Top Banner
moj novi minimulti moj novi minimulti Ide, ide, protuliće
24

moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com...Visibaba: Sunce: Visibaba: Sunce: Visibaba: Sunce: Visibaba: O lipo, da smim opet mojimi traki bliskati. Da, ali ni jedna kitica

Jan 27, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • moj noviminimultimoj noviminimulti

  Ide, ide, protuliće

 • 2. stran

  Dijeli tulipanaProtuliće je ovde. Tulipan cvate. Dijeli tulipana stoju u ormariću.

  Napiši pravilne riči na redice! Onda pofarbaj!

  moj novi minimulti Dodiliti riči: razgovor o protuliću

  list / zeleno cvijet / črljeno luk / orandžasto žilje / žuto žbričak / zeleno

 • Cvijeće/Kitice u protulićuPoznaš li ti ove kitice? Napiši ime u ormarić!

  Pofarbaj cvijete pravilnom farbom!

  minimulti novi mojDodiliti riči: razgovor o protuliću

  stran 3

  visibaba tulipan snižnica krokus jaglac narcisa ljubičica

  Vježbaj rečenice: Visibaba cvate bijelo. Tulipan cvate... Krokus cvate...Jaglac cvate... Narcisa cvate... Ljubičica cvate... Snižnica cvate...

  Ča/Što tribaju/pravaju kitice da rastu?

  o d v t i i t n p r a z j o v u o s l o l u k g nj

 • 4. stran

  Kamo je Vazmeni zec shranjio Vazmena jaja?

  moj novi minimulti

  u grm u travuu vrt u gnjazdo

  Čitanje I: čitanje i slikanje uz razumivanje teksta

  Povidajte i kažite na sliku! Kamo je ....? U ...!Crtajte kamo je Vazmeni zec shranjio jaja?

  Pazite – jedno jaje ili već jaj?

  Črljeno jaje je shranjio u gnjazdo.

  Zeleno jaje je shranjio u grm.

  Plava jaja je shranjio u travu.

  Žuta jaja je shranjio u vrt.

 • minimulti novi mojČitanje-2.stupanj rješenje: protulićestran 5

  Ide protuliće!Čitaj, nadopuni pjesmicu iuganjaj gdo/što će dojti!

  ____________ sad manji je,

  mrkva doli mu spade.

  Cvate jaglac, __________ žut,

  ____________ leti prvi put.

  ____________ črljeni,

  ____________ šareni,

  ____________ lilasta,

  ____________ zvonila.

  Fali još _____________.

  __________ sviti, hura, hura!

  Kad vani lipo raste cvijet,

  dojt će _ _ _ _ _ _ _ _ _ vrijed!

 • 6. stran

  Dica u protuliću

  moj novi minimulti

  Poveži rečenice s pravim koncem!

  Govorna vježba-1.stupanjPredlog: Izmisliti si analogne rečenice (pisati, slikati i uganjati)

  U protuliću ću se voziti biciklom.

  labdati.

  brati cvijeće.

  skakati u vrtu.

  U protuliću ću se

  U protuliću ću

  U protuliću ću

  U protuliću ću

  U protuliću ću

  iskati jaja.

  slušati ptice.

 • stran 7

  minimulti novi moj

  Uredi riči i piši na redice!

  ov: ________, ________, ________.

  ova: ________, ________, ________, ________, ________.

  ovo: ________, ________, ________, ________.

  Upoznati dijele tijela.

  glava

  oko

  nos

  prsa

  trbuh

  koljeno

  uho

  usta

  zub

  prst

  ruka

  noga

  Naše tijeloPoveži riči s pravim dijelom tijela!

  glava

 • 8. stran

  Kod vračiteljaMajka i Evica su kod vračitelja i sidu u čekaonici.

  moj novi minimulti

  Vračitelj:Evica:

  Vračitelj:Evica:

  Vračitelj:Evica:

  Vračitelj:Evica:

  Vračitelj:Evica:

  Vračitelj:Evica:

  (otvori vrata): Evica, Evica, prosim!Da, jur idem! Dobro jutro!Dobro jutro, Evica! Kako si?Lipa hvala! Meni ide dobro!A kako je u školi?Ja rado idem u školu i se učim.Lipo! Ja ću ti dati sada špricu proti klopa.Malo se bojim!O, Evica! Cipljenje je jur mimo! Je te bolilo?(se smije): Ne, ništa nisam ćutila!Željim ti sve dobro! Srdačan pozdrav mami!Hvala! Zbogom!

