;

Glazbena kultura

OŽUJAK(8 sati)

- Korizma – vrijeme obraćenja (izborna tema)10. Isusova smrt i uskrsnuće

25 Hrvatski jezik;

Likovna kultura;

Glazbena kultura

TRAVANJ (6 sati)

6 . Mir vama!VI U Euharistiji – Isus je među nama1. Kako je daleko Emaus?- Uskrsno vrijeme – ponavljanje- Uzašašće i Duhovi 2. Kruh ivino tijelo je i krv Kristova

1

1121

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

SVIBANJ(8 sati)

3. Euharistija – izvor života- Svibanj – Marijin mjesec (izborna tema) Podijeli svoj kruh s gladnima Isus je uvijek među nama

3122

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

LIPANJ(4 sata)

- Slavlje prve pričesti u župi (izborna tema) Isusov zakon ljubavi (izborna tema) - Ponavljanje gradiva 3. razreda- Zaključivanje ocjena

1 1

1 1

Hrvatski jezik; Likovna kultura;

Glazbena kultura

43

Page 44: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

OŠ STRAHONINECGODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.PREDMET: NJEMAČKI JEZIK RAZRED: 5.

Redni broj

Teme – jezično gradivo Vrijeme ostvarivan

ja

Broj sati

Korelacija s drugim predmetima

1.

2.

Kultura i civilizacija

Deutsch in Europa

Škola, nastavni predmeti

Wieder in der Schule

Ponavljanje i sistematizacijaPrezent glagola haben i seinOsobne zamjenice u nominativu jednine i množineJezične strukture vezane uz upoznavanje i druženje s prijateljima (Wie heißst du?/Wie alt bist du?/Wo wohnst du? Wann hast du Geburtstag?)Imenovanje predmeta Was ist das? (ein-der / eine-die / ein-das)Ich habe/ möchte ... (einen-den / eine-die / ein-das)Red riječi u rečeniciUpitne rečenice bez upitne riječi (Satzfragen)Negacija (nein, nicht / kein,-e u N i A jednine)Ponavljanje prijedloga am uz nazive dana u tjednu(am Montag)

Rujan 8 GeografijaKultura i civilizacija zemalja njemačkog

govornog područja

3. KupovanjeDer Flohmarkt Obrada i usvajanje glavnih brojeva do 100

Listopad 8

44

Page 45: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

4.

Ponavljanje i utvrđivanje prezenta nekih učestalih glagolaIzricanje vremenaIskazivanje točnog vremena (cijeli sat i pola sata)(Wie spät ist es? ...Es ist halb sieben.)Iskazivanje količine i mjere

Priroda i prirodne pojaveDer Herbst

Promet – ponašanje u prometu i snalaženje u prostoruAuf dem Weg zur SchuleObrada i usvajanje rednih brojeva do 10Imperativ 2. lica jednine i množine, uljudno ophođenje sa SiePrilozi mjesta: links, rechts, geradeaus

Tehnička kulturaPromet, ponašanje u prometu

5.

6.

Kultura i civilizacija Im MuseumIzražavanje svojstvaPridjev kao imenski dio predikatnog skupaPridjev kao atribut (N i A jednine uz imenicu s određenim članom)Prilozi mjesta: oben links, oben rechts, in der Mitte, unten links, unten rechts

Kultura i civilizacija St. Martin

Trgovina, prehrana

Auf dem Markt

Voće i povrćePribor za jeloUsvajanje množine nekih imenica

Studeni 8 Hrvatski jezikOdređeni i neodređeni oblik pridjeva

Pridjev kao imenski dio predikatnog skupa i kao atribut

Likovna kulturaPromatranje i opisivanje likovnih djela

Hrvatski jezikKulturna baština domovine, njegovanje

kulturnih elemenata i običaja

45

Page 46: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Obrada i utvrđivanje prezenta nepravilnog glagola essenNegacija kein,-e (N i A jednine i množine)Kultura i civilizacijaNikolausWeihnachten

Priroda i prirodne pojaveDer Winter

Prosinac 6 Vjeronauk

Glazbena kulturaPrigodne blagdanske pjesme

7. Sport, vrste sportova, bavljenje sportom, glazbeni instrumenti

Sport oder Musik?

Obrada i usvajanje prezenta nepravilnog glagola laufenObrada i usvajanje prezenta glagola könnenRed riječi u rečenici s modalnim glagolom

Siječanj 5 Tjelesna i zdravstvena kulturaGlazbena kultura

8.

9.

Obitelj i stanovanje, prostor koji nas okružujeBei mir zu Hause Dijelovi stana ili kućeNamještajObrada i usvajanje prezenta glagola müssenOrijentacija u prostoruPrijedlog in(Wo ist ...?)

Druženje s prijateljima, iskazivanje pomoći i podrške bolesnom prijatelju

Der Bauch tut weh

Vrste bolesti, važnost zdravljaObrada i usvajanje prezenta glagola dürfen Upitne riječiUpitne rečenice s upitnom riječju (Wortfragen)

Kultura i civilizacija

Veljača 8 Likovna kulturaUnutrašnji prostor stana ili kuće (tlocrt)

46

Page 47: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Fasching10.

11.

Obitelj, kultura čitanja, kultura i civilizacijaWas lesen wir?Obrada i usvajanje prezenta glagola wollen Prilozi vremena: nie, selten, oft, jeden TagObrada i usvajanje prezenta nepravilnog glagola lesenPosvojne zamjenice sein,-e i ihr,-e

Priroda i prirodne pojaveDer Frühling

Prijatelji i zajednička druženja, kultura i civilizacijaComputer macht SpaßIzricanje znanja i informacija o HrvatskojObrada i usvajanje prezenta glagola wissenObrada i usvajanje prezenta nepravilnog glagola sehenPridjev kao atribut (N i A jednine uz imenice s neodređenim članom)Ponavljanje i utvrđivanje imenica (N i A jednine i množine)

Ožujak 9 Hrvatski jezikVažnost čitanja

Moguća usporedba hrvatskih i njemačkih autora za djecu

InformatikaVažnost računala,

internetske stranice o Hrvatskoj i NjemačkojGeografija

Ljepote domovine Hrvatske12. Priroda i briga za okoliš

Wir sind NaturfreundeVrste cvijeća i drvećaObrada i usvajanje prezenta glagola aufstehen

Kultura i civilizacija Ostern

Travanj 5 PrirodaLjudi, biljke, očuvanje zdravog okoliša

Glazbena kulturaPrigodne blagdanske pjesme

13. Prijatelji i slobodno vrijemeBald sind die FerienObrada i usvajanje prezenta nepravilnog glagola fahren

Svibanj 8

47

Page 48: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Orijentacija u prostoruPrijedlozi: in, an, nach(Wohin fährt ...?)Ponavljanje prijedloga im uz nazive mjeseca(im Juli)

...und noch etwas!

ŽivotinjeWelche Tiere sind das?Praznici i druženjeAnna und Michael sind am MeerRadni danWas macht Anna heute?Ponavljanje prijedloga um uz izricanje vremena (um halb acht)

Kultura i civilizacijaDer Muttertag

Hrvatski jezikJezično izražavanje - stvaralačko

prepričavanje

PrirodaŽivotinje

VjeronaukMajčin dan

14. ...und noch etwas!

Promet, oprez u prometu, prijevozna sredstvaVorsicht im VerkehrPrijedlog mit

Priroda i prirodne pojaveDer SommerZungenbrecher

Lipanj 5

Tehnička kulturaPrijevozna sredstva

48

Page 49: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Ponavljanje i sistematizacija gradivaOŠ STRAHONINECGODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.PREDMET: NJEMAČKI JEZIK RAZRED: 6.

Redni broj

Teme – jezično gradivo Vrijeme ostvarivanja

Broj sati

Korelacija s drugim predmetima (moguća vertikalna i horizontalna korelacija)

1.

2.

Kultura i civilizacija

Deutsch in Europa

Interessantes über Deutschland und Österreich

Kultura i civilizacija, literarna tradicija

Kazalište i druženje s prijateljima

Theaterstück im Kinderheim

Ponavljanje i sistematizacijaPrezent modalnih glagola können, wollen, dürfen, müssenPrezent glagola helfen, geben

Rujan 8 GeografijaKultura i civilizacija zemalja njemačkog

govornog područja

Hrvatski jezikMedijska kultura

Bajka u hrvatskoj literarnoj tradiciji

3.

4.

Obitelj, medijska kultura-televizija, filmFernsehen oder nicht fernsehenPrezent glagola fernsehen, schlafen

Kućni ljubimci i briga o životinjamaMein Hund ist wegDeklinacija imenicaNeki prijedloziRekcija glagola

Listopad 8

Hrvatski jezikMedijska kulturaGlagoli po vidu

Deklinacija imenica

49

Page 50: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

5.

6.

Praznici i slobodno vrijeme, snalaženje u prirodiIm SommercampKultura i civilizacija Austrije-gradovi i znamenitostiPrezent povratnih glagola

ZanimanjaEin TraumPreterit glagola sein i haben

Neki prijedlozi uz D i A

Studeni 8 GeografijaKultura i civilizacija zemalja njemačkog

govornog područjaPriroda

Okoliš i ponašanje u prirodiHrvatski jezik

Kulturna baština domovine, njegovanje kulturnih elemenata i običaja

Povratni glagoliGlagolska vremena

7. Škola

Der Wettbewerb

Komparacija pridjeva

Kultura i civilizacijaBlagdani u prosicuNikolausAdvent und Weihnachten

Prosinac 6 Hrvatski jezikKomparacija pridjeva

VjeronaukGlazbena i likovna kultura

8.

9.

Život u školi, druženje s prijateljima, planiranje aktivnostiDie KlassenfeierPerfekt pravilnih glagola

Putovanja i znamenitosti – praznici i druženje s prijateljima

Eine Winterreise

Perfekt glagola sein te glagola s pomoćnim glagolom sein

Kultura i civilizacija

Siječanj 5 Hrvatski jezikGlagolska vremena

GeografijaKultura i civilizacija domovine, kulturna

baštinaKultura i civilizacija zemalja njemačkog

govornog područja(kontrastivni pristup)

50

Page 51: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

10. Odnosi među prijateljima, iskazivanje pomoći i podrške, sličnosti i različitosti među ljudimaKeine Sorge!Perfekt nepravilnih glagolaDeklinacija osobnih zamjenica

Veljača 8

11. Prijatelji, školska svakodnevica, horoskop

Meine Klassenkameraden Deklinacija posvojnih zamjenica

Ožujak 9 Hrvatski jezikZamjenice

12. Obveze i aktivnosti u kućiDie Pflicht ruftImperativDeklinacija pridjevaKultura i civilizacijaBlagdaniOstern – obilježavanje blagdana

Travanj 5

Vjeronauk

13. Obveze u školi, ispitni stresDer PrüfungsstressGlavni brojevi do 1000Vremenski priloziNeodređene zamjenice jemand, niemand, etwas, nichts

Svibanj 8

14. Ponavljanje i sistematizacija gradivaKultura i civilizacija...und noch etwas!J. W. von GoetheJohannes GutenbergZungenbrecher

Lipanj 5 Hrvatski jezikKnjiževnostGeografija

Povijest

51

Page 52: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

52

Page 53: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Njemački jezik Godišnji plan i program za 4. razred (70 sati)

Teme

Ključni pojmovi Vrijeme ostvarivanja

Broj sati

Korelacija s drugim predmetima (moguća

vertikalna i horizontalna korelacija)

KULTURA I CIVILIZACIJA(Njemački jezik u Europi)

JA I MOJI PRIJATELJISUSRET I UPOZNAVANJE (Lektion 1: Wer bist du?)

Osnovne informacije o zemljama njemačkoga govornog područjaUsvajanje jezičnih struktura vezanih uz pozdravljanje i predstavljanje: Wie heißt du? / Wer bist du? Prezent glagola sein Osobne zamjenice u nominativu jednine i množineOsobne zamjenice u dativu: mir, dirPravila čitanja i izgovaranja

Rujan 8 hrvatski jezik; ponavljanje osobnih

zamjenica i glagola biti u jednini i množini

OPHOĐENJE S LJUDIMA, TELEFONIRANJE(Lektion 2: Eins, zwei, drei...)

ŠKOLSKO OKRUŽJEŠkola i školski pribor (Lektion 3: Schule, Schule...)

PRIRODNI OKOLIŠPRIRODA I PRIRODNE POJAVE - Jesen(Jahreszeiten – Der Herbst)

Glavni brojevi od 0-20Usvajanje jezične strukture: Wie ist deine Telefonnummer? Iskazivanje točnog vremena (cijeli sat), izricanje kronološkoga vremenaUsvajanje jezične strukture: Wie spät ist es?Pravila čitanja i izgovaranjaLeksik – školske stvariOdređeni i neodređeni član u nominativu jednine uz imenice svih triju rodovaImenovanje predmeta, izražavanje svojstava predmetaLeksik vezan uz prirodne pojave i okolišImenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilikaImenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša

Listopad 8 hrvatski jezik; rodovi

priroda i društvo; godišnja doba

glazbena kultura; pjevanje prigodnih pjesama

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

ODIJEVANJE(Lektion 4: Die Kleidung)

BLAGDANI, OBIČAJI I TRADICIJAKultura i civilizacija - Blagdan sv. Martina (Feste – Sankt Martin)

Leksik – odjevni predmeti, boje, blagdani i običajiNeodređeni član u nominativu i akuzativu jednine uz imenice svih triju rodova na razini uporabe, određeni član na razini prepoznavanja: Ich möchte / ich habe einen/eine/ein...Prezent glagola haben Pravila čitanja i izgovaranjaLeksik vezan uz blagdane i običaje

Studeni 8 likovna kultura; boje

hrvatski jezik; kulturna baština domovine, njegovanje kulturnih elemenata i običaja

MOJE TIJELO(Lektion 5: Mein Körper )KULTURA I CIVILIZACIJABlagdan sv. Nikole, BožićFeste – Nikolaus, WeihnachtenPRIRODNI OKOLIŠPRIRODA I PRIRODNE POJAVE - Zima(Jahreszeiten – Der Winter)

Leksik - dijelovi tijelaImenice u množini Leksik vezan uz blagdane i običajeLeksik vezan uz prirodne pojave i okolišImenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilikaImenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša

Prosinac 6 priroda i društvo(tema: Čovjek), godišnja

dobaglazbena i likovna kultura; zajedničko slikanje, crtanje

katolički vjeronauk (teme: Došašće, Radujemo se

svetom Nikoli, Božić-blagdan Isusova rođenja),

obilježavanje blagdana

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

53

Page 54: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – RUJAN

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika

Broj sati

Korelacija

SUSRET I UPOZNAVANJE

KULTURA I CIVILIZACIJA (Njemački jezik u Europi)

JA I MOJI PRIJATELJI(Lektion 1: Wer bist du?)

Usvajanje jezičnih struktura vezanih uz pozdravljanje i predstavljanje:Wie heißt du? / Wer bist du? Prezent glagola sein Osobne zamjenice u nominativu jednine i množineOsobne zamjenice u dativu: mir, dirPravila čitanja i izgovaranja

igrati didaktičke igrepjevatidemonstrirati na kartiuočiti sličnosti i razlikecrtatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijama

8 hrvatski jezik; ponavljanje osobnih zamjenica i glagola

biti u jednini i množini

54

Page 55: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – LISTOPADTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

OPHOĐENJE S LJUDIMA, TELEFONIRANJE(Lektion 2: Eins, zwei, drei ...)

ŠKOLSKO OKRUŽJEŠkola i školski pribor(Lektion 3: Schule, Schule...)

PRIRODA I PRIRODNE POJAVE – Jesen(Jahreszeiten – Der Herbst)

Glavni brojevi od 0-20Usvajanje jezične strukture: Wie ist deine Telefonnummer? Iskazivanje točnog vremena (cijeli sat), izricanje kronološkoga vremenaUsvajanje jezične strukture: Wie spät ist es?Pravila čitanja i izgovaranjaLeksik – školske stvariOdređeni i neodređeni član u nominativu jednine uz imenice svih triju rodovaImenovanje predmeta, izražavanje svojstava predmetaLeksik vezan uz prirodne pojave i okolišImenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilikaImenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša

igrati didaktičke igreigrati računalne igrepjevatiuočiti razlike između grafije i pisanjacrtatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati predmete, osobe i pojavereproducirati kratke rečenice

8hrvatski jezik;

rodovi

priroda i društvo; godišnja doba

glazbena kultura; pjevanje prigodnih

pjesama

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

55

Page 56: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – STUDENI

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

ODIJEVANJE(Lektion 4: Die Kleidung)

BLAGDANI, OBIČAJI I TRADICIJAKultura i civilizacija - Blagdan sv. Martina (Feste - Sankt Martin)

Leksik – odjevni predmetiNeodređeni član u nominativu i akuzativu jednine uz imenice svih triju rodova na razini uporabe, određeni član na razini prepoznavanja: Ich möchte / ich habe einen/eine/ein...Prezent glagola haben Boje Pravila čitanja i izgovaranjaLeksik vezan uz blagdane i običaje

igrati didaktičke igrepjevatiuočiti razlike između grafije i pisanjacrtatiizgovaratičitatipisativerbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati predmetereproducirati kratke rečenice uočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja te običaja za vrijeme blagdana Sv. Martina u Hrvatskoj i Njemačkoj

8likovna kultura;

boje

hrvatski jezik; kulturna baština

domovine, njegovanje

kulturnih elemenata i običaja

56

Page 57: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED - PROSINACTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

MOJE TIJELO(Lektion 5: Mein Körper)KULTURA I CIVILIZACIJABlagdan sv. Nikole, BožićFeste – Nikolaus, WeihnachtenPRIRODA I PRIRODNE POJAVE - Zima(Jahreszeiten – Der Winter)

Leksik - dijelovi tijelaImenice u množini

Leksik vezan uz blagdane i običajeLeksik vezan uz prirodne pojave i okolišImenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilikaImenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša

igrati didaktičke igrepjevatiuočiti razlike između grafije i pisanjacrtatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati predmete, osobe i pojavereproducirati kratke rečenicepovezati elemente priče s pomoću slikovnica ili slikovnih karticauočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja

6 priroda i društvo(tema: Čovjek), godišnja doba

glazbena i likovna kultura; zajedničko slikanje, crtanje

katolički vjeronauk (teme: Došašće, Radujemo se svetom Nikoli, Božić-blagdan Isusova

rođenja), obilježavanje blagdana

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

57

Page 58: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED - SIJEČANJTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

PRIJATELJIROĐENDADruženje s prijateljima, proslava rođendana(Lektion 6: Zum Geburtstag viel Glück)

Osnovni leksik vezan uz proslavu rođendanaDani u tjednuMjeseci u godini Usvajanje jezične strukture:Wie alt bist du?Das Lied "Die Monate"Negacija u nominativu i akuzativu jednine sva tri roda na razini prepoznavanja:kein, keine, keinen Das Lied "Zum Geburtstag"

igrati didaktičke igrepjevatiuočiti razlike između grafije i pisanjacrtatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati predmete, osobe i pojavereproducirati kratke rečenicepovezati elemente priče s pomoću slikovnica ili slikovnih kartica

5 priroda i društvo; mjeseci u godini

hrvatski jezik; negacije

glazbena kultura

58

Page 59: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED - VELJAČATeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Obitelj(Lektion 7: Meine Familie)

Kultura i civilizacijaBlagdani - PokladeAnhang: Feste – Fasching

Sistematizacija gradivaČlanovi uže obiteljiPosvojne zamjenice: mein(e), dein(e)Izricanje pripadanja: Wir raten "Wer ist mein Freund?" Leksik vezan uz blagdane i običaje

igrati didaktičke igrepjevatiizgovaratičitatipisatiimenovati članove uže obiteljiizraziti pripadanjeizraziti svojstvo osobesudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati predmete, osobe i pojavereproducirati kratke rečenicepovezati elemente priče s pomoću slikovnica ili slikovnih karticauočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja te običaja za vrijeme poklada u Hrvatskoj i Njemačkoj

8 hrvatski jezik; posvojne zamjenice

priroda i društvo; (tema: Čovjek)

59

Page 60: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – OŽUJAKTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Trgovina i kupovanje(Lektion 8: Im Geschäft)

Priroda i prirodne pojaveProljećeAnhang: Jahreszeiten – Der Frühling

Leksik - igračkeGlavni brojevi (desetice od 20 – 100)Izražavanje radnje, športskih aktivnosti (schwimmen, springen)Prezent pravilnih glagolaOsobne zamjenice u akuzativu: mich, dich

Leksik vezan uz prirodne pojave i okolišImenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilikaImenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša

igrati didaktičke igrepjevatiizgovaratičitatipisatiračunatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati i opisati predmete, osobe i pojavereproducirati kratke rečenice

9 hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

60

Page 61: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – TRAVANJ

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Dječje okruženje - igralište(Lektion 9: Auf dem Spielplatz)

Stanovanje(Lektion 10: Mein Haus)

BLAGDANI, OBIČAJI I TRADICIJAKultura i civilizacijaBlagdani – Uskrs (Feste – Ostern)

Leksik vezan uz dječje igrališteOrijentacija u prostoruIzražavanje zapovijediImperativ - 2. lice jednine Wir spielen "Peter sagt"

Orijentacija u prostoruPrijedloziUsvajanje jezične strukture:Wo wohnst du? Negacije: nein, nichtLeksik vezan uz blagdane i običaje

imenovati predmeteigrati didaktičke igrepjevatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaizdati zapovijed/reagirati na zapovijedverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeuočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja

5 tjelesna i zdravstvena kultura

katolički vjeronauk (tema: Ususret Uskrsu)

61

Page 62: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – SVIBANJ

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

ŽIVOTINJE, KUĆNI LJUBIMCI(Lektion 11: Wir lieben Tiere)

Leksik: domaće i divlje životinje Imenice u nominativu množineDas Lied "Old MacDonald hat'ne Farm"

igrati didaktičke igreigrati računalne igrepisati pjesmice u rimi sastavljati vesele nazive životinjapisati zagonetkeslagati vesele životinjeizrađivati životinjeslikati ili crtatiposjetiti zoološki vrtpjevatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticaje

8 priroda i društvo; domaće i divlje životinje

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

62

Page 63: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - IV. RAZRED – LIPANJ

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

PRIRODNI OKOLIŠPRIRODA I PRIRODNE POJAVE Ljeto(Anhang: Jahreszeiten – Der Sommer)

Sistematizacija gradiva

Leksik vezan uz prirodne pojave i okolišImenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilikaImenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okolišaBrojalice - Zungenbrecher

igrati didaktičke igreigrati računalne igrepjevatiizgovaratičitatipisatisudjelovati u kratkim dramatizacijamaverbalno reagirati na verbalne i neverbalne poticajeimenovati i opisati predmete, osobe i pojavereproducirati kratke rečenice

5 hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

63

Page 64: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Četvrti razred

KORELACIJA S OSTALIM NASTAVNIM PREDMETIMA UZ NAVEDENE TEME (Navedene se korelacije odnose na horizontalnu ravan, no podrazumijeva se korištenjete znanja iz drugih nastavnih predmeta stečenih u prethodnim razredima.)

TEME I PRIJEDLOG NASTAVNIH CJELINA

IZRIČAJI I STRUKTURE KORELACIJA

Susret i upoznavanje (pozdravi pri susretu i opraštanju na neformalnoj i formalnoj razini)

Hallo/Guten Tag/Guten Morgen, Auf Wiedersehen/Tschüs! Guten Tag, Frau/Herr Barić/Müller. Wie heißt du? Ich heiße... Ich bin... Wie geht´s? Danke, gut./Super./So, so./Schlecht.

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Obitelj(imenovanje i predstavljanje članova uže obitelji)

Das ist meine Familie. Wer ist das? Das ist mein/meine Vater/Mutter, Bruder/ Schwester, Opa/Oma. Wie heißt dein/deine...? Mein/meine... heißt...

Priroda i društvo (tema: Čovjek)

Prijatelji(imenovanje i predstavljanje)

Wer ist das?Das ist mein/meine Freund/Freundin. Wie heißt er/sie? Er/sie heißt...Wie alt ist er/sie? Er/sie ist 10. Wo wohnt dein/e Freund/in? Er/sie wohnt in der... Straße / am ...Platz.

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Rođendan(slobodno vrijeme i druženje s prijateljima)

Wann hast du Geburtstag? Im April. Geburtstagsparty: Alles Gute zum Geburtstag! Hier bitte, dein Geschenk! Danke. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du ein Stück Torte...?

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Školsko okružje(imenovanje igračaka i školskog

Was ist das? Das ist ein/eine Buch/Heft/Bleistift/Kreide/Tafel... Ist das

moguća korelacija na vertikalnoj razini

64

Page 65: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

pribora, aktivnosti u razredu, razumijevanje i izvršavanje osnovnih naredbi)

dein/e...? Nein./ Ja, das ist mein/e... Wie ist die Schultasche/der Ball/das Lineal? Sie/er/es ist groß/klein/lang... Was machst du? Ich male/ schreibe/ zeichne/ spiele... Was machen Anna und Peter? Sie malen. Nimm bitte dein Buch! Gib mir den Ball!

Športske aktivnosti (imenovanje nekih športskih aktivnosti)

Treibst du Sport? Welchen Sport treibst du? Fußball/Basketball/Tennis/ Tischtennis/Schwimmen/Gymnastik. Ich spiele gern.... Ich fahre Rad.

TZK

Odijevanje(imenovanje i opis nekih dijelova odjeće i obuće)

Was ist das? Eine Hose, ein T-Shirt und Turnschuhe... Wie ist die Hose/das T-Shirt/der Pullover? Sie/es/er ist modern, blau, alt/neu, kariert/gestreift/bunt... Wie sind die Turnschuhe? Sie sind... Wie gefällt dir das T-Shirt? Gut/nicht gut/so so. Es ist klasse/super. Was tragen wir im Sommer/Winter...?

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

Moj dom(imenovanje i opis prostorija u kući i stanu)

Wo wohnst du? Ich wohne in Varaždin/Stuttgart... Das ist mein/e Haus/Wohnung. Hier ist die Küche/das Bad/das Wohnzimmer... Der/die/das... ist groß/klein, links/rechts...

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

Prirodni okoliš(imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša)

Was ist das? Das ist eine Blume/ein Baum... Wie ist die Blume/der Baum? Sie/er ist schön/grün/groß, klein... Welche Farbe hat die Tomate?

hrvatski jezik (tema: Opisivanje)

Vrijeme(izricanje kronološkoga vremena, imenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilika)

Wie spät ist es? Es ist drei Uhr. Wie viele Tage hat die Woche? Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag/Dienstag... Wie viele Monate hat ein Jahr? Welchen

moguća korelacija na vertikalnoj razini

65

Page 66: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Monat haben wir jetzt? Januar. Wann hast du Geburtstag? Im April. Es ist Frűhling/Sommer/Herbst/Winter. Es regnet. Es ist sonnig...

Blagdani, običaji i tradicija(ovisno o odabranim blagdanima, običajima i načinu održavanja tradicije)

osnovni leksik uz tradicionalne blagdane katolički vjeronauk (teme: Došašće, Radujemo se svetom Nikoli, Božić-blagdan Isusova rođenja, Ususret Uskrsu)

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima učenika, prigodne recitacije, pjesmice i druga prikladna djela dječje književnosti, kulturnocivilizacijski sadržaji i dr. Izrađuju se tematski panoi i posteri, pripremaju priredbe i dr. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

- Pri obradi jezičnih struktura i jezičnih funkcija u nastavi njemačkoga jezika učenici bi trebali koristiti postojeća znanja i vještine stečene u nastavi hrvatskoga jezika. Neke se jezične strukture u njemačkome jeziku koriste kao leksički materijal prije eksplicitne obrade u hrvatskome jeziku.

- Obrada književnih tekstova na njemačkom jeziku povezuje se s nastavom hrvatskoga jezika (obrađena djela njemačke dječje književnosti, likovi i sl.)

- Pojedini jezični fenomeni, interkulturalne kompetencije i strategije učenja povezuju se s odgovarajućim znanjima i vještinama usvojenima u nastavi prvog stranog jezika.

