Top Banner
Nábytkářské materiály škodící zdraví a ekologii
8

Nábytkářské materiály škodící zdraví a ekologii

Jan 07, 2016

Download

Documents

rafe

Nábytkářské materiály škodící zdraví a ekologii. Každý den se setkáváme s látkami, jenž o hrožují naše zdraví či ekologii. Ač jde o různé látky,výrobu, či těžby surovin narušujeme svou imunitu, znečišťujeme svou planetu a rozebíráme ji. LEPIDLA. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Nbytksk materily kodc zdrav a ekologii

 • Kad den se setkvme s ltkami, jen o hrouj nae zdrav i ekologii.

  A jde o rzn ltky,vrobu, i tby surovin naruujeme svou imunitu, zneiujeme svou planetu a rozebrme ji.

 • Prvn lepidla byla z prodn gumy a pryskyice. Prvn prokzan pouit lepidla je z doby 4000 p. n. l.Lepen znamen spojen dvou rznch ploch prostednictvm lepidla.

 • Lepidla dlme na:Organick : -icoin -rostlinn

  Anorganick

  Syntetick : -Termoreaktivn -Termoplastick

  Podle tvaru se dl na:Tekut PrkovPastovitVypnnGranulovanFlieLepic psky

 • KODLIVOST LEPIDEL :Lepte pneumatiky lepidlem Jin Shong Che? M v sob 33 procent benzenu, akoliv by ho tam nemlo bt vc ne 0,1 procenta.

  Lepidlo LEABOND K40 a mnoho dalch obsahuj zdrav kodliv kyanoakrylt. Jedn se o ltku drdivou: Xi drdiv. Pi prci s nm dodrujte obecn platn hygienick nvyky (nejst, nept, nekouit). Zejmna dbejte na ochranu o. Fenolformaldehydov lepidla Pouvaj se fenolformaldehydov resoly rozpustn ve vod, nebo trikresolformaldehydov resoly. Vytvrzuj pomoc kyseliny paratoluensulfonov (montn lepidlo) Kysel katalyztory maj agresivn inek na devo (sten depolymerace celulzy) a na kovn vrobk lepench za studena. Vlepidlech zstv po vytvrzen nereagovan urit mnostv volnho fenolu a volnho formaldehydu, kter zneiuj pracovn prosted ( kod zdrav).

 • Dal druhy kodcch lepidel, isti a aktivtorPermabond C6 105 (speciln vteinov lepidlo)Permabond C 737 BLACK MAGIC (speciln vteinov lepidlo)Nzk viskozita. Vysok pevnost. Rychl manipulan pevnost.

  Drd oi, dchac orgny a ki

 • Dal druhy kodcch lepidel, isti a aktivtorPermabond CLEANER A (isti)isti na plochy, kter jsou uren k lepen lepidly PERMABONDR 11 Vysoce holavR 38 Drd kiR 50/53 Vysoce toxick pro vodn organismy, me vyvolat dlouhodob nepzniv inky ve vodnm prostedR 65 Zdrav kodliv: pi poit me vyvolat pokozen plicR 67 Vdechovn par me zpsobit ospalost a zvraPermabond Polyolefin Primer (aktivtor)Pouv se k lepen tkolepitelnch plastickch hmot jako jsou Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) Silikon a PTFE.R 11 Vysoce holavR 38 Drd kiR 50/53 Vysoce toxick pro vodn organismyR 65 Zdrav kodliv: pi poit me vyvolat pokozen plicR 67 Vdechovn par me zpsobit ospalost a zvrat

 • Dkujeme za pozornostV Havov, 3.5.2010 Zpracovala: Woln Eva

  ********