  Cipljenjeprotiklopov

  - izražajno čitanje dijalogov - predstavljanje dijalogov

  akcija 2009.Sunce:

  Visibaba:Sunce:

  Visibaba:

  Sunce:Visibaba:

  Sunce:Visibaba:

  Vjetar:

  Protuliće:April:

  Vjetar:April:

  Vjetar:April:

  Vjetar:

 • minimulti novi moj- izražajno čitanje dijalogov - predstavljanje dijalogov

  Protuliće se približavaSunce se razgovara sa cvijećem/s kiticami

  Sunce:

  Visibaba:Sunce:

  Visibaba:

  Sunce:Visibaba:

  Sunce:Visibaba:

  O lipo, da smim opet mojimi traki bliskati.Da, ali ni jedna kitica se ne kani s manom razgovarati. Sve još spavaju i sanjaju o meni!Sanjam, ili sam zaista nekoga čula i vidila?Ne, ti ne sanjaš! Ja sam jur ovde! Smim se predstaviti? Ja sam toplo, žuto sunce!A ja, ako se još spominjaš na prošlo ljeto, ja sam bijela visibaba. Prva kitica u protuliću! Zdravo! Lipo, da smo se opet upoznali!Sunce, prosim zbudi sada moje prijateljice kitice.Rado! Jur bliskam i toplim!!!Vidim i ćutim da djelaš!

  Vjetar:

  Protuliće:April:

  Vjetar:April:

  Vjetar:April:

  Vjetar:

  Dosadno mi je! Ja kanim nešto djelati! Idem k protuliću. Morebit ima ono posao za mene. Drago protuliće! Moreš me ti pravati? Ja ću puhati jako lipo.Pitat ću misece marc, april i maj. Pravate li vi vjetar?(Uljudno odgovori april) Da, da! Na tako mladi i friški vjetar jur dugo čekam.Oj, kako se veselim!Ada, moj mali! Ja imam mnogo djela u vrtu s kiticami i s drivljem. Ti lipo mirno puši preko sjenokošov i preko putov!Rado ću djelati!Rastali snig i odnesi dobru duhu cvijeća dici!Jur pušem! Jur pušem!

  Aprilsko vrimeMalomu vjetru je dosadno i on si išće djelo

  stran 9

 • 10. stran

  moj novi minimulti

  Štups, mali nešikani zečićŠtups, mali zečić, je htio shraniti vazmena jaja u vrtu.

  Nažalost su mu sva jaja upala doli. Ka/Koja jaja su slišila skupa? Pofarbaj istom farbom!

  10-7

  14-5 9+7

  11+3

  3+8

  16-9 4+8

  7-5

  6-6

  2+8

  3 9 11 14 16 10 0 2 7 12

  Sudoku za dicu Znaš se igrati Sudoku?

  U svaku veliku kocku slišu broji od 1 do 9.

  Ali pazi! Vodoravno i okomito smi

  samo biti zapisan svaki brojjedan put u svakoj liniji!

  8 2 9 7 3 4 5 1 61 4 9 3 75 7 6 1 4 97 3 4 1 2 6 82 1 8 5 3 76 4 8 9 7 2 5 1

  8 2 1 4 7 9 64 7 9 1 29 1 6 5 2 7 4 3

 • stran 11

  minimulti novi moj

  Išći jaja!Kade su jaja shranjena? Napiši koordinate!

  Napiši koordinate!črljeno jaje: _____ lilasto jaje: ______ ružasto jaje: ________

  plavo jaje: ______ šaro jaje: ________ žuto jaje: ___________

  zeleno jaje: _____ kafecko jaje: _____ orandžasto jaje: _____

  Shranji i ti jaja i napiši koordinate!

  vježbati orientaciju

 • L Lj M r l N s E Dž Dj b K

  J

  I š f H G F d h j k Nj O

  č z Ž g ć nj T Š dž S R P

  dj

  lj n v p ž Z o V Umoj novi minimulti

  štart A m c B t C i a Ć Č e

  12. stran

  Kockaj se i broji -> ako staneš na velikoj slovi, onda išći malu (A - a),ako staneš na maloj, onda išći veliku slovu (t - T) !

  Gdo je prvi u cilju: kokoš, piple, zec ili janje?

  Vježbaj hrvatski alfabet!

 • stran 13

  minimulti novi moj

  D

  L Lj M r l N s E Dž Dj b

  I š f H G F d h j k Nj O

  u

  č z Ž g ć nj T Š dž S R P

  lj n v p ž Z o V U

  cilj

  A m c B t C i a Ć Č e

  Kockaj se i broji -> ako staneš na velikoj slovi, onda išći malu (A - a),ako staneš na maloj, onda išći veliku slovu (t - T) !