- Znanja i vještine stečene u nastavi likovne kulture mogu se ovisno o nastavnoj temi primijeniti kao vizualizacija jezičnih sadržaja (npr. ilustracija teksta, likovni elementi pri izradi postera, prezentacija i sl.) ili pak likovni sadržaj može poslužiti kao poticaj za jezično

66

Page 67: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

izražavanje. U nastavu njemačkog jezika može se uvrstiti i poneki primjer odabranih likovnih djela s njemačkog govornog područja uz najosnovnije informacije o samom djelu i autoru.

- Znanja i vještine stečene u nastavi glazbene kulture (Pjevanje, Slušanje i upoznavanje glazbe, Glazbene igre) mogu se u nastavi njemačkog jezika ovisno o odabiru adekvatnih pjesmica za pjevanje te aktivnosti popraćenih glazbom, ritmom i pokretom primijeniti gotovo u svakoj temi. Dodatno se mogu uvesti najosnovnije informacije o nekom od kompozitora njemačkog govornog područja čija su djela učenici slušali u glazbenoj kulturi.

- U nastavi njemačkoga jezika valja poticati učenike na korištenje znanja i vještina stečenih u nastavi informatike (Rad s porukama).

Njemački jezik Godišnji plan i program za 7. razred (70 sati)

Teme Ključni pojmovi Vrijeme ostvarivanja

Broj sati

Korelacija

Škoal, slobodno vrijeme Petras Klasse

leksik vezan uz školu, učenje, prijateljstvo i slobodno vrijemeleksik vezan uz opis osobe, izražavanje sviđanja i nesviđanjaprezent (glagoli s prijeglasom, modalni glagoli, glagoli sich unterhalten, mögen), uporaba oblika Ja, nein, doch

Rujan 8 hrvatski jezikdrugi strani jezici

Odnosi u obitelji, odnos među braćomMeine Familie

leksik vezan uz obiteljske odnose, probleme i rješavanje problema, traženje savjeta, izražavanje pripadanjajednina i množina imenica, deklinacija imenica,posvojne zamjenice zavisno složene rečenice (veznik dass)imperativ

Listopad 8 hrvatski jezikrazredna zajednica

Kultura i civilizacijaIn Hamburg

podaci o zemljama njemačkog govornog područja. Studeni 8 geografija (teme: Njemačka, Alpske države)

67

Page 68: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Slobodno vrijeme, opis radnog dana, traženje idavanje obavijesti o vremenuObitelj, odnos roditelja i djeceMein Alltag

leksik vezan uz opis radnog dana, traženje i davanje obavijesti o vremenu, odnos roditelja i djece perfekt pravilnih i nepravilnih glagolaiskazivanje vremena: Viertel vor, zehn nach

Prosinac 6 moguća vertikalna korelacija

Obaveze i dužnosti, skrb o životinjama, zanimljivostio životinjamaWir lieben Tiere

leksik vezan uz brigu o životinjama, kućnim ljubimcimajednina i množina imenicapridjev iza neodređenog člana N, A Deklinacija osobnih zamjenicazavisno složene rečenice (veznik wenn)

Siječanj 5

Znamenite osobeKennst du sie?

znamenite osobe iz svijeta znanosti i kulturepreterit pravilnih glagolačitanje brojeva – godine

Veljača 8 povijestglazbena, tehnička, likovna kultura,informatika

Kultura i civilizacijaDie Geschichte von der ersten Autofahrt

leksik vezan uz povijest prvog automobilapreterit modalnih glagolabajke braće Grimm, Schneewittchenpreterit nepravilnih glagola

Ožujak 9 povijest; moguća korelacija na vertikalnoj raziniglazbena, tehnička, likovna kulturahrvatski jezik; opisivanjeinformatika

Zaštita okoliša, važnost šuma i njihova očuvanja, rasprostranjenost

leksik vezan uz okoliš i očuvanje šumajednina i množina imenica, n-deklinacija

Travanj 5 biologija (teme: Pojava života na Zemlji, Raznolikost živoga svijeta, Evolucija, Bodljikaši,

68

Page 69: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

šumaDer Wald

zavisno složene rečenice-uzročne (weil) Vodozemci, Gmazovi, Ptice, Sisavci)hrvatski jezik (Opisivanje)

VrijemeWie ist das Wetter

PutovanjaWir machen eine Klassenfahrt

leksik vezan uz vrijeme, godišnja dobasložene imenice

leksik vezan uz prirodne ljepote i znamenitosti zemalja njemačkoga govornog područjaznamenitosti Münchena, Deutsches Museumprijedlozi nach, zu, prijedlozi uz imena gradova, državapokazne zamjenice

Svibanj 8 geografija (teme: Njemačka, Alpske države)hrvatski jezik; opisivanje, prepričavanjelikovna kultura

Putovanje HrvatskomWir fahren an die Adria

Leksik vezan uz prirodne ljepote i znamenitosti domovineZnamenitosti HrvatskePisanje razglednicePrezent i perfekt

Lipanj 5 moguća vertikalna korelacija

69

Page 70: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – RUJAN

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Škola, slobodno vrijeme Petras Klasse

leksik vezan uz školu, učenje, prijateljstvo i slobodno vrijemeleksik vezan uz opis osobe, izražavanje sviđanja i nesviđanjaprezent (glagoli s prijeglasom, modalni glagoli, glagoli sich unterhalten, mögen), uporaba oblika Ja, nein, doch

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaiti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timu

8 hrvatski jezik

drugi strani jezici

70

Page 71: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – LISTOPAD

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Odnosi u obitelji, odnos među braćomMeine Familie

leksik vezan uz obiteljske odnose, probleme i rješavanje problema, traženje savjeta, izražavanje pripadanjajednina i množina imenica, deklinacija imenica,posvojne zamjenice zavisno složene rečenice (veznik dass)imperativ

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timu

8 hrvatski jezik

razredna zajednica

71

Page 72: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – STUDENITeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Kultura i civilizacijaIn Hamburg- rijeke, jezera, luke, prometni pravci

Osnovni podaci o zemljama njemačkog govornog područja. Primjereno ophođenje u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uočavanje kulturoloških sličnosti i različitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu (npr. bladanski običaji, svakodnevni život i sl.), svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja. Znamenitosti Hamburga, pažnja prema bližnjima,kupovanje poklonaIzražavanje sviđanja, nesviđanja, divljenjaDeklinacija pridjeva iza neodređenog članaJednina i množina imenicaPridjev u množini

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timuuočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja

8 geografija (teme:

Njemačka, Alpske države)

72

Page 73: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED - PROSINACTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Slobodno vrijeme, opis radnog dana, traženje idavanje obavijesti o vremenuObitelj, odnos roditelja i djeceMein Alltag

Leksik vezan uz opis radnog dana, traženje i davanje obavijesti o vremenu, odnos roditelja i djece Perfekt pravilnih i nepravilnih glagolaIskazivanje vremena: Viertel vor, zehn nach

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeizraditi mentalnu mapuučiti u suradnji s drugima, učiti u timu

6 biologija, tehnički, geografija

73

Page 74: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – SIJEČANJTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Obaveze i dužnosti, skrb o životinjama, zanimljivostio životinjama Wir lieben Tiere

Leksik vezan uz brigu o životinjama, kućnim ljubimcimaJednina i množina imenicaPridjev iza neodređenog člana N, A (G, D na razini prepoznavanja)Deklinacija osobnih zamjenicaZavisno složene rečenice (veznik wenn)

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timu

5 biologijahrvatski jezik

74

Page 75: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – VELJAČATeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Znamenite osobe Kennst du sie?

Znamenite osobe iz svijeta znanosti i kulturePreterit pravilnih glagolaČitanje brojeva – godine

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timuuočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područjaizraditi računalnu prezentaciju

8 povijestglazbena, tehnička, likovna kultura,informatika

75

Page 76: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – OŽUJAKTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Kultura i civilizacijaDie Geschichte von der ersten Autofahrt

Leksik vezan uz povijest prvog automobilaPreterit modalnih glagolaBajke braće GrimmSchneewittchenPreterit nepravilnih glagola

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timuuočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područjaizraditi plakatizraditi računalnu prezentaciju

9 povijest; moguća korelacija na vertikalnoj razini

glazbena, tehnička, likovna kultura

hrvatski jezik; opisivanje

informatika

76

Page 77: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – TRAVANJTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Zaštita okoliša, važnost šuma i njihova očuvanja, rasprostranjenostšumaDer Wald

Leksik vezan uz okoliš i očuvanje šumaJednina i množina imenica, n-deklinacija Zavisno složene rečenice-uzročne (weil)

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timuprovesti anketuizraditi prezentaciju po izboru

5 biologija (teme: Pojava života na Zemlji, Raznolikost živoga svijeta, Evolucija, Bodljikaši, Vodozemci, Gmazovi, Ptice, Sisavci)hrvatski jezik (Opisivanje)

77

Page 78: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – SVIBANJTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

VrijemeWie ist das Wetter

PutovanjaWir machen eine Klassenfahrt

Leksik vezan uz vrijeme, godišnja dobaSložene imenice

Leksik vezan uz prirodne ljepote i znamenitosti zemalja njemačkoga govornog područjaZnamenitosti Münchena, Deutsches MuseumPrijedlozi nach, zu, prijedlozi uz imena gradova, državaPokazne zamjenice

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeprepričavatiučiti u suradnji s drugima, učiti u timuimenovati i opisati atmosferske prilike igodišnja dobaizraditi prezentaciju po izboruuočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja

8 geografija (teme: Njemačka, Alpske države)hrvatski jezik; opisivanje, prepričavanjelikovna kultura

78

Page 79: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK - VII. RAZRED – LIPANJTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Putovanje HrvatskomWir fahren an die Adria

Leksik vezan uz prirodne ljepote i znamenitosti domovineZnamenitosti HrvatskePisanje razglednicePrezent i perfekt

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanjasamostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timuprovesti anketuizraditi prezentaciju po izboruuočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područjapisati razglednicu

5 moguća vertikalna korelacija

79

Page 80: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Sedmi razred

KORELACIJA S OSTALIM NASTAVNIM PREDMETIMA UZ NAVEDENE TEME (Navedene se korelacije odnose na horizontalnu ravan, no podrazumijeva se korištenjete znanja iz drugih nastavnih predmeta stečenih u prethodnim razredima.)

TEME I PRIJEDLOG NASTAVNIH CJELINA

IZRIČAJI I STRUKTURE KORELACIJA

Obitelj (život u obitelji, snošljivost među članovima obitelji, razgovor o bližnjima)

Wohnt deine Oma bei euch? Hilfst du deinen Großeltern gern? Wer macht was bei dir zu Hause? Was macht ihr alle zusammen? Habt ihr gute Beziehungen zu euren Nachbarn? Sind deine Eltern streng/tolerant...?Hast du Freunde im Ausland? Hast du Kontakt mit ihnen?

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Prijatelji(društveno okruženje, značaj i vrijednost prijateljstva, problemi mladih, njihovi interesi i potrebe)

Hast du viele Freunde? Hast du in den Ferien viele Freundschaften geschlossen? Kommen deine Freunde oft zu dir? Wie groß ist deine Clique? Was macht ihr zusammen? Wo trefft ihr euch? Was ärgert dich? Ungerechtigkeit. Was interessiert dich? Ist das Geschenk für mich? Ja, von mir für dich.

katolički vjeronauk (teme: Idoli i ideali u izgradnji osobnosti, Izazovi puberteta, Zamke suvremenih ovisnosti, Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga)

Škola(život u školi, problemi koji se javljaju, težnja k što boljim učincima rada i većem znanju)

Was habt ihr gestern in der Schule gemacht? Wie immer: Wir haben geschrieben, gelesen ... Welche Fächer interessieren dich besonders? Warum? Welche Fächer machen dir

80

Page 81: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Schwierigkeiten? Warum? Man muss das ganze Leben lang lernen! Warum hast du Probleme in der Schule? Ich bin verliebt.

Slobodno vrijeme i aktivnosti koje pozitivno utječu na razvoj mladog čovjeka (bavljenje športom, glazba, odlasci u kino, kazalište, knjižnicu; opasnosti suvremenoga svijeta)

Treibst du Sport? Ja/ Nein. Sport treiben ist gesund. Welche Sportarten magst du? Schwimmen... Heute Abend gehe ich ins Theater/Kino/Konzert/auf die Party... Welche Filme magst du? Gehst du in die Musikschule? Spielst du ein Instrument? Wer tritt heute Abend auf? Kennst du Schüler, die rauchen? Welche Gefahren bringen Drogen mit sich?

TZK

Glazbena kultura (tema: Glazbala)

Mediji (njegovanje kulture čitanja, korištenje medija u svakodnevici)

Siehst du gern fern? Welche Sendungen interessieren dich? Spielst du gern am Computer? Surfst du im Internet? Ja. Du sollst aber auch lesen. Wer ist dein/e Lieblingsautor/in /Schauspieler/in? Liest du gern Zeitungen / Comics / Jugendmagazine/Modezeitschriften/...?Welche? Warum?

tehnička kultura (tema: Pretraživanje obavijesti na Internetu)

Stanovanje(mjesto stanovanja, kultura stanovanja i način življenja danas i nekada)

Wo wohnst du? In Rijeka/in München. Ich wohne in einem kleinen Haus/ in einer alten Wohnung neben dem Park. Kleine Häuser sind gemütlich. Wo lebte deine Uroma? Auf dem Lande. Wie war es in der Zeit unserer Großeltern? Sie lebten ohne fließendes Wasser... Damals gab es keinen Fernseher, keine Spülmaschine... Meine Eltern kamen später in die Stadt.

moguća korelacija na vertikalnoj razini

81

Page 82: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Zaštita okoliša(ugroženost prirode, značaj zaštite prirodnoga okoliša)

Welche Gefahren bringt die Umweltverschmutzung? Wohin mit dem Müll? Man soll den Müll trennen und in die Mülltonne werfen. Man muss Wasser sparen! Wir schützen die Umwelt. Wie kann man die Umweltverschmutzung verhindern? Die Menschen in Europa sind umweltbewusst.

biologija (teme: Pojava života na Zemlji, Raznolikost živoga svijeta, Evolucija, Bodljikaši, Vodozemci, Gmazovi, Ptice, Sisavci)

Briga za zdravlje(zdrav život, zdrava prehrana, opasnosti po zdravlje koje donosi moderna civilizacija)

Wie war es im Gebirge? Wunderschön. Was ist gesundes Essen/gesunde Ernährung? Nicht zu schnell essen, nicht zu viel Fleisch essen, kein Fast Food essen... Was habt ihr gegessen/ getrunken? Butterbrot mit warmer Milch, Salzstangen, warme Gemüsesuppe, grünen Salat ...

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Zemljoznanstvo(prirodne ljepote i znamenitosti domovine i zemalja njemačkoga govornog područja)

Wie ist das Klima in ...? Wie ist die Landschaft? Gibt es viele Wälder, Flüsse...? Was ist an Kroatien/Deutschland... interessant? Was für Naturschönheiten gibt es in ...? Wie ist das Meer/ wie sind die Berge in ...? Welche typischen Spezialitäteten/welche kulturellen Denkmäler gibt es in...?

geografija (teme: Njemačka, Alpske države)

Putovanja(čari putovanja, upoznavanje novih krajeva i njihovih karakterističnih obilježja)

Wo warst du in den Sommerferien / Winterferien? Ich war in Deutschland/ in Österreich, am Meer, auf dem Land... Wie hast du die Ferien verbracht? Ich

geografija (teme: Njemačka, Alpske države)

82

Page 83: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

bin gewandert/habe meine Freunde besucht... Meine Eltern wollten ihre Freunde in Deutschland besuchen

Doživljaji iz stvarnosti i mašte(vlastiti doživljaji, mašta, pustolovine)

Wovon träumst du gern? Schreibst du manchmal über deine Erlebnisse? Machst du dir Gedanken über die Reisen, die du gemacht has/machen möchtest? Was für Abenteuer hast du erlebt?

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Blagdani, običaji i tradicija(ovisno o odabranim blagdanima, običajima i načinu održavanja tradicije.)

leksik uz tradicionalne blagdane katolički vjeronauk (teme: Došašće, Sv. Nikola, Božić, Uskrs)

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima učenika, obrađuju prikladna književna djela za djecu i mlade, kulturnocivilizacijski sadržaji i dr. Izrađuju se tematski panoi, pripremaju priredbe, projekti i sl. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

- Pri obradi jezičnih struktura i jezičnih funkcija u nastavi njemačkoga jezika učenici bi trebali koristiti postojeća znanja i vještine stečene u nastavi hrvatskoga jezika. Neke se jezične strukture u njemačkome jeziku koriste kao leksički materijal prije eksplicitne obrade u hrvatskome jeziku.

- Obrada književnih tekstova na njemačkom jeziku povezuje se s nastavom hrvatskoga jezika (obrađena djela njemačke književnosti za djecu i mlade, likovi i sl.)

83

Page 84: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- Pojedini jezični fenomeni, interkulturalne kompetencije i strategije učenja povezuju se s odgovarajućim znanjima i vještinama usvojenima u u nastavi prvog stranog jezika.

- Znanja i vještine stečene u nastavi likovne kulture mogu se ovisno o nastavnoj temi primijeniti kao vizualizacija jezičnih sadržaja (npr. ilustracija teksta, likovni elementi pri izradi postera, prezentacija i sl.) ili pak likovni sadržaj može poslužiti kao poticaj za jezično izražavanje. Poveznica s likovnom kulturom moguća je i putem primjera likovnih djela umjetnika s njemačkog govornog područja uz osnovne informacije o djelu i autoru.

- Znanja i vještine stečene u nastavi glazbene kulture (Pjevanje, Slušanje i upoznavanje glazbe, Sviranje, stvaralaštvo, računalo) mogu se u nastavi njemačkog jezika ovisno o odabiru adekvatnih pjesama za pjevanje te aktivnosti popraćenih glazbom, ritmom i pokretom primijeniti gotovo u svakoj temi. Dodatno se mogu uvesti informacije o kompozitorima njemačkog govornog područja i djelima koja su učenici slušali i obrađivali u glazbenoj kulturi.

- U nastavi njemačkoga jezika valja poticati učenike na korištenje znanja i vještina stečenih u nastavi informatike (Vizualni (grafički) HTML uređivači, Poveznice (linkovi), Elementi stranice, Uporaba vizualnog HTML uređivača za izradbu osobne Web stranice).

Njemački jezik Godišnji plan i program za 8. razred (70 sati)

Teme Ključni pojmovi Vrijeme ostvarivanja

Broj sati

Korelacija

84

Page 85: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Europsko okruženje, multikulturalnost i važnost učenja stranih jezika: Mit einer Sprache mehr bin ich werMladi u obiteljskom i društvenom okruženju, razlike između dječaka i djevojčica Jungen und Mädchen

leksik vezan uz učenje stranih jezika, važnost učenja jezika, slobodno vrijeme, osobine ljudi, ponašanje prezent (glagoli s prijeglasom, modalni glagoli, lagoli sich verhalten, sich interessieren)neodređena zamjenica manimperativleksik vezan uz odnose među naraštajima, probleme mladih, pripadnost skupini i izdvojenost

Rujan 8 biologija (tema: Od rođenja do smrti)

katolički vjeronauk (tema: Prijateljstvo i ljubav)

Kultura i supkultura mladih, odijevanje i modaWas trägst du gern?

leksik vezan uz odijevanje, odjeću i modujednina i množina imenicaodijevanje, što je važno, što je nevažno, modni trendovideklinacija upitne zamjenice welcher, welche, welchesdeklinacija pridjeva iza određenog člana

Listopad 8

Slobodno vrijeme, glazba i učenjeWelche Musik mögen Pflanzen?

glazba i učenje: da ili ne? Kako učiti?opis jednog istraživanjaglagoli wachsen, werden, tunperfekt glagolazavisno složene rečenice (veznici wenn, dass)prijedlozi s akuzativom

Studeni 8

Blagdani, običaji i tradicijaIm Dezember

leksik vezan uz proslavu Božića, običaje, poklone, izradu poklonadatum“Weichnachten”, “Geschenke”

Prosinac 6 katolički vjeronauk (teme: Došašće, Sv. Nikola, Božić)

Običaji Gute Vorsätze

leksik vezan uz donošenje odluka, dobre namjereobjekt u dativu i akuzativufuturneupravna pitanja (veznik ob)prijedlozi wegen, während

Siječanj 5

Slobodno vrijeme, odgovorno leksik vezan uz uređenje stana, red u stanu, Veljača 8

85

Page 86: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

ponašanjeHier wohne ich

važnost bojaposlovice, uzrečiceprijedlozi s dativom i akuzativomglagoli legen, stellen, hängenpridjev iza neodređenog člana„Farben machen das Leben schöner“„Was sagt die Mutter von Alex“

Obrazovanje za budućnost, briga o zdravljuWas sind sie von Beruf?

leksik vezan uz odabir zanimanja, školovanjeposvojne zamjenicebriga o zdravlju, pomoć bolesnoj djecipreterit pravilnih i nepravilnih glagola preterit modalnih glagolazavisno složene rečenice (veznik als)

Ožujak 9 tehnička kultura (teme: Povezivanje na Internet,

Obrazovni sadržaji na webu)

katolički vjeronauk (teme: Izbor životnog poziva, Rad i

slobodno vrijeme)

razredna zajednicaZaštita okoliša, zaštita ugroženih životinjskih vrsta, briga o zdravlju, zdrava prehrana Die Umwelt

leksik vezan uz čuvanje okoliša, iskorištavanje otpada, zaštitu ugroženih životinjskih vrsta glagol werfenn-deklinacijazamjenički prilozi

Travanj 5 geografija (tema: Zavičaj)

biologija (teme: Ovisnosti, Zaštita organizma od bolesti,

Izmjena tvari, protok energije i zdrava prehrana)

Kultura i civilizacija, slobodno vrijeme, putovanja, prazniciWir fahren nach Österreich

Austrija, Hrvatska, Švicarska znamenitosti Bečabrojevikomparacijakomparativ i superlativodnosne rečenice

Svibanj 8 povijest (tema: Znanost i kultura u prvoj polovici 20.stoljeća u svijetu i

Hrvatskoj)

glazbena kultura (teme: Popularna glazba, Glazba u

Bečkoj klasici)

86

Page 87: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

informatikaKultura i civilizacija, svijet umjetnosti, znamenite osobeMaria TheresiaWolfgang Amadeus Mozart

poznate osobe iz svijeta umjetnosti, znamenite osobeponavljanje gradiva, sistematizacija

Lipanj 5 povijest (tema: Znanost i kultura u prvoj polovici 20.stoljeća u svijetu i

Hrvatskoj)glazbena kultura (teme:

Popularna glazba, Glazba u Bečkoj klasici)

informatika

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, RUJAN

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Europsko okruženje, multikulturalnost i važnost učenja stranih jezika: Mit einer Sprache mehr bin ich werMladi u obiteljskom i društvenom okruženju, razlike između dječaka i djevojčica Jungen und Mädchen

leksik vezan uz učenje stranih jezika, važnost učenja jezika, slobodno vrijeme, osobine ljudi, ponašanje prezent (glagoli s prijeglasom, modalni glagoli, lagoli sich verhalten, sich interessieren)neodređena zamjenica man

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatke

8 biologija (tema: Od rođenja do

smrti)

katolički vjeronauk (tema:

Prijateljstvo i ljubav)

87

Page 88: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

imperativleksik vezan uz odnose među naraštajima, probleme mladih, pripadnost skupini i izdvojenost

učiti u suradnji s drugima, učiti u timurazgovaratiusmeno izlagati mišljenjeiznositi stavkoristiti tablice i druge vrste preglednog prikazivanja gramatičkih struktura

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, LISTOPAD

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Kultura i supkultura mladih, odijevanje i modaWas trägst du gern?

leksik vezan uz odijevanje, odjeću i moduodijevanje, što je važno, što je nevažno, modni trendovijednina i množina imenicadeklinacija upitne zamjenice welcher, welche, welchesdeklinacija pridjeva iza određenog člana

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timurazgovaratiusmeno izlagati mišljenjeiznositi stav

8

88

Page 89: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

koristiti tablice i druge vrste preglednog prikazivanja gramatičkih struktura

89

Page 90: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, STUDENI

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Slobodno vrijeme, glazba i učenjeWelche Musik mögen Pflanzen?

glazba i učenje: da ili ne? Kako učiti?opis jednog istraživanjaglagoli wachsen, werden, tunperfekt glagolazavisno složene rečenice (veznici wenn, dass)prijedlozi s akuzativom

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogestvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timurazgovaratiusmeno izlagati mišljenjeiznositi stavkoristiti tablice i druge vrste preglednog prikazivanja gramatičkih struktura

8 hrvatski jezik: zavisno složena rečenica, red riječi u

rečenici

glazbena kultura

razredna zajednica

90

Page 91: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, PROSINAC

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Blagdani, običaji i tradicijaIm Dezember

leksik vezan uz proslavu Božića, običaje, poklone, izradu poklonadatum“Weichnachten”, “Geschenke”Leksik vezan uz običaje i blagdaneOsnovni podaci o zemljama njemačkog govornog područjaPrimjereno ophođenje u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uočavanje kulturoloških sličnosti i različitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu, svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati informacije prema nekom načelurazgovaratiusmeno izlagati mišljenjeiznositi stav uočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područjaprovesti projekt (primjerice, trojezična biblijska slikovnica)

8 katolički vjeronauk (teme: Došašće, Sv.

Nikola, Božić)

91

Page 92: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, SIJEČANJ

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Običaji Gute Vorsätze

leksik vezan uz donošenje odluka, dobre namjereobjekt u dativu i akuzativufuturneupravna pitanja (veznik ob)prijedlozi wegen, während

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogeizraziti stavstvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati informacije prema nekom načelurazgovarati, voditi diskusijuusmeno izlagati mišljenjeiznositi stav

8

92

Page 93: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, VELJAČA

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Slobodno vrijeme, odgovorno ponašanjeHier wohne ich

leksik vezan uz uređenje stana, red u stanu, važnost bojaposlovice, uzrečiceprijedlozi s dativom i akuzativomglagoli legen, stellen, hängenpridjev iza neodređenog člana„Farben machen das Leben schöner“„Was sagt die Mutter von Alex“

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogeizraziti stavstvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati informacije prema nekom načelurazgovarati, voditi diskusijuusmeno izlagati mišljenjeiznositi stav

8

93

Page 94: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, OŽUJAK

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Obrazovanje za budućnost, briga o zdravljuWas sind sie von Beruf?

leksik vezan uz odabir zanimanja, školovanjeposvojne zamjenicebriga o zdravlju, pomoć bolesnoj djecipreterit pravilnih i nepravilnih glagola preterit modalnih glagolazavisno složene rečenice (veznik als)

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogeizraziti stavstvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati podatke prema nekom načelurazgovarati, voditi diskusijuusmeno izlagati mišljenjeopisivati slikeiznositi stavkoristiti tablice i druge vrste preglednog prikazivanja gramatičkih struktura

9 tehnička kultura (teme: Povezivanje na Internet,

Obrazovni sadržaji na webu)

katolički vjeronauk (teme: Izbor životnog poziva, Rad i

slobodno vrijeme)

razredna zajednica

94

Page 95: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, TRAVANJ

Teme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj sati

Korelacija

Zaštita okoliša, zaštita ugroženih životinjskih vrsta, briga o zdravlju, zdrava prehrana Die Umwelt

leksik vezan uz čuvanje okoliša, iskorištavanje otpada, zaštitu ugroženih životinjskih vrsta glagol werfenn-deklinacijazamjenički prilozi

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomvoditi dijalogeizraziti stavstvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeizraditi mentalnu mapuučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati podatke prema nekom načelurazgovarati, voditi diskusijuusmeno izlagati mišljenjeopisivati slikeiznositi stav

5 geografija (tema: Zavičaj)

biologija (teme: Ovisnosti, Zaštita organizma od bolesti, Izmjena tvari,

protok energije i zdrava prehrana)

95

Page 96: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, SVIBANJTeme Ključni

pojmoviAktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Kultura i civilizacija, slobodno vrijeme, putovanja, prazniciWir fahren nach Österreich

Austrija, Hrvatska, Švicarska znamenitosti Bečabrojevikomparacijakomparativ i superlativodnosne rečenice

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomizraziti stavstvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeizraditi računalnu prezentacijuizraditi mentalnu mapuučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati podatke prema nekom načelurazgovarati, voditi diskusijuusmeno izlagati mišljenjeopisivati slikeiznositi stavizraditi plakat uočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja

5 povijest (tema: Znanost i kultura u prvoj polovici 20.stoljeća u svijetu i

Hrvatskoj)

glazbena kultura (teme: Popularna glazba, Glazba u

Bečkoj klasici)

informatika

96

Page 97: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NJEMAČKI JEZIK – VIII. RAZRED, LIPANJTeme Ključni pojmovi Aktivnosti učenika Broj

satiKorelacija

Kultura i civilizacija, svijet umjetnosti, znamenite osobeMaria TheresiaWolfgang Amadeus Mozart

poznate osobe iz svijeta umjetnosti, znamenite osobeponavljanje gradiva, sistematizacija

slušati i čitati s razumijevanjempisatitražiti podatke u tekstuslužiti se rječnikomizraziti stavstvarati pretpostavkerazlikovati bitne od nebitnih informacija u tekstu na osnovi w-pitanja samostalno pronalaziti podatkeizraditi računalnu prezentacijuizraditi mentalnu mapuučiti u suradnji s drugima, učiti u timusvrstavati podatke prema nekom načelurazgovarati, voditi diskusijuusmeno izlagati mišljenjeopisivati slikeiznositi stavizraditi plakat uočiti sličnosti i razlike između hrvatske kulture i kulture zemalja njemačkoga govornog područja

5 povijest (tema: Znanost i kultura u prvoj polovici 20.stoljeća u svijetu i

Hrvatskoj)

glazbena kultura (teme: Popularna glazba, Glazba u

Bečkoj klasici)

informatika

97

Page 98: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Osmi razred

KORELACIJA S OSTALIM NASTAVNIM PREDMETIMA UZ NAVEDENE TEME (Navedene se korelacije odnose na horizontalnu ravan, no podrazumijeva se korištenjete znanja iz drugih nastavnih predmeta stečenih u prethodnim razredima.)

TEME I PRIJEDLOG NASTAVNIH CJELINA

IZRIČAJI I STRUKTURE KORELACIJA

Mladi u obiteljskom i društvenom okruženju(odnosi među naraštajima, problemi mladih, pripadnost skupini i izdvojenost)

Ihr Bruder provoziert sie und schon gibt es einen Streit. Nach langen Diskussionen mit den Eltern haben Lena und Lukas einen Computer bekommen. Ihre Freundinnen waren verblüfft – sie hat sich modische Kleidung gekauft. Bei gutem Wetter trifft sie sich mit Kindern aus der Nachbarschaft.

biologija (tema: Od rođenja do smrti)

katolički vjeronauk (tema: Prijateljstvo i ljubav)

Europsko okruženje, multikulturalnost i važnost učenja stranih jezika: (EU, sličnosti i povezanosti kultura, poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti )

Welche Sprache/n sprichst du gut/besser als.../am besten? In der EU gibt es 20 offizielle Sprachen. Die europäische Flagge hat zwölf Sterne. Warum feiert die EU am 9. Mai ihren Europatag? Wie kam Europa zu seinem Namen? EU-Länder und ihre Hauptstädte sind... Die deutschen Austauschschüler wohnen in ihren französischen Gastfamilien. Wenn man sich kennt, versteht man sich besser.

geografija (teme: Hrvatska-srednjoeuropska i sredozemna država, Hrvatska-EU i svijet)

povijest (tema: Hrvatska i svijet na početku tisućljeća)

98

Page 99: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Kultura i supkultura mladih (moda i modni trendovi, stil odijevanja )

Was tragen Jugendliche in der Schule, in der Disko oder auf Partys? Wollen sie so aussehen wie alle, oder entscheiden sie sich lieber für einen individuellen Stil? Wir wissen jetzt, wie sie ihren eigenen Stil zusammen stelllt und ob sie viel Geld für ihre Kleidung ausgibt.

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Zaštita okoliša, briga o zdravlju, zdrava prehrana

Kaufen Sie Produkte mit wenig Verpackung! Man soll weniger heizen, keine Getränke in Dosen kaufen. Ernährst du dich gesund? Ihre Eltern finden gesundes Essen wichtig und kochen mit Olivenöl.

geografija (tema: Zavičaj)

biologija (teme: Ovisnosti, Zaštita organizma od bolesti, Izmjena tvari, protok energije i zdrava prehrana)

Oblici prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja, problemi društva

Der Streit fängt meist harmlos an, und dann... Man hat ihn mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt. Ich respektiere meine Mitschüler, egal welcher Nationalität sie sind. Was kann man gegen Gewalt/Hunger/Rassendiskriminierung/ den Krieg tun?

biologija (teme: Odgovorno spolno ponašanje, Ovisnosti)

kemija (tema: Alkoholi)

katolički vjeronauk (tema: Suodgovornost za pravedan život u društvu)

99

Page 100: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Obrazovanje za budućnost (odabir zanimanja, školovanje)

Wenn jemand studieren möchte, dann muss... Ich möchte..., weil/denn... Ich möchte..., und dann kann ich studieren, oder ich kann eine gute Arbeit finden. Diese Schule... /Dieses Studium... / Dieser Job... Mich interessiert die Arbeit mit Holz. Ich möchte darum Zimmermann werden. Nach dem Abitur will ich Medizin studieren. Was für eine Ausbildung soll man als Boutiquenbesitzer haben. Das Schulsystem in Deutschland ist anders als bei uns?

tehnička kultura (teme: Povezivanje na Internet, Obrazovni sadržaji na webu)

katolički vjeronauk (teme: Izbor životnog poziva, Rad i slobodno vrijeme)

Svijet znanosti i umjetnosti (otkrivanje novoga i nepoznatog u književnim, glazbenim, likovnim i filmskim djelima, poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti)

Ovisno o odabranim primjerima iz književnosti, glazbene, filmske i likovne umjetnosti: Worum geht es in diesem Text? Wovon handelt diese Geschichte? Wie heißt die Hauptperson? Was für eine Person ist sie/er? Welche Charaktereigenschaften hat er/sie? Möchtest du an seiner/ihrer Stelle sein? Warum? Wovon berichtet man in diesem Artikel? Europas große Erfinder/Künstler – die bekanntesten Kroaten... Wofür/Für wen interessierst du dich? Wovon/Von wem bist du begeistert? Was ist sein/ihr Beitrag zur Weltkultur?

povijest (tema: Znanost i kultura u prvoj polovici 20.stoljeća u svijetu i Hrvatskoj)

glazbena kultura (teme: Popularna glazba, Glazba u Bečkoj klasici)

100

Page 101: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Slobodno vrijeme i praznici (putovanja, poslovi u slobodno vrijeme i za vrijeme praznika )

Wenn das Schiff vom Festland ablegt, denke ich: Jetzt hat der Urlaub begonnen. Was wäre dir lieber: Ferien mit den Eltern an der Adria oder möchtest du lieber zum ersten Mal allein zu deinem Freund in einen anderen Ort fahren? Ich werde in den Ferien bei McDonald's/in einem Tierheim jobben. Wie verdienst du dein Taschengeld?

moguća korelacija na vertikalnoj razini

Blagdani, običaji i tradicija(ovisno o odabranim blagdanima, običajima i načinu njegovanja tradicije)

leksik uz tradicionalne blagdane katolički vjeronauk (teme: Došašće, Sv. Nikola, Božić, Uskrs)

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima učenika, obrađuju književna djela za djecu i mlade, kulturnocivilizacijski sadržaji i dr. Izrađuju se tematski panoi i posteri, pripremaju priredbe, projekti i sl. Sadržaji se obogaćuju slušnim i vidnim materijalima.

101

Page 102: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- Pri obradi jezičnih struktura i jezičnih funkcija u nastavi njemačkoga jezika učenici bi trebali koristiti postojeća znanja i vještine stečene u nastavi hrvatskoga jezika. Neke se jezične strukture u njemačkome jeziku koriste kao leksički materijal prije eksplicitne obrade u hrvatskome jeziku.

- Obrada književnih tekstova na njemačkom jeziku povezuje se s nastavom hrvatskoga jezika (obrađena djela njemačke književnosti za djecu i mlade, likovi i sl.)

- Pojedini jezični fenomeni, interkulturalne kompetencije i strategije učenja povezuju se s odgovarajućim znanjima i vještinama usvojenima u u nastavi prvog stranog jezika.

- Znanja i vještine stečene u nastavi likovne kulture mogu se ovisno o nastavnoj temi primijeniti kao vizualizacija jezičnih sadržaja (npr. ilustracija teksta, likovni elementi pri izradi postera, prezentacija i sl.) ili pak likovni sadržaj može poslužiti kao poticaj za jezično izražavanje. Poveznica s likovnom kulturom moguća je i putem primjera likovnih djela umjetnika s njemačkog govornog područja uz osnovne informacije o djelu i autoru.

- Znanja i vještine stečene u nastavi glazbene kulture (Pjevanje, Slušanje i upoznavanje glazbe, Sviranje, stvaralaštvo, računalo) mogu se u nastavi njemačkog jezika ovisno o odabiru adekvatnih pjesama za pjevanje te aktivnosti popraćenih glazbom, ritmom i pokretom primijeniti gotovo u svakoj temi. Dodatno se mogu uvesti informacije o kompozitorima njemačkog govornog područja i djelima koja su učenici slušali i obrađivali u glazbenoj kulturi.

- U nastavi njemačkoga jezika valja poticati učenike na korištenje znanja i vještina stečenih u nastavi informatike (Uređivanje glavnog slajda, Veze između slajdova, Prikazivanje prezentacije, Timska izradba Web stranice razreda, Tehnike objavljivanja, Objavljivanje Web mjesta, Pokretni dijelovi stranice, Kritički odnos prema Internetu, sudjelovanje u Internet projektima, školski Internet projekti).

102

Page 103: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

INFORMATIKA Operativni plan i program – 5. razred

1. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

RU

JAN

1. -

2.

0. P

rvi k

orac

i0.1. Strojna oprema

Prepoznati, pokazati i imenovati vanjske dijelove računala; pravilno uključiti i isključiti računalo; savladati uporabu miša; služiti se osnovnim tipkama na tipkovnici; pokrenuti neki jednostavni program i zaustaviti ga; savladati osnove pisanja na računalu služeći se tipkovnicom i programom za obradu teksta

osnovni dijelovi računala, namjena vanjskih dijelova računala, spremnici računala, pokazivač miša, uključivanje i isključivanje računala, programska oprema računala, sustavska programska oprema, pokretanje programa, zaustavljanje programa, prozor, program za pisanje

TEHNIČKA KULTURA

2

3. –

4.

0.2. Programska oprema 2

5. –

6.

0.3. Osnove pisanja teksta 2

7.

1. Je

zik

raču

nala

1.1. Bit i bajt

napisati sva moguća stanja za nizove od 2, 3 i 4 bita, navesti koliko mogućih stanja može poprimiti jedan bajt; izračunavati težine binarnih mjesta uzastopnim množenjem s dva; zapisivati vrijednosti bitova dvjema vrijednostima četvorki.

bit, vrijednosti bita: 0 (nula) ili 1 (jedan), moguća stanja niza bitova, bajt kao osmorka bitova ili dvije četvorke bitova

TEHNIČKA KULTURA -Način rada računala

MATEMATIKA - Prirodni brojevi

1

8. 1.2. Brojevi zapisani četvorkom bitova

svojim riječima objasniti kako se nizom bitova može zapisati broj nula i ograničeni broj prirodnih brojeva (pri čemu je najveći broj za jedan manji od broja mogućih stanja niza bitova);kraće zapisivati vrijednosti četvorke bitova jednim simbolom

težinska vrijednost bitova, binarni zapis brojeva, binarna znamenka.

1

LIST

OPA

D

9. –

10. 1.3. Prikazivanje i

pohranjivanje znakova

za zadani kratki tekst iz tablice pročitati kodne vrijednosti i zapisati ih na papiru, objasniti kako se u računalima pohranjuju tekstovi; napisati višeznamenkaste brojeve kao kodne vrijednosti znamenki u potreban broj bajtova; napisati dvoznamenkasti broj kodnim vrijednostima u dva bajta i nakon toga vrijednost istog broja prikazati vrijednostima bitova jednog bajta

kôd, kodiranje, znakovna datoteka

2

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

103

Page 104: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

LIST

OPA

D

11. -

12.

2. S

trojn

a i p

rogr

amsk

a op

rem

a 2.1. Kako radi računaloobjasniti svojim riječima kako se računalo, kao univerzalni stroj, pokretanjem odgovarajućih primjenskih programa pretvara u namjenske strojeve

sklopovlje računala, operacijski sustav, primjenski programi

TEHNIČKA KULTURA - Vidljivi dijelovi osobnog računala; način rada računala

TEHNIČKA KULTURA - Operacijski sustav računala i računalni programi

2

13. –

14.

2.2. Kako pamti računalosvojim riječima opisati ulogu pojedinih spremnika središnji spremnik, pomoćni

spremnici2

15. –

16.

2.3. Kako podaci kruže računalom 2

STU

DEN

I

17. -

20.

2.4. Organizacija podataka u računalu

objasniti koje operacije nad datotekama obavlja operacijski sustav i kako primjenski programi djeluju na sadržaj datoteka; pronaći i pokrenuti zadani program ili podatkovnu datoteku; stvarati, preimenovati i premještati podatkovne datoteke

stablasti prikaz mapa, programska datoteka, podatkovna datoteka.

4

21. –

22.

3. O

snov

e cr

tanj

a

Ponavljanje gradiva i provjera

HRVATSKI JEZIK - ilustracija lektire ili nekog teksta

ZEMLJOPIS, POVIJEST, PRIRODA - slike vezane uz aktualno gradivo

LIKOVNA KULTURA

2

23. –

24. 3.1. Osnove grafike

3.2. Paint – bojanka s mišem u ruci

koristiti osnovne alate u jednostavnom programu za crtanje kist, brisalo, kantica

2

PRO

SIN

AC

25.-

26.

3.3. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata

objasniti vezu između lijeve i desne tipke miša sa bojom ispune i bojom crtanja; koristiti alate crta i krivulja

boja ispune, boja crtanja, crta, krivulja

2

27.-2

8.

3.4. Otvaranje i spremanje crteža

3.5. Još malo o geometrijskim likovima

brisati osnovni element crteža (piksel ) povećavanje (zoom); mapa piksela

29.

Ponavljanje gradiva 1

30.

ZAKLJUČIVANJE OCJENA 1

104

Page 105: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

2. POLUGODIŠTE

Mjesec Red.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

SIJE

ČA

NJ

31.

3. O

snov

e cr

tanj

a

3.6. Tko ima mirnu ruku?mijenjati veličine crteža i dubinu boja crteža i ocjenjivati njegovu kakvoću

promjena veličine crteža,pretvaranje višebojnog crteža u jednobojni crtež,dubina boje

HRVATSKI JEZIK - ilustracija lektire ili nekog teksta

ZEMLJOPIS, POVIJEST, PRIRODA - slike vezane uz aktualno gradivoLIKOVNA KULTURA

1

32.

3.7. Rad s crtežom

kopirati izreske crteža, rabiti međuspremnik za prenošenje dijelova crteža

izrezak, kopiranje izreska,zakretanje izreska, pokretanje dvaju crteža,premještanje izreska iz crteža u crtež

1

33. –

34.

4. O

brad

a te

ksta

– W

ord

2003

4.1. Uvod u obradu tekstaoblikovati tekst umetanjem simbola, slike, obruba i ostalih efekata

označivanje nabrajanja u tekstu, umetanje objekata (slika, simbola, broja stranica)

TEHNIČKA KULTURA - Osnove pisanja teksta

SVI PREDMETI - pisanje sastavaka, referata i sl.

2

35. –

36.

4.2. Oblikovanja dokumenta

umetanje zaglavlja i podnožja u dokument i njihovo popunjavanje sadržajima; preslagivanje teksta u odabrani broj stupaca

zaglavlja i podnožja, stupci

2

VEL

JAČ

A 37. –

39.

3

40. -

42.

4.3. Ispis dokumentapregledati i ispraviti postavke dokumenta prije ispisa; ispisati dokument

prilagodba granica teksta na papiru, pregled prije ispisa, opseg ispisa

3

105

Page 106: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Mjesec Red.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

VEL

JAČ

A

43.-

44.

Ponavljanje gradiva i provjera 2

OŽU

JAK 45

. – 4

6.

5. P

rogr

amira

nje

B p

rogr

am –

pro

gram

ski j

ezik

QB

ASI

C5-B.1. Korak po korak do

algoritmanapisati algoritam za izvođenje računske operacije, napisati algoritam za određivanje manjeg od dva zadana broja.

pojam algoritma, algoritam slijeda, algoritam grananja

MATEMATIKA: Skupovi točaka u ravnini

LIKOVNA KULTURA - Ploha, likovi na plohi, statične i dinamične plohe

TEHNIČKA KULTURA - Crtanje plašteva geometrijskih tijela

2

47. –

50. 5-B.2. Algoritam može

odlučitinacrtati dijagram tijeka za zbrajanje (oduzimanje, množenje ili dijeljenje) dva broja, nacrtati dijagram tijeka za uspoređivanje dva broja.

pojam dijagrama tijeka, grafički prikaz algoritma, simboli za dijagram tijeka

4

.TR

AV

AN

J

51. –

54.

5-B.3. Moj prvi programnapisati jednostavni program uz upotrebu naredbi PRINT i CLS, spremiti napisani program

naredbe PRINT, CLS

4

55. -

56. 5-B.4. Programi za

računanjenapisati program za izvođenje jedne računske operacije s dva učitana broja.

naredba za ulaz podataka, naredba pridruživanja, naredba za izlaz podataka 2

57. –

58. 5-B.5. Upis podataka s

tipkovnice

napisati program za izvođenje jedne računske operacije s dva učitana broja.

naredba za ulaz podataka, naredba pridruživanja, naredba za izlaz podataka 2

SVIB

AN

J

59. –

60.

6. In

tern

et

6.1. Povijest i organizacija Interneta

6.2. Usluge i servisi na internetu

upotrebljavati naredbu odluke u jednostavnijim zadacima (uspoređivanje dvaju brojeva, ispitivanje je li ulazna vrijednost veća ili manja od zadanog broja, provjeravanje nalazi li se ulazna vrijednost između dva zadana broja)

uvjet za donošenje odluke, naredba odluke, provjera ulazne vrijednosti.

SVI PREDMETI - traženje informacija na internetu o različitim pojmovima iz aktualnog gradiva

2

61. –

62. 6.3. Pregledavanje web-

stranica na internetu

uporaba Web preglednika za jednostavan pregled stranica upis www adrese, pregledavanje Web stranica

2

63. –

64.

6.4. Pretraživanje internetatražiti zadani pojam na Internetu zadana riječ ili izraz (pojam)

pretrage, izbor rezultata pretrage2

106

Page 107: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Mjesec Red.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

SVIB

AN

J

65. –

66.

6. In

tern

et

6.5. Upotreba web-poštepisati jednostavne e-mail poruke adrese pošiljatelja i primatelja,

struktura poruke SVI PREDMETI - traženje informacija na internetu o različitim pojmovima iz aktualnog gradiva

2

LIPA

NJ

67. -

68. 6.6. Virusi i antivirusna

zaštita6.7. Pravila ponašanja na

internetu

razumjeti nužnost zaštite od virusa i ostalih štetnih programa, naučiti osnovna pravila ponašanja na internetu

virusi, štetni programi, antivirusna zaštita, net-bonton

2

69.

Ponavljanje gradiva 1

70 ZAKLJUČIVANJE OCJENA 1

107

Page 108: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Operativni plan i program – 6. razred1. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

RU

JAN

1.-2

.

0. P

onav

ljanj

e gr

adiv

a 6.

razr

eda

Ponavljanje gradiva 5. razreda 2

3.-4

.

1.O

snov

e in

form

acijs

ke i

kom

unik

acijs

ke

tehn

olog

ije

1.1. Vrste datoteka, dokumenti objasniti u kojem se obliku svi sadržaji trajno čuvaju u računalu programske datoteke, znakovne

datoteke, datoteke dokumenata 2

5. –

6. 1.2. Prikaz slika na

monitoru i pisačuizraditi jednostavni crtež u bilježnici na rasteru malih dimenzijana rasteru manjih dimenzija pokušati što točnije prikazati pravocrtnu spojnicu dvaju piksela

raster, piknja, piksel likovna kultura: raster 2

7. -,

8.

2-A

. Obr

ada

teks

ta –

Wor

d 20

03

Uvodno ponavljanje samostalno oblikovati jednostavan tekst u Wordu 2003 (pismo, veličina i boja slova, odlomci, umetanje slika)

hrvatski jezik: pravopis

1

LIST

OPA

D

9. –

12. 2.0. Microsoft Word 2003

2.1. Rad s tablicama

umetnuti u tekst tablicu zadanog broja redova i stupaca te podesiti njihove veličine, unijeti podatke u tablicu, umetnuti u tekst tablicu zadanog broja redova i stupaca, podesiti njihove veličine, unijeti podatke u tablicu te joj po potrebi mijenjati položaj, podatke razvrstati abecednim redom, tablicu ukrasiti dodavanjem obruba zadane debljine, vrste i boje linije

elementi tablice (stupac, redak, ćelija), namještanje visine retka i širine stupca, spajanje i razdvajanje ćelija položaj tablice u tekstu, okviri tablica (debljine i vrste crta, odabir sjenčanja), razvrstavanje podataka u tablici (rastućim ili padajućim redoslijedom)

3

13.-1

4.

2..3. Crtanje u Wordunacrtati zadane (osnovne) objekte, obraditi ih linijama različitih boja i debljina te ih naredbom za grupiranje spojiti u jednu cjelinu

traka za crtanje, crtanje osnovnih likova, grupiranje objekata

hrvatski jezik: pravopis,likovna kultura: boje,

grafički oblici2

15.-1

6.

Ponavljanje gradiva 2

108

Page 109: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Mjesec Red.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

STU

DEN

I

17.

3-B

. Pro

gram

ski j

ezik

BA

SIC

3-B.1. Ponovimo QBASIC sastaviti program koji upisuje podatke, vrši računske operacije s njima i ispisuje rezultat

matematika: računske operacije 1

18.-1

9. 3-B.2. Program može odlučiti

napisati program za uspoređivanje dva broja naredba za grananje, naredba za bezuvjetni skok matematika:

uspoređivanje brojeva 2

20.-2

2. 3-B.3. Naredbe možemo ponavljati

sastaviti algoritam za ispis niza brojeva ili za ubrajanje niza brojeva algoritam petlje

matematika: niz prirodnih brojeva, zbroj niza prirodnih brojeva

3

23.-2

4.

3-B.4. Petlja FOR-NEXTnapisati program za ispis niza brojeva i program za zbroj niza brojeva naredba za petlju bez logičkog uvjeta

2

PRO

SIN

AC

25.-2

6. 3-B.5. Petlja FOR-NEXT -STEP 2

27.-

28.

3-A.6. Ponovimo QBASIC samostalno napisati jednostavniji program uz upotrebu varijabli, grananja i petlje bez logičkog uvjeta 2

29.

Ponavljanje gradiva 1

30.

ZAKLJUČIVANJE OCJENA 1

109

Page 110: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

2. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

SIJE

ČA

NJ 31.-3

3.

4. R

ačun

alne

m

reže

4.1. Povezivanje računala objasniti svrhu i potrebu povezivanja računala i pristupiti podacima na drugom računalu lokalna mreža, načini povezivanja tehnička kultura: kućanski

aparati 3

34.-3

6. .4.2. Prijenos podataka mrežom svojim riječima objasniti paketni prijenos podataka poruke, paketi podataka, norme za

prijenos (protokoli)tehnička kultura: promet,

pošta 3

VEL

JAČ

A

37.-3

8.

5. In

tern

et

5.1. Pregledavanje web stranica (web preglednik) samostalno koristiti web preglednik, ako je poznata www adresa opasnost od virusa, spremanje Web

stranice na disk

Projekt vezan uz gradivo drugog predmeta

2

39.-4

0.

5.2. U pretragu weba pretvarati Web sadržaje u druge oblike: izrada projekata korištenjem sadržaja s weba izdvajanje dijelova stranice 2

41.-4

2.

Ponavljanje gradiva 2

43.-4

4.

6. M

ultim

ediji

6. 1. Uvod u multimedije opisati vrste multimedija vrste multimedija: tekst, slika, zvuk, animacija, video

hrvatski jezik: tekstlikovna kultura: slika

glazbena kultura: zvuk i glazba

2

OŽU

JAK 45

.-46.

6.2. Zvuk i glazbasnimati zvuk i pohraniti snimku u zvučnu datotekuprepoznati zvučnu datoteku, koristiti neki od multimedijskih svirača (media player)

mikrofon, program za snimanje zvuka, pohranjivanje zvučne snimke, WAV, MP3, liste (playlist)

glazbena kultura: zvuk i glazba 2

47.-5

0.

6.3. Animacija i video stvoriti manji videozapis Web kvalitete od nekoliko zasebnih videoklipova snimljenih digitalnim fotoaparatom

videozahvat (capture), montiranje kadrova, prijelazi (tranzicije)

hrvatski jezik: medijska kultura

likovna kultura: fotografija

4

110

Page 111: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

51.-5

2.

6.4. Cjelovit video uradak prilagoditi trajanje videouratka umetati crteže u videodatoteku, oblikovati i izgraditi jednostavniji video uradak.

vremenski niz, umetanje zvučnih datoteka ubacivanje slika; ubacivanje

videoisječaka; najava i odjava, kvaliteta videodatoteke

hrvatski jezik: medijska kultura

likovna kultura: fotografija

glazbena kultura: zvuk i glazba

2TR

AV

AN

J 53.-5

5.

6.4. Cjelovit video uradak prilagoditi trajanje videouratka umetati crteže u videodatoteku, oblikovati i izgraditi jednostavniji video uradak.

vremenski niz, umetanje zvučnih datoteka ubacivanje slika; ubacivanje

videoisječaka; najava i odjava, kvaliteta videodatoteke

4

56.-5

8.

7. Iz

rada

pre

zent

acija

– P

ower

Poin

t 200

37.1. Program Power Point

2003 prepoznati osnovno okruženje alata za izradu prezentacijatraka sa izbornicima programa za izradu prezentacija, osnovne alatne trake

Izrada prezentacije iz bilo kojeg nastavnog

predmeta

2

SVIB

AN

J

59.-6

0.

7.2. Rad s predlošcima kreirati jednostavnu prezentaciju kreiranje prezentacije, otvaranje i spremanje prezentacije 2

61-6

2. 7.3. Oblikovanje teksta na slajdovima uređivati tekst na slajdu oblikovanje i sjenčanje teksta, načini

pogleda na slajdove 2

63.-6

4

7.4. Umetanje ilustracija postavljati sliku na slajd i pronalaziti odgovarajuće slike za vlastitu prezentaciju umetanje i oblikovanje ilustracije 2

65.-6

6. 7.5. Uređivanje prezentacije uređivati vlastite prezentacije i ispisivati prezentacije

premještanje slajdova u pogledu obrisa, kopiranje i brisanje slajdova, ispis prezentacije

2

LIPA

NJ 67

.-68.

7.6. Animacijski učinci dodavati animacijske efekte elementima na slajdu i koristiti tu vještinu pri izradi vlastite prezentacije

korištenje gotovih animacijskih shema, kreiranje animacije na osnovi ponuđenih efekata, efekti prijelaza slajdova

2

69.-7

0. Ponavljanje gradiva 6. razreda i zaključivanje

ocjena2

111

Page 112: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Operativni plan i program – 7. razred

1. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.

sataNastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj

sati

RU

JAN

1.

0. P

onav

ljanj

e gr

adiv

a 6.

razr

eda

0.1. Obrada teksta. ponoviti naučeno o obradi teksta iz prethodnih razreda

svi predmeti

1

2.

0.2. Mreže računala i internet

ponoviti naučeno o mrežama računala i internetu iz prethodnih razreda

1

3. 0.3. Multimedija ponoviti naučeno o multimediji iz prethodnih razreda

1

4. 0.4. Izrada prezentacije ponoviti naučeno o izradi prezentacija iz prethodnih razreda

1

5. –

6.