  Gdo je prvi u cilju: kokoš, piple, zec ili janje?

  Vježbaj hrvatski alfabet!

 • 14. stran

  moj novi minimultitrenirati reakciju i hitrinu

  Minjaj mjestoIgrajte se u dvorani ili u vrtu!

  Svako dite stoji u jednom kotaču. Jedno dite nima kotač.

  Ono ostane u sredini i zavikne:„Minjaj, minjaj mjesto!“

  Sada dica minjaju mjesta. Dite u sredini se trudi, da dojde do kotača.

  Dite ko/koje nima kotač, mora u sredinu pojti. Sada se igra počinje od početka.

 • Čitanje uz razumivanje: čitati po nalogu, razumiti i napraviti zeca

  Vazmeni zecDobru i lipu zabavu!

  Ti pravaš: -drivenukuhaču - malu drivenu kuglju -2očike/kojesegiblju(Wackelaugen) -mahovnigumi(Moosgummi)–kafeckiiružičasti -blijedoliko(hellenBast) -vodenefarbe/lipilo/čripac

  pofarbatidrivenukugljučrljeno, akuhačukafecko

  izrizatiušiizmahovnogagumija

  zalipitiuši,očiinosnakuhaču

  nacrtatiustaizube

  napravitivlaseivezankuizlika

  zataknutizecaučripac

  1

  5

  3

  4

  6

  2

  stran 15

  minimulti novi moj

 • Pavao - pustolov za Jezuša

  16. stran

  moj novi minimulti

  Pavao je preminio svoj život, jer on je vjerovao u Jezuša.Od sada je glasio dobru vist o Jezušu.

  Povidao je svim ljudem, da je Jezuš Sin Božji i da se daju pokrstiti. Nekim u Damasku se ovo nije vidilo. Kanili su umoriti Pavla.

  Poveži broje i vidit ćeš, kako je Pavao mogao pobignuti iz varoša!

  Prinos Instituta za vjerskopedagošku izobrazbu

  Ljeto svetoga Pavla apoštola

 • Pavao putuje od zemlje do zemlje

  stran 17

  minimulti novi moj

  Prinos Instituta za vjerskopedagošku izobrazbu

  Ljeto svetoga Pavla apoštola

  Pavao i njegov prijatelj Silas su se odvezli brodom u Grčku. Došli su u glavni grad Aten. Atenci su obožavali svoje boge.

  Pavao i Silas su prošli na jedno više mjesto.

  Pročitaj tekst, sortiraj pomišane slove i znat ćeš,ča/što su oni prodikovali ljudem!

  Jezuš je došao u __ __ __ __ . [vsit]

  Ali ljudi su ga __ __ __ __ __ __ __. [liumrio]

  __ __ __ ga je probudio od mrtvih. [gBo]

  On __ __ __ __ ! [ižvi]

  PAVAO

 • 18. stran

  moj novi minimulti

  Jožef HaydnHaydn je bio zvanaredan muzičar.

  On je puno svega komponirao, i za veliki orkestre.Poznaš ti ove inštrumente?

  Napiši ime!

  upoznati različne instrumente orkestra

  frula/šurla - klavir - čelo - gusle/violina - harfa - bubanj - trumbita

 • Zdravo sadje u Gradišću Poišći sela na karti, izriži slike i zalipi je u praznu kartu!

  orientacija na zidnoj ili žepnoj karti minimulti novi moj

  stran 19

  SAD........... SELO

  marelice… Gijecajagode…... Bizmetkostanji…. brigovlje Rozalijatikve…...… Čajtačrišnje....... Bijela Crikvagrojze…… Kerestur, Gojza, Rušta, Lučman, Čjeka

 • 20. stran

  moj novi minimulti

  Marc

  Zadnji snig se tali,Snigović je sad mali.

  Oštroj zimi zbogom davamo,toplo protuliće pozdravljamo.

  Šaro cvatu protulićne kiticeveselo jaču ptičice.

  čitati i naučiti se pjesmu napamet

 • stran 21

  Sunce drago lipo nam prosvitiTekst i melodija: mr Branko Kornfeind

  Sunce drago lipo nam prosviti,tvoje teple trake na zemlju pošalji.Sunce drago tebe si svi želju,bez tebe svi na svitu teže živu.

  1. Kada vani lipo raste cvijet, dojt će drago protuliće vrijed. Dica se labdaju, skaču u vrtu, ptice poslušaju, biciklom se vozu.

  2. Cvate jaglac, isto krhić žut, metulj počne letit prvi put. Tulipan črljeni, krokus šareni protuliće pozdravu, radost je malenim.