1. Iz

rada

pre

zent

acija

Pow

erP

oint

200

3

1.1. Grafički elementi.izraditi sheme i crteže na slajdu • izraditi vlastiti crtež koji će opisati zadanu temu

crtanje grafičkih oblika pomoću predložaka, samostalno crtanje grafičkih oblika pomoću osnovnih elemenata (crta, strelica, pravokutnik) • odabir i mijenjanje boje linije i ispunjenja • trodimenzionalni efekti

likovna kultura,rad na prezentacijama s

temama iz različitih nastavnih predmeta

2

7. –

8.

1.2. Tekstualni okviridodavati tekstne okvire i ukrasne tekstove na slajdove u vlastitoj prezentaciji

postavljanje tekstnog okvira na slajd, uređivanje tekstnog okvira (rubovi, vrsta, veličina i boja pisma • ispunjavanje bojom i trodimenzionalni efekt • ukrasni tekst (dodavanje i uređivanje)

2

LIS

TOP

AD

9. –

10. 1.3. Dodatni elementi u

prezentacijidodavati različite elemente (tablice, grafikoni, organizacijski dijagrami) na slajd i uređivati ih

tablice • organizacijski dijagram • tablični proračuni 2

112

Page 113: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.

sataNastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj

sati

LIS

TOP

AD

11. –

12. 1. Izrada

prezentacija Ponavljanje i provjeravanje ponoviti i provjeriti znanje 213

.

2. P

rora

čuns

ke ta

blic

e –

Exc

el 2

003

2.1. Uvod u proračunske tablice

Otvoriti i zatvoriti radnu knjigu, prepoznavati dijelove radne knjige i očitati njihove oznake na radnom listu.

dijelovi proračunske tablice, aktivna ćelija, oblici pokazivača miša prikaz više radnih knjiga, MATEMATIKA –

Omjer i proporcijaProporcionalne veličinePrimjena proporcionalnosti na rješavanjeproblema iz svakidašnjicePrimjena proporcionalnosti na rješavanjeproblema iz svakidašnjiceObrnuta proporcionalnostPostotak. Računanje s postocimaJednostavni kamatni računPrikazivanje i analiza podataka

1

14. –

16.

2.2. Prilagođavanje tablice

Označavati, kopirati i premještati te brisati sadržaje pojedinih ćelija, ubaciti red ili stupac u proračunsku tablicu, koristiti brzi izbornik. Promijeniti dimenzije stupaca i redaka u proračunskoj tablici.

umetanje i brisanje (ćelija, redova i stupaca), brisanje sadržaja i formata ćelije,promjene širina stupaca i visine redaka,

3

STU

DE

NI

17. –

19. 2.3. Vrste podataka i

njihovo oblikovanje

Pretvarati jedan format broja u drugi.Nadopunjavati nizove raznovrsnim podatcima; promijeniti sadržaj i obrubiti ćelije.

vrsta podataka (tekstualni podaci, numerički podaci), formati brojeva (decimalni broj, valuta, postotak), formati za nadnevke, korisnički formati, kopiranje podataka i nizova, popunjavanje nizova brojeva i nadnevaka, obrubljivanje

2

20.

2.4. Rad s radnim listovimaUmetati, brisati, preimenovati, premještati i kopirati radne listove

radni list, prikaz više listova jedne radne knjige 1

21.

– 2

4.

2.5. Računanje u Excelu

Pretvarati relativne adrese ćelija u apsolutne adrese, te raditi jednostavne izračune pomoću njih. Pisati formule uporabom znaka jednakosti i navođenjem konstanti ili varijabli koje su u matematičkoj zavisnosti. Koristiti osnovne funkcije i s pomoću njih napraviti potrebne izračune; pronaći prosječnu veličinu, maksimalnu i minimalnu vrijednost niza brojeva.

relativna i apsolutna adresa, unos formula sintaksa funkcije (argumenti, znakrazdvajanja), osnovne funkcije, kopiranje ipremještanje formula

5

25.

2.6. Grafikoni Izraditi grafikon na temelju zadane tablice i oblikovati njegove elemente.

vrste grafikona, elementi grafikona, pomagalo za izradu grafikona

1

113

Page 114: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.

sataNastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj

sati

PR

OS

INA

C

26.

2. P

rora

čuns

ke ta

blic

e –

Exc

el 2

003

2.6. Grafikoni (nastavak) Izraditi grafikon na temelju zadane tablice i oblikovati njegove elemente.

vrste grafikona, elementi grafikona, pomagalo za izradu grafikona

MATEMATIKA Omjer i proporcijaProporcionalne veličinePrimjena proporcionalnosti na rješavanjeproblema iz svakidašnjicePrimjena proporcionalnosti na rješavanjeproblema iz svakidašnjiceObrnuta proporcionalnostPostotak. Računanje s postocimaJednostavni kamatni računPrikazivanje i analiza podataka

2

27.

2.7. Priprema za ispis i ispis Postaviti zaglavlje i podnožje; ispisati radnu knjigu

zaglavlje i podnožje stranice, pregled prije ispisa, ispis radne knjige

1

28.

Ponavljanje i zaključivanje ponoviti i provjeriti znanje 1

29.-3

0.

3. P

rogr

amira

nje

– B

. Pro

gram

ski j

ezik

B

AS

IC 3.1. Petlje s logičkim uvjetom

napisati jednostavan program s upotrebom petlje s logičkim uvjetom

naredba za petlju s logičkim uvjetom

MATEMATIKA Koordinatni sustav na pravcuKoordinatni sustav u ravnini

2

114

Page 115: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

2. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.

sataNastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj

sati

SIJ

AN

J

31. –

32.

3. P

rogr

amira

nje

– B

. Pro

gram

ski j

ezik

BA

SIC 3.2. Crtanje u QBASIC-u Upoznati mogućnosti crtanja u QBASIC-u grafički zaslon

MATEMATIKA Koordinatni sustav na pravcuKoordinatni sustav u ravniniMnogokutPravilni mnogokutOpseg i površina mnogokuta

2

33. –

34.

3.3. Ravne linije i pravokutnici

nacrtati ravnu liniju sa zadanom početnom i završnom točkom zadane boje • nacrtati pravokutnik zadane duljine i širine, sa zadanom koordinatom jednog vrha

naredba za crtanje ravne linije • naredba za crtanje pravokutnika

2

35. –

36.

2

VE

LJA

ČA 37

. – 4

0.

3.4. Kružnice i krugovi nacrtati kružnicu zadanog središta i polumjera naredba za crtanje kružnice 4

41. –

42.

Ponavljanje i provjeravanje ponoviti i provjeriti znanje 2

115

Page 116: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.

sataNastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj

sati

VE

LJA

ČA

43.–

44.

4. In

tern

et

4.1. Struktura internetaznati objasniti načine komunikacije unutar interneta

poslužitelj • klijent • načini komunikacije

SVI PREDMETI – projekti

(pronalaženje podataka na

internetu)

2

OŽU

JAK

45. –

47.

4.2. Internet usluge opisati opisane usluge internetaudaljeni prijenos datoteka (FTP) 3

48. –

50.

4.3. Davatelji internet usluga

objasniti ulogu poslužitelja pristup internetu • udomljavanje web-stranica 3

51.

–52

4.4. Povezivanje na internet objasniti potrebu za bržim internet vezama u budućnosti

vrste modema • uloga modema 4

TRA

VA

NJ

53.-

54.

55. –

56.

Ponavljanje i provjeravanje ponoviti i provjeriti 2

57. –

58.

5. Iz

rada

w

eb-

stra

nica 5.1. Uvod u izradu web-

stranica upoznati pojmove i programe vezane uz izradu web-stranica upoznavanje sučelja

SVI PREDMETI – izrada web-

stranica s temama iz različitih nastavnih predmeta

2

116

Page 117: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.

sataNastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj

sati

SV

IBA

NJ

59.

5. Iz

rada

web

-stra

nica

5.2. Prva web-stranica izraditi jednostavnu osobnu web-stranicuorganizirati strukturu stranice

indeksna stranica, jezična podešenja, planiranje strukture stranice, upravljanje strukturom, izrada stranice

SVI PREDMETI – izrada web-

stranica s temama iz različitih nastavnih predmeta

1

60.

5.3. Rad s tekstom izraditi jednostavnu osobnu web-stranicu s oblikovanim tekstom

tekst i pozadina, oblikovani tekst 1

61. –

62.

5.4. Rad sa slikama umetnuti slikovni element u stranicuumetanje grafičkih elemenata, grafika i pozadina

2

63. –

64.

5.5. Poveznice umetnuti slikovni element u stranicu i pretvoriti ga u poveznicu na drugu stranicu

tekst kao poveznica, slika kao poveznica 2

65. –

66.

5.6. Rad s tablicama koristiti tablicu kao element na web-stranicama jednostavne tablice 2

LIP

AN

J 67. –

68.

5.7. HTML kôd protumačiti jednostavni HTML opis stranice, znati dodavati parametre na osnovne oznake

struktura HTML dokumenta, HTML oznake (tag), jednostavan HTML opis stranice, oznaka P, oznaka A, oznaka IMG

2

69. –

70.

Završno ponavljanje ponoviti i provjeriti znanje učenika 2

117

Page 118: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Operativni plan i program – 8. razred

1. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

RU

JAN

1.-2

0. P

onav

ljanj

e gr

adiv

a 7.

razr

eda

0.1. Izrada prezentacija ponoviti i utvrditi dosad stečeno znanje o izradi prezentacija u programu MS PowerPoint

crtanje grafičkih oblika, odabir i mijenjanje boje linije i

ispunjenja, 3D efektihrvatski jezik,

likovna kultura, matematika, fizika

1

3.-4

.. 0.2. Proračunske tablice Microsoft Excel

ponoviti i utvrditi dosad stečeno znanje o izradi proračunske tablice u programu MS Excel

radna knjiga, grafikon, formula, funkcija 2

5.-6

.

0.3. Izrada web-stranicaponovite pojmove vezane uz izradu web-stranica, kao i rad sa slikama i rad s tablicama u programu

FrontPage

web-stranice, HTML, web-preglednik, mapa weba, web-

mjesto, HTML uređivač1

7.-8

.

1. S

trojn

a op

rem

a ra

čuna

la

1.1. Elektronički sklopovi računala

objasniti kako se odvijaju osnovne funkcije računala na strojnoj razini, objasniti

ulogu operacijskog sustava u djelovanju računala

logički sklopovi, registri, sabirnice

tehnička kultura: pasivni i aktivni

elektronički elementi, fizika

2

LIST

OPA

D

9.-1

0.

1.2. Ulazno-izlazni pristupi opisati primjere gdje se ugrađena računala koriste u upravljačkim napravama

paralelni pristup, serijski pristup, pretvaranje bitova u

električke veličine, očitavanje stanja tipki

2

11.-1

2.

1.3. Svojstva računala nabrojati osnovna svojstva računala i mjere za njihovu usporedbu

brzina procesora, kapacitet spremnika, brzina prijenosa

podataka2

13.-1

4.

ponavljanje i utvrđivanje gradiva

ponoviti i utvrditi gradivo, provjeriti stečeno znanje 2

118

Page 119: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

LIST

.

15.-1

6..

2. Iz

rada

pre

zent

acija

Pow

erPo

int 2

007

2.1. Oblikovanje prezentacija izraditi jednostavni glavni slajd s logotipom i podnožjem

glavni slajd, logotip, podnožje slajda

hrvatski jezik: pravopis; likovna

kultura: boje i oblikovni odnosi, tehnička kultura:

uređivanje prezentacije

2

STU

DEN

I

17. –

18

2.2. Rad s objektima hipertekst i hiperveza

postaviti hiperveze između slajdova; postaviti akcijske gumbe na slajd i odreditinjihova osnovna svojstva; postavljati veze između

slajdova pri izradi kviza i sl.

hiperveze između slajdova, hiperveze između prezentacije i drugih dokumenata, akcijski

gumbi

4

19. –

20.

21. –

22

2.3. Izvedba prezentacije pripremiti prezentaciju za izvođenje i obaviti njezino izvođenje

izvedba prezentacije, postavljanje trajanja slajda,

izrada neprekidne prezentacije2

23. –

24. ponavljanje i utvrđivanje

gradivaponoviti i utvrditi gradivo,

provjeriti stečeno znanje 2

PRO

SIN

AC

25.

3. L

ogič

ke o

snov

e ra

čuna

la (i

zbor

) 3.1. Logičke izjave oblikovati logičke izjave kojima se uspoređuju numerički i alfanumerički podaci

logička izjava, istinitost, lažnost

hrvatski jezik, engleski jezik

1

26. 3.2. Zapisivanje logičkih

izjava oblikovati jednostavne logičke izjave i jednostavne

logičke funkcije logičke varijable, vrijednosti

logičkih varijabli 1

27.

3.3. Osnovne logičke funkcije oblikovati složenije sudove iz dva jednostavna logička suda

NE funkcija, I funkcija, ILI funkcija

2

28. –

29. Internetski i školski projekti –

uvod* potaknuti stvaralačko mišljenje i kritičnostupoznavanje učenika s

projektima u školi, izbor željenog projekta

svi predmeti 2

30. ponavljanje i zaključivanje

ocjena na polugodištuponoviti i utvrditi gradivo, provjeriti stečeno

znanje, zaključiti polugodišnje ocjene2

119

Page 120: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

2. POLUGODIŠTE

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

SIJE

ČA

NJ

31. –

32.

4. P

rogr

amira

nje

– B

. Pro

gram

ski j

ezik

QB

ASI

C

4-A.1. Logičke funkcije u programiranju (izborna tema)

pomoću logičkih funkcija pojednostavljivati programe u kojima se pojavljuje grananje

ispitivanje višestrukih uvjeta u programima, oblikovanje

logičke izjave

hrvatski jezik, engleski jezik 2

33. –

34

.

4-B.2. Potprograminapisati jednostavniju proceduru (sa ili bez

parametara) te je pravilnopozvati u programu

pojam potprogramamatematika:

simetrija, fizika: tijela i tvari

2

35. –

37.

4-B.3. Funkcije upotrebljavati u programima neke unaprijed pripremljene funkcije

programska funkcija, ugniježđene funkcije

matematika: geometrija, fizika,

kemija3

VEL

JAČ

A

38. –

39. 4-B.4. Primjena programiranja

u matematici upotrebljavati računalo kao pomagalo pri

rješavanju jednostavnih geometrijskih i računskih zadataka

crtanje kvadratne funkcije,

matematika: geometrija, fizika,

kemija

2

40. –

41. 4-B.5. Primjena programiranja

u kemiji i fizici

upotrebljavati računalo kao pomagalo pri rješavanju jednostavnih geometrijskih, i osnovnih

fizikalnih i kemijskih izračunavanja

crtanje jednolikog gibanja, crtanje strukturnih formula, izračunavanje molarne mase

2

42. ponavljanje i utvrđivanje

gradivaponoviti i utvrditi gradivo,

provjeriti stečeno znanje1

43. –

45

.

5. Baze podataka –

Access 2003

5.1. Osnovni pojmovi 5.2. Baza podataka Access5.2.1. Elementi programa

napraviti jednostavnu tablicu u programu za upravljanje bazama podataka baza podataka 3

OŽU

JAK 46

. – 4

8. 5.2.2. Tablica podataka 5.2.3. Upis podataka u tablicu5.2.4. Sortiranje i filtriranje strukturirano upisivati podatke u priređenu bazu

podataka, pretraživati, ažurirati i brisati podatke iz baze podataka

izrada upisnog obrasca, vizualno oblikovanje upisnog obrasca, ažuriranje podataka

pomoću obrasca

svi nastavni predmeti, ovisno o

bazi koja se izrađuje

3

49. –

50. 5.2.5. Izrada obrasca pomoću

čarobnjaka 2

120

Page 121: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

51. –

52.

5. B

aze

poda

taka

Acc

ess 2

003 5.2.6. Ručno uređivanje obrasca

5.2.7. Izrada složenijih obrazaca

strukturirano upisivati podatke u priređenu bazu podataka, pretraživati, ažurirati i brisati podatke iz

baze podatakaizrada upisnog obrasca,

vizualno oblikovanje upisnog obrasca, ažuriranje podataka

pomoću obrasca

2

TRA

VA

NJ

53.-5

4. ponavljanje i utvrđivanje gradiva

ponoviti i utvrditi gradivo, provjeriti stečeno znanje

2

55. –

56.

6. Iz

rada

web

-stra

nica

6.1. Uvod obnoviti znanje o izradi web-stranica iz 7. razreda Web, web-stranica, web-mjesto, HTML, FrontPage

hrvatski: pravopis, likovna kultura: boje i oblikovni odnosi, tehnička kultura:

IKT

2

58. 6.2. Izrada web-mjesta

6.3. Teme u FrontPageu lokalno postaviti i uređivati vlastito web-mjesto lokalno održavanje web-mjesta 1

57 6.4. Navigacija na internetu koristiti elemente i kontrole za navigaciju kroz web-stranice

zajednički rub, navigacijska traka 2

SVIB

AN

J

59. –

60.

6.5. Rad s animacijama izraditi animaciju i umetnuti je na web-stranicudatoteka s animiranim sadržajima, program za

animaciju2

61. –

62. 6.6. Recept za dobar web

6.7. Objavljivanje web-mjesta objaviti svoj web-uradakobjavljivanje web-mjesta,

prijenos datoteka (FTP), Web publiciranje, sinkronizacija

2

63. –

64. Ponavljanje i utvrđivanje

gradivaponoviti i utvrditi gradivo,

provjeriti stečeno znanje2

121

Page 122: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MjesecRed.br.sata

Nastavna cjelina Nastavna tema Obrazovna postignuća Ključni pojmovi Suodnos Broj sati

SVIB

AN

J

65. –

66.

7. In

tern

et

7.1. Kritički odnos prema internetu ocjenjivati sadržaje dobavljene Internetom

izbor kvalitetnih sadržaja, popularizacija domaćih

sadržajatehnička kultura:

obrazovni sadržaji na Webu, ostali

predmeti

2

LIPA

NJ 67. –

68.

7.2. Internetski školski projekti prijaviti se i sudjelovati aktivno u Internet projektubesplatni volonterski projekti,

sponzorirani projekti, komercijalni projekti

2

69. –

70. ponavljanje i zaključivanje

ocjena ponoviti i utvrditi gradivo, provjeriti stečeno

znanje, zaključiti ocjene2

122

Page 123: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

123

Page 124: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

1. – 4. RAZRED

KURIKULUM MJEŠOVITE SKUPINE RAZRED: 1.a

Broj učenika: 18

Voditelj: Petra Žganec

Vremensko razdoblje: tijekom nastavne god. 2011./2012.

Izvannastavna aktivnost se održava jedan sat tjedno tijekom nastavne godine.

Namjena aktivnosti: Nastup na prigodnim svečanostima u školi uz određene blagdane i proslave, ali i izvan škole prema potrebi (Dani kruha, Božić, Valentinovo, Dan škole …)

Način realizacije (oblici i metode rada): OBLICI – frontalni, skupni, individualni, u paruMETODE - razgovor, analitičko promatranje, demonstracija

Vrednovanje i korištenje rezultata: Redovito praćenje rada i napredovanja učenika, nastup na priredbama i svečanostima u školi i izvan škole.

Nositelji aktivnosti: učitelji, učenici, roditelji

Troškovi: troškovi fotokopiranja tekstova, kostimi za predstave (prema potrebi)

CILJ RADA SKUPINE: Poticanje dječje emocionalne i doživljajne mašte, senzibiliziranje doživljaja svijeta i jačanje intelektualnih i stvaralačkih sposobnosti. Svladavanje propisanih napjeva i uživanje u reprodukciji naučenih napjeva. Formirati i razvijati estetske kriterije prema glazbenoj, scenskoj i likovnoj umjetnosti. Vizualno opažati, potaknuti i usmjeravati kreativne i stvaralačke likovne sposobnosti učenika.

124

Page 125: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

ZADACI RADA SKUPINE Obrazovni zadaci: Usvojiti tekst i melodiju predviđenih dječjih popijevki. Svirati ritam i mjeru obađenih popijevki, pjevati uz izvođenje pokreta.Izmišljati i glasom izvoditi male ritamske i melodijske cjelineUpoznati osnovne dramske tehnike, interpretirati, doživjeti i izvoditi kraće igrokaze.Usvajati i usavršavati rad s crtačkim, slikarskim, grafičkim i tehnikama prostorno - plastičkog oblikovanja.

Funkcionalni zadaci: Razvijati osjećaj za prepoznavanje i izvođenje ritma, intonacije i melodije pjesama. Vježbati glazbeno pamćenje.Razvijati opseg glasa te vještinu sviranja ritma i mjere. Razvijanje kulture govorenja i interpretacijskih tehnika u programu recitacije.Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, zapažanja, razlikovanja izražavanja bojom i crtežom, razvijati maštu, kreativnost i originalnost.

Odgojni zadaci: Druženje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti među učenicima. Razvijati ljubav i interes prema glazbenoj, likovnoj i scenskoj umjetnosti.

125

Page 126: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

KURIKULUM MJEŠOVITE SKUPINE RAZRED: 1.b

Broj učenika: 18

Voditelj: Mario Kanižaj

Vremensko razdoblje: tijekom nastavne god. 2011./2012.

Izvannastavna aktivnost se održava jedan sat tjedno tijekom nastavne godine.

Namjena aktivnosti: Nastup na prigodnim svečanostima u školi uz određene blagdane i proslave, ali i izvan škole prema potrebi (Dani kruha, Božić, Valentinovo, Dan škole …)

Način realizacije (oblici i metode rada): OBLICI – frontalni, skupni, individualni, u paruMETODE - razgovor, analitičko promatranje, demonstracija

Vrednovanje i korištenje rezultata: Redovito praćenje rada i napredovanja učenika, nastup na priredbama i svečanostima u u školi i izvan škole.

Nositelji aktivnosti: učitelji, učenici, roditelji

Troškovi: troškovi fotokopiranja tekstova, kostimi za predstave (prema potrebi)

CILJ RADA SKUPINE: Poticanje dječje emocionalne i doživljajne mašte, senzibiliziranje doživljaja svijeta i jačanje intelektualnih i stvaralačkih sposobnosti. Svladavanje propisanih napjeva i uživanje u reprodukciji naučenih napjeva. Formirati i razvijati estetske kriterije prema glazbenoj, scenskoj i likovnoj umjetnosti. Vizualno opažati, potaknuti i usmjeravati kreativne i stvaralačke likovne sposobnosti učenika.

ZADACI RADA SKUPINE:Obrazovni zadaci : Usvojiti tekst i melodiju predviđenih dječjih popijevki. Svirati ritam i mjeru obađenih popijevki, pjevati uz izvođenje pokreta.Izmišljati i glasom izvoditi male ritamske i melodijske cjeline

126

Page 127: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Upoznati osnovne dramske tehnike, interpretirati, doživjeti i izvoditi kraće igrokaze.Usvajati i usavršavati rad s crtačkim, slikarskim, grafičkim i tehnikama prostorno - plastičkog oblikovanja.

Funkcionalni zadaci: Razvijati osjećaj za prepoznavanje i izvođenje ritma, intonacije i melodije pjesama. Vježbati glazbeno pamćenje.Razvijati opseg glasa te vještinu sviranja ritma i mjere. Razvijanje kulture govorenja i interpretacijskih tehnika u programu recitacije.Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, zapažanja, razlikovanja izražavanja bojom i crtežom, razvijati maštu, kreativnost i originalnost.

Odgojni zadaci: Druženje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti među učenicima. Razvijati ljubav i interes prema glazbenoj, likovnoj i scenskoj umjetnosti.

127

Page 128: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

MLADI ČUVARI PRIRODE

Održavanje: 5. sat (petak)Voditelj skupine:

Ksenija Meglić

Plan rada u školskoj godini 2011./2012. čišćenje i uređenje okoliša te organizacija čišćenja okoliša škole posjet voćnjaku i vrtu njegovanje biljaka u unutarnjem i vanjskom prostoru škole posjet obiteljskom domu za starije osobe (u suradnji sa skupinom Crvenog

križa) obilježavanje Dana zaštite životinja radionica - voće i povrće stvaraju dugu upoznavanje sa životnim zajednicama zavičaja dječja prava građanski odgoj izrada ekoplakata uoči važnih ekoloških nadnevaka izrada predmeta od papira za djecu iz dječjeg doma u Čakovcu (u suradnji sa

skupinom Crvenog križa) organizacija izložbe dječjih radova nastalih od otpada sakupljanje sekundarnih sirovina obilježavanja Dana voda i Dana planeta Zemlje filmovi s tematikom o očuvanju okoliša posjet Muzeju kukaca u Varaždinu

Zadaci: čišćenje i uređenje okoliša škole upoznavanje s cvijećem i sadnjom upoznavanje s dječjim pravima upoznavanje s građanskim odgojem upoznavanje i raspoznavanje zdrave i pravilne prehrane uočavati prirodne ljepote te njihovu raznolikost izrada plakata, stripova i crteža o određenoj tematici stvarati naviku skupljanja sekundarnih sirovina izložba dječjih radova načinjenih od otpada praćenje medija s tematikom prirode

Ciljevi: razvijanje i formiranje estetskog ukusa stvaranje radnih navika razvijanje empatije odgovoran odnos prema sebi i drugima uočavanje prirodnih ljepota te motivacija da samostalno istražuju, izrađuju

128

Page 129: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

plakate i crteže vezane uz prirodu potaknuti i druge da sudjeluju u skupljanju sekundarnih sirovina razvijanje ekosvijesti razvijati kritičnost prema informacijama u medijima posjet izložbama, događajima i pojavama vezanima uz prirodu

LITERARNA GRUPA

129

Page 130: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Voditeljica: Desanka JelenićVremensko razdoblje: tijekom šk. god. 2011./2012.

SADRŽAJ rada:pismeni sastavci, pjesmice, kratke priče, s temama vezanim uz godišnje doba i zavičaj. Prigodne teme uz važnije dane i državne praznike.

Neki od tih radova pisat će se na kajkavskom narječju.

ZADACISavladavanje jezičnih zakonitosti i služenje pravilnim gramatičko – pravopisnim oblicimaUsvajati nove riječi, izraze i time bogatiti svoj rječnikSpoznati uporabno – značenjsku svrhu riječi i rečenica pri pisanom sporazumijevanju.Svoje misli oblikovati pravilnim i lijepim rečenicama te da ih znaju lijepo stilski oblikovatiDa rečenice skladno povezuju i da ih nauče sastavljati u veće logičke cjelineNaučiti pisati po planu, da se služe svim vrstama planova i da ih uče samostalno pravitiNaučiti promatrati i opisivati stvari i predmete oko sebe, da složenije sadržaje iz neposredne i posredne stvarnosti (zbivanja, događaje, pojave, slike itd.) znaju lijepo pismeno oblikovati, opisivati ih i o njima sastavljatiLijepo iznositi sadržaje koje su osobno doživjeliDa pišu i sastavljaju o projiciranim sadržajima na osnovi mašteRazvitak komunikacijskih sposobnosti u pisanom izražavanjuDa se kod učenika razvija osjećaj i smisao za točnost, da se znaju kritički odnositi prema osobnim pisanim radovima, uočavaju nedostatke, ispravljaju ih i dotjeruju sastavak, poticati ih da se izražavaju na hrvatskom književnom jeziku te da njeguju i vole svoj zavičajni govor – kajkavsko narječjePoticati interes učenika za jezičnu komunikaciju, suradnju među učenicima, poštivati njihovu individualnost, kreativnost.

CILJEVIPoticanje jezičnog izraza.Poticanje emocionalnog intelektualnog stvaralaštva.Poticati pisanje kao ugodne aktivnosti.Poticati osjećaj za ritam u jeziku.Poštovanje pravopisnih i jezičnih zakonitosti.Poticanje mašte.Izlaganje na samopouzdan način.Širenje rječnika i jezičnog stvaralaštva.PLAN RADA GRUPE CRVENI KRIŽ ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.

130

Page 131: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Vrijeme trajanja: tijekom cijele školske godine, petkom - peti sat, jedan sat tjedno, ukupno 35 sati godišnje.Broj učenika u grupi: 15Voditeljica: Višnja Balog

Ciljevi i zadaci Aktivnosti Troškovi

Stjecanje, spoznaja o humanitarnim organizacijama i humanosti kao etičkoj odrednici

Sakupljanje igračaka za Dječji dom u Čakovcu

Nema troškova

Upoznati se s načelima humanog djelovanja i primjena načela u svakodnevnom životu

Posjet Dječjem domu u ČakovcuAkcija „Solidarnost na djelu Crvenog križa RH“

Cijena prijevoza do Čakovca

Upoznati se s dječjim pravima

Izrada plakata – dječja prava

Trošak škole

Naučiti prepoznati osobne potrebe i potrebe drugih ljudi, shvaćati potrebe drugih ljudi i empatije

Izrada predmeta od papira i posjet Obiteljskom domu za starije osobe u StrahonincuUključivanje grupe u projekt Gradskog CK „Bolnica - Bez bolnica“ - priredba Izrada čestitki za Božić i Uskrs - priredbaIzrada predmeta od papira i gline

Cijena prijevoza do Čakovca

Razvoj umijeća prihvaćanja suprotnih stavova i različitosti

Izrada plakata, predavanje vjeroučiteljice

Trošak škole

Usvojiti stavove o potrebi zdravog života, brige za svoje zdravlje i zdravlje zajednicePrihvaćanje zdravih prehrambenih navika i zdravog jelovnika

Posjet liječniku u StrahonincuIzrada predmeta od papira i glinePosjet Obiteljskom domu za starije osobe u Strahonincu povodom Dana kruha

Nema troškova

Upoznavanje s bolestima ovisnosti i njihovim posljedicama

Izrada plakata Trošak škole

Razvoj ekološke svijesti i njezino širenje među drugim učenicima i u svojoj obiteljiEkološke akcijeBriga o kućnim ljubimcima

Akcija čišćenja okolice školeGledanje TV emisija o životinjama. prirodi Posjet azilu za životinje u Čakovcu

Trošak školeCijena prijevoza do Čakovca

PROGRAM/ AKTIVNOST

FOLKLORNA SKUPINA

131

Page 132: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

CILJEVI I ZADACI

Njegovanje narodnih običaja i folklorne baštine svog zavičaja

Upoznati nošnju svoga zavičaja Druženje i igre s vršnjacima Upoznati stare običaje i događaje vezane uz pojedine

blagdane i godišnja doba Sudjelovati u izradi starih ukrasa, bojanje pisanica Naučiti pjevati međimurske pjesme Plesati međimurska kola Saznati kako su se nekada igrala djeca (dječje igre s

pjevanjem) Posjetiti Etno muzej Sudjelovati na priredbama u školi i mjestu

NOSITELJI - voditelj grupe, učenici, roditelji

NAČIN REALIZACIJE

- izvannastavna aktivnost

VREMENIK I TROŠKOVNIK

- PETAK- 5. SAT -nema troškova

KORIŠTENJEREZULTATA

- Sudjelovanje na priredbama u školi, mjestu i van mjesta

VODITELJ učiteljica Jadranka Škvorc

PROGRAM/ AKTIVNOST

MLAĐA LIKOVNA SKUPINA

132

Page 133: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

CILJEVI I ZADACI AKTIVNOSTI

- usvajati i usavršavati rad s crtačkim, slikarskim, grafičkim i tehnikama prostorno - plastičkog oblikovanja

- razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, zapažanjarazlikovanja i izražavanja

- razvijati maštu, kreativnost i originalnost- potaknuti i usmjeravati kreativne i stvaralačke sposobnosti- razvijati estetsku osjetljivost učenika- razvijati toleranciju prema tuđem radu- poticati samopouzdanje i samostalnost

NOSITELJI - voditelj grupe, učenici, roditelji

NAČIN REALIZACIJE

- izvannastavna aktivnost

VREMENIK I TROŠKOVNIK

- PETAK- 5. SAT- troškovi - nabava papira i likovno - tehničkih sredstava

KORIŠTENJEREZULTATA

- za natječaje- estetsko uređenje škole

VODITELJ učiteljica Adriana Delonga Bregović

PROGRAM/AKTIVNOST

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – LUTKARSKO –DRAMSKA SKUPINA

133

Page 134: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

CILJEVIAKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

- prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta raznih oblika glazbe, filmskog stvaralaštva, književnosti, scenskog izraza

- razvijanje interesa i sposobnosti za dramski i lutkarski izraz

- osposobljavati za kreativno izražavanje u različitom materijalu

- sprečavanje društveno nepravilnog ponašanja - druženje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti među

učenicima

NAMJENA AKTIVNOSTI,PROGRAMA ILI PROJEKTA

- obilježavanje važnih datuma za školu JESENSKA SVEČANOSTDANI KRUHABOŽIĆ I NOVA GODINAVALENTINOVOFAŠNIKDAN VODADAN ŠKOLE

NOSITELJ AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učiteljica – učenici - roditelji

NAČIN REALIZACIJE(oblici i metode rada)

OBLICI – frontalni, skupni, individualni, u paru

METODE- razgovor, analitičko promatranje, demonstracije, metoda scenarija, ples, praktičan rad

VRIJEME I TROŠKOVI

TJEDNO 1 SAT – PETKOMTIJEKOM GODINE – 35 SATITROŠKOVI – CD, papir i drvene palice za izradu lutaka, kostimi za predstave- 0 kn, od otpadnog materijala (kartoni, ljepenke, letvice, stara tkanina)

VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA

- nastup na priredbama i svečanostima u razrednom odjelu, školi, mjestu i izvan mjesta

Učiteljica Sanja Hozmec

KNJIŽNIČARSKA GRUPA

134

Page 135: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Aktivnosti i ciljevi grupe:

U knjižničarskoj grupi djeca će naučiti kako se treba pravilno služiti knjigama, što su to enciklopedije, koje vrste enciklopedija postoje, što su rječnici, kako se njima moramo služiti i ono što je najvažnije, kako se mogu svi ti podaci korisno iskoristiti (u prezentacijama, za referate, seminare, za izvođenje igrokaza, prilikom priredaba, raznim kvizovima...).

Isto tako djeca će sudjelovati u raznim radionicama i aktivnostima koje pojedini mjeseci donose, npr. Mjesec knjige, Dan planeta Zemlje, Dan voda... Suradnja s Gradskom knjižnicom je neizbježna. Tu su razni kvizovi znanja, kreativne i likovne radionice, postavljenje izložbi...Dotaknut ćemo se i medijske kulture, tj. pogledat ćemo neke animirane filmove, raditi stripove na osnovu prije pogledanog filma.Proučit ćemo časopise: vrstu časopisa, načine korištenja samih časopisa te njihovu primjenu.

Namjena aktivnosti:

Namjena grupe je da djeca usvoje nova znanja kako bi ih mogla iskoristiti na satu, u ostalim aktivnostima van škole, da sudjeluju u izvođenju raznih priredaba i igrokaza.

Nositelji aktivnosti:

Nositelji aktivnosti su sami učenici i voditelj grupe.

Način realizacije i vremenik aktivnosti:

Grupa će se održavati jednom tjedno u knjižnici. Dogovorili smo se da to bude petak peti sat.Grupu polaze djeca 1. – 4. razreda. Radi se u grupi, paru ili individualno, sve zavisi od radionice ili teme koja se taj dan obrađuje.

Troškovnik:

Na grupi će se koristiti kolaž, flomasteri, drvene bojice, tempere, plakati, plastelin.

KNJIŽNIČARSKA GRUPA

135

Page 136: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

1 DOGOVOR I FORMIRANJE GRUPE2 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE3 IZRADA NASLOVNICA KNJIGA-

KOLAŽ TEHNIKA4 ON LINE KNJIGE ZA DJECU5 MEDIJSKA KULTURA6 MJESEC HRVATSKE KNJIGE-

KVIZ- ZA NIŽE RAZREDE7 LIKOVI IZ BAJKE-PLASTELIN

RADIONICA8 IZRADA LUTKICA NA ŠTAPIĆU9 SLUŠANJE PRIČA-RADIONICA10 STRIP-RADIONICA11 MEDIJSKA KULTURA12 RJEČNICI- RADIONICA13 DJEČJI ČASOPISI14 SVETI NIKOLA-RADIONICA15 DOLAZAK BOŽIĆA-RADIONICA16 POZNAJEM PRIČU-KVIZ17 ENCIKLOPEDIJE-RADIONICA18 IZRADA PREZENTACIJA U PP19 MEDIJSKA KULTURA20 VALENTIVOVO-RADIONICA21 MASKENBAL-RADIONICA22 STVARANJE PRIČA23 ŠTO SU IGROKAZI-RADIONICA24 MEDIJSKA KULTURA25 DAN VODA-RADIONICA26 USKRS-RADIONICA27 DAN PLANETA ZEMLJE-

RADIONICA28 DAN HRVATSKE KNJIGE29 PROLJETNI STIHOKAZ30 STRUČNI ČASOPISI31 PJESME-RADIONICA32 BASNE-RADIONICA33 UVJEŽBAVANJE IGROKAZA ZA

DAN ŠKOLE34 IZVOĐENJE IGROKAZA35 MEDIJSKA KULTURA

PLAN ZBORA (učenici nižih razreda)

136

Page 137: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Voditelj:Aleksandar Rebernik, prof., učitelj glazbene kulture

PROGRAM ZBORA:

- vježbe upjevavanja- vježbe razvijanja glasovnih mogućnosti- upoznavanje novih zborskih pjesama

Program po satima:

1. – 15. Učenje i pripremanje pjesama za božićnu priredbu16. – 35. Učenje i pripremanje pjesama za školski festival

CILJ: učenike naučiti osnovne pojmove pjevanja, upoznati i naučiti nove pjesme te

razviti ljubav prema glazbi i zborskom pjevanju.

NAMJENA AKTIVNOSTI: nastupanje na školskim priredbama i na festivalu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: voditelj zbora i članovi zbora.

NAČIN REALIZACIJE: izvannastavna aktivnost.

VREMENIK AKTIVNOSTI : tijekom cijele školske godine.

5. - 8. RAZRED

137

Page 138: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PLAN FOTO SKUPINE (učenici viših razreda)

Voditelj:Davor Žerjav, uč. hrvatskog jezika

PROGRAM SKUPINE:

- uvod u fotografiju (2 sata)- fotografski oblici (portret, pejzaž, mrtva priroda, fotografija predmeta

umjetnička fotografija) (10 sati)- fotografija u boji i crno-bijela fotografija (5)- primjena fotografije u novinarstvu (3 sata)- vježbe fotografiranja (10 sati)- povijest fotografije (5 sati)

Program po satima:

2. Uvod u fotografiju3. Uvod u fotografiju4. Fotografski oblici – portret5. Fotografski oblici – portret6. Fotografski oblici – portret7. Fotografski oblici – pejzaž8. Fotografski oblici – pejzaž9. Fotografski oblici – fotografija predmeta10.Fotografski oblici – fotografija predmeta11.Fotografski oblici – fotografija predmeta12.Fotografski oblici – umjetnička fotografija13.Fotografski oblici – umjetnička fotografija14.Fotografija u boji – osnove o boji15.Fotografija u boji – upravljanje bojama16.Fotografija u boji – balans bijele boje17.Crno-bijela fotografija – pretvaranje fotografije u boji u crno-bijelu fotografiju18.Crno-bijela fotografija – kontrast crno-bijele fotografije19.Fotografija u novinarstvu20.Fotografija u novinarstvu21.Fotografija u novinarstvu22.Vježbe fotografiranja – brzina zatvarača23.Vježbe fotografiranja – otvor blende24.Vježbe fotografiranja – brzina zatvarača i otvor blende (ekspozicija)

138

Page 139: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

25.Vježbe fotografiranja – osjetljivost filma ili senzora26.Vježbe fotografiranja – kadriranje 27.Vježbe fotografiranja – kadriranje 28.Vježbe fotografiranja – primjena žarišne duljine u fotografiji29.Vježbe fotografiranja – primjena žarišne duljine u fotografiji30.Vježbe fotografiranja – rad s modelom31.Vježbe fotografiranja – rad s modelom32.Povijest fotografije – camera obscura33.Povijest fotografije – prvo doba fotografije u 19. st.34.Povijest fotografije – fotografija na početku 20. st.35.Povijest fotografije – fotografija u boji36.Povijest fotografije – digitalno doba

CILJ: Učenike naučiti osnovne pojmove iz fotografije, proći s njima cijeli proces

stvaranja fotografije, od pripreme za okidanje, mjerenje svjetla, postavljanje balansa

bijele boje, surađivati s novinarskom skupinom

NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici viših razreda – učenje o fotografiji, svi učenici – suradnja s redakcijom školskog lista.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: voditelj skupine i članovi fotografske skupine

NAČIN REALIZACIJE: izvannastavna aktivnost, suradnja s redakcijom i tiskarom

VREMENIK AKTIVNOSTI : tijekom cijele školske godine;

DETALJNI TROŠKOVNIK: škola i roditelji financiraju foto-skupinu – 2011. je zahvaljujući fotografiranju školske djece prikupljeno 3000 kuna od kojih je kupljen jedan objektiv. Na kraju školske godine opet se planira izvršiti fotografiranje i prikupiti novac za nabavljanje fotografske opreme (dodatno tijelo ili rasvjeta).

GALERIJA FOTOGRAFIJA OŠ STRAHONINEC

139

Page 140: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

(projekt fotogrupe)

Voditelj:Davor Žerjav, uč. hrvatskog jezika

PROGRAM GALERIJE FOTOGRAFIJA:

- uređenje galerijskog prostora (ispod stubišta u holu škole; instalacija rasvjete)- priprema i postavljanje 4 – 5 izložbi tijekom školske godine (odabir autora,

tema, izrada deplijana, odabir fotografija i opremanje za izložbu, otvaranje izložbi i organiziranje edukativnih radionica)

- ostvariti suradnju s fotogrupama osnovnih škola Međimurja- ostvariti suradnju s Fotoklubom Čakovec

CILJ: Učenicima približiti fotografsku umjetnost kroz redovito izlaganje fotografskih

radova učenika i fotografa iz Fotokluba Čakovec. Ostvariti suradnju s drugim

školama i Fotoklubom.

NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici nižih i viših razreda – učenje o fotografiji i autorskom radu fotografa; učitelji i roditelji – proširivanje fotografske kulture.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: voditelj skupine i članovi fotografske skupine

NAČIN REALIZACIJE: izvannastavna aktivnost, suradnja s školama i Fotoklubom

VREMENIK AKTIVNOSTI : tijekom cijele školske godine

DETALJNI TROŠKOVNIK: škola, roditelji i Fotoklub financiraju projekt – jedini je trošak izrada fotografija (škola pokriva izložbe školske djece, a Fotoklub izložbe svojih članova). Cijena 10 fotografija formata 20 x 30 cm potrebnih za jednu izložbu je 120 kn.

PLAN NOVINARSKE SKUPINE

140

Page 141: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

(učenici viših razreda)

Voditelj:Dijana Pasarić, uč. hrvatskog jezika

PROGRAM NOVINARSKE SKUPINE:

- uvod u novinarstvo (2 sata)- novinarski oblici (vijest, intervju, reportaža, osvrt) (10 sati)- osnove fotografije (5)- primjena fotografije u novinarstvu (3 sata)- priprema tekstova za školski list (10 sati)- prijelom stranica (5 sati)

Program po satima:

37.Uvod u novinarstvo38.Uvod u novinarstvo39.Novinarski oblici – vijest40.Novinarski oblici – vijest41.Novinarski oblici – intervju42.Novinarski oblici – intervju43.Novinarski oblici – intervju44.Novinarski oblici – reportaža45.Novinarski oblici – reportaža46.Novinarski oblici – reportaža47.Novinarski oblici – osvrt48.Novinarski oblici – osvrt49.Osnove fotografije50.Osnove fotografije51.Osnove fotografije52.Zaključivanje broja53.Zaključivanje broja54.Prijelom55.Prijelom56.Prijelom57.Fotografija u novinarstvu58.Fotografija u novinarstvu59.Fotografija u novinarstvu60.Prijelom61.Vijest62.Reportaža63.Kolumna64. Intervju

141

Page 142: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

65.Novinarska crtica66.Putopis67.Putopis68.Zabavni sadržaji69.Rubriciranje70.Rubriciranje71.Priprema za novi školski list

CILJ: Učenike naučiti osnovne pojmove iz novinarstva, proći s njima cijeli proces

stvaranja novina, pripremanja, pisanja i opremanja teksta, učenje o grafičkoj pripremi

novina, suradnja s foto-skupinom, izdati školski list

NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici viših razreda – učenje o novinarstvu, svi učenici i djelatnici škole – čitanje školskog lista.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: voditelj skupine i članovi novinarske skupine

NAČIN REALIZACIJE: izvannastavna aktivnost, suradnja s tiskarom

VREMENIK AKTIVNOSTI : tijekom cijele školske godine; u prosincu 2010. je priprema za tisak, u siječnju 2011. tiskanje u tiskari i distribucija školskog lista „Klopotec“ u školi i prijava istog na Lidrano

DETALJNI TROŠKOVNIK: škola i roditelji financiraju izlaženje školskog lista – cijena mu je 10 kn, troškovi tiska otprilike oko 4000 kn, novac od prodaje pokriva dio troškova tiska, a škola ostatak troškova.

142

Page 143: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

STRAHONINEC

Učitelj: Mario Pinc

Predmet: Fizika

Školska godina: 2011./2012.

ŠKOLSKI KURIKULUM

Aktivnost, program i/ili

projektCiljevi Namjena

Nositelji i njihova

odgovornost

Način realizacije Vremenik

Detaljan troškovnik aktivnosti

Način vrednovanja

Način korištenja rezultata

vrednovanja

Astronomija

Upoznati učenike s osnovnim

pojmovima u astronomiji. Promatranj

e i analiziranje svemirskih objekata.

Učenicima 7. i 8. razreda

Učitelj fizike i učenici

Teorijska razmatranja.

Praktični dio u

zvjezdarnici.

Jedan dan u tjednu – 1 školski sat

Odlasci u zvjezdarnicu

u Savskoj Vesi

Opisno vrednovanje teorijskog i praktičnog

rada

143

Page 144: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

TEHNIČKA GRUPA

Sastav tehničke grupe brojat će od 10 do 15 učenika.U grupi će biti prisutni učenici od 5. do 8. razreda.Učenici će biti sistematski podučavani i pripremani za natjecanja iz tehničke kulture koja će se održavati u šk. god. 2011./2012.

5. i 6. razred Izrada maketa i modela od papira i kartona

Teme: Promet i graditeljstvo Potreban alat: - pribor za tehničko crtanje- škare za papir- modelarski nožić - podloška za radni stol Potreban materijal:- A4 fotokopirni papir- A4 hamer papir- ljepilo- drveni štapići

7. razred Izrada modela od žice i metala

Teme: Strojarstvo. Potrebni alat: - pribor za tehničko crtanje- mjerna vrpca- škare za žicu, za papir- kombinirana kliješta- lemilica- pištolj za lijepljenje- bušilica Potreban materijal:- pocinčana žica- pocinčani lim- bakrena žica- karton- žica za lemljenje- patrone za vruće lijepljenje.

8. razred Izrada modela od plastike i metala

Teme: Konstruktorstvo.Potreban alat:- pribor za tehničko crtanje

144

Page 145: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- mjerna vrpca- škare za žicu - škare za lim- kombinirana kliješta- lemilica- pištolj za lijepljenje- bušilica Potreban materijal:- konstruktorska kutija- pocinčana žica- pocinčani lim- žica za lemljenje.

Ciljevi i zadaci: - točnost, urednost i sistematičnost u radu- poticanje na rad i uspjeh - razvijati potrebu za preciznošću - razvijanje pažnje, koncentracije i pamćenja - osposobljavanje za kreativno izražavanje.

Voditelj: Mladen Beuk, dipl. ing.

145

Page 146: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

LIKOVNA GRUPA

Voditeljica:Marina Mrazović, učiteljica likovne kulture

Polaznici: zainteresirani učenici 5. – 8. razreda

Ciljevi i zadaci LIKOVNE GRUPE: usvajanje različitih znanja iz područja likovne umjetnosti i likovnog oblikovanja, promatranjem i istraživanjem svijeta boja i oblika koji nas okružuje, te njihovom primjenom pri stvaranju vlastitih likovnih radova. Razvijanje interesa za slikanjem, crtanjem i plastičnim oblikovanjem, razvijanje sposobnosti opažanja, mašte, kreativnosti, te vlastitoga likovnog izražavanja. Likovnim radovima učenika oplemenjujemo unutarnji prostor naše škole.

SLIKANJE

- boja, slika, slikanje, slikar, imena boja, osnovne boje, izvedene boje, tonovi boja, mehaničko miješanje boja, optičko miješanje boja, lokalna boja, kromatske boje, akromatske boje, tople i hladne boje, kontrast boja, svijetlo-tamno, ton, intenzitet boje, razrjeđivanje boje, kvaliteta boje, komplementarni kontrast, optičko miješanje boja, tonsko i kolorističko slikanje, slikarska tekstura, mrlja, potez, ploha, tanki namaz boje, debeli namaz.

CRTANJE: - obris, građa, tekstura, kontrast crta, meka crta, tvrda crta, otvorena crta, zatvorena crta, odnos crta, preplet, smjer, mrlja, površina, crtačka tekstura, tlocrt.

MODELIRANJE: - kiparstvo, arhitektura, urbanizam, masa, prošupljena masa, volumen, kip, građevina, kipar, oblik, prostor.

PSIHIČKI ELEMENTI:- ritam, dominacija, kompozicija, proporcija, kompozicija oblika i prostora, simetrija i asimetrija, harmonija, kontrast.

146

Page 147: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PLAN ZBORA (učenici viših razreda)

Voditelj:Aleksandar Rebernik, prof., uč. glazbene kulture

PROGRAM ZBORA:

- vježbe upjevavanja- vježbe razvijanja glasovnih mogućnosti- upoznavanje novih zborskih pjesama

Program po satima:

1. – 15. Učenje i pripremanje pjesama za božićnu priredbu 16. – 35. Učenje i pripremanje pjesama za ostale školske priredbe.

CILJ: učenike naučiti osnovne pojmove pjevanja, upoznati i naučiti nove pjesme te

razviti ljubav prema glazbi i zborskom pjevanju.

NAMJENA AKTIVNOSTI: nastupanje na školskim priredbama i na festivalu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: voditelj zbora i članovi zbora.

NAČIN REALIZACIJE: izvannastavna aktivnost.

VREMENIK AKTIVNOSTI : tijekom cijele školske godine.

147

Page 148: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

TAMBURAŠKA GRUPA

Voditelj: Aleksandar Rebernik, prof., učitelj glazbene kulturePolaznici: učenici 5. – 8. razr. (oko 10)

Vremenik: jedanput tjedno tijekom cijele školske godine

Način realizacije: u učionici glazbene kulture, izvannastavna aktivnost

Cilj: upoznati učenike s instrumentima tamburaške glazbe, približiti im takvu vrstu glazbe, uvježbati pjesme i pripremiti određeni program za školske priredbe i ostale potrebe škole, te razviti osjećaj i ljubav prema muziciranju općenito.

148

Page 149: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NOGOMET, RUKOMET, KOŠARKA, ODBOJKA, GIMNASTIKA

- planom i zaduženjem učitelja TZK na početku školske godine formirane su grupe koje će raditi tijekom cijele školske godine.- RUKOMET, KOŠARKA, ODBOJKA, GIMNASTIKA za djevojčice od petog do osmog razreda.- NOGOMET za dečke od petog do osmog razreda.- planom je predviđeno da škola nastupi na svim natjecanjima koje organizira SŠŠK i koje su pod ingerencijom Ministarstva prosvjete i športa (atletika, kros, plivanje, streljaštvo, stolni tenis).Pripremanje učenika za ova natjecanja odvijat će se kroz nastavu TZK, a neka od složenijih natjecanja (plivanje) i u specifičnim uvjetima.Svaka od grupa brojit će petnaest do dvadeset učenika.Ovisno o vremenskim prilikama i uvjetima rada, neke od grupa neće redovito raditi tijekom zime. No za takve grupe bit će organizirane prijateljske utakmice sa školama koje posjeduju sportsku dvoranu.SADRŽAJ RADA: tehnika, taktika, tjelesna priprema.TEHNIKA - šutiranje, vođenje lopte, skok šut, dodavanje, vršno odbijanje, donje odbijanje, donji i gornji servis, smeč, prijem...TAKTIKA - igra u obrani, igra u napadu, zonska obrana, presing, igra s igračem više, igra s igračem manje...TJELESNA PRIPREMA - izdržljivost, brzina, skočnost, fleksibilnost...CILJ: natjecanje, zabava, mikrosocijalna adaptacija.

Voditelj: Siniša Trajbar, prof.

149

Page 150: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PROMETNA MANIFESTACIJA „SIGURNO U PROMETU“

Godišnji fond sati: 35 nastavnih satiMjesto održavanja: učionica, prometno vježbalište na školskom sportskom terenu i javne cestovne površine mjesta Strahoninec

Mentor: učitelj Boris Tomašić

SADRŽAJNE AKTIVNOSTI:IX. mjesec - osnovni prometni pojmoviX. mjesec - kretanje pješaka u prometu XI. mjesec - vožnja biciklom X. mjesec - prometni znakovi I. mjesec - sigurnost bicikliste u prometu II. mjesec - radnje biciklom u prometu na cesti III. mjesec - promet na raskrižju IV. mjesec - vožnja biciklom u prometu V. mjesec - sudjelovanje na županijskom natjecanju VI. mjesec - eventualno sudjelovanje na državnom natjecanju.

CILJEVI: kako bi se izbjegle pogibeljne situacije i nered u prometu, nastavnim postupcima i oblicima učenja i vježbanja poticati učenikovu motivaciju za aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u prometu na javnim površinama. Stoga će se pokušati aktivirati spoznaje i osobna stajališta te funkcionalni redoslijed stupnjeva učenja prometnih sadržaja i na taj način polučiti sinergijski učinak na poboljšanje osobne sigurnosti u cestovnom prometu.

ZADACI: učenike osposobiti za njihovo sigurno sudjelovanje u svakodnevnim situacijama kretanja na javnim prometnim površinama. Osim toga također ih osposobiti i za sigurnu vještinu upravljanja biciklom te sustavnim i planskim radom pokušati izboriti što bolje rezultate na školskoj i županijskoj razini natjecanja u prometnoj manifestaciji „Sigurno u prometu“.

150

Page 151: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

151

Page 152: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Nazivaktivnosti

Br.uč.

Mjestoodržavanja

VoditeljAktivnosti

Načinkomunikacije

Mladi vatrogasci 20 Vatrogasni dom Strahoninec Danijel Patafta Usmeno

Mladi vatrogasci 20 Vatrogasni dom Savska Ves Ivan Kraljić Usmeno

NK Strahoninec 40 Igralište NK Strahoninec Trener kluba Usmeno

NK BratstvoSavska Ves 20 Igralište kluba Trener kluba Usmeno

ŠK Strahoninec 2 Športski dom Strahoninec Zdravko Janči Usmeno

Škola stranih jezika 16 Čakovec Škola stranih jezika Usmeno

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić 17 Čakovec Umjetnička škola Usmeno

Mažoretkinje 12 Čakovec Trenerica Usmeno

Škola animiranog filma 8 Čakovec Edo Lukman Usmeno

Karate klub Nedelišće 8 Nedelišće Trener Usmeno

KUD Strahoninec 11 Sportski dom Dragan Zdolec Usmeno

NK Čakovec 4 Čakovec Trener Usmeno

AK Nedelišće 4 Nedelišće Trener Usmeno

Karate klub Međimurje 5 Strahoninec Trener Usmeno

Košarkaški klub Vajda 4 Čakovec Trener Usmeno

Teniski klub Franjo Punčec 1 Čakovec Trener Usmeno

Mladi informatičari Strahoninca 37 Škola Dejan Drabić Usmeno

Plivački klub Međimurje 4 Čakovec Trener Usmeno

Gimnastički klub Nedelišće 5 Čakovec Trener Usmeno

Badmintonski klub Čakovec 1 Čakovec Trener Usmeno

Rukometni klub San sport Čakovec 4 Čakovec Trener Usmeno

Rukometni klub Čakovec 4 Čakovec Trener Usmeno

152

Page 153: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZVANUČIONIČNA I TERENSKA NASTAVA

153

Page 154: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE I INTEGRIRANIH NASTAVNIH DANA ZA šk. god. 2011./2012.