  3. Ljudi počnu se sad veselit i drugaču pratež si oblić. Dani postanu sad tepliji, duži, Dica se igraju vani već neg nutri.

  minimulti novi mojčitati tekst i božati slogeupoznati ritam

  ,

  ,

 • Pazi na svoje tijeloNaše tijelo potribuje uredbu, da ostane zdravo!

  22. stran

  moj novi minimulti

  Tuširaj i kuplji se redovito!

  1

  5

  3 4

  6

  2

  7

  Operi svoje vlase!

  Peri svoje ruke većkrat na danu!

  Riži si nokte na ruka i na noga!

  Očisti si zube dvakrat na danu!

  Počešlji si svoje vlase!

  Minjaj opravu/pratež!

 • stran 23

  minimulti novi moj

  Čitaj

  s manom!

  Knjiga misecaIvica, mala viverica

  Ilustracije i tekst: Ljuba KelavaIzdavač: HKDC / hkdc@croates.at

  Ivica, mala viverica,

  se probudi i pokukne iz svoje duplje u stablu.

  Vesela prik toga, da sunce sviti,

  skače od stabla do stabla.

  U lugu/gori/šumi strefi Ivica,

  mala viverica, i druge živine.

  Ke/Koje, to moraš sam/sama čitati!

  Čitaj ovu lipu knjigu većkrat! Si-

  gurno moreš i ti tako interesantnu

  sliku napraviti kot autorica.

  Probiraj!

 • 24. stran

  MMSSve se je počelo takozvanim SMS-servisom

  (Short Messaging Service):

  S ovim servisom morete do 160 znakov

  kao vist poslati vašim prijateljem/icam.

  Ali samo 160 znakov i ništ drugoga.

  S MMS-servisom

  (Multimedia Messaging Service)

  je moguće poslati

  uz slove ili rečenice i fotoslike

  isto tako kratke videosnimke.

  Snimku, koju ste na primjer napravili

  na odmoru, morete odmah poslati domom:

  takozvanu MMS-razglednicu.

  Da morete poslati i primiti MMS,

  mora vaš mobitel biti sposoban za MMS.

  Veći dio mobitelov su sposobni

  za ovakov servis.

  Do drugoga puta! Tvoj kompjutarski miš!

  marc/april 2009 / 02

  Vlasnik i izdavač / Medieninhaber und Herausgeber: Narodna visoka škola gradišćanskih Hrvatov - © 2009. HNVŠ Volkshochschule der burgenländischen Kroaten, 7000 Eisenstadt, J. Permayerstr. 9

  Odgovorno uredničtvo: Arth Elfriede, Bencsics Alexandra, Billisits Martina, Bunyai, MAS, MSc Stefan, Buranits Helene, Imre Manuela, mag. Kornfeind Branko, Marlovits Heidemarie, Varga Marlene, Wukovits RobertLektorica: magistra Mühlgaszner, MAS Edith, zemaljska nadzornica za hrvatsko školstvo u Gradišću Ilustracije: Gabriel Jasmine - Layout i slog: Bunyai, MAS, MSc Stefan

  Poštanski ured ishadjanja: 7000 Željezno, Tiskara: Wograndl Druck, 7210 MatrštofIzjava polag Zakona o mediji: „moj novi minimulti“ je časopis za školare/školarice u Gradišću.Erklärung gemäß Mediengesetz: „moj novi minimulti“ ist eine Zeitschrift für SchülerInnen im Burgenland, verfasst in kroatischer Sprache. Gefördert vom Bundeskanzleramt aus Mitteln der Volksgruppenförderung.

  KazaloDijeli tulipana................................................... 2

  Cvijeće/Kitice u protuliću.................................. 3

  Kamo je Vazmeni zec shranjio

  Vazmena jaja?................................................. 4

  Ide protuliće!.................................................... 5

  Dica u protuliću................................................ 6

  Naše tijelo........................................................ 7

  Kod vračitelja................................................... 8

  Protuliće se približava / Aprilsko vrime............ 9

  Štups, mali nešikani zečić.............................. 10

  Išći jaja!.......................................................... 11

  Vježbaj hrvatski alfabet.................................. 12

  Minjaj mjesto.................................................. 14

  Vazmeni zec................................................... 15

  Pavao - pustolov za Jezuša........................... 16

  Pavao putuje od zemlje do zemlje................. 17

  Jožef Haydn................................................... 18

  Zdravo sadje u Gradišću................................ 19

  Marc............................................................... 20

  Jačka: Sunce drago lipo nam prosviti............ 21

  Pazi na svoje tijelo......................................... 22

  Knjiga miseca: Ivica, mala viverica................ 23

  MMS............................................................... 24