RAZRED: 1.a

UČITELJICA: PETRA ŽGANEC VRIJEME OSTVARIVANJA : TIJEKOM ŠKOLSKE 2011./2012. GODINE

154

Page 155: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

mjesec AKTIVNOST, PROGRAM i /ili

PROJEKT

CILJ MJESTO ODRŽAVA

-NJA

AKTIVNOSTIUČENIKA

NOSITELJI AKTIVNO-

STI

TROŠKO-VNIK

rujanHrvatski olimpijski dan

Jesenska svečanost(integrirani nastavni dan)HJ, PID, LK

Neposredno školsko okružje -izvanučionička nastava

- promicanje sporta, olimpizma, zajedničko druženje svih učenika naše škole,-unapređivanje vlastitog zdravlja

-osposobiti uč. za uočavanje značajki jeseni i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- upoznati školski unutarnji i vanjski prostor, djelatnike, osposobljavati za kretanje u školi i na igralištu

- učionica, školsko dvorište/igralište

- školsko dvorište, učionica

- školske prostorije, školsko dvorište, igralište

- sportom do zdravlja-razgovor, samostalno pripovijedanje, pješačenje, igre- inicijalno provjeravanje iz TZK

- čitanje, slušanje pjesme, izražavanje doživljaja, pjevanje, glazbena igra - prepoznati, imenovati i razvrstati nekoliko jesenskih plodova- povezivati uočene vremenske promjene s promjenama u biljnom i životinjskog svijetu, od listova stvarati novi oblik

- upoznati prostorije i djelatnike u školi, kretati se po školskom prostoru, razgovarati, pravilno se kretati hodnicima, koristiti školske prostorije,

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, roditelji

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

0 kn

0 kn

0 kn

155

Page 156: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

listo- pad

Dani kruha- integrirani nastavni dan

Dani kruha – povorka, misa,

Kazališna predstava

- upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda- spoznati složenost nastanka brašna kao osnovne namirnice u dobivanju pekarskih proizvoda

- osvijestiti važnost poštovanja hrane kao osnovne životne potrebe

- pogledati kazališnu predstavu ukazati na- kulturno

- hol škole, učionica, crkva

- kazalište

održavati red i čistoću

- opisati tijek nastajanja kruha - zajedničko blagovanje kruha- razgledati izložbu, pjevati, slikati- nazočiti misi

- gledati kazališnu predstavu

- učitelji RN, učenici 1.a i 1.b razreda, učitelji, roditelji, vjeroučitelj, župnik

- učitelji RN, učenici nižih razreda, knjižničarka

0 kn

20,00 kn

156

Page 157: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

stude-ni

prosi-nac

Promet-izvanučionička nastava

Put od kuće do škole- izvanučionična

nastava

Sveti Nikola – obilježavanje-integrirani sati

ponašanje za vrijeme gledanja

- osposobiti učenike za samostalno sudjelovanje u prometu

- osposobiti učenike za sigurno i samostalno kretanje od kuće do škole

- ispreplitanjem različitih oblika i metoda rada u pojedinim nastavnim situacijama te darivanjem, potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagdanski ugođaj ispunjen iskrenim i toplim osjećajima učenika

- naše mjesto

- prometnice u okolici škole

- učionica

- slikanje sudionika u prometu, pjevanje ili slušanje pjesama s tematikom prometa, izvođenje igara

- poštivati pravila ponašanja u prometu- hodati desnom stranom pločnika ili lijevom stanom ceste, prijelaz preko zebre

- pjevanje i slušanje pjesama o sv. Nikoli- dizajnirati čizmicu za Sv. Nikolu, čašćenje slatkišima

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, vjeroučitelj, župnik, kostimirani Krampus i Sv. Nikola

0kn

0 kn

0 kn

0 kn

157

Page 158: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

sije-čanj

Božić- integrirani nastavni dan

Zima - izvanučionična nastava

Mjesto u kojem živim

- očuvati vjersku, narodnu i obiteljsku tradiciju

- osposobljavati učenike za uočavanje značajki zime i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- odrediti naselje kao selo ili grad,upoznati ili prepoznati pojedine dijelove mjesta, način života, poticati učenike da uoče ljepotu mjesta u kojem žive

- učionica , hol škole

- školsko dvorište, obližnja livada, šumarak

Strahoninec, Savska Ves

- imenovati blagdan -izricanje i zapisivanje blagdanske čestitke, slikanje blagdanskih motiva, pjevanje prigodnih pjesama

- odrediti zimu kao godišnje doba, opisati vremenske prilike tijekom zime i zimske uvjete života, objasniti uzročno-posljedične veze između promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja - promatrati i opisivati promjene u prirodi uvjetovane promjenom godišnjeg doba

- obilazak mjesta stanovanja, imenovati i opisati mjesto u kojem živimo

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, vjeroučiteljica

- učitelji, učenici 1.a i 1.b razreda

- učitelji, učenici 1a i 1.b razreda

0 kn

0 kn

158

Page 159: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

veljača Valentinovo

-integrirani nastavni dan

Fašnik-integrirani nastavni dan

- razvijati pozitivnih emocija kod učenika s ciljem što bolje međusobne komunikacije i života u razrednom odjelu.

- njegovati narodne običaje

- učionica

- učionica, hol škole

- pričanje, čitanje, pjevanje, slušanje pjesama o ljubavi- ples srca i darivanje

- pričanje, čitanje, pjevanje, maskiranje, ples pod maskama

- učitelji, učenici 1.a i b razreda, učiteljica engleskog jezika

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, učiteljice i učenici nižih razreda

0 kn

0 kn

ožujak Proljeće -izvanučionična nastava

Dan voda -integrirani nastavni dan

- osposobiti učenike za uočavanje značajki proljeća i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- osposobljavanje za čuvanje i

- okolica škole

- učionica

- odrediti proljeće kao godišnje dob, opisati vremenske prilike tijekom proljeća, objasniti uzročno-posljedičnu vezu između promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja- promatrati i opisivati promjene u prirodi uvjetovane promjenom godišnjeg doba

- objasniti razloge obilježavanja Dana voda,

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b

0 kn

0 kn

159

Page 160: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

zaštitu voda razvijati pravilan odnos prema vodi

razreda

tra-vanj

Uskrs-integrirani nastavni dan

Dan planeta Zemlje - integrirani nastavni dan

Posjet stomatološkoj ordinaciji u Strahonincu– izvanučionična nastava

- osposobiti učenike za uočavanje i življenje običaja za vrijeme blagdana Uskrsa, te povezivanje sveukupnog značaja sa životnim iskustvom.

- osposobljavati učenike za čuvanje i zaštitu okoliša

- ukazivati učenicima na važnost oralne higijene

- učionica

- učionica, naše školsko dvorište

- stomatološka ordinacija

- slikanje, pisanje čestitki i izrađivanje pisanica

- objasniti razloge obilježavanja Dana planeta zemlje- čitati, razgovarati, uočavati, stvarati, kreativno se likovno izraziti.

- razgledati ordinaciju , upoznati djelatnike u stomatološkoj ordinaciji

- učitelji i učenici 1. a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda, stomatolog i medicinska sestra

0 kn

0 kn

0 kn

svi-banj

Majčin dan-integrirani nastavni dan

- razvijati osjećaj sigurnosti i

učionica - slikanje, pisanje i izrađivanje poklona za

- učitelji i učenici 1a i 1.b

0 kn

160

Page 161: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

pripadnosti obitelji

majku, pjevanje pjesmica o majkama

razreda, vjeroučiteljica

lipanj Ljeto-izvanučionična nastava

Čakovec –poludnevni izlet

- osposobiti učenike za uočavanje značajki ljeta i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- upoznati učenike sa zavičajnim gradom

- okolica škole

grad Čakovec

- spoznati i objasniti uzročno-posljedičnu vezu između ljetnih promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja-nabrojiti i opisati osobitosti kasnog proljeća/ljeta

- pravilno se ponašati u sredstvima javnog prijevoza, kretati se gradom u grupi i razvijati osjećaj za zajedništvo- uočavati kulturno povijesne znamenitosti u gradu, upoznati gradsku knjižnicu i čitaonicu- provesti slobodno vrijeme u igri u gradskom parku

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

0 kn

15,00 kn

NAČIN VREDNOVANJA: Kritičko sagledavanje svih stadija istraživanja, jednostavnim stilom i rječnikom u suglasju s dobi učenika.

161

Page 162: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE I INTEGRIRANIH NASTAVNIH DANA ZA šk. god. 2011./2012. RAZRED: 1.b

UČITELJ: MARIO KANIŽAJ VRIJEME OSTVARIVANJA : TIJEKOM ŠKOLSKE 2011./2012. GODINE

162

Page 163: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

mjesec AKTIVNOST, PROGRAM i /ili

PROJEKT

CILJ MJESTO ODRŽAVA

-NJA

AKTIVNOSTIUČENIKA

NOSITELJI AKTIVNO-

STI

TROŠKO-VNIK

rujanHrvatski olimpijski dan

Jesenska svečanost(integrirani nastavni dan)HJ, PID, LK

Neposredno školsko okružje -izvanučionička nastava

- promicanje sporta, olimpizma, zajedničko druženje svih učenika naše škole,-unapređivanje vlastitog zdravlja

-osposobiti uč. za uočavanje značajki jeseni i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- upoznati školski unutarnji i vanjski prostor, djelatnike, osposobljavati za kretanje u školi i na igralištu

- učionica, školsko dvorište/igralište

- školsko dvorište, učionica

- školske prostorije, školsko dvorište, igralište

- sportom do zdravlja-razgovor, samostalno pripovijedanje, pješačenje, igre- inicijalno provjeravanje iz TZK

- čitanje, slušanje pjesme, izražavanje doživljaja, pjevanje, glazbena igra - prepoznati, imenovati i razvrstati nekoliko jesenskih plodova- povezivati uočene vremenske promjene s promjenama u biljnom i životinjskog svijetu, od listova stvarati novi oblik

- upoznati prostorije i djelatnike u školi, kretati se po školskom prostoru, razgovarati, pravilno se kretati hodnicima, koristiti školske prostorije,

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, roditelji

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

0 kn

0 kn

0 kn

163

Page 164: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

listo- pad

Dani kruha- integrirani nastavni dan

Dani kruha – povorka, misa,

Kazališna predstava

- upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda- spoznati složenost nastanka brašna kao osnovne namirnice u dobivanju pekarskih proizvoda

- osvijestiti važnost poštovanja hrane kao osnovne životne potrebe

- pogledati kazališnu predstavu ukazati na- kulturno

- hol škole, učionica, crkva

- kazalište

održavati red i čistoću

- opisati tijek nastajanja kruha - zajedničko blagovanje kruha- razgledati izložbu, pjevati, slikati- nazočiti misi

- gledati kazališnu predstavu

- učitelji RN, učenici 1.a i 1.b razreda, učitelji, roditelji, vjeroučitelj, župnik

- učitelji RN, učenici nižih razreda, knjižničarka

0 kn

20,00 kn

164

Page 165: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

stude-ni

prosi-nac

Promet-izvanučionička nastava

Put od kuće do škole- izvanučionična

nastava

Sveti Nikola – obilježavanje-integrirani sati

ponašanje za vrijeme gledanja

- osposobiti učenike za samostalno sudjelovanje u prometu

- osposobiti učenike za sigurno i samostalno kretanje od kuće do škole

- ispreplitanjem različitih oblika i metoda rada u pojedinim nastavnim situacijama te darivanjem, potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagdanski ugođaj ispunjen iskrenim i toplim osjećajima učenika

- naše mjesto

- prometnice u okolici škole

- učionica

- slikanje sudionika u prometu, pjevanje ili slušanje pjesama s tematikom prometa, izvođenje igara

- poštivati pravila ponašanja u prometu- hodati desnom stranom pločnika ili lijevom stanom ceste, prijelaz preko zebre

- pjevanje i slušanje pjesama o sv. Nikoli- dizajnirati čizmicu za Sv. Nikolu, čašćenje slatkišima

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, vjeroučitelj, župnik, kostimirani Krampus i Sv. Nikola

0kn

0 kn

0 kn

0 kn

165

Page 166: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

sije-čanj

Božić- integrirani nastavni dan

Zima - izvanučionična nastava

Mjesto u kojem živim

- očuvati vjersku, narodnu i obiteljsku tradiciju

- osposobljavati učenike za uočavanje značajki zime i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- odrediti naselje kao selo ili grad,upoznati ili prepoznati pojedine dijelove mjesta, način života, poticati učenike da uoče ljepotu mjesta u kojem žive

- učionica , hol škole

- školsko dvorište, obližnja livada, šumarak

Strahoninec, Savska Ves

- imenovati blagdan -izricanje i zapisivanje blagdanske čestitke, slikanje blagdanskih motiva, pjevanje prigodnih pjesama

- odrediti zimu kao godišnje doba, opisati vremenske prilike tijekom zime i zimske uvjete života, objasniti uzročno-posljedične veze između promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja - promatrati i opisivati promjene u prirodi uvjetovane promjenom godišnjeg doba

- obilazak mjesta stanovanja, imenovati i opisati mjesto u kojem živimo

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, vjeroučiteljica

- učitelji, učenici 1.a i 1.b razreda

- učitelji, učenici 1a i 1.b razreda

0 kn

0 kn

166

Page 167: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

veljača Valentinovo

-integrirani nastavni dan

Fašnik-integrirani nastavni dan

- razvijati pozitivnih emocija kod učenika s ciljem što bolje međusobne komunikacije i života u razrednom odjelu.

- njegovati narodne običaje

- učionica

- učionica, hol škole

- pričanje, čitanje, pjevanje, slušanje pjesama o ljubavi- ples srca i darivanje

- pričanje, čitanje, pjevanje, maskiranje, ples pod maskama

- učitelji, učenici 1.a i b razreda, učiteljica engleskog jezika

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda, učiteljice i učenici nižih razreda

0 kn

0 kn

ožujak Proljeće -izvanučionična nastava

Dan voda -integrirani nastavni dan

- osposobiti učenike za uočavanje značajki proljeća i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- osposobljavanje za čuvanje i

- okolica škole

- učionica

- odrediti proljeće kao godišnje dob, opisati vremenske prilike tijekom proljeća, objasniti uzročno-posljedičnu vezu između promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja- promatrati i opisivati promjene u prirodi uvjetovane promjenom godišnjeg doba

- objasniti razloge obilježavanja Dana voda,

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b

0 kn

0 kn

167

Page 168: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

zaštitu voda razvijati pravilan odnos prema vodi

razreda

tra-vanj

Uskrs-integrirani nastavni dan

Dan planeta Zemlje - integrirani nastavni dan

Posjet stomatološkoj ordinaciji u Strahonincu– izvanučionična nastava

- osposobiti učenike za uočavanje i življenje običaja za vrijeme blagdana Uskrsa, te povezivanje sveukupnog značaja sa životnim iskustvom.

- osposobljavati učenike za čuvanje i zaštitu okoliša

- ukazivati učenicima na važnost oralne higijene

- učionica

- učionica, naše školsko dvorište

- stomatološka ordinacija

- slikanje, pisanje čestitki i izrađivanje pisanica

- objasniti razloge obilježavanja Dana planeta zemlje- čitati, razgovarati, uočavati, stvarati, kreativno se likovno izraziti.

- razgledati ordinaciju , upoznati djelatnike u stomatološkoj ordinaciji

- učitelji i učenici 1. a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda, stomatolog i medicinska sestra

0 kn

0 kn

0 kn

svi-banj

Majčin dan-integrirani nastavni dan

- razvijati osjećaj sigurnosti i

učionica - slikanje, pisanje i izrađivanje poklona za

- učitelji i učenici 1a i 1.b

0 kn

168

Page 169: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

pripadnosti obitelji

majku, pjevanje pjesmica o majkama

razreda, vjeroučiteljica

lipanj Ljeto-izvanučionična nastava

Čakovec –poludnevni izlet

- osposobiti učenike za uočavanje značajki ljeta i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom

- upoznati učenike sa zavičajnim gradom

- okolica škole

grad Čakovec

- spoznati i objasniti uzročno-posljedičnu vezu između ljetnih promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja-nabrojiti i opisati osobitosti kasnog proljeća/ljeta

- pravilno se ponašati u sredstvima javnog prijevoza, kretati se gradom u grupi i razvijati osjećaj za zajedništvo- uočavati kulturno povijesne znamenitosti u gradu, upoznati gradsku knjižnicu i čitaonicu- provesti slobodno vrijeme u igri u gradskom parku

- učitelji i učenici 1a i 1.b razreda

- učitelji i učenici 1.a i 1.b razreda

0 kn

15,00 kn

NAČIN VREDNOVANJA: Kritičko sagledavanje svih stadija istraživanja, jednostavnim stilom i rječnikom u suglasju s dobi učenika.

169

Page 170: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012. za 2.a i 2.b razred

Učiteljice: Ksenija Meglić i Desanka Jelenić

RUJAN Hrvatski olimpijski dan (10.09.2010.)CILJ: promicanje sporta, olimpizma, zajedničko druženje svih učemika, unapređivanje vlastitog zdravljaMJESTO ODRŽAVANJA: učionica, školsko dvorište (igralište)AKTIVNOSTI UČENIKA: razgovor, demonstracija, pješačenje, igreNOSITELJI: učiteljica i učenici PREDVIĐENI TROŠAK: 0 knJESENSKA svečanost (integrirani nastavni dan) CILJ: osposobiti učenike za uočavanje značajki jeseni i povezivanje znanjaMJESTO ODRŽAVANJA: školsko dvorište, učionica AKTIVNOSTI UČENIKA: čitanje, slušanje i pjevanje pjesme, izražavanje doživljaja, glazbena igra. Prepoznati, imenovati i razvrstati nekoliko plodova jeseni. Povezivati uočene vremenske promjene s promjenama u okruženju. Nacrtati viđene promjene. Igrati štafetne igre s plodovima jeseni. PREDVIĐENI TROŠAK: 0,00 knNOSITELJI: učiteljica, pratitelj PREDVIĐENI TROŠAK: 0 kn

LISTOPAD DANI KRUHA integrirani nastavni danDani kruha – povorka, misaCILJ osvijestiti važnost poštovanja kruha kao osnovne životne namirnice MJESTO ODRŽAVANJA: hol škole i učionice, naše mjesto, crkvaAKTIVNOSTI UČENIKA: donijeti vlastoručno izrađen kruh ili pecivo, opisati tijek nastajanja kruha, zajedničko blagovanje kruha, razgledati izložbu, pjevati, slikati, prisustvovati i kušati donešenu hranuNOSITELJI: učiteljica, pratiteljPREDVIĐENI TROŠAK: 0 knKAZALIŠNA PREDSTAVA: CILJ: pogledati kazališnu predstavu, razvijati kulturno ponašanje u javnim ustanovamaMJESTO ODRŽAVANJA: u holu škole, Centar za kulturu Čakovec AKTIVNOSTI UČENIKA: doživjeti kazališnu predstavuNOSITELJI: učiteljica, pratiteljPREDVIĐENI TROŠAK: 10,00 kn

170

Page 171: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

STUDENI AKTIVNOST: putujemo (vlakom, autobusom u Varaždin)IZVANUČIONIČNA NASTAVACILJ: shvatiti važnost prometne povezanosti, prepoznati i imenovati prostor za putnike i znati njegovu namjenu, shvatiti važnost željezničkog prometa, upoznati željeznički i autobusni kolodvor, upoznati prostorije i dijelove kolodvora MJESTO ODRŽAVANJA: Željeznički i Autobusni kolodvori u Čakovcu i VaraždinuAKTIVNOSTI UČENIKA: posjetiti Autobusni i Željeznički kolodvor u Čakovcu i Varaždinu, doživjeti vožnju vlakom i autobusom, usvojiti pravila ponašanja u prometu i putovanju NOSITELJI: učiteljica, pratiteljPREDVIĐENI TROŠAK: 30,00 kn

PROSINACSVETI NIKOLA - obilježavanje, integrirani satiCILJ: različitim oblicima i metodama nastavnog rada, te darivanjem učenika potaknuti veselo raspoloženje i blagdanski ugođaj MJESTO ODRŽAVANJA: učionicaAKTIVNOSTI UČENIKA: vježbe čitanja i pisanja, dramatizacije, pjevati i slušati o sv. Nikoli, dizajnirati čizmicu za sv. Nikolu, čašćenje slatkišimaNOSITELJI: učiteljica, učitelji r.n., roditelji, župnik, vjeroučiteljica, Krampus i sv. NikolaPREDVIĐENI TROŠAK: 0 knBOŽIĆ CILJ: očuvati narodnu obiteljsku i vjersku tradiciju MJESTO ODRŽAVANJA: učionicaAKTIVNOSTI UČENIKA: imenovati blagdan, izricanje i pisanje čestitke, slikanje blagdanskih tema, te pjevanje prigodnih pjesamaNOSITELJI: učiteljice r.n., vjeroučiteljiPREDVIĐENI TROŠAK: 0 kn

SIJEČANJ PROMJENE U OKOLIŠU ZIMI- OKOLIŠ ŠKOLEIzvanučionična nastavaCILJ: osposobiti učenike za uočavanje značajki zime i povezivati sveukupno stečeno znanjeMJESTO ODRŽAVANJA: okolica školeAKTIVNOSTI UČENIKA: naučiti da je zima godišnje doba, opisati vrijeme i rad ljudi zimi, uočiti povezanost godišnjih doba i života ljudi, biljaka i životinja NOSITELJI: učiteljica i pratitelj PREDVIĐENI TROŠAK: 0 kn

171

Page 172: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VELJAČAVALENTINOVOINTEGRIRANI NASTAVNI DAN CILJ: razvijanje pozitivnih emocija kod učenika i učenica s ciljem što bolje međusobne suradnje i uvažavanja MJESTO ODRŽAVANJA: učionicaAKTIVNOSTI UČENIKA: pjevanje, čitanje, pisanje, ples srca i darivanjeNOSITELJI: učiteljica, učiteljica engleskog jezikaPREDVIĐENI TROŠAK: 20,00 knFAŠNIKINTEGRIRANI NASTAVNI DAN CILJ: njegovati narodne običajeMJESTO ODRŽAVANJA: učionica, hol školeAKTIVNOSTI UČENIKA: pričanje, čitanje, pjevanje, plesNOSITELJI: učiteljica i učiteljice nižih razreda PREDVIĐENI TROŠAK: 0 knZDRAVSTVENE USTANOVEIZVANUČIONIČNA NASTAVAPOSJET ŽUPANIJSKOJ BOLNICI U ČAKOVCUCILJ: razvijati potrebu za očuvanjem zdravlja i upoznati djelatnike bolniceMJESTO ODRŽAVANJA: Županijska bolnica ČakovecAKTIVNOSTI UČENIKA: pravilno se kretati u prometu, kulturno se ponašati u bolnici, razvijati pravilan odnos prema zdravlju, razgledati bolnicu, upoznati zdravstvene djelatnike bolniceNOSITELJI: učiteljica, liječnici, medicinska sestraPREDVIĐENI TROŠAK: 5,00 kn

OŽUJAK PROLJEĆE I PRIRODNE POJAVE U NAŠEM OKRUŽENJUIzvanučionična nastavaCILJ: osposobiti učenike za uočavanje značaji proljeća i povezivati sveukupno stečeno znanjeMJESTO ODRŽAVANJA: okolica školeAKTIVNOSTI UČENIKA: znati da je proljeće godišnje doba, opisati vrijeme, život ljudi, biljaka i životinja te rad ljudi DAN VODAINTEGRIRANI NASTAVNI DAN CILJ: osposobiti učenike za čuvanje i zaštitu vodaMJESTO ODRŽAVANJA: učionicaAKTIVNOSTI UČENIKA: čitati, slikati, razgovarati o važnosti vode za život, pjevatiNOSITELJI: učiteljica PREDVIĐENI TROŠAK: 5,00 kn

172

Page 173: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

TRAVANJUSKRS INTEGRIRANI NASTAVNI DAN CILJ: osposobiti učenike za uočavanje i življenje običaja za UskrsMJESTO ODRŽAVANJA: učionicaAKTIVNOSTI UČENIKA: slikanje, pisanje čestitiki, izrađivanje pisanicaNOSITELJI: učiteljicaPREDVIĐENI TROŠAK: 5,00 knDAN PLANETA ZEMLJEINTEGRIRANI NASTAVNI DAN CILJ: osposobiti učenike za čuvanje i zaštitu okolišaMJESTO ODRŽAVANJA: učionica, školsko dvorišteAKTIVNOSTI UČENIKA: znati razloge obilježavanja Dana planeta zemlje, čitati, razgovarati, uočavati, zaključivati, likovno se izražavati NOSITELJI: učiteljica i učenici 2 aPREDVIĐENI TROŠAK: 0,00 kn

SVIBANJ MAJČIN DAN INTEGRIRANI NASTAVNI DAN CILJ: razvijati ljubav prema majci, razvijati osjećaj sigurnosti i pripadnostiMJESTO ODRŽAVANJA: učionicaAKTIVNOSTI UČENIKA: slikanje, pisanje, izrada poklona za mame, pjevanje pjesmica NOSITELJI: učiteljica, učenici, vjeroučiteljicaPREDVIĐENI TROŠAK: 0,00 knPOSJET ŽUPANIJSKOJ BOLNICI U ČAKOVCUCILJ: razvijati potrebu za očuvanjem zdravlja i upoznati djelatnike bolniceMJESTO ODRŽAVANJA: Županijska bolnica ČakovecAKTIVNOSTI UČENIKA: pravilno se kretati u prometu, kulturno se ponašati u bolnici, razvijati pravilan odnos prema zdravlju, razgledati bolnicu, upoznati zdravstvene djelatnike bolniceNOSITELJI: učiteljica, liječnici, medicinska sestraPREDVIĐENI TROŠAK: 5,00 knUPOZNATI SVOJE MJESTOCILJ: osposobiti učenike za samostalno kretanje po svojem mjestu i upoznavanje važnih ustanova u mjestu MJESTO ODRŽAVANJA: Strahoninec i Savska VesAKTIVNOSTI UČENIKA: pisati adrese doma i škole, snalaziti se na osnovu kućnih brojeva, upoznati Općinu i djelatnike u njojNOSITELJI: učiteljica, učenici, pratiteljPREDVIĐENI TROŠAK: 0,00 knSEOSKO GOSPODARSTVOCILJ: upoznati život i životinje selaMJESTO ODRŽAVANJA: seosko gospodarstvo

173

Page 174: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

AKTIVNOSTI UČENIKA: upoznati životinje sela, njihove nastambe i prehranu, umanjiti neugodu ili strah pred životinjama, shvatiti važnost brige čovjeka prema životinjamaNOSITELJI: učiteljica, učenici PREDVIĐENI TROŠAK: 0,00 kn

LIPANJ LJETO U NAŠEM OKRUŽENJU Izvanučionična nastavaCILJ: osposobiti učenike za uočavanje značajki ljeta i povezivati sveukupno stečeno znanjeMJESTO ODRŽAVANJA: okolica školeAKTIVNOSTI UČENIKA: uočiti i objasniti vezu između godišnjih doba i života ljudi, biljaka i životinja, znati opisati osobine ljetaNOSITELJI: učiteljica, učenici i pratiteljJEDNODNEVNI IZLET PO MEĐIMURJU NA KRAJU ŠKOLSKE GODINECILJ: upoznati zavičaj u kojem živimo, uočiti posebnosti zavičaja, znati imenovati vode, biljke i životinje zavičaja, znati važne kulturno povjesne ustanove, uočiti prometnu povezanost i djelatnost ljudi, razvijati pravilan odnos prema prirodnim i kulturnim znamenitostima, znati važnost očuvanja svih znamenitosti zavičajaMJESTO ODRŽAVANJA: Gornje i Donje MeđimurjeNOSITELJI: učiteljica, učenici, pratitelj PREDVIĐENI TROŠAK: 140,00 kn

174

Page 175: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE I TEMATSKIH DANA ZA šk. god. 2011./2012. RAZRED: 3.a i 3.b

UČITELJICE: Višnja Balog i Jadranka Škvorc VRIJEME OSTVARIVANJA: TIJEKOM ŠKOLSKE 2011./2012. GODINE

175

Page 176: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VRE- MENIK

AKTIVNOST, PROGRAM ili

PROJEKT

CILJ MJESTOREALIZA-

CIJE

AKTIVNOSTIUČENIKA

NOSITELJI AKTIVNOSTI

TROŠKO-VNIK

RUJAN

Hrvatski olimpijski dan (9.9.)

Olimpijske igre

Jesenska svečanost(integrirani nastavni dan) (23.9.)HJ, PID, LK,

PRIRODA I DRUŠTVOSNALAŽENJE U PROSTORUStajalište i obzor-

- promicanje sporta, olimpizma, zajedničko druženje svih učenika naše škole,-unapređivanje vlastitog zdravlja- razvijanje kulture navijanja i ponašanja na sportskim događajima

-osposobiti učenike za uočavanje značajki jeseni i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom,povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi - razvijati zanimanje za promatranje prirode

- odrediti i imenovati glavne i sporedne strane svijeta- odrediti i imenovati

školsko dvorište/igralište

školsko dvorište, učionica

-školsko dvorište

Sportom do zdravlja-razgovor, samostalno pripovijedanje, pješačenje, igreInicijalno provjeravanje iz TZK

čitanje, slušanje pjesme, izražavanje doživljaja, pjevanje, glazbena igra. Prepoznati, imenovati i razvrstati nekoliko jesenjih plodova. Povezivati uočene vremenske promjene s promjenama u biljnom i životinjskog svijetu, od listova stvarati novi oblik.

- odrediti stajalište i obzor- uočiti vezu između visine stajališta i širine obzora - pronaći u prirodi određene

Učitelji RN , učenici i roditelji

Učiteljica 3.a. i 3.b razreda i učenici

Učiteljica 3.a i 3.b razreda i učenici

Nema troškova

Nema troškova

Nema troškova

176

Page 177: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

LISTOPAD

izvanučionička nastava

Strane svijeta-izvanučionička nastava

Dani kruha- integrirani nastavni dan(HJ, GK, VJ, PID)

Dani kruha – povorka, misa,

stajalište i obzor - usvojiti strane svijeta na razini praktične primjene u stvarnosti uočiti vezu između visine stajališta i veličine (širine) obzora

- odrediti glavne i sporedne strane svijeta i znati ih zapisati kraticama

Upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda. Spoznati složenost nastanka brašna kao osnovne namirnice u dobivanju pekarskih proizvoda. Osvijestiti važnost poštovanja hrane kao osnovne životne potrebe.

- školsko dvorište

U holu škole i u učionici

crkva

znakove pomoću kojih se može orijentirati

- odrediti glavne i sporedne - odrediti strane svijeta- odrediti na kojoj strani svijeta se nalaze objekti u neposrednoj blizini stajališta

Donijeti namirnice za pečenje kruha , zamijesiti ga u razredu i ispeći u kuhinji uz pomoć kuharice. Opisati tijek nastajanja kruha. Zajedničko blagovanje kruha. Razgledati izložbu. Pjevati. Slikati.

Prisustvovati misi. Kušati pekarske proizvode.

Učitelji, učenici , kuharica ,roditelji, župnik

Učiteljica 3.a.i3. b razreda , učenici , vjeroučitelji, župnik

Nema troškova

Troškovi namirnica

177

Page 178: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

STUDENI

Kazališna predstava-izvanučionička nastava

OBILJEŽJA ZAVIČAJAPodneblje, vremenska obilježja zavičaja u

Pogledati kazališnu predstavu. Razvijati kulturno ponašanje za vrijeme gledanja.Razlikovati glavne i sporedne likove. Uočiti redoslijed događaja, izražavati mišljenje

Uočavati , pratiti , bilježiti i razlikovati vremenske pojave pojedinih godišnjih doba , uočiti međusobnu

Centar za kulturu Čakovec ili HNK u Varaždinu

- livada i obližnji šumarak u okolici škole

Doživjeti kazališnu predstavu.Nakon gledanja predstave govorna vježba na satu hrvatskog jezika .

-uočavanje, sustavno praćenje, bilježenje, razlikovanje iuspoređivanje vremenskih pojava pojedinih godišnjihdoba

Učiteljica 3.a i 3. b razreda , učenici

Učiteljica 3. a i b razreda , učenici

Troškovi prijevoza autobusom i cijene ulaznice (oko 30 kn)

Nema troškova

178

Page 179: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PROSINAC

jesen – projekt (sustavno praćenje tijekom cijele školske godine)

ZEMLJOVIDPlan mjesta -izvanučionička nastava- nastava u općini Strahoninec,

Sveti Nikola – obilježavanje-integrirani sati

ovisnost podneblja i životne zajednice u zavičajnom području, nabrojiti tipične biljke i životinje zavičaja

Snalaziti se na planu mjesta

Ispreplitanjem različitih oblika i metoda rada u pojedinim nastavnim situacijama te darivanjem, potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagdanski ugođaj ispunjen iskrenim i toplim osjećajima učenika

mjesto stanovanja, općina

Učionica

- izrada kalendara prirode-razlagati povezanost, međusobnu ovisnost podneblja, iživotne zajednice u zavičajnoj regiji

- izraditi i kretati se u prostoru pomoću plana mjesta- upoznati planove općine Strahoninec

Pjevanje i slušanje pjesama o Sv. Nikoli. Scenske improvizacije. Dizajnirati čizmicu za Sv. Nikolu.

Pridržavati se higijenskih normi

Učiteljica 3. a. i b razreda , učenici , načelnica i tajnica općine

Učiteljica 3.a i 3.b, učenici,

Učiteljica 3. b i a razreda , učenici, vjeroučiteljica

Nema troškova

Nema troškova

Nema

179

Page 180: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

S I JEČANJ

Naše zdravlje (med. sestra ili liječnik - gost u razredu)

Posjet HBO

Božić- integrirani nastavni dan(HJ, PID, GK, LK, VJ)

OBILJEŽJA ZAVIČAJAPodneblje, vremenska obilježja zavičaja zimi-izvanučionička nastava

Razumjeti način prijenosa zaraznih bolesti , znati prepoznati zlostavljanje i zatražiti pomoć-senzibiliziranje za oboljele, hendikepirane, nemoćne istare osobe

Očuvati vjersku, narodnu i obiteljsku tradiciju.Osposobljavati učenike za uočavanje značajki zime i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom.

Uočavati , pratiti , bilježiti i razlikovati vremenske pojave pojedinih godišnjih doba , uočiti međusobnu ovisnost podneblja i životne zajednice u

HBO

učionica

- livada i obližnji šumarak u okolici škole

ponašanja; poticatiodgovorno ponašanje prema svom zdravlju (prehrana,odjeća, higijena, bavljenje sportom);

Imenovati blagdan u književnim djelima. Izricanje i zapisivanje blagdanske čestitke. Slikanje blagdanskih tema. Pjevanje prigodnih pjesama.

Opisati vremenske prilike tijekom zime i zimske uvjete života. Objasniti uzročno-posljedične veze između promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja. Promatrati i opisivati promjene u prirodi

Učiteljica 3. razreda , učenici, liječnik ili medicinska sestra

Učiteljica i učenici 3.b- liječnici, liječnici specijalisti i med. sestre

Učiteljica 3. a i b razreda , učenici, vjeroučitelj,

Učiteljica 3. a..b razreda , učenici,

troškova

Nema troškova

Nema troškova

180

Page 181: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

POSJET MUZEJU

zavičajnom području, nabrojiti tipične biljke i životinje zavičaja

Upoznati muzej kao kulturnu ustanovu. Muzej

Međimurja

uvjetovane promjenom godišnjeg doba.

Kroz predmete u muzeju upoznati prošlost našeg kraja. Pristojno ponašanje u muzeju. Razvijati ljubav prema baštini.

Učiteljice i učenici 3.a i 3.b

Trošak prijevoza

Godišnja karta za Muzej

VELJAČA

O

Valentinovo -integrirani nastavni dan(HJ, EJ, GK, LK)

Fašnik-integrirani nastavni dan(HJ, TZK, SR, LK)

Razvijati pozitivnih emocija kod učenika s ciljem što bolje međusobne komunikacije i života u razrednom odjelu.

Njegovati narodne običaje.

Učionica

Učionica, hol škole

Pričanje, čitanje, pjevanje, slušanje pjesama o ljubavi. Ples srca i darivanje.

Pričanje, čitanje, pjevanje, maskiranje, ples pod maskama.

Učiteljica, učenici 3.a. i b razreda, učiteljica engleskog jezika

Učiteljica i učenici 3.a i .b razreda

Nema troškova

Nema troškova

181

Page 182: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

ŽUJAK Podneblje, vremenska

obilježja zavičaja u proljeće -izvanučionička nastava

POZDRAV PROLJEĆU zajedničko druženje učenika i roditelja

Dan voda -integrirani nastavni dan – PLAVI DAN

(HJ, PID, GK, LK)Zajedničko druženje s roditeljima uz vodu

Uočavati , pratiti , bilježiti i razlikovati vremenske pojave pojedinih godišnjih doba , uočiti međusobnu ovisnost podneblja i životne zajednice u zavičajnom području, nabrojiti tipične biljke i životinje zavičaja

Osposobljavanje za čuvanje i zaštitu voda

Zajedničko druženje roditelja i učenika radi stvaranja bolje suradnje i obilježavanje Dana voda

- livada i obližnji šumarak u okolici škole

Posjet rijeci Muri

Gornji Kuršanec

Opisati vremenske prilike tijekom proljeća i uvjete života. Objasniti uzročno-posljedične veze između promjena u prirodi i ponašanja ljudi i životinja. Promatrati i opisivati promjene u prirodi u proljeće. Igre u prirodi

Objasniti razloge obilježavanja Dana voda. Čitati, stvarati ritam vode, slikati . Razvijati pravilan odnos prema vodi.

Sportske igre uz vodu

Učiteljica 3.a i b razreda , učenici

Učiteljica i učenici 3.b

Učiteljice 3. b razreda , učenici,

Učiteljica i učenici 3.a i roditelji

Nema troškova

Trošak roditelja

Cijena prijevoza

Trošak roditelja

182

Page 183: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

TRAVANJ

Uskrs-integrirani nastavni dan(HJ, PID, MAT, LK)

Dan planeta Zemlje - integrirani nastavni dan- ZELENI DAN- (HJ, PID, MAT,LK,SR)

Osposobiti učenike za uočavanje i življenje običaja za vrijeme blagdana Uskrsa, te povezivanje sveukupnog značaja sa životnim iskustvom.

Osposobljavati učenike za čuvanje i zaštitu okoliša

Učionica

učionica

Slikanje, pisanje čestitki i izrađivanje pisanica.

Objasniti razloge obilježavanja Dana planeta zemlje. Čitati, razgovarati, uočavati, logički zaključivati, stvarati, kreativno se likovno izraziti.

Učiteljica i učenici 3.a i b razreda

Učiteljica i učenici 3.a i .b. razreda, roditelji

Nema troškova

Nema troškova

SVIBANJ

Majčin dan-integrirani nastavni dan(HJ, GK,LK, VJ)

Promet-izvanučionička nastava

Razvijati osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Razvijati ljubav.

-prepoznati i imenovati vrste prometnica koje povezujuzavičaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu nazemljovidu zavičajne regije ili na zemljovidu RH-razlikovati vrste gradskog prijevoza

Učionica

- prometnice Strahoninca

Slikanje, pisanje i izrađivanje poklona za majku. Pjevanje pjesmica o majkama.

Promatrati i pratiti stvarni promet i prometne znakove ,izvođenje igara oponašanja kretanja prometnicom.

Učiteljica i učenici 3.a i b razreda ,vjeroučiteljica

Učitelj i učenici 3.a I b razreda

Nema troškova

Nema troškova

Karta vlaka na relaciji ČK-VŽ

183

Page 184: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Putovanje vlakom ČK-VŽĐ

Upoznati vlak kao prijevozno sredstvo, pravilno ponašanje u vlaku

Željeznička stanica Voziti se vlakom i doživjeti vlak

kao prometno sredstvoUčiteljica i učenici 3.a

LIPANJ

TIJE-KOM ŠKO-LSKE GO-DINE

(prema županijskom planu)

Stručna ekskurzija na kraju nastavne godine

Putovanje vlakom ČK_VŽ

Obuka plivanja

-upoznati prometnu povezanost zavičaja- upoznati reljef Hrvatskog zagorja- upoznati prošlost i kulturno povijesne spomenike Hrvatskog zagorja- njegovati pravilno ponašanje na putovanju- njegovati kulturnu baštinu određenog zavičajaUpoznati vlak kao prijevozno sredstvo, pravilno ponašanje u vlaku

-razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta (kardiovaskularni, respiratorni sustavi, fleksibilnost, koordinacija)

Hrvatsko zagorje

Željeznička stanica Čakovec

Bazeni Čakovec

Promatrati i uočavati raznolikost reljefaUočiti vrste prometnica i prometaPravilno se ponašati na putovanju i na prometnicama.Prikupljati slikovni materijalUočiti razlike života u prošlosti i sadašnjosti- usporediti

Voziti se vlakom i doživjeti vlak kao tračno prometalo.

- učenici neplivači će uz učitelje plivanja savladati osnove plivanja , a učenici plivači usavršit će tehniku plivanja

Učiteljice i učenici 3.a i 3.b razreda

Učiteljica i učenici 3.b

Učiteljica 3.a i 3.b razreda , učenici, učitelji plivanja

Oko 120 kuna

Karta vlaka na relaciji ČK-VŽ

Troškove pokriva MZOS i Županija

184

Page 185: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- obuka neplivača i usavršavanje tehnike plivanja za plivače

Plan izradile učiteljice Višnja Balog i Jadranka Škvorc, 21. lipnja 2011.

185

Page 186: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE I INTEGRIRANIH DANA za šk. god. 2011./2012. RAZRED: 4.a

UČITELJICA: Adriana Delonga Bregović VRIJEME OSTVARIVANJA: TIJEKOM ŠKOLSKE 2011./2012. GODINE

186

Page 187: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VRE- MENIK

AKTIVNOST, PROGRAM ili

PROJEKT

CILJ MJESTOREALIZA-

CIJE

AKTIVNOSTIUČENIKA

NOSITELJI AKTIVNOSTI

TROŠKO-VNIK

R

U

J

A

N

L

I

S

Hrvatski olimpijski dan

Jesenska svečanost(integrirani nastavni dan)HJ, PID, LK,

- promicanje sporta, olimpizma, zajedničko druženje svih učenika naše škole,-unapređivanje vlastitog zdravlja- razvijanje kulture navijanja i ponašanja na sportskim događajima

-osposobiti učenike za uočavanje značajki jeseni i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom,povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi - razvijati zanimanje za promatranje prirode

školsko dvorište/igralište

školsko dvorište, učionica

Sportom do zdravlja-razgovor, samostalno pripovijedanje, pješačenje, igre

- čitanje, slušanje pjesama, izražavanje doživljaja, pjevanje, glazbena igra- prepoznati, imenovati i razvrstati nekoliko jesenjih plodova. Povezivati uočene vremenske promjene s promjenama u biljnom i životinjskog svijetu, od listova stvarati novi oblik.

učitelji RN , učenici i roditelji

- učiteljica 4.a razreda i učenici

nema troškova

nema troškova

187

Page 188: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

T

O

P

A

D

S

T

U

D

E

Dani kruha- integrirani nastavni dan(HJ, GK, VJ, PID)

Dani kruha – povorka, misa,

Zagreb – glavni grad RH (jednodnevna školska ekskurzija

Upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda. Spoznati složenost nastanka brašna kao osnovne namirnice u dobivanju pekarskih proizvoda. Osvijestiti važnost poštovanja hrane kao osnovne životne potrebe.

- imenovati glavni grad RH i odrediti mu smještaj na zemljovidu- objasniti da je Zagreb političko, kulturno, upravno, zdravstveno, prosvjetno i športsko središteupoznati najvažnije kulturno-povijesne spomenike grada- izgrađivati pravilan stav prema povijesno-kulturnim znamenitostima Zagreba

hol škole i učionica

crkva

Zagreb

Donijeti namirnice za pečenje peciva , zamijesiti ga u razredu i ispeći u kuhinji uz pomoć kuharice. Opisati tijek nastajanja kruha. Zajedničko blagovanje kruha. Razgledati izložbu. Pjevati. Slikati.

Prisustvovati misi. Kušati pekarske proizvode.

1. skupina: Izrađuje plakat o Zagrebu kao glavnom gradu Republike Hrvatske, odnosno upravnom i političkom središtu Zagreba.

2. skupina: Izrađuje plakat o kulturno-povijesnoj znamenitosti grada Zagreba – katedrali.

3. skupina: Izrađuje plakat o posjetu Muzeju grada Zagreba.

učitelji, učenici , kuharica ,roditelji, vjeroučitelj, župnik

,

učiteljica , učenici, vjeroučitelj

nema troškova

oko 150 kn (prijevoz + ulaznice)

188

Page 189: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

N

I

P

R

O

S

I

N

A

C

Kazališna predstava-izvanučionička nastava

Ljudsko tijelo(liječnik - gost u razredu)

Sveti Nikola – obilježavanje-integrirani sati

-pogledati kazališnu predstavu. Razvijati kulturno ponašanje za vrijeme gledanja.Razlikovati glavne i sporedne likove. Uočiti redoslijed događaja, izražavati mišljenje

- razumjeti da je ljudsko tijelo cjelina (organizam), znati važnost čuvanja tijela od ozljeda i štetnih utjecaja

Ispreplitanjem različitih oblika i metoda rada u pojedinim nastavnim situacijama te darivanjem, potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagdanski ugođaj ispunjen iskrenim i toplim osjećajima učenika

Centar za kulturu Čakovec ili HNK u Varaždinu

učionica

učionica 4. a

Doživjeti kazališnu predstavu.Nakon gledanja predstave govorna vježba na satu hrvatskog jezika .

poticatiodgovorno ponašanje prema svom zdravlju (prehrana,odjeća, higijena, bavljenje sportom)

pjevanje i slušanje pjesama o Sv. Nikoli. Scenske improvizacije. Dizajnirati čizmicu za Sv. Nikolu.

učiteljica, učenici

učiteljica,učenici,župnik

troškovi prijevoza autobusom i cijene ulaznice (oko 40 kn)

nema troškova

nema troškova

189

Page 190: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Božić- integrirani nastavni dan(HJ, PID, GK, LK, VJ)

Očuvati vjersku, narodnu i obiteljsku tradiciju.Osposobljavati učenike za uočavanje značajki zime i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom.

učionica 4.aimenovati , izricanje i zapisivanje blagdanske čestitke, slikanje blagdanskih tema, pjevanje prigodnih pjesama

nema troškova

V

E

LJ

A

Valentinovo -integrirani nastavni dan(HJ, EJ, GK, LK)

Razvijati pozitivne emocije kod učenika s ciljem što bolje međusobne komunikacije i života u razrednom odjelu.

učionica pričanje, čitanje, pjevanje, slušanje pjesama o ljubavi,ples srca i darivanje

učiteljica, učenici 4.a razreda

nema troškova

190

Page 191: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Č

A

O

Ž

U

J

A

K

Fašnik-integrirani nastavni dan(HJ, TZK, SR, LK)

njegovati narodne običaje

osposobljavanje za

učionica, hol škole

pričanje, čitanje, pjevanje, maskiranje, ples pod maskama

Objasniti razloge obilježavanja

učiteljica ,učenici

učiteljica , učenici

nema troškova

nema troškova

191

Page 192: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

T

R

A

V

A

NJ

Dan voda -integrirani nastavni dan (HJ, PID, GK, LK)

Uskrs-integrirani nastavni dan(HJ, PID, MAT, LK)

čuvanje i zaštitu voda

Osposobiti učenike za uočavanje i življenje običaja za vrijeme blagdana Uskrsa, te povezivanje sveukupnog značaja sa životnim iskustvom.

-učionica-hol

učionica

Dana voda. Čitati, stvarati ritam vode, slikati . Sudjelovati u kvizu (predstavnici razreda).Razvijati pravilan odnos prema vodi.

slikanje, pisanjeučiteljica,učenici

nema troškova

192

Page 193: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

S

V

I

B

A

NJ

Travnjak

Dan planeta Zemlje - integrirani nastavni dan(HJ, PID, MAT,LK,SR)

PARAOLIMPIJSKI

DAN

Razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka; upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka

Osposobljavati učenike za čuvanje i zaštitu okoliša.

Promovirati sport osoba s invaliditetom,senzibilizirati učenike te ih ujedno upoznati s poteškoćama s kojima se susreću osobe s posebnim potrebama.

travnjak u mjestu nedaleko od škole

učionica,okoliš škole

učionica,

šk. dvorište

- uočiti biljke, fotografirati biljke,prikupiti biljke,voditi bilješke, odnosno opisati gdje su pojedine biljke uočili, kako koja biljka izgleda, ima li svaka biljka cvjetove te znaju li za što se rabe pojedine biljke u kućanstvu.

Objasniti razloge obilježavanja Dana planeta zemlje. Čitati, razgovarati, uočavati, logički zaključivati, stvarati, kreativno se likovno izraziti.

-gledanje filma,slušanje bajke,

streljaštvo, stolni tenis,

hodanje sa štakama

učiteljica i učenici 4.a razreda

učiteljica , učenici

učitelji,učenici,volonteri

-nema troškova

- nematroškova

-nema troškova

193

Page 194: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Majčin dan-integrirani nastavni dan(HJ, GK,LK, VJ)

razvijati osjećaj sigurnosti i pripadnosti ,poticati osjećaj ljubavi

učionica slikanje, pisanje i izrađivanje poklona za majku,pripremanje priredbe

učiteljica,učenici,mame

-nema troškova

L

I

P

A

NJ

Škola u prirodi – dječje odmaralište u primorskom kraju

- upoznati mjesta primorskog kraja RH i njihove povijesne znamenitosti, upoznavanje hrvatske baštine radi shvaćanja nacionalno-povijesnih vrijednosti- upoznati prometnu povezanost nizinskog kraja i primorskog kraja RH

- promatrati biljni i životinjski svijet primorskog kraja i usporediti s biljnim i životinjskim svijetom zavičaja

- uočiti posebnost

mjesto u primorskom kraju

- pričanje,opisivanje, čitanje, slikanje, pjevanje

- igre u prirodi

- prezentacija viđenog, izrada plakata, foto-zapisi, korištenje rezultata u realizaciji programa Prirode i društva

učiteljica i učenici 4.a razreda ,roditelji, putnička agencija

troškovi prijevoza , smještaja , osiguranja učenika, ulaznica (oko 1400 kn)

194

Page 195: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

ljudskih djelatnosti primorskog prostora i usporediti s djelatnostima u zavičaju

- razvijanje sposobnosti promatranja, istraživanja, uočavanja, zaključivanja, - usvajanje higijenskih, radnih, kulturnih i humanih odnosa

195

Page 196: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE I TEMATSKIH DANA ZA šk. god. 2011./2012. RAZRED: 4.b

UČITELJICA: SANJA HOZMEC VRIJEME OSTVARIVANJA: TIJEKOM ŠKOLSKE 2011./2012. GODINE

196

Page 197: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VRE- MENIK

AKTIVNOST, PROGRAM ili

PROJEKT

CILJ MJESTOREALIZA-

CIJE

AKTIVNOSTIUČENIKA

NOSITELJI AKTIVNOSTI

TROŠKO-VNIK

RUJAN

Hrvatski olimpijski dan

Jesenska svečanost(integrirani nastavni dan)HJ, PID, LK,

- promicanje sporta, olimpizma, zajedničko druženje svih učenika naše škole,-unapređivanje vlastitog zdravlja- razvijanje kulture navijanja i ponašanja na sportskim događajima

-osposobiti učenike za uočavanje značajki jeseni i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom,povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi - razvijati zanimanje za promatranje prirode

školsko dvorište/igralište

školsko dvorište, učionica

Sportom do zdravlja-razgovor, samostalno pripovijedanje, pješačenje, igreInicijalno provjeravanje iz TZK

- čitanje, slušanje pjesama, izražavanje doživljaja, pjevanje, glazbena igra- prepoznati, imenovati i razvrstati nekoliko jesenjih plodova. Povezivati uočene vremenske promjene s promjenama u biljnom i životinjskog svijetu, od listova stvarati novi oblik.

učitelji RN , učenici i roditelji

- učiteljca 4.b razreda i učenici

nema troškova

nema troškova

197

Page 198: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

LISTOPAD

Dani kruha- integrirani nastavni dan(HJ, GK, VJ, PID)

Dani kruha – povorka, misa,

Zagreb – glavni grad RH (jednodnevna školska ekskurzija)

Upoznati put nastanka kruha i drugih pekarskih proizvoda. Spoznati složenost nastanka brašna kao osnovne namirnice u dobivanju pekarskih proizvoda. Osvijestiti važnost poštovanja hrane kao osnovne životne potrebe.

- imenovati glavni grad RH i odrediti mu smještaj na zemljovidu- objasniti da je Zagreb političko, kulturno, upravno, zdravstveno, prosvjetno i športsko središteupoznati najvažnije

hol škole i učionica

crkva

Zagreb

Donijeti namirnice za pečenje peciva , zamijesiti ga u razredu i ispeći u kuhinji uz pomoć kuharice. Opisati tijek nastajanja kruha. Zajedničko blagovanje kruha. Razgledati izložbu. Pjevati. Slikati.

Prisustvovati misi. Kušati pekarske proizvode.

-upoznati grad Zagreb kao glavni grad RH-uočiti prometnu povezanost Zagreba i ostalih naselja;-upoznati kulturno povijesne spomenike;-fotografirati kulturno povijesne spomenike i zanimljivosti;

Učiteljica 4.b razreda , vjeroučitelj, i učenici

učitelji, učenici , kuharica ,roditelji, vjeroučitelj, župnik

učiteljica 4. b razreda , učenici

nema troškova

nema troškova

150 kuna

198

Page 199: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

STUDENI

PROSI

Kazališna predstava-izvanučionička nastava

kulturno-povijesne spomenike grada- izgrađivati pravilan stav prema povijesno-kulturnim znamenitostima Zagreba

-pogledati kazališnu predstavu. Razvijati kulturno ponašanje za vrijeme gledanja.Razlikovati glavne i sporedne likove. Uočiti redoslijed događaja, izražavati mišljenje

Centar za kulturu Čakovec ili HNK u Varaždinu

-uočiti živost i raznolikost velikog grada:-vožnja žičaromPosjet katedrali, Markovom trgu, Trgu bana J. Jelačića,tržnici Dolac, posjetiti muzej, posjetiti Cine star

Doživjeti kazališnu predstavu.Nakon gledanja predstave govorna vježba na satu hrvatskog jezika .

Učiteljica i učenici 4.b

30 kuna

199

Page 200: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NAC

Sveti Nikola – obilježavanje-integrirani sati

Ljudsko tijelo(liječnik - gost u razredu)

Božić- integrirani nastavni dan(HJ, PID, GK, LK, VJ)

Ispreplitanjem različitih oblika i metoda rada u pojedinim nastavnim situacijama te darivanjem, potaknuti veselo raspoloženje i svečani blagdanski ugođaj ispunjen iskrenim i toplim osjećajima učenika

- razumjeti da je ljudsko tijelo cjelina (organizam), znati važnost čuvanja tijela od ozljeda i štetnih utjecaja

Očuvati vjersku, narodnu i obiteljsku tradiciju.Osposobljavati učenike za uočavanje značajki zime i povezivanje sveukupnog znanja sa životnim iskustvom.

učionica 4. b

učionica 4.b

pjevanje i slušanje pjesama o Sv. Nikoli. Scenske improvizacije. Dizajnirati čizmicu za Sv. Nikolu.

poticatiodgovorno ponašanje prema svom zdravlju (prehrana,odjeća, higijena, bavljenje sportom)

imenovati , izricanje i zapisivanje blagdanske čestitke, slikanje blagdanskih tema, pjevanje prigodnih pjesama

Učiteljica 4.razreda , učenici, vjeroučitelj

liječnik ili medicinska sestra

učiteljica 4. b razreda , učenici, vjeroučitelj

nema troškova

nema troškova

200

Page 201: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VELJAČA

OŽUJAK

Valentinovo -integrirani nastavni dan(HJ, EJ, GK, LK)

Fašnik-integrirani nastavni dan(HJ, TZK, SR, LK)

Dan voda -integrirani nastavni dan (HJ, PID, GK, LK)

Razvijati pozitivne emocije kod učenika s ciljem što bolje međusobne komunikacije i života u razrednom odjelu.

njegovati narodne običaje

osposobljavanje za čuvanje i zaštitu voda

učionica

učionica, hol škole

pričanje, čitanje, pjevanje, slušanje pjesama o ljubavi,ples srca i darivanje

pričanje, čitanje, pjevanje, maskiranje, ples pod maskama

Objasniti razloge obilježavanja Dana voda. Čitati, stvarati ritam vode, slikati . Razvijati pravilan odnos prema vodi.

učitelj, učenici 4.b razreda

učitelj i učenici 4.b razreda

Učiteljica i učenici 4. b razreda

nema troškova

nema troškova

nema troškova

Uskrs Osposobiti učenike za učionica slikanje, pisanje čestitki i učitelj i učenici 4.b nema

201

Page 202: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

TRAVANJ

-integrirani nastavni dan(HJ, PID, MAT, LK)

Dan planeta Zemlje - integrirani nastavni dan(HJ, PID, MAT,LK,SR)

Travnjak

uočavanje i življenje običaja za vrijeme blagdana Uskrsa, te povezivanje sveukupnog značaja sa životnim iskustvom.

Osposobljavati učenike za čuvanje i zaštitu okoliša.

razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka; upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka

- travnjak u blizini škole

izrađivanje pisanica.

Objasniti razloge obilježavanja Dana planeta zemlje. Čitati, razgovarati, uočavati, logički zaključivati, stvarati, kreativno se likovno izraziti.

-uočiti biljke, fotografirati biljke,prikupiti biljke,voditi bilješke, odnosno opisati gdje su pojedine biljke uočili, kako koja biljka izgleda, ima li svaka biljka cvjetove te znaju li za što se rabe pojedine biljke u kućanstvu.

razreda

Učitelj i učenici 4.b razreda

Učenici i učiteljica 4.b

troškova

nema troškova

nema troškova

202

Page 203: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

SVIBANJ

Majčin dan-integrirani nastavni dan(HJ, GK,LK, VJ)

Paraolimpijski dan

razvijati osjećaj sigurnosti i pripadnosti poticati osjećaj ljubavi

Promicanje sporta i razvoj senzibiliteta prema osobama s posebnim potrebama

učionica

Dvorište i hol škole

slikanje, pisanje i izrađivanje poklona za majku, pjevanje pjesmica o majkama

-gledanje filma, učestvovanje u sportskim igrama prilagođene za osobe s posebnim potrebama, -druženje sa vrsnim sportašima i osobama s posebnim potrebama

učitelj i učenici 4.b razreda ,vjeroučitelj

Škola, učenici i učitelji , Športski savez

nema troškova

Nema troškola

LIPANJ

Škola u prirodi – dječje odmaralište u primorskom kraju

- upoznati mjesta primorskog kraja RH i njihove povijesne znamenitosti, upoznavanje hrvatske baštine radi shvaćanja nacionalno-povijesnih vrijednosti- upoznati prometnu povezanost nizinskog kraja i primorskog kraja RH

mjesto u primorskom kraju

- pričanje,opisivanje, čitanje, slikanje, pjevanje

- igre u prirodi

- prezentacija viđenog, izrada plakata, foto-zapisi, korištenje rezultata u realizaciji programa Prirode i društva

- kupanje i sunčanje;

Učiteljice i učenici 4. a. i b razreda ,roditelji, putnička agencija

troškovi prijevoza , smještaja , osiguranja učenika, ulaznica (oko 1400 kn)

203

Page 204: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- promatrati biljni i životinjski svijet primorskog kraja i usporediti s biljnim i životinjskim svijetom zavičaja

- uočiti posebnost ljudskih djelatnosti primorskog prostora i usporediti s djelatnostima u zavičaju

- razvijanje sposobnosti promatranja, istraživanja, uočavanja, zaključivanja, - usvajanje higijenskih, radnih, kulturnih i humanih odnosa

- igre u vodi - šetnje i prikupljanje

biljaka, životinjskih ostataka i plodova primorskog kraja,

- posjet Nacionalnom parku

5. srpnja 2011.

Plan i program izradila učiteljica Sanja Hozmec

204

Page 205: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM DVODNEVNOG IZLETA ZA UČENIKE 5. RAZREDA U ŠK. GOD. 2011./12.

Mjesto ostvarivanja: prema dogovoru s roditeljima i učenicima (vjerojatno Kalnik)

Vrijeme: svibanj ili lipanj

Voditelji: razrednik 5.a razreda OŠ Strahoninec Siniša Trajbar razrednik 5.b razreda OŠ Strahoninec Davor Žerjav

pratitelj (po dogovoru) Broj učenika: 35 + 2 voditelja

Cijena izleta: oko 100 - 200 kn

Način financiranja : roditelji učenika Cilj: upoznavanje i razgledavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti

Zadaci: - upoznati i uočiti zemljopisna obilježja RH- razvoj govorne kulture, razvoj mišljenja, uočavanja, pamćenja, zaključivanja- socijalizacija učenika - razvijanje osjećaja i svijesti o potrebi zaštite, čuvanja kvalitete okoliša te povijesno-kulturnih znamenitosti

- razvijati poštovanje prema drugima, bogaćenje rječnika- razvoj osjećaja za prijateljstvo i međusobno pomaganje, razvoj upornosti

Siniša TrajbarDavor Žerjav

205

Page 206: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM JEDNODNEVNOG IZLETA ZA UČENIKE 6. R. U ŠK. GOD. 2011./12.

Mjesto ostvarivanja: prema dogovoru s roditeljima i učenicima

Vrijeme: svibanj ili lipanj

Voditelji: razrednica 6.a razreda OŠ Strahoninec Marija Meštrić razrednica 6.b razreda OŠ Strahoninec Nataša Pongrac

pratitelj (po dogovoru) Broj učenika: 45 + 3 voditelja

Cijena izleta: oko 150 – 200 kn

Način financiranja : roditelji učenika Cilj: upoznavanje i razgledavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti

Zadaci: - upoznati i uočiti zemljopisna obilježja RH- razvoj govorne kulture, razvoj mišljenja, uočavanja, pamćenja, zaključivanja- socijalizacija učenika - razvijanje osjećaja i svijesti o potrebi zaštite, čuvanja kvalitete okoliša te povijesno-kulturnih znamenitosti- razvoj osjećaja za prijateljstvo i međusobno pomaganje, razvoj upornosti

Nataša Pongrac, prof.Marija Meštrić dipl.teolog

206

Page 207: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

OKVIRNI PLAN I PROGRAM MATURALNOG PUTOVANJA ZA UČENIKE

7. A I 7. B RAZREDAu šk. god. 2011./2012.

DESTINACIJA: SREDNJI JADRANVRIJEME PROVEDBE : LIPANJCILJEVI:

- upoznavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti u RH- druženje , zabava i rekreacija- razvijanje tolerancije i međusobnog poštivanja - poticanje odgovornog i zrelog ponašanja

NAMJENA AKTIVNOSTI: - produbljivanje prijateljskih odnosa i druženje te upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti RHNOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednice Vesna Mikulić i Jovanka Trbojević i još najmanje 1 pratiteljNAČIN REALIZACIJE: - preko najpovoljnije ponude turističke agencije i suglasnosti roditeljaTROŠKOVNIK: - planirana cijena između 1000 – 1500 kn

207

Page 208: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM DVODNEVNOG IZLETA ZA UČENIKE 8. RAZREDA U ŠK. GOD. 2011./12.

Mjesto ostvarivanja: prema dogovoru s roditeljima i učenicima

Vrijeme: svibanj ili lipanj

Voditelji: razrednica 8.a razreda OŠ Strahoninec Dijana Pasarić razrednica 8.b razreda OŠ Strahoninec Tamara Vidović

pratitelj (po dogovoru) Broj učenika: 41 + 3 voditelja

Cijena izleta: oko 400- 500 kn

Način financiranja : roditelji učenika Cilj: upoznavanje i razgledavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti

Zadaci: - upoznati i uočiti zemljopisna obilježja RH- razvoj govorne kulture, razvoj mišljenja, uočavanja, pamćenja, zaključivanja- socijalizacija učenika - razvijanje osjećaja i svijesti o potrebi zaštite, čuvanja kvalitete okoliša te povijesno-kulturnih znamenitosti

- razvijati poštovanje prema drugima, bogaćenje rječnika- razvoj osjećaja za prijateljstvo i međusobno pomaganje, razvoj upornosti

Dijana Pasarić Tamara Vidović

208

Page 209: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PRIJEDLOG TERENSKE NASTAVE IZ POVIJESTI U 7. RAZREDIMA

MJESTO IZVOĐENJA: Zagreb – Tehnički muzej i Hrvatski sabor

VRIJEME IZVOĐENJA: jesen 2011., istodobno s posjetom kazalištu

FINANCIRANJE: roditelji

KORELACIJA: povijest, geografija, tehnički, fizika, likovni

U gradivu povijesti 7. razreda imamo nastavne teme vezane uz 1. i 2. industrijsku revoluciju,

napredak znanosti i tehnologije i promjene u životu ljudi koje je taj napredak donio. Tehnički

muzej je najveća muzejska ustanova u Republici Hrvatskoj koja na jednom mjestu prikazuje

tehnološki i industrijski napredak u Hrvatskoj i šire u tom razdoblju. Zbog toga je Tehnički

muzej u Zagrebu pravo mjesto na kojem se može u stvarnosti vidjeti ono što se uči u teoriji na

satu. Iz dugogodišnjeg iskustva znam da učenici na taj način lakše nauče i zapamte naučeno.

U Tehničkom muzeju posjetili bismo odjel Nikole Tesle i pogledali nekoliko pokusa

temeljenih na njegovim istraživanjima, odjel prometa, rudnik, odjel astronomije i astronautike

s planetarijem te ostale odjele.

U 7. razredu iz povijesti učimo teme povezane sa stvaranjem moderne demokracije,

parlamentarnom demokracijom i nastankom političkih stranaka te političkim životom u

Hrvatskoj i ulogom Hrvatskog sabora u 19. st. U Hrvatskom saboru učenici mogu na licu

mjesta vidjeti i doživjeti rad u Hrvatskom saboru i naučiti što je to parlamentarna

demokracija. Također je predviđen razgovor sa zastupnicima u Hrvatskom saboru porijeklom

iz Međimurja koji im mogu neposredno odgovoriti na sva pitanja koja iz zanimaju.

U Zagrebu se može pratiti razvoj i širenje grada kroz 19. st., različite gradske funkcije te

prednosti i nedostaci urbanizacije.

Sadržaj koji ćemo pratiti u Tehničkom muzeju povezan je, osim s gradivom povijesti, i s

gradivom fizike i tehničkog.

Šetnjom kroz Zagreb, posebno u Gornjem i Donjem gradu te Zelenoj potkovi mogu se uočiti

različit stilovi koji su oblikovali današnji Zagreb u prošlosti.

209

Page 210: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PRIJEDLOG TERENSKE NASTAVE IZ GEOGRAFIJE U 8. RAZREDU

MJESTO IZVOĐENJA: Međimurje

VRIJEME IZVOĐENJA: travanj 2012.

NAČIN FINANCIRANJA: roditelji (možda sufinanciranje Međimurske županije)

KORELACIJA: geografija, povijest, biologija, matematika, informatika

Na putu Međimurjem posjetili bismo: jezero hidroelektrane Donja Dubrava – najveće

umjetno jezero u Hrvatskoj i samu hidroelektranu Donja Dubrava. Također bi pogledali i

„staru Dravu“. Ovdje bi se na licu mjesta upoznali s prednostima i nedostacima koje je

izgradnja HE donijela ovom području, promjenama u hidrologiji i flori tog područja. Također

bi vidjeli rad elektrane i upoznali se s njezinim dijelovima.

Nakon toga nastavili bi put prema ušću Mure u Dravu. Ovdje postoji poučna staza, a moguće

je izvršiti i različita hidrološka, pedološka i botanička istraživanja u kraju koji je još očuvan.

Također je moguće uočiti razlike prema kraju koji je promijenjen izgradnjom HE.

U Kotoribi posjetili bi prvu željezničku stanicu u Hrvatskoj, crkvu i etnografsku zbirku te

tradicionalno košaraštvo na cesti tradicije. Ovdje bi mogli uočiti što je izgradnja željezničke

pruge značila za Međimurje i promjene koje su nastale u razdoblju prije izgradnje pruge –

razvojem obrta i industrije, ali i u načinu života.

Put bi završili posjetom Križovcu i Murskom Središću – u Križovcu bi posjetili centar

zaštićene međimurske prirode i njihovu prirodoslovnu zbirku prikupljenu u našim krajevima.

Ovdje bi se upoznali i sa značenjem zaštite prirode i ulogom zaštićenih područja u turističkom

razvoju našeg kraja. U Murskom Središću posjetili bi rudnik i muzej rudarstva – rudarstvo je

nekad bila značajna gospodarska grana gornjeg Međimurja.

210

Page 211: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

INTEGRIRANA NASTAVA, STRUČNA PREDAVANJA

211

Page 212: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

OKVIRNI PLAN I PROGRAM POSJETA ENTOMOLOŠKOM MUZEJU U VARAŽDINU u šk. god. 2011./2012.

- samo za polaznike DOD-a iz biologije

DESTINACIJA: Entomološki muzejVRIJEME PROVEDBE : tijekom proljetnih praznika CILJEVI: - upoznati najljepšu evropsku zbirku kukaca

- vidjeti prešane biljke

- pogledati laboratorij F. Košćeca

NAMJENA AKTIVNOSTI: - proširivanje nastavnog gradiva- stjecanje novih znanja

- druženje i zabava

NOSITELJI AKTIVNOSTI: uč. Pongrac i učenici koji polaze DODNAČIN REALIZACIJE: vlakom u vlastitom arnžmanu (ulaznicu u Muzej i kartu za vlak plaćaju učenici)TROŠKOVNIK: - planirana cijena oko 20 kn

Nataša Pongrac, prof.

212

Page 213: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Razred: 8.a i 8.bGost predavač: pedagoginja Monika Zorčec

NASTAVNA JEDINICA: Bolesti ovisnosti (pušenje, alkohol, droga)

TRAJANJE: 3 školska sata za svaki razred (u razredima) ili mogućnost posjeta jednoj od komuna za učenike 8. razreda (ovisno o dogovoru i mogućnostima)VRIJEME REALIZACIJE: STUDENI, uz mjesec borbe protiv ovisnosti

Nastavne metode: usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, rad na tekstu, pismeno izražavanje, čitanje, pisanje, grafičko prikazivanje, slušanje, uspoređivanje… Nastavna i sredstva i pomagala: računalo, projektor, prezentacije, listići sa zadacima, rječnici, kartice s riječima…Oblici rada: frontalni oblik, rad u grupama, individualan oblik rada… ZADACI: upoznati i naučiti činjenice vezane uz ovisnost ( alkohol, cigarete, droga, stadiji alkoholizma, liječenja), njihovo djelovanje na čovjeka, osvijestiti učenike na štetnost utjecaja alkohola, pušenja i droga. Razvijati pismeno i usmeno izražavanje, prezentiranje vlastitog rada, uvažavanje tuđih stavova i mišljenja, međusobno poštivanje i vrednovanje vlastitog i tuđeg rada.

VODITELJICA: Nataša Pongrac, prof.

213

Page 214: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

STRUČNA PREDAVANJA U ŠKOLI

1. Tema: Prevencija ovisnosti- za učenike 8.a i 8. b razredaPredavač: dr. SluganVrijeme ostvarivanja: studeniCiljevi i zadaci: - razvijanje odgovornosti za vlastito zdravlje

- osposobljavanje učenika za donošenje vlastitih odluka- njegovanje zdravih stilova života

2. Tema: Zdrava prehrana- za učenike 8.a i 8.b razredaPredavač: dr. SluganVrijeme ostvarivanja: ožujakCiljevi zadaci: - upoznati važnost pravilne i raznolike prehrane

- izrada zdravog jelovnika

3. Tema: Pubertet i odrastanje- za učenike 5.a i 5.b razredaPredavač: dr. SluganVrijeme ostvarivanja: prosinacCiljevi i zadaci: - upoznati biološki razvoj i povezati ga sa društvenim

- odgovorno spolno ponašanje i higijena

4. Tema: Zaštita spolnog sustava – HPV infekcija- za učenike 7. razreda i roditeljePredavač: dr. Marta LajtmanVrijeme ostvarivanja: svibanjCiljevi i zadaci: - stjecanje novih spoznaja o spolno prenosivim bolestima

- rizici ranog stupanja u spolne odnose- prevencija HPV infekcije cijepljenjem

5. Tema: Zaštita ozonskog omotača- za učenike viših razredaPredavač: Boris Tomašić Ciljevi zadaci: - važnosti zaštite i očuvanja ozonskog omotača

- posljedice stvaranja ozonskih rupaVrijeme ostvarivanja: rujan

Pripremila: Nataša Pongrac, prof.

214

Page 215: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PROJEKTI

215

Page 216: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Naziv aktivnosti, programa i/ili projekta: Projekt ruksak

Učitelj/i razredne/predmetne nastave:Marija Meštrić

Razred: Svi razredni odjeli od 1. do 8. razreda

Planirani broj učenika: 16 odjela

Planirani broj sati:-

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta:

Prikupljanje rabljenih ruksaka, školskog pribora i potrepština koje su potrebne afričkoj djeci u Malaviju, tijekom jedne školske godine.

Namjena aktivnosti, programa i/ili projekta: Pomoć siromašnoj djeci koja su pretrpjela

glad, rat, siromaštvo ili prirodne katastrofe,kao bi se mogla školovati

Nositelj/i aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost:

Udruga Marijini obrociIzvršitelj: Marija Mešrtić

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta: Prikupljanje u holu škole, a za daljnji

transport pobrinut će se udruga Marijini obroci s sjedištem u Zagrebu

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta: Od 8.9. do 15.9.2011. godine

Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta: Prikupljanje stvari za humanitarne svrhe

OBRAZOVNI KVIZ ZA UČENIKE VIŠIH RAZREDA

216

Page 217: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VODITELJI:Nataša Pongrac, prof. biologije, i Boris Tomašić, prof. geografijeStručni suradnici na projektu: - učitelji viših razreda

ZAHTJEVI RADA NA PROJEKTU:

- zadovoljavanje interesa učenika- samoorganiziranje i samoodgovornost- zajedničko odlučivanje o aktivnostima, vremenu, zaduženjima,

odgovornosti- interdisciplinarnost- socijalno učenje- povezivanje intelektualnog i tjelesnog rada- predstavljanje široj javnosti (roditeljima, lokalnoj zajednici …)

TEMA:

1. UZ DAN PLANETA ZEMLJE - travanj

OPIS PROJEKTA

Obrazovni kviz zamišljen je kao projekt koji će se provesti u travnju. Kviz će biti natjecateljskog tipa. U njemu će sudjelovati učenici koji su najbolji u određenim područjima i koji će pokazati interes za sudjelovanjem. U kvizu će biti zastupljen timski rad učenika od 5. do 8. razreda. Kviz će biti popraćeni prezentacijama, biti će zabilježeni u novinama kao i školskom listu.

NAMJENA AKTIVNOSTI: - proširivanje znanja učenika- prezentacija znanja- razvijanje natjecateljskog duha- razvijanje smisla za grupni rad, toleranciju, poštivanje i uvažavanje

tuđeg znanja i mišljenja- uključivanje roditelja i lokalne zajednice – otvoreno za sve koji žele

prisustvovati

NOSITELJI AKTIVNOSTI: - učenici od 5. do 8. razreda- učitelji predmetne nastave

217

Page 218: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

NAČIN REALIZACIJE: - kvizovi će biti dio nastavnih sadržaja, korelacije i integracije

VREMENIK AKTIVNOSTI: - travanj, 2012.

TROŠKOVNIK: - oko 100 kn po kvizu za nagrade (mogu i časopisi, knjige sponzora i sl.)

NatašaPongrac, prof.

218

Page 219: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

Godišnji plan rada na eTwinning projektima engleskog jezika 1. - 8. razred

Vremenski okvir: tijekom šk. god. 2011./12.učiteljice: Tea Horvatić i Tamara Vidović

CILJ:Razvijati komunikacijske i informatičke vještine učenika uz odgojne i obrazovne komponente. Svi konkretni ciljevi razrađuju se u dogovoru s partnerima iz ostalih europskih škola.

NAMJENA:Usvršavanje vještina. Razrađuje se tijekom školske godine u dogovoru s partnerima. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST:Učiteljica koja prati rad učenika. Učenici koji su se dužni pridržavati uputa i savjeta učiteljice i obavljati radne zadatke savjesno i marljivo. NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:U učionicama navedenih razreda i u učionici engleskog jezika i informatike. VREMENIK AKTIVNOSTI:Na satovima engleskog jezika, dodatne i dopunske nastave te izvanškolske aktivnosti. DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:Potrebna nastavna sredstva i pomagala osigurava škola. Prema potrebi roditelji sufinanciraju. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Opisnim primjedbama na kraju školske godine. Rezultati se koriste za unapređenje odgojno-obrazovnog rada i povećanje kvalitete nastavnog rada. eTwinning quality label.

Plan izradile: Tea Horvatić, dipl. učitelj RN i engleskog jezikaTamara Vidović, dipl. učitelj RN i engleskog jezika

PROGRAM/AKTIVNOST

PROJEKT - «ŠKOLA ZA SEBE «

CILJEVIAKTIVNOSTI,

- prepoznavanje ljudskih socijalnih potreba; - prikupljanje novčanih sredstava putem različitih

oblika

219

Page 220: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

PROGRAMA ILI PROJEKTA

( po 5kuna za svako polugodište, božićni i uskrsni sajam, ) - novčano pomaganje učenicima slabijeg

imovinskog stanja pri izvanučioničnim i terenskih nastavama, te izletima;

- razvijanje senzibiliteta i empatije kod učenika za suučenike;

- potaknuti i uključiti na suradnju i Općinu Strahoninec, Mjesni odbor Savske Vesi i crkvu;

- osposobljavati učenike i motivirati za kreativno izražavanje u različitom materijalu i prodaju svojih radova;

- sprečavanje društveno nepravilnog ponašanja ;- druženje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti

među učenicima;

NAMJENA AKTIVNOSTI,PROGRAMA ILI PROJEKTA

Financijsko potpomaganje učenicima slabijeg imovinskog stanja pri izvanučioničnim i terenskim nastavama, te izletima.

NOSITELJ AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učitelji i učiteljice OŠ Strahoninec, stručni suradnici (pedagoginja i knjižničarka škole), učenici, roditelji, Općina Strahoninec, Mjesni odbor Savska Ves, crkva –župnik, tajnica škole

NAČIN REALIZACIJE(oblici i metode rada)

- upoznavanje roditelja i učenika sa svrhom i ciljem projekta na roditeljskim sastancima i satovima razrednika;

- prikupljanjem5 kuna do kraja listopada i 5 kuna do kraja veljače;

- izrada ukrasnih ili namjenskih predmeta, (čestitke, slike, nakit, ) i prodaja istih;

- prodajni sajmovi uz Božić i Novu godinu i Uskrs;

VRIJEME I TROŠKOVI

listopad 2011. i veljača 2012.Radionice tijekom prosinca, ožujka i travnjaTROŠKOVI – papir , ljepilo, glina, glinamol, CD, ukrasne vrpce, otpadni materijal (kartoni, ljepenke, letvice, stara tkanina....) = 300 kuna

220

Page 221: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA

NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE Popis učenika kojima su se sufinancirala ili donirala novčana sredstava. Blagajnički izvještaj o iznosu prikupljenih sredstava tijekom godine.

Nositelji projekta:

učiteljica Sanja Hozmec (razredna nastava) i učiteljica Tamara Vidović (predmetna nastava)ravnateljica Jelena Okun

Strahoninec, 28. lipnja 2011.

221

Page 222: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

POVIJEST – MALI KUSTOSI

CILJ: Probuditi ljubav prema rodnom mjestu i zavičaju, upoznati učenike s poviješću rodnog mjesta, narodnim običajima i tradicijama, istražiti zanimljivosti iz gospodarskog razvoja, kulture, vjerskog života…Istražiti i sačuvati od zaborava ostatke prošlosti koji se još mogu naći u seluKrajnji cilj je prezentacija istraživanja povodom Dana muzeja

METODE I OBLICI RADA:Rad na tekstu i slikovnom materijalu, razgovor, terensko istraživanje, fotografiranje i snimanje, anketa i intervju…Rad u paru, rad u grupi, istraživački rad

NAČIN REALIZACIJE: tjedna aktivnost za učenike viših razreda

TROŠKOVI: nisu predviđeni nikakvi troškovi, uz posuđivanje nekih sredstava rada (npr.

digitalna kamera, diktafon i sl.)

PROGRAM RADA:Upoznavanje s poviješću Strahoninca i Savske VesiIstraživanje zanimljivosti u selimaIntervjui s ljudima koji će nam pomoći u istraživanju, pribavljanje slikovnih i materijalnih (a po mogućnosti i drugih) povijesnih izvora te njihova obrada Rad na dodatnoj literaturiU dogovoru s Muzejom Međimurja odabiranje teme ili tema za prezentaciju povodom Dana muzeja, dodatno istraživanje odabranih tema i izrada

prezentacijePrezentacija odabranih tema

222

Page 223: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

POVIJEST – EUROPSKA UNIJA

CILJ: Učenike naučiti osnove o geografiji zemalja Europske unije, o počecima europskih integracija, o nastanku i razvoju Europske unije, o europskim institucijama, hrvatskom putu prema Europskoj uniji te dobrim i lošim stranama udruživanjaKrajnji cilj je s izabranom grupom sudjelovati na EU KVIZ-u

METODE I OBLICI RADA:Usmeno izlaganje, rad na tekstu, razgovor, grafičko i kartografsko prikazivanje,

…Frontalni rad, rad u paru, rad u grupi, istraživački rad

NAČIN REALIZACIJA: dodatna tjedna aktivnost za učenike 7. razreda

TROŠKOVI: nema troškova, osim prijevoz na natjecanje

PROGRAM RADA:Države članice Europske unijeGeografija Europske unije

- reljef i klima- tlo, vegetacija i ekološki problemi- industrijske grane i središta- promet i turizam- urbanizacija – razvoj gradova kroz povijest

- veličina i važnost gradova - stupanj urbanizacije pojedinih država

Povijest Europske unije- počeci europskih integracija- stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik - stvaranje Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za

atomsku energiju- stvaranje Europske unije- širenja Europske unije- Europska unija danas

Institucije Europske unije

223

Page 224: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

- temeljne institucije Europske unije o Europska komisijao Europski parlamento Vijeće ministarao Europsko vijećeo Europski sud pravde

- ostale institucije Europske unije- agencije Europske unije

Europska monetarna unija - EURO- Europska središnja banka

Najvažniji sporazumi i pravni aktiNajvažniji programi Europske unije i prekogranična suradnjaHrvatski put prema članstvu o Europskoj uniji

- počeci pregovaranja između Hrvatske i Europske unije- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju- Hrvatski zahtjev za članstvo u Europskoj uniji- AVIS i SCREENING- Početak pregovaranja- Poglavlja o kojima se pregovara- ACQUIS COMMUNAUTAIRE- Usklađivanje zakona Republike Hrvatske sa zakonodavstvom

Europske unije- Pregovarači Republike Hrvatske i Europske unije- Hrvatske koristi od članstva u Europskoj uniji

224

Page 225: OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINECos-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/newsattach/371/KU…  · Web viewMicrosoft Word 2003. 2.1. Rad s tablicama umetnuti u tekst tablicu zadanog

225